| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 23.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hyni Søndre B
Landskyld 2 ½ huder.

Verksarb., leilending

Nils Svendsen Hyni fra Hytten under Fossum.

Br. ca. 1695. Se Hyni Søndre(A).

 

Nils Svendsen Hyni (på S. Hyni A) brukte hele søndre Hyni i ca. 1700. Men det ble deling til 2 bruk igjen allerede i 1716.

”Circumferensutvisningen” for Fossum Jernverk av 1721 forteller oss at oppsitterne på Hyni var ”malmbrytere”.

 

Verksarb., leilending

Henrik Nilsen fra Gulset(A) dpt. 27/12-1692 bg. 26/2-1749. ”Henrich Hynie 56 aar.”, s.a. Nils Jonsen Gulset.

g. 25/10-1716 m. Dorthe Inger Nilsdatter fra S. Hyni(A) dpt. 13/6-1700 bg. 1/12-1754. ”Henrich Hynies enke 61 aar.”, d.a. Nils Svendsen Hyni.

1. Helvig Henriksdatter dpt. 10/10-1717 g.m. Torbjørn Nilsen. Se nedenfor.

2. Hans bg. 27/8-1719. ”Henric Hynis hiemdøbte tvillingssøn Hans 2 dage gl.”

3. Svend dpt. 27/8-1719 bg. 3/9-1719. ”Henric Hynis søn Svend 9 dager.”

4. Halvor dpt. 1/1-1721 bg. 25/3-1721. ”Henric Hynis søn Halvor 19 uger.”

5. Vetle dpt. 17/1-1723 bg. 8/3-1730. ”Henric Hynis Vetle, 7 aar. Barnekopper.”

6. Inger Henriksdatter dpt. 29/4-1725.

7. Maren Henriksdatter dpt. 24/4-1729.

8. Nils Henriksen dpt. 12/8-1731.

9. Vetle dpt. 21/3-1734 bg. 27/3-1740. ”Henric Hynis Vetle, 6 aar. B.kopper.”

Br. 1716.

 

F.f. Henric Hynjs datter Helvig: Halvor Sem, Nils Gulsæt, Helga Gulsæt, Anders Sems qde Gurj, Levor Melums qde.

F.f. Henric Hynis tvillingssøn Svend: Nils Hyni, Aslak Kiste, Helge Gulsæt, Inger Kiste, Rasmus Skotlds qde Maria.

F.f. Henric Hynis søn Halvor: Halvor Sem, Lars Venstøb, Peder Janssøns qde., Anders Jydes stifdatter.

F.f. Henric Hynis søn Vetle: Nils Gulsæt, Peter Janssøn. Nils Hynis qde, Birte Jonsdatter fra Sølland.

F.f. Henric Hynis Inger: Nils Gulsæt, Hans Venstøb, Jon Gulsæt, Helge Gulsæts qde., Birte Gulsæt.

F.f. Henric Hynis Maren: Even Hyni, Hans Venstøb, Jon Gulsæt, Nils Hynis qde, Birte Gulsæt.

F.f. Henric Hynis Nils: Nils Gulsæt, Søren former, Gunder Hynis qde., Dorte ved Hytten.
F.f. Henric Hynis Vetle: Helge, Isak og Jon Gulsæt, Au-----s qde., Johanne, Agnethe --------.


Verksarb., leilending

Torbjørn Nilsen f. ca. 1724 bg. 7/5-1766. ”Torbiøn Hynie 42 aar.”

g. 22/9-1747 m. Helvig Henriksdatter herfra dpt. 10/10-1717 bg. 16/12-1775. ”Torbiørn Hynies enke 53 aar.”

1. Nils dpt. 3/3-1748 bg. 12/1-1749. ”Torbiøn Hynies s. Nils 1 aar.”

2. Nils Torbjørnsen dpt. 5/4-1750. Se nedenfor.

3. Henrich dpt. 11/3-1753 bg. 29/4-1753. ”Torbiøn Hynies s. Henrich 8 uger.”

4. Dorthe Kirstine Torbjørnsdatter dpt. 19/5-1755. Bodde sammen med sin bror her i 1776.

Br. 1747.


F.f. Torbiøn Hynies db. Nils: Jens Baltzersens kone, Inger Henrichsdatter, Tolf Hynie, Jens Baltzersens, Jens Thorsen.

F.f. Torbiøn Hynies db. Nils: Knud Bøes kone, Maren Straale, Tolf Hynie, Anders Tolfsen, Ole Jansen.

F.f. Torbiøn Hynies db. Henrich: Abraham Andersens kone, Karen Andersdatter, Tolf Hynie, Jens Baltzersen, Nils Henrichsen.
F.f. Torbiøn Hynies pb. Dorthe Kistine: Berthe Andersdtr., Maren Henrichsdatter, Johan Mejer, Christen Andersen, Nils Henrichsen.


