| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 11.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Venstøp 26 - Venstøp nordre
Utskilt fra bruksenheten vi her har kalt Nordre Venstøp(D) i ca. 1770.

Gammelt løpenr. 69.

Dette er et større skogstykke ved Venstøptjenn og Frotjenn. Eiendommen grenser til Siljan kommune.
Det har nok aldri vært fastboende her, så familiene nedenfor må ha bodd på andre bruksnummer.

 

G.br., leilending

Nils Engebretsen Venstøb fra N. Venstøp(D) dpt. 17/7-1746 bg. 21/5-1803. ”Nils Engelbertssøn f. N.Wenstøb 56 5/6 aar.”, s.a. Engebret Nilsen Venstøb.
g. i Solum 22/10-1772 m. Ingeborg Knudsdatter fra Skien dpt. 26/7-1734 i Skien bg. 8/9-1809. ”Enken Ingebor Knudsdtr. f. N. Wenstøb, sagt at være ved 74 aar”,
d.a. pige Else Nilsdatter Nomme og uk. Knud Arentsen ved Fossum jernverk.
Forlovere: ”Ingebricht Nielsen Wenstøb og Niels Christiansen Limie.”
1. Elisabeth Sophie Nilsdatter dpt. 12/1-1774 g.m. enkemann David Gregorius Christiansen Høst. Se M. Holm.
2. Knud Nilsen dpt. 26/12-1776. Se nedenfor.
3. Anders Nilsen Venstøb dpt. 5/9-1779. Se nedenfor.
Br. ca. 1790.

F.f. Nils Engebretsen Venstøbs pb.
Elisabeth Sophia: Frue Cammerherinde Adeler, frøeken Cicignor, hr. Cammerherre Adeler, Lieutn: Adeler, hr. Herman Løvenskiold.
F.f. Nils Engebretsens db. Knud fra N. Venstøb: Gunder Holms kone, Marthe Engebretsdtr., Nils Limie, Halvor Venstøb.

F.f. Nils Engebretsen Venstøbs db. Anders: Peder Liestuuls kone, Kirsten Engebretsdatter, Engebret Venstøb, Isak Riising, Jan Olsen.


18/11-1803     NIELS ENGEBRETSSEN VENSTØP       Bamble Skifteprot. nr. 14, side 109a.
Venstøp            og sønnen KNUT NILSSEN               
               Arvinger: Enka Ingeborg Knutsdatter og barna:
               1. Knut Nilssen, myndig, bor på Venstøp.
               2. Andres Nilssen, myndig.
               3. Elisabeth Nilsdtr. g.m. David Christianssen Holm.
Verge for enka ble mannens bror Andres Nilssen Venstøp.
Avdøde var leilending under Gimsøy kloster.
Brt:    58 - 1 - 14
Gjeld: 144 - 0 -  8 (insolvent). 

 

Da Ingeborg ble døpt i Skien kirke den 26/7-1734, var følgende nevnt: F.f. "Else Nilsdatter Nommes
uægte datter Ingeborg: Lars Helgesens Kone, Anne Olsdatter, Tord Nomme og Hans Wefver.
Barnefaderen udlagt Knud Ahrentsen som med hende tillige tiente hos Madm. Kierulf ved Hytten og
nu hos faderen ved Hytten."

I følge Skien skifteprot. nr. 4, side 137a kan vi se at Else Nilsdatter Nomme (f. ca. 1706), altså
Nils Engebretsen Venstøbs svigermor, var d.a. Nils Mortensen og Maren Hansdatter i Pusterviken
i Skien.

Gårdens landskyld i 1801: 1 tønne 3 settinger. Siden revidert til 1 hud 3 skinn.

 

G.br., leilending

Knud Nilsen Wenstøb herfra dpt. 26/12-1776 bg. 19/12-1812. ”Knud Nilsen Wenstøb 35 aar.”, s.a. Nils Engebretsen Venstøb.

g. 20/10-1801 m. Anne Isaksdatter f. ca. 1778.

