ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.

Oppdatert  22.08.2022.


Gulsets beboere i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]


Gulset 1835
Kilde: Folketelling 1835 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

Se også gårdene og husmannsplassene.


 

Familie 1.
Gulset 1835. Bestod av en eiendom på 9 skinn som tilhørte A. Blom.

 

Her var oppført innerst Niri Knudsen med familie. Se Familie 8 - Gulset 1825.

 


 

Familie 2.
Gulset 1835.

 

Her var oppført Isak Eriksen med familie. Se Familie 8 - Gulset 1845.

 


 

Familie 3.
Gulset 1835. Vestre Gulset (Myhren).

 

Her var oppført Gunder Larsen Myhren(82) som bodde alene på gården. Se Gulset(1) "Myren".

 Familie 4.
Gulset 1835. Vebjørns Plass.

Her var oppført Vebjørn Halvorsen(59) med familie. Se Vebjørns plass under Gulset.


 

Familie 5.
Gulset 1835. Nygård plass.


Her var oppført husmann Svend Svendsen med familie. Se Gulset(10) "Nygård".

 Familie 6.
Gulset 1835. Lille Blåland plass.

 

Smed, husmann

Jørgen Jansen fra Lille Blåland under Gulset dpt. 19/8-1792 d. 5/4-1852. ”Fandtes død, formodentlig ihjelfrysen.”, s.a. Jan Jørgensen. Se Familie 12 - Gulset 1801.

g. i Gjerpen 4/11-1818 m. Ingeborg Olsdatter fra Kongsberg (Sandsvær) f. ca. 1792 d. 14/5-1857 und. Gulset.

Forlovere: "Harald Halvorsen Biørndal, Christopher Aslaksen Skreua."

1. Ole Jørgensen f. 12/3-1819. Skomager i 1845.

2. Børre Jørgensen f. 24/12-1820. Daglønner i 1845.

3. Jan Jørgensen f. 25/2-1823. Daglønner i 1845.

4. Andreas Jørgensen f. 28/7-1825. Daglønner i 1845.

5. Fredrik (tvilling) f. 24/7-1828 d. 11/9-1828.

6. Christian Jørgensen (tvilling) f. 24/7-1828. Bodde på Vadrette. Se Familie 1 - Gulset 1875.

7. Fredrik Jørgensen f. 8/2-1831. Bodde for det meste i Skien. Se nedenfor. 

8. Jørgen f. 13/6-1835 d. 17/6-1839. ”Døde i Kopperne.”

Br. i 1835 og 1845.

 

F.f. Jørgen Jansen und. Gulsæt og Ingeborg Olsdatters Ole: Lars Christiansens Kone, Gulset, Karen Jansd. ib., Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Peder Jansen Fossum, Jan Jørgensen Gulset.
F.f. Jørgen Jansen Gulsæt-Eje og Ingeborg Olsdatters Børre: Lars Gulsæts kone, Karen Jansd. Gulsæt, Peder Christiansen Skien, Peder Jansen Fossum, Lars Gulliksen Gulsæt.
F.f. Jørgen Jansen Gulsæt-Eje og Ingeborg Olsdatters Jan: Pige Karen Jansd. Gulset, pige Ingeborg Hansd. Bratsbergkl., Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Peder Jansen Fossum, Hans Eriksen Aarhuus.
F.f. Jørgen Jansen und. Gulsæt og Ingeborg Olsdatters Andreas: Lars Christiansens Kone Gulsæt, pige Karen Jensd. Fossum, Peder Jensen ib., Anders Petersen Gulsæt, Anders Gundersen ib.
F.f. Jørgen Jansen und. Gulsæt og Ingeborg Olsdatters Frederik: Peder Olsens Kone Aarhuus, Peder Jensen under Hynie, Anders Evensen Aashammer, Jens Jacobsen Gulsæt.
F.f. Jørgen Jansen und. Gulsæt og Ingeborg Olsdatters Christian:
Erik Helgesens Kone Gulsæt, pige Karen Nielsd. Mela, Svend Svendsen Gulsæt, Niels Knudsen ib., Sigurd Sigurdsen Aarhuus.
F.f.
Jørgen Jansen Gulsæt og Ingeborg Olsdatters Frederik: Solve Danielsens K. Gulsæt, P. Maren Jacobsd. ib., Peder Jonsen Hynie, Jens Jacobsen Gulsæt, Knud Kitilsen ib. HD af Lars Gulliksen Gulsæt.
F.f.
Jørgen Jansen under Gulseth og Ingeborg Olsdatters Jørgen: Peder Olsen Goberg under Aarhuus, Børre Jacobsen Aarhuus, Hans Helgesen under Gulseth, P. Ingeborg Larsd. ib., Moderen selv.


