| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2017Løberg bnr 33. Kart fra Grenlandskart.no.

Løberg 33 - Fjeldstad
112/33 "Fjeldstad.

Utgått fra Løberg(10) som festetomt i 1863. Se Sneltvedtv. 395 under Løberg.

Adresse i dag: Sneltvedtv. 395, 3719 Skien.

Eiendommen ble skyldsatt og solgt i 1903.

Eiere.
Nils Gundersen Nordbø (Sneltvedt) 1903 – 1906.
Halvor Karlsen Bugot
(se Hagen under Doksrød) 1906 – 1918.
Gartner Georg Jørgensen fra Danmark 1918 – 1926.
E.G.K. Myhre 1926 – 1929.
Gunnar Oppebøen
1929 – 1934.

Ingen beboere her under folketellingen 1900.

Selveier

Nils Gundersen Nordbø
.
Eier 1903. Se Sneltvedt(33) "Nordbø".

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

33

Løberg

Fjeldstad

Nils Gundersen

0 mark 02 øre


Jord- og skogsarbeider, leieboer

Halvor Olaus Løberg
fra Skifjellrønningen under Haukeråsen f. 1/8-1887 på ”Rustekaas” i Solum, s.a. g.br. Karl Martinius Olsen.
g. i Gjerpen 12/8-1906 m. Anne Severine Andersen f. 14/12-1886 i Vipetodalen i Holla d. 8/11-1979 i Brevik, d.a. gråstensmurer Hans Andreas Andersen og Anne Olsdatter.
Forlovere: "Teodor Andersen Løberg, Nils Gundersen Løberg."
1. Astrid Løberg f. 23/6-1905 på Follaug d. 29/10-1919 i Brevik.
2. Karl Martinius Løberg f. 8/6-1908 på Løberg d. 3/2-1989 i Brevik g. i Brevik 22/3-1930 m. Gudrun Dorthea Andersen fra Brevik f. 9/6-1905.
3. Anker Løberg f. 29/1-1911 på Løberg d. 15/3-1931 på Setret i Brevik.
4. Arthur Løberg f. 24/7-1915 på Løberg d. 10/4-1987 i Brevik.
5. Kåre Løberg f. 9/1-1920 i Brevik d. 30/1-1987. Gravlagt i Eidanger.
Leieboere fra 1908.

F.f.  Tjenestepige Anne Severine Andersen på Follaug og ungkarl fabrikarb. Bernhard Halvorsen fra Skiens Astrid: Dagarb. Halvor Olaus Karlsen, Løberg, sagarb. Eugen Johansen, Bøle, pige Tomine Andersen og moderen.
       Opgivet af moderen, der først ingen vilde opgive. Hun er nu gift med Halvor Olaus Karlsen der har antaget barnet som sit eget. Meldt til barnefaderen 21/11-1906.
F.f. Dagarbeider Halvor Karlsen og Anna Severine Andersen Løbergs Karl Martinius: Dagarb. Peder Johnsen, Bøle, Pike Eulalia Olea Skifjeld og forældrene.
F.f. Skogarbeider Halvor Olaus Karlsen og Anne Severines Artur: G.br. Arnt Skifjeld og hustru Laurence, forældrene.

Se folketellingen 1910.

Halvor Karlsen Løberg fikk arbeide ved Dalen Portland cementfabrikk ved Brevik og familien flyttet til Brevik mellom
1915 og 1919. De bosatte seg på Setre.

Halvor er bror til Arnt Skifjeld på Kåsa under Skifjell. Arnt ble siden skomaker og åpnet egen skomakerforretning i
vestre Porsgrunn.

Denne eiendommen ble i 1934 kjøpt av Olai Løberg. Se Løberg(34) "Nordheim".

(C) Gard Strøm.