ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Dyrkoll
Gård nr. 16 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 07.10.2020


Dyrkoll 3 - Kaasa - Kåsa
16/3. Eier: Løvenskiold-Fossum til 1922.

Ryddet ca. 1733.

Tidligere husmannsplass under Dyrkoll. Skyldsatt og matrikulert som br. nr. 3 i 1918.

Adresser i dag: Stulenv. 197 og Stulenv. 199, 3721 Skien.

Verksarb., husmann
Søren Hansen fra N. Skotland(C) under Hyni dpt. 29/5-1710 bg. 22/10-1747. ”Søren Hansen f. Hytten 40 aar.”, s.a. Hans Sørensen.
g. 18/10-1733 m. Martha Andersdatter fra Kureplass under Fossum
dpt. 9/6-1709, d.a. Anders Hansen Kure.
Forlovere: "Even Hynj og ......(?)"
1. Kirsten Sørensdatter dpt. 14/2-1734.
2. Hans Sørensen dpt. 25/11-1736. Se Familie 51 - Fossum 1782.
3. Karen Sørensdatter dpt. 10/4-1740.
4. Anne dpt. 26/7-1744 bg. 13/10-1748. ”Søren Hansens datter Anne 3 aar.”
5. Anders dpt. 30/7-1747 bg. 13/10-1748. ”Søren Hansens Søn Anders 1 1/4 aar.”
Br. ca. 1733.

F.f. Søren Hanssøns Kirsten: Peter Gasman, Hans Skotland, Anders Hanssøns qde. Helvig, Clarscen Hytten.
F.f. Søren Hanssøns Hans f. Hytten: Christian Nilssøn, Christopher Møller, Nils Christenssøn, Tevis qde. Kirsten.
F.f. Søren Hanssøns Karen: Knud ---ntssøn, Anders Davidssøn, Jost Anderssøn, Nils Sivertssøns qde. Giertru Villumsdatter.
F.f. Søren Haagenssøns (Skal være Hanssøns. G.S. ) Anne: Erik Solvessøn, Christen Kure, Lars Janssøn, Henric Sørenssøns qde. Sara Andersdatter.
F.f. Søren Hansens db. Anders fra Hytten: Henrich Sørensens kone, Sara Andersdtr, Peder Nilsen, Just Andersen.

Arbeider, husmann
Halvor Sørensen fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" dpt. 3/12-1730, s.a. Søren Hansen Stensaasen.
g. 22/10-1763 m. Torborg Knudsdatter fra Nisterud under Bø f. ca. 1736, d.a. Knud Olsen Nisterøe.
Br. ca. 1763.

Se V. Stulen.

Arbeider, husmann
Jens Engebretsen fra Bø(4) i Luksefjell dpt. 16/6-1743 bg. 23/3-1774. ”Jens Engebretsen f. Dyrchol ejet 29 aar.”, s.a. Engebret Lucassen.
g. 20/9-1768 m. Anne Engebretsdatter fra Dyrkoll(1) dpt. 25/10-1744 bg. 13/2-1796, d.a. Engebret Johannessen Dyrchold.
1. Anne Jensdatter dpt. 23/7-1769.
2. Inger dpt. 12/7-1772 bg. 3/8-1777. ”Jan Haagensens d. (stedatter) Inger fra Dyrchol ejet 6 aar.”
Br. 1768.

F.f. Jens Engebretsens pb. Anne fra Dyrchol Ejet: Hans Kiises kone, Rasmus Dyrchols kone, Frans Glørsmyr, Christopher Houerøe, Nils Engebretsen.
F.f. Jens Engebretsens pb. Inger fra Dyrchol Ejet: Rasmus Dyrchols kone, Peder Engebretsens kone, Hans Kiise, Christopher Houerøe, Nils Engebretsen.

Enka Anne Engebretsdatter ble g2g med Jan Haagensen. Se nedenfor.

24/9-1774 JENS INGEBRETSSEN Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 91a.
Kaasa          Arvinger:
u/Dyrkold      Enka Anne Engelbretsdatter og barna:
                        1. Anne Jensdtr. 5 år.
                        2. Inger Jensdtr. 2 ”
                    Enka tok Christopher Haugerød til laugverge.
                    Formynder for pikene ble morbroren Rasmus Dyrkaal.
Brt: 34 - 1 - 16
Gjeld: 34 - 1 - 16.

