| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm

Oppdatert 14.01.2019.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Vadrette
Husmannsplass u. løpenr. 23 av Gulset.

 

Skotarbeider (tømmerfløter), husmann

Jacob Isaksen fra Gulset(B) dpt. 4/6-1688 bg. 23/2-1765. ”Jacob Vadrette 78 aar.”, s.a. Isak Knudsen Gulseth.  

g1g i Bamble 1/7-1713 m. Anne Eriksdatter fra Vingereid i Bamble f. ca. 1683 bg. 11/5-1746. ”Jacob Vadrettes kone, 63 aar.”, d.a. Erik Stensen og Tore Pedersdatter.
Forlovere: "Jacob Wingerie og Levor Mela." (Levor Andersen Melum g.m. Ingeborg Isaksdatter, Jacobs søster).

g2g i Solum 4/1-1748 m. Karen Torsdatter fra Melfald i Solum dpt. 29/9-1718 i Solum bg. i Solum 3/5-1790. "Kari Thorsdatter Vadrette 63 aar.", d.a. Tor Andersen Melfald.

1. Else dpt. 17/9-1713 bg. 21/1-1714. ”Jacob Gulsæts barn Else, 18 uger gl.”

2. Else Jacobsdatter dpt. 23/1-1718 g. 21/10-1738 m. Gjert Eliassen. Bodde i Skien. Enke i 1765.

3. Maria Jacobsdatter dpt. 19/3-1724 g.m. Lars Hansen. Bodde på "Byøya" i Skien.

Barn i 2. ekteskap:              

4. Anne dpt. 13/10-1748 bg. 1/11-1748. ”Jacob Vadrettes dtr. Anne 3 uger.”

5. Anne Jacobsdatter dpt. 25/3-1751 g1g m. Christen Larsen Lie. Se Familie 8 - Borgestad 1801.

6. Gjert Jacobsen dpt. 25/3-1755 g. 19/4-1781 m. Dorthe Olsdatter fra plass under Gulset. Se Familie 11 - Gulset 1762. Bodde i "Lundestrædet" i Skien i 1801.

Br. 1719.

 

F.f. Jacob Gulsæts datter Else: Nils Gulsæt, Levor Melum, Anders Strømdal, Aslak Mognssøns qnde i Scheen, Pernille Gulsæt.

F.f. Jacob Gulsæts datter Else: Levor Melum, Anders Skredder, Helge Gulsæt, Maren Grødtsund (Solum), Anne Steensrø (Solum).

F.f. Jacob Vadræts Maria: Hans Korsvald, Christopher Ryg, hans qde og datter.

F.f. Jacob Vadrettes pb. Anne: Solve Gulsets kone, Kisten Heljesdatter, Giert Eliasen, Gunder Gulset, Lars Arentsen.

F.f. Jacob Vadrettes pb. Anne: Giert Eliasens kone, Anne Heljesdtr., Claus Ledvorsen, Lars Hansen, Jens Nilsen.
F.f. Jacob Vadrettes db. Giert: Lars Hansens kone, Karen Isaksdtr., Lars Stranden, Chrisen Lund, Nils Olsen.

 

2/5/1765       JACOB ISAKSSEN               Bamble Skifteprot. no. 6b, s. 535b.
Vadrætte      Arvinger:                            
u/Gulset       Enka Karen Thorsdatter
               og barn etter Jacob Isakssens to ekteskap.
               1. ekteskap med (Anne Eriksdatter):
                   a. Else Jacobsdtr. vært gift, nu enke.
                   b. Mari Jacobsdtr. g.m. Lars Hanssen på Øen.
               2. ekteskap med Karen Thorsdtr.:
                   c. Giert Jacobssen 10 år. Formynder Niels Gulset.
                   d. Anne Jacobsdtr. 14 "       ----"----     Lars Stranden.
               Enkas laugverge ble lensm. Christen Lund.
Brt: 123 - 2 - 16
Net:  76 - 0 -  9

Jorddrotter for pl. var Jens og Niels Gulset.

Enka Karen Thorsdatter ble g2g m. Mathias Larsen. Bodde her i 1782, senere i Solum.

En stor takk til Solums-eksperten Leif Biberg Kristensen som fant fram til Jacobs 1. kone og hjalp meg å rydde litt opp her!

Jacob hadde en tjenestedreng i 1756 som hadde vært i hans tjeneste i 16-18 år og var noen og tredve år da.
Jacob Vadrette hadde eget brennevinsbrenderi (1 kjele) i 1740. Lensmann Peder Christensen og lagrettsmennene
Simen Lund og Harald Berberg var rundt om i Gjerpen for å forsegle alle brennevinskjelers deksler, hatter og piper.
Om grunnen til forseglingen sies intet i kilden. I alt var det 14 brennerier som skulle forsegles.

Konfirmanter:

1748: Inger Pedersdtr. f. Vadrette   21 aar.

1754: Aslov Siversdtr. f. Vadrette   17  ”.

1769: Margith Olsdtr. f. Vadrette    17  ”.

1781: Kisten Isaksdtr. f. Vadrette    18  ”.

1782: Christen Berulfsen f. Vadrette 19  ”.

1785: Margrethe Torjusdtr. f. Vadrette 18  ”.

