| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Jønnevald
Gård nr. 52 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.08.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Jønnevald Store - Jønnevald nordre
Gammelt løpenummer 134. Senere bnr 1 (52/1). 

Jønnevald ble delt i 2 bruk i 1695.


Nordre Jønnevald slik gården framsto på 1960-tallet. Tegnet av Thor Johan Oterholt i 2014.

Landskyld 2 huder i 1695.

G.br., leilending
Ellef Trulsen
fra Skavan under Fossum f. ca. 1660 d. jan. 1735. ”Elef Jønnevold, 74 1/2 aar.”
g1g 6/7-1690 m. Siri Svendsdatter f. ca. 1662 bg. 20/12-1696. ”Elev Lille Fosses qde Siri Svensd., 34 1/2 aar.” Død i barsel.
g2g 6/1-1698 m. Olaug Madsdatter f. ca. 1661 bg. 13/8-1729. ”Elef Jønnevalds qde Olou, 68 aar.”
1. Karen Ellefsdatter dpt. 15/2-1691 g.m. Halvor Engelsen. Se S. Oterholt.
2. Kirsten dpt. 17/5-1692 bg. 10/1-1697. ”Elev Lillefosses datter Kiersten 3 1/2 aar g.”
3. Søren Ellefsen dpt. 10/12-1693.
4. Stephen Ellefsen dpt. 1/9-1695. Se nedenfor.
-   bg. 20/12-1696. ”hans dødfødde Barn.”
Barn i 2. ekteskap:
5. Henning Ellefsen dpt. 13/6-1699. Se nedenfor.
6. Kirsten f. jan. 1701 bg. 2/2-1701. ”Eleff Jønnevalds datter Kirsten, 9 uger g.”
7. Anne Ellefsdatter dpt. 7/5-1702 g.m. Zacharias Gabrielsen. Bodde i Skien.
    Bl.a. datteren Maren Zachariasdatter g.m. Paul Asgautsen. Se Svarverplass under Tufte.
8. Isak dpt. 16/11-1704 bg. 13/4-1723. ”Elef Jønnevalds søn Isak 18 aar 20 uger.”
Br. 1698.

F.f. Elef Lillefossis datter Karen: Sven Guttormssen og Anders Pederssen tiener (hos) ass. Barnholt, Even Saugmesters qvinde Turi, Marthe Svensdatter.
F.f. Elev Lillefosses datter Kiersten: Sven Guttormsen i Skieen, Anders Olssen i Skieen, Else Hoppestad, Peder Guttormsens qvinde.
F.f. Elev LilleFosses søn Søfren: Sven Guttormsen, Peder Guttormsen, Karen Rønningen, Truls Bouerøs qvinde Johanne, Marthe Svensd. tien paa Gulset.
F.f. Elev Lillefosses Stephen: Peder Gulbrands. paa Bradsb.Kleven, Henning Mellem Fos, Waldmars Marie, Jon Skilbreds qnde Inger, Anne Svensdatter.
F.f. Elev Jønnevals søn Henning: Sven Guttormsen Mellem Fos, Truls Pederssen i Aasen, Tobias Nøglegaard, Jacob Jønnevals qnde Marthe, Ole Fosses q. Marthe, Maren Trulsdatter hos Elev Jønnevald.
F.f. Elef Jønnevalds d. Kiersten: Nils Otterholt, Jacob Jønnevald, Tov? Olssen Nøglegaard, Ole Hoppestads Qvinde Kari, Ole Toftes Qvinde Martha, Maren Trulsd. hos Eleff Jønnevald.
F.f. Eluf Jønnevalds datter Anna: Svend Gutormssen paa Limi, Jacob Jønnevald, Tollev Nøglegaard, Trols Tofteejes qvinde Karen, Oluf Limis qvinde Marta, Trols Aasens datter Pernille.
F.f. Elef Jønnevalds Søn Isak: Tobias Erichssøn, Halvor Toftes søn Claus, (Truls) Trulssens qvinde Karen fra Tofte ejer, Tor Snidkers qvinde Anna fra Kleven, Marta Trulsdatter.

Denne familien bodde tidligere på Lille Foss. En slektning, Maren Trulsdatter fra Baugerød
bodde hos dem i 1699, 1701, 1706. Se Baugerød(1).

