| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.07.2018Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Tufte 8 - Tufte søndre

Gammelt løpenr. 143a. Siden 1889: 54/8.

Fradelt hovedbølet i ca. 1665. Landskyld etter delingen: 4 huder.

Adresse i dag: Luksefjellv. 330, 3721 Skien.

G.br., leilending
Gunder Halvorsen Tofte fra Tufte f. ca. 1637 d. ca. 1676, s.a. Halvor Tofte.
g.m. Helvig Pedersdatter.
1. Halvor Gundersen f. ca. 1664.
Br. i 1665.

Helvig Pedersdatter (enka) var bruker fra ca. 1676.

G.br., leilending
Nils Knudsen Tofte
fra Gulset(B) f. ca. 1648 bg. 7/8-1728. ”Nils Tofte, 80 aar.”, s.a. Knud Levorsen Gulset.
g1g m. Margrethe Rolfsdatter f. ca. 1650 bg. 30/8-1690. ”Nils Toftis qnde Margrete Rolfsd., dødde med sit foster uforløst 40 aar og 7 maan. g.”
g2g m. Maren Tollefsdatter f. ca. 1666 bg. 3/12-1746. ”Nils Toftes Enke, 80 aar.”, d.a. Tollef NN.
-   bg. 8/4-1683. ”Nils Toftes døfødde datter.”
-   bg. 1/11-1687. ”Nils Toftes døfødde Søn.”
1. Aslak Nilsen f. før 1681. Se Bratsberg(1).
Barn i 2. ekteskap:
2. Margrethe Nilsdatter dpt. 2/10-1692 g.m. Vetle Pedersen Høgset. Bodde på Høgset i Siljan. Se også Sem nedre.
3. Tollef Nilsen (Tolf Tofte) dpt. 18/10-1696. Overtok bruket.
Br. 1685.

F.f. Nils Toftes datter Margrete: Tollev Mo, Nils Muus, Isak Mo, Min Hustru og Pernille Tofte, og Karen Christensd., ...... Karen sl. Jacob Halvorssens i Skieen.
F.f. Nils Toftes søn Tolf: Tollef Mo, Isak Mo, Min hustru, Pernelle Tofte, Maren Aslaksdatter.

Nils Toftes kjente brødre: Isak Knudsen Gulseth, Levor Knudsen Riis og Jon Knudsen Nærum.
(Dette i følge Bamble skifteprot. nr. 2, s.121b).

15. tr. 1693: Nils Muses søn fra Limi, Knut.
Test: Mas Gram, Gunder Grinni, Halvor Zach., Min Hustru, Nils Toftes qnde Maren, og Agnete Povelsdatter.

G.br., selveier
Tollef Nilsen
herfra dpt. 18/10-1696  bg. 3/6-1772. ”Tolf Tofte 76 aar.”
g1g 9/9-1718 m. Anne Pedersdatter, trolig fra Høyset i Siljan f. ca. 1690 bg. 11/6-1743.”Tolf Toftes qde Anne 53 aar.”, trolig d.a. Peder Ingebretsen.
g2g 29/12-1746 m. enke Johanne Olsdatter på S. Hyni(A) dpt. 26/12-1695 bg. 29/12-1758, d.a. Ole Gundersen nedre Sem.
1. Peder Tollefsen dpt. 24/6-1719. Overtok bruket.
2. Maren Tollefsdatter dpt. 4/3-1722 g.m. Nils Axelsen. Se N. Grini.
3. Gunder Tollefsen dpt. 2/2-1724. Se S. Holm(7).
4. Anne Tollefsdatter dpt. 29/9-1728 g.m. Ole Nilsen Hoerøe. Se Ø. Haugerød(2).
Br. ca. 1714.

F.f. Tolf Toftes søn Peder: Aslak Bratsberg, Ingebret Bratsberg, Vetle Højset, Per Lensmds qde., Jacob Præstegaards qnde.
F.f. Tolf Toftes datter Maren: Gunder Berreberg, Ingebret Bratsberg, Halvor Limi, Aslak Bratsbergs qde., Gunnild Bratsb.
F.f. Tolf Toftes søn Gunder: Aslak Bratsberg, Ingebret Bratsberg, Jost Tofte, Per Lensmds qde., Gunder Berrebergs datter.
F.f. Tolf Toftes Anne: Peder lænsmd., Aslak og Isak Bratsberg, Ingebret Bratsbergs qde., Anne Berreberg.

