ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm. 

Oppdatert 08.05.2022.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gulset B
Gammelt løpenr. 12a. Utskilt fra hovedbølet i ca. 1647. 

Bonde, leilending
Knud Levorsen Gulset fra Nærum f. okt. 1608 bg. 10/3-1698. ”Knut Gulset 90 aar 5 maaneder, 4 dage g.”, s.a. Levor Nærum.
g. ?Karen f. ca. 1614 bg. 2/10-1687. ”Karen Gulset 73 aar.”
1. Anund Knudsen f. ca. 1633. Se N. Løberg(B) "Stensrød".
2. Levor Knudsen f. ca. 1638. Se S. Riis.
3. Jon Knudsen f. ca. 1644. Se Nærum(1).
4. Nils Knudsen f. ca. 1648. Se S. Tufte.
5. Isak Knudsen f. ca. 1655. Se nedenfor.
Bruker ca. 1647.

Knud Levorsen bodde tidligere på Høgset på Uthaugen. I et brev av 8/4-1698 skriver (brødrene) Jon, Nils og
Isak Gulset at på den tiden Knud Ledvorsen festet Gulset var gården nesten forarmet og at det neppe var
et hus der hvor mennesker og dyr kunne bo, men nå hadde han bygget hus på de øde tuftene hvor det tidligere
ikke var noen. Dessuten hadde han ryddet og skapt åker og eng hvor det tidligere var øde skog.
Takk til Erik Rosenvold, Skien/Sotra.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Gulseett som Jngri, Knudt och Gullich paaboer, schylder 10 huder till Kongl. Ma. och Gimsøe closter med bøxell.
Er lagt for 1 1/2 fuldgrds schat, penge 9 dr. Kongl. Ma. bygger.”


Bonde, leilending
Isak Knudsen Gulseth herfra f. ca. 1655 bg. 15/12-1698. ”Isak Gulset, 43 1/2 aar g.”
g. 10/7-1681 Kirsten Vetlesdatter fra Siljan?
1. Ingeborg Isaksdatter dpt. 20/11-1681 g. 23/9-1703 m. Levor Andersen. Se N. Mæla(D).
2. Nils Isaksen Gulseth dpt. 23/9-1683. Se Familie 1 - Kleiva 1730.
3. Pernille Isaksdatter dpt. 18/4-1686 g.m. skredder Anders Olsen Lang fra Sverige. Se Familie 8 - Fossum 1720.
4. Jacob Isaksen dpt. 4/6-1688. Se Vadrette under Gulset.
5. Halvor Isaksen dpt. 19/10-1690. Gift i Skien?
6. Helge dpt. 22/1-1693 bg. 26/4-1693. ”Isak Gulsets søn Helje 14 uger g.”
7. Helge Isaksen dpt. 10/4-1694. Se nedenfor.
8. Else Isaksdatter dpt. 24/10-1697.
Bruker ca. 1695.

F.f. Isak Gulsets søn Halvor: Jon Gulset, Even Strømdal, Nils Hanssen tienner hos Jon Gulset, Dorthe Aarhus, Nils Gulsets qnde Maren, Karen Hansdatter tien hos Knut Gulset.
F.f. Isak Gulsets søn Helje: Anders Nilssen Gierpen, Nils Tofte, Nils Hanssen Gulset, Dorthe Anders Nilssens, Ingeri Strømdal, Karen Hansdatter.
F.f. Isak Gulsets søn Helje: Jon Gulset, Nils Tofte, Rasmus Mortensen tien paa Gulset, Ingeri Strømdal, Nils Gulsettis Maren, Maren Aslaksd, holder til i Qverndalen.

F.f. Isak Gulsetes datter Else: Nils Tofte, Ole Hoppestad, Halvor Ole Hoppestads Søn er skreddersvend, Rasmus Kruses Kieriste Anne Tomasdatter, Ouen Strømdals qnde.

