ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 05.05.2020.


Bratsberg 11
Gammelt løpenr. 177. Utskilt fra Bratsberg(1) til forpaktning på 1790-tallet.

Eiere som Bratsberg(1) fram til 1901.


Bratsberg bnr 11 m.fl. Foto: Gard Strøm 25. april 2013.

Adresse 2020: Løbergv. 55, 3719 Skien.

Det var ingen hus her før Ingebreth og broren Hans Kristofferssønner kjøpte eiendommen i 1901. Året etter ble
gården delt mellom brødrene. Se Bratsberg(62).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Chr. Blom til Hans og Ingebreth Christopherssønner for kr. 8340, paa dette brug og bnr 12, dat. 21. juni, tinglyst 10. juli 1901."
"Skyldsætningsforretning afholdt og tinglyst 5. nov. 1902, hvorved en parcell af skyldmark 1 mark 06 øre er udskilt. (Bnr 62).

Bonde, selveier
Ingebret Kristoffersen Bratsberg
(Ingebret Bratsberg) fra Løberg(26) "Løberghaugen" f. 21/1-1873 d. 11/11-1961, s.a. Christopher Ingebretsen.
g. 29/11-1902 m. Olava Larsdatter Løberg "Lava" fra Løberg(8) f. 14/1-1876 d. 25/5-1967, d.a. Lars Olsen Løberg.
1. Dorthea Bratsberg f. 23/8-1903 g.m. Per Sigurd Follaug. Se nedenfor.
Eier 1901 av halvparten. Eier av hele 1915.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Hans Kristoffersen Bratsberg til broren Ingebret Kristoffersen paa udstederens halvpart i dette brug for kr. 2.085, dat.
11., tinglyst 12. mai 1915."

Svigersønnen Per Follaug drev gården sammen med Ingebret Bratsberg på 40 og 50 tallet.


Ingebret og "Lava" Follaug i slåttonna. Foto: Privat.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

63 

11

Bratsberg

Bratsberg 

Ingebr. Kristoffersen 

 1 mark 65 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har
Kanalstyret pant for kr. 308, dat.  henholdsvis aug. 1926 og 21/8-1931, tinglyst 29/4-1932."

Bonde, selveier
Per Sigurd Follaug
fra Follaug(6) f. 12/12-1904 d. 15/11-1992, s.a. Svenke Jacobsen Follaug.
g. 7/4-1936 m. Dorthea Bratsberg herfra f. 23/8-1903 d. 10/3-1986.
1. Ingvar Follaug f. 10/4-1939. Overtok gården.
Eier 1954.


Ingebret og Olava, Dorthea med Ingvar på fanget og Svenke og Inga Follaug. Per tar nok bildet. Foto: Privat.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Per Sigurd Follaug:
I syd grenset eiendommen til vegen Bratsberg-Løberg, i vest Thoralf Halvorsen, i nord Paul Gulløy og i øst Leirkup.


Dorthea og Per Follaug. Foto: Privat.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 63

11

Bratsberg

Ingebret Kristoffersen 

 1 mark 88 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 55 (Gnr 63, bnr 11) er overdradd til Ingvar Follaug (19.12.1974). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 112, bnr 47. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 61. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 89. Over-
dragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 105."


Bonde, selveier
Ingvar Follaug
herfra f. 10/4-1939 d. 11/7-2011.
g. 26/7-1969 m. Berta Hjørdis Øygarden fra Lunde i Telemark f. 1939, d.a. Gunnar Øygarden og Magnhild Hansine Heggeli.
1. Per Gunnar Follaug f. 1971. Overtok gården.
Eier 1974.

Ingvar Follaug kjøpte i 1987 nabobruket, Bratsberg(3). Han har også i mange år forpaktet Løberg (gnr 112) bnr 47,
61 og 89, som han siden kjøpte.

Bonde, selveier
Per Gunnar Follaug f. 1971.
g. 1996 m. Marit Elise Stensholdt fra Stathelle f. 1974.
1. Ingrid Follaug f. 1998.
2. Espen Follaug f. 1999.
Eier 2002.


Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004). Etter avtale.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården er på 132 dekar jord og 50 dekar skog. Med i driftsenheten er 112/89 "Veslemyr" på 40 dekar, som far til eieren kjøpte i 1971 og siden rydda, grøfta og brøt opp. Videre 63/3 "Bratsbergskogen" som han kjøpte i 1986. I tillegg blir det leid 135 dekar jord og 200 dekar beite. Gården blir drevet økologisk, med produksjon av melk, kjøtt og fôr. Det er 20 melkedyr, 12 ungdyr og 15 kalver på gården.
Første traktoren kom i 1953. I dag er her 4 traktorer, skurtresker, vanningsvogn (sammeie med en annen) og høytørke. Eieren har 2 andeler i Storemyr Beitelag. I tunet er det 4 bygninger. Våningshuset er fra 1902. Det ble påbygd i 1967, ombygd i 1979 og er fra 2004 under restaurering. Låven var opprinnelig bygd i 1902, men ble revet og satt opp på nytt i 1958. Fjøset ble ombygd i 1972. I 1982 ble det ominnredet til løsdrift og påbygd 150 m2.
I 2004 ble det utbygd liggeplass for ungdyra, og i 2005 ble det bygd nytt melkerom, kalvekjøkken og veterenærinngang. Verkstedet ble bygd i 1987, med avløserbolig i 2. etasje. Her er også ei gammel smie, som ble ombygd og påbygd i 1974, og redskapshus i tilknytning til dette fra 1985.
Våningshuset på Bratsbergskogen (63/3) ble restaurert og påbygd i 2003, og brukes til kårbolig. Ved kårboligen er det en dobbel garasje og en gammel låve.Kart fra Skog og Landskap 2014.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no