| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.09.2017

UNDER ARBEID

Hustomter
Utskilt fra gård nr. 54 Tufte.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost: post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


Luksefjellveien 305 - 754
Hustomter utskilt fra gnr 54 Tufte.


Luksefjellv. 305.
54/47 ”Furuheim”.

Thorleif Høgli fra Nedre Dale i Luksefjell f. 4/8-1920 d. 8/8-2008, s.a. Abraham Torkildsen Høgli.
g.m. Nelly Olava Sveinungsen (tvilling) fra Slettene under Mo f. 15/11-1925 d. 4/10-2010, d.a. Ole Sveinungsen.
1. Laila Synnøve Høgli f. 1945 g.m. Vidar Vasbø f. 1945. Se Venstøpbakken 23 under Venstøp.
2. Arvid Høgli f. 1948 g.m. Eva Mathisen f. 1949. Bosatt i Strømdallia 14.
3. Ove Magne Høgli f. 1955 g.m. Rigmor Nilsen f. 1958. Bosatt på V. Einarn på Gulset.
    Barn 1. Birgitte Høgli f. 1978.


Luksefjellv. 308.
54/32 ”Bjørklund”.

Se Tufte(32) "Bjørklund".


Luksefjellv. 318.
54/41 "Haug".

Lærer, skolebestyrer ved Gjerpen barneskole
Kristian Eimind fra Eimind i Askvold, Sogn og Fjordane f. 21/11-1900 d. 4/4-1969, s.a. g.br. Kristoffer Johannessen Eimind.
g. i Gjerpen 26/8-1926 m. Louise Holm Tufte fra S. Tufte(8) f. 18/7-1900 d. 3/9-1988, d.a. g.br. Peder A. Tufte.
Forlovere: "Per Tufte og Signe Tufte, Gjerpen."
1. Kaare Eimind f. 1928.
2. Signe Eimind.
3. Liv Eimind.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 54/41 Haug. 0 mark 10 øre. Eier: Kristian Eimind.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.


Luksefjellv. 330.
54/8.

Dette er gården Tufte søndre. Se S. Tufte(8).


Luksefjellv. 345.
54/71.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 345 (Gnr 54, bnr 71) er overdradd til Anne-Lise Løvmo (17.07.1969)."

Anne-Lise Tufte (Anne-Lise Andersen/ Anne-Lise Løvmo) fra S. Tufte(8) f. 1/12-1937 d. 22/9-2014 på Løvmo i Storsteinnes, d.a. Astrid og Per Tufte.
g1g 1955 m. Alf Konrad Andersen fra Århusv. 105 under Falkum f. 12/12-1930 d. 4/7-2009, s.a. Theodor Andersen.
g2g m. Jens Magne Løvmo fra Storsteinnes i Troms f. 17/7-1937 d. desember 2007.
1. Karin Andersen f. 1955 g.m. Gjermund Drivarbekk. Bosatt i Øyfjell, Telemark.
2. Grete Andersen f. 1959 g1g m. Tellef Moland fra Drangedal g2g m. Tore Bastnes. Bosatt i Drangedal.
Barn i 2. ekteskap:
3. Hilde Løvmo f. 1970.
4. Janne Løvmo f. 1972.
5. Mette Løvmo f. 1974.
Eier 1969.

Første ekteskap ble oppløst.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 345 (Gnr 54, bnr 71) er solgt for kr 1.300.000 fra Anne-Lise Løvmo til Tor Erik Trainer Flatebø og
Heidi Miracle Trainer Flatebø
(14.10.2002)."
Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 345 (Gnr 54, bnr 71) er solgt for kr 1.500.000 fra Tor Erik Trainer Flatebø og Heidi Miracle Trainer
Flatebø
til Laila Økter og Arvid Halvard Mikkelsen (25.01.2006)."

Arvid Halvard Mikkelsen (Arvid Mikkelsen) fra Ekornrød(B) under Mo f. 1950, s.a. Alf Mikkelsen.
g.m. Laila Økter fra Luksefjellv. 860 under Eriksrød f. 1961, d.a. Sigurd Edvin Økter.
Eiere 2006.

Denne familien bodde tidligere i flere år i Seterv. 55 under Sneltvedt.


Luksefjellv. 348.
54/65.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 348 (Gnr 54, bnr 65) er overdradd til Kristian Anders Lydhus Fjeld (28.05.1974).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 54, bnr 68."


Kristian Anders Lydhus Fjeld
(Kristian Fjeld) fra Luksefjellv. 53 under Rising f. 1929, s.a. Anders Fjeld.
g1g m. Gerd Tormodsrød fra Siljan f. 1929.
g2g m. Ingrid Skrede f. 1931.
1. Torhild Fjeld f. 1950.
2. Karin Fjeld.
3. Odd Anders Fjeld.
Eier 1962.

