| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kise
Gård nr. 11 i Gjerpen kommune, i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 26.07.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Rød
Husmannsplass(er) under Kise.

Samme eiere som Kise fram til fraskilling og salg i 1919.

Rød ble trolig ikke ryddet før på 1660-tallet. Til tider bebodd av 2 familier fra ca. 1720.
 

Adresse i dag: Stulenv. 119, 3721 Skien.

Jernverksarbeider, husmann

Gunder Røe
f. ca. 1607 bg. 14/8-1687. ”Gunder Rø 80 aar g.”
g.m. Ingeborg Amundsdatter f. ca. 1607 bg. 15/3-1690.
”Gunder Røes Enke Ingebor Amunsd: 83 aar g.”
Br. i 1665, 1683.

Fra Prestens manntall 1664:
Kiise(Kise). Skyld: 6h.
Opsidder: Halfuor 38.
Tieniste-Drenge: Niels Christopherssøn 29.
Husmænd: Gunder

Jernverksarbeider, husmann
Knut Rasmussen
ved Hytten
g. 7/1-1686 m. enke Mariken Christiansdatter.

En Knut Rasmussen Rø er stadig nevnt som fadder. 1. gang i 1696, sammen med ”Karen, Knut Røes stiffdatter.”
Knut Røe er fadder alene i 1697. Knut Rasmussen Rø i 1698 (x2). Knut Røes Qvinde i 1700.
I alle tilfellene gjelder det folk fra Fossum jernverk.
Han bodde nok på Rød, men var i arbeide ved Fossum jernverk. Han har nok flyttet ut av sognet.
Hans navn Knut ble alltid skrevet med ”t” i kirkeboken, mens andre ble skrevet Knud.

Skatteliste Kiise 1711:
Christopher Kiise Self, 6, kone, 2 drenge, 2 piger, 36 sk.
Aslach Kiise Self, 5, kone og 3 børn det ene under 3 aar, 30 sk.
Else Røe
Self, 2, Huuskone paa Røe Heter Else, 1 sønn, 12 sk.

Arbeider, husmann
Gunder Halvorsen fra Kise dpt. 16/4-1699 bg. 10/5-1772. ”Gunder Røe 71 aar.”, s.a. Halvor Gundersen Kiise.
g. 11/5-1720 m. Karen Nilsdatter fra N. Ås(B) dpt. 6/1-1689 bg. 19/9-1762. ”Gunder Røes kone 70 aar.”, d.a. Nils Hansen Aas.
1. Halvor Gundersen dpt. 2/3-1721. Død tidlig. Ikke konf. i Gjerpen.
2. Abraham Gundersen dpt. 25/7-1723. Se Slettene u. Mo.
3. Nils dpt. 26/9-1728 bg. 11/3-1764. ”Nils Gundersen f. Røe 37 aar.” Ugift.
4. Jacob Gundersen dpt. 10/8-1732. Se nedenfor.
Br. 1720.

F.f. Gunder Røes søn Halvor: Jens Hoppestad, Tor Kleven, Rasmus Aas. Mogns Hoppestads qde. Zigne Kiisse.
F.f. Gunner Røes søn Abraham: Lars Bø. Jørgen Bø. Solve Rosvald. Aslak Olsøns qde., Hans Aases datter.
F.f. Gunder Røes Nils: Herman, Halvor, Isak Kiise, Mogns Hoppestads qde, Marta Gløsmyr.
F.f. Gunner Røhs Jacob: Halvor og Per Kise, Mogns Hoppestads qde. Anne Rosval.

Kilde: Restanse av øvrige Udhaugen og samtlige Ophaugens bønder:
31 januar 1730: ”Gunder Halvorsen Riød, paa Kise-eie, 11 rdr 11 skil. Malmkjørsel og kjørsel.”

Arbeider, innerst
Herman Halvorsen fra Kise dpt. 29/3-1692 bg. 28/10-1759. ”Herman Stulen 70 aar.”, s.a. Halvor Gundersen Kiise.
g. 18/10-1719 m. Ingeborg Monsdatter fra N. Tufte dpt. 12/2-1688 bg. 11/6-1764. ”Herman Stulens enke 72 aar.”, d.a. Mons Halvorsen Tofte.
1. Margrete Hermansatter dpt. 24/6-1720 g.m. Abraham Jansen. Se Follaug 1762.
2. Lars Hermansen dpt. 19/4-1722 bg. i Skien 23/2-1757.”Lars Hermansen i Kirkens Jord, Kl. 12. Ringet lidet lengere end sædvanlig. Gammel 30 aar.”
3. Maren Hermansdatter dpt. 9/4-1724 g. i Skien krk. 12/12-1754 m. Erik Paulsen. Bodde i Skien i 1764.
4. Isak Hermansen dpt. 19/10-1727.
Br. ca. 1745.

F.f. Herman Kises datter Margrete: Lars Bø. Gunder Bø. Halvor Aas. Aslak Rises qde. Maren Gløsmyr.
F.f. Herman Kises søn Lars: Ingebret Rosval, Morten Bø, Aslak Kises qde Ella, Ingebret Rosvolds datter Maren.
F.f. Herman Kises Maren: Aslak Kise, Hans Steensaas. Halvor Kise, Erik Hoppestads qde, Maren Rosvald.
F.f. Herman Kises Isak: Johannes Dyrcol, Gunne Rød, Halvor Gløsmyr, Mogns Hoppestads qde, Signe Dyrcol.

