ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i tidligere Gjerpen kommune. Siden 1964 en del av Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.11.2022


Langangen A - Landgangen A

2 husmannsplasser under N. Fossum. Denne ble trolig ryddet i ca. 1760.
Se også Langangen(B) og Langangen(C) nedenfor.


Adresse i dag: Hyniv. 492, 3721 Skien.

Jernverksarb., husmann
Tollef Abrahamsen
fra Bjørndalen(A) under Bø dpt. 25/1-1733 bg. 24/2-1794. ”Tollev Abrahamssøn Langgangen 67 aar.”, s.a. Abraham Tollefsen.
g. 15/8-1761 m. enke Anne Olsdatter fra Fossum dpt. 24/10-1723 bg. 17/2-1794. ”Tollev Abrahamssøns kone Anne Olesdtr. f. Langgangen 75  aar.”, d.a. Ole Jensen. Se Familie 25 - Fossum 1711.
1. Sigfrid bg. 23/5-1762. ”Tollef Abrahamsens s. Sigfrid 6 uger.”
Br. ca. 1760.

Anne Olsdatter var enke etter Sigfrid Jonasen Børønningen(E) under Bø.

Gruvearbeider
Christen Olsen Riisberg/ Riiser
dpt. 22/9-1748 på Røros ("Røraas") d. 18/6-1819 på Fossum, s.a. Ole Larsen Rise/ Riisberg g. i Røros 1741 m. Ingeborg Christensdatter.
g. på Kongsberg 19/11-1768 m. enke Anne Christophersdatter fra Kongsberg dpt. 26/1-1740 d. 25/3-1821 på Fossum, d.a. tømmermann Christopher Christophersen d. 2/6-1761 på Kongsberg og Marie Arnesdatter.
1.
Ingeborg Christensdatter Riisberg dpt. 12/8-1769 på Kongsberg g.m. Lars Halvorsen Skjold. Se Langangen(B).
2. Lars Christensen Riiser dpt. 20/5-1775 på Kongsberg. Se Familie 19a - Fossum 1801.
3. Jens Christensen Riiser (tvilling) dpt. 17/5-1778 i Gjerpen.
Se nedenfor.
4. Peder Christensen Riiser
(tvilling) dpt. 17/5-1778.
Br. ca. 1773.

F.f. Christen Riises d. Ingebor: Michel Hansen Brattebergs Qvd., Anna Rosina Rabensteen, Anna Sophia Cornelid., Ole Christensen Røraas, Lars Fastesen Schancke og Ole Jespersen Røraas.
F.f. Christen Olsen Riises Søn Lars: Eric Nielsen Sterchis Qv., Berthe Pedersd. Winger, Berthe Marie Hansd. Arnes., Thore Christophers. Børges., Christian Lars. Bentzøn Rues Qv., Povel Ols. Qvael.
F.f. Christen Riises (Riisers) tvillingsønner Jens og Peder fra Hytten: Iver Engelsens kone, Petter Christophersens kone, Pernille Christensdatter, Berthe Olsdtr., Halvor Jønneval, Jørgen Tollefsen, Morthen Olsen, Anders Saamundsen.

Takk til Jesper Thommesen i Skien, som gjorde meg oppmerksom på skifte etter Christens far, Ole Larsen Riisberg:
https://arkivverket.no/URN:sk_read/24719/307/

Christen Olsen "Riisers" søsken ifølge skifte (1792):
Lars Olsen Riisberg, som er i "Verkets arbeide på Røraas Hytte og har sin Bopel paa Pladsen".
Christen Olsen Riisberg, "er for længst afreist her fra Stædet og bosadt og i Arbeide ved Fossum Jernverk ved Scheen".
Ole Olsen Riisberg, Grube arbeider her ved Verket. Bosatt i Stervbohuset.
Iver Olsen Riisberg. Bosatt i Byen Trondhjem.
Sara Olsdatter Riisberg, gift med Bergarbeider Hans Pedersen Knoph og boende paa bergpladsen.
Kari Olsdatter Riisberg, gift med Støpheren (støperen) Peder Andersen Indset og boende her paa Bergstaden.
Elisabeth Olsdatter Riisberg, gift med Hyttesmelter John Adamsen Bierken, ligsaa boende her paa verket.
Pernille Olsdatter Riisberg, gift med Hyttearbeideren Jens Olsen Sund, boende her paa Stedet.
Ingeborg Olsdatter Riisberg, Anders Svensen Snot (Shot?), bergarbeider og boende i Dybdalen her ved Bergpladsen.

Jesper Thommesen har også funnet Christen Olsen Riisers barnedåp i Røros kirkebok. Se ovenfor.


Christen Olsen ble skrevet for "Riser" og "Riis" i Kongsberg kirkebok. Det var i folketellingen 1801 nevnt at dette
var "Christen Riisbergs" første ekteskap og Anne Christophersdatters andre.
Av vielsesinnføringen i Kongsberg kirkebok kan vi se at hun var enke etter en Jon Thommesen.

Fosterbarn her i 1801: Hans Jørgensen f. ca. 1795.

