ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 27.08.2021.


Åshammeren
Tidligere boplasser under søndre Ås, hovedsakelig for arbeidere ved Fossum jernverk.
Åshammeren lå på vestsiden av elven (Hoppestadelven).
 

Johan Fallejen og 4 av hans sønner (Anders, Jacob, Isak og Johan) var i tiden 1718-1724 her og satte opp den nye stangjernshammeren her.

Hammersmed
Johan Jacobsson Fallej fra Sverige bg. 5/3-1724 i Sylling sogn, Lier pr.gj., BU. Alder var dessverre ikke nevnt, s.a. Jacob Fallei og
Ingel Matzdotter.
g.m. Elisabeth Andersdotter. 
1. Anders Johansson Fallej f. ca. 1686 i Snavlunda, Ørebro. Se nedenfor.
2. Jacob Johansson Fallej. Se nedenfor.
3. Isak Johansson Fallej f. ca. 1692 i Snavlunda, Sverige. Se V. Bø i Luksefjell.
4. Johan Johansson Fallej f. 18/12-1698 ved Kårbergs bruk, Snavlunda, Ørebro bg. 10/4-1721. ”Johan Fallejens søn Jan. 21 aar gl.”
5. datter f. i Odalen.
Br. ca. 1718.

Opplysninger innsendt av Knut Ørjan Trondsen:
Jeg har en del opplysninger om familien Fallej fra en svensk Valloner-forsker som heter Kjell Lindblom. Den første man så langt vet om i denne slekten er Jaque de Falla. Han ble født i Vallonien i dagens Belgia.
Disse vallonerne ble hentet til Sverige da de var av de ypperste jernverksfolk i Europa på den tiden og Sverige rustet opp som krigsmakt.
Han er smältmäster ved Finspång bruk i 1625-1633. Han arbeider senere ved Finnåker bruk i 1643-1644 etter en kontrakt man har funnet fra 23.7.1643. Navnet skrives iblant de Valla. Hustruen dør 15.9.1672 ved Färna bruk og han selv begraves 26.1.1673 i Gunnilbo. De hadde en sønn, nemlig Jacob Jacobsson Fallej. Han befinner seg i Norrkøping 1652-1653 og gifter seg der den 17.6.1653 med Ingel Matzdatter. Han kalles da Jacob Jacobsson, hammersmed på Holmen. Han arbeider ved forskjellige bruk i Sverige og dro antagelig til Tykø bruk i Finland i ca 1691. De fikk visstnok 7 barn, bla, Johan Jacobsson Fallej. Han er i arbeide i følge Linblom ved Kårbergs bruk i Snavlunda i 1698. Hans hustru heter Elisabeth Andersdotter. Lindblom oppgir bare tre sønner. Det er Isak, Anders og Johan. Sistnevnte døpt 18.12.1698. Dette er vel antagelig den Johan som dør (i Gjerpen) 1721.

Denne hammersmed-familien kom fra Sverige til Norge i ca. 1708. Først til Odalen, deretter til Hakadal før de kom
til Fossum/ Åshammer i ca. 1718. De dro videre til Lesja jernverk i ca. 1725. Senere til Sylling sogn i Lier pr.gj.,
Buskerud hvor Johan Jacobsen Fallej døde i 1724.

Johan Fallejen er siste gang nevnt i Gjerpen kirkebok som ”cautionist” (forlover) den 25/11-1721.
Han reiste trolig samme år fra betydelig gjeld til Fossum på 173 riksdaler 2 mark og 18 skilling.

Hammersmed
Anders Johansson Fallej f. ca. 1686 ved Kårbergs bruk i Snavlunda sogn, Ørebro d. 1773 på Lesja jernverk i Oppland.
1. Johan Andersson Fallej f. ca. 1717. Overtok Søre Myre i Lesja.
2. Mathis Andersen Fallej dpt. 20/9-1719 i Gjerpen d. 1744.
3. Anders Andersen Fallej dpt. 21/12-1721 i Gjerpen.
-   f. 24/8-1727. "
Anders hammersmeds dødfødde barn fra Aashammeren."

Se flere barn i sitat fra Tore Vigerusts hjemmeside, nedenfor.

F.f. Anders Fallejens søn Matis: Rasmus Møller, Jacob og Johan Fallejen, Klochers qde, Jacob Fallejens qde.

F.f. Anders Fallejens søn Anders: Kield former. Per Busk. - Kield formers qde. Tor Fosejes qde.

Anders Johansen Fallejens sønn Jacob ble gravlagt i Sylling, Buskerud den 22/3-1724.

