ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.

Oppdatert 22.08.2022.


Gulsets beboere i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]


Gulset 1801
Kilde: Folketelling 1801. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.
Det var registrert 21 familier på Gulset under folketellinga 1801, utenom gårdene.

Se også gårdene og husmannsplassene.

Yrkestittelen "Arbeider, husmann" inneholdt ganske mye på 1600- , 1700- og 1800-tallet. Vedkommende utførte vanligvis sitt arbeid i skogen som tømmerhogger. De fraktet tømmeret ned bekker og elver, eller med hest, til et passende sted for milebrenning. Der skulle tømmeret, i passe store stokker, legges i et eget mønster og dekkes til av jord, bark og mose og brennes til trekull. Kullmilene måtte passes på døgnet rundt så de ikke tok fyr og begynte å brenne, for da var mila ødelagt og alt arbeide forgjeves. Trekull var selve "olja" for jernverkene som eksisterte på den tiden og derfor en meget viktig naturresurs.
Det var Fossum jernverk som var grunnlaget for at mange mennesker flyttet hit og bosatte seg i Gjerpen. Her var det bruk for arbeidsfolk av mange yrkesgrupper, men den største gruppa var var nok allikevel husmenn som jobbet i skauen og leverte trekull til jernverket. Andre leverandører av trekull fra nærmiljøet, var ofte leilendingene på forskjellige gårder som lå under den såkalte "circumferensen", som var en grense kongen i sitt privelegiebrev hadde satt rundt jernverket.
Dette arbeidet tok mye tid og det var derfor kona og ungene som passet husmannsplassen og de få dyra de kunne fø. Oftest ei ku, et par sauer (eller geiter) og noen høns. Det var full jobb for hele familien fra morgen til kveld. Familier som hadde hest, hadde det litt bedre, men det var ofte vassgraut til de fleste måltider.


 


 

Familie 1.

Gulset 1801.

 

Her var i 1801 oppført det unge ekteparet, gruvearbeider Lars Christiansen og Kirsten Knudsdatter.
De bodde her uten barn i 1801. Se Familie 12 - Gulset 1825.

 Familie 2.

Gulset 1801. Dette er plassen Langangsmoen.

 
Husmann med jord

Peder Rasmussen f. 1766 bg. 25/8-1813. ”Peder Rasmussen und. Strømdal”

g. 30/10-1794 m. Dorthe Andersdatter fra Biri f. ca. 1768 i Biri, d.a. Anders Hansen på Langangsmoen under Gulset.

1. Rasmus Pedersen dpt. 30/11-1794. Se Hyni 1825.


F.f. Peder Rasmussøns db. Rasmus under Gulset: Hans Anderssøns k., Anne Andersdtr., Albert Claussøn, Jan Sørenssøn, Anders Nirissøn.

Peder var soldat da han giftet seg i 1794. I 1801 bodde hennes mor, enka Berthe Jensdatter(88) her.

 


 

Familie 3.

Gulset 1801.

 

Arbeider, husmann med jord

Peter Conradsen f. ca. 1766 d. 20/5-1830 under Gulset.

g. 30/9-1791 m. Dorthe Maria Andersdatter f. ca. 1769 d. 10/12-1827 u. Gulset.

1. Inger Catharine bg. 12/12-1791. “Peter Conradssøns hj.db. pb. Inger Catharine f. Gulsæt ejet 1/4 time.”

2. Anders Petersen dpt. 1/9-1793. Se Haraldskås under Gulset.

3. Inger Catharine dpt. 22/5-1796 bg. 13/7-1796. “Peter Conradssøns pb. Inger Catharine under Gulset 8 uger.”

4. Inger Karine Petersdatter dpt. 29/10-1797.

5. Anne Kirstine Petersdatter dpt. 11/5-1800. Se Familie 19a - Mæla 1845.

6. Karen Maria dpt. 11/4-1803 bg. 18/8-1805. “Peter Conradssøns pb. Karen Maria und. Gulset 2 1/3 aar.“

7. Karen Maria Petersdatter dpt. 6/10-1805 d. 25/8-1825 på Gjerpen Lille. Ugift tjenestepike.

8. Conrad dpt. 26/12-1808 bg. 29/7-1810. “Peter Conradssøns db. Conrad und. Gulset 1 7/12 aar.”

9. Catharine Petersdatter f. 5/10-1810 g1g Ole Johannesen. Se Familie 8 - Falkum 1835.

 

F.f. Peter Conradssøn under Gulsets Anders: Erich Henricssøns k., Gunnil Maria Christensd., Kittil Knudssøn, Gunder Nielssøn, Anders Nielssøn.