Arbeider, husmann
Jan Haagensen fra Plassen under Ås dpt. 2/2-1749 bg. 30/11-1805. ”Jan Haagenssøn und. Dyrkold 56 5/6 aar.”, s.a. Haagen Haagensen og Inger Halvorsdatter.
g. 28/12-1774 m. enke Anne Engebretsdatter fra Dyrkoll(1) dpt. 25/10-1744 bg. 13/2-1796. ”Jan Haagenssøns Kaasens kone Anne Engelbertsdtr. 51 aar.”, d.a. Engebret Johannessen Dyrchold.
1. Jens dpt. 3/9-1775 bg. 25/7-1779. ”Jan Haagensens s. Jens fra Dyrchol ejet 4 aar.”
2. Halvor Jansen dpt. 8/6-1778. Se nedenfor.
3. Karen Jansdatter dpt. 15/9-1782.
4. Anne Maria dpt. 16/10-1785 død før 1805.
Br. 1774.

F.f. Jan Haagensens db. Jens fra Dyrchol Ejet: Rasmus Dyrchols kone, Aslov Fransdatter, Hans Kiise, Hans Haagensen, Lars Haagensen.
F.f. Jan Haagensens db. Halvor fra Dÿrchol Ejet: Hans Kiises kone, Aslov Fransdatter, Hans Haagensen, Nils Engebretsen, Bærulf Haagensen.
F.f. Jan Haagensens pb. Karen fra Dyrchol Ejet: Rasmus Dyrchols kone, Karen Fransdatter, Hans Kiise, Lars Haagensen, Berulf Haagensen.
F.f. Jan Haagensens pb. Anne Maria under Dyrchol: Rasmus Dyrchols kone, Inger Rasmusdtr., Christopher Hauerøe, Rasmus Frandsen, Hans Haagensen.

1782: Beboer her var "Jahn" Haagensen med hustru og 2 barn.

19/11-1796  ANNE ENGELBRETSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 244a.
Kaasa         Arvinger:
u/Dyrkold   Enkem. Jan Haagenssen og hennes barn etter 2 ekteskap:
                 I. Med 1.mann Jens Engelbretssen:
                    a. Anne Jensdtr. 27 år.
                 II. Med 2.mann Jan Haagenssen:
                    b. Halvor Janssen, mindreårig.
                    c. Kari Jansdtr. 14 år.
                    Formynder ble faren.
Brt: 63 - 1 - 2
Net: 50 - 1 - 22.

10/12-1805   JAN HAAGENSSEN             Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 288b.
Kaasa           Arvinger:
u/Dyrkold      Barna:
                    1. Halvor Janssen, myndig og gift, bor på pl. Kaasa.
                    2. Karen Jansdtr. 21 år.
                    Formynder farbroren Hans Haagenssen Nykaas u/Moe.
Brt: 37 - 2 - 20
Net: 21 - 0 - 22

Arbeider, husmann
Halvor Jansen Kaasa herfra dpt. 8/6-1778 d. 26/3-1846 på Kåsa, s.a. Jan Haagensen.
g. 24/9-1801 m. Maren Isaksdatter fra N. Ås(A) dpt. 19/10-1777 d. 23/6-1845 på Kåsa, d.a. Isak Halvorsen.
1. Isak Halvorsen Kaasa dpt. 14/11-1802. Se nedenfor.
2. Anne Halvorsdatter dpt. 28/4-1805 g.m. Rasmus Halvorsen Lekås. Se Leikås under Holt.
3. Inger Halvorsdatter dpt. 1/5-1808 g.m. Asle Nilsen fra Fossum. Se Familie 5 - Mæla 1845.
4. Maren Halvorsdatter dpt. 12/5-1813 g.m. Jacob Gundersen. Se Rød under Kise.
5. Ingeborg Halvorsdatter f. 27/5-1819 g.m. Ole Eriksen. Se Hjelsmyr under Tufte.
Br. ca. 1819.