Hammersmed Anders Fallejen rømte fra Fossum jernverk i forvalter Nils Jostsens tid (1720-1722).
Han forlot en gjeld til Fossum på 8 mark 31 skilling og var på Lesja jernverk i Oppland i 1730.
Dette i følge kilde: "Restanser til Fossun jernverk 1730."

Se flere barn i sitat hentet fra Tore Vigerust (død 2010) sin hjemmeside. Se nedenfor.

Hammersmed
Jacob Johansson Fallej.
g. 2/10-1718 m. Marta Halvorsdatter.
1. Halvor Jacobsen Fallej dpt. 1/1-1719 i Gjerpen. Trolig i Hakadal i 1772.
2. Lisbeth Jacobsdatter Fallej dpt. 25/1-1722 i Gjerpen.

F.f. Jacob Fallejen's Søn Halvor: Johan Fallejen. Rasmus qværnen. Claus Follestad. Peters Kirsten. Karen Erserød.

F.f. Jacob Fallejens datter Lisbeth: Anders Fallejen, Rasmus Qværnen. Jan Jostssøn's qde Hellie. Maren Gabrielsdatter.

Hammersmed Jacob Johansson Fallej ble visstnok ”dreven” fra Fossum i forvalter Nils Jostsens tid en gang i
begynnelsen av 1722. Han var ved Dikemarks jernverk i 1730.
Han forlot en gjeld til Fossum på 38 riksdaler 2 mark 1 skilling. Dette i følge kilde: "Restanser til Fossum jernverk
1730." Siste gang nevnt i Gjerpen kirkebok i januar 1722.

Fra Vigerusts (R.I.P) avskrifter/ samlinger: http://www.vigerust.net
Til ODALEN jernverk i tiden 1708-1716, til HAKADAL verk 1718, til LESJA verk ca 1725:
Andreas (Anders) Johansson Fallein (Fallei, Fallay, Fallejen, Faley, Falleij, Faleij), hammersmedsvenn (1716),
hammersmed (fra 1725, 1734), først ved Oudalen Værk, så Hakadal Verk 1718, til slutt på håmåren ved Lesja Jernverk
fra ca 1725; var bosatt på gården Søre Myre i Lesja sogn. Fra Sverige (svendske persohner, 1734).
Født tidligst 1686, sannsynligvis i Snavlunda sogn i Örebro län i Sverige, † på Lesja 1773, 87 år gammel.
I følge Per B. Lilje, som bygger på opplysninger gitt av den svenske genealogen Kjell Lindblom, dessverre uten angivelse av
alle nødvendige kildeopplysninger, var Anders J. Fallei sønn av Johan (Jacobsson) Falleij, i 1698 ved Kårbergs bruk i Snavlunda,
† tidlig på 1700-tallet, og Elisabeth (Lisbet) Andersdotter.
Johan Falleij var av svensk vallonslekt, sønn av Jacob Fallan, som var sønn eller sønnesønn av støpemester Jacque (Jacob)
de Fala (de Valla) som innvandret til Sverige fra Vallonia i Belgia ca 1628. Innvandret [til Norge] i tiden 1708-1716 sammen med
sin mor, Lisbet Andersdatter, født 2.1 1651, † på Lesja 1756, 105 år og 5 måneder gammel(!), og muligens flere andre familiemedlemmer,
blant annet en bror Johan Faley, hammersmed i Odal 1717. Gift i Strøm kirke i Odalen 1716 med Maria Johannesdatter Buse, født tidligst
1687, † på Lesja 1768, 81 år gammel, også hun sannsynligvis av svensk vallonslekt (f eks av slekten Pousette, Puse).
Barn:
1. Johan (Andersson), f. ca. 1717, tok over Søre Myre i Lesja.
2. Mathias (Andersson), ca. 1719-44.
3. Isak (Andersson) f. ca. 1720, på Torsplassen i Lesja.
4. Jakob (Andersson) f. ca. 1724, på Lesjaverket..
5. Anders (Andersson) f. ca. 1725, på Torsplassen i Lesja.
6. Kristine Katrine (Andersdotter) f. 1729-?, elles ukjent.
7. Henrik (Andersson) f. 1731, på Nørdre Morke i Lesja.
8. Margrete (Andersdotter) f. 1733-81, på Lesjaverket.
9. Anne Maria (Andersdotter) f. 1736, på Sør-Morke i Lesja.
10. Rebekka (Andersdotter) 1738-38.

• Arnfinn Kjelland: Bygdebok for Lesja, 1 (1987), s. 550.
• Per B. Lilje: Fallei: Fra Belgia til Lesja via Sverige for 275 år siden, Årsskrift for Lesja historielag, 2000, s. 55-59.
• Bidragsytere: Arnfinn Kjelland, 6100 Volda og Per B. Lilje, Oslo.
Sammenfattet av Tore Hermundsson Vigerust (død 2010).