F.f. Peter Conradssøn under Gulsets Inger Catharine:Gunder Strømdals k., Ingebor Nielsd., Hans Biering, Søren Henricssøn, Christen Ejnerssøn.

F.f. Peter Conradssøn under Gulsets Inger Karine: Gunder Strømdals k., Inger Olesd., Kittil Knudssøn, Erich Henricssøn, Christen Ejnerssøn.

F.f. Peter Conradssøn under Gulsets Anne Kirstine: Erich Henricssøns k., Maren Hansd., Kittil og Børge Gulset, Hans Reinholtssøn.

F.f. Peter Conradssøn under Gulsets Karen Maria: Erich Henricssøns k., Borge Nilssøns kone, Erik og Søren Henricssøn, Henric Danielssøn.

F.f. Peter Conradssøn under Gulsets Karen Maria: Erich Henricssøns k., Kirsten Hansd., Jacob Alfssøn, Stian Pederssøn, Henric Sørenssøn.

F.f. Peter Conradssøn under Gulsets Conrad: Børge Gulsets k., Marthe Kirstine Larsd., Niels Strømdal, Henric Danielssøn, Henric Sørenssøn.

F.f. Peter Conradssøn under Gulsets Catharine: Niels Strømdals k, Anne Eskildsd., Kittil Gulset, Solve Danielssøn, Henric Sørenssøn.

 Familie 4.

Gulset 1801.

 

Møller, husmann med jord

Hans Olsen fra Gulset dpt. 26/10-1766 d. 9/6-1837 på Ulefoss, s.a. Ole Jansen. Se Familie 11 - Gulset 1762.

g1g i Gjerpen 28/7-1796 m. Aslaug Svendsdatter (tvilling) fra Sollien under Århus dpt. 13/2-1774 i Rollag, Buskerud d. 26/12-1806 på Ulefoss, "Asloug Svendsd., 32 aar gml.", d.a. Svend Gunulfsen.
g2g i Holla 20/10-1808 m. Karen Knudsdatter.
Forlovere: "Husmand Peder Gundersen og C. Strømodden."

1. Kirsten Hansdatter dpt. 26/12-1796 d. før 1837 g. 27/9-1817 m. Anders Anundsen fra Osebakken.

2. Ole dpt. 15/1-1797.
3. Ole Hansen dpt. 25/11-1798.

4. Inger Hansdatter dpt. 28/7-1799.
5. Svend Hansen dpt. 1/3-1801 g. i Holla 28/12-1824 m. Ingeborg Christensdatter Nyhus. Svend ble møller på Ulefoss som sin far.

6. Anders dpt. 18/11-1804 i Gjerpen.
7. Sondre Hansen (skrevet for Hans Hansen av presten ved dåpen) f. 11/12-1805 i Holla. Se gul ramme nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
8. Aslaug Hansdatter f. 1/10-1810 i Holla. Ugift i 1837.
9. Maria Hansdatter f. 3/8-1815 i Holla (døpt 15/9 i Romnes kirke).

 

F.f. Hans Olessøns pigebarn Kirsten under Gulset: Peder Stianssøns kone, Inger Olesdatter, Tollev Gunderssøn, Mons Olessøn, Rasmus Olessøn.
F.f. Hans Olessøns drengebarn Ole under Strømdal: Gunder Strømdals kone, Asloug Jensdatter, Christen Einerssøn, Hans Axelssøn, Rasmus Olessøn.
F.f. Hans Olessøns drengebarn Ole under Strømdal: Gunder Strømdals kone, Asloug Jensdatter, Christen Einerssøn, Hans Axelssøn, Rasmus Olessøn.
F.f. Hans Olessøns pigebarn Inger under Strømdal: Aslach Kiises kone, Rasmus Olessøns kone, Peter Conradssøn, Erich Henricssøn, Christen Einerssøn.
F.f. Hans Olessøns drengebarn Svend under Gulset: Karen Maria Gundersdatter, Anne Borgesdatter, Kittil Knudssøn, Tollev Gunderssøn, Erich Svendssøn.
F.f. Hans Olessøns drengebarn Anders under Strømdal: Børge Nielssøns kone, Anne Kirstine Isaacsdatter, Ove Rasmussøn, Erich Matthiæsøn, Henric Evenssøn.

Hans Olsen med familie bodde på Gulset fra de giftet seg. Hans mor, enke Inger Rasmusdatter,
bodde her sammen med dem i 1801.

