| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 29.03.2016


Mæla 1845
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkebøker.

 

Familie 1.

S. Mæla 1845. Tilhørte Chr. U. Blom i 1845.

Her var oppført ”lodbruger” Gunder Børresen. Se Familie 12 - Mæla 1835.

Familie 2.

S. Mæla 1845.

 

Repslagermester (også kalt banemester), husleier

Mikkel Nissen fra V. Porsgrunn dpt. 9/6-1805 d. 10/7-1893 i Skien. (Gravlagt i Gjerpen.), s.a. repslager Niss Michelsen f. ca. 1769 d. på Mæla 14/8-1834 g. i Porsgr. 26/4-1798 Anne Cathrine Martinsdatter Kypke f. ca. 1768.

g. i Skien 28/12-1826 m. Pernille Andersdatter fra Skien? f. ca. 1799 d. 16/6-1847 under Mæla.

Forlovere: "Stoelmager Hans Bentsen, Niss Mikkelsen."

1. Berthe Catharina Mikkelsdatter f. 22/2-1827 g. 3/3-1861 m. Cornelius Christensen fra Skien f. 1833, s.a. flåtemann Christen Larsen i Skien.

2. Andrea Simonine Mikkelsdatter f. 9/9-1828 g. 13/7/1852 m. Jens Andreas Gulliksen fra Skien f. 1824, s.a. Gullik Rasmussen i Skien.

3. Anne Maria Mikkelsdatter f. 26/10-1830 g. 31/1-1864 m. matros Anund Sigvaldsen fra S. Mæla.

4. Niss Mikkelsen f. 29/12-1832 g. 26/11-1863 m. Johanne Maria Hansdatter f. ca. 1838 i Sannidal, d.a. Hans Christian Pedersen.
    Han var repslager av yrke og var trolig i arbeide ved reperbanen på Mæla.

5. Johan f. 30/8-1835 d. 19/2-1839.

6. Johanne Petronelle Mikkelsdatter f. 11/3-1840 g. 21/1-1876 m. Hans Isaksen fra Skien f. 1851 (s.a. Isak Andersen).

7. Anders Mikkelsen f. 11/4-1842.


Denne familien kom til Gjerpen mellom desember 1825 og februar 1827. Alle barna er
født på Mæla.
Andre i huset i både 1835 og 1845: Mikkels ugifte bror, repslager Niss Nissen f. ca. 1801.
Mikkels søster, Anne Christine Nisdatter f. ca. 1799, var gift med Ole Sigurdsen Eriksrød.
De bodde på N. Eriksrød. Johanne Petronelle bodde her som sin fars husholderske i 1865.

Mikkel Nissen døde i Kverndalen i Skien.

 

Familie 3.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

 

Arbeider

Morten Eriksen fra Orekåsa(A) under Oterholt dpt. 18/3-1792 d. 27/3-1870 på Venstøp, s.a. husmann Erik Nilsen Orekaasa.

g. 6/5-1817 m. Anne Halvorsdatter fra S. Eriksrød dpt. 10/7-1796 d. 19/11-1867 på Venstøp, d.a. Halvor Olsen Eresrød.

Forlovere: "Ole Christiansen Fossum, Jørgen Torbjørnsen Marker."

1. Maren f. 14/7-1817 under Eriksrød d. 31/7-1817.

2. Erik f. 13/7-1818 under Eriksrød.

3. Anne Mortensdatter f. 29/11-1819 under Eriksrød d. 14/6-1853 i Skien g. 17/9-1846 m. skomaker Christian Gundersen Thorsted fra Drammen f. 16/2-1817 i Strømsø krk. d. 13/2-1860 i Ø. Porsgrunn.
    Barn 1. Elise Amalie Christiansdatter Thorsted f. 18/6-1848 i Gj. d. like etter 1906 i Ø. Porsgr. g. i Ø. Porsgrunn 3/10-1878 m. sjømann Hakon Johannes Bostrøm fra
    Langesund f. 12/6-1854 d. til sjøs (i Amerika) 29/7-1886. Mens Elise Amalie var liten flyttet familien til Skien hvor de bodde til moren døde. Elise flyttet i mai 1854 sammen med sin far til Ø. Porsgrunn.
    Da Anne Mortensdatter døde, giftet Christian Thorsted seg med hennes søster Maren Gurine Mortensdatter. Se nedenfor.

