| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Hjellen
Gård nr. 55 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.03.2017

UNDER ARBEID

Hustomter
Utskilt fra gård nr. 55 Hjellen.

Med bistand fra utflyttet gjerpensmann Halvard Skårdal fra Holt øde.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre kan være bosatt av
familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost: post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.
 


Kart fra www.grenlandskart.no


Limihøgda
Hustomter utskilt fra gnr 55 Hjellen.


Limihøgda 6.
55/35.

Åge Egeberg f. 8/4-1920 d. 31/1-1978.
g.m. Dagny Eriksrød fra Limihøgda 39 under Hjellen f. 25/5-1925, d.a. Andreas Eriksrød.
1. Bjørn Egeberg f. 1948.
2. Sten.Åge Egeberg f. 1956. Bosatt i Skien.


Limihøgda 10.
55/32.

Bjarne T. Larsen f. 9/12-1912 d. 3/10-1979.
g.m. Lilly Moe f. 9/8-1915 d. 13/9-2007.
1. Per Arne Larsen f. 1947.
Eier.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Limihøgda 11.
55/19.

Olav Thorleif Peder Holthe f. 18/3-1919 d. 30/1-1958.
g.m. Klara Limi
fra Hjellen f. 20/12-1918 d. 6/1-2007, d.a. Jan Nilsen Limi.
1. Tove Irene Holthe f. 3/5-1949 g.m. Svend Rønningen. Overtok huset.

Enka Klara Holthe ble g2g m. Ludvig Næss f. 30/11-1923. Se nedenfor.

Ludvig Næss f. 30/11-1923 d. 26/8-2001.
g.m. enke Klara Holthe (f. Limi)
fra Hjellen f. 20/12-1918 d. 6/1-2007, d.a. Jan Nilsen Limi.

Svend Åsmund Rønningen fra Limihøgda 14 f. 1947, s.a. Olav Rønningen.
g.m. Tove Irene Holthe herfra f. 3/5-1949 d. 8/10-2008, d.a. Olav Holthe.

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 11 (Gnr 55, bnr 19) er overdradd for kr 520.000 til Reidun Sagli Tveten og Karl Kristian Tveten (04.03.1986)."


Limihøgda 14.
55/26.

Olaf Rønningen fra Luksefjellv. 204 under Limi f. 16/2-1924 d. 22/6-1982, s.a. Gunnar O. Rønningen.
g.m. Mary f. 6/7-1924 d. 24/3-2017.
1. Sven Åsmund Rønningen f. 1947. Se Limihøgda 11.
2. Kari Merete Rønningen f. 1953 g.m. Jan Severinesen. Se Luksefjellv. 204 under Limi.
Eier 1960-tallet.

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 14 (Gnr 55, bnr 26) er overdradd til Mary Rønningen (16.02.1982)."
Fra Grunnboka: "Limihøgda 14 (Gnr 55, bnr 26) er solgt for kr 1.860.000 fra Mary Rønningen til Svein Ole Daltveit og Linda Semb (07.10.2010)."


Limihøgda 16.
55/

Skogsarbeider
Ragnar Stensland
f. 1931.
g.m. Synnøve Aasland fra Ø. Bø(4) "Lifjell" i Luksefjell f. 1939, d.a. Andreas Aasland.
1. Vidar Stensland.
2. Gutt Stensland.


Limihøgda 17.
55/10 "Solbakken". Sammenføyd med 55/15.

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 17 (Gnr 55, bnr 10) er overdradd til Halvor O Eriksrød (30.04.1946)."

Jernbinder i firmaet Holt & Co, slakteriarbeider
Halvor O. Eriksrød fra N. Eriksrød f. 13/9-1917 d. 15/4-2007, s.a. Ole Sigurdsen Eriksrød.
g. 31/12-1941 m. Tordis Holt fra Holt øde f. 6/1-1919 d. 17/8-2008, d.a. Hans Holt.
1. Mary Eriksrød f. 1942 (barnepleier) g. 1964 m. reparatør Kjell Kristian Gundersen fra Porsgrunn f. 1944. Bosatt i Skien.
    Barn 1. Anne Lene Gundersen f. 1968.
    Barn 2. Jane Iren Gundersen f. 1970.
2. Ingvald Eriksrød f. 1946 g. 1970 m. Berit Pedersen fra Solum f. 1951. Bygde Limihøgda 15 (utskilt hustomt herfra). Flyttet siden til Klosterstranda i Skien.
    Barn 1. Ann Kristin Eriksrød f. 1970.
    Barn 2. Elisabeth Eriksrød f. 1971.
    Barn 3. Jan Erik Eriksrød  f. 1973.
    Barn 4. Mariann Eriksrød f. 1974.
Eier 1946.

