| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 05.04.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Mæla 23 - Østens Mæla
Nordre Mæla ble delt i 2 bruk  i ca. 1650.

Landskyld 1650: 6 huder.

 


Mæla bnr 23 fra Mælagata. Foto: G. Strøm 10/9-2014.

 


Østens Mæla. Foto fra Århusveien: Gard Strøm 29/6-2014.
 

 

Adresse i dag: Mælagata 113, 3716 Skien.

 

G.br., leilending

Anders Christensen Mælum f. ca. 1617 bg. 21/3-1690. ”Anders Mælum 73 aar g.”

g.m. Dorthe Clausdatter fra N. Venstøp f. ca. 1638 bg. i Skien 11/11-1713. ”Levor Melums Moder Dorte Clausdatter 75 aar 7 maaneder.”, d.a. Claus Bæruldsen.

1. Hans Andersen f. ca. 1655 bg. 28/2-1697. ”Hans Anderssen fra n.Mælum, 41 1/2 aar g.”

2. Engel Andersen f. ca. 1657 bg. 20/10-1698. ”Engel Anderssen fra N.Melhum 41 aar. - Kom i fattig Jord.-”

3. Nils Andersen f. ca. 1660. Se N. Mæla D.

4. Peder Andersen Mæla f. ca. 1662 bg. i Skien 20/2-1722. ”Per Anderssøn Mæla, 61.” Bodde i Skien.

5. Christen Andersen Mæla d. 1712 i Skien g.m. Anne Nilsdatter. Ingen barn. Bodde i Skien. Se nedenfor.

6. Gunne Andersdatter g.m. Claus Arnesen. Se nedenfor.

7. Levor Andersen Mæla f. ca. 1673. Se N. Mæla D.

Br. 1652.


Anders Melum var lagrettemann i 1671 og 1672. Han undertegnet med sitt segl, hvor initialene
var A. C. Siden en av hans sønner het Christen, er det nærliggende å anta at Anders var sønn av
en Christen og at initialene står for Anders Christenssøn.

Ei enke Gunhild brukte gården fra 1690 til 1698.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1655 (avskrift: Jan Christensen).

Annders Melum och Nirj Flaatterød i Gierpenn Sougenn, enn huer tilfunden at bøede 1 dr, for Schydtsfers forsømmelse, er Pennge - 2 dlr.”


Fra skattematrikkelen 1670/71:

”N. Mellom. Anders och Peder bruger schyld 12 Huder som Anders Madzens arffuinger med Bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat: 24 Rdl.”

Dette betyr at denne gården i 1670 hadde en landskyld på 6 huder. Altså 1/2-parten av Nordre Mæla.

Gårdene "S. Meelum" og "N. Meelum" utredet 1 soldat til Bamble kompani i tiden 1696-1701, trolig lenger.
Det var soldaten "Laers Hansøn Melum". Skriver: Lars Hansen. Han kan ha vært i tjeneste på en av gårdene.

 

Christen Andersen Mæla herfra g.m. Anne Nilsdatter. De bodde i Skien og hadde ingen barn.

Fra Skien Skifteprot. nr. 3, s. 594:
1712.08.09             Christen Anderssøn Mæhla
                                  Enke: Anne Nielsdatter
                                  Ingen barn

G.br., leilending

Claus Arnesen Mælum fra N. Venstøp A, s.a. Arne Halvorsen.

g. 25/7-1700 m. Gunne Andersdatter herfra, d.a. Anders Christensen.

1. Anders Clausen dpt. 8/8-1700 g. i Skien 27/3-1727 m. Margrethe Olsdatter.

2. Gunhild Clausdatter dpt. 18/6-1702.

3. Jan Clausen dpt. 22/3-1705 g.m. Ingeborg Hansdatter. Se Tyskland under Strømdal.

4. Anna Clausdatter dpt. 20/5-1708 g.m. Christian Nilsen. Se N. Limi.

Br. 1698.


F.f. Claus Meles søn Anders: Mas smed i Skien, Abraham Mele, Nils Jonssens qnde, Halvor Meles qnd. Sønnew, Kiersten Andersd. fra Mele.

F.f. Claus Mæles datter Gunnild: Christen Anderssen Mæle, Halvor Mæle, Lars Arnessen Gulsæt, Nils slagters qvinde i byen Maren, Abraham Mæluns qvinde Sophia.

