ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune i Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.11.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Bø vestre 2 - Fjeldet vestre (søndre)
Delt fra hovedbølet i 1766. Gammelt løpenr. 113. Fra 1886 gårdnr. 22, bnr 2.

I Løvenskiolds eie siden 1734.

Landskyld 1801: 9 skinn.


Vestre Bø (Fjellet). Bildet er tatt fra Bø nordre (Aasland). Foto: Gard Strøm 05.11.2013.

Skogsarb., leilending
Halvor Olsen Fjeldet fra V. Bø dpt. 16/6-1743 bg. 13/7-1805. ”Halvor Olessøn Fjeldet 62 1/12 aar.”, s.a. Ole Anulfsen Hvammen.
g. 30/6-1768 m. Karen Abrahamsdatter fra S. Falkum dpt. 12/4-1747 bg. 21/5-1801. ”Halvor Fjeldets kone Karen Abrahamsdtr. 44 1/12 aar.”, d.a. Abraham Nilsen Falchum.
1. Ole Halvorsen dpt. 19/2-1769. Se S. Holm(8).
2. Abraham dpt. 1/4-1771 bg. 8/3-1780. ”Halvor Fiellets s. Abraham 9 aar.”
3. Halvor Halvorsen dpt. 26/12-1773. Se nedenfor.
4. Karen Halvorsdatter dpt. 14/1-1776 g. 17/9-1795 m. Tollef Tollefsen. Bodde på Milekåsa i Melum sogn, Solum pr.gj.
5. Guttorm dpt. 9/8-1778 bg. 21/2-1779. ”Halvor Fiellets s. Guttorm 1/2 aar.”
6. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 26/12-1779 g.m. Anders Nilsen Limi. Se N. Limi.
7. Anne Halvorsdatter dpt. 3/2-1782 d. 22/6-1864 på Sølland g1g 1/8-1806 m. Ole Jonsen fra S. Sølland i Siljan. De bodde der. Se Siljan bygdebok side 527.
8. Gunhild Halvorsdatter dpt. 26/12-1784 bg. 18/5-1805. "
Halvor Fjeldets datter Gunnil, død på N. Limie 20 5/12 aar." Bodde hos sin søster Ingeborg på N. Limi.
9. Abraham Halvorsen dpt. 6/7-1788. Se øvre Hoppestad(C). Se også Bestul.
Br. 1766.

F.f. Halvor Fieldets db. Ole: Jacob Riisings kone, Ingebor Olsdtr., Povel Fieldet, Ole Falchum, Ole Olsen
F.f. Halvor Olsens db. Abraham fra Luxefjeld: Ole Johannisens enke, Maren Gundersdtr., Povel Olsen, Torchil Olsen, Jørgen Abrahamsen.
F.f. Halvor Fieldets db. Halvor: Anders Rønnichsens kone, Lars Fieldets kone, Povel Olsen, Lars Olsen, Thorchil Olsen.
F.f. Halvor Olsens pb. Karen fra Luxefjeld: Povel Fieldets kone, Lars Olsens kone, Povel Fieldet, Nils Falchum, Torchil Olsen.
F.f. Halvor Fieldets db. Guttorm: Povel Fieldets kone, Marthe Olsdtr, Povel Fieldet, Jørgen Falchum, Torchil Olsen.
F.f. Halvor Fiellets pb. Ingebor: Povel Fiellets kone, Marthe Olsdatter, Povel Fiellet, Torchil Olsen Foss, Povel Vebiønsen.
F.f. Halvor Fieldets pb. Anne: Poul Fieldets kone, Elen Halvorsdtr., Povel Fieldet, Torchel Foss, Jens Hansen.
F.f. Halvor Fjeldets pb. Gunhild: Torchel Limies kone, Torbor Giertsdatter, Povel Fjeldet, Torchil Limie, Tosten Andersen.
F.f. Halvor Olsen Fjeldets db. Abraham: Povel Fjeldets kone, Karen Margrethe Olsdtr., Ole Falkum, Torchil Limie, Ole Povelsen.

