| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.06.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Grini 21 - Grini søndre - Grinihaven
Gammelt løpenr. 153 og 157. Fra Norges matrikkel 1889 gårds og bnr: 57/21 og 57/13.

Husmannsplassen Grinihaven lå her.

Gården består også av et skogstykke vest for Heivannet 57/13 ”Grinimyra”, samt 57/22.

Gården ble utskilt fra Grini bnr 9 i 1897.

Adresse i dag: Griniv. 67, 3721 Skien.

Arbeider, husmann
Svend Madsen
f. ca. 1622 bg. 4/12-1733. ”Svend Madssøn, 100 aar.” (Trolig ikke fullt så gammel. G.S.)
g. før 1681 m. Gunhild f. ca. 1653 bg. 11/6-1715. ”Svend Madssøns qde Gunnild 62 aar.”
1. Torjer Svendsen f. ca. 1675. Se Kjøyta under Grini. Han bodde i Grinihagen før han giftet seg.
2. Thore Svendsdatter dpt. 8/1-1682.
2. Berthe Svendsdatter dpt. 1/4-1684 g.m. Christen Halvorsen. Se Skriua under Foss.
3. Ragnhild Svendsdatter dpt. 23/1-1687.
4. Erik Svendsen dpt. 10/3-1689.
5. Anne Svendsdatter dpt. 27/11-1692.
6. Lauritz dpt. 18/4-1697 bg. 22/1-1699. ”Sven Matsens søn Lauritz - 1 1/3 aar g. i fattig jord.”
7. Helje Svendsdatter dpt. 15/8-1700.
Br. ca. 1694.

Sven Otterholts d. Thore.
Sven Otterholts d. Ragnil.
F.f. Sven Matzens søn Erik: Tron Møller, Anne Pedersd. Maren Tronsd.
F.f. Sven Matzens datter Anne: Jacob Jønneval, Isak Mo, Karen Jønneval, Gulbrand Torsens Gunnil, Sissel Lauritzdatter fra Gaasehøllen.
F.f. Sven Matzen paa S. Grinni ejer hans Søn Lauritz: Even i Laugmandshaven, Aslak Limi, Ole Skomagers qnde Else, Ole Risings qnde Guri, Anne en Vigveringspige holder til hos Ole Skomager paa Grinni ejer.
F.f. Sven Matzen, fra Grini-haven hans datter Helje: James Johanssen i Qverndalen, Rolf Saugmester i Qverndalen, Else Ole Skomagers, Tore Sondresdatter.

Svend Madsen og Gunhild bodde tidligere på S. Oterholt. Om det stemmer at Svend var født i ca. 1622
kan han ha overlevd flere hustruer og kan derfor ha flere Svends-sønner og døtre i området.
På den annen side var presten på den tiden "flink" til å sette alderen på, gamle mennesker, usannsynlig høy.

18/1-1711   et uægte barn Ole fra Grinjeje. Moderen Else Nilsdatter som da holt til hos Torier Svendssøn.
Barnefaderen blef udlagt Jon Olssen som da var hos Leutn: Usler.
Test: Torier Svendsen og Svend Madssøn, Christen Olsens qvinde fra Bøeje, Maren Grini.

En barnedåp i Gjerpen 27/1-1712:
”Et uægte barn Ole fra Nr. Grinj eje. Moderen Ole Langgaards datter Gunnild. Barnefader udlagt Hans Olssøn, hid kommen fra Viigsiden, hvor hand haver sin ægte hustru.
Test: Svend Madssøn, Torier Svendssøn, Rasmus Grinis qde Rønnou, Svends qvinde Gunnild.

Ondsdagen d 20. Martij:    U=ægte barn fra Nr. Grinj ejer: Inger.
Test: Svend Grinjhaven, Samuel Rising, Ole Langgaards qnde, Tore Bruchmejer.
Moderen Gunnild Olsdatter. Barnefaderen udlagt Hans Olsøn, Svensk skomager hendis forrige barnefader.

28/4-1720: uægte barn Hans hos Svend Madssøn.
Moderen Ingeborg. Barnefader udlagt Hans Sadelmager ved de røde. Hun kom fra Sanne.
Test: Anders Berg, Tore Svendsdatter, Mari Rising.

