| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Furuvald
Gård nr. 15 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.11.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Furuvald B
Gammelt løpenr. 102a. Siden Norges matrikkel 1889: 15/2.

Utskilt fra hovedbølet i 1732. Se Furuvald.

Landskyld 1732: 1 ½ hud.

G.br., selveier
Halvor Rasmussen fra Furuvald dpt. 4/9-1701 bg. 28/5-1763. ”Halvor Faareval 63 aar.”, s.a. Rasmus Christensen.
g. 3/10-1732 m. Martha Tolfsdatter fra Gløsmyr dpt. 6/5-1703 bg. 19/11-1768. ”Halvor Faarevalds enke 67 aar.”, d.a. Tollev Nilsen Gløsmyr.
1. Karen Halvorsdatter dpt. 16/8-1733.
2. Anne Halvorsdatter dpt. 19/12-1734 g.m. Jens Christensen. Se Gulset(7).
3. Rasmus Halvorsen dpt. 11/11-1736. Se nedenfor.
4. Christen Halvorsen dpt. 26/12-1738. Se nedenfor.
5. Tolf dpt. 13/8-1741 bg. 1/11-1741. ”Halvor Forevals Tolf, 52 dage.”
-   bg. 5/8-1741. ”Halvor Forevals dødfødde pigebarn.”
6. Lars dpt. 10/3-1743 bg. 20/3-1748. ”Halvor Faarevals s. Lars 5 aar.”
7. Halvor Halvorsen dpt. 6/3-1746. Se Holt øde.
Br. 1732.

F.f. Halvor Forevalds Karen: Per Lensmd, Per Skaven, Isak Hoppestads qde., Dorte Foreval.
F.f. Halvor Faarevols Anne: Peder Kise, Christen Fossis qde., Mads Forevol, Ingebret Doxrøs qde., Kirsten Bø.
F.f. Halvor Forevals Rasmus: Per Kiise, Halvor Gløsmyr, Gunder Dyrcols qde.
F.f. Halvor Faarevals Christen: Mads Dyrendal, Isak Hoppestad, Per Faarval, Christen Fossis qde., Johannes Dyrcols datter.
F.f. Halvor Forvals hiemedøbte Tolf: Hans Aas, Halvor Gløsmyr, Per Rasmussøn, Mads Dyrendals qde., Anne Lucasdatter.
F.f. Halvor Formers Lars: Ingebret Dyrcol, Per Foreval, Søren Hanssøn, Christen Fossis qde. Helvig Hansdatter.

F.f. Halvor Faarevolds dr. barn Halvor: Engebret Dyrcols kone, Helvig Nilsdatter, Peder Fossum, Hans Larsen Aas, Morten Rasmusen fra Faareval.

Rasmus Halvorsen herfra dpt. 11/11-1736 d. før 1774, s.a. Halvor Rasmussen. Se ovenfor.
g. 14/10-1762 m. Karen Olsdatter fra Dypedal under Oterholt
dpt. 11/10-1739 d. 1774 i Skien, d.a. Ole Fransen.
1. Christen Rasmussen dpt. 1/5-1763. Se Ekornrød under Bratsberg.

F.f. Rasmus Halvorsens db. Christen fra Faarevald: Morten Faarevals kone, Anne Olsdtr., Frans Glørsmyr, Rasmus Faareval, Rasmus Dyrchol.

Denne familien bodde her i 1762/63. Rasmus og Karen kan ikke sees mer i Gjerpen. De har flytta til Skien.
Det ble holdt skifteforretning etter Karen Olsdatter i Skien den 12/9-1774. Hun døde hos Antonie Andersen
i Skien. Da var Rasmus Halvorsen allerede død.
Sønnen Christen Rasmussen (10 år) bodde hos sin farbror Halvor Furuvald dette året.

Landskyld 1769: 1 hud. Eier: Christen Halvorsen.

G.br., selveier
Christen Halvorsen herfra dpt. 26/12-1738 bg. 15/3-1778. ”Christen Faarevald 37 aar.”, s.a. Halvor Rasmussen.
g. 28/10-1769 m. Marthe Thorsdatter fra Gåshølen under Foss dpt. 20/9-1733 bg. 16/4-1809, d.a. Thor Olsen.
1. Marthe dpt. 25/3-1770 bg. 13/4-1770. ”Christen Faarevals d. Marthe 9 uger.”
2. Karen Christensdatter dpt. 20/5-1771.
3. Halvor Christensen dpt. 31/5-1773 bg. 7/5-1809. ”Halvor Christenssøn f. Forevold, næsten fulde 36 aar.”
4. Lars Christensen dpt. 19/11-1775. Se S. Gåshølen under Ås.
5. Rasmus Christensen dpt. 21/9-1777. Se Lille Strømdal.
Br. ca. 1769.

F.f. Christen Faarevals pb. Marthe: Halvor Faarevals kone, Maren Fransdtr., Rasmus Dyrchol, Jacob Arnesen, Aslak Pedersen.
F.f. Christen Faarevals pb.
Karen: Halvor Faarvals kone, Maren Fransdtr., Rasmus Dyrchol, Nils Faareval, Aslak Pedersen.
F.f. Christen Faarevals db.
Halvor: Halvor Faarevals kone, Karen Fransdtr., Frans Glørsmyr, Halvor Faareval.
F.f. Christen Faarevals db.
Lars: Mons Henrichsens kone, Kirsten Jacobsdtr., Frans Glørsmyr, Halvor Faarevald.

F.f. Christen Faarevalds db. Rasmus: Halvor Faarevolds kone, Maren Mortensdtr., Halvor Faarevold, Rasmus Mortensen.