4. Maren f. 19/8-1822 d. 1/10-1822 på Orekåsa.

5. Erik Mortensen f. 9/11-1823 på S. Eriksrød. Se Familie 8 - Mæla 1875.

6. Halvor f. 18/6-1826 d. 29/6-1826 på N. Venstøp.

7. Halvor Mortensen f. 18/9-1827 på S. Venstøp. Se Familie 4 - Venstøp 1865.

8. Karen Kirstine Mortensdatter f. 29/10-1830 på Venstøp g.m. Jan Nilsen. Se Familie 27 - Fossum 1865.

9. Maren Gurine Mortensdatter f. 5/10-1833 u. Århus d. 10/10-1860 i Ø. Porsgrunn g. 24/8-1854 med sin svoger, skomaker og enkemann Christian Gundersen Thorsted fra Drammen.
    Thorsted var s.a. "musicus" Gunder Engebretsen Thorsted fra Torstad i Lier.
    Barn 1. Mariane Gundersen f. 15/9-1854 d. 22/5-1942 i Ventura, California g. i Porsgrunn 5/8-1882 m. skomakersvend Karl Petter Bergman fra Åkerbyfors i Sverige. De emigrerte til Amerika på begynnelsen av 1880-tallet.
    Barn 2. Thomas Gundersen f. 12/2-1857 i Porsgrunn d. 1/2-1880 i Ø. Porsgrunn. Ugift.

10. Marthe Mortensdatter f. 26/6-1836 u. Århus

11. Nils Mortensen f. 13/10-1839 u. N. Mæla d. 6/2-1865 på Venstøp. Ugift arbeider.

12. Anne (Oline?) f. 1843 d. 4/1-1844. ”Død før Daabens Confirmation.”


Denne familien bodde tidligere på en plass under Århus. De bodde også en tid på S. Venstøp.


Andre beboere her i 1845: Anne Gurine Gundersdatter, deres datterdatter (5) og
Olava Gurine Olsdatter, deres fosterbarn (3).
Denne Anne Gurine Gundersdatter f. 24/10-1840, var d.a. Gunder Solvesen og
Anne Mortensdatter. I 1865 bodde Morten og Anne i huset hos sønnen Halvor på Venstøp.

 

Familie 4.

S. Mæla 1845. På Østen Mælas grunn.

Tomta tilhørte Karen Hansdatter.

 

Smed v/ Fossum jernverk

Svend Henriksen fra Langestrand v/Larvik f. 22/6-1809, s.a. Henrik Hansen og Kirstine Larsdatter.

g. i Larvik krk. 3/8-1833 m. Aaste Pedersdatter fra Stuen i Holla f. 31/1-1808, d.a. Peder Jensen og Berthe Olsdatter.

Forlovere: "Henrik Hansen og Anders Nielsen."
1. Anders Christian f. 18/11-1834 i Larvik d. som spedbarn.
2. Hans Jacob Svendsen f. 28/6-1836 i Larvik.

3. Berthe Kirstine Svendsdatter f. 1/5-1840 i Gjerpen. Konf. i Skien 1856.

4. Henrik Christian Svendsen f. 17/9-1844 på S. Venstøp.


Da sønnen Hans Jacob ble døpt i Larvik kirke i desember 1834, var første gang Svend
Henriksen ble nevnt som smed. Tidligere hadde han blitt skrevet som "arbeidsmand".
Berthe Kirstines dåp er ikke innført i Gjerpen kirkebok. Jeg måtte til konfirmanter i
Skien krk. 15 år senere for å finne hennes fødselsdag.
Denne familien flyttet til Skien i 1846. Se innflytting og utflytting nedenfor.

Innfl.: Febr. 1840. Anmeldt: 17/6-1840.

Svend Henriksen, Smed, 30. Født i Laurvig.

Aaste Pedersd., hans hustru, 32. Født i Holden.

Hans Jacob Svendsen, sønnen, 4. Født i Laurvig.

