ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.11.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Vestre Bø
På 1660-tallet skrevet vestre Luxefield. Senere også kalt Fjeld/ Fjeldet.


Bø-gårdene i vår tid. Vestre Bø til venstre og Østre Bø til høyre. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.

Landskyld 1664: 2 huder. (Skattegrunnlag).

Tidlige eiere.
Tollef Holm og Jacob Foss eide hver sin halve hud i V. Bø i 1615, samtidig som Gimsøy kloster eide en part som
ble skattemessig verdsatt til 1 pund ørret.
Halvor Tofte (Tufte) eide i 1639 hele V. Bø som da bestod av 1 ½ hud. Toller i Skien Hans Lucht fra 1660,
Anders Cornish i Skien fra 1670, Niels Henriksen Josten fra 1700, oberstløyntnant Ulrich Friederich Fien
fra 1704 (se M. Fossum), Peder Pedersen Baar i Skien fra 1716, kanselliråd Herman Leopoldus (på Bjørntvedt
i Eidanger) fra 1734. Heretter har V. Bø vært i Løvenskiold-Fossums eie.

Jacob Foss er nevnt som bruker i 1610, 1615, Oluf Grini i 1616.

At Tollef Holm og Jacob Foss eide hver sin halve hud i V. Bø i 1615, kan bety at de var brødre.

Ko. Ma. Jordebog over Bratsberg Lehn 1661:
Bø, vestre i Luxsefield
Smørleding – 2 m
Meell – 4 m
Arbeidspenge – 1 m 21 s
Er tilsammen – 2 m 7 s 2 alb.

Tidlige brukere.

G.br., leilending
Jens Fieldet f. ca. 1634 d. ca. 1677/78?
g.m. Ingrid Pedersdatter f. ca. 1629 bg. 12/4-1694. ”Jens Luxefields qvinde Ingeri Pedersd. 65 aar.”
Br. 1663.

Kilde: Sogneprestens manntall 1664:
V. Luxefield Skyld: 2 h. Opsidder: Jens (30).

Gården var ikke nevnt i fogdens manntall av 1666.

Kilde: Skattematrikkelen 1670:
Wester Bøe i Luxefield. Jens bruger, schylder 2 huder som Andrej Cornitz med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 3 Rdl.

G.br., leilending
Mogens Pedersen fra Eriksrød f. ca. 1651 bg. 1/11-1717. ”Mogns Moeje 70 aar.”, s.a. Peder Eriksrød.
g1g m. enke Kirsten Gjermundsdatter trolig fra Nordsjå-stranda i Nes, Sh. f. ca. 1635 bg. 16/11-1695. ”Mons Luxefields qnde Kirsten Giermundsdatter 60 ½ aar g.”
g2g 17/3-1697 m. Guri Lauritsdatter (Guri Larsdatter) fra Holla f. ca. 1673 bg. 21/2-1742. ”Mogns Fieldets Enche Gurj, 69 aar.”
1. Else Mogensdatter.”Else Monsd. fra Luxefield” var fadder i 1697 for Knud Skifjelds barn. (Gift i Eid. 24/6-1716 m. Gunder Christensen fra Solum?)
Barn i 2. ekteskap:
2. Kirsten dpt. 25/3-1701 bg. 1/1-1716. ”Mogns Moejes datter Kirsten 15 aar, døde i barnekopper.”
3. Gunder Mogensen dpt. 1/4-1703. Se N. Rønningen u. Sætret.
4. Jens Mogensen dpt. 20/12-1705.
5. Else Mogensdatter dpt. 21/4-1709. (Gift 21/7-1757 m. Christopher Rollefsen?)
6. Anne Mogensdatter dpt. 9/4-1713. Bodde på Bø i Luksefjell i 1736.
Br. 1678.