Marthes sønn før ekteskap, Gunder Monsen dpt. 3/8-1760 vokste opp på Furuvald med sine halvsøsken.
Hans far var Mons Tevesen. Gunder hadde enda en halvbror som også var sønn av Mons Tevesen.
Det var Ole Monsen som vokste opp på Skilbred. Se Familie 62 - Fossum 1801.
Disse to halvbrødrene var stadig faddere for hverandres barn.
Se Mons Tevesen på N. Berberg.

21/4/1778     CHRISTEN HALVORSSEN Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 574b.
Furuvald         Arvinger: Enka Marthe Thorsdatter og barna:
                1. Halvor Christenssen 5 år.
                2. Lars Christenssen 2 ”
                3. Rasmus Christenssen 6 mnd.
                4. Kari Christensdtr. 7 år.
            Laugverge for enka: Rasmus Dyrkold.
            Formynder for Halvor og Lars: Farbror Halvor Halvorssen.
            ----”---- -”- Rasmus og Anne (skal være Kari. G.S.): Rasmus Dyrkold.
Brt: 350 - 0 - 12.
Net: 90 - 3 - 2.
Jordegods: 11 5/8 skind m.b. i åsetet Furuvald. Verdsatt til 250 rdlr.

Enka Marthe Thorsdatter ble g2g med enkemann Halvor Pedersen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Halvor Pedersen
fra Eriksrød dpt. 11/10-1739 bg. 16/4-1813 ”Halvor Pedersen Buer 79 aar”, s.a. Peder Amundsen.
g1g 17/9-1761 m. enke Live Jacobsdatter fra Rugtvedt i Solum i dpt. 14/9-1721 bg. 8/8-1763. ”Halvor Meens kone 41 aar.”, d.a. Jacob Hansen Rugtvet.
g2g 6/9-1764 m. Dorthe Thorsdatter fra Enggrav(A) dpt. 25/9-1740 bg. 3/12-1775. ”Halvor Buers kone 35 aar.”, d.a. Thor Jonsen Enggrav.
g3g i Eidanger 31/10-1776 m. Sophie Nilsdatter fra Torsholtsaga i Siljan dpt. 23/4-1741 i Gj. bg. 26/4-1778. ”Halvor Buers kone 36 aar.”, d.a. sagmester Nils Isaksen. Se Familie 1 - Kleiva 1730.
Forlovere: "Jon Isachssøn Løberg og Povel Aanessøn Præstejordet."
g4g 21/10-1779 m. enke Marthe Thorsdatter fra Gåsehølen under Foss dpt. 20/9-1733 bg. 16/4-1809. ”Konen Marthe Thorsdtr. Forevold 75 7/12 aar.”, d.a. Thor Olsen Gaasehølen.
Br. 1779 - 1801.

Halvor Pedersen ble g1g i 1761 med enka på Meen. Se Meen(A). Siden bodde han på Buer under Meen i mange år.

3. ekteskap: Alle Marthe Thorsdatters barn bodde her med dem i 1801. Alle ugifte. Folketellingen 1801 forteller oss
at Halvor Pedersen nå er gift for 4. gang. Han ble skrevet for Halvor Pedersen Buer da han ble gravlagt, 12 år senere.

G.br., selveier/leilending
Gunder Monsen herfra dpt. 3/8-1760 d. 28/11-1820 på Furuvald, s.a. Marthe Thorsdatter og Mons Tevesen.
g. 18/10-1796 m. Gunhild Halvorsdatter fra V. Stulen dpt. 23/5-1768 d. 27/8-1816 på Furuvald, d.a. Halvor Sørensen.
1. Hedvig Gundersdatter dpt. 2/6-1799 g.m. Ole Johnsen. Se Furuvald.
2. Torborg Gundersdatter dpt. 18/11-1804 g1g m. Isak Halvorsen på Kåsa under Dyrkoll, g2g m. enkemann Peder Bæruldsen. Se S. Ås(A).
Br. 1791.

F.f. Gunder Monssons pb. Hedevig f. Forevold: Karen Christensdtr., Ingebor Christensdatter, Lars og Rasmus Christenssøn, Søren Halvorssøn.

F.f. Gunder Monssøns pb. Torbor f. Forevold: Søren Stulens k., Karen Christensdatter, Jens Forevold, Lars og Rasmus Christenssønner.

Tjenestepike her i 1801: Gjertrud Nilsdatter (12).

Gunder solgte sin gård til Severin Løvenskiold i 1797 og fortsatte her som leilending.

Landskyld 1801: 1 hud. Eier: Kammerherre Løvenskiold.

24/8-1825         GUNDER MOGENSSEN FURUVALD            Bamble Skifteprot. nr. 16, side 84b.
Furuvald             Arvinger: Barna:
                         1. Helvig Gundersdtr. g.m. Ole Jonssen Furuvald.
                         2. Torberg Gundersdtr. (der står feilaktig Knutsdtr.) g.m. Isak Halvorssen Kaasen.
                         Da Isak Kaasen bare var 23 år gl. ble hans far Halvor Jenssen Kaasen curator for ham.
Brt: 71 - 3 - 14
Net: 16 - 4 - 22.
Dette skiftet ble påbegynt og sluttet i 1821, men ikke beskrevet.
P.g.a. brannen på Sorenskriverarkivet ble ny skiftesamling avholdt på lensmandsgaarden Limie.

Ole Johnsen Furuvald
Br. ca. 1826. Se Furuvald.

Sameie med bnr 1 (løpenr. 101) fra 1844.

(C) Gard Strøm.