”Elev Jønnevals qnde Olou” var fadder i 1698 for Ole M. Foss’ sønn Henning.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 14/11-1706  Et uægte barn fra Jønnevald Kirsten Monsdatter.
Test: Elef Jønnevald, Tobias Nøglegaard, Jacob Jønnevalds qvinde Marta, Pernille Eriksdatter.
Moderen Maren Trulsdatter. Faderen udlagt Mons Hoppestad.

Bg. 24/2-1712: ”En fattig vandrendis Betlerqvinde Bente kommen fra Larvic sogn, døde hos Elef Jønneval. i fattig jord. Siendis være 40 aar.”

28/2-1729      OLAUG MADSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 223a.
Jønnevald      Arvinger:                            
               Enkem. Ellef Truldssen og barna:
               1. Henning Ellefssen g.m. Margrethe Jensdtr.
               2. Anne Ellefsdtr. g.m. Zacarias Gabrielssen.
Brt: 56 - 6 - 0
Net:  7 - 8 - 0

G.br., leilending
Stephen Ellefsen
herfra dpt. 1/9-1695 bg. 4/4-1753. ”Stephen Ellefsen fra Foss Ejet 60 aar.”
g. 22/9-1720 m. enke Else Jensdatter fra Åskverna under Ås dpt. 19/6-1692 bg. 4/6-1758. ”Stephen Ellefsens enke 65 aar.”, d.a. Jens Povelsen.
Forlover: "Nils Otterholt."
1. Birte dpt. 25/5-1721 bg. 6/9-1722. ”Stephen Jønnevalds datter Birte 1 aar.”
2. Isak Stephensen dpt. 30/5-1723.
3. Anne Stephensdatter dpt. 26/5-1726 g.m. Rasmus Danielsen. Se nedenfor.
4. Karen dpt. 2/2-1730 d. feb. 1730. ”Stephen Elefssøns Karen 3 uger.”
5. Jens Stephensen f. i juli 1731. Se Gabriels plass under N. Foss.
Br. ca. 1720.

F.f. Stephen Jønnevals datter Birte: Jacob Fallejen, Rasmus Qværn. Jan Jostens qde Hellie. Anne Elefsdatter.
F.f. Stephen Elefssøns søn Isak: Per Bøe, Nils Qværnen. Henning Jønnevald, Asbjørn Volds qde., Karen Persdatter i Scheen.
F.f. Stephen Elefssøns Anne: Rasmus Qværn, Hening Jønneval, Hellie Fos, Anne Jønneval.
F.f. Stephen Elefssøns Karen: Nils Qvern, Zacharias Møller, Henning Jønnevals qde, Malene Aas.
F.f. Stephen Elefssøns Jens: Erik Otterholt, Nils Aaseje, Henning Jønneval og qde. Maren Bø.

Else Jensdatter hadde tidligere vært gift med soldaten Kolbjørn Olsen fra Siljan. De ble gift 17/2-1717.
Han døde i 1719. De fikk en sønn Ole som døde bare 1 måned gammel. Ingen flere barn.
De bodde på en plass under Foss.

Arbeider, innerst
Rasmus Danielsen
f. ca. 1718 bg. 18/3-1770. ”Rasmus Danielsen 52 aar.”
g1g i Melum 22/2-1748 m. enke Guri Christensdatter fra Kleivsgutu under Bø i Helgen, Holla f. ca. 1718 bg. i Melum 3/6-1764 (d. 17/5-1764 på Dalen u. Ø. Gisholt i Solum). "Guri Christensd. Dahlen, 47 aar.", d.a. Christen Torsen Kleivsgutu.
g2g i Gjerpen 5/11-1767 m. Anne Stephensdatter herfra dpt. 26/5-1726 bg. 25/7-1779. ”Rasmus Danielsens enke f. Jønneval 53 aar.”
1. Anne Rasmusdatter dpt. 21/7-1748 i Solum g.m. Lars Jørgensen Spirdalen.
2. Kjell Rasmussen dpt. 21/11-1751 i Solum.
3. Ole dpt. 3/3-1754 i Solum bg. i Melum 10/4-1754. "Ole Rasmusøn fra Dahls Østre Ejet 6 uger." 
4. Christen Rasmussen dpt. 26/1-1755 i Solum g. i Solum 30/6-1785 m. Anne Cathrine Olsdatter. Se Solumslekt.
5. Ole Rasmussen dpt. 22/11-1761 i Solum.
Barn i 2. ekteskap:
6. Guri Rasmusdatter dpt. 9/7-1769. Konfirmert 1786.
Br. ca. 1767.

