| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.06.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 52 - Ballestad søndre
Gammelt løpenr. 228a,b. Siden Norges matrikkel 1889: 65/52.

Dette er det andre bruket Torgrim Gundersen utskilte fra S. Ballestad(A) i 1793. 
Landskyld (skylddaler): 1 daler - 4 ort - 1 skilling. Senere revidert til 6 mark 28 øre.


Ballestad bnr 52.
Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954. Repro: G. Strøm.

Adresse i dag: Ilenv. 22, 3713 Skien. Gule sider Kart.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Torgrim Gundersen, hvorved dette brug er udlagt sønnen Ole Torgrimsen, dat. og tinglyst 3. sept. 1793."

G.br., selveier
Ole Torgrimsen Ballestad
fra S.Ballestad(A) f. 18/8-1770 i Sannidal d. 31/12-1838, s.a. Torgrim Gundersen fra Gjerstad.
g. 25/10-1794 m. Kirsten Eriksdatter fra S. Bøle dpt. 6/1-1774 d. 9/2-1848, d.a. Erik Andersen Bøle.
1. Ragnhild Maria dpt. 6/3-1796 bg. 5/8-1798. ”Lars(!)
Torgrimssøns pb. Ragnil Maria f. S. Ballestad 1/4 aar.”
2. Anne Kirstine dpt. 18/8-1799 bg. 2/1-1807. ”Ole Torgrimssøns pb. Anne Kirstine f. S. Ballestad 7 5/12 aar”
3. Erik Olsen dpt. 18/10-1801. Overtok gården.
4. Torgrim dpt. 1/7-1804 bg. 26/4-1807. ”Ole Torgrimssøns db. Torgrim f. S. Ballestad 2 5/6 aar.”
5. Anne Kirstine Olsdatter dpt. 3/1-1808 g.m. Daniel Jacobsen Ballestad. Se Ballestad(1).
6. Torgrim Olsen f. 9/7-1811. Torgrim var lærer. Se Rønningen under Søli øvre.
7. Nils Olsen f. 12/8-1815.
8. Ragnhild Marie Olsdatter f. 26/11-1818 g.m. enkemann Jens Torkildsen. Bodde i Borgeskauen. Se Familie 16 - Ø. Borge 1865.
Br. 1793.

F.f. Ole Torgrimssøns pb. Ragnil Maria f. S. Ballestad: Isak Anunssøns k., Ingebor Jensdatter, Laers Torgrimssøn, Tord Heljessøn, Erik Erikssøn.
F.f. Ole Torgrimssøns pb. Anne Kirstine f. S. Ballestad: Tord Heljessøns kone, Berthe Tordsdtr., Lars Torgrimssøn, Isak Anundssøn, Erik Erikssøn.
F.f. Ole Torgrimssøns db. Erik f. S. Ballestad: Tord Heljessøns k., Maria Isakdtr., Lars Torgrimssøn, Anders Erikssøn, Isak Anundssøn.
F.f. Ole Torgrimssøns db. Torgrim f. Ballestad: Lars Torgrimssøns k., Gunnild Torkildsdatter, Thor Heljessøn, Jacob Engelbertssøn, Erik Erikssøn.
F.f. Ole Torgrimssøns pb. Anne Kirstine  f. S. Ballestad: Jacob Engelbertssøns k., Birthe Larsdatter, Thor Heljessøn, Erik Erikssøn, Anders Erikssøn.
F.f. Ole Torgrimssons db. Torgrim f. S. Ballestad: Erik Bøles k., Birthe Larsdtr., Thor og Ole Heljessøn, Erik Larssøn.
F.f.  Ole Torgrimsen og Kirsten Eriksdatter S. Ballestads Søn Niels: Erik Bøles kone, Birthe Larsd., Thor Helgesen, Ole Helgesen, Erik Larsen.
F.f. Ole Torgrimsen, Kirsten Eriksdatter Ballestads dtr. Ragnhild Maria: Lars Thorsens kone, pige Anne Kirstine Larsd., Erik Larsen, Torgrim Thorsen, Erik Olsen. Alle fra Ballestad.

Tjenestepike i 1801: Pernille Andersdatter (20). I 1835 var det Torgrim, Nils og Ragnhild Marie som bodde
hjemme med foreldrene som var blitt 64 og 62 år gamle. Torgrim var ”skoleholder” (lærer).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Mindelig udskifting mellem nordre og søndre Ballestad, dat. 8., tinglyst 29. juni 1802."
"Forening, hvorved flere opsiddere paa Ballestad overtager skyds- og vedligehold af gnr 94 (Skifjell) bnr. 1, dat. 7. juli, tinglyst 29. aug. 1809."
"Fæstebrev fra Ole Torgrimsen til Ole Torsen Gogstad og efterkommere paa halvdelen af en stenhob som tomt til en vindmølle med kjørevei
til Kongeveien, med aarlig afgift 2 spd., dat. 31. mai 1825, tinglyst 27. juni 1829." Se Ballestad(51).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

