| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Grini Nordre B
Landskyld 1688: 3 ½ hud. Utskilt fra N. Grini i 1688.

Selveieren Hans Georg Weber i "Scheen" brukte denne parten som avlsgård fra ca. 1695-1704.

Leilending Rasmus Halvorsen fra 1704-1715. Se nordre Venstøp(B).

Selveieren apoteker Fredrik Wolf i "Scheen" brukte 3 ½ hud av N. Grini som avlsgård fra 1715.  

Selveier Hartvig Snedker brukte denne gården som avlsgård fra 1741. Han bodde også i ”Scheen”.

Han ble for det meste skrevet som ”Hartvig Snedker”.  Dette kan være den samme Hartvig Snedker som fikk
borgerbrev som snekker i Skien den 1/7-1723. Han og/eller fruen hadde tydeligvis slektninger i Gjerpen.
Se disse barnedåpene fra Gjerpen kirke:

Dåp. 30/4-1724: Ingebret Søles Birte.
Test: Nils Vetlessøn, Marcus Olssøn. Hartvig Snedker, Ole Anderssøns qde. Jacob Vetlessøns Margrete.

Dåp 1724: 20.trin:     Eric Hoppestads søn Mads.
Test: Aslak Kiste og søn, Isak Tægen. Hartvig snedkers qde og søster Maria.

Dåp 1.tr. 1725: Aslak Kiises datter Kirsten.
Test: Jacob Vetlessøn, Christen garver, Hartvig Snedker, Aslak Mognssøns qde, Kirsten Aas.

Dåp 1728: Sexag.:      Ingebret Sølis hiemmedøbte Iver.
Test: Christen og Marcus Olssøn, Hartvig Snedkers  qde., Jacob Vetlessøns datter.

Dåp 1742: 1.Adv.:      Ole Otterssøns Hans Christian.
Test: Hartvig Snedker, Jens Christian, Christen Arveskou, Christian Jobssøns qde. Kirsten Halvorsdatter.

G.br., leilending
Anders Jacobsen
fra N. Rising(1) dpt. 3/10-1700 bg. 3/2-1742. ”Anders Grinj, 41 aar.”, s.a. Jacob Rasmussen fra Hoppestad.
g. 6/3-1729 m. Karen Vraalsdatter fra Næs i Melum, Solum pr.gj. dpt. 8/3-1705 i Solum bg. 2/9-1741. ”Anders Grinis qde Karen, 37 aar, døde i barselseng efter et dødfødt drengebarn.”, d.a. Vraal Guttormsen Næs i Melum.
Forlovere: "Axel og Lars Grinj."

Karen Vraalsdatter har ei av sine søstere, Kirsten Vraalsdatter på Skavan. Se Skavan(B) under Fossum.
En annen søster Pernille Vraalsdatter var gift med Engel Halvorsen. Se Åsen.

28/9/1741      KAREN WRAALSDATTER GRINI     Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 109b.
Nordre Grini            Arvinger:                             
                         Enkemand Anders Jacobssen Grini og den salige kones søskende:
                     1. Anne Wraalsdtr. g.m. Jacob Svendssen. Bosatt på en plass under garden Næs i Mælum sokn.
                     2. Barbra Wraalsdtr. 30 år, ugift. Hun bodde og holdt til her på gården N. Grini
                     3. Kirsten Wraalsdtr. g.m. Halvor Halvorssen. Bor v/Scheen
                         På Barbras forlangende ble enkemanden verge for henne.
Brt: 70 - 2 - 16

Net: 11 - 0 -  9

Bg. 26/3-1744. "Anders Grinis moder Gurj, 84 aar."