F.f.
Rasmus Danielsøns og Guri Christensdatters barn Anne: Anders Giisholt, Jens Aafosstranden, Karen Rugla, Birthe Juulsdatter.
F.f. Rasmus Danielsøns og Guri Christensdatters barn Kield: Anders Giisholt, Lars Gunnesøn Grøtesund, Karen Henthien, Susanne Giertsdatter.
F.f. Rasmus Danielsøns og Guri Christensdatters barn Ole: Anders Hansøn Gisholt, Jens Nielsen Rugla, Karen Suttervigen, Marthe Christensdatter.
F.f. Rasmus Danielsens og Guri Christensdatters barn Christen: Niels Rugla, Gunder Suttervig, Tyge Andersen, Maren Grøtesund, Zidsel Gisholt.
F.f. Ole, foreldre Rasmus Dahlen og Guri Christensdatter: Birte Gisholt, Ingeborg Larsdatter, Jens Omdahl, Torbiørn Dahl.

F.f. Rasmus Danielsens pb.
Guri fra Jønneval Ejet: Peder Hansens kone, Ingebor Kieldsdatter, Henning Jønneval, Jens Stephensen.

Rasmus Danielsen ble konfirmert i Holla den 6/1-1737: "Rasmus Danielsen Wibetoe Nedre."
Den første kona, Guri Christensdatter, var enke etter Kjell Hansen på Dalen u. Ø. Gisholt i Solum. Anne Stephensdatter var 40 år gammel da hun giftet seg med den 8 år eldre enkemannen Rasmus Danielsen. De fikk av naturlige årsaker kun dette ene barnet Guri. Guri Rasmusdatter var bare spedbarnet når faren døde og 10 år gammel da mora døde.
Vi kan se at Henning Halvorsen Berg var formynder for Guri Rasmusdatter i skiftet etter Henning Ellefsen nedenfor. Det er trolig Guri vi finner blant komfirmerte i Gjerpen KB den "1. Søndag e.(fter) Faste" 1786: "Gurru Rasmusdatter fra Jønneval - 16 3/4 aar."

G.br. selveier
Henning Ellefsen
herfra dpt. 13/6-1699 bg. 24/9-1780. ”Henning Jønnevald 83 aar.”
g1g 30/10-1728 m. Margrethe Jensdatter fra øvre Hoppestad(B) dpt. 5/4-1706 d. ca. 1732, d.a. Jens Eriksen Hoppestad.
g2g 11/10-1733 m. Maren Pedersdatter fra S. Bø(B) dpt. 25/9-1712 bg. 10/11-1788. ”Henning Jønnevalds enke 75 1/4 aar.”, d.a. Peder Jansen.
Br. 1731.

Henning Ellefsen kjøpte dette bruket av fogd Joachim Schweder i 1731.
Av skiftet nedenfor kan vi se at de var barnløse.

23/9/1780      HENNING ELLEFSSEN          Bamble Skifteprot. no. 10a, folie 222a.
Jønnevald      Arvinger:                            
               Enka Maren Pedersdatter (Barnløse).
               og den avdødes arvinger:
               1. Halvbror Stefen Ellefssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                  a. Jens Stefenssen, død, etterlatt seg et barn:
                      i. Isak Jenssen 11 år.
                  b. Anne Stephensdtr., død, etterlatt seg et barn:
                      i. Guri Rasmusdtr. 11 år.
               2. Søster Anne Ellefsdtr. død, etterlatt seg 3 døtre:
                  a. Maren Zachariasdtr. død, etterlatt seg 3 barn:
                      i. Zacharias Poulssen, myndig.
                     ii. Jens Poulssen    11 år.
                    iii. Berthe Poulsdtr. 14 "
                  b. Christine Zachariasdtr. g.m. Lars Olsen i Skien.
                 
