ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.


Haraldskås - Kåsa - Gulset 15

Gammel husmannsplass under Gulset(8) "Moen".

Utskilt fra Peder Hansen Falkums eiendom.

Skyldsatt rundt 1805 til løpenr. 19 med en landskyld på 1 ¼ skinn.
Siden matrikkelen 1886: Gårdnr 2, bnr 15.
 

 

Arbeider, husmann, senere selveier

Lars Gulliksen fra Medals-eie i Eggedal, Sigdal, Buskerud dpt. 20/2-1763 d. 22/6-1843. ”Lars Gulliksen Gulseth, 89 aar g.”, s.a. Gullik Paulsen og Maria Olsdatter.

g. 21/7-1812 m. Barbara Larsdatter fra Børønningen(B) under Bø dpt. 7/3-1784 d. 8/9-1839 på Gulset, d.a. Lars Helgesen.

1. Maren f. 17/4-1813 d. 7/11-1824.

2. Ingeborg Maria Larsdatter f. 4/3-1816 g.m. enkemann Ole Johannesen. Se Familie 10 - Gulset 1835.

3. Gullik Larsen f. 9/12-1818. Se nedenfor.

4. Lars Larsen f. 25/12-1821.

5. Paul Larsen f. 22/7-1826. Se Stulen(1).

Br. ca. 1805.

F.f. Lars Gulleksens pb. Maren u/Gulset: Anders Engelbretsens k., Karen Halvorsdtr., Rasmus Halvorsen, Ole Larsen, Anders Engebretsen.
F.f. Lars Gulliksen og Barbara Larsdatter u. Gulseths Ingeborg Maria: Jens P. Bøes kone, p. Kari Bestul, Jacob Larsen, Østen Larsen, Rasmus Halvorsen.
F.f. Lars Gulliksen og Barbara Larsdatter u. Gulseths Gullik: k. Kari Venstøb.p. Mari Halvorsdatter Bestul, Helge Larsen Bøe, Halvor Larsen Bøe, Rasmus Halvorsen Bestul.
F.f. Lars Gulliksen og Barbara Larsdatters Paul u. Gulseth: Anders Engebretsen Venstøbs kone, p. Kari Olsd. Hobæk, Gullik Ekornrød, Halvor og Hans Larssønner Aas.
F.f. Lars Gulliksen og Barbara Larsdatters Paul u. Gulseth: Pige Gunhild Halvorsdatter und. Falkum, pige Karen Halvorsdatter Lekaas, Helge Larsen Bøe, Guttorm Larsen, Gjerpen, Sigurd Sigurdsen Solum.

Lars ble med sin søster Margit Gulliksdatter til Gjerpen da hun giftet seg med enkemannen
Halvor Halvorsen på Holt øde. Deres mor Maria Olsdatter skal visstnok være født i Gjerpen.
Ved FT 1825 var Lars kalt husmann her. Det er usikkert når han kjøpte eiendommen.
 

Det ble holdt skifte på Hoppestul i Sandsvær (i Luksefjell) i 1797 etter den ugifte Else Gulliksdatter.

Hennes mor, Marie Olsdatter fra Gj. og 12 søsken/halvsøsken var nevnt.

Helsøsken: 1. Ole Gulliksen I bodde i Sigdal. 2. Ole Gulliksen II satt på Akershus festning. 3. Lars Gulliksen bodde i Gjerpen.
4. Hans Gulliksen var i Fredriksværn (Stavern). 5. Helga Gulliksdatter g. Lars Nilsen i Eggedal. 6. Margit Gulliksdatter g.
Halvor Halvorsen i Gjerpen. 7. Kari Gulliksdatter g. Torkild Foss i Gjerpen. 8. Berthe Gulliksdatter tjente hos Torkild Foss. 

Halvsøsken: 1. Paul Gulliksen bodde ved Larvik. 2. Even Gulliksen bodde ved Larvik. 3. Torgun Gulliksdatter g. Halvor Svendsen,
bodde på Hoppestul. 4. Gunhild Gulliksdatter g. Gulbrand Nilsen i Eggedal. (Gulbrand kan være bror til Lars som var g. Gunhilds halvsøster Helga.)

27/1/1840      BARBRA LARSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. *)
Kaasen         - død 2.9.1839 -
u/Gulset       Arvinger:
               Enkem. Lars Gullikssen Rødningen og barna:
               1. Gullik Larssen, ca. 21 år. Tilstede.
               2. Lars Larssen,   -”- 18 ” . Tjener hos enka Pernille Nielsdtr. Skotland.
               3. Paul Larssen, ca. 12 1/2 år. Heime.
                  Formynder for disse 3: Morbror smed Jacob Larssen.
               4. Ingeborg Marie Larsdtr. 24 år.
                  Formynder: Morbroren Helge Larssen Foss.
Brt: 174 - 4 - 8
Net:  44 - 0 - 6
Jordegods: 1 1/4 skind skyld av gd. Gulset, taksert for 150 spd.
*) A: BS 18 s.197b. B: BS 21 s.392b. C: BS 23 s.407b.