Våren 1805 flyttet familien til Holla, hvor de bodde ved saga på Ulefoss både i 1805 og 1815.
Hans Olsen var hele tiden møller. De bodde siden på plassen Bakkane under Ulefoss.

 

Jeg fikk en gang opplysninger om at barn nr. 7 ovenfor, Sondre Hansen f. 11/12-1805 på Bakkane i Holla ble g. i Holla 24/11-1830 m. Kirsten Andersdatter fra Opsal i Valebø, Holla f. 22/7-1805 og at dette skal være besteforeldrene til kjøpmann O. P. Sondresen på Lie i Skien (Ole Petter Sondresen).

Da jeg i dåpslistene i Holla kirkebok ikke kunne finne en sønn Sondre i denne familien, forsto jeg at noe måtte være feil.

Her har jeg igjen fått hjelp av Leif Biberg Kristensen, som har funnet skiftet etter Asloug Svendsdatter i Holla (Arne Johan Gjermundsens skifteavskrift):
 

BAKKANE
Ulefoss

1808
NTS 1805-10
384b

Asloug Swendsdatter, død;
enkemann Hans Olsen og barna: 1. Ole Hansen 10 år; 2. Swend Hansen 7 år; 3. Sondre Hansen 5 år; 4. Kirstie Hansdatter 12 år. Formynder: faren Hans Olsen.

Leif B. Kristensen påpeker også at Sondre Hansen blir konfirmert i Holla 1821. Da står "Hans Olsen ved saugene" oppført som hans far og hans fødselsdato stemte med fødselsdatoen til en sønn, som ved dåpen var ført som "Hans". Sognepresten har altså ført opp feil navn i kirkeboka. Slikt skjedde dessverre fra tid til annen.


 Familie 5.

Gulset 1801.

 

Dette var husmannsplassen Vadrette. Se der.

 


 

Familie 6.

Gulset 1801.

 

Husmann med jord

Johannes Hansen fra Hjartdal eller Heddal? f. ca. 1734 bg. 16/8-1806. ”Johannes Hanssøn under Gulset, druknet, meldt at være 75 aar.”

g1g m. NN?

g2g m. Karen Olsdatter fra Lia under Godal dpt. 1761 i Gransherad, d.a. Ole Olsen og Aslaug Drengmandsdatter.

1. Ole Johannesen f. ca. 1766 i Hjartdal(?). Se Vadrette under Gulset.

Barn i 2. ekteskap:
2. Aaste Johannesdatter dpt. 25/5-1788. Født i Lia under Godal i Luksefjell.

 

F.f. Johannes Hansen fra Lia i Luxefjelds pb. Aaste: Tron Dalies enke, Anne Tronsdtr., Ole Lia, Torchil Grumstuulen.


Denne familien kom enten fra Hjartdal eller Heddal. De har nok kommer gjennom Langeruddalen i Luksefjell, først til
Lia under Godal, hvor datteren Aaste ble født i 1788. På Lia bodde trolig hans bror Ole Hansen med sin familie.

Karen fikk en sønn Hans Danielsen i ca. 1798, mens hun var gift med Johannes. Det var "stor oppstandelse" i
folketellingen for Gjerpen i 1801:
Hans Danielsen f. ca. 1798. ”Hendes uægte barn paa eyet, ved ægteskabs troeløse brud (brudd) og forkrænkelse.”


Han ble konfirmert som 16-åring, boende på Osebakken i 1814.

Hans Danielsen bodde som voksen på Borgeskogen med sin egen familie. Han var ikke døpt i Gjerpen
kirke. Det er derfor uvisst hvilken Daniel som er barnefaren. Se Familie 5 - V. Borge 1845.

Jeg har lett etter Hans Danielsens barnedåp i følgende kirkebøker uten hell: Gjerpen, Siljan, Eidanger, Holla,
Solum, Skien, Ø. og V. Porsgrunn.
 Familie 7.

Gulset 1801.

 

Snekker, husmann med jord

Ole Nirisen fra Fekjan under Dale dpt. 2/3-1766 i Sauherad d. 30/4-1819 i Luksefjell, s.a. Niri Olsen og Søve Ellefsdatter fra Solum i Luksefjell.

g. 24/11-1791 m. Karen Halvorsdatter f. ca. 1749.
 

Dette paret hadde ingen barn. Ole Nirisen døde i Luksefjell, men bodde på Gulset.

 


 

Familie 8.

Gulset 1801. Langgangsmoen.

