ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.
 

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 Oppdatert 03.03.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søndre Bø A
Søndre Bø ble delt i 2 bruk i 1643. Landskyld 1647: 3 huder.

G.br., leilending

Gunder Amundsen Bøe f. ca. 1613 bg.4/7-1683. ”Gunder Bø 72 aar g.”

1. Amund Gundersen f. ca. 1655.

Br. ca. 1660.

 

Jordeboken av 1661:

Bø søndre

Hans och Gunder paaboer.

Arbeidspenge – 7 ½ m.

Smørleding – ½ bismerpd.

Meell – 1 pund

Er – 2 rd 2 m 4 s.

 

I følge sogneprestens manntall av 1664 bestod Søndre Bø av 3 bruk med en landskyld på 3 huder hver.
Brukerne var Hans, Gunder og Lauritz. Dette er nok feil. Lauritz bodde på nordre Bø. Søndre Bø skal
altså i 1664 bestå av to bruk med en landskyld på 3 huder hver.

 

Fra skattematrikkelen 1670/71: Gunder og Hans hadde fremdeles hver sine bruk av S. Bø.

 

Dateret 30 mars 1672. (Gjeld til Børting på Fossum):

”Gunild Rasmusdatter paa søndre Grinnie : 41 rdr. 1 ort.

Hans Nielsen søndre Bøe: 90 rdr. 2 ort 15 sk.

Gunder Amundsen søndre Bøe: 117 rdr. 23 sk.

Erich Olssøn paa Melum: 110 rdr. 3 ort 15 sk.

Gunder Rasmussen nordre Hynni: 114 rdr.

Ledvor Svenningsen paa Kise: 97 rdr. 3 ort.

Alle forschreffne 6 brev findes under kreditorenes boemerker, og til vitterligh.

et av Jacob Nielsen og Johan Lorendzen underschreffuet och samtlige dateret Fossem Verk 1 mai 1672.”

 

G.br., arbeider, leilending

Knud Østensen Bøe fra Fossum f. ca. 1671 bg. 2/5-1759. ”Knud Bøe 82 aar.”, s.a. Østen Knudsen. Se Familie 4 - Fossum før 1700.

g1g 19/7-1705 m. Anna Andersdatter fra S. Bø(B) f. ca. 1672 bg. 11/9-1717. ”Knud Bøes qde Anna 38 aar.”, d.a. Anders Hansen Bøe.

g2g 13/4-1718 m. Ingeborg Amundsdatter fra Eriksrød dpt. 20/5-1688 bg. 21/6-1742, ”Knud Bøs qde Ingeborg, 56 aar.”, d.a. Amund Pedersen Ersrød.

1. Gjertrud Knudsdatter dpt. 7/2-1706 bg. 10/8-1720. ”Knud Bøes datter Giertrud, 14 aar 6 m.”

Barn i 2. ekteskap:

2. Claus dpt. 30/4-1719 bg. 21/5-1719. ”Knud Bøes søn Claus 3 uger.”

3. Jacob Knudsen dpt. 1/9-1720. Se nedenfor.

4. Østen Knudsen dpt. 10/1-1723. Se nedenfor.

Br. ca. 1703.

 

Knud Østensøns datter Giertrud, fra søndre Bøe: Marcus Rosing. Hans Former. Anders Hanssen Venstøb. Kej Børtings Kieriste. Grete Wejer.

Knud Bøes søn Claus: Casper Beier, Resen, Nils Gandrup, Brantes Kieriste, Byfogdens datter.
Knud Bøes søn Jacob: Peter Janssøn. Villum Østenssøn. Tron Møller. Christian Østenssøns qde. Karen Lorensdatter.
Knud Bøes søn Østen: Christian Østenssøn, Peter Janssøn, Tron Møller, Jens Møllersm enke Lisbeth, Karen Lorensdatter.


Aldis Knudsdatter var fadder for et av barna i neste generasjon her. Hun var gift med Ole Olsen fra Tinn.
Hun må være i slekt med denne familien. Se Familie 4 - S. Brekke 1782.

25/7/1742      INGEBORG AMUNDSDATTER S. BØE      Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 225a.

Søndre Bø      Arvinger: Enkem. Knut Østenssen Bøe og barna:

               1. Jacob Knutssen 24 år

               2. Østen Knutssen 19 1/2 år

               Begge hjemme hos faren som også verger for dem.

