ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.Gulset 4 - Gulset søndre

Gammelt løpenr. 12. Siden Norges matrikkel 1889: 2/4

Den søndre gården etter delingen fra Gulset(B) i 1794 med en landskyld på 2 huder.

 


Det gamle innhuset til Gulset bnr 4. En liten del av Prix-butikken til venstre. Foto: Google Maps ca. 2013.


Adresse 2020: Gulsetv. 151, 3726 Skien.


Låven er revet og sto omtrent der Prix på Gulset ble oppført på 1970-tallet. Innhuset med tomt ble skilt fra jorda med
gnr 2, bnr. 1324 en gang på 1970-tallet. Innhuset står der fremdeles og er ennå i slektens eie.
Huset ligger rett over gata for Gulset(11) "Dalsbotten". Se gammelt flyfoto der.

Bak kledningen ligger det gamle tømmerhuset og dette huset er trolig det eldste av alle våningshus på Gulset i dag.
Det ble trolig bygd i en etasje i 1794.
 

 

G.br., selveier

Gunder Nilsen Gulset fra Gulset(B) f. 19/6-1770 på Løvdal i Sannidal d. 21/3-1818 på en plass under denne gården, s.a. Nils Gundersen Løvdal.

g1g i Solum 14/7-1796 m. Karen Reiersdatter fra Findal dpt. 17/3-1773 i Solum bg. 3/2-1810. ”Gunder Nilssøn Gulsets kone Karen Rejersdtr, sagt at være 36 5/6 aar.”, d.a. Reier Andersen Findal

g2g 5/1-1813 m. Anne Torgrimsdatter fra Brenne i Valbø i Holla f. 25/2-1783, d.a. Torgrim Gulliksen Brenne.

Forlovere: "Lars Aarhuus og ….. (uleselig i kirkeboka)."

1. Nils dpt. 10/3-1799 bg. 21/4-1799. ”Gunder Nilssøns db. Nils f. Gulset 6 uger.”

2. Anne Maria Gundersdatter dpt. 22/6-1800.

3. Nils bg. 30/5-1803. ”Gunder Nilssøns hjemmedøbte drengebarn Nils fra Gulset 2 dage.”

4. Nils Gundersen dpt. 3/3-1805 g2g i Solum krk. 6/1-1842 enke Maren Larsdatter Bugten fra Søli, f. ca. 1806. Nils var skomaker og bodde på N. Brekkejordet i 1842. Ikke i 1845.

Barn i 2. ekteskap:

5. Torgrim f. 10/6-1813 bg. 15/8-1813. ”Gunder Nilsen db. Torgrim fra Gulset 1 mnd.”
6. Ingeborg Karine Gundersdatter f. 8/9-1815.
Br. 1794.

F.f. Gunder Nilssøns db. Nils f. Gulset: Anders Findals k., Maren Hansdtr., Gunder Larssøn, Kittil Knudssøn, Børge Nilssøn.
F.f. Gunder Nilssøns pb. Anne Maria f. Gulset: Gunder Larssøns k., Inger Gundersdtr., Anders Findal, Kittil Knudssøn, Ole Ejnerssøn.
F.f. Gunder Nilssøns db. Nils u/Gulset: Børge Nilssøns k., Kirsten Hansdtr., Kittil Gulset, Anders Nilssøn, Jørgen Børgessøn.

F.f. Gunder Nilsens db. Torgrim f. Gulset: Jan Pedersens k., Gunder Halvorsens k., Anders Nilsen, Gunder Halvorsen, Nils Børresen.
F.f. Gunder Nielsen, Anne Torgrimsdatter Gulsets Ingeborg Karine:
Peder Conradsens kone, Karen Torgrimsd., .... og Ole Torjussen, Anders Gundersen.

I 1801 bodde hans bror Børger Nilsen her. Han var 20 år og ugift og eide den nordre delen av
gården. Se Gulset(B).

Gunders part i gården ble solgt til Ole Pedersen Meltvedt i ca. 1800. Gunder ble boende på en
plass her som husmann.

Enka Anne Torgrimsdatter ble g2g i Solum 12/8-1826 med enkemann Anders Jensen Vadrettet.