 

Her var oppført Hans Andersen fra Biri m/ familie. Se Langangsmoen under Gulset.

 


 

Familie 9.

Gulset 1801. Olines plass.


Oline Thorbjørnsdatter dpt. 1738 bg. 18/5-1807. ”Enken Oline Torbjørnsdtr. und. Gulset, sagt at være 68 aar.”

I 1801 bodde Oline her som enke med jordbrug, sammen med enken (for 2. gang) Margarethe Ebbesdatter f. ca.
1738 og hennes ”vanvittige” sønn Hans Larsen (34).
Se Margrethe Ebbesdatter på ”Ebbes plass”.
Se Familie 6 - Gulset 1782.

 Familie 10.

Gulset 1801. Kittilskås.

 

Her var oppført husmann Kittil Pedersen med familie. Se Kittilskås under Gulset.

 


 

Familie 11.

Gulset 1801.

 

Verksarbeider ved Fossum, husmann med jord

Lars Nilsen f. ca. 1753 d. 21/11-1817 på “Landgangen” under Fossum.

g1g 12/3-1792 m. Else Margrethe Tollefsdatter (Rollefsd.?) f. ca. 1763 bg. 2/3-1796. ”Laers Nilssøns kone Else Margarete Tollevsdtr. f. Fossum Verk. 32 7/12 aar.”

g2g 28/4-1797 m. Anne Olsdatter fra Fossum verk f. ca. 1759 bg. 28/4-1800. ”Lars Nilssøns kone Anne Olesdtr. under Gulset 41 aar.”

g3g 29/12-1800 m. Barbara Halvorsdatter f. ca. 1771 bg. 12/8-1801. ”Lars Nilssøns kone Barbara Halvorsdtr. under Gulset 33 aar.”

Forlovere: "Lars Madssøn og Nils Jensen."
g4g 16/9-1802 m. Ingeborg Cathrine Baltzersdatter fra Fossum dpt. 1/11-1765 d. 8/12-1835 på Fossum, d.a. Baltzer Jensen. Se Familie 18 - Fossum 1782.
Forlovere: "Anders Jenssøn og Aslach Isakssøn."
1. Karen dpt. 21/10-1792 bg. 17/3-1793. ”Laers Nilssøns pb.
Karen u/Fossum 5 1/2 mnd.“

2. Nils bg. 13/7-1794. ”Laers Nilssøns db. Nils u/Fossum Værk 5 mnd.“

3. Tollef dpt. 21/2-1796 bg. 5/5-1796. ”Laers Nilssøns db. Tollev f. Fossum-Verk. 10 uger.”

4. Ole bg. 28/8-1797. ”Laers Nilssøns db. Ole under Gulset. 2 uger.”

Barn i 2. ekteskap:

4. Nils dpt. 16/9-1798 bg. 3/1-1799. ”Lars Nilssøns db. Nils under Gulset 1/3 aar.”

5. Andreas dpt. 28/4-1800 bg. 18/5-1800. ”Lars Nilssøns db. Andreas under Gulset 4 1/2 uge.”

-   bg. 21/7-1801. ”Lars Nilssøns dødf. pb. under Gulset.”

Barn i 4. ekteskap:

6. Else Margrethe Larsdatter dpt. 8/5-1803 g. i Skien 25/4-1841 m. Tyge Hansen. Se Familie 3 - Falkum 1845.
7. Nils Larsen dpt. 1/12-1805. Se Familie 49 - Fossum 1845.

F.f. Laers Nilssøns pb. Karen u/Fossum: Jens Amundssøns k., Christine Nilsdatter, Nils Gunderssøn, Tollev Abrahamssøn, Amund Anderssøn,
F.f. Lars Nilssøns db. Tollev f. Fossum-Verk: Laers Haagenssøns k., Karen Baltzersdatter, Anders Jenssøn, Jens Svenchessøn, Sigfried Svendssøn,
F.f. Lars Nilssøns db. Nils under Gulset: Gunder Nilssøns k., Maren Hansdatter, Peder Stianssøn, Erik Henrichssøn, Jan Jørgenssøn,
F.f. Lars Nilssøns db. Andreas under Gulset: Peder Stianssøns k., Christine Nilsdatter, Jes og Abraham Olessøn, Erik Nilssøn.
F.f. Lars Nilssøns Else Margarete u/Fossum Verk: Christine Nilsdtr., Karen Baltsersdtr., Christen Knudssøn, Knud Erikssøn, Jens Amundssøn.