G.br., selveier

Svennung Nilsen
f. ca. 1719 bg. 18/12-1773. ”Svennung Grinie 54 aar.”
g. i Skien 4/5-1743 m. Barbara Torsdatter f. ca. 1713 bg. 8/3-1794. ”Sveno Grinies enke Barbara Tordsdtr., 81 aar.”
1. Dorthe Svennungsdatter dpt. 23/1-1743 i Skien g.m. Rasmus Hansen. Se Grinihagen under Grini.
2. Lisbeth Svennungsdatter f. ca. 1744. Konf. 17 år gml. i 1761.
3. Jan dpt. 9/4-1747 bg. 24/11-1748. ”Svennung Røsagers s. Jan 2 aar.”
4. Marthe Svennungsdatter dpt. 2/3-1749. Konf. 17 år g. i 1763.
5. Anne Svennungsdatter dpt. 27/6-1751 g. 3/10-1776 m. Hans Jacob Larsen.
6. Nils dpt. 30/9-1753 bg. 21/10-1753. ”
Svennung Grinies s. Nils 3 uger.“
7. Johanne Svennungsdatter dpt. 2/3-1755 g.m. Ole Monsen. Se Grini(2).

8. Nils Svennungsen dpt. 4/12-1757.
Se Kjøyta under Grini.
9. Peder dpt. 15/6-1760 bg. 27/11-1763. ”Svennung Grinies s. Peder 2 ½ aar.”
10. Thor dpt. 8/5-1763 bg. 27/6-1763. ”
Svennung Grinie s. Thor 7 uger.“
11. Gunhild dpt. 11/11-1764 bg. 18/7-1773. ”
Svennung Grinies d. Gunnil 8 ½ aar.“
Br. 1751.

F.f. Svenning Nilssen og fastnings (forlovedes) datter Dorte: Jochum Felbereders Kone, Oven  Svendss., Jochom Felbereder, Frans Nilss., Svend Ovenss.
F.f. Svennung Falchums db Jan: Maria Pedersdtr., Bodil Thorsdtr., Johannes Rejersen, Hans Amundsen, Frans Thommesen.
F.f. Svennung Røsagers pb. Marthe: Inger Henrichsdatter, Mette Olsdatter, Aslak Berg, Rasmus Pedersen.
F.f. Svennung Grinies pb. Anne: Aslak Grinies kone, Thore Isaksdtr., Abraham Riising, Nils Grinie, Isak Sørensen.
F.f. Svennung Limies db. Nils: Abraham Riisings kone, Karen Gundersdtr., Rasmus og Abraham Riising, Nils Grinie.
F.f. Svennung Limies pb. Johanne: Jan Grinies kone, Karen Gundersdtr., Abraham Riising, Jonas Pedersen, Ole Larsen.

F.f. Svennung Grinies db. Nils: Rejer Ellefsens kone, Marthe Abrahamsdatter, Thor Amundsen, Ledvor Nilsen.
F.f. Svennung Grinies db. Peder: Mad.
Bang, Elsebeth Vejer, Regim.qv. Holm, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph.
F.f. Svennung Grinies db.
Thor: Anne Maria Olsdtr., Lisbeth Svennungsdatter, Gunder Grinie, Hans Aslaksen.
F.f. Svennung Grinies pb. Gunnil: Jacob Riisings kone, Lisbeth Svennungsdtr., Rasmus Hansen, Søren Jansen, Axel Gundersen.

Da Svennung og Barbara giftet seg i Skien, var det nevnt i kirkeboka at ”Begge tient Peder Christensen”.
I begynnelsen av ekteskapet flyttet de litt rundt. De første par årene bodde de sannsynligvis i Skien by. Deretter
var de på Falkum ett års tid. De bodde på Røsaker fra 1748 til 1749 og kom til Grini i 1751, hvor de ble boende.

En gårdpart på 5 skinn ble utskilt og solgt til Christen Pedersen Lund i 1773.

Sistnevnte eiendom ble i 1784 kjøpt opp av Ole Olsen g.m. Anne Halvorsdatter. Enkefru Rehbinder
kjøpte denne skyldparten i 1800. Den ble da igjen sammenføyet  med den delen vi her har kalt N. Grini.

En gårdpart på 1 ½ hud ble skilt ut i 1780. Se Grini(2).

En gårdpart på 1 hud 3 skinn solgte enken Barbara Thorsdatter i 1790 til prokurator Brangstrup. Han kjøpte i
1791 også 7 skinn av Ole Monsen.

Se Grini(1).

(C) Gard Strøm.