Ole Pedersen Melvedt (fra Solum) eide gården fra 1797-1805.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Peder Stiansen til Fredrik Blom, hvorefter eieren af en plads under bnr 12 (løpenr.) er indrømmet brændeved,
dat. 24. marts, tinglyst 26. mai 1800."

 

G.br., leilending

Hans Halvorsen fra Solum f. 9/6-1740 (dpt. 26/5 i Solum) bg. 31/7-1809 i Solum. "Hans Halvorsen Omdal", s.a. Halvor Christensen og Maren Hansdatter. Se Solumslekt.org.

g. 17/10-1765 m. Kirsten Andersdatter fra Solum f. ca. 1731 bg. 18/9-1801 i Gjerpen. "Hans Halvorssøns kone Kirsten Andersdatter fra Gulset anmeldt at være 67¾ aar., d.a. Anders Solvesen. Se Solumslekt.org.

Forlovere: "Rolf Olsen Hotvedt og Halvor Torstensen Grøtvik."

1. Anders Hansen dpt. 14/9-1766. Født på Tangen under Ødegården i Solum. Han bodde i 1801 på Elset i Solum med sin familie.
    Han ble g. i Solum kirke den 7/1-1791 med på Elset, Maren Kirstine Eliasdatter i 1789. Se Solumslekt.org.

2. Maren Hansdatter dpt. 27/11-1768. Født på Tangen under Ødegården i Solum.

3. Ole Hansen dpt. 1/1-1771. Født på Tangen.

Br. i 1801


Da Hans og Kirsten giftet seg i 1765 var Hans på Wat i Solum og hun på Ødegården. I 1801 var Hans Halvorsen
leilending av en part av Ole Pedersens 2 huder i Gulset.


I skiftet etter Kirsten Andersdatter i 1803 var boet fallitt. Løsøret hadde blitt solgt på auksjon den 23/2-1802.
Arvingene Maren og Ole var begge ugifte i 1803.

 

G.br., leilending

Greger Rollefsen fra S. Vegheim ("Vejum") i Sauherad dpt. 26/10-1755 i Sauherad bg. 27/3-1812 på Flåtten i Lardal. "Greger Rolufsen Flaatten, 56 aar gml.", s.a. Rollef Christophersen Hem og Aase Gregersdatter (g. i Saude krk. 17/3-1750).

g1g i Sauherad 27/12-1784 m. enken Ragnhild Anundsdatter fra S. Sunde i Sauherad dpt. 6/3-1748 i Sauherad bg. 4/3-1796 i Sauherad. "Ragnil Anunsd. Hofsrud gml. 48 aar.", d.a. Anund Olsen og Gunhild Halvorsd.

Forlovere: "Hans Hem, Ellev Hem."

g2g i Sauherad 8/11-1798 m. Helge Olsdatter "fra Akkerhaugen" dpt. 18/6-1780 i Hjartdal d. 3/8-1817 på Glenne i Lardal. "Helge Olsdatter Glende, Gaardmandskone, 45.", d.a. Ole Solvesen Glenne og Thore Kittilsdatter.
Forlovere: "Halvor Olsen, Lars Veyum."

1. Rollef Gregersen dpt.4/8-1799 i Sauherad.

2. Ole Gregersen dpt. 28/2-1802. Bodde i Gjerpen i 1826.

3. Ragnhild Gregersdatter dpt. 12/8-1804 i Sauherad d. ca. 1826. Skifte.

4. Mari Gregersdatter (Maren Gregersdatter) dpt. 1/1-1807 i Gjerpen g.m. Reier Larsen. Bodde ifølge et skifte, på Hvål i Lardal i 1823.

5. Aase Maria Gregersdatter dpt. 26/2-1809 i Gjerpen g.m. Eigil Larsen. Bodde ifølge et skifte, på Hvål i Lardal i 1823.

6. Grete Christine Gregersdatter f. 1812 i Lardal.
Br. 1805.

 

Gregers første kone, Ragnhild Anundsdatter, hadde tidligere vært gift med bonden på Hofsrud i Sauherad,
Bjørn Jensen fra Skia under Hove i Lisleherad, Heddal. Hun døde på Hofsrud 48 år gammel uten å få barn med
Greger, men hun hadde 6 barn med sin første mann. Se gården Hofsrud i Sauherad bygdebok.