I Anne Christophersdatters første ekteskap, med Jon Thommesen, var det 2 barn som var nevnt i skifte etter
han den 7. mai 1767. Det var Christopher Jonsen 4 1/2 år og Walborg Jonsdatter 1 år.

Gruvearbeider
Jens Christensen Riisberg/ Riiser
herfra dpt. 17/5-1778 d. 31/5-1847 på Fossum, s.a. Christen Olsen Riiser.
g. i Skien 6/3-1800 m. Anne Marie Haagensdatter fra Fossum dpt. 13/12-1778 d. 24/2-1848, d.a. Haagen Jansen ved Fossum. Se Familie 9 - Fossum 1782.
"
Caveringsmænd: Eric Madsøn (mpp), Jørgen Abrahamsøn."
1. Peder Jensen dpt. 25/5-1800. Se Familie 11 - Hyni 1845.
2. Ingeborg dpt. 31/1-1802 bg. 8/1-1804. ”Jens Christenssøns Riisbergs pb. Ingebor f. Langgangen, henved 2 aar.”
3. Ingeborg Dorothea dpt. 3/6-1804 bg. 14/7-1805. ”Jens Christenssøn Riisbergs pb. Ingebor Dorothea und Foss(um). Verk 1 1/12 aar.”
4. Karen Maria Jensdatter dpt. 26/5-1806. Registrert utflyttet til Moss i oktober 1825. Gift i Larvik. Enke der i 1868.
5. Ole Jensen dpt. 11/12-1808. Se Familie 12 - Hyni 1845.
6. Ingeborg f. 17/11-1811 bg. 17/11-1811. ”Jens Christenssøns Riisbergs hd. pb. Ingebor f. Fossm Verk 5 timer.”
7. John Jensen Riser f. 22/11-1812. Bodde en tid på Børønningen. Se Familie 31 - Fossum 1865.
8. Ingeborg Jensdatter f. 22/11-1812 g. 28/3-1834 m. Johan Johansen fra Herre f. ca. 1805 (s.a. Johan Nilsen). Gift andre gang i Larvik? Enke der i 1868.
9. Anne Kirstine f. 1/5-1816 d. 2/11-1817.
10. Christen Jensen Riser f. 3/11-1818. Emigrerte til N. Amerika i mai 1843.
11. Anne Dorthe Jensdatter f. 5/2-1822
g.m. Nils Sivertsen Ulvsvand. Se Familie 20 - Fossum 1865.
Br. ca. 1802.

F.f. Jens Christenssøn Riisberg under S. Fossums Peder: Lars Riisbergs k., Karen Maria Andersdtr., Lars Haagenssøn, Jan Haagenssøn, Lars Skjold.
F.f. Jens Christenssøn Riisbergs Ingebor f. Langgangen:  Walborg Jonsdtr., Anne Pedersdatter, Haagen Janssøn, Lars Riisberg, Lars Skjold.
F.f. Jens Christenssøn Riisbergs Ingebor Dorothea u/Fossum Verk: Ingebor Hansdtr., Maren Nilsdtr., Christen og Lars Riisberg, Henrich Danielssøn.
F.f. Jens Christenssøn Riisbergs Karen Maria u/Fossum Verk: Halvor Aslachssøns k., Maria Hansdtr., Jan Jørgenssøn, Christen og Lars Riisberg.
F.f. Jens Christenssøn Riisbergs Ole u/Fossum Verk: Jan Jørgenssøns k., Marthe Hansdtr., Jens Anderssøn, Peder Aslachssøn, Jon Torkildssøn.
F.f. Jens Christensens John og Ingebor Tvillinger f. Fossum: Christen Knudsens kone, Kirsten Larsdtr., Anne Hansdtr., Karen Andersdtr., Christen Knudsen,
       Hans Jørgensen, Hans og Jens Andersen, Christen og Morten Eriksen.

Deres datterdatter Anne M. C. Paulsdatter f. ca. 1830 bodde hos dem på Langangen i 1845.

Her bodde samtidig:
FT 1782: Fossum Jernverk, Sven Langangen med kone og 2 barn over 12 år.

Gruvearbeider
Svend Sigfridsen
fra Børønningen(E) under Bø dpt. 11/7-1751 bg. 22/1-1803. ”Svend Sigfriedssøn Langgangen 51 1/2 aar.”, s.a. Sigfrid Jonasen.
g. 23/9-1775 m. Maria Elisabeth Eriksdatter fra Skien dpt. 28/4-1754 bg. 23/9-1801. ”Svend Langgangens kone Maria Elisabeth Eriksdtr. 47 aar.”, d.a. Erik Nilsen Berth og Ellen Maria Jacobsdatter.
1. Sigfrid Svendsen dpt. 8/4-1776. Se nedenfor.
2. Berthe Svendsdatter dpt. 18/10-1778.
3. Jens Møller dpt. 20/1-1782 bg. 28/4-1782. ”Sven Langgangens s. Jens Møller 14 uger.”
4. Jens Møller Svendsen dpt. 30/3-1783.
5. Erik Svendsen dpt. 26/12-1785.
6. Lars Svendsen dpt. 15/3-1789. Se Børønningen(B) under Bø.
7. Jacob bg. 17/6-1792. ”Svend Langgangens db. Jacob under Fossum 4 uger.”
8. Ole dpt. 21/12-1794 bg. 3/5-1795. ”Svend Sigfriedssøns db. Ole u/N. Fossum 2/3 aar.”
Br. 1782.

