| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Nygård
Gård nr. 108 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Nygård 4
Gammelt løpenr. 238f og 368a. Siden Norges matrikkel 1889: 108/4.

Landskyld 2 mark 6 øre utskilt fra Meen(1) i august 1833.

G.br., selveier
Hans Jacobsen Nygaard
fra Nygård dpt. 26/4-1772 d. 1833, s.a. Jacob Olsen Nygaard.
g. 26/5-1819 m. enke Dorthe Olsdatter
fra Løkenberg dpt. 1782 i Gjerstad d. 29/6-1826 på Nygård, d.a. Ole Kittilsen Løkenberg.
Forlovere: "Peder Halvorsen Lien, Gunder Stenuldsen Nyegaard."
1. Ingeborg Kirstine Hansdatter f. 29/10-1819 g.m. Simon Hansen Nygaard. Se nedenfor.
Br. 1821.

Dorthe Olsdatter var enke etter Halvor Hansen Lien. Se Meen(47) "Lien".
Hans Jacobsen eide også 8 skinn jord i Nærum. Dette paret fikk kun et barn.

”Skifte efter Hans Jacobsen, hvorved dette brug er udlagt datteren Inger Kirstine Hansdatter, dat. 20. Sept., tingl. 20. Oktbr. 1833.”

G.br., skredder, selveier
Simon Hansen Nygaard
fra Nærum(1) dpt. 11/4-1803 d. 5/2-1881 på Nygård, s.a. Hans Jacobsen Nærum.
g. 14/7-1837 m. Ingeborg Kirstine Hansdatter herfra f. 29/10-1819 d. 15/1-1850 på Nygård, d.a. Hans Jacobsen Nygaard.
1. Hans Jacob Simonsen f. 11/10-1838 d. 29/3-1907. Se Nærum(1).
2. Inger Dorthea f. 21/9-1841 d. 28/2-1843 på Nygård.
3. Carl f. 21/2-1844 d. 26/3-1844 på Nygård.
4. Inger Dorthea Simonsdatter f. 15/10-1845 g.m. Lars Olsen Løberg. Se Løberg(8).
5. Anne Kirstine Simonsdatter f. 11/7-1848 g.m. Lars Andersen Bakken. Se Bakken(3).
Br. 1837.

Simon overtok Nærum i 1866 etter at hans eldre bror døde. Simon drev begge
gårdene til hans sønn Hans Jacob overtok Nærum i ca. 1870.
 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

368a

Nygaard

Simen Hansen

0 huder 2 3/4 skind

0 daler - 3 ort - 15 skilling

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

238f, 368a

Nygaard og Meen

Simon Hansen

0 daler - 4 ort - 0 skilling

G.br., skomaker, leilending
Anders Nilsen Bakken fra Bakken(1) f. 1/12-1836.
Br. i 1875.

Se Familie 5 - Ø. Borge 1865.

Anders Nilsen Bakken var i 1875 oppført her som forpakter av følgende løpenummer:
368ab, samt 377c og 222e.

Gårdens besetning 1875: 1 hest, 4 kuer, 2 kalver og 6 sauer.

”Skjøde fra Simon Hansens arvinger til skrædder Nils Larsen Hagen for 3950 kr., med paategning av
arveforholdet m.v., dat. 29. nov., tingl. 2. okt. 1884.”

G.br., skredder, selveier
Nils Larsen Hagen
(Nygaard).
Br. 1884.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

108

4

368a

Nygaard

Nygaard

Nils Larsen

0 - 3 - 16

2 mark 6 øre

”Skjøte fra Nils L. Nygård til Kristian Pedersen Ragnhildrød for 5600 kr., dat. 18. mars, tingl. 10. april 1901.”

G .br., selveier

Kristian Pedersen
fra Kvisla i Siljan f. 7/6-1860 d. 10/12-1923, s.a. Peder Arnesen Kvisla og Pernille Olsdatter.
g. i Kvelde kirke 29/12-1887 m. Inger Sofie Arnesdatter fra Ragnhildrød i Kvelde i Hedrum, Vestfold f. 17/7-1862 d. 29/7-1924, d.a. Arne Johnsen Ragnhildrød.
Forlovere: "Blikkenslager John Larsen og g.br. Peder Pedersen Kvisla."
1. Petra Matilde Nygaard f. 27/12-1888 på Ragnhildrød i Kvelde d. 1980 på Nes(19) ”Tyskhus” i Brunlanes g. 1919 m. Jacob Sørensen Næss (1890-1941). Se Brunlanes III (Astri Jahnsen) del 2, side 1097.
2. Peder Arnt Nygaard f. 2/3-1894 her. Se nedenfor.
3. Inger Kirstine Nygaard (Inga Kirstine Nygaard) f. 17/9-1896 på Nygård.
Br. 1894.

F.f. G.br. Kristian Pedersen og Inger Sofie Arnesdatter Nygaards Inger Kirstine (Inga Kirstine): Moderen, Maren Anne Olsd. Meen, Anton Pedersen Meen, Peder Pedersen Kvisla, faderen.

Denne familien bodde her fra ca. 1894. Han ble skrevet for Kristian Pedersen Ragnhildrød da han kjøpte
denne eiendommen og Kristian Pedersen Nygaard da han døde her.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

108

4

Nygaard

Nygaard

Kristian Pedersen

2 mark 06 øre

Se folketellingen 1910.

Tips: Folketellinger kan ofte inneholde feil, som bl.a. dato og fødested.

”Skjøte fra avdøde Kristian Pedersen Nygaard og hustru Sofies eneste og myndige arvinger, ifølge attest til
medarving Peder Kristiansen Nygaard paa dette bruk m.m. for kr. 23.500.- og hvorav Inga Pedersens arv
kr. 5000, samt kr. 650.- henstaar med pant i dette bruk, dat. 15. sept., tingl. 15. okt. 1924.”

G .br., selveier
Peder Arnt Nygaard
herfra f. 2/3-1894 d. 8/8-1975.
g. 18/10-1924 m. Paula Augestad fra Augestad(1) f. 19/1-1898 d. 28/11-1988, d.a. Karl Iversen Augestad.
Br. 1924.

Peder Nygaard kjøpte Nygård bnr 1 og 2 i 1924.

Se hele familien under Nygård(1).

(C) Gard Strøm.