Brt: 96 - 3 -  8

Net: 57 - 2 - 20

Kilde: Bamble tingbok nr 15. Dato: 20 sept 1753 – Åsetesrett på gården Bøe (utdrag). (Avskrift Jan Christensen).

Knud Bø: 82 år gammel, brugt Bø omtrent 50 år. Har også hørt av sin værfader Anders Hansen som har brugt gården
Bø en 50 års tid, og var over 80 da han døde. Knud hevder at Gisholt, Dal, Fossum, Gulset og Omdal går i Hvittingsskiæe,
men uviss om også Giedebo.”

 

G.br., leilending

Jacob Knudsen herfra dpt. 1/9-1720 bg. 6/1-1764. ”Jacob Knudsen Bøe 48 aar.”

Br. 1762.

 

Jacob Knudsen Bøe døde ugift. Derfor gikk leilendingskontrakten til den nest-eldste broren.

 

G.br., leilending

Østen Knudsen herfra dpt. 10/1-1723 bg. 27/8-1806. ”Østen Knudssøn f. Bøe Søndre 83 2/3 aar.”

g1g 16/8-1754 m. Maria Andersdatter f. ca. 1725 bg. 10/3-1773. ”Østen Bøes kone 45 aar.”

g2g 29/12-1775 m. Karen Haagensdatter fra Plassen under Ås dpt. 26/4-1744 bg. 25/3-1801. ”Østen S. Bøes kone Karen Haagensdtr., anmeldt at være 58 aar.”, d.a. Haagen Haagensen.

1. Ingeborg Østensdatter dpt. 1/12-1754 g.m. Lars Heljesen. Se Børønningen(B).

2. Berthe Østensdatter dpt. 21/11-1756 g.m. em. Halvor Larsen Venstøp. Se N. Venstøp(A).

3. Knud dpt. 12/8-1759 bg. 11/11-1759. ”Østen Løbergs s. Knud 13 uger.”

4. Karen Østensdatter dpt. 5/10-1760  g.m. Anders Engebretsen Venstøp. Se N. Venstøp(D).

5. Marthe Østensdatter dpt. 9/10-1763  g1g m. Ole Heljesen. Se Børønningen(B).

6. Knud Østensen dpt. 28/2-1768. Se nedenfor.

7. Anne Kistine Østensdatter dpt. 15/9-1771 g.m. Engebret Lucasen. Se Svarverplass under Mo.

Barn i 2. ekteskap:

8. Christian dpt. 13/10-1776 bg. 8/8-1779. ”Østen Bøes s. Christian 3 aar.”

9. Jacob Østensen dpt. 21/3-1779. Se Familie 11 - V. Borge 1835.

10. Christian Østensen dpt. 4/11-1781Se Familie 54 - Ø. Borge 1835. Han skrev seg for Christian Østensen Kjølnes.

11. Inger Maria Østensdatter dpt. 15/2-1786 g.m. Anders Sørensen. Se Åltvedt(9).

12. Berthe Østensdatter dpt. 4/1-1789 g.m. murer Gunder Isaksen. Se Norge under Oterholt.

Br. 1764.

 

Østen Løbergs pb. Ingebor: Peder Bøes kone, Maren Christensdtr., Nils Bøe, Abraham Løberg, Jacob Knudsen.

Østen Løbergs pb. Berthe: Anders Andersens kone, Aldis Knudsdatter, Jacob Knudsen, Povel Thommesen, Halvor Arnesen.

Østen Løbergs db. Knud: Erik Povelsens kone, Ingebor Knudsdatter, Ole Schyer, Tormoe Nilsen, Jacob Bøe.

Østen Løbergs pb. Karen: Christen Eegaasens kone, Maren Christophersdtr., Jacob Knudsen, Gunder Nilsen.

Østen Løbergs pb. Marthe: Gunder Baaserøes kone, Ragnil Olsdtr., Jacob Bøe, Nils Johannisen.
Østen Bøes db.
Knud: Christen Thommesens kone, Catrine Jensdtr., Christian Hoppestad, Gunder Nilsen, Lars Gregoriisen.

Østen Bøes pb. Anne Kistine: Catrine Hansdtr., Sille Olsdtr., Christian Hoppestad, Christen Clausen, Halvor Pedersen.

Østen Bøes db. Christian: Christian Hoppestads kone, Ingebor Østensdatter, Haagen Haagensen, Jan Haagensen, Christopher Christiansen.