F.f. Mogens Luxefields datter Kirsti: Amund Eriksrøe, Gunder Truldsen hos Jørgen Holst, Truls Aasens Qvinde Karj, Jacob Jønnevalds qn. Martha, Gullich Møllers datter Inger.
F.f. Mogens Luxefiels søn Gunder: Aanj Germundssen fra Mo eje, Isak Moes qvinde Inger, Amund Eriksrøes qvinde Gurj, Aanj Germundssens datter Børte.
F.f. Mogens Luxefields søn Jens: Iver af Scheen, Lars Jønnevald, Erich Toftis qvinde Karen, Børtings budeje Sønnef.
F.f. Mogens Moejers datter Else: Ole Hoppestad, Lars Jønnevold, Isak Moes qvinde Inger, Amund Eriksrøes qvinde.
F.f. Mogens Moejes datter Anna: Ole Hoppestad, Ingebret paa Kleven, Aslak Mogenssøns qde Maren, Maren Moeeie.

Kirsten Gjermundsdatter var trolig søster til Aane Gjermundsen (Se Slettene u. Mo) og Torjer Gjermundsen på gården
"Luksefjell" (Seteret).
”Mogens Luxefield og Guri Lauritzdatter som blev fest paa Hollen.” De ble altså trolovet i Holla sogn. Guri må derfor
ha kommet fra Holla. Mons og Guri flyttet mellom 1705 og 1709 til en av plassene under Mo. Uvisst hvilken.

Fra Gjerpen kirkebok:
Anne Aslaksdatter f. ca. 1665 bg. 17/1-1691. ”Mons Luxefields Stiffdatter Anne Aslachsdatter 26 aar g.”
Kirsten Gjermundsdatter hadde altså tidligere vært gift med en Aslak.

Anund Gundersen f. ca. 1647 bg. 30/5-1692. ”En fattig vandringsmand Anun Gunderssen Vester fra Lunds Prestegield,
hans qvinde Inger Rolfsdatter, som døde hos Mons Luxefield 45 aar g.”

Kilde: Bamble fogderi. Tingbok 1686, 15 nov 1686.
Følgende personer ble dømt på tinget til å betale resterende landskyld og tiende til velbyrdige frue Anna Pelt:
Abraham Hougn, Johannes Mellem Fossem, Peder og Anders Jønnevald, Gunder Aas, Mons Luxefield,
Hans Borge for Baasserøed, Kistes oppsittere, Stullen oppsittere, Erich Nøglegaard, Torgeir Klefuen, Hans Borge.


G.br., leilending
Nils Jonsen fra N. Oterholt dpt. 26/8-1683, s.a. Jon Oterholt.
g. 9/10-1701 m. Gunhild Hansdatter fra Ø. Haugerød f. ca. 1688 (ca. 1680?) bg. 22/6-1724. "
Nils Aasens qde Gunnild 36 aar. Døde i barselseng.", d.a. Hans Haugerød.
1. Kirsten Nilsdatter dpt. 23/7-1702.
2. Anne Nilsdatter dpt. 8/3-1705.
3. Jon Nilsen dpt. 3/7-1707.
4. Johannes Nilsen dpt. 5/1-1710.
5. Jens Nilsen dpt. 21/5-1716.
6. Astrid f. juni 1724 (hjemmedøpt) bg. 10/6-1724. "
Nils Aasens hiemdøbte Astrj."
Br. 1701.

F.f. Nils Luxefields datter Kirsten: Nils Otterholt, Peder Luxefield, Tollev Hoppestads qvinde Karen, Isak Moes qvinde, Nils Hoppestads datter Marta.
F.f. Nils Luxefelds datter Anna: Isak Sneltvedt, Peder Doxrøen, Isak Mens qvinde Inger.
F.f. Nils Luxefields søn Jon: Christen Gravelj, Zacharias Tofteeje, Jan Justsøns qvinde Helle, Peder Luxefields qvinde Margrete.
F.f. Nils Luxefields søn Johannes: Christen Graflj, Nils Holm, Hendrich Doxrø, Peder Doxrøs qvinde Maren, og Maren Holm.
F.f. Nils Luxefields søn Jens: Søren Grinj, Christopher Grinj, Ole Lucassøn, Peder Luxefields qde. Kirsten, Karen Otterholt.

Gunhild Hansdatter var i tjeneste hos amtmannen før hun giftet seg. Hun døde på gården Åsen, sør for Eriksrød.

Arbeider, leilending
Ole Gundersen
g. 8/1-1693 m. Anne Thomesdatter fra Ø. Bø f. ca. 1660 bg. 9/3-1729. ”Ole Luxefields qde Anne 70 aar.”, d.a. Thomes Luxefield.
1. Jon Olsen dpt. 4/5-1694.
2. Sara Olsdatter dpt. 6/1-1696 g.m. hammersmed Isak Joahansson Fallejen. Se nedenfor.
Br. ca. 1710.