F.f. Gaardmand Greger Rollevsen Vejum og Helge Olsdatters Søn Rollev: Halvor Olsen, Lars Torstensen, Liv Johannesd., Anne Torkilsd., Kirsti Gunnesd.
F.f. Gaardmand Greger Rollevsen Vejum og Helge Olsdatters Søn Ole: Tosten Gregersen, Halvor Olsen, Liv Johannesd., Ingeri Andersd., Bergit Andersd.
F.f. Gaardmand Greger Rollevsen Vejum og Helge Olsdatters datter Ragnil: Tosten Vejum, Biørn Jonsen, Rollev Hansen, Gunnil Vejum, Aaste Biørnsd.
F.f. Greger Rollevssøns pb. Maren fra Gulset: Kittil Gulsets k., Nils Strømdals k., Lars Christianssøn, Børge Nilssøn Gulset, Lars Gunderssøn.

F.f. Greger Rollevssøns pb. Aase Maria fra Gulset: Kittil Gulsets k., Gunnil Jacobsdtr., Kittil Gulset, Nils Anderssøn, Reier Matthiæssøn.

Greger Rollefsen solgte gården i 1809 til Moss jernverk og kjøpte deretter gården nedre Flåtten i Lardal.

Enka Helge Olsdatter ble g2g 5/6-1813 i Lardal med ungkar Rasmus Andersen fra M. Glenne.

Greger Rollefsens andre kone, Helge Olsdatter, var i tjeneste på Akkerhaugen da hun giftet seg med enkemannen Greger Rollefsen på Vegheim i Sauherad.
Han eide og bodde på Gulset fra 1805-1809. Han solgte Gulset i 1809 til Moss jernverk og kjøpte deretter gården nedre Flåtten i Lardal. Der bodde han til han døde i 1812.

Fritt etter Lardal Bygdebok:
Ved siden av gårdsdrifta i Lardal, brant Greger Rollefsen brennevin for salg. Det falt i dårlig jord når han solgte brennevin i til Skien og Larvik. For dette ble det politiavhør på Skjerven tingstue i Lardal.
G.S.

Eier av denne gården var på denne tiden Moss jernverk ved baron Harald Wedel Jarlsberg.

Stiger

Andreas Paulsen
fra Kongsberg dpt. 26/2-1785 i Kongsberg krk. d. 16/12-1868 på Gulset, s.a. Paul Christiansen.

g1g i Kongsberg krk. 25/12-1811 m. Ragnhild Olsdatter Tofte fra Kongsberg dpt. 21/6-1788 i Kongsberg krk. d. 11/5-1829, d.a. Ole Knudsen Tofte.
g2g i Gjerpen 23/6-1834 enke Anne Dorthea Falkenberg fra Langøya i Sannidal prestegjeld dpt. 18/1-1796 i Sannidal kirke d. etter 1868, d.a. overskipper Peder Falkenberg og Birthe Cathrine Schmith.
Forlovere: "Marsovnmester Warme, Klokker Lund."
1. Kirsten Caroline Paulsen f. 16/7-1813. Ugift. Tjente. Bodde hjemme i 1865.
2. Pauline Ovidia Paulsen f. 7/10-1815.
-   f. 17/11-1818. Dødfødt guttebarn.
3. Paul Paulsen f. 15/4-1819.
-   f. 15/3-1822. Dødfødt pikebarn.
-   f. 10/8-1823. Dødfødt pikebarn.
4. Ingeborg Kirstine Paulsen f. 1825 g. 23/6-1845 m. kjøpmann Peder Christian Falkenberg fra Sannidal. Bodde i Tvedestrand?
5. Anne Fredrikke Paulsen f. 1826.
6. Ole Paulsen f. 30/4-1827. Ugift i 1865 og bodde hjemme.
-   f. 18/1-1829. Dødfødt pikebarn.
Barn i 2. ekteskap:
7. Peder Kristian Paulsen f. 1830.
8. Regine Benedicte Paulsen f. 7/10-1835.
9. Johanne Mekarda Clausine Paulsen f. 5/1-1839.
Br. 1813.

F.f. Andreas Poulsens pb. Kirsten Caroline f. Gulset: Amund Larsens k., Caroline Nilsdtr., Nils Hybert, Amund Larsen, Ellef Hansen.