Åshammeren var et boligområde for jernverksarbeidere ved Fossum jernverk v/ Åshammeren hammerverk.

Jernverksarb. v/ Fossum
Fredrik Jacobsen
(også skrevet: Fridrich Jacobssøn) trolig fra et annet jernverk f. ca. 1709 - kanskje d. 1781 på Osebakken i Gjerpen.
g. i Holt 1/11-1732 m. Maria Larsdatter trolig fra Baaseland Jernverk.
1. Lars Fredriksen dpt. 21/6-1733 i Holt.
2. Mari dpt. 13/1-1735 i Holt.
3. Maren Fredriksdatter f. ca. 1738 g.m. Jacob Tønnesen. Se Familie 14 - Fossum 1782.
4. Jacob Fredriksen f. ca. 1739. Se nedenfor.
5. Anne Fredriksdatter f. ca. 1744.
6. Kirstine Fredriksdatter f. ca. 1746.
Br. ca. 1753.

F.f. Lars Fridrichsøn ved Verket i Holt: Berthe Justasdatter, Justa Mestersmed(?), Gunder L...., Kirsti "Lønast"?
F.f. Mari Fridrichsdatter ved Verket i Holt: Berthe Justasd., Gunder Larssøn, Anders Juliussøn, Peder Rosseland, Anne Guttormsd.


Denne familien bodde først ved Baaseland/ Næs jernverk i Holt pr.gj. ved Tvedestrand.
De må ha flyttet derfra like etter januar 1735.
Det er ikke kjent hvor de bodde i mellomtiden. Ikke Søndeled, Froland, Bamble, Hoff, Sigdal,
eller Kongsberg.
De 5 barna som levde da de kom til Gjerpen ble alle konfirmert med bosted Åshammer.
Den første Lars i 1753.

Ekstraskattmanntallet 1762 for Gjerpen:
"Friderich Jacobsen" m. kone og datter over 12 år: "Anne Friderichsdatter".
To av jentene over 12 år var i tjeneste på forskjellige steder: Maren var hos Schweder på
N. Foss og Kirstine var på Tufte hos Halvor Jostsen.

En Frederik Jacobsen døde på Osebakken i 1781 og ble gravlagt 2/9. "
Friderich Jacobsen f. Oseb. 72 aar."

Jernverksarbeider
Jacob Fredriksen herfra f. ca. 1739 bg. 20/2-1763. ”Jacob Friderichsen 23 aar.“
g. 26/9-1760 m. Anne Kirstine Andersdatter fra Fossum dpt. 20/10-1737 bg. 3/1-1799. ”Hans Birings kone Anne Kirstine Andersdtr. u/Gulset 61 1/4 aar.”, d.a. Anders Einersen. Se Familie 10 - Fossum 1740.
1. Maren Jacobsdatter dpt. 26/12-1760.
2. Inger dpt. 29/9-1762 bg. 24/10-1762. ”Jacob Friderichsens d. Inger 3 uger.“
3. Gunhild bg. 20/3-1763. ”Jacob Friderichsens d. Gunnil ½ aar.”

F.f.
Jacob Friderichsens pb. Maren fra Aas Hammer: Einer Andersens kone, Karen Pettersdatter, Einer Andersen, Henning Otterholt, Ole Knudsen.
F.f.
Jacob Friderichsens pb. Inger: Karen Jacobsdtr., Maren Friderichsdtr., Otter Danielsen, Nils Berreberg, Einer Andersen.

Enka Anne Kirstine Andersdatter ble g2g med Anders Henriksen på Fossum. Se Familie 15b - Fossum 1762.
Hun giftet seg igjen for 3. gang den 9/11-1782 med Hans Reinholtsen Biring (fra Biri). De bodde på en plass
under Gulset. Se Familie 18 - Gulset 1801.

Anne Kirstine Andersdatter er søster til Einer Andersen på Einaren under Gulset.

Jens Jacobsen nevnt på Åshammeren i 1771.
Jacob Hansen nevnt i 1787/89.