c. Helene Zachariasdtr. g.m. Halvor Olsen i Porsgrunn.
               3. Halvsøster Karen Ellefsdtr. død, ettelatt seg 6 barn:
                  a. Søren Halvorssen, myndig, bor på pl. u/Otterholt.
                  b. Henning Halvorssen, myndig, bor på Berg u/Lagmandsgaarden.
                  c. Amund Halvorssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                      i. Jens Amundsen,   myndig.
                     ii. Halvor Amundsen, --"--
                    iii. Hans Amundsen    20 år.(?)
                     iv. Karen Amundsdtr. 20 "
                  d. Isak Halvorssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                      i. Johannes Isaksen 18 år.
                     ii. Halvor Isaksen   12 "
                    iii. Christen Isaksen  9 "
                     iv. Maren Isaksdtr.  20 "
                  e. Elling Halvorssen, død, etterlatt seg 3 barn:
                      i. Ellev Ellingssen, myndig.
                     ii. Karen Ellingsdtr. g.m. Jens Erikssen.
                    iii. Ingeborg Ellingsdtr. g.m. Stian Anderssen.
                  f. Anne Halvorsdtr. g.m. Nils Otterholt.
               Enkas laugverge: Christen Bøe.
Formynder: Henning Berg for Isak Jenssen, Guri Rasmusdtr., Hans Amundsen og Karen Amundsdtr., og dessuten også for alle barna til Isak Halvorssen.
Formynder: Halvor Olsen i Porsgrunn for Hans Poulssen og søsteren Karen Poulsdtr.
Brt:   36 - 0 - 10
Gjeld: 46 - 0 -  0 (insolvent).

G.br., selveier
Gisle Halvorsen fra Ø. Lyngåsen f. ca. 1720 bg. 27/3-1771. ”Jisle Jønneval 51 aar.”, s.a. husmann Halvor Sondresen.
Br. 1758.

Gisle Halvorsen solgte N. Jønnevald til Helge Thorsen i 1760 og fortsatte som leilending.
Han var trolig ugift.

G.br., selveier
Helge Thorsen
fra Heddal.
g.m. Ingeborg Kittilsdatter fra Grønnerød.
Br. 1760. Se Ballestad(34).

G.br., selveier
Halvor Gundersen fra Håtveit i Holla dpt. 22/4-1736 i Holla bg. 18/9-1792. ”Halvor Gunderssøn Wenstøb.63 aar.”, s.a. Gunder Andersen Haatvedt. Se Gulset 1762.
g. 10/11-1763 m. Inger Jørgensdatter fra Kleven(1) dpt. 22/3-1742 bg. 3/8-1800. ”Enken Inger Jørgensdtr. f. N. Wenstøb 58 1/4 aar.”, d.a. Jørgen Hansen Kleven.
Br. 1767.

Denne familien bodde på Kleven i 1764, Lille Foss i 1765 og her fra 1767. I 1776/77 kom familien til
Langangen u. Fossum. Senere bodde Halvor og Inger på nordre Venstøp. Trolig hos sønnen Jon.
Se Langangen u. Fossum.

Kammerråd Paul Hansen kjøpte N. Jønnevald i ca. 1770, men solgte gården igjen til Harald Pedersen i 1775.

G.br., selveier
Harald Pedersen
fra Kverna under Foss
Br. 1775. Se nedre Sem og Kverna under Foss.

G.br., tømmerfogd hos Løvenskiold, selveier
Marcus Barnholt
dpt. 5/4-1755 i Solum d. 9/7-1826 som eier og bruker av N. Brekke, s.a. Markus Barnholt. Se S. Ballestad(A).
g. 9/1-1784 m. Antonette Augusta Amalia Smith-Hirtzholm fra Risør f. ca. 1766 i Tromø d. 14/1-1844 på Brekke.
Br. 1778. Se også N. Brekke som han kjøpte i 1809.

Marcus Barnholt ble født på Bolvik jernverk, mens faren var forvalter der. Da faren døde, mens Marcus var 10 år gammel, flyttet moren, Pauline Roholdt, med barna til Porsgrunn.
Marcus fikk allerede som 20-åring stilling som tømmerfogd hos Herman Løvenskiold på Fossum. Se "Fossum Verks historie gjennom 400 år."
Da han fikk kjøpte denne eiendommen i 1778, rev han de gamle husene og oppførte den staselige "bygården" som sto her til innpå 1980-tallet. 


 


Kopi av tegning utført av arkitekt Jens Per Jensen i heftet "Byminner 12". Utgitt av "Selskapet for Skien Bys vel".

Søknad 4 des 1780 til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab vedr. gårdmann Marcus Barnholt til Jønnevald i Gjerpen sogn, ”for af Graasteene at have opført et Fæehuus, hvortil Steenene tildeels ere opbrudte af Jorden m.v.”

