ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.06.2021
 


Løberg nordre D - Løberg 8
Gammelt løpenr. 395a. Siden Norges matrikkel 1889: 112/8.

Landskyld 1763: 2 huder.

Samme eiere som midtre Løberg fram til 1719 da generalmajor Arnolds arvinger solgte 4 huder til
skiensborgeren Nils Herculesen Weyer.

Adresse 2020: Sneltvedtv. 405 og 407, 3719 Skien.

G.br., proprietær, selveier
Claus Henrich Weyer
fra N. Brekke dpt. 25/10-1727 d. 23/2-1774. ”Claus H. Wejer 47 aar.”, s.a. rådmann Niels Herculessøn Weyer.
g. i Skien 13/7-1758 m. Dorothea Cudrio fra Skien
f. ca. 1744 bg. 10/5-1759 i Skien. "Claus Henrich Weyers Kone, 22 Aar.", d.a. NN Cudrio.
Forlovere:
"Christian Paus (sign.), Hans Arnesen (sign.)".
g2g i Bamble (Langesund) m. Karen Hansdatter Linaae fra Langesund bg. 27/11-1771. “Claus H. Vejers kone 27 1/2 aar.“
0. f. 30/4-1759
i Skien. "Claus Henrich Weyers dødfødte søn."
Barn i 2. ekteskap:
1. B
irgithe Dorthea Clausdatter Weyer dpt. 27/8-1762 i Bamble d. i Skien i 1838 g1g m. Jacob Juul. Bodde på Halen i Bamble,
    g2g m. Hans Andreas Abrahamsen Paus fra Flom i Flåbygd, Kviteseid.

2. Nils
dpt. 25/5-1764 i København bg. 18/5-1765 i Gjerpen. ”Claus Hercules Vejers Nils 1 aar.”
3. Helvig Magdalena Clausdatter Weyer dpt. 19/7-1765 i Gjerpen.
Ugift.
4. Claudine Caroline dpt. 23/11-1767 i Gjerpen bg. 16/12-1767.
“Claus H. Vejers Claudine Caroline 4 uger.”
Br. 1763.

F.f. Claus Henrich Wejers pb. Helvig Magdalena: Madame Sonvahl, Kistine Grubbe, hr. CancelieRaad Tyrholm, Bernt Grubbe.
F.f. Claus Henrich Vejers pb. Claudine Caroline: Borger Halvorsens kone, Barbara Monrad, Postmester Gundersen, Procurator Ferman, Christian Schurman.

Barna var mindreårige og kom trolig i hjemmet til Hans Lund Linaae, som var verge for dem.
Tips: Hans Lund Linaae kan ha bodd enten i Langesund eller på Osebakken.

23/2-1774      CLAUS HENRICH WEIER       Bamble Skifteprot. nr. 9, side 297a.
N. Løeberg      Arvinger:                            
               Hans to døtre:
               1. Bergitha Dorthea Clausdtr. 12 år.
               2. Helvig Magdalena Clausdtr.  8 "
               Her. Hans Lund Linaae ble verge.
Brt:   1951 - 3 - 20
Gjeld: 2338 - 0 - 23 (insolvent).
Jordegods: 2 huder med bygsel i nordre Løberg.
Registreringen ble påbegynt 2 timer etter at eieren døde. Skiftet er på 17 tettskrevne foliosider i sk.protokollen.
John Hvitsand brukte 9 A4 sider på dette skiftet. Transkribert av John Hvitsand. Slektsopplysningene ble
dataregistrert av Reidar Ballestad for Grenland Ættehistorielag på 1990-tallet.

Ifølge skiftet var budskapen på 1 sort hest 4 år, 1 brebedt hest 4 år, 1 rødsidet, hornet koe (ku) med hvide striber i
panden kaldet Gyldenstierne, 1 sorthvid, hornet koe, 1 brand sidet, hornet koe med hvidt hoved, 1 hvid koe, hornet
med røde kind, 1 sort droplet hornet koe, 5 stk. Souer og 1 væder (vær) ad killing.