Herman ble skrevet som ”Hermand Halvorsen Hoppestad” i 1718 og 1719 da han ble nevnt i en ”Skibsberegnings Rulle”.
Han embarkerte på (mønstret på) ”Ulysses” den 25/5-1718 og debarkerte (mønstret av) den 23/12-1718.
Han embarkerte igjen på ”Prins Carl” den 8/5-1719 og debarkerte derfra den 19/8-1719.

Kilde: Restanse av øvrige Udhaugen og samtlige Ophaugens bønder:
31 januar 1730: ”Hermand Halvorsen paa Kise eie, 7 rdr. 12 skil. Betaler med malmkjørsel.”

Kilde: Grevskabet Laurvigs arkiv, Verket, Fossum Verk vedk. 1725-38.
24 august 1726: Restanser, bønder og verksfolk.: Hermand Kise 3-2-0.

Denne familien flyttet til Stulen mellom 1742 og 1746. Maren ble konf. på Kise i 1742. De bodde på
Stulen i 1746 da Isak ble konfirmert.
Da det ikke er mulig å vite hvor på Stulen de bodde, er de tatt med her.

Arbeider, husmann
Jacob Gundersen
herfra dpt. 10/8-1732 bg. 21/9-1806. ”Jacob Gunderssøn Røe 74 1/6 aar.”, s.a. Gunder Halvorsen. Se ovenfor.
g. 22/10-1761 m. Marthe Halvorsdatter fra Oredalen u. Sneltvedt dpt. 12/2-1741 bg. 14/7-1799. ”Jacob Røes kone Marthe Halvorsdt. 58 1/2 aar.”, d.a. Halvor Thorsen Oredalen.
1. Else dpt. 27/6-1762.
Kan ikke se henne død i Gjerpen før neste Else blir dpt. i 1767. Ikke konf. i Gjerpen.
2. Karen Jacobsdatter dpt. 10/7-1763.
Var fadder for søsteren Else sitt barn på Nisterød i 1808.
3. Maren Jacobsdatter dpt. 30/6-1765.
Se rettsdokumentet nedenfor.
4. Else Jacobsdatter dpt. 19/7-1767
g.m. enkem. Ole Amundsen. Se Nisterud u. Bø.
5. Gunder Jacobsen dpt. 2/9-1770.
Se nedenfor.
6. Halvor Jacobsen dpt. 9/4-1773. Se Familie 17 - S. Brekke 1810.
7. Nils dpt. 12/5-1776 bg. 30/7-1780.
”Jacob Røes s. Nils 3 1/2 aar”
8. Ingeborg Jacobsdatter dpt. 6/2-1780
g.m. Solve Olsen Nisterud. Se Nisterud u. Bø.
Br. ca. 1760.

F.f. Jacob Røes pb. Else: Ole Kiises kone, Dorthe Solvesdtr., Halvor Oredalen, Abraham Gundersen, Nils Gundersen.
F.f. Jacob Røes pb. Karen: Abraham Gundersens kone, Maren Solvesdtr., Gunder Røe, Halvor Oredalen, Nils Gundersen.
F.f. Jacob Røes pb. Maren: Morten Houerøes kone, Gunnil Halvorsdtr., Gunder Røe, Halvor Oredalen, Peder Halvorsen.
F.f. Jacob Røes pb. Else: Abraham Gundersens kone, Gunnil Halvorsdtr., Halvor Oredalen, Thor Halvorsen, Abraham Gundersen.
F.f. Jacob Røes db.
Gunder: Abraham Gundersens kone, Maren Solvesdtr., Halvor Oredalen, Thor Halvorsen, Abraham Gundersen.
F.f. Jacob Røes db.
Halvor: Abraham Gundersens kone, Anne Abrahamsdtr., Abraham Gundersen, Thor Halvorsen.
F.f. Jacob Røes db.
Nils: Abraham Gundersens kone, Anne Abrahamsdtr., Abraham Gundersen, Hans Abrahamsen.

F.f. Jacob Røes pb. Ingebor: Christopher Houerøes kone, Karen Abrahamsdtr, Abraham Slettene, Hans Abrahamsen.

 

Kilde: Bratsberg Amt, Taksasjoner, Dombøker, pk 306. Avskrift: Jan Christensen.
Ekstrarett 1 juni 1784:
Piken Mari Jacobsdatter (Maren Jacobsdatter) Røet under Kise blir dømt for tyveri.
Natten til mandag 5 april i Harald Jansen Møllers kvernhus stjal hun av lensmann Halvor Wellichsen Ytre Bøes lomme mens han sov,
en pung med messinglås, av verdi 2 ort, samt av Peder Bøes dreng, mens han sov og av Hans Christoffersens lomme mens han sov,
en pung pluss 1 mat-tine med smør og flatbrød oppi. Hun stjal 1 kvarter rug og 1 sekk i Ole Møllers kvernhus på loftet og lot det male
på Harald Jansens kvern og deretter innsatt hos ”Hermanns Mari ved Fossum kverner boende”.
4 april stjal hun 1 blått og hvitt lerretsklede i hr Jørgen Zachariassens gård i Skien, foruten at hun har vært løs og ledig men at ville anta tjeneste. Hun var 18 år gammel, født av fattige husmannsfolk.
2 juli: DOM: Miste sin hud (piskes).