F.f. Claus Mælums søn Jan: Halvor Melum, Abraham Melum, Lars Gunderssen, Nils Torsens qvinde Maren af Scheen, Levor Melums qvinde Ingeborg.
F.f. Claus Melums datter Anna: Claus Smed og hans svend Christopher,
Abraham Melum, Juditha Melum af Scheen, Levor Melums qvinde.


G.br., selveier

Anders Gjestsen Mælum fra Lille Melfald i Melum, Solum dpt. 13/5-1714 bg. 23/10-1797 (d. 15/10). ”Anders Jestsøn f. N. Mælum 83 aar.”, s.a. Gjest Olsen Melfald lille. Se Solumslekt.org.

g. i Melum krk. i Solum pr. gj. 11/11-1736 m. Kirsten Larsdatter fra Hanes i Melum dpt. 13/5-1714 bg. 8/5-1792. ”Anders Jestssøns Mælums kone Kirsten Laersdtr. gl. 78 aar.”, d.a. sagmester Lars Thorbjørnsen Hanæs.

1. Ole Andersen Mæla dpt. 18/4-1737 i Solum bg. 11/5-1775 i Skien g. 16/9-1766 m. Ambra Abrahamsdatter fra Gåsodden i Solum. Bodde i Skien.
  
Barn 1. Abraham Olsen dpt. 30/6-1767 i Skien. Var sjømann i 1792.
    Barn 2. Anders Olsen dpt. 11/4-1770 i Skien.
    Barn 3. Ole Olsen dpt. 2/11-1771 i Skien.

2. Lars Andersen dpt. 6/12-1739 i Solum. Født på Knardal. Bodde hjemme på Mæla i 1792. Ugift. Døde hos sin bror Christen Andersen i Skien. Se skiftet nedenfor.

3. Abraham Andersen dpt. 23/6-1743 i Solum g1g i Solum 24/5-1764 m. Maren Torstensdatter Molhaugen g2g i Skien 14/9-1769 m. Sara Bentsdatter. Bodde i Skien. Se skiftet nedenfor.

4. Isak Andersen dpt. 29/9-1745 bg. i Skien 12/10-1787 g. i Skien 29/12-1772 m. Anne Sophia Nilsdatter, d.a. sagmester Nils Larsen i Kverndalen.
    Isak tok borgerbrev i Skien som Hattemaker. Se skiftet nedenfor. Enka ble g2g i Skien med Gunder Tevesen fra Fossum. Se N. Fossum.

5. Jacob dpt. 26/12-1747 bg. 14/7-1748. ”Anders Mælas s. Jacob, 1/2 aar.”

6. Jacob Andersen dpt. 15/6-1749. Overtok det som var igjen av gården. Se nedenfor.

7. Peder dpt. 22/8-1751 bg. 5/3-1752. ”Anders Mælas s. Peder 1/2 aar.”

8. Peder dpt. 28/1-1753 bg. 25/2-1753. ”Anders Mælas s. Peder 4 uger.”

9. Ingeborg Andersdatter dpt. 22/5-1754 g.m. Just Halvorsen Tufte. Se Tufte(3).

10. Christen Andersen dpt. 29/9-1756. Bodde i Skien og drev vertshus der.

Br. 1745.

F.f. Anders Jestsøns og Kisten Larsdatters barn Ole (i Solum): Ifver Bergen, Rasmus Hannæs, Jon Melfald, Karen Hvalen, Anne Hannæs.
F.f. Anders Knardalls og Kisten Larsdatters barn Lars (i Solum): Halvor Aanerøe, Jens Amundsøn, Kisten Aanerøe, Anne Kittilsd.
F.f.
Anders Melfalds og Kisten Larsdatters barn (i Solum) Abraham: Ifver Bergen, Ole Heljesøn, Anders Hansøn Hvalen, Marthe Dolfven, Ingebor Larsdatter Hannæs.
F.f. Anders Melues Isak: Augustinus Larssøn, Hans Matissøn, Anders Hanssøn, Halvor Melues qde. Barbara Halvorsdatter.
F.f. Anders Mælums db. Jacob: Hans Falchums kone, Ingebor Halvorsdtr., Søren Falchum, Knud Hansen, Christen Halvorsen.
F.f. Anders Mælums db. Jacob: Knud Smeds kone, Kisten Heljesdtr., Hans Falchum, Halvor Pedersen, Ole Jansen.
F.f. Anders Mælums db. Peder: Knudt Bøes kone, Karen Andersdtr., Søren og Hans Falchum, Jan Clausen.
F.f. Anders Mælums db. Peder: Giertrud Larsdtr., Viveche Hansdatter, Mons Jensen, Nils Larsen, Isak Hansen.
F.f. Anders Mælums pb. Ingebor: Nils Larsens kone, Giertrud Larsdtr., Nils Larsen, Isak Hansen, Hans Rasch.

