| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oterholt
Gård nr.49 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.



Oppdatert 08.01.2013.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Norge - Norrig - Dypedal
Løpenummer 131. Siden 1889 bruk nr. 4.

Gammel husmannsplass under Oterholt. Ryddet før 1750 som "Dybedahl".
Skyldsatt som br. l.nr. 131 (eget bruk) i landmatrikkelen 1819.

Ble betegnet som "Dybedahl eller Norge under Otterholdt" i Løvenskiold-Fossums jordegodsbøker.

Arbeider, husmann
Søren Halvorsen
fra S. Oterholt dpt. 20/5-1720 bg. 25/8-1784. ”Søren Halvorsen f. Otterholt ejet 66 aar.”, s.a. Halvor Engelsen.
g. 16/8-1749 m. Ingeborg Olsdatter fra plassen Busterud under V. Bø i Luksefjell dpt. 26/12-1727 bg. 24/4-1799. ”enken Ingebor Olesdtr. f. Norig u/Otterholt 77 1/3 aar.”, d.a. Ole Olsen Busterud, senere Henningsdalen.
1. Margrethe Sørensdatter dpt. 28/8-1749.
2. Anne dpt. 1/9-1753 bg. 28/10-1753. ”Søren Otterholts dtr. Anne 8 uger.”
3. Anne dpt. 17/11-1754 bg. 19/2-1755. ”Søren Otterholts dtr. Anne 12 uger.”
4. Ole Sørensen dpt. 21/12-1755. Se nedenfor.
5. Karen Sørensdatter dpt. 29/9-1759 d. 14/8-1839 i Oredalen i Siljan ("Kari Sørensdatter Oredalen, 80 aar") g. i Gjerpen 14/6-1791 m. Ole Andersen Tveitan fra Siljan dpt. 1752. Bodde i Oredalen under Kløverød i Siljan.
    Se Siljan bygdebok (Bakken) side 509.
6. Maria Sørensdatter dpt. 27/3-1763.
7. Engel Sørensen dpt. 13/10-1765.
8. Anne Sørensdatter dpt. 3/9-1769 g.m. Hans Christensen Westermoe. Se Familie 39 - Fossum 1801.
Br. ca. 1750.

F.f. Søren Otterholts pb. Margrethe: Engel Larsens kone, Anne Halvorsdatter, Henning Jønneval, Engel Larsen, Jens Eriksen.
F.f. Søren Otterholts pb. Anne: Engel Otterholts kone, Anne Halvorsdtr., Henning Jønneval, Isak og Henning Halvorssønner.
F.f. Søren Otterholts pb. Anne: Nils Otterholts kone, Maren Halvorsdtr., Henning Jønneval, Christen Jønneval, Henning Halvorsen.
F.f. Søren Otterholts db. Ole: Christen Jønnevals kone, Johanne Andersdtr., Christen Jønneval, Jens Stephensen, Isak Halvorsen.
F.f. Søren Otterholts pb. Karen: Henning Otterholts kone, Anne Kistine Andersdtr., Engel Halvorsen, Henning Otterholt.
F.f. Søren Halvorsens pb. Maria fra Otterholt Ejet: Johannis Andersens kone, Anne Olsdatter, Isak Halvorsen, Johannes Andersen.
F.f. Søren Halvorsens db. Engel fra Otterholt Ejet: Johannis Otterholts kone, Nils Eriksens kone, Johannes Otterholt, Nils Eriksen.
F.f. Søren Halvorsens pb. Anne fra Otterholt Ejet: Johannis Otterholts kone, Marthe Olsdtr., Lars Haagensen, Isak og Henning Halvorsønner.

Arbeider, husmann
Ole Sørensen
herfra dpt. 21/12-1755 bg. 7/9-1800. ”Ole Sørenssøn Norig u/Otterholt 44 3/4 aar.”
g. i Siljan 1/1-1791 m. Maren Aslesdatter fra Tormodsrød i Siljan f. ca. 1769.
Forlovere: Ole Nabhoug og Jon Aslesen Kiste.
1. Ingeborg Olsdatter dpt. 9/10-1791.
2. Karen Olsdatter dpt. 12/1-1794 g.m. Isak Larsen. Se Svarverplass under Mo.
3. Hans dpt. 11/9-1796 bg. 27/10-1799. ”Ole Sørenssøns db. Hans u/Otterholt 3 1/12 aar.”
4. Kirsten dpt. 1/9-1799 bg. 27/10-1799. ”Ole Sørenssøns pb. Kirsten u/Otterholt 8 uger.”
5. Anne dpt. 7/12-1800 bg. 15/3-1801. ”afdøde Ole Sørenssøns pb. Anne f. Norig u/Otterholt ¼ aar.”
Br. ca. 1780.