Hammersmed, husmann
Christopher Olsen
fra S. Kise dpt. 30/1-1757 bg. 21/1-1787. ”Christopher Røe 30 aar.”, s.a. Ole Aslaksen.
g. 21/9-1780 m. Aslaug Fransdatter fra Gløsmyr dpt. 29/8-1756 d. 2/4-1835 på Rød,
d.a. Frans Rasmussen.
1. Nils dpt. 4/
6-1781 bg. 23/8-1783. ”Christopher Hoppestads db. Nils 2 aar.”
2. Maren Christophersdatter dpt. 12/1-1783.
3. Nils dpt. 22/1-1786 bg. 10/9-1786.
”Christopher Røes s. Nils 3/4 aar.”
Br. 1785.

F.f. Christopher Kiises db. Nils: Christen Hoppestads kone, Elen Olsdtr., Aslak Olsen, Christopher Christiansen, Halvor Fransen.
F.f. Christopher Olsen Hoppestads pb. Maren: Anders Klevas kone, Ingebor Christensdtr., Ole Kiise, Peder Hansen, Christopher Christiansen.
F.f. Christopher Olsens db. Nils u. Kiise: Peder Hansens kone, Karen Fransdatter, Peder Hansen, Erik Olsen, Rasmus Fransen.

Denne familien bodde fra 1782-1785 på øvre Hoppestad(C). De kom til Rød våren 1785.

Det ble holdt skifte på Rød under Kise i Gjerpen den 15/3-1787 etter Hammersmed Christopher Olsen.
Dette skiftet står i "Sønnafjelske bergamt (1776-1807)" og finnes i de skannede skifter for Buskerud.

Enka Aslaug Fransdatter ble g2g med enkemannen Hans Eriksen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Hans Eriksen fra S. Lundsåsen dpt. 8/2-1750 d. 10/1-1832 på Rød. ”Hans Eriksen Røe, huusmand, 81 aar.”, s.a. Erik Erlandsen.
g1g 27/2-1776 m. Maren Nilsdatter fra Sem? f. 1751 bg. 8/12-1787. ”Hans Eriksens kone f. Lundsaasen 36 aar.”
g2g 18/9-1788 m. enke Aslaug Fransdatter fra Gløsmyr dpt. 29/8-1756 d. 2/4-1835 på Rød, d.a. Frans Rasmussen.
1. Nils Hansen dpt. 24/8-1777.
2. Kirsten Hansdatter dpt. 28/6-1778.
3. Kistine Clarine dpt. 10/8-1780 bg. 9/8-1801. ”pigen Kirstine Clarine Hansdtr. f. Røe 21 aar.”
4. Marthe Hansdatter dpt. 25/9-1785 g.m. Engebret Sigurdsen. Se Rønningen u. Mo.
Barn i 2. ekteskap:
5. Christopher Hansen dpt. 31/5-1789. Se nedenfor.
6. Maren dpt. 14/4-1793 bg. 28/4-1793. ”Hans Erikssøns pb. Maren fra Røe 2 uger.”
7. Erik Hansen dpt. 8/3-1795. Se nedenfor.
Br. 1788.

F.f. Hans Eriksens db. Nils fra S.Grinie: Jens Berrebergs kone, Anne Nilsdtr., Christen Eriksen, Erland Eriksen, Svend Aslaksen.
F.f. Hans Eriksens pb. Kisten fra Grinie: Jens Berrebergs kone, Kisten Nilsdtr., Christen Eriksen, Peder Eriksen.
F.f. Hans Eriksens pb. Kistine Clarine fra S.Grinie: Kisten Jonsdatter, Margrethe Monsdatter, Valentin Abrahamsen, Claus Olsen, Erland Eriksen.
F.f. Hans Eriksens pb. Marthe fra Lunds Ejet: Nils Sems kone, Abigael Andersdatter, Erland Eriksen, Lars Kiæra, Ole Gulbrandsen.
F.f. Hans Eriksens db. Christopher fra Røe u/Kiise: Rasmus Dyrchols kone, Pernille Olsdtr., Erik Olsen, Rasmus Frandsen, Christen Rasmusen.
F.f. Hans Erikssøns pb. Maren fra Røe: Rasmus Dyrkolds k., Maren Fransdatter, Halvor, Mads og Gisle Franssøn.
F.f. Hans Erikssøns db. Erik u/Kiise: Halvor Glørsmyrs k., Dorthe Maria Engelbertsdtr., Rasmus, Gisle og Mads Franssøn.

14/5-1788      MARI NILSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 11, side 264a.
Lundsåsen      Arvinger:                            
u/S.Lund       Enkem. Hans Erikssen og barna:
               1. Kirstine Clarine Hansdtr. 8 år.
               2. Marthe Hansdtr.           3 "
               Faren selv verge for barna.
Brt: 184 - 2 - 0
Net:  26 - 3 - 0.

Jordegods: Boet eiet pl. Lundsåsen u/S.Lund med påstående hus. Verd 160 rdl.

Hans Eriksen bodde på S. Grini til 1785. Han var på S. Lundsåsen da hans første kone døde.

I enkelte perioder var det 2 plasser på Rød. Den ene ble kalt Lille - Rød.
Siden vi ikke vet hvem som bodde hvor, blir familiene bare oppført etter hverandre her.

Første gang skyldsatt i 1838 som løpenr. 88 med 2 brukere.
Landskyld 4 ort 23 sk. Rev. til 9 skylddaler 4 ort 8 skilling.
Brukere (i 1838): Christen Christensen og C. Jacobsen.