F.f. Anders Mælums db. Christen: Isak Hansens kone, Elen Larsdtr., Lars Knap, Isak Hansen, Thomas Hansen.

Tjenestepike her i 1764: Aslaug Saamundsdatter.

Skien skifteprot. nr. 10b, s. 573a. Dato: 10/8-1801.
Skiftet sluttet 23.11.1802. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 274a, 324b og 326a
                Lars Andersen Mæhla død.

                Ingen livsarvinger, derfor søsken og deres arvinger.               

                1. Abraham Andersen Mæhla død

                    a. Ingeborg Kirstine Abrahamsd. g.m. Hans Nielsen i Scheen.
                    b. Anne Gurine Abrahamsd. i Graaten g.m. Gunder Hynie.
                2. Isach Andersen Mæhla død.
                    a. Kirsten Maria Isachsd. 24 aar. Ugift.
                    b. Anne Gurine Isachsd. ved Borrestad g.m. Jon Hansen.
                    c. Ingeborg Isachsd. i Porsgrund g.m. Jochum Monrad.

                    d. Maren Sophie Isachsd. 14 aar.
                3. Jacob Andersen Mæhla død.
                    a. Jens Christian Jacobsen Mæla 20 aar.
                    b. Kirstine Sophie Jacobsd. 18 aar.
                    c. Ingeborg Jacobsd. 16 aar.

                    d. Christence Jacobsd. 14 aar.

                    e. Ellen Jacobsd. 12 aar.

                    f. Clare Jacobsd. 10 aar.

                    g. Andrea Jacobsd. 8 aar.

                    h. Joachime Jacobsd. 4 aar.

                4. Ingeborg Andersd. død. Vært g.m. Just Tofte.

                    a. Gurine Justd. død, vært g.m. Isach Olsen paa Bratdzberg Kleven.

                    b. Inger Justd. g.m. Lars Nørholm. i Scheen.
                5. Christen Andersen Mæhla. Borger og vertshusholder i Scheen.

 

2/5/1792       KIRSTI LARSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 649a.
Mæhla          Arvinger:                            
               Enkem. Anders Giertssen og barna:
               1. Ole Anderssen, død, g.m. Ambra Abrahamsdtr. og etterlatt seg en sønn:
                 a. Abraham Olssen 25 år. Fraværende på sjøfart med hr. Wittus Juel i Arendal.
               2. Lars Anderssen, myndig, her på gd.
               3. Abraham Anderssen, død, etterlatt seg 2 døtre:
                 a. Ingeborg Kirstine Abrahamsdtr. g.m. Hans Nilssen i Skien.
                 b. Anne Gurine Abrahamsdtr. g.m. Gunnar Ingebretssen Hyni.
               4. Isak Anderssen, død, etterlatt seg 4 døtre:
                 a. Kirsten Maria Isaksdtr.   17 år.
                 b. Anne Gurine Isaksdtr.     15 ”
                 c. Ingeborg Isaksdtr.        12 ”
                 d. Maren Sophia Isaksdtr. 5 … 6 ”
                    Alle heime hos mora Anne Sophia Nilsdtr. som er gift med Gunnar Tevesen i Skien.
                    Formynder for alle 4 barna ble bestefaren Nils Larssen (Lorentzen?), sagmester, bor i Kverndalen i Skien.
               5. Jacob Anderssen, bor på gd., myndig.
               6. Christen Anderssen, myndig, bor i Skien.
               7. Ingeborg Andersdtr. g.m. Just Halvorssen Tufte, bor i Skien.
Procurator Brangstrup møtte på Abrahams Anderssens vegne.
Brt: 3764 - 1 - 22
Net: 3317 - 3 -  7
Jordegods: a. 6 huder skyld i nordre Mæhla m.b. og h., verd 2000 rdl.
                     b. Bygård i Telemarksgt. i Skien, verdi 900 rdl.
Husdyr: 3 hester, 11 kyr, 7 sauer og 1 gris.