F.f. Ole Gundersens søn fra Luxefield Jon: Hans Lund, Peder Luxefield, Siur Luxefield, Wolners Marie, Anne Michelsd.
F.f. Ole Gundersens d. fra Luxefield Sara: Gunder Grinni, Isak Mo, Dorthe And. Nilssens, Marthe Olsd. tien i Prestegd.

Denne familien flyttet til M. Bø(B) ved Fossum.

Sondre Fjeldet
En ”Sondre Fjeldet” hadde sammen med Mads Aas, brutt ut 200 tønner malm ved gruvene i Siljan
på Børtings befaling. Børting var en tidlig eier av Fossum jernverk.

Hammersmed, leilending
Isak Johansson Fallejen fra Åshammeren under Ås f. ca. 1692 i Snavlunda, Sverige, s.a. hammersmed Johan Jacobsson Fallejen.
g. 9/7-1719 m. Sara Olsdatter herfra dpt. 6/1-1696, d.a. Ole Gundersen.
Forlovere: "Peder Lænsmd. og Nils Otterholt."
-   bg. 30/9-1719. ”Isak Fallejens dødfødde drengebarn i Luxefield.”
1. Rebekka Isaksdatter Fallejen dpt. 20/10-1720.
2. Anne Isaksdatter Fallejen dpt. 28/2-1725.
3. Johan bg. 22/2-1727. ”Isak Fieldets hiemedøbte Johan.”
4. Johan dpt. 20/6-1728 bg. 3/7-1728. ”Isak Fieldets Johan, 3 uger gl.”
5. Johan Isaksen Fallejen dpt. 18/12-1729.
Br. 1720.

F.f. Isak Luxefields datter Rebecca: Anders og Johan Fallejen. Søren Klochers qde. Gunder Fieldal.
F.f. Isak Fieldets datter Anne: Ole Olssøn, Jens Hammersmed, Gunder Fieldets qde Inger, Tone Castet.
F.f. Isak Fieldets Johan: Johanes S. Fos, Haagen Luxefield, Ole Limis qde, Birte Haagensdatter hos Gasmand.
F.f. Isak Fieldets Johan: Ole Limj, Ingeld Fieldet, Anders Fieldets qde. Pernille.

Isak bodde her med sin familie i tiden 1720-1729. Han er ikke nevnt i Gjerpen kirkebok etter 1729.

Barnedåp i Gjerpen:19/4-1718. u-ægte barn.
Kirsten. Moderen Karen Mogensdatter fra Hytten, udlagde til barnefader Isak Johanssøn Falleyer ved Hammeren.
Test: Hans former. Jost Fos. Ole Mogenssøn. Jørgen Skredes qvinde. Margrete Sem.

Barnedåp i Gjerpen 12/6-1718: U-ægte barn.
Anne Catrine. Moderen Jan Busces stifdatter Lisbeth. Barnefader Isak Fallejen.
Test: Lorens smed. Christopher Møller. Anders Anderssøn, Christian Simonssøns qde. Ingebor Biørnsdatter.

Skogsarb., leilending
Ole Anulfsen Hvammen fra S. Hvammen i Nore sogn, Rollag, Buskerud f. ca. 1701 bg. 30/3-1764. ”Ole Vammen 63 aar.”
g. i Rollag krk. 12/2-1736 m. Kari Paulsdatter fra Rollag, Buskerud f. ca. 1710 bg. 31/3-1766. ”Ole Vammens enke 56 aar.”
Forlovere i Rollag krk: "Povel Halland og Biøn Gutterue."
1. Anulf Olsen dpt. jan. 1737 i Gj. Se nedenfor.
2. Paul Olsen dpt. 31/8-1738. Se Ø. Bø(4).
3. Trond dpt. 25/1-1739. Død som liten?
4. Jøran Olsdatter dpt. 5/6-1740 g. 23/7-1767 m. Ole Johannesen.
5. Lars Olsen dpt. 6/1-1742. Se V. Bø(1).
6. Halvor Olsen dpt. 16/6-1743. Se V. Bø(2).
7. Ole Olsen dpt. 15/4-1745.
8. Guttorm Olsen dpt. 15/1-1747
bg. 6/4-1766. ”Ole Vamens s. ”Torchil” (Guttorm?) 20 aar.”
9. Torkild Olsen dpt. 8/6-1749. Se Foss lille og N. Limi.
10. Ole dpt. 21/2-1751 bg. 8/4-1751. ”Ole Vammens s. Ole 7 uger.”
11. Gunhild dpt. 16/7-1752 bg. 13/8-1752. ”Ole Vammens dtr. Gunnil 3 uger.”
Br. 1736.