Arbeider, husmann
Gunder Jacobsen herfra dpt. 2/9-1770 d. 25/11-1851 på Rød, s.a. Jacob Gundersen. Se ovenfor.
g. 25/10-1798 m. Anne Halvorsdatter fra Holt øde dpt. 1/1-1773 d. 25/8-1832. ”Anne Halvorsdatter, kone, 60 aar, g.m. Gunner Jacobsen Rød u. Kise.”, d.a. Halvor Halvorsen Holt.
1. Marthe bg. 28/7-1799. ”Gunder Jacobssøns hd. pb. Marthe f. Røe 9 dage.”
2. Maren dpt. 23/11-1800 bg. 14/12-1800. ”Gunder Jacobssøns pb. Maren u/Kiise henimod 3 uger.”
3. Nils bg. 7/3-1802. ”Gunder Jacobssøns hd. db. Nils f. Røe u/Kiise 10 dage.”
4. Marthe Gundersdatter dpt. 18/3-1804.
5. Halvor dpt. 22/11-1807 bg. 20/12-1807. ”Gunder Jacobssøns db. Halvor f. Røe und. Kiise 1 mnd.”
6. Halvor dpt. 1/1-1809 d. 25/5-1824. ”Halvor Gundersen fra Røe, 15 aar, s.a. Gunder Halvorsen.”
7. Jacob Gundersen f. 26/5-1812. Se nedenfor.
8. Maren Gundersdatter f. 18/7-1816. Se nedenfor. Maren (42) ble g. i Skien 1/11-1858 m. em. Jacob Abrahamsen fra Skien (36), (s.a. Abraham Olsen).
Br. 1798.

F.f. Gunder Jacobssøns pb. Maren u/Kiise: Karen og Else Jacobsdøtre, Hans Bøe, Erik Kiise, Halvor Hanssøn.
F.f. Gunder Jacobssøns pb. Marthe u/Kiise: Ingebor Engelbertsdtr., Marthe Hansdtr., Hans Røe, Halvor Kiise, Halvor Leegaas.
F.f. Gunder Jacobssøns db. Halvor f. Røe u/Kiise: Lars Christenssøns k., Ingebor Jacobsdtr., Halvor Kiise, Halvor Leegaas, Solve Olessøn.
F.f. Gunder Jacobssøns db. Halvor f. Røe u/Kiise: Ingebor Engelbertsdtr., Ingebor Halvorsdtr., Halvor og Christopher Halvorssøn, Solve Engelbertssøn.
F.f. Gunder Jacobssøns db. Jacob u/Kiise: Halvor Holts k., Marthe Hansdtr., Halvor Holt, Halvor Kiise, Christopher Hanssøn.

Født: Anne Christine (NB), f. 24/2-1843, Pige Maren Gundersd. Rød u. Kiise. Angiver: Uk. Niels Christensen Br.kl. Død før Daabens konf.
Død: Anne Christine Nilsdatter, d. 30/4-1843, 2 mnd., under Kise, uægte barn af ungk. Niels Christensen, Bratsbergkl. og pige Maren Gundersd. Rød.

Arbeider, leilending
Jacob Gundersen
herfra f. 26/5-1812 d. 22/4-1856 på Tufte, s.a. Gunder Jacobsen.
g1g 24/9-1835 m. Maren Halvorsdatter fra Kåsa under Dyrkoll f. 12/5-1813 d. 19/9-1838 på Rød.
”Maren Halvorsdatter Rød, Jacob Gundersens kone, 25.”, d.a. Halvor Jansen Kaasa.
Forlovere: ”Isak Halvorsen Kaasa, Halvor Jensen Blegebakken.”
g2g 13/5-1840 m. Maren Andersdatter fra N. Limi f. 13/12-1812 d. 11/8-1897 på Limi,
d.a. Anders Nilsen Limie.
1. Anne Maria Jacobsdatter f. 15/6-1836 d. 22/8-1850 på Rød.
Ugift.
Barn i 2. ekteskap:
2. Andreas f. 3/6-1851 d. 22/9-1860 på Limi.
Br. ca. 1845.

Tjenestepike i 1835: Ingeborg Halvorsdatter (17). Familien flyttet til Tufte før 1856 og enka flyttet deretter til Limi før 1860.
Maren Andersdatter bodde i 1891 som enke hos sin bror Gunder Andersen på N. Limi.

Muremester, leilending
Markus Gundersen
fra Åshammeren under Ås f. 19/6-1822 d. 4/8-1901 på Homme i Vrådal, s.a. Gunder Halvorsen.
g1g 30/4-1846 m. Kirsten Knudsdatter fra Tufte(7) "Åsen og Lien" f. 22/9-1822,
d.a. Knud Halvorsen.
g2g m. Sigrid Hansdatter fra Kvitseid f. 1834.
1. Anne Karine Markusdatter f. 22/6-1846 på Åshammeren g. i Skien 11/9-1870 m. matros John Bentsen.

2. Inger Johanne Markusdatter f. 18/11-1848 på Åshammeren g. i Skien 2/2-1873 m. kusk Jahn Danielsen. Se Familie 6 - Frogner 1891.
3. Carl Johan f. 24/9-1850 på Åshammeren.
4. Gunder Markusen f. 6/2-1853 på Rød.
5. Maren Kirstine Markusdatter f. 1/9-1855 på Rød g.m. Isak Johannesen. Se Familie 34 - Borgestad 1900.