Adskilligt: 1 stor løge (stall?) med 5 Glas Ruder, 2nde Kobberarbeider. Sæhler. 1 liden Sadel, 1 mands Slede med sahle,
2de gamle Hæstedekken, 1 Norsk Ploug med tilbehør og en liden Ploug lænke. 1 Harve med Jerntænder, 1 Jernskod
Vendeslede, 1 gammel Norsk Ploug i støkker, 1 Hæstestrigle og Børste, 1 gl. (gammel) Cassa, 1 meihage med 1 støkker
Hesthage, 2 kiørs lænker, 8 stk. gamle Skoklejern, 1 Slibesten med Jernaas og Sveiv, 1 gammel Jedtang, 1 fòr slede
med grimer, en gammel dito (samme).
Resten av boet skulle telles inne. Kreditorene var mange. Det var derfor boet kom så sjevt ut.

Sannsynligvis gikk gården på auksjon. Se skiftet ovenfor.

G.br., selveier

Ole Jensen Løberg
fra lille Huggeto i Gjerstad dpt. 5/3-1749 d. 15/2-1821 på Løberg, s.a. Jens Olsen Huggeto (1713-1780) og Marthe Olsdatter fra Gjerstad.
g. i Gjerstad 30/5-1779 m. Karen Kittilsdatter (Kari) fra Moe i Gjerstad dpt. 13/1-1759 bg. 31/1-1802. ”Ole Jenssøns kone, Karen Kittilsdtr f. N.Løberg, anm. at være 43 aar.”, d.a. Kittil Thoresen Moe og Kirsten Kittilsdatter Ausland.
1. Jens Olsen dpt. 24/5-1781. Se nedenfor.
2. Marthe Olsdatter dpt. 28/12-1783 bg. 3/2-1809. ”Pigen Marthe Olesdtr. f. N.Løberg 25 1/2 aar.”
3. Kittil Olsen dpt. 5/11-1786. Se Løberg(10).
4. Kirsten dpt. 6/9-1789 bg. 7/8-1796. ”Ole Løbergs dtr. Kirsten 6 11/12 aar.”
5. Thor Olsen dpt. 28/7-1793. Se Familie 6 - S. Brekke 1845.
6. Lars dpt. 4/2-1798 bg. 25/3-1798. ”
Ole Jenssøns db. Lars f. N.Løberg 6 uger.”
7. Lars Olsen dpt. 24/2-1799. Se Løberg(11) "Leppen".
Br. 1777.

F.f. Ole Løbergs db. Jens: Kittil Houens kone, Lars Løbergs kone, Jon Løberg, Svend Løberg, Ole Alfsen.
F.
f. Ole Løbergs pb. Marthe: Jon Løbergs kone, Kittil Riises kone, Kittil Houen, Lars Schejesen.
F.f. Ole Løbergs db. Kittil: Kittil Riises kone, Anne Kittilsdatter, Erik Øfrum, Jon Torbiønsen Løberg, Svend Løberg.
F.f. Ole Løbergs pb. Kisten: Jon Torbiønsen Løbergs kone, Anne Kittilsdtr., Lars Løberg, Kittil Riis, Ole Kittilsen.
F.f. Ole Jenssøn N.Løbergs db. Tord: Kittil Riises k., Marthe Kittilsdtr., Laers Nilssøn, Laers og Jens Kittilssøn.
F.f. Ole Jenssøns db. Lars f. N.Løberg: Kittil Riises k., Marthe Kittilsdtr. Lars og Anund Løberg, Kittil Erikssøn.
F.f. Ole Jenssøns db. Lars f. N.Løberg: Lars Kittilssøns k., Ingerliv Jonsdtr., Kittil Hougen, Kittil Riis, Lars Løberg.

Ole Jensen kjøpte 1 hud 3 skinn i gården på auksjonen etter dødsboet til Claus Henrik Wejer.
Claus Weyer døde i februar 1774 helt falitt.

