| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 09.10.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp 27 - Venstøp nordre
Bnr 27. Gammelt løpenr. 69d. Utskilt fra løpenr. 69 (bnr 26) i 1887.


Venstøp bnr 27. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).
 

Adresse i dag: Venstøphøgda 98, 3721 Skien.

Husene er utskilt og har i dag denne adressa.
 

G.br., selveier

Knud Halvorsen Wenstøp (Knud Halvorsen Eidet) fra Gonsholt i Siljan f. 13/6-1833 på Gonsholt d. 2/4-1904 på Venstøp, s.a. Halvor Knudsen og Marthe Jacobsdatter.

g. i Siljan 3/11-1865 m. Anne Kirstine Nilsdatter fra Høiset i Siljan f. 5/4-1835 på Høyset d. 2/9-1912 på Venstøp, d.a. Nils Jacobsen.
Forlovere: "Ole Hansen Høisæt og Lars Isaksen Snurren."

1. Nils Knutsen Wenstøp f. 1/8-1866 på Eie i Siljan d. 23/3-1947 i Gjerpen g.m. Hilda Disch f. 11/6-1875 d. 25/7-1951 i Gjerpen. Han drev for seg selv som hjulmaker i 1891.
    Var i Alaska og gravde etter gull i 2 omganger. Se jubileumsartikkel.

2. Hans Jacob f. 21/10-1867 på Eie.
3. Mathias Knudsen Wenstøp f. 23/10-1871 på Eie. Overtok gården.

4. Christian f. 29/7-1873 på Eide.

5. Anne Knutsdatter Wenstøp f. 22/1-1875 på Eie.

6. Inga Mathilde Knutsen Wenstøp f. 30/3-1877 på Eie.

7. Nella Petra Knutsen Wenstøp f. 31/3-1879 på Eie i Siljan.

Br. 1889.


Denne familien bodde som leilendinger i flere år på gården Eidet (Eie) i Siljan. Alle barna ble født der.
Anne Kirstines søster, Karen Nilsdatter Høisæt f. 1837 (ugift), bodde her i 1891.
I følge folketellingen 1891, var alle på gården født i Siljan.


I 1900 var det bare Knud og Anne som bodde her med sønnen Mathias og datteren Petra.

 

Sameie med bnr 30 (l.nr. 71a) fra 1889.

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

27

69d

Venstøp

Venstøp nordre 

Knud Halvorsen

1 dl. - 1 ort - 6 sk.

2 mark 99 øre

8 30 71a ditto ditto Knud Halvorsen Eidet 1 - 1 - 12 3 mark 72 øre

 

 

Bnr 59 ”Haugen” ble utskilt fra denne eiendommen i 1905.


G.br., selveier 

Mathias Knutsen Wenstøp herfra f. 23/10-1871 på Eie i Siljan d. 15/12-1934, s.a. Knud Halvorsen fra Eide i Slemdal.

g. 24/11-1906 m. Elise Gundersdatter fra Hoppestad(1) f. 26/3-1880 d. 23/2-1953, d.a. Gunder Eriksen Hoppestad.

1. Knut Arnt Venstøp f. 21/5-1908. Se Venstøp 78.

Br. 1909.

 

Mathias Knutsen Wenstøp kjøpte i 1919 også eiendommen Venstøp(78) som hans sønn senere overtok.

Det skal ha vært en Tveit som hadde gården mellom Mathias Wenstøp og Øverbø.

 

G.br., selveier

Gunleik Øverbø fra Hjartdal.

g.m. Bia Norbø fra Bø.

Br. 1922.

 

G.br., selveier

Martin Helmersen Lie fra Våle i Vestfold f. 22/9-1888 d. 23/4-1962, s.a. Morten Helmer Kristiansen Lie/Verpe f. 1855 i Nannestad og Nikoline Johanne Antonsd. Langaas fra Askim f. 1856.

g.m. Martha Elise Beckstrøm fra Skien f. 3/12-1887 d. 15/9-1975, d.a. Anders Larsen Beckstrøm og Karen Marie Lie fra Våle, Karen Marie var d.a. Kristian Lie fra V. Toten og Marte Haakonsdatter Melby fra Nannestad.

1. Nikoline Johanne Lie.

2. Henry Mathias Lie.

3. Arthur Kristian Lie.

4. Karen Marie Lie f. 20/1-1918. Bodde i Håvundv. 19 i 1994. Ugift.

5. Margith Lie.

6. Anders Lie f. 14/4-1923 d. 26/12-2004.

7. Kristian Lie f. 10/4-1926 d. 3/10-1986.

Br. 1937.


Martin Lie var født på gården ”Verpe” i Våle. Hans familie bodde der i 1900. Faren var da g.br. og sagbrukseier.

 

Bnr 27. Landskyld 1950: 2 mark 53 øre. Eier: Fru Martha Lie.

 

Karen Marie Lie herfra er eier fra 1987. Bosatt i Håvundv. 19 i 1994.

 

Husene (8/347) er skilt ut fra eiendommen som består av en skogteig ved Venstøptjenn og en jordteig rundt gården.

Ingen beboere her i 2010.

 

(C) Gard Strøm.