Teksten i Kongsberg kirkebok ved stiger Paulsens 1. vielse: "Den 25 Decebr. Stiger ved Mosse Jernværks Grube,
ungkarl Hr. Andreas Paulsen og Jomfru Ragnild Olsd. Tofte, Kongsberg. Bevilling, Copuleret i Huuset."

Anne Dorthea Falkenberg var enke etter Claus Fredriksen Storm. Se Familie 87 - Fossum 1835.

Tjenestefolk i 1835: Peder Pedersen (23), Anne Pedersdatter (20), Susanne Christensdatter (13).
Tjenestepike i 1845: Petronelle Gundersdatter(18).
Tjenestefolk i 1865: Halvor Amundsen(24) og Anne Halvorsdatter fra Sauherad(30).

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Fæsteseddel fra A. Paulsen paa grev Wedel Jarlsbergs vegne til Ingeborg Olsdatter og hendes 2 sønner Kristian og
Fredrik Jørgenssønner, paa plads Lille Blaaland paa aaremaal med 6 spd. aarlig afgift, dat. 9. april, tinglyst 4. mai 1853."
Klokken etter Stiger Paulsen. Her i havestuen, inn mot bestestuen
på Strømdal(2). Eier av bildet: Karl Strømdal.

 

25/11/1829     RAGNHILD PAULSSEN f. TOFTE       Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 384a.
Gulset         - død 11.5.1829. -                   
               Arvinger: Enkem. stiger Andreas Paulssen og barna:
               1. Paul Paulssen              10 år.
               2. Ole Paulssen                2 ”
               3. Kirsten Caroline Paulsdtr. 16 ”
               4. Pauline Ovedia Paulsdtr.   14 ”
               5. Ingeborg Chistine Paulsdtr. 4 ”
               Som interimsverge, branninspektør Holm.
Brt:   183 - 1 - 10
Gjeld: 386 - 0 - 11 (Insolvent)

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

12

Gulset - Søndre

 Stiger Paulsen

1 hud 8 skind

3 Dlr. - 1 Ort - 18 Sk.Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 5, dets l.nr. 12b er udskilt, afholdt 23. sept., tinglyst 3. okt. 1859."

 

Området der Vadrettet Cellulosefabrikk ble oppført, og området rundt, ble utskilt herfra og solgt til A. Borchgrevinck i
1859. Det solgte området het fra gammelt av Vadrette.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Baron Harald Wedel Jarlsberg til Hans Andersen og Knud Mikkelsen paa dette brugsnr., dat. 19. april, tinglyst 3. mai 1869."
 
 

Knud Mikkelsen eide denne gården sammen med neste bruker og eier fra 1869 til 1873. Se Gulset(2) "Petersplassen".

 

G.br. tømmermann, selveier

Hans Andersen Gulset fra Deilsbakke ved Valebø i Holla f. 25/3-1831 d. 20/5-1889 på Gulset, s.a. g.br. Anders Gundersen Delsbakke og Margith Hansdatter.

g. i Holla 1/9-1854 m. Kirsten Marie Clemmetsdatter fra Sannerholt i Lunde, Telemark f. 29/12-1832 d. 5/4-1892 på Gulset, d.a. husmann Clemmet Nilsen Sannerholt.

1. Anders Hansen f. 8/1-1855 i Deilsbakke (dpt. i Romnes krk. 21/1) d. 23/5-1899 på Gulset. ”Syg og uarbeidsudygtig siden sit 16de aar.” Ugift.

2. Hans f. 11/2-1858 på Deilsbakke d. 31/3-1862 på Gulset.
3. Marie Anne f. 6/2-1861 på Gulset d. 28/10-1864 på Gulset.

4. Hansine Hansdatter f. 22/3-1864 på Gulset g.m. Thorvald Gulseth. Se nedenfor.

5. Marie Anne Hansdatter f. 3/2-1867 d. 29/7-1897 på Gulset. Ugift. Arbeidet som sypike i 1891.

6. Karen Marie Hansdatter f. 16/11-1869 d. 12/10-1892 på Gulset. Ugift.

7. Hans Hansen Gulseth f. 7/9-1873 d. 9/11-1940 i Skien g. 31/7-1897 m. Marthine Elisabeth Aasland fra Solum f. 10/10-1877 d. 4/3-1938, d.a. g.br. J. Aasland.
    Hans var i 1891 handelsbetjent og bodde i Skien. Hans Gulseth, som han skrev seg, var sparebankkasserer da han giftet seg i 1897.
    De bodde i Skien og er gravlagt på Johannes kirkegård.