F.f. Svend Sigfridsens db. Sigfrid fra Bøe Rønningen: Anders Pedersens kone, Kisten Nilsdatter, Jens Nilsen Møller, Anders Pedersen, Tollef Abrahamsen.
F.f. Svend Sigfridsens pb. Berthe fra Bøe Rønningen: Christen Thomesens kone, Boel Eriksdatter, Mathis Eriksen, Ole Sigfridsen, Claus Andersen.
F. f. Svend Sigfridsens db. Jens Møller fra Bøe Rønningen. Test: Boel Eriksdtr., Else Margrethe Tollefsdatter, Lars Eriksen, Nils Eriksen, Ole Sigfridsen.
F.f. Svend Sigfridsens db. Jens Møller fra Bøe Rønningen. Test: Mads Dyrendals kone, Else Margrethe Tollefsdtr., Ole Sigfridsen, Mads Justsen, Lars Nilsen.
F.f. Svend Sigfridsens db. Erik fra Fossum Ejet: Anders Pedersens kone, Else Tollefsdtr., Lars Nilsen, Mads Justsen, Jacob Nilsen.
F.f. Svend Sigfridsens db. Lars  fra Fossum Ejet: Anne Nilsdtr., Else Margrethe Tollefsdtr., Anders Pedersen, Iver Carl Eriksen, Peder Tostensen.
F.f. Svend Sigfriedssøns db. Ole u/N. Fossum: Laers Nilssøns k., Karen Margarete Andersdtr., Laers Nilssøn, Anders Pedersøn, Ole Winddalen.

Fra 1776 til 1779 bodde denne familien på Børønningen. Hennes kjente søsken (i følge fadderene):
Mathias Eriksen, Boel Maria Eriksdatter (g. i Gj. m. sagmester Lars Nilsen), Lars Eriksen, Nils Eriksen og Iver Carl Eriksen.

Søknad 23 aug 1779 til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab vedrørende husmann Svend Sigfriedsen Langgangen
under Fossum i Gjerpen
.”for at have opført et Fæehuus i Graasteen til 8 Kreaturer”. Tilkjent premie på 5 riksdaler i 1780.


Arbeider
Sigfrid Svendsen
herfra dpt. 8/4-1776 d. 30/8-1819 på Langangen, s.a. Svend Sigfridsen.
g. 18/10-1804 m. Helvig Christensdatter fra N. Bø(C) dpt. 20/3-1785 d. 4/4-1854 på Fossum, d.a. Christen Gundersen Bøe.  
Forlovere: "Christen Bøe, Peder Larsen."
1. Maria Elisabeth Sigfridsdatter dpt. 2/6-1806 g.m. Christen Pedersen. Se Gløsmyr.
2. Svend Sigfridsen dpt. 1/1-1809. Se Familie 78 - Fossum 1845.
3. Peder Sigfridsen f. 12/1-1812. Se Familie 78 - Fossum 1865.
Br. 1810.

F.f. Sigfried Svendssøns pb. Maria Elisabeth u/N. Fossum: Mads Bøes k., Inger Hedvig Pedersdtr., Engelbert Pederssøn, Peder og Hans Larssøn.
F.f. Sigfrid Svendssøns db. Svend u/N. Fossum: Mads Christenssøns og Hans Larssøns koner, Peder og Hans Larssøn, Engelbert Pederssøn.
F.f. Sigfried Svendssøns db. Peder u/N. Fossum: Hans Larssøns k., Maren Andersdtr., Peder Larssøn, Lars og Erik Svendssøn.

Enka Helvig Christensdatter ble g2g med Lars Madsen. Se nedenfor.

Sagmester, husmann
Lars Madsen
fra Dyrendal under Fossum dpt. 19/1-1794 d. 18/10-1865, s.a. Mads Eriksen Dyrendal.
g. 24/8-1820 m. enke Helvig Christensdatter fra N. Bø(C) dpt. 20/3-1785 d. 4/4-1854 på Fossum, d.a. Christen Gundersen Bøe.
Forlovere: "Peder Aslaksen og Ole Torbjørnsen."
1. Mads Larsen f. 11/3-1821. Se nedenfor.
Br. 1820. 

Helvig Christensdatter var enke etter Sigfrid Svendsen. Se ovenfor.
Tjenestefolk her i 1835: Helvig Andersdatter, gift (25) og Marthe Christophersdatter (18).

Tjenestefolk i 1845: Nils Madsen (20) og Marianne Hansdatter (21).

Sagmester
Mads Larsen
herfra f. 11/3-1821 d. 13/2-1871 på Fossum, s.a. sagmester Lars Madsen.
g. i Siljan 4/3-1847 m. Karen Olsdatter fra Hogstad i Siljan f. 28/10-1823 d. i USA, d.a. Ole Johansen Hogstad og Mari Christensdatter.
Forlovere: "G.br. Helge Foss og Gullik Olsen Præstegaarden (i Siljan)."
1. Ole Madsen f. 13/6-1847. Var sagmester og bodde hjemme i 1865.
2. Lars Madsen f. 18/5-1851. Til Amerika i 1872.
3. Johan Madsen f. 12/4-1855. Til Amerika i 1872.
4. Helvig Madsdatter f. 2/11-1857. Til Amerika i 1872.
Br. 1868.

