ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.


Gulset 18
Gnr 2 - bnr 18. Gammelt l.nr. 22.


Utskilt fra Greger Rollefsens gård Gulset(4) i ca. 1809.

 

Grunneier fra 1809: Ole Pedersen Meltvedt. Bodde på Bakken i Skien.

Grunneier fra 1827: Peder Olsen Meltvedt på Bakken i Skien.

 


Gulset bnr 18. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk i Telemark (Foyn forlag 2004).
 


Adresse 2020: Hyniv. 94 og 104 (nyere kårbygning), 3721 Skien.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Peder Olsen til Even Eriksen, dat. 3., tinglyst 4. juni 1836."

 

G.br., selveier

Even Eriksen (Eivind Eriksen) fra Hjamdal i Lunde i Telemark f. 15/8-1797 d. 11/9-1876 i Palmyra, Jefferson County, Wisconsin, s.a. Erik Vetlesen f. 1757 og Taran Haraldsdatter f. 1761.

g. ca. 1822 m. Gunhild Haraldsdatter fra Lunde i Telemark f. 1799.

1. Harald Evensen f. 25/6-1824 på Bjerva i Lunde. Var ugift maler i 1845. Ble g. 10/12-1847 m. Karen Gurine Eriksdatter fra Ebbes plass under Gulset f. 1850.
    Kjøpte gård utenfor Iola, Wisconsin.

2. Aaste Evensdatter f. 1/8-1827 på Bjerva i Lunde.

3. Mari Evensdatter f. 26/10-1829 på Bjerva.

4. Erik Evensen f. 2/7-1832 på Bjerva.

5. Halvor Evensen f. 15/3-1835 på Bjerva.

6. Ole Evensen f. 11/8-1838 på Gulset.

Eier 1836.


Denne familien er meldt innflyttet til Gjerpen våren 1836: ”Even Eriksen Bierva, 40 ½”. Det var nevnt at de hadde
kjøpt eiendom på Gulset og at de alle var født i Lunde sogn i Bø prestegjeld.
Hele familien utvandret til Amerika i mai 1849 fra Skien med skuta "Claus Thommesen". Sammen med denne fa-
milien emigrerte også Erik Helgesens familie på Ebbes plass under Gulset. De var trolig i slekt med hverandre.

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

22              

Gulsæt

Even Eriksen

0 huder 3 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling

 

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Even Eriksen til Anders Torsen, dat. 23. febr., tinglyst 7. marts 1849."
 

Møllemester, selveier
Anders Thorsen fra Bratsberg(33) "Skauen" f. 18/12-1819 under Ballestad, s.a. Thor Andersen Skauen.
g. 24/7-1851 m. Mariane Gundersdatter Augestad fra Gulset(7) f. 20/5-1830 på Ballestad, d.a. Gunnar Augestad.
1. Thor Andersen f. 26/10-1851 på Gulset.
2. Maren Andersdatter f. 2/1-1853 på Gulset.
3. Anne Andersdatter f. 9/9-1855 på Gulset.
4. Gunnar Andersen f. 5/10-1857 på Gulset.
5. Ingeborg Andersdatter f. 7/11-1859 på Gulset g.m. Herman August Halvorsen. Se Familie 27 - Borgestad 1891.
6. Hans Andersen f. 12/9-1861 på Gulset.
7. Marie Andersdatter f. 1864 i Skien.
Eier 1849. 

Denne familien bodde under folketellingen 1865 i Skien.

Arbeider, forpakter

Paul Larsen fra Haraldskås under Gulset f. 22/7-1826, s.a. Lars Gulliksen Gulseth.

g. i Sauherad 26/11-1846 m. Aslaug Gundersdatter fra N. Sunde i Sauherad f. ca. 1822, d.a. Gunder Høljesson Sunde.

Bruker ca. 1863.


Denne familien kom senere til S. Stulen på Opphauen. Se der.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Erklæring fra eierne af Gulset og Strømdal angaaende opførelse og vedligeholdelse af en bro over Falkumelven, dat. 18. okt.,
tinglyst 4. marts 1871."
 