8. Karl f. 16/-1877 d. 16/3-1878 på Gulset.

Br. 1869.

 

Hans Andersen med familie, bodde tidligere på Deilsbakke i Helgen sogn i Holla pr.gj. De er registrert utflyttet fra Deilsbakke i Holla til Gulset i Gjerpen den 14/4-1858 med 2 små barn. Da de kom til Gjerpen, kjøpte han først Ebbes plass under Gulset, hvor de bodde i 7-8 år. Etter å ha solgt Ebbes plass i 1869, kjøpte han denne gården sammen med Knud Mikkelsen på Gulset(2).
Hans Andersen ble eneeier av denne gården i 1873.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Erklæring fra eieren af dette med flere brugsnr. i Strømdal og Gulset angaaende opførsel og vedligeholdelse af en bro over
Falkumelven
, dat. 18. okt., tinglyst 4. marts 1871."

 

Tjenestepike på gården i 1875 var Karen Kirstine Pedersdatter fra Solum, f. 1857.
Losjerende: Halvor Olsen fra Sauherad f. 1845. Han hadde ”forskjellig arbeide.”

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 5 kuer, 5 sauer (eller geiter) og 1 gris.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 6 er udskilt, afholdt 15. aug., tinglyst 23. sept.  1872." Se Gulset(6).

"Skjøde fra Knud Mikkelsen til Hans Andersen paa udstederens anpart af dette brug, saaledes at Hans Andersen eier det hele
brug, dat. 31. juli, tinglyst 22. sep. 1873."

 

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

12a

Gulseth

Hans Andersen

2 Daler - 4 Ort - 17 Skilling

 

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Forening, hvorved eieren af bnr 18 er overdraget et skovstykke af bnr 4 til odel og eiendom - havnegangen er undtagen, mod at han fra-
skriver sig al ret til brændved og gjærdefang, samt erklærer ingen ret at have havnegang i dette brugs skov, dat. 4., tinglyst 16. juli 1877."

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Hjemmelsdokument, hvorved Skien cellulosefabrik gives ret til opdæmming af Aalekjærn m.v.  mod aarlig afgift 15 kroner,
dat. 25 marts, tinglyst 1. april 1882."

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

2

4

12a

Gulset

Gulset søndre

Hans Andersen 

2 - 3 - 21

7 mark 59 øre

 


I følge folketellingen 1891 var det enka som eide gården. Det bodde da også en gårdsgutt her:
Ole Olsen fra Bø i Telemark f. 1877.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Hans Andersen og hustrus eneste og myndige arvinger til afdødes sønner Anders Hansen og Hans Hansen paa dette
brug m.m., dat. 13., tinglyst 15. mai 1896."


"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 29 er udskilt, afholdt 15. okt., tinglyst 2. nov. 1896."

 

"Skjøde fra Hans Gulsæt som sammen med Thorvald Thorsen, eneste og rette arvinger efter afdøde Anders Hansen, ifølge samtidig
tinglyst attest, til Thorvald Thorsen, for kr. 12.000, dat. 1. juni 1901, tinglyst 15. januar 1903."

 

G.br., tømmermann, selveier

Thorvald Nicolai Thorsen Gulseth (Thorvald T. Gulseth) fra Ballestad(41) f. 25/10-1862 d. 1946, s.a. Thor Torgrimsen Ballestad/ Gulseth. Se Gulset(17) "Nyhus".

g. 23/11-1884 m. Hansine Hansdatter herfra f. 22/3-1864 d. 1929, d.a. Hans Andersen.

1. Anna Christiane f. 4/2-1888 d. 11/12-1893 på Gulset.

2. Hans Thorleif Gulseth f. 1/2-1889. Overtok bruket.

3. Thor Ballestad Gulseth f. 5/4-1891 d. 1970 g.m. Hjørdis Marie f. 1902 d. 1973.

4. Karl Thorvaldsen Gulseth f. 18/6-1893 d. 30/8-1965 g.m. Julie Rasmussen-Berg f- 11/4-1895 d. 31/7-1980. Han var hovedkasserer. Gravlagt på Johannes i Skien.
   
