| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Stulen
Gård nr. 19 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 196
4.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.03.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Stulen 1 - Søndre A
Gammelt løpenr. 106a. 19/1 siden matrikkelen 1889.

Etter 1900: Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.
Ytterligere informasjon fra Jostein Stulen.


Adresse i dag: Stulenv. 484, 3721 Skien.


Etter Hans Ellefsen. Se Stulen(A).

I 1865 var det kun en Hans Ellefsen i Gjerpen. Han bodde med sin familie på Høgset på Uthaugen.
Han er ikke gift i Gjerpen, heller ikke død i Gjerpen. Han skal ha hatt S. Stulen fra 1869 – 1870.

Tømmerdriftarb., leilending
Paul Larsen fra Haraldskås under Gulset f. 22/7-1826 d. 14/7-1905 på Stulen, s.a. Lars Gulliksen Gulseth.
g. i Sh. 26/11-1846 m. Aslaug Gundersdatter fra N. Sunde i Sauherad f. 11/7-1822 d. 15/4-1908 på Stulen, d.a. Gunder Høljesen Sunde.
1. Aaste Paulsdatter f. 8/8-1850 på Klovholt i Solum g. 30/12-1879 m. Karl Halvorsen fra Århus f. 1853.
2. Berntine f. 8/5-1853 på Klovholt.
3. Gunhild Marie Paulsdatter f. 25/4-1856 på Stensrød i Solum g.m. enkemann Østen Hansen. Se Familie 1 - Mæla 1865.
4. Lars Andreas Paulsen f. 25/3-1859 på Stensrød. Se Gløsmyr.
5. Ingeborg Marie Paulsdatter f. 6/12-1861 på Stensrød g.m. Johannes Madsen Furuvald. Se Furuvald(1).
6. Gunnar Bertinius Paulsen (Bertinius Paulsen Stulen) f. 8/6-1865 på Stensrød. Se nedenfor.
Br. 1870.

Denne familien bodde tidligere som forpaktere av Gulset(18) i desember 1865. Før det hadde de bodd i Solum i 15 år.
Først på Klovholt, siden på Stensrød.
I 1891 var deres 2 dattersønner her: Paul Østensen f. 1882 (Se Kulten) og Østen Østensen f. 1883. De vokste opp her
hos sin morfar. Se Familie 1 - Mæla 1865
Tjenestefolk i 1891: Inger Karine Gulbrandsdatter f. 1850 i Sandsvær og Ole Johannesen, tømmerhogger f. 1872 i Heddal.

Under folketellingen 1900 bodde skogsarbeider Nils Olsen her (f. 1876). Dette er den samme person som også ble skrevet
for Nils Hagen fra Hagen under Dyrkoll. Han bygde siden hus på Mæla og ble boende der.

Arbeider, forpakter
Gunnar Bertinius Paulsen Stulen (Bertinius Paulsen Stulen) herfra f. 8/6-1865 på Stensrød i Solum d. 23/9-1926 på Stulen, s.a. Paul Larsen.
g1g 5/7-1902 m. Margit Pedersdatter fra V. Haugerød f. 1880 i Sauherad d. 18/1-1905 på Stulen, d.a. Peder Torkildsen.
Forlovere: "Leilending Paul Larsen og Leil. Peder Torkildsen."
g2g i Holla 16/5-1910 m. Sofie Hansdatter fra Kalvodde under Sannes nedre i Holla f. 10/4-1888, d.a. Hans Kristensen Sannæs.
1. Paula Stulen f. 2/10-1903 i Stulen.
Barn i 2. ekteskap:
2. Hans G. Stulen f. 3/2-1914 i Stulen. Se Merdinv. 30 under Mæla.
3. Borghild Marie Paulsen f. 21/8-1920 i Skien g.m. enkemann Johan Gjermundsen. Se Limiv. 13 under Hjellen.

Den første kona døde av tuberkulose på Stulen.