Forlovere: "Nils Engebretsen og Sondre Kittilsen."

1. Else Knudsdatter dpt. 29/8-1802. Ikke på Venstøp i 1825. Ikke funnet død i Gjerpen.

2. Ingebor dpt. 8/9-1805 bg. 28/2-1808. ”Knud Nilssøns pb. Ingebor f. N.Wenstøb 2 1/2 aar.”

3. Ingebor dpt. 4/12-1808 bg. 19/2-1809. ”Knud Nilssøns pb. Ingebor f. N.Wenstøb 1/4 aar.”

4. Isak f. 24/6-1812 bg. 12/12-1812. ”Knud Nilsens Barn fra Wenstøb 5 1/2 mnd.”

Br. ca. 1801.


F.f. Knud Nilssøns pb. Else f. N. Wenstøb: David Holms k., Anne Torkildsdtr., Anders Engelbertssøn, Rasmus Ovessøn, Anders Nilssøn.

F.f. Knud Nilssøns pb. Ingebor f. N. Wenstøb: Anders Engelbertssøns k., Marthe Danielsdtr., David Holm, Zacharias Danielssøn, Ole Torkildssøn.

F.f. Knud Nilssøns pb. Ingebor f. N. Wenstøb: David Holms k., Maren Pedersdtr., David Holm, Anders Engelbertssøn, Lars Halvorssøn.

F.f. Knud Nilssøns db. Isak f. N. Wenstøb: David Holms k., Karen Halvorsdtr., Anders og Nils Wenstøb, Jan Mouraasen.


Det var ei Anne Isaksdatter på Berberg som ble konfimert i 1794, 16 år gammel, altså f. ca. 1778. Dette er den eneste
Anne Isaksdatter som kan passe. Hun er ikke født i Gjerpen.

 

G.br., leilending

Anders Nilsen Wenstøb herfra dpt. 5/9-1779 d. 25/12-1856 på N. Venstøp, s.a. Nils Engebretsen Venstøb.

g. 12/8-1802 m. Marthe Engebretsdatter fra Fossum dpt. 23/1-1780 d. 26/2-1863 på N. Venstøp, d.a. Engebret Pedersen. Se Fossum 1801.

Forlovere: "Ingebret Pedersen og Peder Nirisen."

1. Ingeborg Andersdatter dpt. 3/10-1802. Var i tjeneste hos Lars Olsen og Ingeborg Halvorsdatter på Mæla i 1825.

2. Hedevig dpt. 6/10-1805 bg. 22/1-1809. ”Anders Nilssøns pb. Hedevig f. N.Wenstøb 3 1/3 aar.”

3. Nils f. 23/12-1809 bg. 29/9-1810. ”Anders Nilssøns db. Nils f. N.Wenstøb 3/4 aar.”

4. Nils Andersen f. 19/11-1811. Se Venstøp 1845.

5. Engebret Andersen f. 21/11-1815. Se Mæla 1845.

6. Christopher Andersen f. 4/1-1819 g. i Skien 2/2-1845 m. Kirsten Ellevsdatter (forlovere: Lars Halvorsen Aas og Engebret Andersen).

7. Andreas Andersen f. 14/1-1822 g.m. Anne Gurine Hansdatter. Se Mæla 1865.

Br. 1815.

 

F.f. Anders Nilssøns Ingeborg u/Fossum Verk: David Holms k., Maren Madsdtr., Knud Nilssøn, Nils Svenossøn, Gunder Engelbertssøn.

F.f. Anders Nilssøns Hedevig u/Fossum Verk: Peder Mortenssøns k., Maren Pedersdtr., David Holm, Anders og Gunder Engelbertssøn.

F.f. Anders Nilssøns Nils f. N. Wenstøb: David Holms k., Hedevig Engelbertsdatter, David Holm, Knud Nilssøn, Gunder Engelbertssøn.