Heretter var alle brukerene av denne gården selveiere.

Da enkemannen Tolf Nilsen giftet seg med enka på S. Hyni i 1746, flyttet han dit og lot eldste sønnen
overta her.
Hans 1. kone Anne Pedersdatter var trolig søster til Ingebret Pedersen Bratsberg fra Høyset i Siljan.
Tolf døde her i 1772.

30/7/1743 ANNE PEDERSDATTER TOFTE    Bamble skifteprot. nr. 4, s. 312b.
Tofte          Arvinger: Enkem. Tolf Nielssen og barna:
               1. Peder Tolfssen, myndig.
               2. Gunder Tolfssen 19 år
               3. Maren Tolfsdtr. 22 ”, ugift.
               4. Anne Tolfsdtr.  15 ”.
Faren er selv formynder.
Brt: 313 - 2 -  4
Net: 210 - 3 - 17
Jordegods: 4 huder m.b. og herl. i gården Tofte i følge skjøte fra Niels Herculessøn Weijer, dat. 17.4.1730,
tingl. 20.7.1730. Verd 210 rdlr.

G.br., selveier
Peder Tollefsen Tufte
herfra dpt. 24/6-1719 bg. 16/2-1782. ”Peder Tofte 62 ½ aar.”
g. 28/10-1745 m. Kirsten Andersdatter fra S. Bøle dpt. 21/5-1725 bg. 14/3-1801. ”enken Kirsten Andersdtr. Tofte 75 5/6 aar.”, d.a. Anders Olsen Bøle.
1. Anders dpt. 4/6-1747 bg. 18/8-1747. ”Peder Toftes s. Anders 11 uger.”
2. Anne Pedersdatter dpt. 6/10-1748 g.m. Daniel Abrahamsen Venstøp. Se N. Venstøp(C).
3. Anders Pedersen dpt. 10/1-1751 bg. 17/1-1782. ”Anders Pedersen f. Tofte 31 aar.”
4. Nils dpt. 13/5-1753. Død før 1782.
5. Karen Pedersdatter dpt. 14/12-1755 g.m. lensmann Peder Christensen Lund. Se S. Limi(A).
6. Maren Kirstine dpt. 18/2-1759 bg. 24/9-1759. ”Peder Toftes dtr. Maren Kistine 3/4 aar.”
7. Søren Pedersen dpt. 13/1-1761. Overtok gården.
8. Inger Pedersdatter dpt. 14/8-1763 g. 25/11-1787 m. Gunder Haraldsen fra Vestsiden i Porsgrunn (Solum) f. 1762. Se Solumslekt.org.
9. Peder dpt. 18/6-1769 bg. 15/10-1769. ”Peder Toftes søn Peder 17 uger.”
Br. 1747.

F.f. Peder Toftes db. Anders: Ole Bøles kone, Inger Aslaksdatter, Jacob Tofte, Nils Grinie, Gunder Tofte.
F.f. Peder Toftes pb. Anne: Nils Grinies kone, Marthe Vetlesdtr., Tolf Hynie, Ole Bøle, Ole Andersen.
F.f. Peder Toftes db. Anders: Halvor Toftes kone, Gunder Holms kone, Peder Bradsberg, Jacob Foss, Ole Bøle.
F.f. Peder Toftes db. Nils: Jens Baltzersens kone, Anne Tolfsdatter, Tolf Hynie, Halvor Tofte, Ole Andersen.
F.f. Peder Toftes pb. Karen: Nils Grinies kone, Inger Johannisdtr., Ole Bøle, Gunder Holm, Thor Andersen.
F.f. Peder Toftes pb. Maren Kistine: Gunder Holms kone, Inger Johannisdatter, Nils Grinie, Ole Andersen, Thor Andersen.
F.f. Peder Toftes db. Søren: Nils Grinies kone, Karen Andersdtr., Halvor Tofte, Gunder Holm, Thor Andersen.
F.f. Peder Toftes pb. Inger: Gunder Holms kone, Anne Catrine Gundersdtr., Nils Grinie, Ole og Erik Andersønner.
F.f. Peder Toftes db. Peder: Daniel Venstøbs kone, Karen Nilsdatter, Daniel Venstøb, Halvor Tofte, Just Halvorsen. 