Halvor O. Eriksrød bygde først hus på Eriksrød (Luksefjellv. 834) før han flyttet hit.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Limihøgda 17 (Gnr 55, bnr 10) er solgt for kr 760.000 fra Halvor O. Eriksrød til Mona Hafnor og Pål Øyvind Bråthen
(31.03.1999). Salget omfatter også Gnr 55, bnr 15."


Limihøgda 20. Se Hustomter under Limi.


Limihøgda 21.
55/12 "Haugtun". Sammenføyd med 55/16.

Ivar Andreas Haugen (Ivar Haugen) fra V. Haugen under Berberg f. 15/3-1920 d. 14/9-2002, s.a. Knut Gunnarsen Haugen.
g.m. Ruth Glenna fra Amtmann Aalsgt. i Skien f. 15/4-1923 d. 19/11-1983, d.a. Karl Ingebretsen Glenna. Se Langerød under Berberg.
1. Øyvind Haugen f. 1948.
2. Torhild Haugen f. 1951.
Eier i 1950.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 21 (Gnr 55, bnr 12) er overdradd for kr 935.000 til Ruth Gustavsen og Kåre Algot Gustavsen (27.09.1988)."


Limihøgda 25.
55/7 "Norheim".

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 25 (Gnr 55, bnr 7) er overdradd til Torkil Holmbakken (18.06.1946)."

Torkil Holmbakken fra Holmbakken under Foss f. 9/11-1912 d. 4/9-1993, s.a. Torkild Tovsen Holmbakken.
g.m. Thea Limi fra Luksefjellv. 293 under Limi f. 3/7-1917 i Gåshølen d. 7/7-1986, d.a. Anders A. Limi.
1. Torleif Holmbakken f. 1942 g.m. Sissil Pedersen.
2. Solveig Holmbakken f. 1946 g.m. Torstein Dale. Se Venstøphøgda 167 under Hoppestad.
Eier 1946.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Limihøgda 25 (Gnr 55, bnr 7) er overdradd fra Torkil Holmbakken til Torleif Holmbakken og Solveig Dale (07.12.1993)."
Fra Grunnboka: "
Limihøgda 25 (Gnr 55, bnr 7) er solgt for kr 550.000 fra Torleif Holmbakken og Solveig Dale til Knut Pedersen (07.12.1993)
."


Limihøgda 29.
55/8 "Heimly".

Olaf M. Heimholt (Olaf Heimholt) fra Heimholt under Foss f. 8/4-1910 d. 8/7-1971, s.a. Olaves Heimholt.
g.m.
Marie Nøklegård fra N. Nøklegård f. 3/2-1913 d. 6/2-1972, d.a. Olaf Olsen Nøklegaard.
1. Asbjørn Heimholt f. 1934. Se Luksefjellv. 103 under Grini.
2. Marit Ingeborg Heimholt f. 1936 g.m. Ole Martin Eriksrød. Se Luksefjellv. 105 under Grini.

3. Jan Erik Heimholt f. 1946. Se Limihøgda 33
.
Eier 1946.

Jeg tar gjerne i mot manglende opplysninger på: post@gamlegjerpen.no. Gard Strøm.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 29 (Gnr 55, bnr 8) er overdradd til Ole Martin Eriksrød (05.04.1973)."

Se Ole Martin Eriksrød med familie i Se Luksefjellv. 105 under Grini.


Limihøgda 31.
55/14 "Solhaug", 55/51.

Sagarbeider, senere lagersjef
Thomas Limi
(Thomas Andreasen Limi) fra Limi(2) f. 29/5-1894 d. 8/10-1949, s.a. g.br. Andreas Gundersen Limi.
g. 25/6-1921 m. Karen Andrea Skjærvik fra Ulefoss f. 1/8-1891 d. 25/9-1952, d.a. tømmermerker Ole Gundersen Skjærva.
1.
Thorleif Daniel Limi f. 10/12-1921 på Limi. Se nedenfor.
2.
Alfhild Olava Limi f. 3/2-1923 g.m. Alfinn Johann Follaug. Se Luksefjellv. 286 under Limi.
3. Johannes Limi f. 23/12-1926 d. 11/1-1927.
3. Solveig Limi f. 17/6-1928 g.m. Rolf Bratsberg. Se Luksefjellv. 600 under
Jønnevall.

Thomas ble skrevet for Thomas Limi da han ble gift. Kona som Karen Andrea Skjærvik. Hun var da
tjenestepike på Limi og han var sagarbeider og bodde på Limi.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 31 (Gnr 55, bnr 14) er overdradd til Thorleif Daniel Limi (09.01.1946). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 55, bnr 51."