F.f. Lars Nilssøn db. Nils f. Fossum Verk: Søren Aslakssøns k., Maria Hansdtr., Jens Amundssøn, Johannes Hanssøn, Gunder Jacobssøn.


 

Lisbet  ("Uægte") f. 22/6-1823, Moder: p. Else "Baltasarsd." Fossum., Fader: uk. Christen Larsen Rise ved Fossum. Ved den samme Lisbeth Christensens konfirmasjon i 1837, kan vi se at moras navn var Else Larsdatter og ikke Baltasarsdatter. Presten har altså skrevet feil etternavn på mora ved dåpen. Eller blitt feilinformert.
Moren, Else Margrethe Larsdatter ble siden g. i Skien m. Tyge Hansen. Se Familie 3 - Falkum 1845.

Takk til Elin Mæland Skogen for tipset!
Lisbet Christensdatter var hennes tippoldemor. Lisbeth kom til Seljord og ble gift der med Hans Tarkjelsen Dalen f. 30/1-1819 d. okt. 1883. Hun døde i Seljord den 11/11-1905.


 


 

Familie 12.

Gulset 1801. Husmannsplassen Lille Blåland.

 

Husmann med jord

Jan Jørgensen fra plass under Erlands Venstøp dpt. 21/11-1762 d. 24/10-1829 på Gulset, s.a. Jørgen Jansen. Se Familie 16 - Venstøp 1762.

g. 27/12-1792 m. Anne Brynildsdatter f. ca. 1764 d. 27/5-1820 på Gulset.

1. Jørgen Jansen dpt. 19/8-1792. Se Familie 6 - Gulset 1835.

2. Ole Jansen dpt. 12/1-1794.

3. Karen Maria Jansdatter dpt. 4/12-1796 g.m. Peder Jensen Risberg. Se Familie 11 - Hyni 1845.

4. Børge Jansen dpt. 26/12-1802.

5. Jon Jansen dpt. 21/8-1808.

 

Da Jan og Anne giftet seg i desember 1792, var han soldat med tittel ”Under – Jæger”.

Denne familien bodde på en husmannsplass (med jord) under Gulset i 1801. Trolig "Lille Blåland".
Hans mor, enka Kirsten Olsdatter (83), bodde også på plassen.

 


 

Familie 13a.

Gulset 1801.

 

Jernverksarbeider, husmann

Gunder Jensen fra Fossum dpt. 28/4-1765 bg. 24/1-1798. ”Gunder Jenssøn under Gulset, som nedfaldt i en grube, 32 3/4 aar.”, s.a. Jens Baltzersen. Se Familie 12 - Fossum 1762.

g1g i Solum 27/8-1790 m. Hedvig Jonsdatter fra Myra under Omdal i Solum dpt. 12/10-1766 i Solum bg. 10/9-1791. ”Gunder Jenssøns Liens kone fra Hytten, Hedevig Jonsdtr. 26 aar.”, d.a. Jon Efraimsen og Mari Thorsdatter.

Forlovere: "Jon Ephraimsen og Anders Jensen." Begges underskrifter med "paaholden pen".

g2g 29/6-1792 m. Gunhild Olsdatter fra Strømdal lille dpt. 7/2-1762, d.a. husmann Ole Andersen.

1. Maren Gundersdatter dpt. 1/5-1790 g. i Solum med sin fars nevø Jens Nilsen Lien. Se Familie 14 - Fossum 1835.

Barn i 2. ekteskap:

2. Hedvig Gundersdatter dpt. 21/10-1792 g.m. Jens Gundersen fra Strømdal. Se Familie 13 - Gulset 1825.

3. Ole dpt. 5/3-1795 bg. 19/3-1795. ”Gunder Jenssøns db. Ole f. Fossum-Verk 2 uger.”

4. Kirstine dpt. 22/1-1797 bg. 26/2-1797. ”Gunder Jenssøns pb. Kirstine under Gulset. 1 mnd.”

5. Gunder Gundersen dpt. 3/6-1798.


Gunder Jensen bodde først på Lia under Fossum Jernverk. Hans nevø Jens Nilsen på Lia(B) under
Fossum ble gift med datteren Maren. Gunder kom til en plass under Gulset i 1796 og døde her 2 år senere.

Enka Gunhild Olsdatter ble g2g med Aslak Olsen Kise. Se nedenfor.


 


 

Familie 13b.

Gulset 1801.

