ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Siden 1964 en del av Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 15.11.2022
 Lia D
Senere også kalt søndre Lia. Fossum gamle kontorgård.
 

Kontorbetjent ved Fossum verk

Knud Nilsen fra Rønningen under Sem dpt. 12/2-1792 d. 1828 på Fossum, s.a. Nils Knudsen.

g. 14/10-1818 m. Marthe Nilsdatter fra M. Sem dpt. 24/11-1793 d. 7/5-1836 på Br. kl. ”Enke efter Knud Nielsen”, d.a. Nils Gregoriusen Semb.

Forlovere: "Gregorius Danielsen Lund, Simon Danielsen Jønnevald."

1. Inger Margrethe Knudsdatter f. 18/1-1820.

2. Nils Semb Knudsen f. 10/1-1822.
Br. ca. 1818.

Gruvearbeider, husmann
Jens Andersen Lien fra Lia(C) under Fossum dpt. 26/10-1788 d. 31/12-1844 på Lien under Fossum, s.a. Anders Jensen Lien.
g. 30/12-1811 m. Ingeborg Nilsdatter fra S. Hyni(B) dpt. 4/11-1787 d. 18/7-1858 på Fossum, d.a. Nils Torbjørnsen Hynie.
1. Anders Jensen f. 15/2-1812. Han skrev seg for Anders J. Lie. Han ble skolelærer. Se Familie 16 - Mæla 1845.
2. Karen Jensdatter f. 27/9-1814.
3. Nils Jensen f. 12/8-1816. Se Familie 66 - Fossum 1845.
4. Isak f. 17/11-1818 d. 1/12-1818.
5. Isak f. 22/11-1819 d. 9/5-1828.
6. Maren Hedevig f. 4/9-1821 d. 6/1-1825.
7. Andreas Jensen f. 10/6-1823 g.m. 1848 Karen Maria Jacobsdatter f. 1822.
    Barn 1. Ingeborg Marie Andreasdatter f. 29/8-1849 på Lien u. Fossum. Denne familien emg. til Amerika i april 1850.
8. Jens Jensen f. 10/7-1825. Arbeidet som oppgiver i 1845 og bodde hos mora på Lia.
9. Maren Helvig f. 3/1-1827 d. 10/5-1828.
10. Maren Lovise Jensdatter f. 28/11-1828. Bodde hos mora i 1845.
11. Thomas Johan f. 26/2-1831 d. 21/1-1843.

F.f. Jens Anderssøns db. Anders (hj.dbt.) f. Fossum Verk:Lars Sørenssøns k., Maren Andersdatter, Jens, Nils og Ole Nilssøn.

F.f. Jens Andersen og Ingebor Nilsdtrs pb. Karen f. Sønd. Fossum: Maren Gundersdtr., Kirstine Nilsdtr., Jens Nilsen, Ole Nilsen, Ole Nilsen Hynie.

I 1845 bodde enka her med 2 barn. Hun fikk ha plassen gratis ”til sitt opphold”.

Hyttedreng, husmann
Halvor Johnsen f. 28/9-1820 på Ekornrød(B) u. Mo, s.a. John Halvorsen og Maria Hansdatter.
g1g 23/7-1846 m. Maren Christiansdatter fra Langangen(B) u. Fossum f. 8/7-1819 d. 13/6-1853 i barselseng, d.a. Christian Halvorsen Skiold.
g2g 29/3-1855 m. Anne Karine Nilsdatter f. ca. 1829, d.a. Nils Olsen.
1. Marthe Maria Halvorsdatter f. 16/4-1849 på Fossum.
2. Johan Christian Halvorsen f. 9/6-1853 på Fossum. Til Borgeskogen u. Ø. Borge?
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren Karine Halvorsdatter f. 17/2-1856 g.m. Thorbjørn Thorsen. Se Bratsberg(5).
4. Hanna Petrea Halvorsdatter f. 9/1-1858.
Br. ca. 1850.

Innflyttet i 1840. Anmeldt: 16/10-1843.
Navn, alder: Pige Anne Karine Nielsd., 18.
Hensigt: Tjeneste.
Fra: Skien. Til: Sneltvedt.

Datteren Marthe Marie Halvorsdatter (22) er reg. utflyttet til Skien den 3/4-1871.
Tjenestepike her i 1865: Anne H. Hansdatter fra Sauherad (32).
Halvor Johnsen og hans andre kone flyttet visstnok til Porsgrunn.

Plassen var videre bebodd for kortere eller lengere perioder av:
Jeger og herskapstjener Halvor E. Aas med familie og tjenestepike (i 1891), Marianne Johannesen f. 1876. Se Fossum 1900.
Skogbetjent Gunnar A. Fjeld med familie fra 1896-1897. Se Venstøp(72).
Andreas Nilsen i 1897. Se Fossum 1900.
Nils Gundersen Fossum brukte denne plassen fra 1897 og i 1900. Se Fossum 1891.

Kontorist paa Fossum
Vilhelm Meklenbrauch f. 1879.
g.m. Anne Margrethe Schinberg f. 1880.
1. Ruth Meklenbrauch f. 17/8-1906 på Venstøp.

Som fadder til Ruth var bl.a. hustru Vilhelmine Meklenbrauch på Ulefoss og
butikkdame Hedvig Meklenbrauch i Skien.

Nils Kittilsen Bjørndalen fra Bjørndalen(A) brukte denne plassen fra 1918-1924.
Br. 1918. Se Damjordet u. Fossum.

Skogsarb.
John Johnsen Rød f. 17/12-1879 i Sauherad d. 16/7-1968, s.a. skogsarb. Jon Olsen fra Skrubbedalen u. S. Klevar og Anne Jonsdatter fra Vighus.
g. 14/6-1916 m. Hansine Andrea Kristiansdatter fra Kåsa under Skilbred f. 21/5-1897 d. 15/9-1984, d.a. Ole Kristian Andersen Kaasa.
Forlovere: Nils Lifjeld og Anton Andersen Huset.
1. Agnes Marie Rød f. 3/6-1921 på Venstøp g.m. Morgan William Løberg. Bosatt i Hyniv. 111 under Gulset ("Skotten").
Br. 1924.

Da de giftet seg var John skogsarbeider på Ås. Det var nevnt at han ble konfirmert i Holla i 1894.
Denne familien bodde på Venstøp i 1921.

Jordveien ble tillagt Fossum jordbruk i ca. 1950.(C) post@gamlegjerpen.no