Skogsarbeider, forpakter
Halvor Eivindsen Hegna fra Hegna under Volltvedt i Sauherad f. 21/1-1872 d. 17/10-1956, s.a. arb. Eivind Halvorsen Hegna.
g. i Sauherad 15/8-1903 m. Anne Olsdatter f. 6/9-1885 d. 16/1-1940, d.a. arb. Ole Andersen.
Forlovere: "Ole Halvorsen Hestekaasa og Elias Andersen af Skien."
1. Kjersti Hegna f. 28/9-1903 i Hegna i Sauherad.
2. Kari Hegna f. 12/9-1905 i Hegna g.m. Halvor Langangen. Se Dyrkoll(4) "Solvang".
3. Eivind Hegna f. 9/2-1908 i Hegna. Se Stulenv. 268 under Dyrkoll. Ugift.
4. Olav Hegna f. 21/12-1914 i Vassenden under Mo.
5. Gunhild Hegna f. 20/9-1917 i Hegna i Sauherad.
6. Halvor Hegna f. 11/2-1920 i Bjørndalen(A) under Bø.
7. Hilmar Hegna f. 14/6-1923 i Bjørndalen(A) d. 7/1-1937.
Br. 1927.

Denne familien bodde tidligere i Hegna under Voldtvedt i Sauherad. De var i Vassend under Mo i 1915 og
i Bjørndalen (A) under Bø fra 1919 – 1927.
 
Halvors foreldre ligger ved samme gravstøtte som Anne og Halvor Hegna på Gjerpen kirkegård.

Skogbetjent
Jørgen S. Lunde fra N. Mo f. 23/2-1902 d. 18/3-1959, s.a. Sivert Andreas Larsen Lunde.
g.m. Martha Ekornrød fra Ekornrød(B) under Mo
f. 11/12-1908 d. 19/1-1985, d.a. Lars Østensen Ekornrød.
1. Finn Sivert Lunde.
2. Jan Lars Lunde.
Br. 1935.

Jørgen Lunde overtok sin fars hus under N. Grini og flytta dit i ca. 1958. Hans ugifte søster Signe Lunde bodde
også der sammen med dem. Se Luksefjellv. 186 under Grini.

Beboere for kortere tid:

Skogsbestyrer
Hans Skjulstad
fra Svarstad i Lardal, Vestfold.
g.m. Ragnhild Kristine Østbye fra Gjerpen Prestegård f. 27/12-1933 d. 27/9-2008, d.a. forpakter Martin Østbye.
Br. 1958.

Denne familien flyttet til Svarstad, hvor Skjulstad ble skogsbestyrer for Trescow.

Skogsbestyrer Ragnar Dybsjord.
Tor Ettestad fra Drangedal.

Martin Stulen fra N. Stulen f. 16/1-1925 d. 4/9-2005, s.a. Johannes Thoresen Stulen.
g.m. enke Torbjørg Dale fra Sauherad f. 28/10-1924 d. 27/8-2012.
1. Jostein Stulen f. 1965. Se Stulenv. 477.
Br. 1966.

Martin bodde tidligere i huset Stulenv. 471 fra 1964-1966. Han bodde her fra 1966 - 1969.
Han bygde deretter huset Hoppestadv. 329 under Hoppestad og flyttet dit i 1969.

Enok Arvid Bråten fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell
f. 16/1-1937 d. 24/9-2004, s.a. Arnt Trygve Bråthen.
g.m. Berit Refsdal fra Hyniv. 290 under Fossum f. 1939, d.a. Arne Refsdal.
1. Roar Bråthen.
2. Marianne Bråthen.
Br. 1969.

Enok og Berit Bråthen overtok siden konas barndomshjem. Se Hyniv. 290 under Fossum.

Eiendommen har i den senere tid blitt omregulert til gnr 11 bnr 16.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 484 (Gnr 11, bnr 16) er solgt for kr 575.000 fra Herman Leopoldus Løvenskiold og
Leopold Axel Løvenskiold
til Gunnar Bertelsen og Kari Valen (24.08.1998)."

Gunnar Bertelsen f. 1954.
g.m. Kari Valen.
Eiere 1998.

I 1994 bodde Gunnar Berthelsen i Luksefjellv. 1114 som er Lille Ekornrød ("Skarva").

(C) Gard Strøm.