 

Husmann med jord

Aslak Olsen Kise fra S. Kise dpt. 1/9-1753 bg. 28/8-1808. ”Aslak Olessøn und. Gulset 55 aar.”, s.a. Ole Aslaksen Kiise.

g. 13/6-1799 enke Gunhild Olsdatter fra Strømdal lille dpt. 7/2-1762 d. 16/7-1835 på Gulset, d.a. Ole Andersen.


Gunhild var tidligere gift med enkemannen Gunder Jensen fra Fossum (ovenfor). Hennes barn,
som bodde her i 1801 var: Hedvig Gundersdatter(8) og Gunder Gundersen(3).
Det var ingen barn i ekteskapet med Aslak Olsen.

 


 

Familie 14.

Gulset 1801. Toftejordet.

 

Her var oppført Mathias Reiersen med familie. Se Toftejordet under Gulset.

 


 

Familie 15.

Gulset 1801.

 

Dagarbeider

Hans Halvorsen f. ca. 1751

g. 6/11-1777 m. Anne Nilsdatter f. ca. 1751.

1. Johannes dpt. 21/12-1777 bg. 25/4-1779. ”Hans Halvorsens s. Johannes fra Foss ejet 1 1/4 aar.”

2. Johannes dpt. 23/1-1780 bg. 13/7-1785. ”Hans Halvorsens s. Johannes 6 aar.”

3. Maria Hansdatter dpt. 29/9-1782.

4. Johannes Hansen dpt. 19/3-1786. Johannes ble kobberslager og bodde på Follestad. Se Familie 1 - Follestad 1835.

5. Anne Karine Hansdatter dpt. 3/5-1789 bg. 5/11-1809. ”Pigen Anne Karine Hans Halvorssøns dtr, som afdød f. Brad.Kl. 16 1/12 aar.”

 


 

Familie 16.

Gulset 1801.

 

Jon Jonsen f. ca. 1752 bg. 7/7-1790. ”Jon Jonssøn Gulsæt ejet 39 aar.”

g.m. Berthe Knudsdatter f. ca. 1747 bg. 7/1-1802. ”enken Birthe Knudsdtr. Døel under Gulset anmælt at være 57 aar.”

1. Lars Jonsen f. 25/2-1787.

2. Ole Jonsen dpt. 24/5-1790. Se Familie 14 - S. Brekke 1810. Han ble siden møller ved Ulefoss jernverk.
 

F.f. Jon Jonsens db. Lars fra Bradsbergskouen: Arne Eriksens kone, Berthe Abrahamsdtr., Ole Knudsen, Knud Olsen, Lars Jonsen.
F.f. Jon Jonssøns søn Ole under Gulset: Arne Erikssøns k., Anne Nilsdtr., Peder Hanssøn, Christen Gulset, Christen Pederssøn.


Denne familien kom kanskje fra Tinn. De bodde tidligere på Bratsbergskauen. De kom til en av
husmannsplassene under Gulset mellom 1787 og 1790. Uvisst hvilken plass.
 


 

Familie 17.

Gulset 1801.

 

Daglønner

Knud Jonsen f. ca. 1769 bg. 30/3-1809. ”Knud Jonssøn und. Gulset 33 7/12 aar.”

g. 6/6-1797 m. Karen Maria Hansdatter fra M. Berg dpt. 2/3-1772 bg. 25/7-1810. ”Knud Jonssøns enke Karen Maria Hansdtr. under Gulset, 38 5/12 aar.”, d.a. Hans Aslaksen Berg.

1. Johan dpt. 18/6-1797 bg. 26/5-1809. ”Afdøde Knud Jonssøns db. Johan under Gulset, 11 11/12 aar.”

2. Berthe Maria dpt. 29/9-1799 bg. 26/12-1799. ”Knud Jonssøns pb. Berthe Maria under Gulset, 13 uger.”

3. Gunnil dpt. 29/9-1799 bg. 17/8-1800. ”Knud Jonssøns pb. Gunnil under Gulset, henimod 11/12 aar.”

4. Hans Knudsen dpt. 13/6-1802

5. Ole dpt. 26/5-1805 bg. 4/7-1810. ”afdøde Knud Jonssøns db. Ole under Gulset, 5 1/6 aar.”

6. Berthe Maria dpt. 13/11-1808 bg. 15/3-1809. ”Knud Jonssøns pb. Birthe Maria under Gulset, 5/12 aar.”


Familien har trolig blitt rammet av en smittsom sykdom. I tidsrommet 1799-1810 døde hele familien, så nær som sønnen
Hans Knudsen.
Han er ikke funnet død i Gjerpen. Det er usikkert hvor Knud Jonsen kom fra.