3 barn i 1. ekteskap.


Luksefjellv. 350.
54/29 "Habakken".

Se Tufte(29) Habakken.


Luksefjellv. 364.
54/52 "Bergstad".

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 364 (Gnr 54, bnr 52) er overdradd til Olav Tveit (08.09.1953)."

Olav Tveit f. 26/10-1909 d. 22/3-2000.
g.m. Agnes f. 22/6-1920 d. 25/5-2001.
1. Helge Tveit.
Eier 1953.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 364 (Gnr 54, bnr 52) er overdradd til Helge Tveit (07.07.1983)." 


Luksefjellv. 368.
54/45 "Tuftehaugen".

Alf Norseth f. 26/11-1888 d. 6/8-1975.
Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 54/45 Tuftehaugen. 0 mark 10 øre. Eier: Alf Norseth.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 368 (Gnr 54, bnr 45) er overdradd til Torger Flatland (15.08.1977)."


Luksefjellv. 369.
54/57.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 369 (Gnr 54, bnr 28) er overdradd til Halvor Tufte (12.07.1957).
Overdragelsen omfatter også andel av Luksefjellvegen 369 (Gnr 54, bnr 57)." Dette antar jeg er feil. Det skal nok være "til Oddmar Tufte". Gard Strøm.

Oddmar Tufte fra Tufte(3) f. 1/5-1919 d. 7/6-1983, s.a. Olaf H. Tufte.
g.m. Ragnhild Isaksen fra Borgestad f. 4/3-1927 d. 19/6-1995, d.a. Isak Isaksen og Anne Marie Pedersen.
1. Lars Olaf Tufte f. 1961. Overtok huset.
2. Randi Tufte f. 1964.
Eier 1957.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Luksefjellvegen 369 (Gnr 54, bnr 57) er solgt for kr 530.000 fra Ragnhild Tufte til Lars Olaf Tufte (10.09.1991)."

Lars Olaf Tufte herfra f. 1961.
Eier 1991.


Luksefjellv. 380.
54/3.

Dette er gården Tufte(3).


Luksefjellv. 390.
54/69.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 390 (Gnr 54, bnr 69) er overdradd til Anders Løvskeid (15.10.1962)."

Anders Løvskeid f. 1933.
g.m. Ingebjørg Margareth Groven fra Tufte(1) f. 1932, d.a. Halvdan Groven.
1. Heidi Løvskeid f. 1958.
2. Trond Løvskeid f. 1961.
3. Gro Elisabeth Løvskeid f. 1964.
Eier 1962.


Luksefjellv. 400.
54/1.

Dette er gården Tufte nordre. Se Tufte(1).


Luksefjellv. 404.
54/38 "Solstad".

Dette er gården "Solstad". Se Tufte(38) Solstad.


Luksefjellv. 420.
54/72.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 420 (Gnr 54, bnr 72) er overdradd til Harald Groven (25.06.1966)."

Harald Groven fra Tufte(1) f. 15/10-1929 d. 28/8-2017, s.a. Halvdan Groven.
g.m. Karin Margareth f. 1936.
1. Anne Irene Groven f. 1958. Barn: Line og Jørgen.
Eier 1966.


Luksefjellv. 422.
54/39 "Furulund".

Fritjof Bolstad bygde dette huset i ca. 1930.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 422 (Gnr 54, bnr 39) er overdradd til Thor Alf Heimholt (09.06.1948)."

Murmester
Thor Alf Heimholt
fra Foss(2) "Heimholt" f. 1/12-1920 d. 4/1-2011, s.a. Olavus Olsen Heimholt.
g.m. Sofie Marie Plassen fra Luksefjellv. 750 nedenfor f. 28/12-1921 d. 12/2-1988, d.a. Torkild Plassen.
1. Reino Heimholt f. 1945. Se Eriksrød(5).
2. Torhild Heimholt f. 1951. Bosatt i Eidanger.
Eier 1848.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 54/39 Furulund. 0 mark 03 øre. Eier: Thor Heimholt.

Alf Heimholt kjøpte huset av Bolstad i 1948. Huset ble siden påbygd til omtrent dobbel størrelse.


Luksefjellv. 622.
54/34 "Aasen", samt bnr 15 og 16.

Dette er småbruket Tufte "Grønli".  Se Tufte(15) "Grønli".


Luksefjellv. 724.
54/14.

Geir Arild Aasen fra Luksefjellv. 726 f. 1953, s.a. Einar Aasen.
g1g m. Tove Karin f. 9/7-1957 d. 30/3-2005.
g2g m. Nina.
1. Gunn Inger Aasen.


Luksefjellv. 726.
54/14.