Denne slekta ble i Gjerstad kalt ”klokkerfamilien”, da mennene hadde vært klokkere i flere
generasjoner. Ole Jensen kjøpte hele nordre Løberg sammen med Jon Torbjørnsen Ultvedt,
som også var Gjersdøl. De delte jorda seg imellom og noe solgte de til andre.

Dette er den såkalte ”Stor Ola” fra lille Huggeto i Gjerstad. Ole giftet seg i Gjerstad med Karen.
Det var også Gjerstadfolk både på Gulset, Århus, Riis, Øvrum og Hauen.
Karen var søster til Kittil Kittilsen Riis.
Deres moster Marthe Kittilsdatter var gift med Knud Gundersen Gulset. 

10/5-1803      KARI KITTILSDATTER     Bamble sk. prot 14, s. 31b.
N.Løberg       Arvinger: Enkem. Ole Jenssen og barna:
               1. Jens Olssen    20 år.
               2. Kittil Olssen  16 ”
               3. Thor Olssen     9 ”
               4. Lars Olssen     4 ”
               5. Marthe Olsdtr.
19 ”
Alle heime. Faren verger for alle sine barn.
Brt: 1023 - 3 - 12
Net:  748 - 0 -  2
Jordegods: 1 hud 3 skind skyld med bygsel og herligheter i nordre Løberg, 800 rdl. 1/2 skind i gd. Rørholt i Bamble, 100 rdl.

G.br., selveier
Jens Olsen Løberg
herfra dpt. 24/5-1781 d. 22/3-1860 på Løberg.
g. 3/12-1811 m. Maren Jacobsdatter fra Løbergmyra(A) dpt. 21/12-1783 d. 12/12-1869 på Løberg, d.a. Jacob Anundsen.
1. Ole Jensen Løberg f. 8/1-1814. Se N. Løberg(6).
2. Karen Jensdatter f. 1/5-1816 g.m. Peder Jonsen Løberg. Se Løberg(7)
Br. 1821.

F.f. Jens Olsen og Maren Jacobsdtr., Nordre Løbergs db. Ole:  Ingeborg Johnsdtr., Marthe Gundersdtr., Kittil Olsen, Thor Olsen, John Jacobsen, Bent Jacobsen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

395

Løberg nordre

Jens Olsen, Kittil Olsen

 1 hud 3 skind

4 daler - 2 ort - 16 skilling

Familien hadde en fostersønn som vokste opp her: Jacob Bentsen f. ca. 1824.
Han var her allerede i 1825 som 1 åring.
Tjenestepike her i 1825: Marthe Andersdatter(22) fra Putten u. Gravli.

Folketellingen 1835 forteller at Jens Olsen var selveier av 7 ½ skinn i gården. Dette var like mye som broren Kittil Olsen
på den andre delen av den opprinnelige gården. Se Løberg(10).

Ingen tjenestefolk her i 1835, men fostersønnen Jacob Bentsen(11) bodde her fremdeles. Jacob Bentsen giftet seg
senere og ble boende på Myra under Espedalen. Han var også noen år på Lia u. Meen.

Ole Jensen Løberg eide denne eiendommen fra 1855, som var jord inntil den nye gården ble bygget her i ca. 1886.
Han bodde på gamlegården N. Løberg(C).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

395a

Løberg nordre

Ole Jensen

1 daler - 4 ort - 9 skilling

G.br., selveier
Lars Olsen Løberg
fra N. Løberg(C) f. 19/11-1838 d. 2/4-1920, s.a. Ole Jensen Løberg.
g.
17/1-1871 m. Inger Dorthea Simonsdatter fra Nygård(4) f. 15/10-1845 d. 29/1-1882 på Løberg, d.a. Simon Hansen Nygaard.
1. Ingeborg Sofie Larsdatter Løberg f. 15/11-1872 g.m. Erik Trondsen. Se Ballestad(28).
2. Gusta Marie Larsdatter Løberg f. 6/12-1874. Ugift. Sønn: Olai Løberg f. 13/8-1901 på Løberg. Se Løberg(33) "Fjellstad".
3. Olava Larsdatter Løberg f. 14/1-1876 g.m. Ingebret Kristoffersen. Se Bratsberg(11).
4. Ole Larsen Løberg (Olaf Løberg) f. 3/12-1881. Se nedenfor.
Eier 1886.