22/3/1782      PEDER TOLFSSEN    Bamble skifteprot. nr. 10b, s. 383b.
Tufte          Arvinger: Enka Kirsti Andersdatter og barna:
               1. Søren Pederssen 22 år.
               2. Anne Pedersdtr. g.m. Daniel Abrahamssen Wenstøp.
              
3. Karen Pedersdtr. g.m. lensmann Peder Christenssen Lund
               4. Inger Pedersdtr. 19 år.
Enka tok til laugverge lensm. Christen Pederssen Lund.
Verge for sønnen Søren ble Gregorius Lund.
--”-- -”- datteren Inger ble bestefaren Ole Bøle. x)
Brt: 916 - 1 - 20
Net: 756 - 1 - 11
Jordegods: Boet eide 4 huder m.b. og h. i Tufte. Vurdert for 800 rdlr.

x) Morfaren var Anders Olssen Bøle, men han døde i 1742. Mormora giftet seg igjen med Ole Mathisen Langerød,
så ”bestefaren Ole Bøle” er egentlig ste-bestefar.  Reidar Ballestad.

G.br., selveier
Søren Pedersen Tufte
herfra dpt. 13/1-1761 d. 8/9-1822 på Tufte.
g. i Solum 26/10-1784 m. Gurine Andrea Christensdatter fra Hella i Melum dpt. 8/6-1766 i Solum bg. 17/11-1804. ”Søren Toftes kone Gurine Andrea Christensdtr., sagt at være 38 ½ aar.”, d.a. Christen Torsen og Dorthe Helene Andersdatter.
Forlovere: "Christen Hanæs og Peder Limi."
1. Kirsten Dorothea bg. 8/5-1785. ”Søren Toftes hjemmedøbte datter Kisten Dorothea 2 dage”
2. Anne Sørensdatter dpt. 26/12-1786 g. 2/3-1805 m. Erik Mathisen Hellestvedt i Bamble (1760-1838). Se Bygdebok for Bamble I, side 16.
 
  Barn 1. Gurine Andrea Eriksdatter dpt. 23/11-1806 (fra Ø. Porsgr. KB 1764-1814) g.m. Daniel Aslaksen Tufte. Se Tufte(1).
    Barn 2. Bodil Mathea Eriksdatter dpt. 21/1-1810 g. 1829 m. Isak Olsen Lunde i Eidanger.
    Barn 3. Kirsten Olea Eriksdatter f. 25/4-1811.
3. Kirsten Sørensdatter dpt. 12/10-1788.
4. Peder Sørensen dpt. 28/11-1790. Se nedenfor.
5. Karen Dorthea Sørensdatter dpt. 23/2-1794 g. 3/10-1814 m. Halvor Nilsen Lerodden dpt. 13/4-1788 i Melum krk. Bodde på Leirodden under Valen i Melum.
6. Maren dpt. 30/1-1796 bg. 12/12-1801. ”Søren Toftes pb. Maren 5 11/12 aar.”
7. Dorthe Helene dpt. 29/5-1798 bg. 28/11-1801. ”Søren Toftes pb. Dorthe Hellene 3 ½ aar.”
8. Nils Sørensen dpt. 1/1-1800. Se Tufte(6).
9. Christen Sørensen dpt. 10/3-1802 g. 19/12-1822 m. Maren Jensine Johnsdatter "fra Mæla" f. ca. 1799.
Br. 1793.