Hensigt: ---

Fra: Fra Laurvig. Til: Fossum Værk.


Utflyttet 21/4-1846.
Svend Henriksen, 40
Aaste Pedersd., 40
Deres Børn.
Hans Jacob Svendsen, 10
Berthe Kirstine Svendsd., 5
Henrik Christian Svendsd., 1 ½

Til Skien. Indfl. hertil 1840 (No. 21). Attest herfra udstædt 10/6-1846.


Familie 5.

S. Mæla 1845. Hus uten jord på fru Cappelens grunn.

 

Arbeider

Asle Nilsen (Hasle Nilsen) fra Fossum dpt. 5/10-1806, s.a. snekker Nils Michael Aslesen på Fossum. Se Familie 37 - Fossum 1801.

g. 13/11-1834 m. Inger Halvorsdatter fra Kåsa under Dyrkoll dpt. 1/5-1808, d.a. Halvor Jansen.

Forlovere: Christopher Nirisen Mela, Gunder Børresen Mela.

1. Nils f. 22/12-1834 på Lille Mæla d. 12/1-1835 på Mæla.

2. Berthe Maria f. 8/7-1839 d. 19/4-1847. Døde på Mæla av meslinger, 7 ½ år gammel.

3. Nils Aslesen f. 23/6-1842 på Mæla.


Asle Nilsen, kona Inger og deres sønn Nils emg. til Am. i april 1856.

 

Familie 6.

S. Mæla 1845. På Østen Mælas grunn. To familier i samme hus.

 

Arbeider, huseier

Halvor Madsen fra Ekornrød(B) under Mo dpt. 12/12-1802 d. 9/8-1860 på Mæla, s.a. Mads Frantzen.

g. 9/6-1835 m. Dorthe Larsdatter fra Plassen under Ås dpt. 7/12-1794 d. 22/10-1863 på Mæla, d.a. Lars Haagensen.

Forlovere: "Halvor Isaksen Aas, Østen Andersen Mela."

1. Anne Dorthea Halvorsdatter f. 5/2-1837 g.m. Anders Solvesen. Se Familie 5 - Mæla 1875.

Halvor ble født på Rosvald. Han bodde på Mæla fra før han giftet seg.


Familie 7.

S. Mæla 1845. Samme hus som ovenfor.

 

Arbeider, leiboer

Lars Hansen fra S. Ås(A) f. 5/11-1815, s.a. Hans Halvorsen Aas.

g. 27/12-1844 m. Maren Isaksdatter fra Fossum f. 9/6-1821, d.a. Isak Hansen på Fossum. Se Familie 37 - Fossum 1835.


Denne familien flyttet i ca. 1847 til S. Grini og videre til N. Stulen i 1864.

Familie 8.

S. Mæla 1845. Hus uten jord på Østen Mælas grunn.

 

Sagmester, husmann

Sigvald Anundsen fra N. Sem(8) f. 3/1-1813, s.a. Anund Sivertsen Sem.

g. 20/5-1834 m. Dorthea Pedersdatter fra Goberg(6) under Århus f. 25/8-1812 under Gulset, d.a. Peder Olsen.

Forlovere: "Peder Zachariasen Lund, Johannes Gundersen Gulsæth."

1. Anund Sigvaldsen f. 28/3-1834 på Århus g. 31/1-1864 m. Anne Marie Mikkelsdatter fra S. Mæla (d.a. Mikkel Nissen).

2. Maren Gurine Sigvaldsdatter f. 20/3-1839 på Mæla.

3. Petronelle Sigvaldsdatter f. 5/9-1841 på Mæla.

4. Peder Severin Sigvaldsen f. 19/8-1844 på Mæla. Sjømann i 1865.

5. Ingeborg Andrea f. 4/8-1847 på Mæla.
6. Berntine Sigvaldsdatter f. 21/9-1850 på Mæla.

 

Under folketellingen 1865 bodde denne familien på ”Store Mæla plads” som husmann med jord.

 

Familie 9.