25/11/1797     ANDERS JESTSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 301a.
N.Mælum        - død 15/10. d.a. -                  
                      Arvinger: Barna:
               1. Ole Anderssen, død, etterlatt en sønn:
                 a. Abraham Olssen, myndig, på sjøreise. Midlertidig verge ble farbroren Jacob Anderssen.
               2. Lars Anderssen, myndig, bor hos broren Christen i Skien.
               3. Abraham Anderssen, død, etterlatt seg 2 døtre:
                 a. Ingeborg Kirstine Abrahamsdtr. g.m. Hans Nilssen, sagmester i Skien.
                 b. Anne Gurine Abrahamsdtr. g.m. Gunder Ingebretssen, bor i Gråten i Solum sogn.
               4. Isak Anderssen, død, etterlatt seg 4 døtre:
                 a. Kristine Maria Isaksdtr.  22 år.
                 b. Anne Gurine Isaksdtr. ca. 20 ”
                 c. Ingeborg Isaksdtr.        17 ”
                 d. Maren Sophia Isaksdtr.    11 ”
                 Den eldste og yngste bor hos mora, Anne Sophia Nilsdtr. som er gift igjen med Gunder Teuessen (Tevesen) i Skien.
                 Men de 2 andre ute og tjener. Formynder for barna ble morfaren sagmester Niels Larssen i Skien.
               5. Jacob Anderssen, myndig, bor her på gården.
               6. Christen Anderssen, myndig, bor i Skien.
               7. Ingeborg Andersdtr. død, vært g.m. Just Halvorssen Tufte, og etterlatt seg 2 døtre:
                 a. Inger Justsdtr.          ca. 22 år.
                 b. Kirsten Gurine Justsdtr. ca. 20 ”
                    Begge i tjeneste hos andre. Formynder var fra før utsett farbror Aslak Halvorssen Tufte.
”Det ble nå forklart at avd. Anders Jestsen ikke eiet annet enn det som var ham påloddet etter sin salig hustru Kirsti Larsdtr., skifte
 24.10. 1792. Dette skifte ble så opskrevet her på nytt, iallfall delvis.”
Brt: 1813 - 3 - 2
Net: 1331 - 2 - 2
Jordegods: a. 3 huder 3 3/8 skind i nordre Mæla, utlagt 1093 - 3 - 0
                     b. Avd. pålodd. del i kjøpm.gd. i Telemarksgt. i Skien, 146 - 2 - 12.
 

Det ble fradelt 1 hud av denne eiendommen i 1745 som ble solgt til Børge Halvorsen. Anders Mælum kjøpte 1 hud igjen i 1750 og eide deretter igjen 6 huder i gården. Senere ble flere gårdparter fradelt og solgt. Ved Anders Gjestssøn Mælums død i 1797, var det 2 huder igjen av gården som sønnen Jacob Anderssøn Mælum overtok.


G.br., selveier

Jacob Andersen Mælum (Jacob Andersen Mæla) herfra dpt. 15/6-1749 bg. 24/6-1801. ”Jacob Anderssøn Nordre Mælum 52 aar.”, s.a. Anders Gjestsen Mælum.

g. i Gjerpen 8/10-1775 m. Jensine Christiana Jensdatter Steer fra Fossum dpt. 24/7-1755 d. 22/7-1826 på N. Mæla, d.a. Jens Christiansen Steer. Se Familie 3 - Fossum 1740.

1. Kirsten Sophia dpt. 18/2-1776 bg. 11/8-1779. ”Jacob Mælas d. Kisten Sophia 3 1/2 aar.”

2. Christence dpt. 26/7-1778 bg. 27/12-1778. ”Jacob Mælas d. Christence 1/2 aar.”

3. Jens Christian Jacobsen dpt. 24/10-1779. Overtok bruket.

4. Kirsten Sophia Jacobsdatter dpt. 28/3-1782 d. ca. 1813 i Holla. Ugift. Var tjenestepike i Holla.

5. Ingeborg Jacobsdatter dpt. 13/2-1785 g.m. skipper Peder Ludvigsen i Skien.

6. Christence Jacobsdatter Mæla dpt. 25/3-1787 g.m. Anders Pedersen fra Brevik. Tok familienavnet Mæla. Bodde i Brevik og er forfedrene til avdød frisør Jacob Mæla og mange andre i Brevik.