Våningen før ombyggingen. Eier av original: Hjørdis Follaug.


Lars Olsen Løberg. Eier av original: Hjørdis Follaug.

Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

8

395a

Løberg

Løberg nordre

Lars Olsen

2 mark - 0 ort - 15 skilling

4 mark 84 øre

112 9 395d ditto ditto ditto 0 - 0 - 12 0 mark 24 øre

Se folketellingen 1900

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

8

Løberg

Løberg nordre

Lars Olsen

4 mark 84 øre

112 9 ditto ditto ditto 0 mark 24 øre

G.br., selveier
Olaf Larsen Løberg
(Ole Løberg) herfra f. 3/12-1881 d. 31/10-1971.
g. 11/3-1914 m. Bertha Marie Rønningen fra Løberg(63) "Solli" f. 31/8-1891 d. 26/12-1962, d.a. Halvor Nilsen Rønningen.
Forlovere: "Ingebret Kristoffersen Bratsberg, Halvor Nilsen Løberg."
1. Lars f. 6/1-1915 d. 18/9-1917.
2. Dagny Bertine f. 21/12-1916 d. 24/2-1924.
3. Herbert Løberg f. 30/10-1918. Overtok gården.
4. Olaf Løberg f. 11/4-1920 d. 16/7-1987. Bodde på gården hele sitt liv. Ugift.
5. Kåre Løberg f. 18/12-1922 d. 20/5-1997 g.m. Lillian Heisholt f. 21/10-1920. Bodde i Skien. Deres sønn Bjørn overtok senere denne gården.
5. Dora Irene Løberg f. 18/6-1925 d. 30/6-1999. Ugift. Sykepleier. Bodde i Oslo.
6. Lars Løberg f. 26/11-1926 d. 8/2-2000. Ugift. Bodde mange år i Oslo. Kom tilbake på sine eldre dager og døde her.
Br. 1905.

Se folketellingen 1910.


Fra slåttonna. Eier av original: Hjørdis Follaug.


Våningen etter ombygging. Eier av originalfoto: Hjørdis Follaug.

Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtvegen 405 (Gnr 112, bnr 8) er overdradd til Herbert Løberg (27.12.1950).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 9."


G.br., selveier

Herbert Løberg
(Herbert Larsen Løberg) herfra f. 30/10-1918 d. 21/4-1990.
Eier 1950. Ugift.


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

8

Løberg nordre

Herbert Larsen Løberg

3 mark 83 øre

112 9 Løberg nordre ditto 0 mark 24 øre
112 74 Løberg - Seierstad ditto 0 mark 25 øre
112 77 Løberg - Myrstykket ditto 0 mark 12 øre


Fra Grunnboka: "Sneltvedtvegen 405 (Gnr 112, bnr 8) er overdradd fra Kåre Larsen Løberg, Dora Irene Larsen Løberg og
Lars Olsen Løberg til Bjørn Løberg (31.12.1990). Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 9. Overdragelsen omfatter også
Gnr 112, bnr 142."

G.br., portør ved sykehuset, selveier
Bjørn Løberg
fra Skien f. 1952, s.a. Kåre Løberg (se ovenfor).
g1g m.
Gaby Jungnikel f. 1954.
g2g m. kjøkkenassistent ved sykehuset Marit Anita Johnsen f. 1956.

1. Monika
Jungnikel f. 1979.
Barn i 2. ekteskap:

2. Sondre Løberg f. 1988.
Eier 1990.

Første ekteskap ble oppløst i 1979.

Bjørn Løberg eier i dag (2013) bnr 8, 9, 141 og 142 av gnr 112 Løberg. Jorda blir leid bort.


Løberg bnr 8 "Løberg nordre". Foto: Gard Strøm 25. mai 2013.


Hovedgården:


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Alle teiger:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no