15/7/1805      HALVOR OLSSEN                         Skifte 974
Vestre Bøe     Arvinger:                             Pro.k. 14, s. 260a
i Luxefjell    Barna:
               1. Ole Halvorssen, myndig, bor på gd. Holm.
               2. Halvor Halvorssen, myndig, heime.
               3. Abraham Halvorssen 18 år.
               4. Kari Halvorsdtr. g.m. Tollef Tollefssen Miellekaasen i Holden sogn (Skal være Melum sogn!).
               5. Ingeborg Halvorsdtr. død, vært g.m. Anders Nielssen Limi, etterlatt seg 2 sønner:
                 a. Niels Anderssen 6 1/2 år.
                 b. Halvor Anderssen    4 "
                      Faren verger.
               6. Anne Halvorsdtr. 22 år.
Formynder for Anne ble farbroren Paul Olssen Fjellet. Avdøde hadde sittet i uskiftet bo
etter kona Karen Abrahamsdtr., men hadde foretatt et "frendeskifte" før sin død, sammen
med barna.
Brt: 961 - 1 -  8
Net: 742 - 2 - 18

Halvor Olsens bror Torkild Olsens sønn på N. Limi, Nils Torkildsen vokste opp her.
Han bodde her i 1801 som 14-åring.

Skogsarb., leilending
Halvor Halvorsen herfra dpt. 26/12-1773 d. 24/5-1846 her.
g. 18/7-1806 m. Anne Clemetsdatter fra Gåserud i Sandsvær dpt. 18/2-1787 i Sv. d. 16/6-1842, d.a. Clemet Olsen Gaaserud fra Christiansmoen i Nes i Buskerud dpt. 25/2-1750 d. 15/11-1828 i Luksefjell g. 11/4-1779 i Siljan m. Tone Johannesdatter fra Groud i Siljan dpt. 28/10-1753 d. 23/2-1821 på Gåserud i Efteløt i Sandsvær.
1. Karen Maria Halvorsdatter dpt. 26/12-1807 g.m. John Endresen (tjenestegutt her i 1835). Se N. Haugedal.
2. Halvor f. 10/1-1809 bg. 15/11-1810. ”Halvor Halvorssøns db. Halvor f. V. Bøe i Luxefjeld 5/6 aar.”
3. Tone Gurine f. 5/2-1812 d. 26/4-1817. Døde 5 år gammel av kikhoste.
4. Halvor f. 9/1-1815 d. 19/1-1833. Døde hjemme 18 år gammel.
5. Tone Gurine Halvorsdatter f. 4/9-1819 g.m. Halvor Abrahamsen. Se nedenfor.
6. Ole Halvorsen f. 26/9-1822. Se Kåsa under Dyrkoll.
7. Ingeborg Halvorsdatter f. 22/5-1826 g.m. Ole Abrahamsen. Se øvre Hoppestad(C).
Br. 1806.

F.f. Halvor Halvorssøns pb. Karen Maria f. V. Bøe i Luxefjeld: Anne Halvorsdtr, Ingebor Clemetsdtr, Johannes Clemetssøn, Abraham Halvorssøn, Lars Pederssøn.
F.f. Halvor Halvorssøns db. Halvor f. V. Bøe i Luxefjeld: Anne Halvorsdtr., Ingebor Clemetsdatter, Ole Jonssøn, Ole og Abraham Halvorssøn.
F.f. Halvor Halvorssøns pb. Tone Gurine f. V. Bøe i Luxefjeld: Gulbrand Larssøns k., Ingebor Clemetsdtr., Lars Pederssøn, Anders Jonssøn, Abraham Halvorssøn.

Tjenestefolk her i 1835: Halvor Olsen(20), John Endresen(20), Erik Pedersen(37) og Anne Thurine Jochumsdatter(17)
Tjenstefolk her i 1845: Thorsten Thorstensen (18), Guro Kjøstelsdatter(19) og Karen Larsdatter(17).

Halvor og Anne bodde her all sin tid.

Lærer, siden ”madkjøbmand”, leilending
Halvor Abrahamsen fra øvre Hoppestad(C) f. 18/6-1815 d. 25/10-1893 her, s.a. Abraham Halvorsen Hoppestad.
g. 5/9-1845 m. Tone Gurine Halvorsdatter herfra f. 4/9-1819 d. 31/10-1902 her.
1. Anne Torine Halvorsdatter f. 9/9-1846 her.
2. Karen Halvorsdatter f. 8/10-1849. Ugift. Bodde hjemme.
3. Ingeborg Gurine Halvorsdatter f. 22/12-1851 d. 23/3-1921. Emigrerte til USA i 1881, g. i S. Dakota 26/12-1881 m. Ole Torjuson f. 5/6-1855 fra Ål i Hallingdal. Død i Michell, Davison Co, S. Dakota. 6 kjente barn.
4. Halvor Halvorsen f. 12/11-1854 her d. 24/10-1877 her.
5. Abraham Halvorsen f. 12/12-1856.
6. Udøpt gutt f. 18/11-1858 d. 6/12-1858 her.
7. Ole Halvorsen f. 25/3-1860. Se nedenfor.
8. Maria Halvorsdatter Fjeldet f. 25/3-1860 d. 17/3-1936. Ugift. Bodde hjemme.
Br. ca. 1846.