7. Elen Jacobsdatter dpt. 12/7-1789 g.m. hjulmaker Even Jacobsen. Bodde på Osebakken.

8. Clara Jacobsdatter dpt. 17/7-1791 g.m. skomaker Svennung Olsen. Bodde i Skien.

9. Christiana Jacobsdatter dpt. 9/3-1794. Bodde ugift i Sandefjord, 27 år gammel i 1828. Tjente der.

10. Andrea Joachime Jacobsdatter dpt. 3/1-1797 g.m. Jørgen Christensen. Bodde i Gråten i Solum.

Br. ca. 1797.


F.f. Jacob Andersens pb. Kisten Sophia fra N. Mælum: Just Toftes kone, Margrethe Halvorsdtr., Giert Condrop, Isak Andersen, Lars Nilsen.

F.f. Jacob Mælas pb. Christence: Isak Mælas kone, Sara Kittilsdatter., Anders Mæla, Clemet Rasmusen, Lars Nilsen.

F.f. Jacob Mælas db. Jens Christian: Anders Mælas kone, Marthe Halvorsdatter, Isak Mæla, Aslak Halvorsen, Hans Nilsen.

F.f. Jacob Mælas pb. Kisten Sophia: Søren Condrops kone, Margrethe Halvorsdatter, Anders Mæla, Isak Andersen, Christopher Nilsen.

F.f. Jacob Mælas pb. Ingebor: Isak Mælas kone, Ingebor Kistine Abrahamsdtr., Just Tofte, Søren Condrop, Hans Jacob Isaksen, Christen Andersen.

F.f. Jacob Mælas pb. Christence: Jacob Isaksens kone, Anne Gurine Abrahamsdtr., Isak Mæla, Clemet Rasmusen, Tollef Knudsen.

F.f. Jacob Mælas pb. Elen: Hans Nilsens kone, Anne Gurine Abrahamsdatter, Anders Mæla, Peder Hansen, Hans Jacob Isaksen, Søren Condrop, Clemet Rasmusen, Thor Andersen.

F.f. Jacob Anderssøn Mælums pb. Clare: Gunder Tevessøns k., Christen Mælums k., Anders Mælum, Peder Mælum, Peder Falchum.

F.f. Jacob Anderssøn N. Mælums pb. Christiana: Christen Mælums k., Kirsten Gurine Jostsdtr., Jens Aarhuus, Clemet Rasmussøn, Hans Nilssøn.

F.f. Jacob Anderssøns pb. Andrea Joachime fra N. Mælum: Gunder Tevessøns k., Christen Mælums k., Hans Jacob Isakssøn, Laers Nilssøn, Jacob Jenssøn.


Jensine Christiane Jensdatter Steer var trolig i tjeneste på Fossum før hun ble gift med Jacob Andersen.
Hun er ikke født eller konfirmert i Gjerpen.
 

Landskyld i 1801: 2 huder.

 

5/11-1806      JACOB ANDERSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 13, s. 537a.
Nordre Mæla    Arvinger:                            
               Enka Jensine Christiana Anderssen (Hun hadde sittet i uskiftet bo, ifl. bevill. 4.7.1801.)
               og barna:
               1. Jens Jacobssen, myndig, bor på Mæla.
               2. Kirsten Sophie Jacobsdtr. ugift, 24 år, heime.
              
3. Ingeborg Jacobsdtr.       --”--, 22 ” , ute og tjener.
               4. Christence Jacobsdtr.     --”--, 20 ” , ditto
               5. Elen Jacobsdtr.           --”--, 18 ” , heime.
               6. Clara Jacobsdtr.                 16 ” , ditto.
               7. Christiana Jacobsdtr.            12 ” , ditto.
               8. Andrea Jacobsdtr.                 9 ” , ditto.
Enka fikk Søren Christianssen Condrup til laugverge. Broren formynder for samtlige umyndige søstre.
Brt: 1502 - 2 - 4
Net: 1132 - 1 - 8
Jordegods: 2 huder m.b. i gd. Mæla nordre. Taksert til 1300 riksdaler.