Denne familien bodde i en av Liabrakkene i 1865. Enka og barna Lars, Johan og Helvig emigrerte
til N. Amerika våren 1872. Se Presteattest av 10/4-1872.

Jernverksarbeider, husmann
Ingebret Pedersen
fra Stulen(A) f. 9/11-1834 d. 7/6-1910 på Langangen, s.a. Peder Aslaksen Stulen.
g. 24/5-1859 m. Karen Nilsdatter fra Lia(B) under Bø f. 12/7-1831 d. 26/10-1915 hos dattra Grethe på Venstøp, d.a. Nils Jensen Lia.
1. Peder f. 4/7-1859 d. 10/7-1861.
2. Nils Ingebretsen f. 7/1-1861 på N. Stulen.
3. Anne Ingebretsdatter f. 21/11-1863 på Stulen g.m. Anders Tidemandsen. Se Kåsa under Skifjell.
4. Berthe Maria Ingebretsdatter f. 12/12-1867.
5. Grethe Ingebretsdatter f. 31/3-1869 på Stulen g.m. Olaus Pettersen. Se Venstøp(66).
6. Peder Ingebretsen (Per Ingebretsen) f. 4/5-1875 på Langangen. Bodde på Venstøp.
Br. 1872.

Denne familien bodde tidligere på N. Stulen sammen med Ingebrets foreldre fra 1859.
De kom til Langangen i 1872.

Plassens besetning i 1875: 2 kuer og 5 sauer.

Familien var også nevnt her under folketellingene 1891 og 1900.
I 1900 ble Ingebret Pedersen kalt ”tømmermand og jordbruger”.

Hans Nilsen.
Br. 1906.

Skogsarbeider, forpakter

Halvor Olsen Langangen fra Hegna under Låvell i Sauherad f. 5/11-1870 i Hegna d. 1930 i Gjerpen, s.a. Ole Halvorsen og Kari Halvorsdatter.
g1g hos byfogden i Skien 11/5-1901 m. Mari Torstensdatter fra Aasen i Sauherad f. 5/11-1880 d. 10/11-1909 i Gjerpen, d.a. Torsten Nilsen og Anne Sigurdsdatter.
g2g hos byfogden i Skien 8/8-1911 m. sitt søskenbarn Kari Olsdatter fra Hvitås i Sauherad f. 25/2-1883 på Husås i Sh., d.a. Ole Andersen og Kari Halvorsdatter.
1. Halvor Langangen f. 22/2-1901 i Sauherad. Se Dyrkoll(4) "Solvang".
2. Anne Langangen f. 5/4-1902 i Sauherad d. 11/11-1975 i Skien g. på Notodden m. Abraham Godal.
3. Kari H. Langangen f. 25/3-1904 i Sh. d. 30/4-1927 i Skien. Ugift.
Barn i 2. ekteskap:
4. Martin f. 11/11-1911 i Langangen d. 18/2-1912.
5. Olav Landgangen f. 16/12-1915. Bodde i Liabrakka til 1962 da han bygde huset Venstøphøgda 134 under Venstøp.
Br. 1908.

Denne Halvor Olsen hadde en bror med samme navn på Nisterud under Bø. Han hadde også en bror John Olsen
Skreua under Bø.
Denne familien bodde på Langangen i 1911. Da Halvor døde i 1930, flyttet enka med sin sønn Olav til Liabrakka.

Ryddet opp av Halvard Skårdal.

Tidemand Dyrkoll fra Dypedal under Oterholt f. 24/6-1891 d. 31/3-1953, s.a. Halvor Torkildsen Dyrkoll.
g.m. Kari Klausen f. 20/8-1883 i Nisterud under Bø d. 12/1-1972.
Br. ca. 1930.

De flyttet før 1950 (i 1946?) til Furuheimv. 17 under Engrav.

Arbeider, forpakter
Kristian Ingebretsen Kise
fra N. Kise f. 22/8-1905 d. 1/4-1989, s.a. Ingebret Rasmussen Kise.
g.m. Kaspara Aks fra Valøya i Holla (Valebø) f. 19/7-1904 d. 23/1-1981, d.a. Johan Aks.
Br. 1946.

Denne familien bodde på Gåshølen i tiden 1927-1946.

Arbeider, forpakter
Kåre Kise
fra Gåshølen(1) f. 17/7-1925 i Skien d. 10/7-2003. 
g.m. Anlaug Kaasastul fra Heddal f. 22/11-1931.

Ingen barn. Flytta før 1985 til Liabrakka, Hyniv. 383.


Langangen B

Det er på det rene at det har vært minst 2 husmannsplasser under Fossum som het Langangen.
Disse lå side om side. I dag er det kun en igjen og det er Hyniveien 492.

Se også Langangen(A).


