| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løberg 10 - Løberg nordre
Gammelt løpenr. 395b. Siden matrikkelen 1889: 112/10.

Utskilt fra Løberg(8) i 1841.

Opprinnelig landskyld 1 hud 3 skind.

G.br., selveier
Kittil Olsen Løberg
fra N. Løberg(8) dpt. 5/11-1786 d. 29/12-1840, s.a. Ole Jensen Løberg fra Gjerstad.
g. 11/7-1820 m. Ingeborg Jonsdatter fra Frogner dpt. 19/9-1790 d. 1/9-1839 på Løberg, d.a. Jon Svenkesen. Se Familie 2a - Frogner 1801.
Forlovere: "Jacob Frogner og Thor Løberg."
1. Karen f. 27/11-1821 d. 3/4-1839 på Løberg. Hun døde av meslinger ifølge kirkeboka.
2. Berthe Kirstine f. 21/7-1823 d. 12/3-1826 på Løberg.
3. Ole Kittilsen f. 26/8-1825. Overtok gården.
4. Johan Kittilsen Løberg f. 28/6-1828 g. i Skien krk. 26/12-1856 m. Johanne Rakkestad fra Skien, d.a. Jens Christophersen Rakkestad.
    De flyttet til Larvik og han drev som handelsborger der. De bodde også en tid i Horten, men var tilbake i Larvik i 1861.
    Barn 1. Carl Johan Løberg Johansen f. 1856 i Larvik.
    Barn 2. Ingeborg Anette Johansen f. 1857 i Larvik.
    Barn 3. Karen Elise Johansen f. 1859 i Horten.
    Barn 4. Betsy Johanne Olava Johansen f. 1860 i Horten.
    Barn 5. Karen Elise Johansen f. 1861 i Larvik.
    Barn 6. Emil Christian Bødtker Schmidt Johansen f. 1863 i Larvik.
5. Svenke Kittilsen Løberg f. 21/3-1831. Overtok eiendommen etter sin bror Ole.
6. Boel f. 26/8-1833 d. 28/8-1833 på Løberg.
Br. ca. 1825.

F.f. Kittil Olsen og Ingenorg Johnsd. Løbergs Karen: Jacob Frogners kone Skien, p. Else Jacobsdatter Frogner, Jens Olsen Løberg, Lars Olsen Løberg, Erik Knudsen Osebakken.
F.f. Kitil Olsen og Ingeborg Johnsdatter Løberg nordres Ole: Jens Hougens kone, Else Johnsdatter, p. Marte Marie Andersdatter Løberg, Skolelærer i Skien Svenke Johnsen, Jens Olsen Løberg, Thor Olsen Løberg. 
F.f. Kittil Olsen, Ingeborg Johnsdatter Løberg nordres Johan: Madame Knudsen Borge, Jens Hougens kone, Jacob Jonsen Skien, Jens Løberg, Even Langerød.
F.f. Kitil Olsen, Ingeborg Johnsdatter Løberg norderes Svenke: Jens Løbergs kone, pige Karen Marie Johnsdatter Løberg, Jens Løberg, Gunner Tomesen Løberg, Ole Jensen Løberg. 

Kittil Olsen kjøpte halve eiendommen, som hadde en landskyld på 7 ½ skind.

Tjenestefolk i 1825: Anne Maria Hansdatter(17) og Kirstine Sivertsdatter(12 ½).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

395

Løberg nordre

Jens Olsen, Kittil Olsen

 1 hud 3 skind

4 daler - 2 ort - 16 skilling


31/12-1839     INGEBORG JOHNSDATTER      Bamble Skifteprot. diverse. *)
N. Løberg       - død 1.septbr. s.a. (samme anno)
               Arvinger:
               Enkem. Kittil Olssen Løberg og barna:
               1. Ole Kittilssen   ca. 14 år.
               2. Johan Kittilssen 11 1/2 ”
               3. Svenke Kittilssen     9 ”
Formynder ble farbroren Jens Olssen Løberg, som eiet den 2. halvpart av nordre Løberg.
Brt: 649 - 3 -  8
Net: 627 - 0 - 14.
Jordegods: 7 1/2 skind eller 2 skylddlr. 1 ort 8 sk. av gd. Løberg, matr.nr. 17, nytt nr. 131 m. hus og herl. takst 450 spd.
*) A: BS 18 s.196b. B: BS 21 s.391. C: BS 23 s.413.

15/1-1841      KITTIL OLSSEN LØBERG    Bamble Skifteprot. diverse *)
Løberg       - død 29.12.1840 -                   
               Arvinger: Barna:
               1. Ole Kittilssen    15 år.
               2. Johan Kittilssen  12 ”             Alle heime.
               3. Svenke Kittilssen 10 ”
Formynder: Farbroren Jens Kittilssen Løberg. Senere: Gregorius Isakssen Hauen.
Brt: 769 - 0 - 15
Net: 701 - 1 - 13.
Jordegods: 7 1/2 skind, 2 skylddaler 15 sk. i gd. Løberg med påstående hus og tilligg. herligheter, taksert for 600 spd.
Senere har Jon Hvitsand, som i sin tid, transkriberte disse skiftene funnet et tillegg som viser at avdøde hadde solgt stykker
av gården til brødrene Thor og Lars i samråd med broren Iver. Skiftet etter kona Ingeborg Johnsdatter ble avsluttet 1.12.1840.
*) A: BS 18 s.243. B: BS 21 s.439b. C: BS 23 s.443.