 F.f. Søren Toftes pb. Anne: Inger Pedersdtr., Pernille Danielsdatter, Christen Hella, Peder Limie, Aslak Tofte, Jan Tofte, Ole Bøle, Anders Henrichsen.
 F.f. Søren Toftes pb. Kisten: Aslak Toftes kone, Anne Corneliiedatter, Peder Limie, Anders Henrichsen, Gunder Tevesen, Gunder Haralsen.
 F.f. Søren Toftes søn Peder: Peder Limies k., Hella Christensdtr., Christen Hella, Daniel Venstøb, Gunder Haraldssøn.
 F.f. Søren Pederssøn Toftes pb. Karen Dorothea: Hans Knudssøns k., Ingebor Danielsdtr., Gunder Tevessøn, Anders Tygessøn, Nils Danielssøn.
 F.f. Søren Toftes pb. Maren: Peder Haraldssøns k., Ingebor Kirstine Christensdtr., Daniel Wenstøb, Peder Limie, Ole Børge.
 F.f. Søren Pederssøns pb. Dorthe Hellene Tofte: Nils Sems k., Asloug Tofte, Gunder Tevesen, Aslak Tofte, Hans Knudsøn, Peder Pederssøn.
 F.f. Søren Pederssøns db. Nils fra Tofte: Jan Toftes k., Margerete Nilsdtr., Aslak Tofte, Daniel Jønnevold, Peder Pederssøn.
 F.f. Søren Pederssøns db. Christen fra Tofte: Peder Limies k., Anne Dorthe Christensdtr., Aslach og Jan Tofte, Nils Sem, Henric Anderssøn.

Tjenestefolk i 1801: Anders Olsen (33), ugift og National soldat, Ole Torkildsen (16). Kona, Gurine, døde i
barselseng med et dødfødt barn som ble gravlagt sammen med moren.

I 1801 var Søren Tofte eier av 3 huder, 11 ½ skinn av Tufte.
Gården ble delt i 2 like store deler i 1812. Se Tufte(6).

G.br., hjulmaker, selveier
Peder Sørensen Tufte
herfra dpt. 28/11-1790 d. 7/7-1855 på Tufte.
g. 28/12-1816 m. Inger Andersdatter fra Nenset i Solum dpt. 25/8-1793 i Solum krk. d. 25/5-1864 på Tufte, d.a. Anders Olsen og Ingeborg Abrahamsdatter Nenset.
Forlovere: "Lensmand Peder Limie, Aslak Tufte."
1. Gurine f. 5/8-1818 d. 15/8-1818 på Tufte.
2. Søren Pedersen f. 19/11-1820. Se Enggrav(1).
3. Anders Pedersen f. 20/9-1823. Overtok gården.
4. Gurine Andrea Pedersdatter f. 3/9-1826 g1g 11/9-1846 m. Anders Jacobsen Rugtvedt, s.a. Jacob Andersen Knardal i Solum.
    Gurine g2g 4/8-1854 m. Jacob Larsen Skrigestad fra Romnes i Holla, s.a. Lars Nikolaisen Skrigestad. Begge ganger gift i Gjerpen.
5. Nils Petter Pedersen f. 21/8-1829.
6. Ingeborg Dorthea Pedersdatter f. 4/6-1832.
Br. 1812.

F.f. Peder Sørensen og Inger Andersdatter Tuftes Søren: Kone Anne Sørensd., Bamble, pige Kirsti Jacobsdatter Sølie(?), Engebret Biørntvedt, Solum, Halvor Leerodden, Melum.
F.f. Peder Sørensen, Inger Andersdatter Tuftes Anders: Kone Karen Leerodden af Mælum, pige Andrea Gurine Eriksdatter Hellestvedt, Gregorius Tufte, Engebret Biørntvedt, Engebret Andersen Kleven.
F.f. Peder Sørensen, Inger Andersdatter Tuftes Gurine Andrea: Gregorius Tuftes kone, pige Maren Eriksdatter af Herre, Engebret Andersen ibid., Halvor Nielsen ibid., Thomas Andersen ibid.
F.f. Peder Sørensen, Inger Andersdatter Tuftes Niels Petter: Halvor Leeroddens kone, pige Mathea Eriksd. Hellestved, Thommes A. Bjørntvedt af Solum, Christen Aadna af Solum, Gregorius N. Tufte.
F.f. Peder Sørensen, Inger Andersdatter Tuftes Ingeborg Dorthea: Madame A. Chr. Gasmann, Foss, Pige Karen Pedersdatter Limi, Daniel Aslaksen Tufte, Gregorius Nielsen Tufte, Niels Sørensen Tufte, Halvor Leerodden.