G.br., leilending
Halvor Gundersen
fra Håtveit i Holla dpt. 22/4-1736 i Holla bg. 18/9-1792. ”Halvor Gunderssøn Wenstøb. 63 aar.”, s.a. Gunder Andersen Haatvedt. Se Familie 3 - Gulset 1762.
g. 10/11-1763 m. Inger Jørgensdatter fra Kleven(1) dpt. 22/3-1742 bg. 3/8-1800. ”Enken Inger Jørgensdtr. f. N, Wenstøb 58 1/4 aar.”, d.a. Jørgen Hansen Kleven.
1. Jon dpt. 12/2-1764 d. tidlig.
2. Dorthe Halvorsdatter dpt. 11/8-1765 g. 1810 m. Simon Simonsen. Tjente hos Frantz Cudrio i 1792. Bodde i Skien?
3. Jon Halvorsen dpt. 21/2-1768. Se Venstøp(36).
4. Jørgen Halvorsen dpt. 11/3-1770.
5. Abigael Halvorsdatter dpt. 28/5-1772 g.m. Tollef Anund Waldemarsen. Se Åsjordet under Ås.
6. Gunder dpt. 23/11-1777 bg. 28/6-1778.
7. Maren dpt. 22/7-1781 bg. 6/2-1783.
8. Gunder Steen Halvorsen dpt. 22/8-1784. Se Venstøp(36). Se også Åshammeren under Ås.
Br. ca. 1776.

F.f. Halvor Gundersens db. Jon fra Kleven: Lars Evensens kone, Anne Jensdtr., Aslak Grinie, Søren Kleven, Jacob Jansen.
F.f. Halvor Gundersens pb. Dorthe fra Lille Foss: Søren Klevens kone, Anne Jørgensdtr., Halvor Tofte, Gunder Tevesen.
F.f. Halvor Fosses db. Jon: Solve Grinies enke, Maren Gundersdtr., Jacob Grinitejen, Hans Aslaksen, Anders Eriksen.
F.f. Halvor Jønnevals db. Jørgen: Anders Gulsets kone, Maren Gundersdatter, Hans Riising, Anders Eriksen.
F.f. Halvor Jønnevals pb. Abigael: Just Toftes kone, Maren Haralsdtr., Anders Gulset, Søren Sem, Gunder Gundersen.

F.f. Halvor Gundersens db. Gunder fra Langgangen: Steen Follougs kone, Marthe Gundersdtr., Gunder Strømdal, Sven Løberg, Thomas Gundersen.

F.f. Halvor Gundersens pb. Maren fra Langangen: Svend Løbergs kone, Marthe Gundersdatter, Steen Folloug, Thomes Gundersen, Jørgen Sørensen.
F.f. Halvor Gundersens db. Gunder Steen fra Langangen: Steen Follougs kone, Anne Maria Verech (ved Verket?), Lars Eriksen, Thomas Gundersen, Jørgen Sørensen.


Halvor var født på gården Håtveit i Holla (Nome). Denne familien bodde først på Kleven hos Ingers foreldre.
Siden bodde de fra ca. 1765 på lille Foss til Halvor Gundersen kjøpte 2 huder i N. Jønnevald i 1767. Der bodde
de til de solgte i 1776 og flyttet hit. Halvor fortsatte i jobb hos Løvenskiold-Fossum.
I 1782 er han registrert som jernverksarbeider på Langangen under Fossum. På sine eldre dager bodde de på
Venstøp(36) hos sønnen Jon. Det var der de begge døde.

Folketellingen 1782: Halvor Gundersen med kone og 3 barn over 12 år.  
 

13/10/1792     HALVOR GUNNARSSEN   Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 44a.
N. Venstøp      Arvinger: Enka Inger Jørgensdatter og barna:
               1. Jon Halvorssen, myndig, bor på gd. nordre Venstøp.
               2. Gunnar Halvorssen, "myndig, tjener hos rektor Winther i Skien".
               3. Jørgen Halvorssen 8 (!!) år. (Han var 22 år i 1797!).
               4. Dorthe Halvorsdtr. tjener hos Frantz Cudrio.
               5. Abigael Halvorsdtr. g, m. Tolv Waldemarsen ved Fossum.
Enka tok Daniel Abrahamssen Venstøp til laugverge.
Formynder for de umyndige ble farbror Gunnar Strømdahl.
Brt:   26 - 0 -  1
Gjeld: 69 - 1 - 17 (insolvent).
Kammerherre Løvenskiold eide gd. nordre Venstøp.


Gruvearbeider
Halvor Larsen Skjold
(fra Sverige?) f. ca. 1747  bg. 9/2-1805. ”Halvor Larsen Skjold f. Langgangen, meldt at være 58 aar.”, s.a. Lars NN.
g.m. Anniken Sørensdatter f. ca. 1751.
1. Lars Halvorsen Skjold f. ca. 1771. Konf. 17 ½ år gml. høsten 1797. Se nedenfor.
2. Fredrik Halvorsen Skjold f. ca. 1773. Konf. 18 år gml. i 1791.
3. Maren Halvorsdatter Skjold f. ca. 1776. Konf. 16 år g. i 1792.
4. Christian Halvorsen Skjold f. ca. 1777. Se nedenfor.
5. Christopher dpt. 1/4-1782 bg. 7/3-1784. ”Halvor Schiolds s. Christopher 2 aar.”
6. Christine Halvorsdatter dpt. 9/5-1784.
7. Søren Christopher Halvorsen Skjold dpt. 20/11-1785. Se Familie 90 - Kleiva 1801.
8. Nils bg. 21/2-1789. ”Halvor Schiolds s. Nils 3 dage.”
9. Pernille dpt. 18/4-1790 bg. 1/8-1790. ”Halvor Skjolds pb. Pernille 16 uger.”
10. Petronelle (Pernille Halvorsdatter) dpt. 25/9-1791.
Br. 1781/82.  