Arbeider, husmann
Henrik Monsen
fra Fossum f. ca. 1696 bg. 3/10-1756. ”Henrich Monsen fra Grinie ejet 62 aar.”, s.a. Mons Villadsen. Se Familie 1 - Fossum 1711.
g. 18/8-1726 m. Ragnhild Svendsdatter herfra dpt. 23/1-1687 d. etter 1762, d.a. Svend Madsen.
1. Mons Henriksen dpt. 2/3-1727. Se Kjøyta under Grini.
2. Gunhild Henriksdatter dpt. 29/4-1731 g.m. Torjer Amundsen. Se Kjøyta under Grini.
Br. ca. 1733.

F.f. Henric Mognssøns Mogns: Søren Chr: Grol, Nils Jenssøn, Vinters Kieriste, Lollicen.
F.f. Henric Mognssøns Gunnild: Lensmanden, Torsten skomager, Ingebret
Bradsberg, Lensmandes datter.

Enka bodde i 1762 på Kjøyta (Sommerfryd) hos sin sønn Mons Henriksen.

Arbeider, husmann
Rasmus Hansen
fra Eriksrød dpt. 7/10-1736 bg. 19/1-1792. ”Rasmus Hanssøn Haven u/Grinie nordre 54 aar.”, s.a. Hans Halvorsen.
g. 23/1-1767 m. Dorthe Svennungsdatter fra N. Grini(B) dpt. 23/1-1743, d.a. Svennung Nilsen.
1. Peder Rasmussen dpt. 28/5-1767.
-   bg. 17/3-1770. ”Rasmus Hansens dødf. db.”
2. Karen Maria Rasmusdatter dpt. 20/5-1771.
3. Gunhild Rasmusdatter dpt. 14/4-1776.
4. Hans Rasmussen dpt. 26/10-1783.
Br. 1762.

F.f. Rasmus Hansens db. Peder fra Grinie Ejet: Lisbeth Svennungsdtr., Marthe Svennungsdatter, Svennung Grinie, Jacob Riising, Axel Gundersen.
F.f. Rasmus Hansens pb. Karen Maria fra Grinie Ejet: Jacob Riisings kone, Lisbeth Svennungsdatter, Svennung Grinie, Thor Amundsen.
F.f. Rasmus Hansens pb. Gunhild fra Grinie Ejet: Jacob Riisings kone, Johanne Svennungsdatter, Nils Nilsen, Nils Svennungsen.
F.f. Rasmus Hansens db. Hans fra Grinie Ejet: Ole Monsens kone, Margrethe Monsdatter, Povel Olsen, Ole Monsen.

Arbeider, husmann
Daniel Henriksen Grinie fra Fossum dpt. 17/3-1754 bg. 5/2-1786. ”Daniel Henrichsen 33 aar.”, s.a. Henrik Sørensen. Se Familie 15a - Fossum 1762.
g. 4/11-1775 m. Marthe Solvesdatter fra Grini(21) "Grinihaven" dpt. 16/12-1754 bg. 2/2-1809, d.a. Solve Engebretsen Grinie.
1. Solve dpt. 20/3-1776 bg. 5/8-1776. ”Daniel Henrichsens s. Solve 18 uger.”
2. Henrik Danielsen dpt. 10/8-1777 g.m. Maren Olsdatter. Se Familie 2 - Hyni 1825.
3. Solve Danielsen dpt. 19/11-1779. Se Hyni(15) ”Skotland”.
4. Peder Danielsen dpt. 20/1-1782.
5. Anders Danielsen dpt. 7/2-1785. Se Familie 54a - Fossum 1835.

6. Marte Danielsdatter dpt. 7/2-1785.
Br. 1777.

F.f. Daniel Henrichsens db. Solve fra Hytten: Dorthe Henrichsdtr, Maria Henrichsdatter, Anders Henrichsen, Peder Pedersen, Christopher Christophersen.
F.f. Daniel Henrichsens db. Henrich fra S.Grinie: Hans Aslaksen Grinies kone, Inger Solvesdtr., Engebret Nord, Søren Henrichsen, Sven Engelsen.
F.f. Daniel Henrichsens db.
Solve fra Grinie: Haagen Jansens kone, Marthe Henrichsdatter, sergiant Nord, Steen Folloug, Søren Henrichsen.
F.f. Daniel Henrichsens db.
Peder fra S.Grinie: Steen Follougs kone, Maren Gundersdatter, Anders Henrichsen, Thomes Gundersen, Hans Petter Jonasen.
F.f. Daniel Henrichsens db.
Anders og pb. Marthe fra S.Grinie: Mads Justsens kone, Berthe Abrahamsdtr., Anne Møller, Anne Sørensdtr., Petter Hansen, Engebret Solvesen, Jacob Lucasen, Jesper Christiansen, Anders Nilsen, Jørgen Sørensen.