19/8-1828      JENSINE CHRISTIANA JENSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 155b.
Nordre Mæhla   Arvinger: Barna:                     
               1. Jens Jacobssen på gd. Mæla, myndig.
               2. Ingeborg Jacobsdtr. g.m. skipper Peder Ludvigssen i Skien, men er nå for tiden ute på sjøreise.
               3. Christence Jacobsdtr. enke etter Anders Pederssen og bor i Brevik.
               4. Elen Jacobsdtr. g.m. Even Jacobssen, bor på Osebakken.
               5. Clara Jacobsdtr. g.m. skomaker Svenung Olssen i Skien.
               6. Christiane Jacobsdtr. ugift, 27 år, kondisjonerer i Sandefjord.
               7. Andrea Jacobsdtr. g.m. Jørgen Christenssen og bor i Gråten.
Formynder for Christiane ble Svenung Olssen.
Brt: 709 - 3 - 23
Net: 504 - 1 -  6
.
 

G.br., selveier
Jens Christian Jacobsen Mæla
(Jens Jacobsen) dpt. 24/10-1779 d. 3/8-1829 på N. Mæla, s.a. g.br. Jacob Andersen Mæla.

g. 15/9-1805 m. Karen Kirstine Jacobsdatter f. ca. 1779 d. 4/10-1845 på N. Mæla.
Forlovere: "Jens og Lars Aarhuus."
1. Kirsten Andrea Jensdatter dpt. 30/12-1807 g.m. Østen Andersen. Overtok bruket.
2. Inger Sophie Jensdatter f. 31/3-1811.
3. Jacob f. 1/7-1814 d. 12/12-1816 på Mæla.
4. Joachime Christine f. 21/1-1817 d. 21/3-1817.
5. Jacob f. 7/3-1818 d. 25/6-1819 på Mæla.
Br. ca. 1805.

F.f. Jens Christian Jacobssøns pb. Kirsten Andrea f. N. Mælum: Christense og Ellen Jacobsdtr., Johannes Erikssøn, Abraham Hanssøn, Ole Gunderssøn.

F.f. Jens Christian Jacobssøns pb. Inger Sophie f. N. Mælum: Helje Christianssøns k., Ellen Jacobsdatter, Gunder Hynie, Abraham Hanssøn, Christopher Condrup.
F.f. Jens Christian Jacobsen og Karen Kirstine Jacobsdtr.
Melas db. Jacob: Peder Ludvigsens k., Andrea Joakime Jacobsdtr. Mela, Gunder Hynie, Sveno Olsen, Abraham Hansen, Jørgen Christensen.


G.br., selveier

Østen Andersen Mæla fra N. Venstøp(D) dpt. 8/1-1804, s.a. Anders Engebretsen.

g. 7/10-1831 m. Kirsten Andrea Jensdatter herfra dpt. 30/12-1807 d. 8/10-1845 på Mæla, d.a. Jens Christian Jacobsen.

Forlovere: "Halvor Larsen af Skien og Anders Kjos af Skien."

1. Jens Andreas Østensen f. 7/9-1832 på Mæla.

2. Sophie Christiane Østensdatter f. 27/1-1835 på Mæla.

3. Karen Elise f. 30/9-1837 på Mæla d. 17/2-1839 på Mæla.

4. Karen Elise Østensdatter f. 2/9-1841 på Mæla.

Br. 1837.


Tjenestefolk på gården i 1835: Henrik Anders Lindberg (22) og Karen Andersdatter (21). Under folketellingen 1845, bodde Østen her
som enkemann med 3 barn og 2 tjenestefolk: Halvor Olsen (20) og ugifte Anne Torgersdatter (40). Østen ble da skrevet som ”jordbruger”.
Han var da leilending etter at han 2 år tidligere hadde solgt gården til Borchsenius.

Østen kan ikke sees å være gravlagt eller registrert død i Gjerpen. Han var ikke lenger i Gjerpen i 1865.

 

Landskyld 1838: 1 hud 9 skinn (rev. til 3 skylddaler 1 ort).

