| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Busterud
Husmannsplass under Bø i Luksefjell.

De fleste gårder, bruk og husmannsplasser fra 16-1700-tallet begynner oftest med en bruker vi ikke vet opphavet til. Er vedkommende gravlagt i Gjerpen, vet vi omtrent når han var født p.g.a. prestens innføring av alder. Da er det greit å regne ut omtrent når vedkommende ble født. OBS: Nedtegnet alder er ofte unøyaktig.

Arbeider, husmann
Ole Olsen Busterud f. ca. 1703 bg. 14/8-1763. ”Ole Busterøe 60 aar.”
g1g 3/10-1723 m. Anne Thorsdatter f. ca. 1692 bg. 10/6-1730. ”Ole Fieldets qde Anne 38 aar.”
Forlover: "Niels Venstøb."
g2g 12/9-1732 m. Marta Trondsdatter f. ca. 1708 bg. 23/12-1744. ”Ole Busterøs qde Marta, 36 aar.”
Forlovere: "Gunder Fieldet, Erik Otterholt."
g3g 22/6-1745 m. Inger Olsdatter
Forlovere: "Gulbrand og Micel Fieldet."
1. Elen Olsdatter dpt. 18/3-1725.
2. Ingeborg Olsdatter dpt. 26/12-1727 g.m. Søren Halvorsen. Se Norge under Oterholt.
Barn i 2. ekteskap:
3. Jon Olsen dpt. 9/8-1733. Se Sillevika under Mo og Fislerud under Grini.
4. Ole Olsen dpt. 2/7-1735. Se Henningsdalen under Mo.
5. Trond Olsen dpt. 25/1-1739.
6. Anne Olsdatter dpt. 4/11-1742.
Barn i 3. ekteskap:
-   bg. 16/12-1745. ”Ole Busterøds dødfødde.”
7. Marta Olsdatter dpt. 21/1-1747.
Br. ca. 1723.

F.f. Ole Olssøns Ellen fra Luxefield: Ole Lucassøn, Gulbrand Lucassøn, Anders Fieldets qde, Maria Limi.
F.f. Ole Olssøns Ingeborg fra Fieldet: Anders Fieldet, Gunder Mognssøn, Gunder Fieldets qde, Tone Kastet.
F.f. Ole Olssøns Jon fra Fieldet: Gunder og Micel Fieldet, Agata paa Kleven, Karen Klyve.
F.f. Ole Fieldets Ole: Gunder, Anders, Micel Fieldet, Agata, Anne Kleven.
F.f. Ole Fieldets Tron: Gunder Mognssøn, Knud Fieldet, Agata Kleven, Inger Fieldet.
F.f. Ole Busterøds Anne: Vedbiørn Fielet, Anders Fieldet, Ole Vamens qde.
F.f. Ole Olsens p.b. Marthe fra Luxefjeld: Micel Lucassens kone, Karen Asbiønsdtr., Gulbrand og Michel Lucassønner.

Ole Olsen var soldat i 1730 og hadde gjeld til Fossum jernverk på 33 riksdaler 2 mark 11 skilling.
”Ole Olsen, boende paa en liden platz kaldet Busterød udi Luxefield, er nu soldat og haver
intet at betale sin gjeld med 33-2-11.”

Det ble holdt skifte etter Ole Olsen i Henningsdalen under Mo. Se nedenfor.

11/9/1732               ANNE TORESDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 115a.
u/Vestre Bø          Arvinger: Enkem. Ole Olssen og deres datter Ingeborg Olsdtr. 5 år.
i Luksefjell.
Brt: 12 - 3 - 12.
Gjeld: 36 - 0 - 11 (insolvent).

24/7/1764             OLE OLSSEN HENNINGSDALEN   Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 430a.
Hennings-            Arvinger: Enka Inger Olsdatter og Ole Olssens barn etter 3 ekteskap:
dahlen u/Moe
                                Etter 1.ekteskap med Anne Thorsdtr.:
                                    a. Ingeborg Olsdtr. g.m. Søren Halvorssen fra Dypedal u/Otterholt.
                                Etter 2.ekteskap med Marthe Tronsdtr.:
                                    b. Jon Olssen 30 år.
                                    c. Ole Olssen 28 ”
                                    d. Trond Olssen 25 ”
                                Etter 3.ekteskap med Inger Olsdtr.:
                                    e. Marthe Olsdtr. 17 ½ år.
                Enka selv verger for sin umyndige datter, under tilsyn av hennes laugverge, Jon Rødningen.
Brt: 125 - 2 - 6
Net: 102 - 3 - 22

Arbeider, husmann
Amund Andreasen Busterøe f. ca. 1717 bg. 14/5-1807. ”Amund Busterøe f. Fossum Verk, meent at være over 90 aar.”
g.m. Guri Olsdatter f. ca. 1712 bg. 18/1-1795. ”Amund Busterøes kone Guri Olesdtr. f. Fossum 83 aar.”
Br. ca. 1770.

Plassen ble brukt av av de øvrige brukerne av Bø-gårdene fra 1785.
Trolig nedlagt som varig bebodd husmannsplass før 1800.

(C) Gard Strøm.