F.f. Ole Sørenssøns pb. Ingebor u/Otterholt: Margarete Sørensdtr., Kirsten Aslesdatter, Nils Otterholt, Ole Olessøn, Jon Aslessøn.
F.f. Ole Sørenssøns pb. Karen u/Otterholt: Ole Duesteenes? k., Kirsten Aslesdtr., Nils Otterholt, Ole Anderssøn, Arne Aslessøn.
F.f. Ole Sørenssøns db. Hans u/Otterholt: Ole Christenssøns k., Karen Olesdtr. Halvor Ersrøe, Isak Olessøn, Anders Sørenssøn.
F.f. Ole Sørenssøns pb. Kirsten u/Otterholt: Margarete Sørensdtr., Gunnil Olesdtr., Sigur Olessøn, Nils Otterholt, Erik Nilssøn.
F.f. Afdøde Ole Sørenssøns pb. Anne f. Norig u/Otterholt: Margarete Sørensdtr., Marthe Engelbertsdtr., Gundbjørn Olessøn, Halvor og Sigur Ersrøe.

6/11/1801      OLE SØRENSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 533b.
Norge              Arvinger:                             
u/Otterholt    Enka Mari Aaslesdatter og barna:
                               1. Ingeborg Olsdtr. 10 år.
                               2. Kari Olsdtr.      8 "
                         Enka fikk Ole K. Dybedal til verge.
                         Farbroren Nils Otterholt formynder for barna.
Brt:   19 - 1 - 0
Gjeld: 37 - 2 - 6 (insolvent).

Enke Maren Aslesdatter ble g2g med Abraham Isaksen. Se nedenfor.

Gruvearb., husmann
Abraham Isaksen
fra Gromstulen(C) u. Bø dpt. 5/6-1775 d. 29/6-1855 i Plassen u. Dyrkoll, s.a. Isak Abrahamsen.
g. 28/11-1801 enke Maren Aslesdatter fra Tormodsrød i Siljan f. ca. 1769 d. 14/6-1857 i Plassen u. Dyrkoll.
1. Isak Abrahamsen dpt. 6/3-1803. Se Plassen under Dyrkoll.
2. Ole dpt. 24/2-1805 bg. 7/7-1805. ”Abraham Isakssøns db. Ole und. Otterholt 22 uger.”
3. Aslak Abrahamsen dpt. 6/7-1806.
4. Ole Abrahamsen f. 16/10-1811 i Gåshølen.
Br. 1801.

F.f. Abraham Isakssøns db. Isak u/Otterholt:Else Margarete og Inger Isaksdtr., Erik Poulssøn, Gundbjørn og Knud Olessøn.
F.f. Abraham Isakssøns db. Ole u/Otterholt: Else Margarete og Inger Isaksdtr.,   Halvor Ersrøe, Gunbjørn og Knud Olessøn.
F.f. Abraham Isakssøns db. Aslak u/Otterholt:Randi Larsdtr., Else Isaksdtr., Halvor Isakssøn, Amund Aslakssøn, Nils Hanssøn.
F.f. Abraham Isakssøns db. Ole u/S.Aas: Inger Nilsdtr., Birthe Larsdtr., Rasmus Franssøn, Halvor Jonssøn, Lars Christenssøn.

Denne familien flyttet i 1809 til N. Gåshølen u. Ås. Abraham og Maren bodde på Gåshølen i 1835 som innerster,
sammen med Peder Mortensens familie, trolig Abrahams søskenbarn.
Abraham døde hos sin sønn Isak på Plassen u. Dyrkoll i 1855, Maren i 1857.

Husmann
Ole Olsen
Br. 1809.

Aslak Eriksen
Br. 1810. Se Orekåsa(B).

Arbeider, husmann
Bjørguf Olsen
bodde her en tid i sitt andre ekteskap (ca. 1811- 1817).
Han ble siden boende i et hus ved Mauråsen under Tufte.