228

Ballestad søndre

Ole Torgrimsen

0 tønder 10 sættinger

2 daler - 0 ort - 20 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 51, dets løbenr 228c er udskilt, afholdt 27. april, tinglyst 2. sept. 1839." Se Ballestad(51).
"Skifte efter Ole Torgrimsen, hvorved løbenr. 228a er udlagt sønnen Erik Olsen, dat. 16. juli, tinglyst 2. sept. 1839."
"Skifte efter Ole Torgrimsen, hvorved løbenr. 228b er udlagt sønnen Torgrim Olsen, dat. 16. juli, tinglyst 2. sept. 1839."
"Skjøde fra Torgrim Olsen til Erik Olsen paa løbenr. 228b med Forbehold for sælgeren for livstid af fri havn i sætermaanederne for 4
sauer, dat. 23. , tinglyst 25. august 1853."

G.br., selveier
Erik Olsen Ballestad
herfra dpt. 18/10-1801 d. 6/1-1870.
g. 25/8-1825 m. Ellen Dorthea Christiansdatter fra Sunde i Sandar, Vestfold f. 11/9-1803 på Ormestad-eiet i Sandar d. 17/5-1843 på Ballestad, d.a. Christian Edler Thorsen og Ane Maria Andersdatter.
1. Ole Christian Eriksen f. 14/9-1825. Overtok gården.
2. Anne Marie Eriksdatter f. 20/9-1827 g.m. Hans Holst Kløcker d.e. Bodde først en tid på Hauen(1), deretter på S. Bøle.
3. Kirsten Eriksdatter f. 15/10-1829.
4. Christiane Eriksdatter f. 19/2-1832 g. 28/10-1858 m. Nils Pedersen. Bodde i Skien. Se nedenfor.
5. Andrea Eriksdatter f. 13/2-1834 g.m. Thor Torgrimsen. Se Ballestad(40).
6. Thor Eriksen f. 29/2-1836 d. 26/11-1869 i Amerika. Emg. til Amerika våren 1858. Var sjømann.
7. Anne Margrete Eriksdatter f. 29/12-1837 g.m. Trond Jacobsen Ballestad. Se Ballestad(28).
8. Edvard Eriksen f. 10/1-1840. Se nedenfor.
9. Anders Eriksen f. 7/2-1842. Se Ballestad(45).
Br. 1839.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Erik Olsen til sønnen Ole Kristian Eriksen for 900 spd., dat. 4., tinglyst 23. april 1867."


G.br., selveier
Ole Christian Eriksen Ballestad
herfra f. 14/9-1825 d. 13/11-1893 på Ballestad, s.a. Erik Olsen Ballestad. 
g. i Siljan 12/6-1867 m. Ingeborg Karine Nilsdatter fra Kiste i Siljan f. 27/3-1843 i Siljan d. 1924, d.a. Nils Andersen Kiste og Berthe Olsdatter.
Forlovere: "Jacob Nilsen S. Austad og Aane Pedersen Kiste."
1. Ellen Dorthea f. 7/8-1868 på Ballestad d. før 1878.
2. Erik Olsen Ballestad f. 1/1-1870. Overtok gården.
3. Nils Olsen f. 29/10-1872. Se Søli(13). Han skrev seg for Nils O. Søli.
4. Bernhard Kiste Olsen Ballestad f. 28/9-1875. Se Ballestad(42).
5. Ellen Dortea Olsdatter f. 10/12-1878 g.m. Hans Olsen Follaug. Se Ballestad(1).
Br. 1867.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

228a,b

Ballestad søndre

Ole C. Eriksen

2 daler - 2 ort - 4 skilling

G.br., tømmermann
Edvard Eriksen
herfra f. 10/1-1840 d. 11/11-1880 i Solum, s.a. Erik Olsen Ballestad.
g. 30/12-1868 m. Karen Maria Larsdatter fra Søli(13) f. 23/9-1848, d.a. Lars Jacobsen Sølie.
1. Lars Aanerød f. 2/12-1869 på Ånerød.
2. Klara Dorthea Aanerød f. 8/7-1873 på Ånerød i Solum g.m. NN. Bodde i Hoksund.
3. Karl Marinius Aanerød f. 15/3-1875 på Ånerød d. 1950 g.m. Anna Elisabeth Sølie fra Søli(13). Bygde hus under Åkre. Gravlagt på Borgestad.
4. Inga Nicoline Aanerød f. 21/10-1879 på Ånerød. Bosatt i Stockholm.

Edvard Eriksen kjøpte i 1868 gården Ånerød i Solum (226/1) og flyttet dit. De ble gravlagt på Solum kirkegård.

Enka Karen Maria Larsdatter ble g2g i Solum kirke ca. 1884 med Ole Jørgensen fra Sannerholt i Lunde, Telemark f. 21/5-1838.
De ble boende på Ånerød. De fikk sønnen Jørgen Aanerød f. 21/5-1885. Se Ballestad(45).
Enka Karen Maria Larsdatter ble g3g med Johan Andersen Bjørntvet f. 28/3-1861. De fikk ingen barn.