F.f. Halvor Janssøns db. Isak u/Dyrkold: Engelbert Dyrkolds k., Randi Larsdtr., Engelbert Dyrkold, Halvor Hanssøn, Halvor Isakssøn.
F.f. Halvor Janssøns pb. Anne u/Dyrkold: Engelbert Dyrkolds k., Karen Jansdtr., Engelbert Dyrkold, Halvor Hanssøn, Gisle Aas.
F.f. Halvor Janssøns pb. Inger (hj.db.) u/Dyrkold: Randi Larsdtr., Maren Aslaksdatter, Engelbert Dyrkold, Halvor Issacssøn, Frans Halvorssøn.
F.f. Halvor Jansens pb. Maren f. Kaasen: Halvor Isaksens k., Karen Jansdatter, Halvor Isaksen, Isak Hansen, Peder Bærulfsen

7/3-1846         HALVOR JAHNSSEN         Bamble Skifteprot. nr. *)
Kaasa               Arvinger: 
u/Dyrkold        Barna:
                        1. Isak Halvorssen, død, 3 barn:
                            a. Halvor Isakssen 14 år.
                            b. Gunder Isakssen 5 ”
                            Formynder for de 2: Ole Johnssen Furuvold.
                            c. Anne Gurine Isaksdtr. 22 ” , g.m. Lars Halvorssen Slettene.
                        2. Anne Halvorsdtr. g.m. Rasmus Halvorssen Lekås.
                        3. Inger Halvorsdtr. g.m. Asle Nielssen.
                        4. Maren Halvorsdtr. død, vært g.m. Jacob G. Rød, 1 barn:
                            a. Anne Marie Jacobsdtr. 9 år. Formynder: Faren.
                        5. Ingeborg Halvorsdtr. 27 år. Kurator for henne: Rasmus Halvorssen Dyrkold.
Brt: 89 - 106
Net: 24 - 55 1/2.
*) A: BS 20 s.51. B: BS 22 s.202. C: BS 24 s.216b.

Gårdmann, innerst
Isak Halvorsen Kaasa herfra dpt. 14/11-1802 d. 15/5-1844 på Kåsa.
g. 28/12-1824 m. Torborg Gundersdatter fra Furuvald(B) dpt. 18/11-1804, d.a. Gunder Monsen Furvald.
Forlovere: "Halvor Isaksen Foss, Frans Gløsmyhr."
1. Anne Gurine Isaksdatter f. 14/2-1825 g.m. Lars Halvorsen. Se Plassen under Ås.
2. Karen f. 1/9-1828 d. 5/11-1829.
3. Halvor Isaksen f. 28/11-1831. Se Stulen(A).
4. Karen Isaksdatter f. 24/3-1834.
5. Gunder Isaksen f. 13/9-1840.
Br. 1824.

Enka og barna bodde her i 1845.

5/2-1846         ISAK HALVORSSEN KAASA     Bamble Skifteprot. nr. *)
Kaasa             - innerst -
u/Dyrkold        Arvinger:
                        Enka Thorberg Gundersdatter og barna: (Hun ville gifte seg påny.)
                            1. Halvor Isakssen 14 år. Formynder: Morbror
                            2. Gunder Isakssen 5 ” Ole Johnssen.
                            3. Anne Gurine Isaksdtr. 20 ” , g.m. Lars Halvorssen.
                        Enkas laugverge ble Niels Olssen.
Brt: 18 - 112
Net: 14 - 54 Se skifte 1548.
*) A: BS 20 s.51. B: BS 22 s.191b. C: BS 24 s.217b.

Enka Torborg Gundersdatter ble g2g i 1846 med enkemann Peder Bæruldsen. Se S. Ås.
”Enke Torbor Gundersdatter Furuvald 51 aar”, emigrerte til N. Amerika 17/4-1856.

Arbeider, husmann
Christopher Hansen fra M. Bø(B) f. 4/10-1818 d. 18/3-1890 på Løberg, s.a. Hans Pedersen Bøe og Asgerd Aslaksd.

g. 9/10-1845 m. Dorthe Eriksdatter fra Ødesanni f. 22/5-1821 d. 17/4-1898 på Ø. Borge, d.a. Erik Madsen Ødesanden.

1. Maren Christophersdatter f. 21/10-1848 i Kåsa g.m. skomaker Olse Isaksen Lie. Se Familie 7 - V. Borge 1875.
Br. i 1844.

