| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Gjerpen ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

Oppdatert: 27.07.2013


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Hoppestad 8 - Rønningen
Bnr 8 og 11. Også kalt Rønningen. Se tidligere Øvre Hoppestad(A). 

Adresse i dag: Hoppestadlia 43, 3721 Skien.

Gården ble bygd av Halvor Tufte. Våningshus og uthus ble satt opp i 1872.
Uthuset ble ombygd i 1917 og våningshuset ble modernisert og påbygd i 1950.

Lærer, selveier

Halvor Larsen Tufte
fra Osebakken f. 15/7-1842 d. 19/8-1918.
g. 3/12-1871 m. Kirsten Ingebretsdatter fra Tufte(3) f. 25/7-1846 d. 30/9-1925, d.a. Ingebret Olsen.
1. Lars Halvorsen f. 11/1-1872. Se nedenfor.
2. Karen Halvorsdatter f. 22/11-1873 g.m. Ole Nilsen Hyni. Se Hyni(2).
3. Ingeborg Halvorsdatter f. 8/3-1876 g.m. Nils Andreas Nilsen Grini. Se Grinihaven.
4. Ingebret Halvorsen Tufte f. 4/2-1879 på Hoppestad.
Emigrerte til N. Amerika. Døde der før 1954.
5. Olaf Halvorsen Tufte f. 26/4-1881. Tufte(3).

6. Hanna Kirstine Halvorsdatter f. 26/8-1883 på Hoppestad. Emigrerte til N. Amerika. Gift der med Julius Egeland.

Br. 1870.
 

Denne familien overtok også Kirstens farsgård Tufte(3).

Se folketellingen 1900.

G.br., selveier
Lars H. Hoppestad
herfra f. 11/1-1872 d. 7/2-1954,
s.a. Halvor Larsen Tufte.
g. 17/11-1905 m. Anna Marie Larsdatter Holm fra S. Holm f. 19/8-1881 på Gravli d. 12/1-1929, d.a. Lars Gregoriusen Holm.

1. Laura Hoppestad f. 4/1-1907
g.m. Olav H. Aas. Se Furuvald.
2. Halvor L. Hoppestad f. 30/12-1909.
Overtok gården.
Br. 1916. 

Se folketellingen 1910.

Kilde: Varden 9/1-1947.
Gårdbruker Lars Halvorsen Hoppestad fyller 75 år lørdag 11 ds. (dennes). Han er født på Hoppestad og tjente i ungdomsårene hos sin bestefar (morfar) på Tufte. En tid gikk han også i Salmakerlære. Omlag 30 år gammel overtok han fedrenegården på Hoppestad og drev gården godt til han for 6-7 år siden overførte den til sønnen Halvor.
Noe særlig politisk interessert har Hoppestad aldri vært, men han har hatt en del kommunale tillitsverv. I ungdomsårene var Hoppestad en ivrig fisker og tok mangen tur opp til Lilleøkter. I de senere år har ikke helsen vært helt god, men Hoppestad har allikevel godt humør. Personlig er han en ualminnelig og hyggelig kar, om hvem det sikkert kan sies at han har bare venner.

G.br., selveier
Halvor L. Hoppestad
herfra f. 30/12-1909 d. 22/4-1992.
g.m. Signe Marum fra Østens Mæla f. 15/11-1911 d. 16/9-2011,
d.a. Peder P. Marum.
1. Lars Hoppestad f. 1944. Flyttet til Notodden. Overtok gården.
2. Per Hoppestad f. 1950. Se
Hoppestad(2).
Br. 1940. 

Gårdens grenser beskrevet av Halvor L. Hoppestad på 1950-tallet.
”Mot nord: Hoppestad stasjon. Øst: Tuftegårdene. Syd: Venstøp. Vest: S. Hoppestad.”

Gårdens besetning i 1954: 1 hest, 9 kyr, 3 ungdyr, 3 griser og ca. 100 høner.

Selveier
Lars Hoppestad
herfra f. 1944.
g.m. Mari Ingeborg Gyving fra Notodden.
1. Halvor Gyving Hoppestad f. 1967 på Notodden.
2. Ole-Bjørn Gyving Hoppestad f. 1971 på Notodden. Overtok gården
Br. 1992.

Denne familien er bosatt på Notodden.

Adjunkt, bilselger, kioskeier, selveier
Ole-Bjørn Gyving Hoppestad (Ole-Bjørn Hoppestad) f. 1971 på Notodden, s.a. Lars Hoppestad herfra.
Br. 1997.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (2004), bind IV, side 241. Utdrag.
Gården er på 75 dekar jord og 35 dekar beite. Det blir drevet med korn og poteter. Melkekur ble det slutt med i 1976. Første traktoren kom i 1948. I dag er her traktor, vanningsanlegg (sameie) og korntørke. I tunet står et våningshus fra 1872, som ble restaurert i 1950, og en låve fra 1872, med fjøs og grisefjøs fra 1954 og redskapshus fra 1994.


Hoppestad bnr 8. Foto: Avfotografert fra "Norske gårdsbruk, Telemark" (Foyn forlag 2004).

(C) Gard Strøm.