Østen Bøes db. Jacob: Peder Bøes kone, Berthe Østensdatter, Christopher Christiansen, Peder Pedersen.
Østen Bøes db. Christian: Ole Heljesens kone, Berthe Østensdtr., Berulf Haagensen, Christian Hoppestad, Lars Heljesen.
Østen Bøes pb. Inger Maria: Marthe Østensdtr., Karen Østensdatter, Gunder Nilsen Bøe, Lars Heljesen, Berulf Haagensen.

Østen Bøes pb. Berthe: Marthe Østensdtr., Anne Maria Gundersdtr., Berguf Olsen, Knud Gundersen, Nils Østensen.

 

Denne familien bodde tidligere på Løberg. Muligens på gården til Abraham Thomasen på Stensrød (N. Løberg A). 

4/9/1773       MARIA ANDREASDATTER (skal vel være Andersdatter?)     Bamble Skifteprot. nr. 8, s. 19a.

Bøe            Arvinger: Enkem. Østen Knutssen og barna:

               1. Knut Østenssen          6 år.

               2. Ingeborg Østensdtr.    19 ”

               3. Berthe Østensdtr.      17 ”

               4. Karen Østensdtr.       14 ”

               5. Marthe Østensdtr.      12 ”

               6. Ane Kirstine Østensdtr. 2 ”

               Faren er selv verge for barna.

Brt:    62 - 2 - 16

Gjeld: 100 - 2 - 15 (insolvent).

G.br., leilending

Knud Østensen Bøe herfra dpt. 28/2-1768 d. 16/9-1839 på S. Bø, s.a. Østen Knudsen. Se ovenfor.

g. 19/4-1797 m. Else Halvorsdatter fra N. Bø(D) dpt. 8/6-1777 d. 4/5-1833 på S. Bø, d.a. Halvor Hansen Bøe.

1. Marthe Knudsdatter dpt. 5/6-1797 g.m. Rasmus Halvorsen. Se Leikås under Holt.

2. Maria dpt. 10/4-1800 bg. 15/11-1801. ”Knud Østenssøns pb Maria f. S. Bøe 1  7/12 aar.”

3. Hans Knudsen dpt. 26/12-1802. Se nedenfor.

4. Karen Maria Knudsdatter dpt. 28/9-1806 g.m. enkemann Andreas Andersen Bommen. Se Familie 34 - N. Brekke 1845.

5. Østen Knudsen f. 4/4-1810. Se Petersborg under Mæla.

Br. 1807.

Knud Østenssøns Marthe fra S. Bøe:Anders Wenstøbs k., Dorthe Pedersdtr., Ole Heljessøn, Gunder Nilssøn, Jacob Laerssøn.

Knud Østenssøns Maria f. S. Bøe: Anders Wenstøbs k., Barbara Larsdtr. Nils Gunderssøn, Ole Heljessøn, Jacob Østenssøn.

Knud Østenssøns Hans f. S. Bøe: Karen Østensdtr., Kirstine Alfsdtr., Ole Heljessøn, Lars Halvorssøn, Jacob Østenssøn.
Knud Østenssøns pb. Karen Maria f. S. Bøe: Hans Halvorssøns k., Inger Maria Østensdtr., Nils Gunderssøn, Hans Halvorssøn, Jacob Østenssøn.
Knud Østenssøns db. Østen fra S. Bøe: Inger Maria og Birthe Østensdtr., Jacob Østenssøn, Lars Halvorssøn, Helje Larssøn.

30/8/1833      ELSE HALVORSDATTER       Bamble Skifteprot. *)

Bøe            Arvinger:                            

               Enkem. Knut Østenssen og barna:

               1. Hans Knutssen, myndig.

               2. Østen Knutssen 23 år.  Verge: Ch. Christenssen Bøe.

               3. Marthe Knutsdtr. g.m. Rasmus Halvorssen Legaas.

               4. Karen Mari Knutsdtr. 26 år, ugift. Verge: Smed Jacob Larssen Grini.

Brt: 125 - 1 -  8

Net:  82 - 3 - 18

*) A: BS 17 s.649. C: BS 23 s.50b.