Barna kom til sin pleiefar, Gregorius Isaksen Houen, etter at faren døde.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Kittil Olsen, hvorved dette brug m.m. er udlagt sønnen Ole Kittilsen, dat. 4. aug., tinglyst 6. okt. 1841."

"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 9 er udskilt, afholdt 29. juli, tinglyst 30. aug. 1841."
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 11 er udskilt, afholdt 29. juni, tinglyst 30. aug. 1841." Se Leppen.


G.br., selveier
Ole Kittilsen Løberg
herfra f. 26/8-1825 d. 19/4-1862 på Løberg.
Br. 1841. Ugift.

Ole Løberg døde ugift bare 36 år gammel. Broren Svenke overtok dermed eiendommen.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Kittilsen til broderen Svenke Kittilsen, dat. 4., tinglyst 10. april 1861."

G.br., selveier
Svenke Kittilsen Løberg
herfra f. 21/3-1831 d. 4/1-1913.
Br. 1862. Ugift.

Svenke Løberg overtok gården da broren døde ugift i 1862.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Grundseddel fra Svenke Kittilsen til Kristoffer Hansen og hustru paa et jordstykke, mod aarlig afgift 6 specidaler, dat. 16., tinglyst
20. april 1863."


Se folketellingen 1865.

Tjenestepike var Inger Jensdatter(30) fra Siljan.
Legdslem: Enke Kirsti Tollefsdatter(76) født i Holla.

1875: Inger Jensdatter var her. Nå ble hun registrert som losjerende dagarbeider.
Det var ingen dyr på eiendommen i 1875.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

395b

Løberg nordre

Svenke Kittilsen

1 daler - 3 ort - 23 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

10

395b

Løberg

Løberg nordre

Svenke Kittilsen

2 - 0 - 15

4 mark 23 øre

 
Fra tinglysingsprotokollen.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 12 "Fen" (skyldmark 0 mark 58 øre) er udskilt, afholdt 3. nov. 1891, tinglyst 2. nov. 1893."

"Skyldsætningsforretning afholdt 17., tinglyst 27. juni 1903, hvor det er udskilt:
Bnr 33 "Fjeldstad" til Nils G. Sneltvedt, af skyldmark 0 mark 02 øre. Se Løberg(33).
Bnr 34 "Nordheim" til Theodor Andersen, af skyldmark 0 mark 11 øre." Se Løberg(34).

"Skyldsætningsforretning afholdt 10., tinglyst 12. aug. 1903, hvorav er udskilt bnr. 35 "Solberg" av skyldmark 0 mark 02 øre, solgt til Edvard Andersen."
"Skjøde fra Svenke Kittilsen Løberg til Edvard Andersen for kr. 90 (for tomta), dat. 17., tinglyst 26. sept. 1903." Se Sneltvedtv. 389.

"Skylddelingsforretning avholdt 12/5, tinglyst 10/6-1908, hvorved er utskilt til Theodor Andersen, bnr 39, parceller "Nordheim" og
"Hestehagen" av skyldmark 0 mark 19 øre." Se Løberg(34).  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

10

Løberg

Løberg nordre

Svenke Kittilsen

3 mark 89 øre

Se folketellingen 1900.

Her kan vi se at Svenke Kittilsen Løberg fremdeles er ugift og driver gården. Inger Jensdatter var fremdeles på
gården som hans trofaste tjenestepike.

Se folketellingen 1910.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra skifteforvalteren i Svenke Kittilsen Løbergs dødsbo til Svenke Follaug og Olav Kolkjen for kr. 20.000, dat. 17., tinglyst 18. mars 1914."

Eiendommen gikk i 1914 til svogrene Svenke Jacobsen Follaug - Se Follaug(6) og Olaf Pedersen Kolkjen - Se Follaug(8) "Kolkinn".

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 9., tinglyst 27. juni 1914, hvorved er utskilt:
1. Bnr 46 Løberg av skyldmark 1 mark 35 øre til Olaus L. Løberg.
2. Bnr 47 Rønningen av skyldmark 1 mark 18 øre til Jens Pedersen.
3. Bnr 48 Leppestykket av skyldmark 0 mark 09 øre til Ole Larsen."

"Mindelig utskiftingsforretning, hvorved Lars Larsen Leppens tilkommende skogrettigheter i dette bruk og bnr 8 er tillagt et nærmere
bestemt stykke av eiendommene m.v., avholdt 28. april, tinglyst 27. juni 1914."

"Skylddelingsforretning, avholdt 12., tinglyst 24. nov. 1917, hvorved er utskilt til Gjerpens kommunale vandværk en parcel av
skyld 01 øre. Bnr 56."

"Skjøte fra Olav Kolkjen til Svenke J. Follaug paa en halvpart av dette bruk for kr. 6.000, dat. 6., tinglyst 14. nov. 1923."

I 1923 ble Svenke Follaug eneeier. Hans sønner, Jacob, Per og Ivar Follaug fra 1947.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

10

Løberg nordre

Jacob Follaug, Per Follaug, Ivar Follaug

1 mark 07 øre

Astrid Follaug f. 30/6-1904 ble eier av denne eiendommen i 1957. Se Follaug(32).

Eiendommen består i dag kun av en skogteig med to hytter i nærheten av Løbergseter, ikke langt fra Heivannet.

(C) Gard Strøm.