S. Mæla 1845. Hus uten jord på fru Cappelens grunn.

 

Repslager, husmann

Ole Nilsen fra Fossum f. 4/12-1814 d. 6/1-1881 på Mæla, s.a. Nils Michael Aslesen Fossum. Se Familie 38 - Fossum 1801.

g. 14/11-1839 m. Margith Jahnsdatter fra Ulefoss dpt. 22/7-1817 d. etter januar 1881, d.a. Jahn Tolvsen på Ulefoss.

1. Nils Olsen f. 11/1-1840 på Tyskland.

2. Andreas Berthran Olsen f. ca. 1842 (ikke registrert i Gjerpen kirkebok).

3. Marianne Olsdatter f. 22/11-1844 på Mæla g.m. enkemann Johan Petter Borg. Se Familie 17 - Mæla 1875.

4. Johanne Thomine Olsdatter f. 29/5-1848 g.m. Andreas Eliassen Stang fra Sverige. Se Familie 11 - Mæla 1875.

5. Hans Olsen f. 26/3-1851 på Mæla.

6. Else Marie Olsdatter f. 17/2-1854 på Mæla.


Margith Jansdatter er registrert innflyttet til Gjerpen fra Ulefoss den 6/10-1839. Det var nevnt at hun var forlovet her
og at hun oppholdt seg på Tyskland.
Familien er i 1841 registrert innflyttet til Solum fra Gjerpen ”for at ernere sig”. I Solum bodde de på Klosterhaugene.
De var tilbake i Gjerpen igjen i 1845.

 

Familie 10.

S. Mæla 1845. Hus uten jord på fru Cappelens grunn.

 

Her var oppført snekker Gunder Jensen med familie. Se Are Frodesv. 22 under Mæla.

 

Familie 11.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

 

Bjelkehugger

Engebret Andersen fra Venstøp(26) f. 21/11-1815 d. ca. 1888 på Bakken i Skien, s.a. Anders Nilsen Venstøb.

g. i Skien 19/5-1844 m. Anna Dorothea Olsdatter fra S. Brekkejordet f. 31/12-1817 d. 27/3-1861 på Mæla, d.a. Ole Hansen Nomme. Se Familie 46 - S. Brekke 1845.

Forlovere: " … Halvorsen, Christopher Andersen."

1. Anders Engebretsen f. 1844 i Skien.

2. Marthe Kirstine f. 26/9-1846 på Mæla.
3. Ole Engebretsen f. 6/3-1849 g. i Siljan 11/10-1872 m. Inger Olsdatter fra Moholt/Gurholt i Siljan f. 25/6-1842, d.a. Ole Andersen. Bodde i Kverndalen i Skien i 1875.
    Barn 1. Anne Dortea Olsdatter f. 9/1-1873 på Venstøp.
    Barn 2. Karl Olaf Olsen f. 1875 i Skien.

4. Nils Peter Engebretsen f. 2/1-1852.

5. Gunder Engebretsen f. 9/3-1854.

6. Hans Carl Engebretsen f. 22/6-1856. Bodde hos sin bror Ole i Kverndalen i Skien i 1875.

7. Inger Marie Engebretsdatter f. 1/1-1859.


Denne familien flyttet fra Gjerpen til Skien i desember 1843. De er registrert innflyttet fra Skien igjen den 14/4-1846.
I 1865 var Engebret enkemann og nevnt som husmann og bjelkehugger under N. Mæla. Han bodde her alene med sine 3
mindreårige barn: Nils (14), Gunder (10) og Inger (8).
Han bodde i 1875 på Bakken i Skien sammen med sin datter Inger.

 

Familie 12.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

 

Arbeider

Ole Nilsen Lie fra Hesterønningen under Lid dpt. 13/3-1808 d. 8/5-1874 på Mæla av lungebetennelse, s.a. Nils Hansen.

g. 15/11-1832 m. Anna Haavaldsdatter fra Brevik dpt. 7/6-1802 i Brevik d. 29/9-1879 på Mæla, d.a. Haavald Torgersen og Anna Knudsdatter.

Forlovere: "Niels Jacob Olsen Br.kl., Peder Hansen Br.kl."