Enkemannen Solve Danielsen bodde her som innerst i 1835 med sin sønn Anders Solvesen.
Solve døde her 7/7-1839. De bodde tidligere på Skotland under Hyni. Se Hyni(15).

 

På Bankplassen i Skien under FT 1875:

 

Tømmermann (tømrer)
Fredrik Jørgensen herfra f. 8/2-1831 d. 9/6-1903 på Foss gamlehjem. I følge kirkeboka døde han av en hjertesykdom.

g. i Gjerpen 3/6-1855 m. Berthe Halvorsdatter (Berte Jørgensen) fra Skilbred f. ca. 1830, d.a. Halvor Torstensen Skilbred.
Forlovere: "Christian Jørgensen Gulseth og Isak Ellefsen Gulseth."
1. Hans Jørgen Jørgensen f. 25/9-1856.på Bratsbergkleiva.
2. Ingeborg Marie Jørgensen f. 10/1-1859 på Gulset.
3. Halvor Jørgensen f. 15/5-1862 på Gulset.
4. Maren Pernille "Malla" Jørgensen f. 19/11-1865 i Skien.
5. Fredrik Bernhard Jørgensen f. 9/9-1871 i Skien.

 

F.f. Arbeider Fredrik Jørgensen Br.kl. og Berthe Halvorsdatters Hans Jørgen: Ingebreth Reiersen Gulseth, Christian Jørgensen do., Faderen, Moderen, Gurine Larsd. Fossum.
F.f. Tømmermand Fredrik Jørgensen og Berthe Halvorsdatters Ingeborg Marie: Moderen, Pernille Halvorsd. Skilbred, Christopher Jensen, Christian Jørgensen og Faderen, Alle paa Gulseth.
F.f. Arbeider Fredrik Jørgensen, Gulseth og Berthe Halvorsdatters Halvor: Moderen selv, Gunhild Evensd. Gulseth, Andreas Jørgensen og Lars Jacobsen do., Halvor Larsen i Skien.
F.f. Arb. Fredrik Jørgensen og Berthe Halvorsdatters Maren Pernille: Christofer Jensen, Christian Jørgensen, Anders Throndsen, Caroline Christofersd., Moderen.
F.f. Arb. Fredrik Jørgensen og Berthe Halvorsdatters Fredrik Bernhard: Christofer Jensen, Faderen, Hans Jørgen Fredriksen, Johanne Halvorsen, Gurine Christofersd.

 

Denne familien bodde på Bankplassen i Skien fra 1865. Se FT 1875 for Skien. I 1900 bodde de
i Fredrik Stangsgate.

 

Anton Bertil Jørgensen f. 27/11-1883 (døpt 2/3-1884 i Gjerpen) ble oppført som sønn her i Skien under FT 1900.
Det er han ikke. Han var sønn av gårdsgutt Martinius Jacobsen og Maren (Malla) Jørgensen på Mæla.
Faddere var: Berthe Jørgensen, Kirstine Jacobsd., Fredrik og Halvor Jørgensen, Rasmus Jacobsen i Skien.
I 1900 er han (Anton Bertil) sjømann og seiler som "jungmand".

 


 

Familie 7.
Gulset 1835. Kåsa plass.