Ved vielsen kalles kona ”Inger Andersdatter Bommen”. Det er ikke nevnt der at hun var født i Solum.
Tjenestepike i 1835: Anne Johnsdatter(48) og i 1845: Anne Anundsdatter(16).

Peder Sørensen Tufte førte opp nytt våningshus og stabbur i ca. 1812. Nytt uthus ble oppført i ca. 1850.
Han kjøpte i 1844 tilbake det utskilte bruket Tufte(6).

G.br., selveier
Anders Pedersen Tufte
herfra f. 20/9-1823 d. 23/3-1897 på Tufte, s.a. Peder Sørensen Tufte.
g. 4/10-1853 m. Anne Elise Danielsdatter fra Tufte(1) f. 20/2-1831 d. 19/4-1898 på Tufte, d.a. Daniel Aslaksen Tufte.
1. Inger Andrea Andersdatter f. 1/11-1854 g.m. Hans Pedersen Meen. Se Meen(17).
2. Dorthea Andersdatter f. 21/9-1857 g.m. Peder Sørensen fra Tufte(3). Se Enggrav(1).
3. Maren Anne Andersdatter f. 11/7-1859 g.m. Abraham Olsen Hauen. Se Hauen(1).
4. Peder Andersen f. 21/7-1862. Se nedenfor.
5. Sophie Andersdatter f. 7/1-1868.
6. Daniel Andersen f. 12/10-1870.
Br. 1864.

G.br., selveier
Peder Andersen Tufte
herfra f. 21/7-1862 d. 9/2-1906.
g. borgerlig i Gjerpen 8/1-1898 m. Signe Olava Holm fra Våle i Vestfold f. 24/9-1870 på Holm i Våle d. 1950, d.a. gbr. Lars Johan Andersen og Lovise Larsdatter.
1. Anne Elise Tufte f. 12/1-1899.
2. Louise Holm Tufte f. 18/7-1900 g.m. lærer Kristian Eimind. Se Luksefjellv. 318 under Tufte.
3. Sofie Tufte f. 4/7-1902.
4. Per Anders Tufte f. 9/6-1904. Se nedenfor.
Br. 1892.

Peder Tuftes Begravelse.
En af Gjerpens bedste og dygtigste Bønder lagdes igaar i Grav - den i ung Alder døde Peder Tufte. Han var som før nævnt kundskabsrig og varmt interesseret som faa; derfor vilde han i Bygdens Liv paa disse faa Aar kunnet sat dybe Merker, havde han blot været bedre udrustet for det offentlige Liv med ydre Midler. Men han trak sig stedse helst sky tilbage fra Tumlen udenfor - til sin Gaard og sit Studerkammer. Sit karakterfaste Sind fik han vise paa sit tre Maaneder lange, ofte smertefulle Sygeleie. Han valgte at dø med den religiøse Overbevisning han efter alvorlig Prøvelse havde dannet sig. Han tilhørte ingen Menighed og blev jordet uden Kirkens Ritual.
Sambygdinger strømmede ved Begravelsen til fra alle Kanter for at vise den Afdøde en sidste Sympati. Han fik et overmaade stort Følge. Mellem Trærne ved Udkjørselen fra Gaarden var der rest en vakker Æreport af Grønt.
I Hjemmet traadte Gunnar Sem frem ved Kisten og holdt en Tale, som gjorde et dybt Indtryk: - Efter Ønske fra den Afdøde vilde han som gammel Kjending si nogle Ord ved hans Kiste. Peder Tufte eiede en retlinjet og sterk Karakter, han var en Mand, som syslede med mange dybe Tanker og Spørsmaal.
Der var i ham nedlagt en Trang til at Undersøge for i enhver sag at faa opgjort sig en Mening, og naar han hadde Dannet
sig en Mening, slap han den ikke saa let.
Dette gjorde vel, at han i religiøs Henseende kom til at indta en ualmindelig Stilling. Da det gamle Spørsmaal:  Hvad er Sandhed? i sin tid melde sig for ham, tog han ogsaa det Spørsmaal op til Undersøgelse. Og han kom til sit Resultat ved ærlig Granskning. Og
jeg har tænkt mig, sa taleren, at naar den store Tingdag kommer, da der ikke er Spørsmaal om Garisim og Jerusalem, der da vil ske mange Ting, som vi ikke har ventet. Da kan hænde mange vil komme langt frem, som vi ventede at se langt tilbage, og omvendt.
Jeg har den Tro at Peder Tufte kommer langt frem paa den Dag, fordi han altid ærlig og trofast fulgte sin Overbevisning. Han var en bra Mand. Der er meget i de Ord: Der hvor bra Folk gaard, der er Guds Veie. Farvel og Tak, Peder Tufte!
Derefter holdt Provst Qvisling en varm Bøn. Og Lærer F. M. Svendsen traadte frem og sa Tufte Farvel fra Naboerne. Der var aldrig Nei i hans Mund, han bar aldrig Nag i sit Hjerte. Man sang i Sørgehuset "Gaa nu hen og grav min Grav" og At sige Verden ret Farvel".
Saa kjørte man til Gjerpen Kirke i hvirvlende snefog. Ved Graven paa den øvre Kirkegaard blev der sunget: "Her mødes alle Veie".
Derpaa bragte Provst Qvisling afdøde en Tak fra hans Hustru, fra Slegten og fra Naboerne.
Klokkerne ringede, men der forrettedes ikke Jordpaakastelse.