F.f. Halvor Schiolds db. Christopher fra Langgangen: Jon Hansens kone, Inger Larsdtr., Halvor Gundersen, Endre Sørensen, Christopher Jonsen.
F.f. Halvor Larsen Skjolds pb. Christine fra Fossum: Endre Sørensens kone, Dorthe Halvorsdatter, Ole Hansen, Christen Riise, Jon Halvorsen.
F.f. Halvor Schiolds db. Søren Christopher fra Fossum Ejet: Ingebor Maria Hansdtr., Ole Magnusen, Jon Halvorsen, Ole Hansen.
F.f. Halvor Schiolds pb. Pernille: Lars Skavans k., Ingeborg Christensdtr., Petter Hansen, Henrich Wenstøb, Jørgen Sørensen, Ole Hansen.
F.f. Halvor Skjolds pb. Petronelle: Laers Skavens k., Walbor Jonsdtr., Jørgen Sørenssøn, Laers Halvorssøn, Jonas Olessøn.
 

Denne familien kom sannsynligvis til Fossum i ca. 1780/81. I manntallet av 1782 var det nevnt at ”Halvor Skjold” bodde under Fossum Jernverk med sin kone og 4 barn over 12 år og hele 3 tjenestefolk.
Dette ekteparet er ikke gift i Gjerpen, Holla, Hjartdal, Tinn, Solum, Eidanger, Siljan, Eiker (1769-1772), Bragernes, Gjerstad,
Vegårshei eller Søndeled. Heller ikke i Røros, Røyken, Lier, Kongsberg, Sandsvær, Holt, Froland eller Lesja.
Jeg har også søkt igjennom "mormoner"- arkivet uten resultat (Family Search).

I Norge forekommer gårdsnavnet Schiold ved Etne i Hordaland og i Tysvær i Rogaland. Jeg har søkt igjennom kirkebøker i disse kirkebøkene fram til 1773 uten å finne noen aktuelle kandidater.

Jeg har derfor foreløpig kommet til den konklusjon at familien kan ha kommet fra Sverige til Fossum rundt 1781/82. G.S.


Kona Anniken Sørensdatter er ganske sikkert søster eller halvsøster til Endre Sørensen på Fossum. Trolig også
til, eller sammenblandet med, Jørgen Sørensen. De er faddere for hverandres barn. Se Familie 39 - Fossum 1782. 

Gruvearbeider
Christian Halvorsen Skjold
herfra f. ca. 1777 d. 18/10-1819. ”Arbeider Christen Halvorsen Skjold, Fossum, 42 aar g.”, s.a. Halvor Larsen Skjold. Se ovenfor.
g. 9/2-1804 m. Marthe Maria Andersdatter f. ca. 1777 d. 22/4-1851 på Fossum.
Forlovere: "Nils Gundersen og Peder Nirisen."
1. Frederich dpt. 29/7-1804 bg. 16/9-1804. ”Christian Halvorssøn Skjolds db. Frideric f. Langgangen 9 uger.”
2. Halvor Christiansen Skjold dpt. 26/5-1806. Se Sollien under Århus.  
3. Anne Christiansdatter f. 20/7-1810 d. 27/10-1832. ”Vanvittig, d.a. afdøde Christian Skjold Fossum, 23 aar.”
4. Kirsten Christiansdatter f. 7/9-1813 d. 16/8-1832. ”Fattiglem d.a. Christian Skjold Fossum, 19 år.”
5. Maren Christiansdatter f. 8/7-1819 på Fossum g.m. Halvor Johnsen. Se Lia(D) under Fossum.

F.f. Christian Halvorssøn Skjold f. Langgangens db. Frideric: Sara Pedersdtr., Maria Halvorsdatter, Christen Riisberg, Lars Skjold, Lars Riisberg.
F.f. Christian Halvorssøn Skjolds db. Halvor u/S. Fossum: Maria Halvorsdtr., Maren Andersdtr., Hans Nirissøn, Amund Olessøn, Christopher Skjold.
F.f. Christian Halvorssøn Skjold f. Fossum Verks pb. Anne: Hans Jenssøns k., Gunder Larssøns k., Helje Larssøn, Ole Madssøn, Isak Jenssøn.
F.f. Christian Halvorsen og Maria Larsdtr.’s pb. Kirsten paa Fossum: Anders Engelbretsens k., Marte Torstensdtr., Jacob Jacobsen, Gunder Jacobsen, Isak Christensen.

”Christian Halvorsen Skjold” ble konfirmert 17 ½ år g. i Gjerpen i 1797. Han var ikke født eller døpt i Gjerpen.