21/3-1699      ISAACH KNUDSEN GULSET                Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 121b.            
Gulset          Tilstede: Sorenschrifver Peder Pedersen
                    og lagrættemænd: Tollef Hoppestad og Erich Hoppestad.
               Arvinger:                            
               Enka Kirsten Wetlesdtr. og barna:
              
1. Niels Isakssøn,
               2. Jacob Isakssøn,
              
3. Halvor Isakssøn,
               4. Helge Isakssøn,
               5. Ingeborg Isaksdtr.,
               6. Pernille Isaksdtr.,
               7. Else Isaksdtr.     
               Alle var umyndige.
Formyndere: Farbrørne Ledvor Riis, Jon Nærum og Niels Tofte.
"Og forblifver deris Ringe fædrene arf hoss moderen bestandi, saa lenge hun det forsiunlig
tilseer at intet deraf forkommer."
Intet odelsgods eller annet Jordegods. Løsøsret er vanlig og enkelt. Bl.a.: 2 lysestaker i messing,
1 stor gryte med lapp i bunnen, noen flere gryter, 3 huggøkser, tømmerhake, 3 skoklejern, naver,
1 plog, 1 harv, 2 hesteseler, 1 flatbrødtakke, 1 gammel kirkesele, 1 gammel karmanns sal med
bigsel til, 1 børse og en kårde med geheng.
Træfang: 1 sort furukiste, 1 gammel dito, 1 matskap i stuen, 2 gamle dito, ølkar og andre kjørler.
Videre: 14 Steinfat, 6 glassbutler, et par glass og en del sengetøy.
Dyr: 1 rød hest, 5 kuer, 6 sauer, 2 geiter og 2 griser.
2 tønner bygg á 2 rdl., 6 tønner havre á 1 1/4 rdl.
31 lester koel (trekull).
Creditorer: Hr. Comercieraad Børting 21 rdl.
Ledvor Arnesen, tienesteløn 5 rdl.
Monsieur Jon Arnesen 2 rdl, 2 mark. m.fl.
Brt: 84 - 1 - 16
Net: 48 - 0 -  6.
Avskrift av skifte avskrevet av Jon Hvitsand, digitalisert av Grenland Ættehistorielag.

Bonde, leilending
Helge Isaksen Gulsæt herfra dpt. 10/4-1694 bg. i Skien 7/5-1743. ”Isach Gulsæt begr. med 2 Klocher gl. 49 aar.” (Det står Isach Gulsæt i Skien kirkebok, men presten må ha skrevet feil. GS.)
g. i Solum 13/10-1720 m. Karen Olsdatter fra Omdal i Solum f. ca. 1698 bg. i Skien 17/8-1742.”Helge Gulsættes Kone begr. med 2 klocher, gl. 44 aar, 1 maaned.”, d.a. Ole Guttormsen Omdal.
Forlovere: ”Levor Anderssøn Mela og Niels Janssøn Guulsæt.”
1. Anne dpt. 7/9-1721 bg. 30/5-1723. ”Helge Gulsæts barn Anne 2 aar, i Krillen.”
2. Isak dpt. 1/1-1724 bg. 14/7-1725. ”Helge Gulsæts Isak, 1 1/2 aar. Børnekopper.”
3. Anne dpt. 19/5-1726 bg. 3/5-1730. ”Helge Gulsæts Anne 4 aar. Børnekopper.”
4. Kirsten Helgesdatter dpt. 19/12-1728 g.m. Christian Egedius Nielsen Høst. Se M. Holm.
5. Anne Helgesdatter dpt. 2/9-1731 g.m. Christen Pedersen Lund. Se S. Lund.
6. Isak dpt. 28/2-1734 bg. 19/6-1734. ”Helge Gulsæts Isak, 16 uger.”
7. Karen Helgesdatter dpt. 5/2-1736.
8. Isak dpt. 16/11-1738 bg. 5/12-1738. ”Helge Gulsæts Isak, 14 dage.”
9. Christence Helgesdatter dpt. i Skien 1/10-1741 g. 28/12-1767 med Søren Nilsen.
Bruker 1720.