 


 

Familie 18.

Gulset 1801.

 

Husmann med jord.

Hans Reinholtsen (”Biring”) fra Biri, Oppdal f. ca. 1742 bg. 8/7-1810. ”Hans Reinholtssøn Bjering under Gulset, sagt at være ved 68 aar.”

g1g 9/11-1782 m. enke Anne Kirstine Andersdatter fra Fossum dpt. 20/10-1737 i Holla bg. 3/1-1799. ”Hans Birings kone Anne Kirstine Andersdtr. under Gulset, 61 1/4 aar.”, d.a. Anders Enersen. Se Familie 10 - Fossum 1740.

g2g 30/10-1799 m. Anne Andersdatter fra plass under Gulset? f. ca. 1763 d. 19/2-1832 under Gulset.

0. bg. 5/7-1801. ”Hans Reinholtssøns dødf. drengebarn under Gulset.”

1. Else Dorthea Hansdatter dpt. 25/7-1802 g. 29/12-1835 m. Hans Danielsen Baaserød. Se Båserød(2). Bodde på Båserød til de emgrerte til N. Amerika med tre barn i april 1844.

2. Reinholt dpt. 17/2-1805 bg. 20/4-1806. ”Hans Rejnholtssøns Reinholt under Gulset, 1 1/6 aar.“


Hans Reinholtsens første kone var enke etter sin første mann Jacob Fredriksen på Åshammeren und. Ås.
Hun giftet seg på nytt med Anders Henriksen fra Fossum. Se Familie 15b - Fossum 1762.
Hans Reinholtsen bodde i 1801 på en husmannsplass under Gulset. Se også Christen Reinholt.

 


 

Familie 19.

Gulset 1801.

 

Arbeider, husmann med jord

Erik Henriksen fra Roligheten under Sneltvedt dpt. 28/1-1758 bg. 22/4-1814. ”Erik Henriksen Gulset 65 aar.”, s.a. Henrik Thorsen.

g. 18/6-1790 m. Karen Maria Andersdatter fra Gulset(C) dpt. 3/11-1771 d. 24/12-1835 på Gulset, d.a. Anders Gundersen født i Holla.

1. Henrik dpt. 21/4-1791 bg. 24/6-1802. ”Erik Henricssøns db. Henric under Gulset 11 1/6 aar.”

2. Anders dpt. 13/1-1793 bg. 21/4-1793. ”Erik Henrichssøns db. Anders under Gulset 3 1/2 mnd.”

3. Anne Karine dpt. 21/12-1794 bg. 24/6-1802. ”... og hans pb. Anne Karine 8 1/2 aar.”

4. Isak bg. 10/12-1797. ”Erik Henricssøns hj.db. db. Isak under Gulset 1 uge.”

5. Isak Eriksen dpt. 10/2-1799. Se Familie 8 - Gulset 1845.

6. Anne Karine dpt. 17/10-1802 bg. 31/10-1802. ”Erik Henricssøns pb. Anne Karine under Gulset 2 1/2 uge.”

7. Anne Henrika dpt. 1/1-1804 bg. 1/1-1809. ”Erik Henricssøns pb. Anne Henrica und Gulset 6 aar.”

8. Karen Maria dpt. 13/7-1806 bg. 22/1-1809. ”Erik Henricssøns pb. Karen Maria und. Gulset 2 1/2 aar.”

9. Karen Maria Eriksdatter f. 30/12-1809 g.m. Erik Pedersen Frogner. Se Frogner(7).


Andre i huset i 1801: Elen Jansdatter(78), ”Konens Moder”. Enka, Karen Maria Andersdatter, bodde i 1825
alene i et leid hus ved Niri Knudsens hus. Se Familie 9 - Gulset 1825.

 


 

Familie 20.

Gulset 1801. Isaks plads (tidligere Nils - Pladsen).

 

Arbeider, husmann med jord

Isak Gundersen fra Gulset(A) dpt. 20/8-1747 bg. 7/7-1796. ”Isak Gunderssøn under Gulset 49 aar.”, s.a. Gunder Larsen Gulseth.

g. 18/11-1780 m. Dorthe Nilsdatter f. ca. 1756 d. 2/4-1832 på Tufte, d.a. Nils NN.