I selskapets premieprotokoll står oppført: ”For med megen Møje og Bekostning at have deels opbrudt af Jorden deels udmineret 5 til 600 Læs Steen og deraf i Aaret 1780 opbygt en stor og rummelig Stald 31 Alen lang og 20 1/2 Alen bred med Høe-Loft over.” Tilkjent liten sølvmedalje i 1781.

P.M. fra kammerherre og amtmann Adeler til Gjemsø-Kloster datert 15 jan 1781, ”hvorved han indsender en Attest, angaaende et af Marcus Barnholt til Jønnevold i Gierpen Sogn opført stort Fæehuus af Graasteen, hvorfor han, saavel som det bradsbergske Selskabs Secretair, hr Major Rye, paa bemeldte Selskabs Vegne recommanderer ham til Belønning.”

Eier Simon Jørgensen fra 1793. Prokurator Niels Egedius Gasmann på N. Foss kjøpte gården i 1801 og solgte
den igjen i ca. 1810. Jens Hansen Blom kjøpte den i 1810 for så og selge den til Løvenskiold – Fossum i 1812.
 


52/1 "Jønnevald nordre" med uthusbygninger og bryggerhus. Kopi av foto fra heftet "Byminner 32" (Thorbjørn Wahlstrøm - 2002).
Utgitt av "Selskapet for Skien Bys vel".


Jønnevald nordre ca. 1960-tallet. Innsendt av Magne Thommesen 2013.

I bryggerhuset bodde:

Arbeider, husmann
Peder Johnsen
fra Stulen(A) dpt. 20/3-1788 d. 19/12-1835 som legdslem u. Tufte (på Tovseplass), s.a. Jon Pedersen.
g. 29/12-1812 m. Ingeborg Petersdatter fra N. Teigen under Mo dpt. 7/2-1790 d. 7/1-1874 som legdslem på Jønnevald, d.a. Peter Jacobsen Tejen.
1. Maren Pedersdatter f. 7/5-1813 g.m. Erik Christensen. Se Brånan under Eriksrød.
2. Maria Pedersdatter f. 13/12-1815 d. 28/2-1878 på Follestad. Ugift. Bodde sammen med sin mor og søster Maren.
3. John Pedersen f. 15/4-1818.
4. Anne Pedersdatter f. 3/2-1821 g.m. Ole Olsen Drengen. Bodde på Follestad i Skien.
5. Karen Pedersdatter f. 20/6-1823 g.m. Aslak Paulsen. Se Skriva under Bø.
6. Ole f. ca. 1/12-1825 d. 7/12-1825 på Jønnevald.
7. Nils Pedersen f. 25/12-1826 på Jønnevald. Se Ballestad(52).
8. Ole Pedersen f. 22/2-1830 under Eriksrød.

F.f. Peder Johnsens pb. Maren f. Nord Jønnevald: Madts Christensens k., Torber Petersdtr., Ole og Peder Olsen, Jens Isaksen.

Denne familien bodde som husmannsfamilie i bryggerhuset på N. Jønnevald fra ca. 1812-1827.
De bodde deretter en tid på en plass u. Eriksrød. I 1835 var de på Tovseplass under Tufte.
Enka og barna bodde i mange år på Follestad. Hun kom tilbake til Jønnevald som gammel enke
og døde her.

Arbeider, innerst (i portnerboligen)
Halvor Rasmussen
fra M. Bø(A) dpt. 27/6-1802 d. 20/3-1871 på Fossum, s.a. Maren Jonsdatter og Rasmus Halvorsen Hogstad fra S. Ås(A). Stesønn av Jan Pedersen Bøe.
g1g 9/9-1828 m. Maren Dorthea Hansdatter fra Langangsmoen under Gulset dpt. 24/11-1805 d. 8/6-1845 på Jønnevald, d.a. Hans Andersen.
Forlovere: "Jan Pedersen Bøe, Niels Nielsen Bøe."
g2g 2/6-1846 m. Anne Olsdatter fra Holmen under Rising f. 19/12-1822 d. 11/11-1883 i Skien, d.a. Ole Jacobsen Holmen.
1. Anne Marie f. 22/9-1828 d. 24/12-1828 under Hyni.
2. Hans Halvorsen f. 9/4-1830 på Jønnevald. Se Kverna under Foss.
3. Andreas Halvorsen f. 1/4-1832. Se Familie 49 - Fossum 1875.
4. Maren Karine Halvorsdatter f. 1/6-1834.
5. Johan Halvorsen f. 15/10-1842.
Barn i 2. ekteskap:
6. Inger Marie Halvorsdatter f. 9/9-1846 g.m. Jens Pedersen. Se Lund(4) ”Lundshagen”.
Br. ca. 1830.