F.f. Helge Gulsæts datter Anne: Per Lensmd, Levor Mælum, Halvor i Berg, Lolichens qde i Scheen, Anna Ejlertsdatter.
F.f. Helge Gulsæts Søn Isak: Christopher Ryg, Jørgen Sollie, Børge Halvorssøn, Kirsten Sollie og hendis datter.
F.f. Helge Gulsæts Anne: Per lænsmd, Halvor Aas, Jon Gulsæt, Aslak Mognssøns qde, Karen Levorsdatter.
F.f. Helge Gulsæts Kirsten: Søren Skaven, Saultz: Berrø, Christen Rygs Kieriste og datter.
F.f. Helge Gulsæts Anne: Lensmanden, Hans Hanssøn, Isak Bratsberg, Aslaks qde., Karen Levorsdatter.
F.f. Helge Gulsæts Isak: Gasman og søn Christian, Per (Hansen?) og qde Maren, Karen Aslaksdatter.
F.f. Helge Gulsæts Karen: Rasmus Aas, Søren Falcum, Isak Levorssøn og søster Dorte, Isac Gulsæts qde Karen.
F.f. Helge Gulsæts Isak: Lars Hanssøn, Jacob Vadræt, Isak Levorssøn, Karen Levorsdatter, Maren Aslaksdatter.

F.f. Helge Gulsættes datter Chrestence: Jon Jacobsens kone, Torsten Schomagers søsterdatter, Anne Kirstine, Torsten Schomager, Per Hanssen, Isach Ledvorssen Snedkersvend. 


Helge ble selveier av gården i 1729. I ca. 1739 flyttet familien til Skien. Av Gjerpenspresten ble
hans navn skrevet ”Helje” og av skienspresten ble navnet skrevet ”Helge”. Jeg har derfor tatt
meg den frihet å velge skrivemåten Helge som jo også brukes her i dag.

Aslak Nilsen Bratsberg eide gården fra 1739. Se Bratsberg(1).

Bonde, selveier
Solve Aslaksen fra Bratsberg(1) dpt. 1/12-1720 bg. 10/12-1763. ”Solve Gulset 43 aar.”, s.a. Aslak Nilsen Bratsb. og Margrethe Solvesd. Meen.
g. 29/10-1744 m. Karen Pedersdatter d.y. fra N. Berberg dpt. 31/3-1726 bg. 21/12-1763. ”Solve Gulsets enke 37 aar.”, d.a. lensmann Peder Christensen Berberg.
1. Peder dpt. 11/4-1746 bg. 15/11-1748. ”Solve Gulsets s. Peder 2 1/2 aar.”
2. Aslak dpt. 6/1-1748 bg. 10-11-1748. ”Solve Gulsets s. Aslak 1/2 aar.”
-   bg. 30/8-1749. ”Solve Gulsets dødf. dtr.”
3. Peder Solvesen dpt. 3/1-1751. Overtok bruket.
4. Aslak dpt. 18/11-1753 bg. 30/12-1753. ”Solve Gulsets s. Aslak 5 uger.”
5. Aslak dpt. 20/5-1755 bg. 15/6-1755. ”Solve Gulsets s. Aslak 4 uger.”
6. Aslak Solvesen dpt. 17/4-1757. Se Vadrette under Gulset.
7. Maren Margrethe dpt. 26/8-1759 bg. 6/4-1762. ”Solve Gulsets d. Maren Margrethe 2 1/2 aar.”
8. Maren Margrethe Solvesdatter dpt. 3/10-1762 g.m. Peder Gundersen. Se Båserød(1).
Eier 1745.

F.f. Solve Gulsets dr.b. Peder: Jon Jensens kone, Jan Lerches kone, Nils Klyve, Gunder Gulset, Teves Monsen.
F.f. Solve Gulsets db.
Aslak: Gunder Gulsets kone, Halvor Toftes kone, Nils Klyve, Jan Jensen, Haral Pedersen.
F.f. Solve Gulsets db.
Peder: Jan Jensens kone, Halvor Toftes kone, Nils Klyve, Christen Lund, Haral Berreberg.
F.f. Solve Gulsets db.
Aslak: Nils Klyves kone, Halvor Toftes kone, Haral Berreberg, Mons og Gunder Tevessønner.
F.f. Solve Gulsets db.
Aslak: Halvor Toftes kone, Kisten Aabye, Nils Klyve, Jan Jensen, Nils Isaksen.
F.f. Solve Gulsets db.
Aslak: Nils Klyves kone, Margrethe Aabye, Gunder Gulset, Halvor Tofte, Hans Gasman.
F.f. Solve Gulsets pb. Maren Margrethe: Christian Gasmans kone, Pernille Jansdtr., Nils Klyve, Halvor Tofte, Søren Aabye.