12/9-1776      HELVIG HENRIKSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 435a.

Hyni           Arvinger: Hennes og tidl. avd. mann Torbjørn Nielssens barn:

               1. Niels Torbjørnssen, myndig, bor på Hyni.

               2. Dorthe Kirstine Torbjørnsdtr. 21 år, bor hos broren.

Knut Anderssen Aaarhus hadde fra før vært formynder for barna. Han bad seg nå fri p.g.a. alder og mange andre vergemål.

Broren Nils ble nå formynder for sin søster.

Brt: 32 - 1 - 8

Net:  9 - 3 - 8.

 

G.br., arb., leilending

Nils Torbjørnsen herfra dpt. 5/4-1750 bg. 9/4-1804. ”Nils Tobjørnssøn f. S.Hynie 54 aar.”

g. 3/10-1771 m. Kirsten Pedersdatter fra S. Mo f. ca. 1751 i Tveten, Eid., d.a. Peder Olsen og Maren Nilsdatter.

1. Maren Helvig Nilsdatter dpt. 9/8-1772 g.m. Ole Halvorsen. Bodde i Ø. Porsgrunn.

2. Kirsten Nilsdatter dpt. 4/4-1774.

3. Pernille dpt. 23/3-1777 bg. 21/5-1780. ”Nils Hynies d. Pernille 2 aar.”

4. Anne dpt. 19/9-1779 bg. 16/7-1780. ”Nils Hynies d. Anne 1/2 aar.”

5. Dorthe Kirstine Nilsdatter dpt. 15/7-1781.

6. Pernille Nilsdatter dpt. 8/8-1784 g1g 8/10-1804 m. Svend Pedersen. Se Hyni(4).

7. Ingeborg Nilsdatter dpt. 4/11-1787 g.m. Jens Andersen. Se Lia(D) under Fossum.

8. Anne dpt. 11/7-1790 bg. 28/3-1793. ”Nils Torbiørnssøns Hynies pb. Anne 2 3/4 aar.”

9. Ole Nilsen f. 1793 i Holla g.m. Anne Pedersdatter fra Ulefoss. Se Hyni(4).

10. Kirsten Turine Nilsdatter f. 1797 i Holla.

Br. ca. 1770.

F.f. Nils Hynies pb. Maren-Helvig: Hans Moes enke, Dorthe Torbiønsdtr., Arne Eriksen, Aslak Moe, Christopher Hansen.

F.f. Nils Hynies pb. Kisten: Aslak Moes kone, Dorthe Torbiønsdatter, Aslak Moe, Anders Aarhuus, Jens Hynie.

F.f. Nils Hynies pb. Pernille: Aslak Moes kone, Pernille Christensdatter, Aslak Moe, Anders Aarhuus, Knud Guurholt.

F.f. Nils Hynies pb. Anne: Mathis Turvilsens kone, Helvig Christensdtr., Aslak Moe, Mathis Turvilsen, Anders Knudsen Aarhuus.

F.f. Nils Hynies pb. Dorthe Kistine: Aslak Moes kone, Kisten Jansdatter, Aslak Moe, Jens Hynie, Anders Aarhuus.

F.f. Nils Hynies pb. Pernille: Aslak Moes kone, Ingebor Andersdatter, Aslak Moe, Anders Aarhuus, Lars Knudsen Aarhuus.

F.f. Nils Hynies pb. Ingebor: Arne Eriksens kone, Ingebor Andersdatter, Jens Hynie, Anders Aarhuus, Nils Christensen.
F.f. Nils Hynies pb.
Anne: Aslak Moes k., Anne Andersdtr., Gunder Engelbertssøn, Jørgen Sørenssøn, Melchior Haagenssøn.

Kirsten Pedersdatter kom til S. Mo sammen med sin mor, enke Maren Nilsdatter som hadde
giftet seg igjen med enkemann Hans Aslaksen Moe.


8/6-1804       NIELS TORBJØRNSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 144a.
Hyni           Arvinger:                            
               Enka Kirsti Pedersdatter og barna:
               1. Ole Nielssen 11 år.
               2. Maren Helvig Nielsdtr. g.m. Ole Halvorssen, bor i østre Porsgrunn.
               3. Kirsti Nielsdtr.          30 år.
               4. Dorthe Kirstine Nielsdtr. 23 ”
               5. Pernille Nielsdtr.        20 ”
               6. Ingeborg Nielsdtr.        16 ”
               7. Kirsten Turine Nielsdtr.  
7 ”
               Enkas laugverge ble Jens Jonssen Aarhus.
               Formynder for de umyndige ble morbror Aslak Hanssen Moe.
Brt:   111 - 2 - 20
Gjeld: 180 - 0 - 20 (insolvent).

Gården var leilendingsgård u/Gimsøy kloster i 1801.

 

Se heretter Hyni(4).
 

(C) Gard Strøm.