Thorleif Daniel Limi herfra f. 10/12-1921 d. 20/6-2005, s.a. Thomas Andreasen Limi (herfra).
g.m. Mary Kristine Haavet fra Petersborg under Mæla f. 1923, d.a. Hans Pedersen Haavet.
1. Steinar Limi f. 1951. Se Limi(2).
Eier 1946.

Fra Grunnboka: "Limihøgda 31 (Gnr 55, bnr 14) er overdradd fra Thorleif Daniel Limi til Mary Kristine Limi (26.07.2005).
Overdragelsen omfatter også Gnr 55, bnr 49 (51?)."


Limihøgda 33.
55/9 "Vestli".

Zakarias Limi fra Hjellen f. 14/8-1896 d. 11/7-1967.
Eier i 1950.

Zakarias Limi bodde i Arendal, men han eide denne tomta. Han ble gravlagt på Gjerpen kirkegård.
Grava ble slettet i 1999 og er derfor ikke avfotografert.

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 33 (Gnr 55, bnr 9) er overdradd til Jan Erik Heimholt (25.06.1968)."

Jan Erik Heimholt fra Limihøgda 29 f. 1946, s.a. Olaf M. Heimholt.
g.m. Ingrid Vibeto fra Holla (Nome) f. 1949.
Eier 1968.

Det var Jan Erik Heimholt som bygde hus på denne tomta.


Limihøgda 39.
55/6 "Lihaug".

Andreas O. Eriksrød (Andreas Eriksrød) fra N. Eriksrød f. 15/12-1897 d. 26/6-1976, s.a. Ole S. Eriksrød.
g. 12/7-1924 m. Anne Limi fra Limi(1) f. 24/1-1903 d. 29/12-1980, d.a. Martin Limi.
Forlovere: "Karine Limi og Martin Limi."
1. Dagny Eriksrød f. 25/5-1925 g.m. Åge Egeberg. Se Limihøgda 6 under Hjellen.
2. Astrid Eriksrød f. 1926 g.m. Johan NN. Trolig bosatt i Østfold.
3. Arne Eriksrød f. 1928. Se Luksefjellv. 296 under Limi.
4. Ole Martin Eriksrød f. 1931. Se Limihøgda 29.
5. Kristian Eriksrød f. 1935. Bosatt i Gunnarsv. 60 på Bølehøgda.
6. Yngvar Eriksrød. Bosatt i Kristiansand, Vest Agder.
Eier i 1950.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 39 (Gnr 55, bnr 6) er overdradd for kr 500.000 til Tom Berberg (25.06.1987)."
Fra Grunnboka: "Limihøgda 39 (Gnr 55, bnr 6) er solgt for kr 360.000 fra Tom Berberg til Hilde Saga Berberg og Øyvind Berberg (26.08.1991)."


Limihøgda 45.
55/5 "Sanneberg" og 55/36.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Nils J. Limi til Anders O. Berberg for kr. 1200,00, dat. 16/3-1935, tinglyst 29/3-1935."


Anders O. Berberg f. 17/5-1897 d. 16/9-1971.
Eier 1935. Se Sandbakken under Tufte.

Arbeider
Kristian Haugerød fra V. Haugerød f. 10/11-1893 d. 29/9-1961, s.a. Peder Torkildsen Haugerød.
g. 12/5-1917 m. Martha Kaspara Reiersen fra Limi(6) f. 23/11-1896 d. 30/8-1991, d.a. August Reiersen.
1. Mary Kristine Haugerød f. 3/10-1917 g.m. Alf Moe. Overtok huset.
2. Klara Therese Haugerød f. 20/8-1924 d. 28/10-1982 g.m. Arne Jacobsen i Skien.
Eier fra 1943.

Denne familien bodde fra 1922 til 1943 på N. Ås(11).


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Limihøgda 45 (Gnr 55, bnr 5) er overdradd for kr 600.000 til Mary Moe og Alf Moe (30.11.1987).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 55, bnr 36."

Alf Moe fra N. Jønnevald f. 23/3-1913 d. 29/4-1991, s.a. Lars Gunnarsen Moe.
g.m. Mary Kristine Haugerød herfra f. 3/10-1917 d. 12/7-1990.
1. Bjørn Moe (tvilling) f. 1943 g.m. Marit Haugmoen f. 1947. Bosatt i Strømdalkåsa 6 på Strømdal.
2. Unni Moe (tvilling) f. 1943 g.m. Aage Pedersen. Se nedenfor.
Eiere 1987.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka:
"Limihøgda 45 (Gnr 55, bnr 5) er overdradd fra Alf Moe til Bjørn Moe og Unni Pedersen (22.10.1991). Overdragelsen omfatter også Gnr 55, bnr 36."
"Andel av Limihøgda 45 (Gnr 55, bnr 5) er overdradd for kr 250.000 fra Bjørn Moe til Unni Pedersen (22.10.1991). Overdragelsen omfatter også Gnr 55, bnr 36."