F.f. Solve Gulsets pb. Maren Margrethe: Jan Jensens kone, Nils Gulsets kone, Nils Klyve, Jon Pedersen, Isak Gasman.

I 1762 hadde familien flg. tjenestefolk: Ole Olsen, Herlof Pedersen, Margit Pedersdatter og Gunhild Arnesdatter.
Solves bror var Nils Aslaksen Klyve på Ø. Klyve i Solum.

16/12/1763            SOLVE ASLAKSSEN GULSET             Bamble Skifteprot. 6b, s. 421b.
Gulset          og hustru KAREN PEDERSDATTER            
                      Arvinger: Barna:
               1. Peder Solvessen           13 år.
               2. Aslak Solvessen            7 "
               3. Maren Margrethe Solvesdtr.
1 "
         For sønnene ble farbroren Niels Klyve øvre i Solum formynder.
         For datteren innsattes Christen Lund til formynder.
Brt: 1904 - 0 -  0
Net:  646 - 3 - 19 1/11
Jordegods: I gården Gulset:
           a. I følge skjøte 18.4.1746, tinglyst samme dag, på 1 hud 21/32 skind
           b.  -"-     --"--        14.4.1749, (tingl. s.d.) 1 hud -  3  5/8 skind.
           c. -"-      --"--          5.4.1753, (tingl. s.d.) 1 hud - 3 sk.         
           d. -"-      --"--         7.4.1745, (tingl. s.d.) 1 hud - 21/32 sk.
           e. -"-      --"--       12.6.1748, (tingl. s.d.) 10 sk.
Tilsammen 5 huder og 6 skind. Vurdert for 1400 rdlr.
Avskrift av skiftekort: Grenland Ættehistorielag.

Bonde, leilending
Peder Solvesen Gulset herfra dpt. 3/1-1751 bg. i Skien 9/7-1814. "Peder Solvesen i de fattiges Jord, Gjerpen sogn, 70 aar".
g. 17/3-1774 m. Maren Mathiasdatter fra Vadrette under Stensrud i Solum dpt. 15/4-1750 i Solum bg. 8/9-1810 i Skien. "Peder Solvesens kone 59 aar.", d.a. Mathias Larsen og Maren Larsdatter.
1. Solve Pedersen dpt. 23/10-1774.
2. Maren Carine dpt. 18/8-1776 bg. 4/5-1777. ”Peder Solvesen Gulsets Maren Carine 3/4 aar.”
3. Nils Pedersen dpt. 1/3-1778.
4. Karen dpt. 1/10-1780 bg. 22/4-1781. ”Peder Solvesens d. Karen 1/2 aar.”
5. Karen Maria Pedersdatter dpt. 3/3-1782.
6. Maren Margrethe Pedersdatter dpt. 27/2-1785.
7. Aslak Pedersen dpt. 18/11-1787 g. i Skien 28/5-1812 m. Ellen Christine Johnsdatter.
Bruker ca. 1770.

F.f. Peder Solvesen Gulsets db. Solve: Christence Gundersdtr., Maren Christensdatter, Nils Klyve, Lars Mathisen, Aslak Solvesen.
F.f. Peder Solvesen Gulsets pb. Maren Carine: Peder Isaksens kone, Anne Mathisdtr., Knud og Nils Gulset, Lars Mathisen.
F.f. Peder Solvesen Gulsets db. Nils: Lars Mathisens kone, Sara Christensdatter, Ole Abrahamsen, Peder Christensen, Mathis Larsen.
F.f. Peder Solvesens pb. Karen fra Vadrette: Peder Baaserøes kone, Anne Mathisdatter, Mathis Larsen, Povel Jensen, Aslak Solvesen.
F.f. Peder Solvesen Gulsets pb. Karen Maria: Knud Gulsets kone, Karen Pedersdatter, Peder Stiansen Gulset, Aslak Solvesen.
F.f. Peder Solvesens pb. Maren Margrethe fra Gulset: Nils Gulsets kone, Anne Olsdtr., Mathis Vadrette, Isak Nilsen, Mons Olsen.
F.f. Peder Solvesens db. Aslak fra Vadrette: Karen Nilsdtr., Anne Lorensdtr., Isak Gundersen, Mons Olsen, Gunder Nilsen.
 