Denne familien flyttet allerede i 1845 til en plass under Bø. Siden ble de boende
i et hus under Løberg(10). Se resten av barna der.

Arbeider, husmann
Ole Halvorsen fra Bø(2) i Luksefjell f. 26/9-1822 d. 15/4-1879, s.a. Halvor Halvorsen.
g. 12/4-1844 m. Johanne Marie Johannnesdatter fra Solverød i Siljan f. 23/6-1819 på Gåserud i Sandsvær d. 28/5-1886, d.a. Johannes Clemetsen.
1. Anne Thurine Olsdatter f. 25/6-1844 på Fjellet.
2. Halvor Olsen f. 8/3-1846 her.
3. Ingeborg Marie Olsdatter f. 20/3-1848.
4. Johannes Olsen f. 22/6-1850.
5. Clemet Halvorsen f. 9/12-1853 d. 18/5-1942 g. i Linden MN 21/5-1879 m. Anna Johanne fra Linden f. 26/4-1859 d. 20/11- 1937. Bodde i Linden, MN.
    Barn 1. Christina Jane Halvorson f. 24/9-1881 d. 22/12-1969 g.m. Theodore Peder Laingen fra Butternut Valley, MN f. 8/3-1876 d. 8/5-1954. Bodde i Butternut Valley, Minnesota.
Br. 1850.

Johanne Marie var d.a. Johannes Clemetsen som ble dpt. 21/11-1782 i Siljan. Han døde på Solverød i Siljan 3/4-1819.
Hans foreldre kom til Gåserød i Sandsvær hvor de fikk flere barn.
Johannes ble gift den 19/6-1811 med Torine Nilsdatter fra Mo i Gjerpen. De bodde noen år på Gåserud i Sandsvær før de
flyttet til Siljan og bosatte seg altså på Solverød.

Denne familien tidligere på Plassen under Dyrkoll. De kom til Kåsa i ca. 1850 og bodde her til
de emigrerte til N. Amerika den 10 April 1855.
De bosatte seg i Linden i Brown county, Minnesota.

Kåsa sto trolig tom i tiden 1855-1863.

Jordbruker, skogsarbeider, leilending
Gunder Olsen Kaasa fra Saukleiv under Brenne i Valebø, Holla f. 30/9-1820 på Saueklev under Brenne, s.a. Ole Gundersen og Guri Torstensdatter.
g. i Holla krk. 11/8-1845 m. Karen Nilsdatter fra Høgsete under Vale(2) i Valebø, Holla f. 12/7-1822, d.a. Nils Nilsen og Karen Anundsdatter.
Forlovere: "Bent Johnsen Wale og Jens Sørensen Brenne."
1. Gurine Gundersdatter f. 31/8-1846 i Høgsete under Vale i Valebø, Holla g.m. Ole Jacobsen. Se Skriua under Bø og Familie 2 - Frogner 1900.
2. Karen Andrea Gundersdatter f. 20/12-1848 i Mastdalen, Valebø g.m. enkemann Anders Jonsen. Se Bjørndalen(B) under Bø.
3. Anne Maria Gundersdatter f. 2/12-1850 i Mastdalen g.m. Kittil Sigurdsen Bjørndalen. Se Bjørndalen(A) under Bø.
4. Oline Gundersdatter f. 1/3-1853 i Mastdalen, Valebø g.m. enkemann Kittil Sigurdsen Bjørndalen. Se Bjørndalen(A) under Bø.
5. Nils Gundersen f. 10/3-1855 i Mastdalen. Se Gløsmyr og  Skriua under Bø.
6. Ole Gundersen Kaasa f. 15/1-1857 i Gjerpen. Se nedenfor.
7. Kirsten Marie Gundersdatter f. 17/3-1859 g.m. Gregorius Halvorsen Lyngaas. Se Venstøp(5).
8. Hans Gundersen f. 1/2-1862. Emigrerte til N. Amerika.
9. Aaste Kirstine Gundersdatter Kaasa f. 14/11-1864 d. 1955.
Br. 1863.

Denne familien var husmannsfolk på bl.a. Mastdalen i Valebø fram til de flyttet til Gjerpen i 1856/57.
Det går en skogsvei fra Mastdalen under Geitebua til Bø i Gjerpen (ved Fossum).