Takk til Randi Tufte Simones for god hjelp til å finne Halvor Rasmussens opphav.

Halvor Rasmussen var i tjeneste på S. Ås i 1828 før han giftet seg første gang. Maren Dorthea var i
tjeneste på Bøle. De bodde først på en plass under Hyni. Han var i arbeide for Løvenskiold ved
Fossum verk. De kom til Jønnevald i ca. 1830. Anne Olsdatter tjente på Fossum til hun ble gift.
Konens søster bodde også her. De var alle i tjeneste hos Løvenskiold på Store Jønnevald (nordre).

1835: Halvor og Maren Dorthea bodde her med de 3 barna, Hans (5 ½), Andreas (4) og
Maren Karine (1 ½). Dessuten bodde daglønner John Jansen (26) og Ingebret Jansen (10) her.
De var halvbrødre av enten Halvor eller Maren Dorthea. Enka Aslaug (Maria) Olsdatter (73) var
fattiglem og bodde her. Det var Maren Dortheas mor. Hun døde på Jønnevald i 1837.  

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Navn bruk

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

 134

Jønnevald 

Hjønnevald 

Kammerherre Løvenskiold 

2 huder 

2 - 2 - 20 

  Ny skyld er oppgitt i skylddaler - ort - skilling.

1845:
Halvor bodde her som enkemann med 4 mindreårige barn. Det var Hans (15), Andreas (13),
Karen Andrea (11) og Johan (3). Den nest siste er feilskrevet for Maren Karine, i følge kirkeboken.

Forstjunker (1845), bank-bokholder (1865)
Niels Aall Løvenskiold
fra Porsgrunn f. ca. 1789.
g.m. Anne Zacharine Paus fra Skien f. ca. 1786.
Br. til 1847.

Dette var statholderens bror. I 1845 bodde han her med sin kone og
ei tjenestejente: Inger Karine Johnsdatter(16).
Niels Løvenskiold flyttet til Skien i 1847 da Bodenhoffs flyttet inn her.
Under FT 1865 var han 76 år gammel og bokholder i en bank i Skien.

Forstmester, jaktjunker
(Ernst Gotthold?) Emil Bodenhoff
 fra Danmark
g.m. Elise Lovise von Müller (Elise Bodenhoff) fra Danmark.
Br. 1847-1853.

Les boken ”Et lykkelig hjem” som er en samling brev Elise Bodenhoff sendte til sin familie i Danmark,
mens hun bodde her. Boken finnes i flere eksemplarer på Skien bibliotek.

Forstmester, skovrider
Hans Hansen
fra Danmark f. 1812 i Atzbold i Sleswig.
Br. ca. 1854.

Skovridder Hansen var "en fremragende jeger" i følge Gjerpen Bygds Historie, bind 3, s. 541.
Forstmesteren bodde i 2. etasje. 1. etasje var bebodd av bonden som forpaktet gården.

G.br., forpakter
Sigurd Olsen
fra Siljan f. 28/5-1833 i Setret i Siljan, s.a. husmann Ole Torkildsen og Inger Sigurdsdatter.
g. 26/10-1860 m. Christine Christensdatter fra Goberg(3) under Århus f. 15/3-1830, d.a. Christen Christiansen.
1. Ole Christian Sigurdsen f. 9/10-1861 i Svarverplass.
2. Johan Sigurdsen f. 30/1-1864 i Svarverplass.
3. Anne Dorthea Sigurdsdatter f. 17/7-1866 i Svarverplass.
4. Nils Martinius Sigurdsen f. 28/11-1868 på Oterholt.
Br. i 1875.

Denne familien bodde først på Sverige u. Mo, deretter i Svarverplassen under Tufte.
Siden flyttet de til S.Oterholt, før de kom til Jønnevald i ca. 1875.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

 134

 Jønnevald

H. Løvenskiold 

2 - 0 - 17 (daler-ort-skilling) 


Styrmann, selveier
Olaus Isaksen
f. 13/6-1838 i Follestad, s.a. Isak Tollofsen og Anne Kirstine Olsdatter.
g. i Skien
8/12-1867 m. Jensine Petrea Lindberg fra Skien f. 1836, d.a. bødker Nils Lindberg.
Forlovere: Nils Lindberg og Tømmermnd. Johannes Ingebrethsen.
Br. 1885.