6. Karen Marie Markusdatter f. 27/11-1857 på Rød.
7. Martin Markusen f. 1/12-1860 på Rød.
8. Hanna Petrea Markusdatter f. 22/5-1863
Barn i 2. ekteskap:
9. Kirsten Marie Markusdatter Homme f. 12/10-1882.
Br. 1855.

I 1875 er ikke lenger Markus Gundersen i Gjerpen. Men i folketellingen 1900 finner vi Markus Gundersen,
som murmester på plassen Homme under Flatland i Kvitseid med ny kone Sigrid Hansdatter fra Kvitseid.
Hun var født ca. 1834 og de hadde ei datter, Kirsten Marie Markusdatter f. 12/10-1882 i Vrådal i Kvitseid.
Det var notert ved hans død at han var født på Åshammeren i Gjerpen i 1822.

Begge brukerne av Rød-plassene ble skrevet som husmenn i folketellingen 1865.

Arbeider, husmann
Christopher Hansen
herfra dpt. 31/5-1789 d. 13/12-1821 på Rød. ”Huusmand Christopher Hansen Rød, 33 aar.”, s.a. Hans Eriksen. Se ovenfor.
g. 18/2-1813 m. Magnhild Christensdatter fra øvre Hoppestad(A) dpt. 2/7-1786,
d.a. Christen Nilsen Hoppestad.
1. Christen Christophersen f. 13/7-1813.
Se nedenfor.
2. Karen Christophersdatter f. 14/1-1817.
3. Hans Christophersen f. 1/5-1819
g. 15/2-1844 m. Inger Karine Halvorsdatter fra Ås f. ca. 1820, d.a. Halvor Isaksen Aas.
    De emigrerte som nygifte til Amerika i april 1844. De slo seg ned i Ashippun, Dodge Co. Se Presteattest av 25/4-1844.
Br. 1813.

F.f. Christopher Hansens db. Chresten f. Røe: Gunder Jacobsens k., Martha Hansdtr., Gunder Jacobsen, Erik Hansen, Chresten Jansen.

Enka Magnhild Christensdatter ble g2g m. enkemann Halvor Johnsen. Se Plassen under Ås.

Arbeider, husmann
Erik Hansen Rød
herfra dpt. 8/3-1795 d. 22/12-1821 på Rød, s.a. Hans Eriksen. Se ovenfor.
g. 4/10-1821 m. Margrethe Halvorsdatter fra Gløsmyr f. 18/1-1796 (dpt. 24/1-1796),
d.a. Halvor Fransen Gløsmyr.
Forlovere: "Hans Larsen Aas, Christen Jansen Skavanhaugen."

Erik Hansen Rød forpaktet plassen etter sin bror, men døde 1 ½ mnd. etter vielsen. Erik Hansen Rød hadde ingen livsarvinger.

Enka Margrethe Halvorsdatter ble g2g med Gullik Halvorsen. Se nedenfor.

Arbeider, leilending
Gullik Halvorsen
fra Leikås under Holt øde dpt. 15/6-1800 d. 21/5-1824 på Ekornrød u. Mo. ”Druknede sig i en brønn.”, s.a. Halvor Halvorsen.
g. 17/7-1823 m. enke Margrethe Halvorsdatter fra Gløsmyr f. 18/1-1796 (dpt. 24/1-1796),
d.a. Halvor Fransen Gløsmyr.
Forlovere: "Erik Bøhle, Christen Ekornrød."
1. Karen Gulliksdatter f. 11/9-1823 på Rød.

Denne familien flyttet til Ekornrød(B) under Mo våren 1824.

To menn døde fra Margrethe. Hun ble først gift i 1821 med Erik Hansen her på Rød. Etter et kort ekteskap døde han.
I 1823 giftet hun seg igjen med Gullik Halvorsen. De bodde først her, men flyttet til Ekornrød under Mo våren 1824.
Etter 10 måneders ekteskap druknet han seg i en brønn. Senere, samme år, giftet enka seg for tredje gang med
slemdølingen Ingvald Johnsen fra Solverød (Sølverød) i Siljan.

Bødker, leilending
Christen Christophersen Rød
herfra f. 13/7-1813 d. 19/4-1887 i Ashippun, s.a. Christopher Hansen Rød. Se ovenfor.
g1g 11/10-1832 m. Randi Hansdatter fra S. Ås(A) f. 20/1-1811 d. 2/4-1842 på Rød,
d.a. Hans Halvorsen Aas.
Forlovere: "Gunder I. Norrig, Halvor J. Slettene."
g2g 3/11-1842 m. Maren Kirstine Solvesdatter fra Rosvald f. 3/3-1821 d. 13/12-1879 i Ashippun,
d.a. Solve Engebretsen Rosvald.
1. Kirsten f. 6/12-1833 d. 27/7-1846 i Ashippun.
Barn i 2. ekteskap:
2. Christopher f. 1835 d. før 1843.
3. Christopher Christensen Rød f. 14/10-1843 d. 29/7-1913 i Ashippun,
g. 17/6-1880 m. Ingeborg Marie Pedersdatter Næs fra Solum pr.gj.
    (d.a. Peder Kjeldsen Næs og Maren Sørine Jensdatter Gisholt) f. 3/6-1854 d. 31/10-1929 i Ashippun.
   
Barn 1. Maren Adah Rød f. 27/1-1884.
    Barn 2. Alvin Sebastian Rød f. 20/1-1886.
    Barn 3. Clarence Martin Rød f. 7/4-1890.