F.f. Ole Fieldets Anulf: Gulbrand og Micel Fieldet, Anders Fieldets qde Else, Hellie Poulsdatter.
F.f. Ole Fieldets Poul: Anders og Gulbrand Fieldet, Halvor Mo, Ingebret Fieldets qde., Gunne Fieldet.
F.f. Ole Fieldets Tron: Gunder Mognssøn, Knud Fieldet, Agata Kleven, Inger Fieldet.
F.f. Ole Fieldets Gøran: Halvor Mo, ----- Anderssøn, Anders Fieldets qde.. Inger Micelsdatter.
F.f. Ole Vammens Lars: Ingebret Lucassøn, Nils Skaven, Vedtis: og qde. Gunnild Torsdatter.
F.f. Ole Vammens Halvor: Vebiørn Fieldet, Ole Glenne, Anders Fieldet, Ole Busterøs qde. Anne Svendsdatter.
F.f. Ole Vammens Ole: Jan og Per Grinj, Arve Grunerøs qde. Ingeborg Persdatter.
F.f. Ole Vammens db: Guttorm: Engebret Lucassens kone, Karen Jensdtr., Engebret og Gulbrand Lucassønner.
F.f. Ole Vammens db. Torchil: Guttorm Hoppestads kone, Kisten Nilsdatter, Gulbrand Fieldet, Guttorm Andersen, Ole Jensen.
F.f. Ole Vammens db. Ole: Engebret Fieldets kone, Tallene Jacobsdtr., Gulbrand Fieldet, Isak Gulbrandsen.
F.f. Ole Vammens pb. Gunnil: Webiøn Fieldets kone, Thore Jonsdtr., Vebiøn Fieldet, Ole Sivertsen.

Dette ekteparet må ha flyttet til V. Bø i Gjerpen like etter at de giftet seg i Rollag kirke i februar 1736.
Karis søsken: Helje Paulsdatter og Ole Paulsen på S. Rønningen. De er begge født i Rollag i Numedal.

Skogsarb., leilending
Anulf Olsen Fieldet herfra dpt. jan. 1737 bg. 23/3-1766. ”Anul Olsen f. Luxefjeld 30 aar.”, s.a. Ole Vammen.
g. 30/12-1762 m. Aslaug Halvorsdatter fra Eriksrød f. ca. 1734 i Seljord? bg. 12/2-1764. ”Anul Olsens kone f. Ersrøe 29 aar.”, d.a. Halvor Sondresen f. i Flatdal.

Anulf og Aslaug bodde på Eriksrød fra de giftet seg. Da Aslaug døde flyttet Anulf hit. De hadde ingen barn.

26/6/1766         ANUF OLSSEN V. BØE Bamble skifteprot. nr. 6b, s. 628a.
Vestre Bøe i     Han hadde vært g.m. Halvor Eriksrøds datter Aslaug Halvorsdtr.
Luksefjell         Hun var død før ham. Barnlause.
                        Arvinger:
                        Anuf Olssens søsken:
                            1. Poul Olssen 28 år.
                            2. Lars Olssen 25  ”
                            3. Halvor Olssen 23 ” Formynder: Broren Poul Olssen.
                            4. Ole Olssen 22       ”     ----”---- --”-- -”- --”--
                            5. Torkild Olssen 17 ”    ----”---- --”-- -”- --”--
                            6. Jøran Olsdtr. 26    ”     ----”---- --”--   Lars Olssen.
Brt: 39 - 3 - 16
Net: 35 - 1 - 0

Gården ble delt i 1766.

Se Bø(1) og Bø(2).

(C) Gard Strøm.