Fra Bamble tingbok 21, 8. sept. 1778.
Peder Solvesen Gulseth lod ved sit Søskendebarn Petter Gasmann ......... stevne Johannes Stuen nu boende paa Myhren
på Gulseth eye, for aa ha overfalt Peder Solvesen paa vegen til Gjerpen kirke med nevehugg og klæders sønderrivelse.”

Det ser ut til at noe har gått økonomisk galt i denne familien. De forlot gården etter bare 4 år og flyttet til husmannsplassen Vadrette.
I 1801 bor familien i en tilsynelatende stor leiegård på ”Blegebakken” i Skien. Det var ingen stortid for familien, da både Peder
og Maria (Maren) levde av almisser. Ingen av barna var gift på dette tidspunktet.


Bonde, selveier
Nils Gundersen Gulseth fra Gjerstad/Sannidal dpt. 29/9-1734 bg. 11/5-1793. ”Nils Gunderssøn Gulset, 59 1/2 aar.”, s.a. Gunder Torgrimsen Eskeland/Østerholt f. ca. 1703 og Anne Nilsdatter Sunde d. 1752. Se Gjerstad, hefte IV, side 478. 
g1g ca. 1757 m. Anne Olsdatter fra Holte i Gjerstad dpt. 27/12-1731 d. 1765.”Niels Løvdahlens kone.”, d.a. Ole Salvesen Holte (ca. 1694 - 1762) og Kirsten Hansdatter fra Ytre Haugen (ca. 1697 - 1771).
Forlovere (trolovet i Gjerstad 21/3-1756): Ole Torgrimsen Eskeland og Anders Nilsen Sunde.
g2g i Kragerø 22/6-1766 m. Anne Børresdatter fra Kragerø/ Sannidal? f. ca. 1741 bg. 24/11-1797. ”Nils Gulsets enke Anne Børgesdtr. 56 aar.”
Forlovere (trolovet i Gjerstad 2/3-1766): "Ole Torgrimsen Eskeland og Gisle Nilsen Østerholt."
1. Gunder dpt. 12/3-1758 i Kragerø. Død før 1797.
2. Ole dpt. 12/3-1758 i Kragerø. Død før 1797.
3. Anne Nilsdatter dpt. 25/3-1759 i Sannidal g.m. Børre Jørgensen. Se N. Sem(9).
4. Kirsti Nilsdatter dpt. 8/4-1762 i Sannidal. Død før 1797.
0. (tvillinger) d. 1765. ”Niels Løvdahls tvende dødfødte børn.” (Tvende = to. G.S.)
Barn i 2. ekteskap:
5. Gunder Nilsen f. 19/6-1770 (dpt. 2/7-1770 i Sannidal). Se S. Gulset(4).
6. Anne Kirstine Nilsdatter f. 1774 d. 1823 g. 19/7-1793 m. Anders Reiersen f. 1757 på søndre (lille) Findal i Solum.
7. Ingeborg Nilsdatter dpt. 3/11-1776 bg. 12/10-1797. ”Ingebor Nilsdtr. fra Gulset 22 aar.” Ugift.
8. Børre dpt. 26/12-1779 bg. 28/6-1780. ”Nils Gulsets s. Børre 1/2 aar.”
9. Børre Nilsen dpt. 29/7-1781. Se N. Gulset(9).
Eier 1774.

F.f. ”Døbt Udi Kragerøe Niels Gundersen og Anne Olsdatters 2de Sønner 1st. Søn Gunder: Thore Myren, Groe Gundersdatter og Knud Gundersen.
F.f. ”2den Søn” Ole: Groe Nielsdatter, Inger Handriksdatter, Nielsmund og Knud Gunderssønner.
F.f. Niels Gundersen og Anna Olsdatters Barn Anne: Guro Skiørsvig, Groe Gundersdatter, Jørgen Lunde og Knud Gundersen.