Barn. 1. Hans Fredrik Gulseth f. 1919 d. 1981 g.m. Inga Marie. Bodde på Gulset.

5. Anna Gulseth f. 29/9-1895 d. 1967 g.m. Olav 1890-1982. Bodde på Ødegård?

6. Marie Gulseth f. 7/9-1897 d. 14/4-1982  g.m. Marthin Smukkestad f. 24/6-1891 d. 9/7-1977. Bodde på Grorud i Oslo. Et barn: Solveig Smukkestad.

7. Astrid Gulseth f. 5/3-1900 d. 7/10-1916.

8. Esther Gulseth f. 18/10-1906 d. 24/10-1982 g.m. Aksel Olaus Limi (Aksel Limi) fra Gulset(13) "Hasledalen" f. 3/7-1906 d. 16/6-1992. Bodde i Skien.

9. Rakel Gulseth f. 18/10-1906 d. 14/6-1972 g.m. Sigfred Arthur Limi fra Gulset(13) "Hasledalen" f. 29/3-1909 d. 18/10-1994. Bodde sist i Bamblev. i Skien.
    Barn 1. Thor Sigfred Limi f. 1937 g.m. Ragnhild Kristine f. 1938. Bosted 1994: Bamblev. i Skien. Deres barn: 1. Bjørn Limi 2. Tove Limi 3. Rakel Limi.

10. Ruth Gulseth f. 25/12-1908 d. 1985 g.m. Mathias Gunnerød (1905-1963).

Br. 1901.

 

I 1900 hadde familien en ”fepike” her med det sjeldne navnet Novaug Rollefsen. Hun var født i Bø i Telemark 1882.
Denne familien har eget familiegravsted på Gjerpen kirkegård.

 


Gulset bnr 4 ca. 1950. Foto: Skannet fra Norske Gårdsbruk i Telemark 1954.
 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

4

Gulset

Gulset

Thorvald Thorsen

7 mark 46 øre

 

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delingsforretning afholdt 4., tinglyst 5. sept. 1906, hvorved er til A/S Nordgaards Vandverk m.v. udskilt parcel (bnr 31), er givet en
skyld af 0 mark 02 øre."
"Erklæring, hvor i Thorvald Gulset som eier av bnr 17, frafaller sin ret til havning (havnegang), gjærdefang og brændeved m.v. i dette
brugs skog, dat. 27. okt., tinglyst 16. nov. 1910." 

 

Se folketellingen 1910.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"
Skylddelingsforretning, avholdt 28. okt., tinglyst 13. des. 1911, hvorved til Augusta Eriksen er utskilt bnr 48 "Furuheim" av skyld 3 øre."

"Leiekontrakt, hvorved Thorvald Gulset til A/S Norgaards vandværk bortfæster Lille Trytekjen i denne eiendoms utmark mot aarlig
leie kr. 20 og med fri grund til ledning fra tjernet til O. Lunds eiendom paa nordsiden, dat. 4. febr., tinglyst 11. juni 1913."

"Skylddelingsforretning, avholdt 7., tinglyst 18. juli 1917, hvorved til Emil Walstrøm er utskilt en parcel "Kaasastykket" (bnr 56) av skyld 18 øre."


"Erklæring fra Hans J. Børresen om at han frafalder sin ret til hus- og gjærdefang, vedret og havneret i bnr 56 med attest, dat. 27. april, og 7. juli, tinglyst 18. juli 1917."

"Skjønsforretning over grundavstaaelse i anledning opdemming av et vandbassing for Aasmund Norgaards Vandværk, avholdt 12/7-1906, tinglyst 29/11-1924."


"Skylddelingsforretning avholdt 8/7, tinglyst 14/7-1930, hvorved til Hartvig Larsen er utskilt bnr. 86 "Gulltop", av skyld 01 øre."


Rest av gårdens skyld i juli 1930: 7 mark 22 øre. 

 

"Uskiftebevilling for Thorvald Th. Gulseth, dat. 18/5-1929, tinglyst 29/8-1930."

 

"Skylddelingsforretning avholdt 29/5-1934, tinglyst 15/6-1934, hvorved er utskilt bnr 91 "Koseli" av skyld 01 øre."
"I følge skjøte på bnr 91, tinglyst 30/11-1934, har nevnte bruk veirett, rett til vand fra Trytetjern og rett til vedfang (Troneved), hvilken siste
rettighet ansettes til en verdi  kr. 25 pr. år. Bnr 91 er derfor fri
gjerdeplikt."
 