1. Andreas Olsen f. 13/3-1832 u. S. Brekke

2. Ole Olsen Lie f. 13/3-1832 u. S. Brekke. Se Familie 63 - Mæla 1891.

3. Lars Olsen f. 24/12-1835 på Br.kl.

4. Kirsten Andrea Olsdatter f. 11/5-1838 på Mæla

5. Maren Anne Olsdatter f. 11/4-1841.

 

Familie 13a.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

 

Bjelkehugger

Halvor Johannesen Huken fra Bratsbergkleiva dpt. 25/5-1800 d. før 1875 i Skien, s.a. Johannes Jensen Huken. Se Familie 4 - Kleiva 1801.

g. i Skien 26/11-1829 m. Ingeborg Andersdatter f. ca. 1802 d. før 1865 i Skien.

Forlovere: "Ole Larsen, John Hansen."

1. Johannes Halvorsen f. 8/2-1830 på N. Brekkej.

2. Andreas Halvorsen f. 10/12-1833 på N. Brekkej. Se nedenfor.

Br. i 1845.


Denne familien bodde tidligere på nordre Brekkejordet. De flyttet tilbake dit en gang mellom 1845 og 1865.
Halvor eide huset i Skien i 1865 og bodde der sammen med sin sønns familie.
 

Familie 13b.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

 

Bjelkehugger og tømmermann

Andreas Halvorsen Huken herfra f. 10/12-1833 på N. Brekkejordet i Gjerpen, s.a. Halvor Johannesen Huken. Se ovenfor.

g. i Solum krk. 24/6-1859 m. Andrea Petronelle Gulliksdatter fra Sponsletta i Solum f. ca. 1836 d. 25/2-1874 av tæring på Bakken, d.a. Gullik Ingebretsen.
Forlovere: "Ole Tollefsen, Blegebakken og Anders Andersen, Mæla."

1. Hans Andreasen (tvilling) f. 9/3-1860 i Skien.

2. Marie Andreasdatter (tvilling) f. 9/3-1860 i Skien.

3. Gunhild Andreasen f. 26/11-1865 i Skien.

4. Ingebret Andreasen f. 8/2-1871 i Skien.
 

Andreas bodde i Bakkegata i Skien i 1875 som enkemann med 4 barn.

 

Familie 14.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

 

Arbeider

Peder Pedersen Goberg fra Goberg(6) under Århus f. 6/9-1818, s.a. Peder Olsen Goberg.

g. 22/2-1844 m. Maren Kirstine Fredriksdatter fra Fossum f. 9/4-1815, d.a. Fredrik Jacobsen på Fossum. Se Familie 15 - Fossum 1801.

1. Fredrik Pedersen f. 19/1-1844.

2. Maren Johanne Pedersdatter f. 5/10-1845.

3. Peder Pedersen Goberg f. 7/10-1848 på Goberg. Bodde i Skien.

4. Olavus Pedersen f. 26/2-1851 på S. Brekkej.

5. Ingebret Pedersen f. 10/12-1854 på S. Brekkejordet (i Skien).
6. Inger Marie Pedersdatter f. 1856 (i Skien).
7. Petra Pedersdatter f. 1858 i Skien.

Som sin bror nedenfor tok også Peder med seg Goberg-navnet og brukte det som slektsnavn.
Han hadde også sitt eget hus i Skien i 1865. Han var under FT 1865 "Bordmerker". Det ser ut
til at også denne familiens hus lå på S. Brekkejordet.

 

Familie 15.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

 

Repslager

Halvor Pedersen Goberg fra Goberg(6) under Århus f. 15/9-1821, s.a. Peder Olsen Goberg.

g. 19/12-1844 m. Gurine Andrea Larsdatter fra Skien f. 18/9-1822 i Skien, d.a. matros (i 1822) Lars Zachariassen og Anne Tollevsdatter i Skien.

1. Anne Marie Halvorsdatter f. 3/5-1845 på Mæla.
2. Peter Halvorsen f. 27/1-1847 på Goberg.

3. Laura f. 2/9-1849 på Goberg d. 2/9-1852 på S. Brekkejordet.
4. Laura Telephine Halvorsdatter f. 16/9-1852 på S. Brekkejordet.
5. Johanne Halvorsdatter f. 10/3-1855 på S. Brekkejordet.