Halvor ble født på Bestul og vokste opp på Hoppestad. Halvor og Tone Gurine var søskenbarn.  

Kilde: "Luksefjellminner 11" utgitt av Skavan miniforlag. Originalt i TA 24/12-1966 (Berner Hansen).

Da svenske kong Oscar den 1. var på reise fra Kongsberg, gjennom Langeruddalen til Skien i 1845, var det Halvor A. Fjeldet som hadde den store ære å gå foran i følge "å føre fyrstens sabel".
Det står i artikkelen, at samme mann også førte fyrstens sabel i 1813, da danske kong Christian Frederik kom den samme veien. Dette er helt feil, da Halvor Abrahamsen Fjeldet (og ikke Olsen, som det står i "Luksefjellminner") ble født i 1815.
Det blir i en oppfølgingsartikkel stilt spørsmål til hva slags mann dette var, som fikk et slikt oppdrag? Han var lærer og kunne både lese og skrive. Dette sto høyt i kurs den gangen. I tillegg drev han matbutikk i Luksefjell. Han var i tillegg "mye med i kommunale saker" i Gjerpen, som hans sønnesønn, Halvor Olsen Fjeldet f. 31/5-1890 uttrykte det (se nedenfor).

G.br., skogsarb., leilending
Ole Halvorsen Fjeldet herfra f. 25/3-1860 d. 2/8-1925, s.a. lærer Halvor Abrahamsen.
g. 9/2-1890 m. Karen Andersdatter fra V. Bø(1) f. 22/6-1868 d. 24/12-1892 på Fjellet, d.a. Anders Gulbrandsen.
1. Halvor Olsen Fjeldet f. 31/5-1890. Se V. Bø(1).
Br. 1895.

Ole og Karen var 4-menninger. Deres fedre var tremenninger. Enkemannen Ole Halvorsen bodde her fra 1895 - 1903.
Han flyttet da til V. Bø(1).
Det bodde en kvegrøkter her i 1900 (tjenestegutt), Hans Andersen f. 1888 i Gj.

Skogbetjent m.m., forpakter
Lars Madsen Furuvald fra Furuvald f. 29/6-1873 d. 25/10-1944, s.a. Mads Jacobsen Furuvald.
g. i Siljan 30/5-1897 m. Helga Olava Jacobsdatter fra Hogstad i Siljan f. 25/2-1876 i Gonsholt d. 14/7-1964, d.a. g.br. Jacob Olsen Hogstad.
1. Ingeborg Furuvald f. 20/1-1900.

2. Mads Furuvald f. 12/8-1901 d. 1/9-1912.
Br. 1903.

Lars Furuvald jobbet i 1891 på Aas cellulosefabrikk. Han var skogbetjent hos Løvenskiold i 8 år og bodde på Bestul fra 1895-1903.
Lars startet siden det første landhandleriet i Luksefjell. Senere ble han også kasserer ved Løvenskiold-Fossums hovedkontor på
Myra ved Strømdal.

Skogsarb., forpakter
Edvard Ellefsen Fjeldet fra Økter øvre f. 23/4-1882 i Ekstul ved Valebø d. 1966, s.a. Ellef Halvorsenn fra Vighus i Sauherad.
g. 26/3-1901 m. Gunhild Knudsdatter Wighus fra Sauherad f. 1876 d. 1961, d.a. Knut Eilevsson Wighus (1825-1895) og Tone Andresdatter fra Ingulsrud v/ Hjuksebø (1831-1894).
Br. 1911. Se Ø. Bø(4) ”Lifjell”.

Denne familien, i likhet med mange andre unge ektepar i arbeide hos Løvenskiold, flyttet mye rundt på forskjellige plasser og
smågårder i Luksefjell før de ble boende fast et sted. Denne familien ble tilslutt boende på gården Ø. Bø(4) ”Lifjell”.
Se også Økterstulen, Fredrikstad og Drengen.

G.br., skogsarb., forpakter
Ole Kittilsen Gromstul fra Skui i Lardal f. 26/6-1872 d. 29/9-1953.
g.m. Berthe Marie Johansdatter fra Ramnes i Vestfold f. 28/8-1862 d. 8/8-1935.
1. Gustav Olsen Gromstul f. 19/6-1896 i Lardal. Se nedenfor.
Br. 1919.

Ole var i følge folketellingen 1900 født i Sandsvær. Hans Gulliksen f. 7/4-1891 i Lardal vokste opp som en sønn i
familien. Hans far var uk. Gullik Halvorsen og mora var Berthe Marie Johansdatter ovenfor.
Hans skrev seg senere for Hans Gromstul. Se Gromstul og Augestad(6).
Ole Kittilsen m/ familie bodde på Lia under Godal fra 1900-1907 på Gromstul fra 1907-1919.