Gruvearbeider
Lars Halvorsen Skjold
herfra f. ca. 1771 d. 26/5-1836 på Fossum, s.a. Halvor Larsen Skjold. Se ovenfor.
g1g 2/8-1792 m. Ingeborg Christensdatter Riisberg fra Langangen(A) dpt. 12/8-1769 på Kongsberg d. 10/3-1810. ”Lars Skjolds kone Ingebor Christensdtr., und. Fossum Verk, sagt at være ved 42 aar.”, d.a. Christen Olsen Riisberg.
g2g 1/9-1814 m. Marte Hansdatter f. ca. 1785 d. 16/11-1831 på Fossum.
1. Søren dpt. 2/6-1793 bg. 14/7-1793. ”Laers Halvorssøns Skjolds db. Søren 6 uger.”
2. Ole dpt. 27/7-1794 bg. 5/10-1794. ”Laers Halvorssøn Skjolds db. Ole u/S. Fossum 10 uger.”
3. Berthe Magdalene Larsdatter Skjold dpt. 13/9-1795. Bodde på Kleiva i 1826. Hun fikk et barn Jens Jensen d. 7/5-1826, 19 uker gml.
    Berthe Magdalene Skjold ble g1g i Skien 1831 m. Ole Alfsen Skifjeld. Se Sagplassen under Skifjell.
4. Johanne Frederikke (Frederica) Skjold dpt. 9/6-1799 g. 13/9-1821 m. Peder Knudsen. Se Familie 93 - Kleiva 1845.
5. Karen Maria dpt. 14/4-1797. Død ung.
6. Halvor dpt. 29/11-1801 bg. 21/3-1802. ”Lars Halvorssøns Skjolds db. Halvor f. Fossum Verk 1/3 aar.”
7. Karen Maria Larsdatter Skjold dpt. 13/3-1803 g. i Solum kirke 15/5-1828 m. Jacob Olsen dpt. 22/7-1804. Bodde på plass under Kongstvedt i Kilebygda.
8. Halvor dpt. 2/2-1806 bg. 23/2-1806. ”Lars Halvorssøn Skjolds db. Halvor und. S. Fossum 1/12 aar.“
9. Maren dpt. 31/5-1807 d. 7/6-1818.
10. Ingeborg f. 20/2-1809 bg. 25/3-1810. ”Lars Halvorssøn Skjolds pb. Ingebor und. Fossm. Verk 1 mnd.“
11. Anniken bg. 10/3-1810. ”Lars Skjolds hjemmedøbte pigebarn Anniken 2 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
12. Maren Larsdatter Skjold f. 15/3-1815.
13. Ingeborg f. 1816 d. 11/3-1817. ”Død af Kighosten.”
14. Karen f. 22/1-1817 d. 22/1-1817. Døde 3 timer gammel.
15. Halvor Larsen Skjold f. 2/1-1820 på Fossum.
Se Even Henriksens Plass under Århus.
16. Anne f. 20/9-1822 d. 24/8-1823 (”Anniken”).
17. Hans f. 1/1-1824 d. 14/5-1825. Døde 5 måneder gl.
18. Ingeborg f. 16/8-1825 d. 25/6-1827. Døde 2 år gl.
19. Anne Karine Larsdatter Skjold f. 29/6-1827.
20. Fredrik f. 22/12-1830 d. 22/12-1830. ”Kun hjemmedøbt. 3 timer gl.”

F.f. Laers Halvorssøn Skjolds db. Søren u/Fossum: Halvor Skjolds k., Walborg Jonsdtr., Laers Madssøn, Frideric Skjold, Laers Riisberg.
F.f. Laers Halvorssøn Skjolds db. Ole u/S. Fossum: Laers Madssøns k., Maren Halvorsdtr., Christen Riisberg, Halvor og Frideric Skjold.
F.f. Laers Halvorssøn Skjolds pb. Berthe Magdalene: Christen Riisbergs k., Maren Halvorsdatter, Laers Madssøn, Laers Riisberg, Frideric Skjold.
F.f. Lars Halvorssøns pb. Johanne Friderica Skjold: Walborg Jonsdtr., Gunnil Hansdtr., Henric Danielssøn, Christian Skjold, Lorentz Larssøn.
F.f. Laers Halvorssøns pb. Karen Maria Skjold f. Langgangen: Laers Madssøns k., Maria Halvorsdtr., Laers og Jens Riisberg, Frideric Skjold.
F.f. Lars Halvorssøns db. Halvor Skjold u/Fossum Verk: Anne Pedersdtr., Anne Maria Halvorsdtr., Jens Riisberg, Svend Aslachssøn, Christian Skjold.
F.f. Lars Halvorssøns pb. Karen Maria Skjold u/S. Fossum: Anne Knudsdtr., Maria Skjold, Christen og Jens Riisberg, Christian Skjold.
F.f. Lars Halvorssøn Skjolds Halvor u/S. Fossum: Walborg Jonsdtr., Maria Halvorsdtr., Christen og Lars Riisberg, Ole Pederssøn.
F.f. Lars Halvorssøns pb. Maren Skjold u/Fossum Verk: Jens Riisbergs k., Kirsten Jansdtr., Christen Erikssøn, Henric Evenssøn, Ole Pederssøn.
F.f. Lars Halvorssøns pb. (hj, db.) Ingebor Skjold u/Fossum Verk: Hedevig Engelbertsdtr., Margarete Pedersdtr., Christen Riisberg, Ole Knudssøn, Peder Aslachssøn.