6. Andrea Halvorsdatter f. 1857 på S. Brekkej. (da i Skien).

Gurine Andrea var på Mæla også i 1844, før hun giftet seg. Under FT for Skien 1865
bodde de i eget hus (trolig på S. Brekkejordet). Det ser ut til at denne familien beholdt

Goberg som familienavn. Så herved vet vi hvor navnet stammer fra, nemlig nede ved
Falkum-elvas vestside i Gjerpen, der grunnen fremdeles ligger under gård nr. 5. Århus.

 

Familie 16.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

 

Skolelærer

Anders Jensen Lie fra Lien under Fossum f. 15/2-1812, s.a. Jens Andersen Lien. Se Familie 13 - Fossum 1835.

g. 11/11-1836 m. Dorthea Thorsdatter fra Moss f. ca. 1811, d.a. Thor Olsen i Moss. (Død før nov. 1836.)

1. Anne Caroline Andersdatter f. 12/12-1836 på Fossum d. 13/12-1892 som ugift strikkearbeiderske u. N. Brekke. Tilhørte ”Den frie misjon”.

2. Thomas Johan Lie f. 13/3-1840 på Mæla d. 11/3-1841 på Mæla.

3. Inger Thomine f. 13/3-1842 på Mæla d. 1/11-1848 på Mæla.

4. Petronelle Julie Andersdatter f. 31/5-1845 på Mæla.

5. Inger Tomine Andersdatter f. 17/9-1848 på Mæla.

6. Jens Andersen Lie f. 23/12-1850 på Hyni g. i Kilebygda kirke 10/9-1886 m. Hanna Kirstine Andersdatter Odden fra Kilebygda f. 1853, d.a. møller Anders Odden.

7. Karen Thorine Andersdatter f. 8/12-1853 på Hyni.

Dorthea Thorsdatter bodde på prestegården, trolig som tjenestepike, før hun giftet seg. 

Familie 17.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen. (Lille Mæla).

 

Snekker

Jens Hansen fra Fossum f. 25/5-1813 d. i USA før 1859, s.a. Hans Jensen Moe. Se Familie 52 - Fossum 1835.

g. 30/5-1839 m. Dorthe Christensdatter fra Skavanhagen under Fossum f. 15/4-1818, d.a. Christen Jansen.

1. Karen Marie Jensdatter f. 29/9-1839.

2. Andrine Henriette Jensdatter f. 3/2-1842.

3. Hans Christian Jensen f. 2/9-1844.
 

Andre beboere her i 1845: Snekkersvenn Peter Ingebretsen(35) og tjenestepike Anne Marie Gundersdatter(26).
Denne familien utvandret til Amerika i mai 1849.

 

Familie 18.

S. Mæla 1845. Hus uten jord på Østen Mælas grunn.

 

Her var oppført enke etter Amund Jensen, Karen Hansdatter f. 4/7-1810 og hennes 3 barn. Se Familie 7 - Mæla 1835


Familie 19a.

S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

 

Ugift kvinne

Anne Kirstine Petersdatter fra Gulset dpt. 11/5-1800 d. 18/12-1870 på Mæla, d.a. Peter Conradsen. Se Familie 3 - Gulset 1801.

1. Maren Isaksdatter Jynge f. 29/8-1829 i Solum g.m. Carl Andersen Mæla. Se Familie 19b nedenfor.
2. Christian Christinius Isaksen Jynge f. 16/8-1831 på Gulset.

3. Magdalena Isaksdatter Jynge f. 15/2-1834 på Mæla g.m. kusk Anders Johannesen. Se Familie 14 - Mæla 1875.


Da Maren ble døpt i Solum kirke var følgende nevnt: "Moderen Anne Kirstine Pettersdatter
Guulseth der Conditionerte hos Forvalter Isak Christiandsen Jynge i Skeen som blev angiven
for Barnefader."

Forvalteren var også far til de andre barna. Ved Magdalenes dåp er det nevnt at han ”skal nu
opholde sig i Trondhjem”.
Anne Kirstine og barna bodde i 1835 hos hennes søster på Falkum. Senere kom de hit til Mæla.


Andre beboere i 1845: Aaste Torkildsdatter (82) ”fattig” og hennes datter
Anne Catharina Andersdatter f. ca. 1801.