Barnebarn (dattersønner) som bodde her i 1891:
Andreas Kittilsen f. 17/4-1881 født i Bjørndalen(A) under Bø.
og Kristian Andersen ble f. 8/8-1882 i Kåsa. Konfirmert i Gjerpen 4/10-1896 med karakteren "Neppe god".

Skogsarbeider, forpakter
Ole Gundersen Kaasa herfra f. 15/1-1857 d. 8/3-1949.
Br. 1895.

Ole Gundersen Kaasa kjøpte i 1923 Venstøp(13).

Ole Kaasa forpaktet gården i 1900 og bodde her sammen med sin mor og søster Aaste.
Det bodde også 2 skogsarbeidere her samme år (nevøer av Ole):
Andreas Kittilsen f. 17/4-1881.
og Kristian Andersen f. 1882.

Se folketellingen 1910. OBS! Der er det mye feil! Ole Gundersen har bl.a. blitt giftet bort med sin søster Aaste!

Andreas Kittilsen hadde giftet seg med Tora og hadde fått sønnen Karl Eugen Kittilsen. Se Ås(15) "Åsland".

Det bodde 2 fosterbarn her i 1910.
1. Ella Vennemo f. 17/5-1901 i Gjerpen.
2. Magnhild Vennemo f. 19/5-1907 i Gjerpen.

Skogsarbeider, forpakter - selveier
Johan J. Oppebøen f. 25/7-1860 d. 10/2-1952.
g.m. Margot Herjusdalen f. 12/10-1866 d. 13/8-1953.
1. Gunnar Oppebøen f. 31/12-1902 d. 10/11-1990 i Skafså g.m. Gjertrud f. 21/4-1922 d. 12/6-2004.
2. Olav Oppebøen f. 2/5-1906 d. 6/4-1982 i Melum, Solum pr.gj. g.m. Kjersti f. 30/8-1908 d. 12/3-1994.
Br. 1922.

Johan Oppebøen var tidligere forpakter her. I 1922 fikk han kjøpt Kåsa av Løvenskiold.
Brødrene Gunnar og Olav Oppebøen eide Kåsa sammen fra 1941 til 1960, da Olav ble
eneeier. De leide ut Kåsa til Nils A. Nilsen i noen år.

Skogarb., forpakter
Nils A. Nilsen fra Blekebakken i Skien f. 30/10-1901, s.a. Jonas Nilsen og Ingeborg Marie f. Bjorbek.
Br. 1944. Ugift.

Hans farmor var Berte Marie fra Tyskland under Strømdal, farfar var tømmermann Nils Nilsen fra Sti i Melum.
Hans mormor het Kirsten og morfar var Andreas Reiersen Bjorbek fra Melum.

G.br., selveier
Kurt Sølyst Madsen (Kurt Madsen) fra Gudme i Svendborg amt i Danmark f. 1939, s.a. gårdeier Jens Kristian Madsen.
g. 23/6-1962 m. Reidun Rød fra Rød under Kise f. 1939, d.a. skogsarbeider Sverre Rød.
Br. 1964.

Kurt Madsen forpaktet samtidig en gård i Oklungen. Han flyttet dit etter bare et par år her.
Denne gården ble forpaktet bort og siden solgt. Ekteskapet ble oppløst.
I dag er Kurt bosatt på Hyni(4) (2013). 
Reidun er gift på nytt med en annen danske og er bosatt i Danmark.

Ove Ivar Bruhaug f. 17/4-1911 d. 11/3-1994.
g.m. Ingebjørg Auerseker f. 3/4-1909 d. 1/6-1985.
Br. 1968.

Sigbjørn Rød fra Rød under Kise f. 1943, s.a. Sverre Rød.
g.m. Gudrun f. 1942.
1. Ragnhild Rød f. 1963.
2. Sveuin Ivar Rød f. 1964.

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 197 (Gnr 16, bnr 3) er overdradd til Gudrun Rød (21.12.1983)."

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 197 (199?) (Gnr 16, bnr 14) er overdradd fra Gudrun Rød til Svein Ivar Rød og Torill Stjern (16.11.2011)."


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.                                                 Avstikker fra Stulenveien

Samme kart zoomet inn over bygningene:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.                                                                                                    Avstikker fra Stulenveien
 


(C) Gard Strøm.