3. Karen Maria Rød f. 10/4-1848 i Ashippun.

4. Karen Andrea Rød f. 20/7-1853 i Ashippun.
5. Hans Severin Rød f. 14/8-1855 i Ashippun d. 1934.
6. Kirsten Elise Rød f. 6/5-1858 i Ashippun.
Br. i 1835.

Tjenestejente i 1835: Anne Gurine Isaksdatter(10). Christen og hans andre kone Maren Kirstine, utvandret til Amerika i april 1844.
De reiste med seilskuta ”Salvator” fra Porsgrunn til New York med ankomst den 6/7-1844. Turen tok 59 dager. De reiste derfra
videre til Ashippun twp. i Dodge Co., Wisconsin, hvor andre gjerpens-familier allerede hadde etablert seg.
I USA skrev de seg Christen og Marie Rod. Se Presteattest av 25/4-1844.

12/9-1842      RANDI HANSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. *)
Røe u/Kise     - plassmannskone, død 2.4.1842 -     
               Arvinger: Enkem. Christen Christofferssen
               og datteren Kirsten Christensdtr. 9 år.
               Formynder for henne: Morbroren Rasmus Jenssen Furuvold.
Brt: 39 - 3 - 12
Gjeldfritt! Bare sk.omkost.

*) A: BS 18 s.314.
B: BS 22 s.37. C: BS 24 s.16.

Arbeider, leilending
Gunder Eriksen
fra S. Kise dpt. 7/10-1798 d. 30/6-1842 på Fossum, s.a. Erik Olsen Kiise.
g. 26/10-1837 m. Marie Andersdatter fra Lifjeld under Bø i Luksefjell f. 9/8-1812,
d.a. Anders Johnsen Field.
1. Karen Gundersdatter f. 8/8-1838 på Fossum g.m. Kristen Gregorius Simonsen Jønnevald. Se S. Jønnevald.

Enke Marie Andersdatter bodde her i 1845 med deres datter Karen Gundersdatter.
Tjenestejente i 1845: Berthe Olsdatter (17).

12/9-1842      GUNDER ERIKSSEN KISE         Bamble Skifteprot. nr. *)
Fossum         - død 30.6.1842 -                    
verk           Arvinger: Enka Maria Andersdatter og avd. datter Karen Gundersdtr. 4 år.
                Enkas laugverge: Mads Madssen Fossum.
                Formynder: Farbroren Ole Erikssen Kise.

Brt: 769 - 2 -  6
Net: 729 - 1 - 16
*) A: BS 18 s.314b. B: BS 22 s.37b. C: BS 24 s.21.

Enka Marie Andersdatter ble g2g med Erik Olsen som kjøpte sin farsgård Hoppestad(1).

Tømrer, leilending

Mads Andersen Rød
fra Grønsten(A) u Bø f. 8/8-1822, s.a. Anders Johannesen.
g1g 12/9-1845 Maren Kirstine Olsdatter fra N. Gåshølen u. Aas f. 2/10-1822 d. 14/10-1858,
d.a. Ole Pedersen.
g2g 6/1-1860 Gunhild Olsdatter fra Drengen u. V. Bø i Luksefjell f. 26/4-1823,
d.a. Ole Olsen Drengen.
1. Maren Karine Madsdatter f. 2/5-1847 på Grønsten u. Bø.
2. Andrea Olava f. 20/3-1850 d. 16/2-1855 på Rød.
3. Ole Madsen f. 3/3-1853 d. 30/6-1872.
Var sjømann. ”Afgaaet ved døden i Mexico.”
4. Andrea Olava f. 2/3-1856 d. 4/7-1857 på Rød.
5. Andreas f. sept. 1858 d. 25/9-1858 på Rød.
Barn i 2. ekteskap:
6. Maren Kirstine Madsdatter f. 8/1-1861.
7. Anne Madsdatter f. 25/2-1863.
8. Anders Madsen f. 16/8-1865 g. i Ø. Porsg. krk. den 31/12-1893 m. Inger Berthine Nilsen fra Porsg. f. 1867 i Holla, d.a. vognmann Nils Isaksen i Porsgrunn.
Br. 1845.

I 1845 bodde Mads på Grønsten (A) u. Bø sammen med sin mor som var blitt enke. Da arbeidet Mads i gruvene. Mora døde her på Rød i 1850.
I 1865 bodde Mads Andersen med familie på Langgangen u. Fossum. Han var da kvegrøkter hos Løvenskiold. I 1875 hadde familien flyttet
ut av sognet. Mads ble husmann i Eidanger. Sønnen Anders ble konfirmert i Eidanger kirke i 1881.

12/11-1859     MAREN KRISTINE OLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Rød u/Kise     - død 14.10.1858 -                    
               Arvinger: Enkem. Mads Anderssen og barna:
               1. Ole Madssen        6 1/2 år.
              
2. Maren Karine Madsdtr. 12 ”
               Formynder: Farbroren Johannes Anderssen Kleven.

Brt: 63 - 28
Net:  4 - 24
*) A: BS 31 s.120.
B: BS 106 s.? og BS 107 s.19. C: BS 124 s.496.

Barnedåper i Gjerpen kirke:
Lars
f. 27/2-1846, Pige Gunild Olsd., Drengen i Luxefjeld og gift mand Tollef Henriksen, Fossum.
Gunild
(NB), f. 1/4-1850, Pige Gunild Olsd., under Fossum Angiver som Barnefader Tollef Henriksen Fossum, nu i Amerika. Uægte. Anmeldt af Moderen selv. Begges 2de Leiermaal.