Hammersmed, husmann
Hans Christensen f. ca. 1722 bg. 2/4-1788 i Froland, Nedenes, Aust Agder, s.a. Christen NN.
g. 30/9-1748 m. Inger Rasmusdatter fra S. Ås(B) dpt. 3/6-1732 bg. 20/6-1802 i Froland, d.a. Rasmus Hansen Aas.
1. Anne Helvig Hansdatter dpt. 9/8-1750 g.m. Lucas Jahnsen (Lucas Jahn). Bodde først på Eidsfoss jernverk. Flyttet til Strømsø (Drammen) tidlig på 1800-tallet.
2. Christense Hansdatter dpt. 6/1-1753 g. i Froland 19/7-1778 m. Lars Carlsen f. ca. 1743.
3. Maren dpt. 15/4-1756 bg. 9/5-1756. ”Hans Christensens d. Maren 4 uger.”
4. Maren Hansdatter dpt. 24/6-1757 g1g i Froland 22/9-1776 m. Ole Johansen f. ca. 1755 d. 1779 g2g i Froland 13/1-1782 m. Johannes Jansen f. 1753 i Moss. d. 30/3-1819 i Froland, Aust Agder.
5. Rasmus Hansen dpt. 2/2-1760 d. 5/7-1827 i Fjære, Nautenes ved Grimstad, Aust Agder, g. i Froland 26/9-1784 m. Karen Caspersdatter (1753-1829). Bodde i Fjære.
    Ingen barn. Det finnes et skifte etter ham i Vestre Nedenes sorenskriverembede dat. 31/8-1727. Folie 39a, 43a, 49b og 131a, hvor alle arvingene er nevnt.
6. Christen Hansen dpt. 4/4-1762 d. 20/9-1826 v/ Froland jernverk g. i Froland 1/11-1801 m. Birte Petersdatter (1780-1846).
7. Ole Hansen dpt. 1/6-1766 i Bamble g1g i Froland 7/9-1794 m. Kirsten Andersdatter Opdal g2g i Froland 6/11-1804 m. Anne Madsdatter g3g i Froland 14/11-1824 m. Helje Stiansdatter Saltrød f. ca. 1784.
8. Gunhild f. 17/6-1770 i Bamble bg. i Bamble 30/6-1770. "
Hans Christensen ved Hære og Inger Rasmusdatters datter Gunild 2 uger."
9. Halvor Hansen dpt. 28/7-1771 i Bamble g. i Froland 11/12-1831 m. Karen Halvorsdatter f. ca. 1793.
10. Gunhild Margrethe Hansdatter f. 22/5-1776 i Froland g.m. Olavus Ommundsen Mandal.
Br. ca. 1754.

F.f. Hans Christensens pb. Anne Helvig fra Aas Ejet: Ole Christensens kone, Sidsel Pedersdatter, Haral Sølie, Berulf Christensen, Ole Rasmusen.
F.f. Hans Christensen Aas Hammerens pb. Christence: Ole Christensens kone, Ole Rasmussens kone, Haral Sølie, Berulf Christensen, Isak Halvorsen.
F.f. Hans Christensens pb. Maren fra Aas Hammeren: Lucas Eriksens kone, Ole Aases kone, Johan Mejer, Ole Christensen, Just Pedersen.
F.f. Hans Christensens pb. Maren fra Aashameren: Ole Aases kone, Anne Friderichsdtr., Ole Christensen, Haral Sølie, Isak Rasmusen.
F.f. Hans Christensens db. Rasmus fra Aashameren: Ole Aases kone, Karen Pettersdtr., Ole Christensen, Henning Jønneval, Hans Rasmusen.

F.f. Hans Christensens db. Christen fra AasHameren: Halvor Rasmusens kone, Dorthe Maria Hansdtr., Haral Sølie, Ole Aas, Halvor Rasmusen.
F.f.
Hans Christensen ved Hære og Inger Rasmusdatters søn kaldet Ole: Niels Lorentzens kone Live Thomasdatter, Thore Nielsdatter, Mads Haagensen, Bastian Simensen Hanch, Peder Hansen alle ved Hære.
F.f.
Hans Christensen og Inger Rasmusdatters barn Gunild: Niels Lorentsens kone Live Thomesdatter ved Hære, Anne Helvig Hansdatter ibid, Petter Lorentzen ibid, Jacob Lucassen ibid, Peder Hansen ibid.
F.f. Hans Christensen og Inger Rasmusdatters barn kaldet Halvor: Hans Rasmussens kone fra Porsgrund Anne Rasmusdatter, Anne Helwig Hansdatter, Jens Kittilsen, Gierth Karhoff, Lucas Jahnsen alle ved Hære.

Denne familien bodde på Åshammeren under Ås fra ca. 1754. De holdt til under Follaug i 1762, trolig på Kolkinmyr.
Hans bodde i Bamble da han var i arbeide ved Bolvik jernverk i Solum rundt 1766. De flyttet videre til Frolands
jernverk i Aust-Agder rundt 1771.
Jeg har mistanke til at Hans Christensen kommer fra et annet jernverk (Ulefoss?) før han kom til Gjerpen.
 
Lucas Eriksen og Hans Christensen var faddere for hverandres barn. Lucas var født på Baaseland jernverk i Holt pr.gj.