F.f. Anders Nilssøns Nils f. N. Wenstøb: Gunder Engelbertssøns k., Hedevig Engelbertsdtr., Knud Nilssøn, Lars Svendssøn, Peder Engelbertssøn.
F.f. Anders Nielsen, Marte Engebretsdat.
N. Venstøbs Engebret: Lars Langgangens kone, p. Berte Olsd., Gunder Engebretsen, Peder Engebretsen, David Holm.

F.f. Anders Nielsens, Marte Engebretsdatters Andreas på Venstøb (dpt. 17/2): Lars Langgangens kone Fossum, p. Anne Davidsdatter Holm,
Gunder Engebretsen Fossum, Peder Engebretsen Fossum, Christen Andersen Venstøb.


Marthe var født på Erlands Venstøp. Anders Nilsen var leilending av dette bruket under FT 1825. Av FT 1835 kan vi se at
at Anders ble kalt ”Huusmand av 1 hud og 3 skinn”. Da var det bare sønnene Nils og Andreas som bodde hjemme.

Under FT 1845 bodde Anders og Marthe sammen med sønnen Nils og kona i et hus på N. Venstøp. Anders var da ”daglønner
og husleier”.


Eier Christian Nilsen Limi fra 1826-1835. Han bodde på Hjellen.

Eier Østen Andersen Mæla fra N. Venstøp(D) fra 1835-1844. Se Østen Mæla.

 

Løpenr. 69. Landskyld i 1838 1 hud 3 skinn. Eier: Østen Andersen Mæla.

 

Eier Ole Sigurdsen Eriksrød fra Eriksrød fra 1844. Se N. Eriksrød.

 

Eiendommen (l.nr. 69a) var ubebodd i 1865.

 

Eier Sigurd Olsen Eriksrød fra 1867. Se N. Eriksrød.

 

Det har trolig ikke bodd noen her siden Anders Nilsen Wenstøb, bortsett fra
familien Gullik Hansen som leide hus her i ca. 5 år. Se Venstøp 1875.

 

Br. nr. 25 (l.nr. 68e) ”Frokjernstykket”. Landskyld 1889: 6 skilling (rev. til 17 øre). Eier: Sigurd Olsen Eriksrød.

Br. nr. 26 (l.nr. 69a). ”Venstøp nordre”. Landskyld 1889: 1 ort 14 skilling (rev. til 0 mark 75 øre). Eier: Sigurd Olsen Eriksrød.

 

Eier: Ole Sigurdsen Eriksrød fra 1905. Se N. Eriksrød.

 

G.br., selveier

Knud Jacobsen Rød

g.m. Aasne Råmundal fra Morgedal f. 5/9-1905 d. 9/5-2002.

1. Jacob Gunleik Rød f. 1943.

2. Åsta Rød.

Br. 1932.


Denne familien bodde ikke i gjerpendelen av Skien i 1969. Aasnes adresse i 1994: Olea Crøgersv. 8 i Skien.

 

Br. nr. 25 ”Frokjernstykket”. Landskyld 1950: 14 øre. Eier: Knut Jacobsen Rød.

Br. nr. 26 ”Venstøp nordre”. Landskyld 1950: 69 øre. Eier: Knut Jacobsen Rød.

 

G.br., selveier

Jacob Gunleik Rød f. 1943.

g.m. Jorun Asta Brobakken fra Oslo f. 1944.

Br. 1973.


Bosatt i Johan Schaanningsgt. 51 v/Bølehøgda.

 

Br. nr. 27 utskilt herfra i 1887.

 

I følge rettsforlik med Løvenskiold-Fossum fra 1853, har alle de nordre - Venstøp gårdene felles setereiendom, samt fiskerett i
flere vann i området rundt Venstøptjenn.

 

(C) Gard Strøm.