 

Her var oppført husmannen Lars Christiansen(63), kona Kirsten Knudsdatter(61) og Anne Kittilsdatter(17). Se Familie 12 - Gulset 1825.

 


 

Familie 8.
Gulset 1835. Kåsa plass.

 

Vognmann, husmann uten jord (huseier)

Henrik Johnsen fra Kongsberg f. ca. 1790 d. 1/5-1865 på Gulset, s.a. feldbreder John Petersen.
g. i Gjerpen 13/10-1831 m. Karen Dorthea Mathiasdatter fra Toftejordet under Gulset dpt. 11/2-1781 d. 11/8-1845 på Bratsbergkleiva, d.a. Mathias Reiersen.

Forlovere: "Jacob Gulset, Lars Gundersen Gulset."

Karen Dorthea var 51 år da de giftet seg, så de fikk ingen barn. Henrik døde på Gulset som fattiglem i 1865.
Hvorfor Karen Dorthea døde på Bratsbergkleiva er ikke kjent. Hun hadde trolig familie der.

 


 

Familie 9.
Gulset 1835. Kåsa plass.

 

Her var oppført husmann Johannes Gundersen med familie. Se Familie 7 - Gulset 1845.

 


 

Familie 10.
Gulset 1835. Vadrette plass.

 

Flåtemann, huseier

Ole Johannesen fra Gulset f. ca. 1766 i Hjartdal d. 23/1-1858 på Vadrette, s.a. Johannes Hansen. Se Familie 6 - Gulset 1801.
g1g i Gjerpen 12/5-1796 enke Berthe Kirstine Gulliksdatter ”Stine” (fra Solum?) f. ca. 1753 d. 13/12-1838 på Vadrette, d.a. Gullik NN.
g2g i Gjerpen 6/8-1840 med Ingeborg Maria Larsdatter fra Haraldskås under Gulset f. 4/3-1816, d.a. Lars Gulliksen.
1. Ole Olsen f. 12/7-1841.
2. Anne Kristine Olsdatter f. 2/7-1844.

3. Berntine Olsdatter f. 21/5-1847

4. Hans Olsen f. 31/1-1851.

 

Det var nok ingen barn i første ekteskap pga Berthe Kirstines alder.

 

F.f. Ole Johannessen Wadræte und Gulseth og Ingeborg Kirstine(!) Larsdatters Ole: Uhrmager Iver Andersen i Skien, Gunder Hansen Sand i Mælum, Anders Jensen Gulseth, P. Stine Andersd. ib., moderen selv.
F.f. Ole Johannesen Wadrætte und. Gulseth og Ingeborg Marie Larsdatters 
Anne Christine. Fadd: Niels Strømdal, Gullik Larsen und. Gulseth, Niels Christensen fra Eidanger, Niels Jansens Kone, Nella Hansd. Graaten, Gurine Pedersd. Gulseth.
F.f. Ole Johannesen Vadrette und. Gulseth og Berthe Maria Larsdatters 
Berntine: Gullik Larsens Kone Christence Christensd., Gulseth, pige Asloug Vebiørnsd. Gulseth, Gullik Larsen do., Abraham Andersen do., Conrad Andersen do.
F.f. Ole Johannesen Wadrætte und. Gulseth og Ingeborg Maria Larsdatters 
Hans: Hans Tollefsen Strømdal, Anund Hansen do., Conrad Andersen Gulseth, pige Karine Eriksd. do., moderen selv.

Berthe Kirstine Gulliksdatter var enke etter husmann Ole Pedersen på Vadrettet. Tjenestefolk her i 1835: Lars Larsen(19).
I 1845: Andrea Olsdatter(12).

 


 

Familie 11.
Gulset 1835. Vadrette plass.

 

Her var oppført enka etter Jens Gundersen, Kirsten Tollefsdatter(46) og barna. Se Familie 13 - Gulset 1825.

 


 

Familie 12.
Gulset 1835. Hasledalen plass.

 

Se husmannsplassen Hasledalen under Gulset.

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no