Kilde: Ekstraskattmanntallet 1762. ”Pladsens nafn: under Follaug
Mand og kone: husmand Hans Christensen m. og Kone.
Barn over 12 aar: Anne Helvig.”

Arbeider, kostemaker, husmann
Lars Hansen fra Tufte(5) "Sandbakken" dpt. 25/1-1756 d. 3/3-1828 på fattighuset (gamlehjemmet), s.a. Hans Pedersen.
g1g 6/9-1777 m. Ingeborg Hansdatter fra Åsen under Berberg dpt. 28/4-1754 bg. 13/11-1808. ”Lars Hanssøns kone Ingebor Hansdtr. f. Bradtsb.Kl. 54 7/12 aar.”, d.a. Hans Pedersen Aasen.
g2g 22/12-1818 m. enke Gunhild Maria Olsdatter trolig fra Skien f. ca. 1776 d. 7/6-1856 "på Bratsbergkleiva".
Forlovere: Amund Torgersen Brekkej., Svend Hansen ibid.
1. Marthe Larsdatter dpt. 14/12-1777.
2. Barbara dpt. 26/9-1779 bg. 16/1-1780. ”Lars Hansens d. Barbara f. Aas ejet 15 uger.”
3. Solve Larsen dpt. 7/1-1781.
4. Barbara Larsdatter dpt. 9/6-1783 g. 1/5-1820 m. Simon Olsen fra Larvik. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 131 - Kleiva 1845.
5. Lene Maria Larsdatter dpt. 24/9-1786 g.m. Isak Andersen. Se Familie 38 - N. Brekke 1845.
6. Ole dpt. 1/11-1789 bg. 6/12-1789. ”Lars Hansens s. Ole f. Aashameren 1 mnd.”
7. Ole Larsen dpt. 13/6-1791.
8. Pernille Larsdatter dpt. 3/4-1796.
Barn i 2. ekteskap:
9. Hans Jacob Larsen f. 26/7-1825 på Brekkejordet. Se Familie 45 - S. Brekke 1845.
Br. ca. 1777- ca. 1790.

F.f. Lars Hansens pb. Marthe fra Aas hameren: Ole Hansens kone, Margrethe Halvorsdtr., Ole Hansen, Rejer Hansen, Mads Justsen.
F.f. Lars Hansens pb. Barbara fra Aas hameren: Niri Vattenbergs kone, Marthe Hansdatter, Petter Pettersen, Niri Vattenberg.
F.f. Lars Hansens db. Solve fra AasHameren: Peder Hansens kone, Berthe Larsdtr., Ole Halvorsen, Ole Hansen, Jacob Hansen.
F.f. Lars Hansens pb. Barbara fra AasHameren: Waldemar Tollefsens kone, Anne Olsdtr., Peder Hansen, Ole Simonsen, Viger (Viar?) Andersen.
F.f. Lars Hansens pb. Lene Maria fra Aas hameren: Peder Hansens kone, Anne Hansdtr., Peder Hansen, Jacob Hansen, Nils Monsen.
F.f. Lars Hansens db. Ole fra Aas hameren: Peder Hansens kone, Jacob Hansens kone, Peder Hansen, Ole Skreua, Jacob Hansen.
F.f. Laers Hanssøns db. Ole u/S.Grinie: Jacob Hanssøns k., Birgit Kittilsdtr., Jacob Hanssøn, Peder Hanssøn, Asle Rejerssøn.
F.f. Laers Hanssøns pb. Pernelle u/Lie: Hans Knudssøns k., Margarete Christensdtr., Even og Søren Høyset, Tord Torstenssøn.

F.f. Lars Hansen og Gunhild Maria Olsdatter Brækkejordets Hans Jacob: Ole Koppers k., Brækkejordet, p. Karen Aanundsd., Skien(?), Østen Andersen Venstøb, Andreas Andersen, B.klv., John Jacobsen Ballestad.

Denne familien bodde på Åshammeren fra 1777 til ca. 1790. Lars arbeidet da ved hammerverket.
De flyttet sørover i Gjerpen i 1790/91.
Sønnen Ole ble født et sted i "Puttane" (under Grini) i 1791. Pernille ble født på en plass under Lid i 1796.
Familien var i folketellingen 1801 husmannsfolk uten jord (bodde til leie i et hus) på Rønningen under Søli øvre.
Siden flyttet de til Brekkejordet. Se Familie 6 - S. Brekke 1810.

Jacob Hansen med familie bodde ved Åshammeren i 1787 og 89. Han var bror til Ingeborg.

Ei Maren Hansdatter fra Åshammeren fikk et uekte barn med Ole Simonsen
”fra samme steds” i 1785. Se Kulten under Ås.