Muremester, husmann
Gunder Isaksen
fra Gulset dpt. 7/12-1783 d. 27/8-1860 på Fossum, s.a. Isak Gundersen. Se Familie 20 - Gulset 1801.
g. 10/9-1812 m. Berthe Østensdatter fra S. Bø(A) dpt. 4/1-1789 d. 22/2-1861 på Fossum, d.a. Østen Knudsen Bøe.
1. Isak Gundersen f. 22/8-1813. Se Svarverplass under Mo.
2. Karen Gundersdatter f. 25/9-1816 g1g m. John Jansen fra M. Bø. Se Familie 52 - Fossum 1845.
3. Østen Gundersen  f. 4/3-1819. Se Familie 13 - Hyni 1845.
4. Nils Gundersen f. 3/10-1822 g.m. Maren Margrethe Christensdatter. Se Familie 25 - Fossum 1801.
5. Dorthea Gundersdatter f. 4/2-1826 g.m. Jørgen Hansen. Se Familie 81b - Fossum 1835.
Br. 1817.

F.f. Gunder Isaksens db. Isak u/Moe: Knud Østensens k., Anne Halvorsdatter, Knud Østensen, Engelbret Reiersen, Christen Hanssen.
F.f. Gunder Isaksen Norrigs Karen: Anne Evensd., Anne Dorthe Hansd., Engelbret Lucassen, Engelbret Venstøp, Jens Bøe.
F.f. Gunder Isaksens Østen: Knud Bøes kone, p. Anne Dorthe Isaksd., Knud Østensen Bøe, Christen Christensen Bøe, Anders Venstøb.
F.f. Gunder Isaksen Norrigs Niels: Knud Østensen Bøes kone, Karen Maria Engelbretsd., Moe, Hans Knudsen Bøe, Rasmus Lekaas, Knud Gromstulen.
F.f. Gunder Isaksen u. Oterholts Dorthe: Knud Bøes kone, Rasmus Lekaases kone, Østen Andersen Venstøb, Lucas Engebretsen Moe, Simon Madsen Moe.

Gunder var murer ved Fossum jernverk. De flyttet i ca. 1840 til en arbeiderbolig på Fossum.

Arbeider, g.br., leilending
Halvor Halvorsen
fra S. Eriksrød dpt. 22/8-1802 d. 29/11-1874 på Rød u. Kise, s.a. Halvor Olsen Eriksrød.
g1g 8/5-1821 Anne Torsteinsdatter fra Skilbred(A) dpt. 22/12-1799 d. 13/2-1822 på Eriksrød, d.a. Torstein Torkildsen fra Sønstebø i Hovin.
Forlovere: Anders Torsen Tufte-eje, Peder Johnsen Jønnevald.
g2g 15/11-1822 Anne Petersdatter fra N. Teigen under Mo dpt. 17/11-1799 d. 15/6-1863 i Norge, d.a. Peter Jacobsen.
Forlovere: Jacob Larsen Grinie og Tov Johnsen Moe.
1. Berte f. 24/6-1821 d. 26/7-1821.
Barn i 2. ekteskap:    
2. Halvor Halvorsen f. 11/1-1825. Ikke funnet død i Gj. Heller ikke funnet utvandret.
3. Marie Halvorsdatter f. 29/4-1826 g.m. Aslak Gundersen. Se Familie 64 - Fossum 1865.
4. Anne f. 15/2-1829 d. 19/2-1829
5. Anne d. 14/3-1830. Kun hjemmedøpt. Døde 3 uker gammel.
6. Anne Gurine Halvorsdatter f. 14/11-1831 g.m. Peder Olsen. Se Rønningen under Mo.
7. Helene Halvorsdatter f. 5/11-1835 g.m. Andreas Halvorsen. Se Familie 81 - Fossum 1865.
8. Maren Halvorsdatter f. 8/10-1839 g. 18/8-1872 m. Ole Bjørnsen fra Seljord.
9. Pernille Halvorsdatter f. 16/6-1842 g.m. Anders Johannessen fra Sigdal. Se Rød under Kise.
Br. 1832.

Denne familien bodde tidligere i ca. 20 år på S. Eriksrød. Halvor bodde
sine siste år hos sin datter Pernille på Rød u. Kise.

Hele Oterholt (med ”Orekåsa” og ”Norge”) var ubebodd i 1875 og eid av Nils L. Hauen.

Anton Andersen forpaktet jorda her fra 1889. Se Sverige under Mo.

Bnr 4 ”Norge” var ikke lenger i matrikkelen i 1950.

(C) Gard Strøm.