 

Familie 19b.
S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.

Denne familien faller mellom to folketellinger. Derfor oppføres de her.

Gårdsbestyrer, garner

Carl Andersen Mæla
fra Enebakk f. 1830, s.a.
Anders Andersen, Torpare under Degeberg. (Torpare = svensk for husmann).
g. 9/11-1856 m. Maren Isaksdatter herfra f. 29/8-1829 i Solum, d.a. p. Anne Kirstine Petersdatter og uk. Isak Kristinius Jynge fra Skien.

1.
Anne Marie Carlsdatter f. 29/9-1856 på Mæla.
2. Christiane Dorthea Carlsdatter f. 8/6-1858 på Mæla.

Familie 20.
S. Mæla 1845. Tilhørte fru Cappelen.
 

Repslager

Solve Sørensen fra N. Skotland(C) under Hyni dpt. 30/10-1791 d. 22/7-1858 på Mæla, s.a. Søren Henriksen.

g. 15/11-1821 m. Ingeborg Tollefsdatter fra V. Porsgrunn f. 1797 d. 26/2-1886 på S. Mæla, d.a. Tollef Halvorsen og Ingeborg Jonsdatter.

Forlovere: "Anders Danielsen Fossum, Peder Sørensen Grinie."

1. Henrik Solvesen f. 4/8-1822. Se nedenfor. Ugift.

2. Ingeborg Solvesdatter f. 3/1-1825 d. 29/5-1859 på Mæla. Ugift.

3. Tollef Solvesen f. 1/1-1827.

4. Søren Solvesen f. 28/6-1829.

5. Ingebret Solvesen f. 2/10-1831.

6. Andreas Solvesen f. 17/10-1834. Se Familie 5 - Mæla 1875.

7. Peter Solvesen f. 4/3-1837.

8. Johan Solvesen f. 15/7-1840 på Hyni.

9. August f. 12/8-1843 på Mæla d. 5/4-1844. Døde av kikhoste.
 

Denne familien bodde som husmannsfolk på en Skottland-plassene under Hyni fram til
de flyttet til S. Mæla i 1842/43.

Ingeborg bodde tidligere hos familien Schaanning ved Fossum. Solve var sagmester ved sagene
på Fossum fra 1821. Da han kom til Mæla begynte han som repslager på reperbanen der.


1865: Sagmester, husmann Henrik Solvesen f. 4/8-1822 bodde her sammen med sin mor,
Ingeborg Tollefsdatter (67) og ei tjenestejente, Anne Petrea Knudsdatter fra Porsgrunn (19).
Se Familie 2 - Mæla 1875 og Familie 58 - Mæla 1891. Han var ugift.

 

Fra folketellingen for Gjerpen 1865.
Sagmester, husmann Henrik Solvesen f. 4/8-1822 bodde her sammen med sin mor,
Ingeborg Tollefsdatter (67) og ei tjenestejente, Anne Petrea Knudsdatter fra Porsgrunn (19).
 

Jordarbeider, huseier

Henrik Solvesen herfra f. 4/8-1822 på Århus d. 25/4-1897 på Mæla, s.a. Solve Sørensen.
Eier ca. 1880.


Henrik Solvesen var ugift og bodde her med sin mor i 1875. Mora var enka Ingeborg Tollefsdatter.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Henrik Solvesen til Ole O. Haavet (eieren av Store Mæla) paa udsteders hus, med brugsret forbeholdt
sælgeren mod tidligere Panteret og afgift, dat. 25. juni, tinglyst 1. juli 1890."

 

Familie 21.

N. Mæla 1845. L.nr. 41a.

 

Her var nevnt ”jordbruger” Østen Andersen. Se Østens Mæla.

 

L.nr. 40: ”Ubeboet. Bruges af Konsul Cappelens enke”.

L.nr. 41b: ”Ubeboet. Bruges af P. Ludvigsens enke i Skien”.

L.nr. 42: ”Ubeboet. Bruges af Peder Henriksen i Skien”.

L.nr. 43: ”Ubeboet. Bruges af J. Flood i Porsgrund”.


 

(C) Gard Strøm.