18/4-1843      ØSTEN ANDERSSEN MÆLA            Bamble Skifteprot. nr. *)
Aarhus         - oppbudsbo -                        
               ”I følge krav fra Østen Anderssen Mæla av 3.4.1843 om registrering og påfølgende
                deling av hans eiendeler mellom kreditorene.”
                Her ble det holdt mange møter og skiftet ble først avsluttet 16/7-1845.
Brt:     72 -  49
Gjeld: 1868 - 113 1/2 (Insolvent).
*) A: BS 18 s.338-360b-388-415b-452. B: BS 22 s.65b. C: BS 24 s.111.

10/10-1845     KIRSTEN ANDREA JENSDATTER MÆHLA      Bamble Skifteprot. nr. *)
Mæla           - gm.kone, død 8.10.1845 -           
              Arvinger:
               Enkem. Østen Anderssen Mæhla og barna:
               1. Jens Andreas Østenssen Mæhla 12 år.
               2. Sophie Christiane Østensdtr.  9 ”
               3. Karen Elise Østensdtr.    ca. 4 ”
               Tilsynsverge ble Jens Eliassen Aarhus.
               Formynder for sønnen: Kjøpm. Ludvigsen. I stedet for ham møtte farver Isak Nærum.
Brt:   148 - 2 - 16
Gjeld:  99 - 2 -  1, samt sk.omk. og mye mer gjeld.  (Insolvent).
*) A: BS 20 s.18-52-55b-86.
B: BS 22 s.171b. C: BS 24 s.?
Senere: Utlodn. funnet i utlodnings protokoll for 1850-54, folie 315. Utlodn. og dermed skiftets slutt, gikk for seg 31.5.1854.

Gården ble i 1843 solgt til fogden Fredrich Carlow Sophus Borchsenius og ble en del av det vi siden kjenner
som Østens Mæla. Oppkalt etter siste bruker. Borchsenius gikk siden konkurs i 1868. Han hadde forut for konkursen
kjøpt opp l.nr. 41a (2 huder), l.nr 41b (3 skinn), l.nr. 42 (2 ½ skinn) og Falkum, l.nr. 31 og 32.
Sistnevnte gårdskompleks gikk under navnet ”Store Mæla”. Se Mæla(21).


Stadsagronom, selveier

Jens Jacobsen fra Eltvedt-eie i Solum f. 1/3-1827 d. 1892, s.a. Jacob Sivertsen og Marthe Magdalena Isaksdatter.

g. i Solum kirke 13/11-1856 m. Inger Johanne Hansen fra Skien f. 15/9-1828, d.a. styrmann Thomas Hansen og Inger Andrea Tollefsen.

1. Martha Magdalena Jacobsen f. 11/6-1858 på "Gjemsøe" i Solum.

2. Thonny Andrea Jacobsen f. 14/3-1860 på Gjemsø i Solum.

3. Thomas Hansen Jacobsen f. 8/1-1863 i Skien.

4. Sara Annette Didrikke Jacobsen f. 22/9-1865 i Skien.

5. Jacob Severin Jacobsen f. 12/10-1867 i Skien.

6. Thalie Jacobsen (tvilling) f. 1/8-1870 på Mæla.

7. Annine Jacobsen (tvilling) f. 1/8-1870 på Mæla.

Br. 1869.

Da de giftet seg bodde de begge to på Klosterøya i Solum prestegjeld.Stadsagronom Jens Jacobsen (1827-1892).

Tjenestefolk i 1875: Amund Gunnuldsen fra Bø i Telemark f. 1853, Sofie Olsdatter f. 1859 og Thurine Johnsdatter f. 1857. 

Besetning i 1875: 1 Hest, 6 Kuer, 2 Svin.

G.br., grosserer, selveier

Peder P. Marum fra Melum sogn i Solum prestegjeld f. 15/11-1848 d. 1/2-1924 i Gjerpen, s.a. Peder Aasoldsen Hummelsgaard og Karen Kristine Paulsdatter Gjærum (1822-1872).

g.m. Johanne Marie Gundersdatter fra Sannesmoen i Holla f. 18/3-1849 d. 19/3-1928 i Gjerpen, d.a. Gunder Hansen Sannesmoen d. 1871 og Margrethe Jonsdatter fra Sannes nedre.