G.br., selveier

Hans Thorleif Gulseth herfra f. 1/2-1889 d. 17/2-1969.

Br. 1940.

Hans Th. Gulseth drev i praksis gården fra 1929. Ugift.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

2

4

Gulset

Hans Th. Gulseth

6 mark 64 øre

 

 

Kilde; Norske gårdsbruk 1954. Etter oppgave fra Hans Th. Gulseth.
Gulset. Gnr 2, bnr 4. Postadresse: Gjerpen pr. Skien. Telefon Skien 22 351.
Skyldmark 6.33. Dyrket jord 75 dekar (mold), annet jordbruksareal 8 dekar, produktiv skog 514 dekar. Våningshus gammelt. Uthus bygd 1908 -1909. 2 hester, 8 kyr, 1 okse, 2 ungdyr, 2 griser, 40 høner.
Garden har vært i ætta fra 1840 (skal være 1869 ), da Hans Andersen, bestefar til eieren, kjøpte den av Gunnar Mikkelsen (Knud Mikkelsen!). Eieren tok over i 1929 etter faren. Oldfunn. Garden har forpakter.
Eier: Hans Th. Gulset f. 1889, sønn av Thorvald Gulset og Hansine f. Andersen.


Innhuset ble skilt fra resten av eiendommen og låven ble revet. Dette skjedde trolig på 1970-tallet.
Innhuset står fremdeles og er trolig Gulsets eldste hus!

 

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 151 (Gnr 2, bnr 1324) er solgt for kr 300.000 fra (arvinger) Solveig Smukkestad, Arne Limi,
Tor Andreas Ballestad Gulset
, Randi Borch, Aud Kristin Gulbransen, Thor Sigfred Limi, Sissel Benedikte Dehli,
Hans Fredrik Gulseth og Jan Gulseth
til Telemark Vestfold Entreprenør as (07.04.1994)."

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 151 (Gnr 2, bnr 1324) er solgt for kr 237.414 fra Telemark Vestfold Entreprenør as til Bjørn Limi og
Beate Djuve Hyni
(27.04.1994)."

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 151 (Gnr 2, bnr 1324) er solgt for kr 1.050.000 fra Bjørn Limi og Beate Djuve Hyni til Marit Øvretveit (10.09.2001)."

 

Fra Grunnboka: "Gulsetvegen 151 (Gnr 2, bnr 1324) er solgt for kr 1.170.000 fra Marit Øvretveit til Skien kommune (02.09.2003)."

 

Huset fungerer i dag (2015) som uteiebolig med ei ordinær tomt.

 

På jorda av gård nr 2 bnr 4 (som markert på kartet nedenfor) er det fremdeles mye som er ubebygd i 2015.

Fra Grunnboka: "
Andel av Gnr 2, bnr 4 er overdradd til Arne Limi (22.12.1971)."

Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 2, bnr 4 er overdradd til Sissel Benedikte Dehli, Hans Fredrik Gulseth og Jan Gulseth (03.08.1981)."
Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 2, bnr 4 er overdradd til Solveig Smukkestad (23.12.1982)."
Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 2, bnr 4 er overdradd til Tor Andreas Ballestad Gulset, Randi Borch og Aud Kristin Gulbransen (14.01.1986)."
Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 2, bnr 4 er overdradd fra Tor Andreas Ballestad Gulset til Kristin Gulset Kanten (22.07.1997)."
Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 2, bnr 4 er overdradd fra Randi Borch til Fredrik Astrup Borch (04.11.1997)."
Fra Grunnboka: "
Andel av Gnr 2, bnr 4 er overdradd fra Randi Borch til Madeleine Fant (19.11.1997)."
Fra Grunnboka: "
Andel av Gnr 2, bnr 4 er overdradd fra Aud Kristin Gulbransen til Hans Petter Gulbransen og Anne Mari Gulbransen-Mcguire (13.03.2008)."
Fra Grunnboka: "
Andel av Gnr 2, bnr 4 er overdradd fra Kristin Gulset Kanten til Kjell Kanten (08.12.2008)."

Kart fra Skog og Landskap 2015.

 T
il toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no