Enka Marthe Solvesdatter ble g2g med Lars Sørensen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Lars Sørensen
fra Hyni(15) "Skotland" dpt. 28/2-1761 s.a. Søren Larsen.
g. 27/3-1790 m. enke Marthe Solvesdatter fra Grini(21) "Grinihaven" 16/12-1754 bg. 2/2-1809, d.a. Solve Ingebretsen Grinie fra Bratsberg.

Denne familien flyttet i ca. 1800 til Hyni(15) "Skotland".

Snekker, husmann
Jan Jacobsen
fra Haugen(B) under Berberg dpt. 19/8-1764 d. 16/12-1821 på Haven under Grini, s.a. Jacob Jansen Haugen.
g. 22/11-1798 m. Anne Kirstine Madsdatter fra Sandbakken under Tufte dpt. 13/8-1775 i Holla d. 9/7-1843 på Århus, d.a. smed Mads Madsen.
1. Jacob Jansen f. 15/9-1811 d. 11/4-1820 på Haven.
Br. 1811.

F.f. Jan Jacobssøns db. Jacob u/S. Grinie: Mads Madssøns k, Karen Isaksdatter, Ole Madssøn, Mons og Sveno Olessøn.

Enka Anne Kirstine Madsdatter ble g2g med enkemann Nils Andersen. Se Århus(7b).

Husmannsplassen Grinihaven ble skyldsatt rundt 1819 til løpenr. 157 (bnr 21).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

157              

Grinimyren (Grinihaven!!)

Peder Haraldsen(!!)

-

0 daler - 1 ort - 12 skilling

Eier 1813 - 1850, Solve Engebretsen Grini. Se Grini(9).
Eier 1850 - 1879, Jahn Solvesen Grini. Se Grini(9).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

 157             

 Grinimyren (Grinihaven!!)

 Jahn Solvesens enke

0 - 0 - 20

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 57

13

157

Grini

Myren

Jan Solvesen

0 daler - 1 ort - 12 skilling

0 mark 45 øre

Eier 1880 - 1898, Johan Jansen Grini. Se Grini(11).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Johan J. Grini til Nils Jørgensen paa dette brug og bnr 13 og bnr 22 for 8700 kr., dat. 31 mai, tingl. 3. juni 1898." 

G.br., selveier
Nils Jørgensen
Grini (Nils J. Grini) fra Grini(7) f. 17/11-1835 d. 25/3-1907 på Grini, s.a. Jørgen Thorbjørnsen Grini.
g. i Skien 5/6-1859 m. Andrea Nilsdatter fra Skien f. 21/2-1829 d. 20/12-1912 på Grini, d.a. Nils Pedersen og Anne Marie Levin.
Forlovere: "Isak Sørensen, Skien og Halvor Halvorsen, Gjerpen."
1. Marie Caroline Nilsdatter Grini f. 30/4-1860 i Skien g.m. Zacharias Gregoriusen. Se Gravli(2).
2. Tomine Nilsdatter Grini f. 13/6-1862 i Skien g.m. Lars Pedersen. Se Hoppestad(2).
3. Anne Nikoline Nilsdatter Grini f. 14/8-1865 på Grini g.m. Andreas Mikkelsen. Se Ø. Haugerød(1).
4. Johan Nikolai Nilsen Grini f. 15/2-1869 g. i Gjerpen 21/12-1898 m. Guri Andreasdatter fra Fjotland v/ Kristiansand f. 1872, d.a. g.br. Andreas Tjalsen. Johan var snekker da de giftet seg. Emigrerte til N. Amerika.
5. Nils Andreas Nilsen Grini f. 27/11-1871. Overtok gården.
Br. 1898.

Da Marie Caroline (Caroline Marie i kirkeboka) ble døpt i Skien kirke 8/7-1860, var Nils Jørgensen kjører (vognmann).
Det andre barnets navn, Thomine, avslører at det kanskje kan være Drangedals-aner inne i bildet.
Går vi til Tomines oldefar Torbjørn Nilsen Marker, vil vi se at han var født i Drangedal. Se Marker(C) under Grini.