1. Mathilde Pedersen Marum f. 21/10-1872 i Melum g. i Gjerpen 11/8-1897 m. Kristian Larsen Aarhus f. 1868 i Siljan, s.a. Lars Danielsen.

2. Peter Pedersen Marum f. 24/8-1874 i Melum. Overtok bruket.

3. Gustav Pedersen Marum f. 17/5-1876 i Melum d. 5/7-1936. Bosatt i Skien. Gravlagt på Gjerpen. Ugift.

4. Martha Karoline Pedersen Marum f. 15/8-1882 på Mæla g. i Gjerpen 30/12-1909 m. Jørgen Jørgensen Jøntvedt jr. Se Vipeto øvre(2) "Rauhaug".

5. Paula Marthe Pedersen Marum f. 1887 d. ung?

Br. 1881.
 

Denne familien kom til Gjerpen i 1878.

Andre beboere her i 1891: Enkemann og gårdskarl Lars Halvorsen fra Solum f. 1834,
enka Anne Gurine Andersdatter Marum, Peders stemor fra Solum f. 1823. Hun hadde føderåd.
Tjenestejente 1891: Anne Aanesdatter fra Seljord f. 1856.
Losjerende: Kontorist i bokholderi, Halvor Pedersen Gjærum fra Solum f. 1851.

 

Landskyld 1886: 3 skylddaler 2 ort (rev. til 8 mark 60 øre).


Se folketellingen 1900.
 

G.br., agronom, selveier

Peter P. Marum herfra f. 24/8-1874 i Melum d. 1958.

g. 13/11-1904 m. Gunvor Haugen fra V. Haugen under Berberg f. 26/12-1881 d. 1963, d.a. Gunder Torgrimsen Haugen fra Fyresdal.
Forlovere: "Kristian Aarhus og Gustav Marum."

1. Maria Marum f. 4/2-1906 på Mæla.

2. Hedvig Marum f. 15/9-1909 på Mæla.

3. Signe Marum f. 15/11-1911 g.m. Halvor Larsen Hoppestad. Se Hoppestad(8).

4. Paula Marum.

5. Per Marum f. 17/3-1919. Overtok bruket.

Br. 1899.


Se folketellingen 1910.
 

Peter Marum fikk Bratsberg Amts Landhusholdningeselskaps sølvmedalje.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 113 (Gnr 4, bnr 23) er overdradd til Per Marum (17.06.1950)."


G.br., selveier 

Per Marum f. 17/3-1919 d. 24/11-2007.

g. 1948 m. Elsa Lillian Carlsby fra Skien f. 24/11-1925 d. 16/4-2001, d.a. Marenius Juliusson Carlsby fra Skee i Sverige f. 18/8-1887 d. 22/1-1962.

1. Petter Marum f. 1950. Overtok gården.

2. Gunn Marum f. 1951. Bosatt i Limiløkka 54 (1994/2007).

Br. 1950.

Elsa Marums mor var: Alvilde Halvorsen fra Skien f. 16/5-1895 d. 14/6-1980. Elsa Marums morfar var
møllearbeider i Skien, Halvor Halvorsen fra Eriksrød f. 3/8-1856 på Eriksrød i Gjerpen d. 1936 i Skien.
Mormor var Anne Maria Johnsdatter fra Herre i Bamble f. 21/1-1857 d. 1932 i Skien.

 

Det nåværende innhuset ble oppført før 1860.
Buskap på 1950-tallet: 1 hest, 10 kyr, 1 okse, 6 ungdyr, 5 griser og 30 høner.
En del grønsaksdyrking.

 

Gårdens grenser nedskrevet av Per Marum på 1950-tallet:

”Syd: Hans Bøe, Aslaug Vale, Tarje og Tone Lofthus. Vest: Tarje og Tone Lofthus, Elias Aarhus, Lars Aarhus.
Nord: Andreas Johnsen-Holmberg. Øst: Hovedveien.”

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

4

23

Østens Mæla

Per Marum

8 mark 35 øre

 

Forsker innen planteforedling, selveier 
Petter Marum (herfra) f. 1950.
g. 1974 m. lærer Tone-Mari Christiansen fra Porsgrunn f. 1951.
1. Ingvild Marum f. 1977.
2. Per Marum f. 1979.
Br. 1991.

 

 


 

(C) Gard Strøm.