F.f.
Niels Gundersen og Anne Olsdatters Barn Kirsti: Guro Skiørsvig, Barbara Gundersdatter, Hendrik Myhren og Ole Gundersen.
F.f. Nils Gulsets pb. Ingebor: Knud Gulsets kone, Ingebor Jensdtr., Torgrim Ballestad, Anders Aarhuus, Tollef Gundersen.

F.f. Nils Gulsets db.
Børre: Børre Sems kone, Anne Christensdtr., Knud Gulset, Torgrim Gulset, Gunder Torgrimsen.

F.f. Nils Gulsets db.
Børre: Børre Sems kone, Ingebor Jørgensdtr., Torgrim Ballestad, Knud Gulset, Peder Stiansen Gulset.


Nils Gundersen Gulseth
som også kalte seg ”Niels Løvdahlen”, var en av Gjerpens mest velstående bønder. Han eide 1/3 av hele matrikkelgården Gulset. Hans far, Gunder Torgrimsen fra Eskeland i Gjerstad kjøpte i 1738 gården Østerholt (ca. 1 ½ hud.) i Gjerstad. Han hadde tidligere bodd på Eskeland hvor følgene barn ble født:
Torgrim Gundersen - se S. Ballestad(A). Gro Gundersdatter f. ca. 1730, Ingeborg Gundersdatter f. ca. 1733 og Nils Gundersen. Se ovenfor. På Østerholt i Gjerstad fikk de videre barna, Knud Gundersen - se Gulset(7) og Ole Gundersen f. 1743. Sistnevnte bodde på Skjørsvik i Skåtøy. Videre Barbro Gundersdatter f. 1746 og Tellef Gundersen. Se Tellef Gundersen i Familie 2 - Århus 1801.
Da disse barnas far, Gunder Torgrimsen ble enkemann i 1752 kjøpte han gårdene Løvdalen, Bjelkevik og Skjørsvik med Laugevik på Skåtøy i Sannidal sogn.
 
Se Skåtøyboka s. 466. Nils Gundersen (Løvdalen/Gulseth) bodde i følge Skåtøyboka, i 1765 på Skjørsvik med sin kone
og ei tjenestejente, Ingeborg Olsdatter. Nils Gundersen og hans 1. kone Anne Olsdatter er ikke registrert gift i Sannidal/Kragerø. Heller ikke i Gjerstad eller Vegårshei.
 


27/11/1797     INGEBORG NILSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 309b.
Gulset         Arvinger:                            
               1. Mora Anne Børgesdtr., enke etter Nils Gunderssen.
               2. Bror Gunnar Nilssen Gulset, myndig.
               3. -”-  Børge Nilssen 16 år.
               4. Søster Anne Kirstine Nilsdtr. g.m. Anders Findahl av Solum sogn.
               5. Halvsøster Anne Nilsdtr. død, vært g.m. Børge Sem, etterlatt seg barna:
                 a. Jørgen Børgessen  15 år.
                 b. Nils Børgessen     5 ”
                 c. Børge Børgessen    2 ”
                 d. Anne Børgesdtr.   12 ”
                 e. Gunhild Børgesdtr. 9 ”
                    For disse var faren Børge Sem formynder.
                    Han ble også verge for Børge Nilssen.
Brt: 113 - 0 - 18
Net:  97 - 2 - 10.
Avskrift av skiftekort: Grenland Ættehistorielag.

Etter Nils Gundersens død ble gården delt i 1794 mellom sønnene Gunder og Børre. Gunder skulle ha den søndre
part på 2 huder skyld og Børre skulle ha den nordre part på 1 hud og 4 skinn.
Husene skulle de delvis dele seg imellom.
I samme dokument er det nevn hvilke husmannsplasser som hørte til denne eiendommen:
Olines plass (Oline Torbiørnsdatters plass).
Peder Kaasas plass.
Niels Halvorsens plass.
Isak Rasmussens plass.
Ole Nicolaisens plass.
Isak Gundersens plass.
Vadrette.
Kopper plass.
Gunnuls kaas.
Jons kaas.

Se S. Gulset(4), Gulset(7) og N. Gulset(9).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no