Einar Aasen
fra Berberg(8) "Åsen" f. 25/7-1923 d. 2/10-1974, s.a. Anton Carenius Olsen Aasen.
g. 26/7-1952 m. Gunda Gro Teigen fra Ekornrød lille under Mo f. 17/1-1932 i Mo i Tel. d. 9/1-2012, d.a. Gjermund Knudsen Teigen.
Forlovere: "Skogsarbeider Johannes Brennseter, Eriksrød og husmor Kristi Konstanse Brennseter, Eriksrød."

1. Geir Arild Aasen f. 1953. Se Luksefjellv. 724.
2. Håvard Aasen f. 29/11-1954 d. 14/8-1974.
3. Venche Merethe Aasen f. 13/11-1957 d. 31/12-1989.
4. Knut Aasen.


Luksefjellv. 750.
54/36 "Tufte".

Tidligere eier: Halvor Tufte.

Torkild Plassen fra Plassen under Ås f. 14/8-1892 d. 29/4-1972, d.a. Kristian O. Plassen.
g.m. Sofie Marie Plassen fra Plassen under Ås f. 9/8-1895 d. 15/9-1962, d.a. Peder O. Plassen.
1. Alfhild Plassen f. 13/4-1917 g.m. Hans Sølland. Se nedenfor.
2. Sofie Marie Plassen f. 28/12-1921 g.m. Thor Alf Heimholt. Se Luksefjellv. 422 under Tufte.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "54/36 Tufte. 0 mark 02 øre. Eier: Torkild Plassen."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Ingeniør
Hans Sølland
fra Siljan f. 28/2-1917 d. 5/4-2015.
g.m. Alfhild Plassen herfra f. 13/4-1917, d.a. Torkild Plassen.
1. Beate Elisabeth Sølland f. 1952.
2. Karen Sofie Sølland f. 1959.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 750 (Gnr 54, bnr 76) er solgt for kr 800.000 fra Hans Sølland til Aino Beate Follaug og
Frank Andre Iberg
(11.02.2005)."


Luksefjellv. 754.
54/73.

Utskilt fra 54/18 ”Mauråsen og Tovseplassen” i 1928.

Arbeider
Runar Bang fra Svelvik f. 1943.
g. 1970 m. Jorun Elise Eriksrød fra Eriksrød(5) f. 1947, d.a. Gustav Johan Eriksrød.
1. Lise Bang f. 1971.
2. Henning Bang f. 1974.
Eier 1971.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 754 (Gnr 54, bnr 73) er overdradd til Jorunn Elise Eriksrød Bang (21.08.1971)."


Tufteveien
Hustomter utskilt fra gnr 54 Tufte.


Tuftev. 14.
54/46 "Solbakken".

Bertel Pedersen Fjelddalen.
Eier i 1950. Se Glenna(3).

Fra Matrikkelforslaget 1950: 54/46 Solbakken. 0 mark 03 øre. Eier: Bertel Fjelddalen.

Fra Grunnboka: "Andel av Tuftevegen 14 (Gnr 54, bnr 46) er overdradd til Karsten Haugerød (04.09.1965)."

Karsten Haugerød fra Simonsjordet under Fossum f. 4/2-1920 på Furuvald d. 18/5-2009, s.a. Ole Tovsen Haugerød.
g.m. Anne Glenna (tvilling) fra Glenna(3) f. 1921, d.a. Bertel Pedersen Fjelddalen.
1. Kjell Haugerød.
2. Steinar Haugerød f. 1948.
3. Bjørn Haugerød f. 1951.
4. Grethe Haugerød.
Eier 1965.

Fra Grunnboka: "Tuftevegen 14 (Gnr 54, bnr 46) er solgt for kr 210.000 fra Karsten Haugerød til Cato Støkke og Grethe Støkke (11.01.1993)."

Innehaver av bilverksted
Cato Støkke fra Venstøphøgda 161 under Hoppestad f. 1953, s.a. Nils Støkke.
g.m. Grethe f. 1956.
Eier 1993.


Tuftev. 18.
54/19.

Tufte Skole. Her kan det legges inn historiske skole- og klassebilder på en egen side om skolen.


Tuftev. 24.
54/21 "Putten".

Se Tufte(21) "Putten" - eller "Tufteputten"


Resten av Tufteveien ligger under Berberg


Venstøpbakken
Hustomter utskilt fra gård nr. 54 Tufte.


Venstøpbakken 77.
54/70.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøpbakken 77 (Gnr 54, bnr 70) er overdradd til Ragnar Enggrav (24.10.1962)."

Ragnar Enggrav f. 1939.
g.m. Karin Olava f. 1943.
Eier 1962.


Venstøpbakken 81.
54/54 "Løvheim".