Gravlagt ved Luksefjell nye kirkegård: "Marie Gromstul f. Johansen og Ole K. Gromstul".

Skogsarb., forpakter
Gustav O. Gromstul herfra (Gustav Gromstul) f. 19/6-1896 i Lardal d. 20/9-1943.
g.
22/12-1922 m. Inga Mathilde Kaasa fra Kåsa under Bø f. 28/1-1895 i Haugedal d. 31/12-1970, d.a. Kristian Olsen Kaasa.
1. Mary Konstanse Gromstul f. 30/5-1923 i Fjellet.
2. Klara Olava Gromstul f. 11/4-1925 i Fjellet.
3. Oddmar G. Gromstul
f. 26/6-1926 i Fjellet. Se nedenfor.
Br. 1935.

Både Inga og hennes far var født på gården S. Haugedal. Enka her flyttet i ca. 1955 til N. Ilenv. 13 på Bøle.

Gustav Gromstul ble gravlagt på Luksefjell kirkegård og Inga Gromstul ble gravlagt på Gjerpen kirkegård.
 

Kilde: Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
"Gustav Gromstul omkom under fløtningen i Økterelva i det han ble revet ned i juvene nedenfor Økterdammen av en tømmervelte. Han forslo seg så meget at han døde samme dag på sjukehuset i Porsgrunn."

Kilde: Varden 21/9-1943. Innsendt av Hans Aas (2014).
"
Dødsulykke i Luksefjell.
Forpakter Gustav Gromstulen drept ved et slag av en tømmerstokk.
En ulykke som medførte døden inntraff i Luksefjell i går formiddag. Forpakter Gustav Gromstulen var sammen med sin 16 år gamle sønn (Oddmar) beskjeftiget med å slå ut tømmer i Økterdammene. Gromstulen stod fremme på kanten av et 9 meter høgt djuv og lenet seg utover for å se hvordan tømmeret hadde lagt seg, da han plutselig ble overrasket av en stokk som kom veltende utover bakken. Gromstulen forsøkte å komme seg unda, men forsent. Han ble slått av stokken i ryggen og falt ned i dypet. Sønnen fikk straks tilkalt brøytningsmannskapet som var lenger oppe ved dammen. Disse kom straks tilstede og ved hjelp av et tau ble den tilskadekomne heist opp fra dypet. Han var da bevistløs og blodet fosset ut av et stort sår han hadde pådradd seg i bakhodet. I motorbåt ble den tilskadekomne fraktet over vannet til Bestul, hvorfra det ble telefonert etter sykebil. I sterk lidende tilstand ble han bragt til Porsgrunn Lutherske sykehus hvor det konstantertes at Gromstulen hadde flere alvorlige skader i hodet likesom lårbenet var brukket. Det viste seg snart at skadene var meget alvorlige og halvannen time etter at Gromstulen var innlagt på sykehus døde han.
Gustav Gromstulen var i 45-års alderen. Han var født på Gromstulen(!!) og har i mange år forpaktet en av Bø-gårdene like ved Luksefjell kapell. Ved siden av gårdsbruket har han vært i godseier Løvenskiolds tjeneste helt fra sin tidligste ungdom. Han var en aktet og avholdt mann, en dyktig arbeider og godt likt av alle som kjente han. Han etterlater seg hustru, født Kåsa og tre barn.
Budskapet om den sørgelige tildragelse har gjort et dypt inntrykk i Luksefjell og der er almindelig deltagelse i sorgen som har rammet hans nærmeste."

Skogsarbeider, forpakter
Oddmar G. Gromstul herfra
f. 26/6-1926 i Fjellet.
Br. 1953. Overtok morens hus på Bøle.

Skogassistent
Thor Grindlia fra N. Rønningen under Sætret f. 24/8-1912 d. 10/7-1998, s.a. Jon Grinilia.
g.m. Hedvig Aas fra Bestul f. 27/7-1918, d.a. skogbetjent Einar Mathias Aas.
1. Kjell Grindlia f. 1950 g.m. Ellinor Wang. Bosatt i Langesund.
2. Randi Elisabeth Grindlia (tvilling) f. 1957. Bosatt på Åsen.
3. Svein Tore Grindlia (tvilling) f. 1957. Bosatt i Hans Houensv. i Skien.
Br. 1955.

Denne familien flyttet siden til Rising terrasse 55b i Skien.

(C) Gard Strøm.