Gunhild Maria Olsdatter ble g1g i Skien krk. den 16/3-1811 med enkemann Nils Sivertsen.
Forlovere: Nils Helgesen og Ole Olsen Vadrette.
bg. i Gj. 26/12-1811. ”Nils Sivertssøns og Gunnil Maria Olesdtrs pb., som fandtes dødt i sengen, 8 dage.”

Gjerpen 20/11-1785: Et uægte barn f. vestre Porsgrund ved navn Ole. Moderen Johanne Catrine, døde hos Lars Hansen ved Aashameren 1/4 aar.
Lene Maria Larsdatter
på S. Brekke fikk 22/1-1815 et barn, Gundborg Aslaksdatter med Aslak Axelsen på Hyni. Barnet døde 6/10-1816.


Hammersmed, husmann
Nils Monsen trolig fra Kjøyta under Grini f. ca. 1759 bg. 27/8-1808. ”Nils Monssøn f. Aas-Hammer, meent at være ved 55 aar.”, trolig s.a. Mons Henriksen.
g. 1/6-1789 m. Kari Jacobsdatter fra N. Gåshølen dpt. 6/1-1759 bg. 13/2-1814 på Gåshølen. ”Kari Jacobsdtr. Gaasehølen, enke ef. Nils Mogensen 50 aar.”, d.a. Jacob Arnesen.
1. Ellen Maria Nilsdatter dpt. 19/7-1789 g1g m. Anders Pedersen Baugerød, g2g m. Peder Pedersen Wattenberg. Se Familie 43 - N. Brekke 1845.
2. Maren dpt. 13/1-1793 bg. 28/4-1793. ”Nils Monssøns pb. Maren u/Tofte 16 uger.”
3. Mons dpt. 6/7-1794 bg. 17/8-1794. ”Nils Monssøns db. Mons u/Tofte 6 uger.”
4. Maren dpt. 22/11-1795 bg. 15/10-1809. ”afdøde Nils Monssøns pb. Maren f. Aas-Hammer 13 11/12 aar.”
5. Karen Kirstine dpt. 1/2-1801 bg. 19/6-1802. ”Nils Monssøns pb. Karen Kirstine f. Aas-Hamer 1 5/12 aar.”

13/1-1788. Et uægte pb. fra Aas hameren, Pernille Nilsdatter. Moderen Anne Hansdtr. lod udlegge til barnefader Nils Monsen hos Mølleren Harald Pedersen.

Test: Peder Hansens kone, Inger Halvorsdtr., Peder Hansen, Rejer Andersen.

F.f. Nils Monsens pb. Elen Maria fra Aas hameren: Thor Jacobsens enke, Anne Monsdatter, Jacob Arnesen, Jan Jacobsen.
F.f.
Nils Monssøns pb. Maren u/Tofte: Peder Hanssøns k., Karen Christensdtr., Jan Tolvssøn, Gunder Monssøn, Tord Jacobssøn.
F.f.
Nils Monssøns db. Mons u/Tofte: Peder Hanssøns k., Karen Torjersdtr., Jacob Arnessøn, Jan Tolvssøn, Gunder Jonssøn.
F.f.
Nils Monssøns pb. Maren fra Aas Hamer: Peder Hanssøns k., Gunnil Halvorsdtr., Jan Tolvssøn, Gunder Monssøn, Tord Jacobssøn.
F.f.
Nils Monssøns pb. Karen Kirstine f. Aas-Hamer: Birgit Olesdtr., Gunnil Nilsdatter, Isak Jenssøn, Hans Halvorssøn, Jan Tolvssøn.

Nils Monsen er trolig innflytter til Gjerpen. Ordlyden i kirkeboken i forbindelse med hans begravelse kan tyde på det:
"Ment at være .... aar gml." Han hadde 3 søsken i Gjerpen: Anne Monsdatter, Ole Monsen på Gjerpen og Gunder Monsen.
Det er uvisst hvor de kom fra.

Hammersmed, spikersmed, husmann
Ole Olsen fra Kulten under Ås dpt. 1/1-1791 d. 25/1-1822 på Åshammer som spikersmed, s.a. Ole Simonsen.
g. 27/11-1813 m. Anne Jacobsdatter fra Br.kl. dpt. 6/5-1792, d.a. Jacob Isaksen. Se Bratsbergkleiva 1801.
1. Karen Kirstine Olsdatter f. 10/6-1814 u. Ås g.m. Ole Tolfsen. Se Åsen(1).
2. Kirsten Oline f. 28/5-1817 u. Ås d. 15/5-1819 på Åshammeren.
3. Kirsten Olsdatter f. 29/1-1820 på Åshammer g.m. enkem. Christian Olsen. Se Tufte(11) "Mauråsen".
Br. 1815.