Arbeider, selveier

Gullik Larsen Gulseth (Gulek Larson Gulseth) herfra f. 9/12-1818 d. 14/2-1888 i Rushford, Fillmore Co., Minnesota, s.a. Lars Gulliksen.

g1g 8/11-1844 m. Christence Christensdatter fra Fossum f. 21/2-1819 d. 11/12-1849 på Gulset, d.a. Christen Hansen. Se Fossum 1835.

g2g m. Marie Thorsdatter fra Kragerø f. 6/6-1837 d. 17/3-1911 i Rushford, Fillmore Co., Minnesota.

1. Benedicte Lovise Christine f. 12/4-1847. Trolig død ung.

2. Christence f. 3/12-1849 d. 3/9-1850 på Gulset.

Barn i 2. ekteskap:

3. Theodora Marie Gulliksdatter f. 2/6-1865 på Gulset d. 14/6-1908 i Rushford, Fillmore Co., Minnesota, som enke, g. i USA m. Christopher Olson Broten (Braathen) f.1858 d. 12/11-1900.

Br. 1840.


Hans første kone døde i barselseng. Gullik Larsen solgte plassen i 1865. Datteren Theodora ble født på Gulset i juni 1865 og under FT s.å.
var han ”gårdskarl” for byfogd Paus på S. Rising. I april 1866 emg. han, kona ”Marie Thoresdatter” og datteren Theodora Marie, med skuta
”Tamworth” (kaptein H. Hansen) med ankomst Montreal i Canada den 7/4-1866. De ble boende i Rushford, Fillmore Co., Minnesota.
Kilde for dødsdatoer i USA: www.findagrave.com. Tips fra Ingjerd Stulen.

 

G.br., selveier

Anders Petersen fra Gulset dpt. 1/9-1793 d. 2/1-1860 på Gulset, s.a. Peter Conradsen. Se Familie 3 - Gulset 1801.

g. 5/7-1820 m. Johanne Susanne Abrahamsdatter fra Falkum f. ca. 1793 (ikke i Gj.)

Forlovere: "Niels Strømdal, Lars Christiansen und. Gulset."

-   f. 26/11-1820. ”Anders Petersens Dødfødte Drengebarn”

1. Else Kirstine Andersdatter f. 10/12-1821

2. Dorthe Marie Andersdatter f. 22/10-1823

3. Karen Maria f. 10/11-1825 d. 1/4-1826 på Gulset.

4. Johan Peter Conrad Andersen f. 1/2-1827

5. Abraham Conrad Andersen f. 29/4-1829

6. Karen Marie Andersdatter f. 10/8-1831

7. Johan Andreas Andersen f. 17/11-1833. Overtok eiendommen.

Br. 1844.

 

Johan Andreas Andersen f. 17/11-1833.

Br. 1860.

 

Gullik Larsen kjøpte tilbake bruket i 1862, men solgte det igjen før han emg. til Am. i 1866.

 

Thorbjørn Andersen Tveten

Br. 1866.


Thorbjørn Andersen eide dette bruket samt Gulset(12) som bare var jord.
Ellers har jeg ingen annen kunskap om han (2009).

 

G.br., selveier

John Andersen Moen fra Langerød(B) f. 27/4-1817 d. , s.a. Anders Mathiasen Langerød.

g. 27/12-1850 m. Karen Kirstine Vetlesdatter fra N. Brekkejordet f. 1/1-1826, d.a. Wetle Haavardsen. Se Familie 2 - N. Brekke 1810.

1. Maria Anne Johnsdatter f. 7/10-1851 på Langerød.

2. Anders Johnsen Moen f. 3/7-1854 på Langerød. Overtok eiendommene.

3. Wilhelm Johnsen f. 19/10-1856 på Langerød. Var tjenestegutt på Falkum i 1875.

4. Martin Johnsen f. 19/6-1859 på Langerød.

5. Karen Kirstine Johnsdatter f. 15/4-1862 på Langerød.

6. Maren Josefine f. 18/4-1865 på Langerød d. 22/11-1866 på Langerød.

7. Nils Johnsen f. 20/9-1868 på Langerød.

Br. 1871.


I FT 1845 var både John og Karen Kirstine i tjeneste hos Ulrik Cudrio på Venstøp. Tjenestedreng på gården i 1875:
Tjenestepike her i 1891: Karen Marie Edvardsdatter f. 1872.
 

John Andersen Moen var selveier av br. nr. 8, 12 og dette(15).

 

John Andersen Moen var selveier av bnr 8, 12 (jord) og 15 (Haraldskås).


G.br., selveier

Anders Johnsen Moen herfra f. 4/6-1854, s.a. John Andersen Moen.
g.m. Lava fra Solum f. 7/1-1867.
Br. 1891. Ingen barn.
 

En Soli fra Holla skal ha hatt eiendommen før Gjerpen kommune overtok. Gjerpen kommune eide gården fra 1937.
En part (br. nr. 28) utskilt og solgt til svensken Aksel Frisk i 1940. Aksel Frisk eide og Haraldskås.

Den gamle husmannsplassen Haraldskås ble nedlagt som bosted lenge før 2. verdenskrig. På 1950-tallet var det
fremdeles merker etter husene her. Den delen av Haraldskås som Aksel Frisk eide var bnr 28 og 101.
Kåsa (Plassen) hadde bnr. 15.

Kjøpt opp som tomtearealer av A/S Skien Tomteselskap i 1967.

Det er ikke mye igjen av denne gården i dag. "Svenskehusa" har overtatt. G.S.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no