| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Berberg
Gård nr. 123 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.06.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Berberg 4 - Haugen B
Opprinnelig husmannsplass under Berberg.

Matrikulert i 1838, sammen med Haugen(A). Siden Norges matrikkel 1889: 123/4.

Jernverksarbeider, husmann

Jacob Jansen
fra S. Berberg dpt. 26/3-1730 bg. 15/5-1808. ”Jacob Janssøn und. Berreberg 78 1/9 aar.”, s.a. Jan Nilsen Berreberg.
g. 30/12-1756 m. Karen Thorsdatter fra Gåsehølen under Foss dpt. 3/9-1730 d. 4/7-1818 på Haugen, d.a. Thor Olsen Gaasehølen.
1. Karen Jacobsdatter dpt. 27/3-1757 g.m. Jonas Eriksen. Se Familie 60 - Fossum 1782. Begge døde tidlig og minst ett av barna, Ole Jonasen, vokste opp her hos sine besteforeldre.
2. Maren Jacobsdatter dpt. 28/9-1760.
3. Jan Jacobsen dpt. 19/8-1764. Se Grini(21) "Grinihaven".
4. Thor Jacobsen dpt. 1/5-1768 d. 24/4-1848. Ugift. Bodde i 1845 i hus ved Haugen som han eide selv.
Br. ca. 1757.

F.f. Jacob Jansens pb. Karen fra Berreberg Ejet: Peder Knudsens kone, Anne Stephensdtr., Peder Knudsen, Mons Henrichsen, Ole Aschoutsen.
F.f. Jacob Jansens pb. Maren fra Berreberg Ejet: Peder Knudsens kone, Anne Stephensdatter, Jacob Arnesen, Povel Aschoutsen, Tolf Jansen.
F.f. Jacob Jansens db. Jan fra Berreberg Ejet: Mons Henrichsens kone, Anne Jansdtr., Peder Arnesen, Jacob Arnesen, Anders Olsen.
F.f. Jacob Jansens db. Thor fra Berrebergs Ejet: Ellef Halvorsens kone, Marthe Thorsdatter, Jens Berreberg, Povel Aschoutsen.

Jacob var født på Glenna. Hans foreldre bodde siden i flere år på Venstøp før de kom til Berberg i ca. 1742.

Smed, husmann
Ole Jonasen
fra Fossum dpt. 15/2-1789 d. 2/5-1862 på Fossum, s.a. Jonas Eriksen og Karen Jacobsdatter herfra. Se Familie 60 - Fossum 1782.
g. 26/10-1820 m. Ingeborg Olsdatter fra S. Berberg dpt. 7/6-1795 d. etter 1865, d.a. Ole Amundsen Berreberg.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie, Christen Olsen Aas."
1. Karen Olsdatter f. 6/8-1821 g.m. Anders Eriksen Grosvald. Se Familie 70 - Fossum 1865.

2. Jacob f. 15/6-1824 d. 1/9-1824.
3. Jan Olsen f. 27/8-1825
. Spikersmedreng i 1845. Ugift ”Støbegaderenser” på Fossum i 1865. Ugift.
4. Thor Olsen f. 16/1-1829. Spikersmedreng i 1845.
Br. 1820.

Se også Familie 57 - Fossum 1845.

Ole Jonassen og hans søsken mistet sine foreldre i sykdom da de var små. De vokste derfor opp på forskjellige
steder. Ole vokste opp her hos sin morfar.

Ole, Ingeborg og sønnene Jan og Thor, bodde i et hus på Fossum i 1845.
Enka Ingeborg og sønnen Jan bodde i en av Liabrakkene i 1865.

Hammersmed, leilending
Hans Pedersen
fra Siljan f. ca. 1810 d. 15/2-1867 på Åshammeren.
g.m. Inger Gundersdatter fra Åshammeren under Ås f. 8/1-1812, d.a. hammersmed Gunder Halvorsen.
Br. 1839.

Hans Pedersen og hans kone kom hit i februar 1839. Hans hadde fått arbeid som
hammersmed ved Fossum Jernverk.

Andre beboere her i 1845:
Tjenestepiken Andrea Sørensdatter (20) og Hans Pedersens svoger, verksarbeider Markus Gundersen (24).

Hammersmed på Åshammeren, leilending
Peder Jacobsen fra Sølland i Siljan f. 10/3-1829 d. 29/3-1897 på Holmen, s.a. Jacob Nilsen Sølland.
g. 26/2-1854 m. Karen Knudsdatter fra Tufte(7) "Åsen" f. 7/2-1829 d. i Skien, d.a. Knud Halvorsen Aasen.
Br. ca. 1863.

Denne familien flyttet i ca. 1868 til Holmen under Ås.

Fossum - Løvenskiold eide denne plassen til 1868.

Sammenføyd med Haugen(A) i 1868. Se Haugen(A).
Sameie med Vestre Haugen fra ca. 1901.

(C) Gard Strøm.