Unni Pedersen f. 1943.
g.m. Aage Pedersen fra Hammerfest(?) f. 12/11-1936 d. 5/4-1999.
1. Mona Pedersen f. 1970.
2. Atle Pedersen f. 1972.
Eier 1991.


Limiveien
Hustomter utskilt fra gnr 55 Hjellen.


Limiveien 9.
55/2 "Lindheim".

Trygve Kastet fra Kastet under Foss f. 18/6-1901 d. 15/4-1979, s.a. Anders Andersen Kastet.
g.m. Anna Kristine Grini fra N. Grini(1) f. 5/7-1900 d. 16/7-1990, d.a. Peder Aslaksen Grini.
Eier før 1950.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Limivegen 9 (Gnr 55, bnr 2) er overdradd til Per Anders Kastet (23.12.1975)."


Limiveien 11.
55/18 "Lilletveit".

Fra Grunnboka: "Andel av Limivegen 11 (Gnr 55, bnr 18) er overdradd til Kittil Dale (02.07.1951)."

Kittil T. Dale (Kittil Dale) f. 15/3-1914 d. 10/1-2004.
g.m. Gjertrud f. 2/2-1919 d. 24/12-1994.
1. Torstein Dale f. 1944. Se Venstøphøgda 167 under Hoppestad.
2. Odd Dale f. 1948.
3. Tor Inge Dale f.
4. Øystein Dale f. 1964.
Eier 1951.

Fra Grunnboka: "Limivegen 11 (Gnr 55, bnr 18) er overdradd fra Kittil Dale til Torstein Dale, Odd Dale, Tor Inge Dale og Øystein Dale (08.06.2004)."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Limivegen 11 (Gnr 55, bnr 18) er solgt for kr 1.225.000 fra Torstein Dale, Odd Dale, Tor Inge Dale og Øystein Dale til Hilde Omdal (05.10.2004)."


Limiveien 13.
55/11 "Tveit".

Johan Gjermundsen f. 11/3-1913 på Sem d. 3/12-1984, s.a. arbeider Ole Gjermundsen. Se Familie 6 - Rising 1910.
g1g 1941 m. Solveig Venstøp fra Venstøp(36) f. 5/8-1918 d. 10/7-1942, d.a. Hans K. Venstøp.
g2g m. Borghild Marie Paulsen fra S. Stulen(1) f. 21/8-1920 i Skien d. 13/7-1970, d.a. forpakter Gunnar Bertinius Paulsen Stulen.
g3g m. enke Gudrun Holt fra Melum f. 6/12-1920 i Suldal, Rogaland d. 22/1-2007.
1. Svein Enok Gjermundsen f. 1942. Se Luksefjellv. 201 under Limi.
Barn i 2. ekteskap:
2. Kjell Rune Gjermundsen f. 1948.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Hans G. Stulen fra S. Stulen f. 3/2-1914 d. 11/6-1977, s.a. Gunnar Bertinius Paulsen Stulen.
Eier siden før 1950. Se Merdinv. 30 under Mæla.

Fra Grunnboka: "Andel av Limivegen 13 (Gnr 55, bnr 11) er overdradd for kr 450.000 til Nils Terje Holmberg (05.02.1985)."


Limiveien 15.
55/20.

Fra Grunnboka: "
Andel av Limivegen 15 (Gnr 55, bnr 20) er overdradd til Øivind Sten Nilsen (07.01.1957)."

Øivind Steen Nilsen f. 21/3-1912 d. 9/9-1997.
g.m. Astrid Limi fra Hjellen f. 21/5-1920, d.a. Jan Limi.
1. Jan Rune Steen Nilsen f. 1947.
2. Roger Steen Nilsen f. 1949.
Eier 1957.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Limivegen 15 (Gnr 55, bnr 20) er overdradd fra Astri Nilsen til Roger Stein Nilsen og Jan Rune Nilsen (02.11.2011)."
Fra Grunnboka: "Limivegen 15 (Gnr 55, bnr 20) er solgt for kr 2.850.000 fra Roger Stein Nilsen og Jan Rune Nilsen til Jon Tveten og
Marthe Wasshaug Gonsholt
(02.11.2011)."

(C) Gard Strøm. Email: post@gamlegjerpen.no