 

 

Aslak Solvesen fra Gulset(B) dpt. 17/4-1757 bg. 24/5-1812. ”Aslak Solvessøn f. Fossum Verk 58 1/2 aar.”, s.a. Solve Aslaksen Gulset.

g. 22/8-1782 m. Anne Mathiasdatter fra Grøtsund i Solum dpt. 25/6-1758 i Solum, d.a. Mathias Larsen.

1. Maren Magdalene Aslaksdatter dpt. 13/10-1782.

 

Aslak var død før 1801. I 1801 bodde Anne som enke, 40 år gammel, i ”Tatterbach Stræde” i Skien,
sammen med sin datter Maren på 16 år. Det var nevnt at hun (Anne Mathisdatter) ”levde af sin væv.”

 

Det ser ut til at hans bror, Peder Solvesen, bodde her sammen med Aslak under folketellingen 1782.

 

Andreas Blom eide Vadrette i 1819. Ingen oppsittere nevnt i matrikkelen 1819.

 

Arbeider, husmann (leieboer)

Ole Pedersen fra "Gulset-eje" f. ca. 1761 bg. 21/12-1794. ”Ole Pederssøn Wadrette 33 aar.”

g. 29/11-1787 m. Berthe Kirstine Gulliksdatter f. ca. 1753. Se nedenfor.

Br. ca. 1787.

 

Det ser ikke ut til at noen av disse er født i Gjerpen. De har heller ingen barn døpt i Gjerpen.

 

Hvem var Ole Pedersen Vadrette? Fra konfirmasjons-listene:

Ole Pedersen fra Gulset-eje ble konf. i 1774 (f. ca. 1756). Kan være han, men han er nok ikke født i Gjerpen.


Enka Berthe Kirstine Gulliksdatter ble g2g m. Ole Johannesen. Se nedenfor.

Flåtemann, husmann (leieboer)
Ole Johannesen
fra Gulset f. ca. 1766 i Hjartdal eller Heddal d. 23/1-1858 på Vadrette, s.a. Johannes Hansen. Se Familie 6 - Gulset 1801.
g1g 12/5-1796 m. enke Berthe Kirstine Gulliksdatter ”Stine” f. ca. 1753 d. 13/12-1838 på Vadrette, d.a. Gullik NN.
g2g 6/8-1840 m. Ingeborg Maria Larsdatter fra Haraldskås under Gulset f. 4/3-1816, d.a. Lars Gulliksen.
Barn i 2. ekteskap:
1. Ole Olsen f. 12/7-1841.
2. Anne Kristine Olsdatter f. 2/7-1844.
3. Berntine Olsdatter f. 21/5-1847.
4. Hans Olsen f. 31/1-1851.

Berthe Kirstine Gulliksdatter var enke etter arbeider Ole Pedersen på Vadrettet. Se ovenfor.
Ole Johannesen og Berthe Kirstine hadde ingen barn boende her i 1801.
Alle disse 4 barna ble født på Vadrette.


Tjenestefolk her i 1835: Lars Larsen(19). I 1845: Andrea Olsdatter(12).


Vadrette lå i 1865 under løpenr. 12. Gården som stiger Andreas Paulsen forpaktet. Se S. Gulset(4).

Cellulosefabrikken på Vadrette ble oppført mellom 1875 og 1890. Dette førte naturlig nok til behov for flere hustomter i området.
Se Eldre Hustomter under Gulset og under Strømdal.

Se også folketellingen 1910.

Andre kirkehandlinger hvor Vadrette er nevnt:

Hanna Petrine Nilsd., 10/7-1869, 6, Vadrette.

Berta Johansd., barn, d. 21/5-1898 Foss, f. 20/11-1897 Foss. F: Afd. fl., fhv. arb. ved Vadrette Johan Johannesen.

August Fredrikssøn, konf. 1879., 17/8-1882, 1862, Vadrettet, Død og jordfestet i Sverige. Dødsaarsag: Nervefeber.

Selma Annette, d. 28/2-1891 Vadrette, f. 30/1-1886 Skien. F: Sliperiarb. Andreas Olsen.

Thomine Fredriksd., g. Arbeider ved Cellulosefab. Andreas Olsen, d. 21/11-1891 Vadrette, f. 1865 Vadrette.

Fin Arthur Olsen, d. 22/2-1891 Vadrettet, f. 1/2-1890 Vadrettet. Fader: Sliperiarb. Anders Olsen.

Bergit Olsd., Rinde fra Saude, Sigurd Jonssøns kone., 28/6-1877, 1801, Vadrettet.

Johannes Valler, ug., d. 7/1-1893 Vadrettet, f. 1874 Skien. Bg. i Skien.

Einar Enger, ug., d. 22/10-1900 Vadrette, f. 9/6-1897. F: Smed. Bronkit.

Gunhild Marie, d. 8/11-1886 Vadrette, f. 1881 Solum. Fader: Smed Halvor Kittilsen.

Gurid Helgesd., (Guri) ug., fattiglem, 20/3-1878, 1796, Vadrettet.

Trygve Hansen, ug. d. 25/11-1903 Vadrette, f. 1898 Skien. F: Fabrikformand.

Gunnar Kristensen, g. fabr. arb., d. 6/10-1897 Vadrette, f. 1846 Solum. Omk. ved drukning.


(C) Gard Strøm.