 

28/12/1839     KNUT ØSTENSSEN BØE        Bamble Skifteprot. nr. *)

Søndre Bøe     - død i septbr. -                   

               Arvinger: Barna:

               1. Hans Knutssen ca. 38 år, heime.

               2. Østen Knutssen    29 "

               3. Marthe Knutsdtr. g.m. Rasmus Halvorssen Legaas.

               4. Karen Marie Knutsdtr. 32 år, tjener på gd. Siljan.

                  Formynder for henne: Anders Olssen Bøe.

Brt:    72 - 2 - 16

Gjeld: 176 - 1 - 12 (Insolvent)

*) A: BS 18 s.194b. B: BS 21 s.390b. C: BS 23 s.404b.

I 1835 var det fremdeles Knud Østensen som hadde plassen som leilending. Sønnen Hans bodde her
sammen med sin kone og deres første barn Østen.
Det var i tillegg 3 tjenestefolk som bodde her: Engebret Christiansen(14), Østen Gundersen(16) og
Maren Christensdatter(19).


G.br., leilending

Hans Knudsen Bøe herfra dpt. 26/12-1802 d. 17/3-1858 på Lille-Foss, s.a. Knud Østensen Bøe.

g. 18/11-1830 m. Johanne Olsdatter fra Lårdal i Moland dpt. 6/5-1810 i Høydalsmo d. 9/7-1886 på Frogner, d.a. Ole Aslaksen Lunde og Tone Olsdatter.

Forlovere: "Lars H. Bøe og Christen C. Bøe."

1. Halvor d. 21/12-1831. Kun hjemmedøpt.

2. Østen Hansen f. 10/1-1833. Se Familie 1 - Mæla 1865.

3. Thurine Hansdatter f. 1/3-1836 d. 4/7-1882 i Alban g. 20/11-1863 m. Ole Johnsen fra Høgli i Luksefjell. Emigrerte 1865 til Alban, Wisconsin.

4. Maria Hansdatter f. 26/4-1839.

5. Knud Hansen f. 13/6-1842 g1g i Gjerpen m. Kristine Andersdatter. Se Familie 20 - Venstøp 1865.

6. Ole f. 26/6-1845 d. 9/4-1847.

7. Ole Hansen f. 8/4-1848 g. i Chigaco m. Kristiane Gullaksen fra Bergen d. 17/9-1916 i Chicago. Emigrerte til Chicago.

8. Maria Anne Hansdatter f. 11/4-1853 på lille Foss g.m. Gullik Jacobsen. Se Familie 67 - Mæla 1891.

Br. 1841.

 

Johanne Olsdatter (20) er i 1830 registrert innflyttet fra ”Laurdahl af Moland” som ”Ægteviet til Hans Knudsen Bøe.”
Attest fra sognepresten Bech dat. 13/10-1830. Det kommer frem andre steder at hun var født i Fyresdal.

 

I skiftet etter Hans Knudsens onkel Lars Halvorsen i september 1839 ble det anført at Hans Knudsen var syk.
Folketellingen 1845: Knud var nå død og Hans hadde overtatt. Tjenestegutt: Halvor Hansen(18).
I ca. 1853 flyttet familien inn i eget hus under Lille-Foss (løpenr. 139a). Huset ble trolig oppført
på ei festetomt,
og er derfor vanskelig å finne igjen, men når man ser i folketellinga 1865 for Foss, bor enka og barna på l.nr. 139a,
som senere ble en del av Foss(7).

 

Etter begjæring fra Leopold Løvenskiold i 1918, ble alle bruksnummer av Bø sammenføyd til ett.
Bnr 1 - Bø søndre. Landskyld 7 mark 29 øre.
Bnr 2 - Bø søndre. Landskyld 7 mark 31 øre.
Bnr 3 - Bø Midt - Bø. Landskyld 7 mark 44 øre.
Bnr 4 - Bø Midt - Bø. Landskyld 7 mark 42 øre.
Bnr 5 - 9 plasser. Landskyld 6 mark 66 øre.
Bnr 6 - Bø nordre. Landskyld 7 mark 98 øre.
Bnr 7 - Bø nordre. Landskyld 8 mark 13 øre.
Bnr 8 - Bø nordre. Landskyld 7 mark 98 øre.
Bnr 9 - 9 plasser. Landskyld 8 mark 64 øre.
Bnr 10 - 7 plasser. Landskyld 6 mark 99 øre.
Dat. 23. November 1918, tinglyst 28. november 1918.
Med påtegnet attest fra lensmannen i Gjerpen av 25. November 1918.


Se heretter Bø 11.

 

(C) Gard Strøm.