Brn 8 (57/8) ble utskilt herfra i 1865. Dette var et skogsområde ved Marker.

I 1865 bodde foreldrene Jørgen T. Grini og kona her med føderåd. Jørgen var da blind.
Tjenestejente var Karen M. Aslaksdatter fra Seljord f. 1847.

Tidligere bodde denne familien på Grini(7).

I 1891 eide Nils J. Grini både bnr 7 og 8 samt Griniparsellene (gnr 139) bnr 6 og 7 (Marker).
Bnr 7 ble siden solgt til Gjerpen Idretsforening.

Tjenestejente her i 1891: Anne Olsdatter f. 1876 i Gj.
Tjenestejente i 1900: Hanna Jensdatter f. 1879 i Gj.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Nils Jørgensen Grini til Andreas Nilsen Grini for kr. 9000.-,
for føderaadtil enken kr. 400.-
for føderaad til søn Johan kr. 150.-
Arvelodd til Mari Tomine, Johan og Anne med kr. 1000.- hver tilsammen kr. 4000.-,
heri med flere eiendommer, dat. 25. okt., tingl. 6. nov. 1901."

G.br., selveier
Nils Andreas Nilsen Grini
(Andreas N. Grini) herfra f. 27/11-1871 d. 3/2-1934.
g.m. Ingeborg Halvorsdatter fra Tufte(3) f. 8/3-1876 d. 21/12-1950, d.a. Halvor Larsen Tufte.
1. Nils Arnt Grini f. 6/11-1902 d. 29/5-1973 (Nils Grini). Bodde her og drev gården sammen med broren Halvor.
2. Halvor Grini f. 30/4-1905. Se nedenfor.
Br. 1901.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

57 

7

Grini

Grini søndre

Andreas Nilsen

2 mark 80 øre

57 13 Grini Myren ditto 0 mark 45 øre
57 21 Grini Haven ditto 0 mark 30 øre
57 22 Grini Blomsterbakke ditto 0 mark 83 øre

Andreas N. Grini eide også bnr 7 som i 1946 ble solgt til Gjerpen Idrettsforening. Videre eide han i 1950 følgende
bruksnummer: 13 ”Grinimyra”, 21 ”Haven” (dette bruket) og 22 ”Blomsterbakke”.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

57

13

Grini Myren

Andreas Nilsen Grini

0 mark 45 øre

57 21 Grini haven ditto 0 mark 30 øre
57 22 Grini Blomsterbakke ditto 0 mark 78 øre

Som vi kan se ovenfor, døde Andreas Nilsen Grini i 1934. Grunnen til at han fremdeles står som eier i matrikkelen
1950, er at ny eier ikke har sendt inn oppgave over eierskifte.

G.br., selveier
Halvor A. Grini
herfra f. 30/4-1905 d. 5/3-1983.
g. 1942 m. Minda Rønningen fra Løberg(27) "Rønningen" f. 5/12-1909 d. 1/4-1999, d.a. Johan Martinsen Rønningen.
1. Inger Marie Grini f. 1943 g.m. Jan Erik Grini. Se Rising terrasse 19B.
2. Randi Grini f. 1947. Overtok gården.
Br. 1958.

Brødrene Nils og Halvor Grini eide og drev gården sammen fra 1958. Halvor A. Grini ble eneeier i 1973, da Nils døde.

Selveier
Randi Grini
herfra f. 1947.
g.m. Jan Erik Kvennodd fra Røyken i Buskerud f. 1947. 
1. Lars Kvennodd f. 1976.
2. Jorunn Kvennodd f. 1978.
Br. 1974.

Fra Grunnboka: "
Grinivegen 67 (Gnr 57, bnr 21) er overdradd fra Randi Grini Kvennodd til Jorunn Kvennodd (03.08.2009). Overdragelsen
omfatter også Gnr 57, Bnr 13. Overdragelsen omfatter også Gnr 139, bnr 6."

Selveier
Jorunn Kvennodd herfra f. 1978.
Br. 2009.


Bnr 21 "Grinihaven" i september 2012. Foto: Gard Strøm.


Bnr 21 "Grinihagen" i september 2012. Foto: Gard Strøm.

"Hjemmeteigene":

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.                                                  Griniveien.               Siljanveien.

Alle teiger (2014):

Kart fra Skog og landskap.

(C) Gard Strøm.