"Skjøde fra Anders Torsen til Anders Andersen, dat. 13., tinglyst 15. des. 1873."

 

G.br., selveier

Anders Andersen Gulseth fra Holla f. 1821

g.m. Mari Olsdatter fra Holla f. 1829

1. Olava Kirstine Andersdatter f. 1867 i Solum g.m. Peder Olsen. Overtok gården.

Eier 1873.

 

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

22              

Gulsæth

Anders Andersen

0 dl. - 4 ort - 20 skilling

 

 

Besetning i 1875: Tre kuer, 1 kalv og 3 sauer.

 

Familien Ole Svenkesen losjerte på gården i 1875. Se Familie 20 - Gulset 1875.

 

På besøk her i 1891 var Anders Andersens bror Gunnar Andersen på besøk. Han var f. 1824 i Holla og enkemann
som siden flyttet til Kristiania. Som yrke står det: ”pusler med litt av hvert” :-)

 

Kilde: Tinglysingsprotokollen (vedr. Gulset 4).
"Forening, hvorved eieren af bnr 18 er overdraget et skovstykke af bnr 4 til odel og eiendom - havnegangen er undtagen, mod at han
fraskriver sig al ret til brændved og gjærdefang, samt erklærer ingen ret at have havnegang i dette brugs [Gulset(4)] skov, dat. 4., ting-
lyst 16. juli 1877."

 

Løpenr. 22b ”Skotten” ble utskilt herfra i 1879.

 

Landskyld i 1889 (l.nr. 22a:) 4 ort 23 skilling (rev. til 2 mark 28 øre).

Eiendommen hadde fra 1889 gnr/ bnr 2/18.

 

G.br., selveier

Peder Olsen Gulseth fra Strømdal(6) "Ødegården" f. 2/1-1865 d. 19/1-1901 på Gulset, s.a. Ole Knudsen.

g. 12/3-1893 m. Olava Kirstine Andersdatter herfra f. 1867 i Solum, d.a. Anders Andersen Gulseth.

1. Ingvald Gulseth f. 1892 i Solum

2. Louise Gulseth f. 1893 i Gj.

Eier 1893.
 

Peder var født på S. Bø og vokste opp på Strømdal. I 1900 hadde de hester og kyr på gården.
De avlet både korn og poteter. I tillegg hadde de frukthage.


G.br., snekker ved Skotfoss bruk, selveier
Hans Hansen Haukeli fra Haukelien (Haukelia) i Melum sogn i Solum prestegjeld f. 16/11-1846, s.a. Hans Jørgensen og Anne Andersdatter.
g.m. Lina Gurine Gulliksdatter fra Sannes i Holla f. 23/5-1853.
1. Hans Hansen Haukeli f. 18/8-1880 i Porsgrunn. Dekksgutt til sjøs i des. 1900.
2. Kristian Hansen Haukeli f. 15/8-1882 på Skrukkerød i Eidanger. Jungmann til sjøs i des. 1900.
3. Marry Johanna Haukeli f. 16/2-1886 i Porsgrunn.
4. Olaf Hansen Haukeli (Olaf Haukeli) f. 6/4-1889 på Falkum i Gjerpen. Se Gulsetv. 8 under Strømdal.
5. Einar Hansen Haukeli f. 19/1-1893 i Skien.

Eier 1901.

Se folketellingen 1910.

 

Byggmester

Harald E. Gulseth fra Skotten under Gulset f. 4/10-1887 d. 28/5-1969, s.a. Olaves Ingebretsen Skotten.

g.m. Signe Nedrebø fra Fyresdal f. 18/12-1892 d. 6/11-1977, d.a. Knut og Margit Nedrebø.

Eier 1917. Ingen barn.

 

Eiendommens grenser på 1950-tallet:

Nord: Halvor Ringhus, syd og vest: Dalsbotten, øst: Falkumelva.

 

Magne Eriksen.

Eier 1957.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no