Bjarne Rød fra Rød under Kise f. 20/10-1918 d. 11/4-1962, s.a. Ole Olsen Rød.
g.m. Anne Ottesen fra Sauherad f. 10/10-1918 d. 22/10-1955.
1. Oddvar Rød f. 1945. Se nedenfor.
2. Bjørg Rød.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøpbakken 81 (Gnr 54, bnr 54) er overdradd til Oddvar Rød (07.09.1966)."

Oddvar Rød herfra f. 1945.
g.m. Kari Tveit fra Tufte(6) f. 1944, d.a. Jørgen Tveit.
Eier 1966.


Venstøpbakken 84.
54/26 "Bergheim".

Utskilt fra bnr 6 i mars 1911.

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte fra Hans Edv. Ballestad til Karl Kristensen for kr. 2.300, dat. 3/5, tingl. 24/6-1911."

Karl Anton Kristensen f. 23/6-1861 d. 1954.
Eier 1911.

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte fra Karl Kristensen f. 23/6-1861 til sønnen Kristian Karlsen f. 10/12-1908 for kr. 4.475, dat. 9/11-1940, ref. ("tinglyst") 5/12-1940."

Kristian Karlsen f. 10/12-1906 d. 6/10-1980.
g.m. Borghild Rød fra Rød under Kise f. 18/10-1910 d. 4/4-1966, d.a. Ole Olsen Rød.
1. Oddmar Cato Karlsen f. 1934. Se nedenfor.
2. Karin Olava Karlsen f. 1943 g.m. Ragnar Enggrav. Se Venstøpbakken 77.
3. Reidar Karlsen f. 1949.
4. Solfrid Karlsen.
5. Edel Karlsen.
Eier 1940.

På denne eiendommen ble det funnet et helleristingsfelt. Nedenfor blir det undersøkt av spesialister.


Helleristninger funnet på denne eiendommen på 1930-tallet. Konsul H.H. Holta og arkeolog Sverre Marsstrander. Foto: R. Nyblin.
Foto: Lånt av Telemark museum.


Kilde: Grunnboka.
"Skylldelingsforretning, avholdt 6/12-1949, registerført 10/12-1949, hvorved til Sverre Dahle er utskilt bnr 51 "Dahle" av skyll 0 mark 05 øre."


Fra Matrikkelforslaget 1950: 54/26 Bergheim. 0 mark 62 øre. Eier: Kristian Karlsen.

Kilde: Grunnboka.
"Skylldelingsforretning, avholdt mai 1953, registerført 14/8-1953, hvorved til Bjarne Rød er utskilt bnr 54 "Løvheim" av skyll 0 mark 01 øre."
"Skylldelingsforretning, avholdt 9/7, registerført 9/8-1962, hvorved bnr 70 "Knausen" er utskilt av skyll 0 mark 04 øre."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte til Oddmar Karlsen f. 6/10-1934 for kr. 95.000, dat. 3/11-1978. Eiendommen skal være hans særeie (opphørt i 1979)."

Oddmar Cato Karlsen (Oddmar Karlsen) herfra f. 6/10-1934 d. 16/12-2004.
g.m. Liv Margareth f. 1938.
Eier 1978.


Venstøpbakken 120.
54/49 ”Solli”. Tidligere adresse Luksefjellv. 315.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøpbakken 120 (Gnr 54, bnr 49) er overdradd til Ragnvald Kittelsen (24.08.1946)."

Ragnvald Kittilsen fra Ås(20) Kittilsrud f. 16/11-1916 d. 2/7-1988, s.a. Gustav Kittilsen.
g.m. Minda Sofie Eriksrød fra N. Eriksrød(1) f. 30/11-1907 d. 18/6-1993, d.a. Ole Eriksrød.
1. Reni Mikael Kittilsen.
Eier 1946.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 54/49 Solli. 0 mark 02 øre. Eier: Ragnvald Kittelsen.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Venstøpbakken 120 (Gnr 54, bnr 49) er overdradd fra Minda Sofie Kittelsen til Reni Mikael Kittilsen (12.09.1995)."


Venstøpbakken 124.
54/33 ”Granly”. Tidligere adresse: Luksefjellv. 311.

Utskilt fra bnr 32 Bjørkelund.

Olaf Johnsen f. 22/1-1875 d. 4/8-1951.
g.m. Marie f. 27/8-1874 d. 27/3-1957.
Eier
1923.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 54/33 Granly. 0 mark 09 øre. Eier: Olaf Johnsen.

Kilde: Grunnboka.
"
Andel av Venstøpbakken 124 (Gnr 54, bnr 33) er overdradd for kr 200.000 til Liv Mette Limi og Reinor Limi (09.03.1988)."


(C) Gard Strøm.