ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

 

Oppdatert 04.06.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hyni 1825
Fra folketellingen 1825. Supplert med opplysninger fra kirkeboka, skifter o.a.


 

Familie 1.

Hyni 1825.

Arbeider, husleier
Rasmus Pedersen
fra Gulset dpt. 30/11-1794, s.a. Peder Rasmussen fra Biri. Se Familie 2 - Gulset 1801.
g.m. Ingeborg Jansdatter f. ca. 1797.

1. Anne Dorthea Rasmusdatter f. 8/4-1819 på Bratsbergkleiva
g. i Skien 17/9-1848 m. arbeider Ole Hansen fra Gjerpen (s.a. Hans Christensen).
2. Peder Andreas f. 8/3-1822 på Hyni d. 20/2-1825 på Hyni.
3. Live Johanne Rasmusdatter f. 6/2-1825 u. Hyni g. i Skien 2/11-1851 m. Jacob Andersen fra Skien (s.a. Anders Jacobsen).
4. Peter Andreas Rasmussen f. 15/10-1827 på S. Hyni.
5. Johan Fredrik Rasmussen f. 29/3-1831 på Br.kl.

Andre beboere her i 1825: Hans mor (Dorthe Andersdatter), enke etter Peder Rasmussen og
fattig enke etter Hans Andersen(62).
Denne familien bodde tidligere på Bratsbergkleiva. De flyttet tilbake dit i ca. 1830.

Da Live ble døpt står det bare Live i KB og ikke Live Johanne, som hun stadig blir kalt siden.
Familien er reg. utflyttet til Skien i 1840. De var ikke i Skien i 1865.


 

Familie 2.

Hyni 1825.

 

Arbeider, husmann

Henrik Danielsen fra Grinimyra dpt. 10/8-1777 d. 15/8-1846, s.a. Daniel Henriksen Grinie fra Fossum.

g. 13/5-1806 m. Maren Olsdatter fra Fossum? f. ca. 1777

 

Henrik ble i 1825 kalt ”Huusmand med jord.” Annen beboer her i 1825: Skomaker Peder Danielsen f. ca. 1780. Dette var Henriks bror.

De var barnløse, men i 1835 bodde 3 av Henriks broderbarn her. Hans bror Solve Danielsen og hans kone døde begge på 1830-tallet.

 


 

Familie 3.

Hyni 1825.

 

Arbeider, husleier

Nils Jacob Olsen fra Åsen under Fossum dpt. 17/12-1797, s.a. Ole Nilsen på Fossum.

g. 18/11-1825 m. Karen Margrethe Amundsdatter fra Ulvsvannet und. Fossum dpt. 18/12-1796, d.a. Amund Andersen Ulvsvandet. Se Familie 61 - Fossum 1801.

Forlovere: "Jacob Jacobsen und. Fossum, John Halvorsen Bjørndalen."


Denne familien flyttet til Bratsbergkleiva før 1835. Se Kleiva 1845.

 


 

Familie 4.

Hyni 1825.

 

Her var oppført enke, etter Mads Ditmandsen, Hedevig Thorsdatter og hennes to barn:
Monsine Nilsdatter og Nils Nilsen. Se N. Rising(A) og Brekkejordet 1845.

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no