Andre boende på gården i 1891:
Pauline Sofie Robæk, lærerinde ved almueskolen f. 1867 i Våle, Vestfold.
Tjenestepike Berthe Karine Anundsdatter, arb. med fjøs og husstell, f. 1870 i Siljan.
Tjenestedreng Theodor Olsen, gjeter, gaardsarb., f. 1876 i Siljan.


Jønnevald 1889. Kopi av foto fra Boken "Kjenn din by" (Birger A. Øvrum), (Skien Historielag 1989).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

52 

 1

134a 

Jønnevall       

Jønnevall

Olaus Isaksen

2 - 2 - 0 

5 mark 16 øre


G.br., skogsarb., selveier
Gunnar Larsen Moe
fra N. Mo f. 14/7-1855 d. 29/6-1909 på Jønnevald, s.a. Lars Gulbrandsen Moe.
g. 23/6-1881 m. Karen Helene Olsdatter fra Søland i Siljan f. 14/9-1854 d. 12/3-1928 på Jønnevald, d.a. Ole Sølland.
1. Anna Karoline Gundersen f. 12/2-1882 på Mo.
2. Oskar Gunnarsen Moe f. 4/8-1883 på Mo.
3. Lars Gunnarsen Moe f. 19/12-1888. Overtok forpaktningen av gården.
4. Gudrun Moe f. 1896 g. 6/11-1919 m. ingeniør Gerhard Grøndahl fra Skien.
Br. 1895.

Denne familien bodde på N. Mo fra ca. 1882-1895. Gunnar L. Moe foretok store ombygginger av husets eksteriør.
Det mistet derfor trolig sin verdi i forbindelse med fredningen av dette gamle ærverdige huset.
Det kan ha vært hovedårsaken til at bygningen senere ble revet.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

52 

Jønneval

Jønnevald (nordre)

Gunnar Mo 

5 mark 13 øre 


G.br., forpakter
Lars Gunnarsen Moe
herfra f. 19/12-1888 på N. Mo d. 18/5-1946, s.a. Gunnar Larsen Moe.
g1g 23/2-1908 m. Gunda Jamtvedt fra Grini(10) f. 5/1-1887, d.a. Mathias Gjermundsen Jamtvedt.
Forlovere: "Peder Johnsen Eriksrød og Johan Grini."
g2g 23/12-1919 m. Alfhild Bertha Fjeld fra Venstøp(72) "Vestly" f. 19/12-1888 d. 11/11-1926, d.a. Gunnar Fjeld.
Forlovere: "Oskar Mo, Jønnevald og Gustav Fjeld, Skien."
1. Arne Mathias Larsen Moe (Mathias Moe) f. 30/3-1908. Se Luksefjellv. 597 under Jønnevald.
2. Gunnar Moe f. 28/2-1910. Se Luksefjellv. 632 under Jønnevald.
3. Alf Moe f. 23/3-1913 d. 29/4-1991. Se Limihøgda 45 under Hjellen.
4. Lilly Moe f. 9/8-1915 g.m. Bjarne T. Larsen. Se Limihøgda 10.
Barn i 2. ekteskap:
5. Rolf Larsen Moe f. 26/10-1921. Se nedenfor.
Br. 1920.

Det første ekteskapet ble oppløst ved skillsmisse.

Rolf L. Moe herfra f. 26/10-1921 d. 16/3-2006.
Br. 1947. Ugift.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Rolf Moe:
”I syd til Anders Grindlia og Peder Jønnevald, i øst til Peder og Karl Eriksrød (Grønli),
i nord til Anders Berberg og Knut Øverland (Kastet), i vest til Gjerpen Pleiehjem (Foss).”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 52

1

Jønnevald (nordre)

 Rolf Moe

 4 mark 14 øre

Gjerpen kommune kjøpte siden eiendommen. En del av den fredede boligen ble i noen år brukt som
sløydsal. Huset forfalt i flere år. I 1964 ble Gjerpen kommune sammenslått med Skien kommune.
Det gamle fredede innhuset, som ble oppført av Marcus Barnholt i ca. 1778/80 ble deretter revet samme år.

(C) Gard Strøm.