Takk til Per Anders Tufte jr. for utlån av denne nekrologen.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2a, side 48. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 20. sept., tingl. 19. des. 1917, hvorved til Lauritz A. Limi er utskilt bnr. 32 "Bjørkelund" av skyldmark 1,50."
Se Bjørkelund.

G.br., selveier
Per Anders Tufte
(Per Tufte) herfra f. 9/6-1904 d. 2/4-1993.
g. 27/6-1936 m. Astrid Johanne Hyni fra Hyni(13) f. 27/12-1905 d. 19/6-1983, d.a. Kristen Johannesen Hyni.
Forlovere: "Rollef Nilsen og fru Marie Nilsen, Fossum."
1. Anne-Lise Tufte f. 1937. Se Luksefjellv. 345 under Tufte.
2. Anders Tufte f. 9/12-1942. Overtok gården.
Br. 1930.

De skrev seg for Astrid og Per Tufte. Det ble oppført ei smie på gården i 1930. Gårdens besetning i ca. 1950: 2 hester, 7 kuer, 3 kalver, 4 griser og 30 høner.
P.A. Tuftes store hobby var å reparere klokker. Han må ha vært flink, for folk kom fra fjærn og nær på døra med klokker. Også flere år etter hans død.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2a, side 48. Digitalarkivet.
"Skylldelingsforretning, avholdt 18/6-1932, tinglyst 1/7-1932, hvorved til Kristian Eimind er utskilt bnr 41 "Haug" av skyllmark 0 mark 32 øre."


G.br., ekspeditør i maskinforretning, selveier
Anders Tufte
herfra f. 9/12-1942 d. 10/4-2009.
g.m. Marit Bøe fra Gulsetv. 7 under Strømdal f. 1944, d.a. Johannes Olsen Bøe.
1. Marianne Tufte f. 1973.
2. Stine Tufte f. 1975.
3. Per Anders Tufte f. 1980. Overtok gården.
Br. 1973.

Marits far, Johannes Bøe, bodde her på sine gamle dager.

Se minneord for Anders Tufte i Telemarksavisa (TA) onsdag den 13/5-2009, side 27.

Selveier
Per Anders Tufte
herfra f. 30/7-1980.
g. i Gjerpen 26/8-2006 m. Kristine Jansen.
1. Sara Elise Tufte f. 2008.
2. Anna Mathilde Tufte f. 2010.
Br. 2009.

Bruk nr 16 ”Åsen” ble utskilt herfra i 1899. Se Tufte(15).
Bnr 32 ble utskilt i 1917.


Fra www.grenlandskart.no.

(C) Gard Strøm.