F.f. Lars Halvorsen Schiold paa Fossums Maren: Truls Nielsens k., Maren Andersd., Hans Andersen, Hans Knudsen, Johan Halvorsen.
F.f.
Lars Halvorsen Skiold på Fossums Halvor: Hans Wægters kone Fossum, Helene Hansd. ib., Jens Henriksen ib., Hans Andersen ib., Helge Haagensd.(?) ib.

I 1801 bodde også ”husfaderens broder” her. Det var uk. Christian Halvorsen, 21 år.

I 1835 var det en enkemann Lars Halvorsen Skjold på Fossum som var f. ca. 1767.
Han bodde da sammen med sin sønn Halvor Larsen f. ca. 1819. Se Goberg(4). Sønnen kan ikke sees døpt i Gjerpen.

På Langangen i 1801 var også oppført gruvearbeider Christen Olsen Riisberg. Se Fossum 1782 og
hans sønn gruvearbeider Jens Christensen Riisberg m/ familie. Se Langangen(A).

Den ugifte Anne Nilsdatter(40) losjerte her i 1801.
 

Gruvearbeider, verksarbeider
Aslak Pedersen
fra M. Bø(A) dpt. 8/4-1760 bg. 25/3-1802. ”Aslak Pederssøn Aasen u/S. Fossum henimod fulde 42 aar.”, s.a. Peder Aslaksen Bøe.
g. 22/8-1789 m. Anne Eriksdatter fra Dyrendal dpt. 20/2-1752 d. 14/12-1823 på Fossum, d.a. Erik Solvesen.
1. Peder Aslaksen dpt. 13/6-1790. Se Familie 21 - Fossum 1865.

F.f. Aslak Pederssøns db. Peder under Fossum: Nils Nilssøns k., Dorthe Hedevig Andersdtr., Mads og Johannes Jansen, Mads Christenssøn.

Tjenestepike her i 1801: Anne Rasmusdatter(13).

Arbeider
Ole Nilsen Langangen
fra Fossum dpt. 20/1-1793 d. 10/9-1854 på Fossum, s.a. Nils Jensen Lien. Se Familie 48 - Fossum 1801.
g. i Skien 6/11-1823 m. Maren Hansdatter fra Fossum dpt. 13/4-1794 d. 21/3-1882 på Langangen, d.a. Hans Sørensen. Se Familie 51 - Fossum 1782.

Forlovere: "Jens Nielsen, Lars Halvorsen."

Ingen barn.

Denne familien bodde på Langangen også i 1845.

Denne Langangen-plassen ble nedlagt en gang etter 1845. Se Langangen(A), øverst på denne siden.

 


Langangen C


Arbeider ved Fossum jernverk
Henrik Evensen
fra
Even Henriksens Plass under Århus. dpt. 31/8-1783 d. 1/7-1836 på Fossum, s.a. Even Henriksen.
g. 11/10-1810 m. Maria Jensdatter fra Fossum dpt. 1/1-1787 d. 17/7-1875 på Bratsbergskogen, d.a. Jens Hansen Moe. Se Familie 64 - Fossum 1801.
1. Kirsten f. 26/3-1811.
2. Kirsten f. 22/1-1813.
3. Jens Henriksen f. 26/8-1815. Se Familie 148 - Kleiva 1845.
4. Even Henriksen f. 15/3-1818 g. 17/3-1842 m. Kirstine Olsdatter fra Tufte(10) "Mauråsen". De emigrerte til N. Amerika i 1845. Se Presteattest av 23/5-1845.
    Barn 1. Anne Marie Evensdatter f. 25/5-1842 på Fossum.
    Barn 2. Henrik Evensen f. 20/8-1844 på Fossum.
5. Anne Henriksdatter f. 27/6-1822 g.m. Halvor Børgersen. Se Bratsberg(32) "Skauen".
6. Erik f. 11/10-1824 d. 3/2-1826. "
Hendrik Evensens søn 1 aar".
7. Erik f. 16/12-1828 d. 4/5-1829. "
Hendrik Evensens søn 20 uger".
8. Karen Kirstine Henriksdatter f. 17/4-1831.
Br. 1910.

F.f. Henric Evenssøns pb. Kirsten u/Fossum Verk: Jens Hanssøns k., Kirsten Larsdtr., Peder Engelbertssøn, Jon og Jens Evenssøn.
F.f. Henrik Evensøns pb. Kirsten u/Fossum: Jens Hansens k., Berthe Evensdatter, Hans og Ole Jensen, Ole Evensen.

Henrik Evensens ”svigermoder”, enka Anne Isaksdatter (79), bodde her i 1835.
I 1845 bodde enka Maria Jensdatter(59) her med sin datter Karen Kirstine(15).


(C) post@gamlegjerpen.no