Hammersmed, leilending
Halvor Gundersen
fra Åshammeren f. 18/6-1815 d. i Skien, s.a. Gunder Halvorsen.
g1g 25/3-1856 m. Ragnhild Andersdatter fra Tollehaugen u. Oterholt i Bø, Tel. f. ca. 1826 d. 27/5-1861 på Åshammeren,
d.a. Anders Svendsen Tollehaugen.
g2g 27/12-1861 m. Anne Knudsdatter fra Tufte(7) "Aasen" f. 9/7-1833 d. i Skien,
d.a. Knud Halvorsen.
1. Maren Gurine Halvorsdatter f. 16/4-1856 på Fossum
g. i Skien 22/4-1889 m. Gunder Halvorsen Viele f. 1854 i Bø i Telem.(s.a. Halvor Johnsen Teigen).
    Han var skipstømmermann og de bodde i V. Porsgrunn (Solum).
2. Andreas Halvorsen f. 27/7-1858 på Åshammeren.
3. Gunhild Marie f. 29/9-1860 på Åshammeren.
Barn i 2. ekteskap:
4. Gunder f. 21/8-1862 d. 10/3-1867 på Rød.
5. Randine Petrea Halvorsdatter f. 26/12-1863 på Åshammer.
6. Johanne Halvorsdatter f. 7/10-1865 på Rød.
7. Gunder f. 3/8-1867 på Rød.
8. Karen Marie Halvorsdatter f. 12/9-1869 på Fossum.
9. Andrea Halvorsdatter f. 12/9-1871 på Fossum.
10. Petronelle Halvorsdatter f. 24/5-1873 i Skien.
Br. 1865.

F.f. Halvor Gundersen og Ragnild Andersdatter Fossums Maren Gurine: Anne Olsd. Skotland, Lisbeth Gundersd. Fossum, Ole Johnsen Skotland, Jens Hansen Fossum, Hans Kittilsen Fossum.
F.f. Hammersmed Halvor Gundersen og Ragnhild Andersd. Aashammers Andreas: Elisabeth Gundersd. Aashammer, Karen Olsd. Jønnevald, Johannes Kaspersen og Halvor Olsen Aas, Tollef Olsen Aasen.
F.f. Hammersmed Halvor Gundersen og Ragnhild Andersd. Aashammers Gunhild Marie: Elisabeth Gundersdatter og Anne Nielsd. Aas, Halvor Olsen Aas, Tollef Olsen og Ole Olsen Aasen.
F.f. Smed Halvor Gundersen og Anne Knudsd. Aashammers Gunder: Moderen, pige Anne Johnsd., Jacob Jnudsen og Ole Olsen Aas, Halvor Olsen Aashammeren.
F.f. Hammersmed Halvor Gunders. og Anne Knudsd. Aashammers Randine Petrea: Forældrene, Inger Svendsd. Aas, Peder Jacobsen, Halvor Olsen.
F.f. Smed Halvor Gunders. og Anne Knudsd. Rød u. Kises Johanne: Lisbeth Halvorsd., p. Inger M. Jensd. Aas, Jens Olsen Aas, Halvor Olsen Aas, Peder Jacobsen Berberg.
F.f. Leil. Halvor Gunders. og Anne Knudsd. Rød u. Kises Gunder: Moderen, Anne Johnsd. og Ole Nielsen Rosvald, Halvor Olsen Aas, Hans Isaksen fra Bakken, Skien.
F.f. Arbeider Halvor Gundersen og Anne Knudsd. Fossums Karen Marie: Moderen, Mathilde Nielsd. Fossum, Halvor Olsen Brækkejordet, Hans Isaksen og Isak Andersen Blegebakken i Skien.
F.f. Arbeider Halvor Gundersen og Anne Knudsd. Fossums Andrea: Birthe P. Hansdatter og Hans Isaksen, Blegebakken i Skien, Karen Dorthea Ingebretsd., Fossum, Halvor Olsen Brækkejordet.
F.f. (i Skien krk.) Halvor Gundersen f. 1827 og Anne Knudsd. f. 1833. Petronelle: Halvor Olsen, Tollef Olsen, Isak Andersen, Moderen, Maren Halvorsd.

Ragnhild Andersdatter Tollehaugen er meldt utflyttet fra Bø pr.gj. 3/1-1856 til Gjerpen
med presteatest av 4/10-1840.

Begge brukerne av Rød-plassen ble skrevet som husmenn under folketellingen 1865.
De var begge hammersmeder.

Denne familien flyttet fra Rød til Fossum i 1869 og bodde der til de flyttet til Bratsbergkleiva i Skien i ca. 1873.
I folketellingen 1875 finner vi denne familien i Skien. Halvor Gundersen var da sagmester og de bodde i eget
to-etasjers hus på Bratsbergkleiva. Dermed hører ikke denne familien lengere til Gjerpen.

Fra landmatrikkelen av 1889 ble Rød matrikkulert til : Gård nr. 11 Kise, br. nr. 3 Rød.

Arbeider, leilending
Anders Johansen Rød
fra Øverby-eie i Sigdal, Buskerud f. 17/3-1846, s.a. Johan Andersen og Anne Ellefsdatter.
g. 7/11-1869 m. Pernille Halvorsdatter fra Norge under Oterholt f. 16/6-1842 d. 7/12-1882 på Rød,
d.a. Halvor Halvorsen.
1. Anne Andersdatter f. 24/3-1870 i Norge under Oterholt.
2. Ingeborg Andersdatter f. 25/1-1873 i Rød.
3. Marie Andersdatter f. 23/10-1875 i Rød.