1. Nils dpt. 18/3-1781 bg. 17/12-1797. ”afdøde Isak Gunderssøns db. Nils under Gulset 16 3/4 aar.”

2. Gunder Isaksen dpt. 7/12-1783. Se Norge under Oterholt.

3. Karen Isaksdatter dpt. 7/5-1786 g.m. Ingebret Ingebretsen Skanang. Bosatt i Larvik i 1835.

4. Maren Elisabeth Isaksdatter dpt. 25/3-1789 g. i Solum krk. 14/2-1841 enkemann og husmann Jens Madsen u. Rugstad i Solum. Han var født 1801 u. Baksås i Holla. De bodde i Melum sogn, Solum pr.gj.

5. Peder Isaksen dpt. 28/11-1792. Se Familie 5 - Follestad 1835.

6. Anne Dorthea Isaksdatter dpt. 2/3-1796 g.m. Christen Sørensen. Se N. Myren under Øvrum.

Br. ca. 1780 og i 1801.
 

Det var trolig Isak Gundersen som ryddet denne plassen i 1780/81. Derav navnet "Isaks plass".

 

F.f. Isak Gundersen fra Gulset Ejets db. Niels: Niels Gulsets kone, Karen Nielsdtr., Knud Gulseth, Peder Gulseth, Ole Andersen.
F.f. Isak Gundersen fra Gulset Ejets db. Gunder: Anders Gulsets enke, Karen Nielsdtr., Aslak Gundersen, Aslak Solvesen, Isak Nielsen.
F.f. Isak Gundersen under Gulsets pb. Karen: Margrethe Isaksdtr., Karen Maria Andersdtr., Ole Andersen, Hans Olsen, Isak Nielsen.
F.f. Isak Gundersen fra Gulset Ejets pb. Maren Elisabeth: Niels Hyberts kone, Karen Maria Andersdtr., Aslak Gundersen, Isak Nielsen, Henrich Jensen.
F.f. Isak Gunderssøn under Gulsets db. Peder: Madame Stochman, jomfrue Wintz, forvalter Høch, Christopher og Hans Blom.
F.f.
Isaac Gunderssøns pigebarn Anne Dorothea under Gulset (Anne Dorthe. G.S.): Hans Bjerings og Erich Henricssøns koner, Henric Engelbertssøn, Halvor Corneliisøn, Niels Halvorssøn.

19/9/1796      ISAK GUNDERSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 244b.
Plass          Arvinger:                            
under Gulset   Enka Dorthe Nielsdatter og barna:
               1. Nils Isakssen         14 år.
               2. Gunnar Isakssen       14 "
               3. Peder Isakssen         4 "
               4. Karen Isaksdtr.       10 "
               5. Maren Isaksdtr.        8 "
               6. Ane Dorthe Isaksdtr. 1/2 "
               Enkas laugverge ble Peder Falkum.
               Formynder for sønnene farbror Aslak Gunderssen i Brevik.
               ----"---- -"- døtrene deres fasters mann Niels Hübert ved Fossum.
Brt: 56 - 3 - 22
Net:  0 - 0 -  6 som enka fikk.
 


 

Familie 21.

Gulset 1801.

 

Daglønner

Arnt Knudsen fra Bjørndalen(B) under Bø dpt. 1/5-1743 bg. 19/2-1809. ”lægdslem Arnt Knudssøn 65 5/6 aar.”, s.a. Knud Arentsen.

g. i Solum 7/2-1768 (trol. i Solum 1765) m. Anne Cathrine Jensdatter fra Tute under Elset i Solum dpt. 2/6-1732 i Solum bg. 22/4-1804. ”Arent Knudssøns kone Anne Catharine Jensdtr. und. Gulset, meldt at være 70 aar.”, d.a. skredder Jens Mathiassen.

Forlovere: ”Nils Jensen Bøe fra Gierpen og Jacob Jensen Elseth. Alle er folk paa Biørndalen i Gierpen Sogn.”

1. Jens dpt. 1/12-1765 bg. 20/1-1766. ”Arnt Knudsens s. Jens 8 uger.”

2. Maren Arntsdatter dpt. 8/3-1767 i Solum.

3. Ingeborg Arntsdatter dpt. 29/9-1770 i Solum.
4. Kari Arntsdatter dpt. 17/10-1773 i Solum.
5. Karen Arntsdatter dpt. 15/1-1775 i Solum g.m. Vebjørn Halvorsen. Se Vebjørns plass under Gulset.

Denne familien bodde også en tid i Solum prestegjeld. De kom til Gulset før 1801.
 Familie 22
.

Gulset 1801. Einaren.

 

Her var oppført husmann Christen Einarsen med familie. Se Einaren under Gulset.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no