Arbeider på Fossum Aslak Eriksen (1788 – 1864) m/ familie, bodde her fra ca. 1820 - 1828.
Se Orekåsa(B) under Oterholt.

Enka Anne Jacobsdatter ble g2g den 23/8-1826 m. enkemann Gunder Steen Halvorsen. Se nedenfor.

Hammersmed, husmann
Gunder Steen Halvorsen fra Langangen(B) under Fossum dpt. 22/8-1784 d. 28/11-1866 på Åshammeren., s.a. Halvor Gundersen.
g1g 15/8-1811 m. Anne Pedersdatter fra Lia(A) under Fossum dpt. 20/5-1782 d. 16/1-1826. ”Gift med Gunder Halvorsen Venstøb, 39 aar.”, d.a. Peder Knudsen.
Forlovere: "Anders Engebretsen og Christian Halvorsen."
g2g 23/8-1826 m. enke Anne Jacobsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 6/5-1792 d. etter 1865, e.e. Ole Olsen (ovenfor), d.a. Jacob Isaksen. Se Familie 62 - Kleiva 1801.
Forlovere: "Søren Christensen Aashammeren og Waldemar Tollefsen Aashammer."
1. Inger Gundersdatter f. 8/1-1812 g.m. hammersmed Hans Pedersen fra Siljan. Se Haugen(B) under Berberg.
2. Halvor Gundersen d.e. f. 18/6-1815. Se Rød under Kise.
3. Peder Gundersen f. 4/4-1819. Se nedenfor.
4. Markus Gundersen f. 19/6-1822. Se Rød under Kise.
- døfødt drengebarn 13/1-1826.
Barn i 2. ekteskap:
5. Ole Gundersen f. 1/12-1826. Se Skomakerplass(B) ved Åshammeren.
6. Halvor Gundersen d.y. f. 2/5-1829. Se Orekåsa(B) under Oterholt.
7. Anne Karine Gundersdatter f. 15/5-1834. Hun hadde en sønn Anders Andersen f. 2/11-1862. Faren var tjenestegutt Anders Isaksen på Mæla.
Br. 1826.

F.f. Gunder Halvorssøns Inger f. N.Wenstøb: Jon Wenstøbs k., Maren Isaksdtr., Claus Monssøn, Tolv Waldemarssøn, Søren Sørenssøn.

F.f. Gunder Halvorsen og Anne Jacobsdatter Aashammers Halvor: Anders Johnsens kone Venstøb, pige Karen Hansdatter Foss, Anders Johnsen Venstøb, Ole Jacobsen Fossum, Knud Jacobsen Foss.

F.f. Gunder Halvorsen og Anne Jacobsdatter Aashammers Anne Karine: Pige Inger Gundersdatter, pige Karen Kirstine Olsdatter, Hans Jacobsen, Ole Jacobsen, alle Aashammer, Anders J. Venstøb.

I Gunders 1. ekteskap bodde familien hos hans bror på N. Venstøp (1811-1826).
Hans første kone døde i barselseng 3 dager etter at hun hadde født et dødfødt
guttebarn.
Gunder Steen Halvorsen og Anne Jacobsdatter bodde her i 1835 og 1865.

Arbeider, husmann uten jord
Peder Gundersen herfra f. 4/4-1819, s.a. Gunder Steen Halvorsen. Se ovenfor.
g. i Porsgrunn 17/5-1840 m. Ingeborg Elisabeth Arvesdatter fra Porsgrunn f. 27/5-1817, d.a. Arve Torgrimsen Brenne og Marken Jespersdatter.
1. Anne Martine Pedersdatter f. 15/10-1841 på Åshammeren.
2. Gurine Pedersdatter f. 9/1-1849.
3. Arve Pedersen f. 10/9-1853 u. Tufte d. 14/10-1919 på Grønli i Eidanger. Var gråsteinsmurer. Under FT 1900 var han enkemann og bodde i et hus i
    ”Fjeldgaden” i Porsgrunn sammen med sin sønn Anders Arvesen f. 1883 (på Vold i Solum). Sønnen Anders var i 1900 ”Stenarbeider”.
4. Anders Pedersen f. 25/8-1856 på Åshammeren.

Ingeborg Elisabeth er registrert innflyttet fra Porsgrunn i mai 1840. Det var nevnt at hun var ”Gift hertil”. Denne familien bodde ved Åshammeren fra 1841.
De flyttet til Solum like etter august 1856. Under FT 1865 bodde Peder og Ingeborg med sønnene Arve og Anders på Vadrette ved Klovholt(?!) i Solum.
Peder var da ”Kammager”.