4. Maren f. 1/5-1878 i Rød d. 27/6-1879 i Rød.

5. Maren f. 14/4-1880 i Rød d. 27/11-1887 på Mæla.
6. Peter Johan f. 7/12-1882 i Rød d. 6/7-1883 i Rød.
Br. 1873.

Anders holdt til på Norge under Oterholt før han giftet seg med yngste datteren der.
Pernilles far bodde her på sine gamle dager og døde her.
Pernille Halvorsdatter døde i barselfeber 40 år gammel.

Andre beboere på denne plassen i 1875: ”Legdsgutt” Johannes Rasmussen f. 1864.
Plassens besetning 1875: 3 Kyr, 1 kalv og 4 sauer.
I samme hus i 1875 bodde: Margrethe Kirstine Halvorsdatter (ugift, dagarb., fattig) f. 1846 og
hennes sønn, Gunder Gustavsen f. 1875.

Anders Johansen flyttet til Mæla i 1887.

Brukere for kortere perioder:

Peder Torgersen f. 1860.
g.m. Margit Sigurdsdatter f. 1860.
1. Anne Sofie Pedersdatter f. 6/3-1887 på Rød.
Br. 1887.

Johannes Olsen fra 1889-1892. Rød var ubebodd i 1891.
Ole Andersen
fra 1892-1897.
Jacob Madsen Furuvald
fra 1897-1899. Se Skomakerplass(B) under Ås.
Peder Christian Paulsen
fra 1899-1904. Se S. Bø.
Anders Johnsen
fra 1904-1905. Se Bjørndalen(B) under Bø.
John Olsen fra 1905-1909.

Arbeider, forpakter
Ole Olsen Hagen
fra Fekjan under Dale i Luksefjell f. 28/3-1839 på Fekjan d. 23/7-1910, s.a. Ole Olsen Fekjan.
Br. 1909. Se Hagen under Dyrkold.

Kilde: Nils J. Nykaas - Kirketjenerens Fortellinger (Skavan miniforlag).
Nytt våningshus ble oppført våren og sommeren 1911. De som satte opp huset var: Rasmus Svensen Fossum, Nils J. Nykaas og Henrik Hermansen (Hyni). Alle i arbeide for Løvenskiold. Nytt uthus ble oppført her i 1938.

G.br., selveier
Ole Olsen Rød
fra Hagen under Dyrkold f. 15/3-1879 d. 29/9-1938, s.a. Ole Olsen Hagen.
g. 8/12-1900 m. Olava Sofie Johannesdatter fra N. Bø(C) f. 29/9-1879 d. 5/6-1960,
d.a. Johannes Olsen Bøe.
1. Oskar Rød f. 24/3-1901.
Se Ås(15) "Åsland".
2. Paula Johanne Rød f. 1/7-1903 g.m. Olav Underdal. Se Hoppestadv. 347.
3. Jonas Rød f. 10/11-1905 d. 1/1-1973 g. 1940 m. Gunhild Larsdatter Aase fra Åse i Sauherad f. 13/1-1911 d. 28/9-1995. Bodde på gården Åse i Sauherad.
4. Alvilde Rød f. 14/9-1908 g.m. Arthur Wilhelm Johnsen. Se Hoppestadv. 385.
5. Borghild Rød f. 18/10-1910 g.m. Kristian Karlsen f. 10/12-1906. Se Venstøpbakken 84 under Tufte.
6. Sverre Olsen Rød f. 11/7-1916.
Se nedenfor.
7. Bjarne Rød f. 20/10-1918. Se Venstøpbakken 81 under Tufte.
8. Einar Rød f. 21/9-1920.
Se Hoppestadv. 379.
Br. 1919.
 

De fikk også 3 barn som ikke vokste opp. Ei jente døde mens hun gikk i 1. klasse. 


Brudebilde av Ole Olsen Rød (1879-1938) og Olava SofieJohannesdatter Bøe (1879-1960). Innsendt av Vera Bommen 2014.

G.br., selveier
Sverre Olsen Rød
(Sverre Rød) herfra f. 11/7-1916 d. 10/12-1982, s.a. Ole Olsen Rød. Se ovenfor.
g. 1939 m. Borgny Madsen fra Kulten under Ås f. 14/5-1921,
d.a. Georg og Marie Madsen.
1. Reidun Synnøve Rød f. 1939
g.m. forpakter Kurt Madsen fra Danmark 10/6-1939. Se Kåsa under Dyrkold.
2. Sigbjørn Rød f. 1943. Se Kåsa under Dyrkoll
.
3. Gerd Marie Rød f. 1946 g.m. Bjarne Haugerød. Se Sillevika under Mo. Se også Stulenv. 129 under Rosvald.
4. Ole Georg Rød f. 1948.
Bosatt i Stulenv. 127 under Rosvald.
5. Solbjørg Rød f. 1952 g1g m. Gregorius Skilbred jr. Se Frogner(22) "Vonheim". Solbjørg g2g 2012 m. Jonny Haugerød. Se Stulenv. 471.
Br. 1946.

Gårdens besetning i 1950: 2 hester, 5 kuer, 5 kalver, 2 griser og 20 høner.


Rød under Kise sett fra Stulenveien. Foto: Gard Strøm 7.6.2013.

 (C) Gard Strøm.