Takk til Karen Marie Aanerød for opplysninger her.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Bevilling for Ingeborg Karine Nilsdatter til at hensidde i uskiftet bo efter sin afdøde mand Ole Kristian Eriksen, dat. 24. nov. 1893,
tinglyst 6. nov. 1901."

Ole Chr. Eriksen Ballestad kjøpte i 1873 jorda Ballestad(42). Siden da, sameie med bnr 42.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Bevilling for Ingeborg Karine Nilsdatter til at hensidde i uskiftet bo efter sin afdøde mand Ole Kristian Eriksen, dat. 24. nov. 1893,
tinglyst 6. nov. 1901."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65

52

228a,b

Ballestad

Ballestad søndre

Ole K. Eriksen

1 - 4 - 1

6 mark 28 øre

65 42 223d Ballestad Liamyren Ole Kr. Eriksen 0 - 1 - 6 1 mark 14 øre
65 22 217d Ballestad Ballestad nordre Ole K. Eriksen 0 - 0 - 11 0 mark 28 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ingeborg Karine Nilsdatter til Erik Olsen Ballestad paa dette med flere brug for kr. 10.500 med føderaad til sælger, dat. 5.,
tinglyst 6. nob. 1901."

G.br., selveier
Erik Olsen Ballestad
herfra f. 1/1-1870 d. 26/4-1950, s.a. Ole Christian Eriksen Ballestad.
g.m. Aagot Kløcker fra S. Bøle f. 19/7-1880 d. 10/7-1949, d.a. Hans Holst Kløcker d.y.
Br. 1901.

Dette ekteparet fikk ingen barn selv, men de hadde en nevø som vokste opp hos dem, som
deres eget barn. Det var Einar O. Ballestad. Se nedenfor.

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning, hvorved er utskilt til Bernhard Olsen Ballestad (bnr 42 ) Liamyra og et skogstykke tilsammen og bnr 90
"Løvstad", av skyldmark 1 mark 57 øre, avholdt 2/12, tinglyst 4/12-1907."

G.br., selveier
Einar O. Ballestad
herfra f. 12/3-1911 d. 17/9-1998 på Ballestad, s.a. Hans O. Follaug og Ellen Dorthea Olsdatter fra Ballestad. Se Ballestad(1).
g. 1933 m. Oddny Skarbo fra Helle v/ Kragerø f. 15/9-1909 i Skien d. 4/12-2000, d.a. Harald Skarbo og Jonny Røsland fra Follaug.
1. Åse Ballestad f. 1934.
2. Ingrid Ballestad f. 1936.
3. Karin Ballestad f. 1942.
4. Erik Einar Ballestad f. 1953. Overtok gården.
Br. 1948.

Einar overtok i realiteten gården i 1933, etter sin onkel og adoptivfar. Han var biologisk sønn av
Hans O. Follaug på Ballestad(1) og Ellen Dorthea Olsdatter Ballestad.

Einar O. Ballestad oppgav til bygdebokkomiteen på 1950-tallet gårdens eiendomsgrenser slik:
”Sør: Erik Larsen, vest: Bøle, nord: Isak Ballestad, øst: Leirkup.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65

52

Ballestad søndre

Einar O. Ballestad

4 mark 71 øre

65 22 Ballestad nordre Einar O. Ballestad 0 mark 13 øre
65 125 Ballestad - Solvolden I Einar O. Ballestad 0 mark 01 øre
96 4 Båserød Einar O. Ballestad 0 mark 60 øre
96 5 Båserød - Bråten Einar O. Ballestad 0 mark 13 øre

G.br., elektriker, selveier
Erik Einar Ballestad
herfra f. 1953.
g.m. apotekertekniker Vivian Krohne Olsen f. 1953.
1. Geir Erik Ballestad f. 1973.
2. Linda Ballestad f. 1976 g.m. Bård Follaug. Se Ballestad(1).
Br. 1979.


Ballestad bnr 43. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark 2006 (Foyn forlag). Repro: G. Strøm.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 90 dekar jord og 144 dekar skog. Med i driftsenheten er skogstykket 96/4 og 5 (Båserød). Drifta er kornproduksjon. Melkekyr ble det slutt med i 1976. Første traktoren var en "Gråtass" i 1949. I dag er her 2 traktorer, en skurtresker og 3 korntørkere. I tunet står et gammelt våningshus, som ble restaurert i 1985, et bryggerhus fra 1932, som ble ombygd til kårbolig i 1975, en låve med fjøs og stall fra 1920 og en garasje med verksted fra 1953. Våningshuset er bygd i 2 omganger, og den eldste delen er i tømmer. På setra Båserud stod et uthus som ble revet i 1955. Nå står det igjen ei gammal hytte som ble ombygd i 1956. Gården har vært i slekta i mange generasjoner.


Kart fra Skog og landskap.

(C) Gard Strøm.