Hammersmed, husmann
Christen Hansen fra Fossum f. 4/5-1822, s.a. Hans Andersen d.e. Se Familie 67 - Fossum 1835.
g. 20/9-1844 m. Karen Andersdatter fra Åltvedt(9) f. 30/3-1816, d.a. arbeider Anders Sørensen.
1. Hans Christian f. 18/10-1844 d. 3/12-1847 på Åshammeren.
2. Anne Christine Christensdatter f. 30/3-1848.
3. Inger Elise Christensdatter f. 9/5-1850.
4. Hans Christian Christensen f. 30/3-1853.
5. Andreas Christensen f. 23/2-1856 g. i Solum 8/5-1897 m. Olufine Olsen fra Larvik f. 10/11-1864.
6. Inger Marie Christensdatter f. 14/12-1858 g. i Porsgrund 27/10-1881 m. Erik Herman Kristensen.
Br. 1844.

Denne familien må ha flyttet ut av sognet uten å ha blitt registrert som utflyttet.

Hammersmed, husmann
Halvor Olsen fra Åsen(A) f. 14/9-1838, s.a. Ole Tolfsen.
g. i Gjerpen 21/5-1857 m. Elisabeth Gundersdatter fra Bratsbergkleiva f. 1/4-1830, d.a. Gunder Halvorsen. Se Familie 3 - Kleiva 1835.
1. Maren Karine Halvorsdatter f. 18/6-1857.
2. Ole Halvorsen f. 10/2-1860. Var sagbruksarbeider i Skien i 1875. Flytta til Holla (Ulefoss) for å jobbe med kanalutbygginga på 1880-tallet. Se Familie 2 - Odden 1891 under Eie øvre.
3. Anne Gurine Halvorsdatter f. 3/11-1862 g.m. sliperiarb. Hans Kristoffersen Løberg. Se Bratsberg(62).
4. Karen Kirstine f. 29/3-1865 d. 28/2-1867.
5. Karen Kirstine Halvorsdatter f. 2/10-1867.
6. Hanna Halvorsdatter f. 18/12-1869 i Skien.
Br. ca. 1857.

Elisabeth var i tjeneste på Fossum før hun giftet seg. Familien flyttet til Skien i 1868/69.
I følge FT 1875 for Skien bodde de da i ”Nordre Brekkegade” i en leiegård og Halvor var møllearbeider i Skien.
De benyttet seg av Skien kirke fra de flyttet. Anne Gurine Halvorsdatter ble konf. i Skien krk. 7/10-1877.

Hammersmed, husmann
Amund Andersen fra Fossum f. 8/2-1822, s.a. Anders Amundsen Ulvsvand. Se Familie 16 - Fossum 1835.
g1g 4/12-1845 m. Marthe Karine Waldemarsdatter fra Kulten under Ås f. 8/8-1818 d. 12/5-1846 und. Ås, d.a. Waldemar Tollefsen.
g2g 1/6-1848 m. Ingeborg Kirstine Engebretsdatter fra Fossum f. 10/11-1821, d.a. Engebret Pedersen. Se Familie 19 - Fossum 1835.
1. Jens Andreas Amundsen f. 10/1-1849 på Fossum.
2. Engebret f. 18/9-1850 på Åshammer d. 23/11-1861 på Åshammer.
3. Johan Amundsen f. 8/12-1852 på Åshammer.
4. Karl f. 14/12-1854 på Åshammer.
5. Karl f. 12/4-1857 u. Ås.
6. Karen Gurine f. 2/6-1859 på Åshammer.
7. Inger Marie Amundsdatter f. 13/3-1862 under Ås.
8. Karen Gurine Amundsdatter f. 15/10-1865 på Åshammer.

Det var ingen barn i 1. ekteskap. 1865: Ingebret Andersen, Amunds ugifte bror f. 16/1-1827 bodde her i 1865.
Det er nevnt i FT at han var ”Sindsvag fra sit 20. aar.” Denne familien emigrerte til N. Amerika den 9/4-1867.

28/5-1846   MARTHE KARINE WALDEMARSDATTER Bambke Skifteprot. nr. *)
Aashammeren      Arvinger:
                Enkem. Andres (Skal være Amund. G.S.) Anderssen
                og avdødes mor og søsken:
                1. Mora Anne Olsdtr. Laugverge: Ole Tolvssen.
                2. Jørgen Waldemarssen 25 år.
                3. Ole Waldemarssen 18 " Formynder:
                4. Thomas Waldemarssen 15 " Hans Tolvssen.
                5. Lars Waldemarssen 12 "
                6. Anne Gurine Waldemarsdtr. 21 "
Brt: 43 - 98
Gjeld: 49 - 104 (Insolvent)
*) A: BS 20 s.66. B: BS 22 s.230. C: BS 24 s.238b.


(C) Gard Strøm