ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


VENSTØP - HUSTOMTER
Utskilt fra gård nr. 8 Venstøp i Gjerpen.
                             

Oppdatert 05.11.2021


Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost post@gamlegjerpen.no eller på Facebook.

| Fossumhaugen | Fossumveien | Hoppestadveien | Jernverksveien | Smieveien | Venstøpbakken | Venstøphøgda | Århusveien |

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Fossumhaugen
Hustomter utskilt fra gård nr 8 Venstøp.

Området blir kalt for "Fossum", men ligger under gård nummer 8 Venstøp.


Fossumhaugen 5.
8/183. Oppført etter 1950.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumhaugen 5 (Gnr 8, bnr 183) er overdradd til Gunnar Nykås (30.04.1964)."

Gunnar Nykås fra Hoppestadv. 108 under Venstøp f. 1936, s.a. sjåfør Olav Nykås.
g. 22/6-1957 m. Solveig Marker fra Griniv. 2 under Grini f. 24/10-1938, d.a. pølsemaker Tengel Marker.
Forlovere: Reisende Magne Nykås, Fossum og hushjelp Vigdis Heisholt, Grini.
1. Tom Roger Nykås f. 1958. Se Hoppestadv. 108 under Venstøp.
2. Mona Nykås. Bosatt på Gulset. Gift.
3. Lena Nykås f. 1974.

Fra Grunnboka: "Fossumhaugen 5 (Gnr 8, bnr 183) er solgt for kr 1.280.000 fra Gunnar Nykås til Håvard Tørresvold og
Merete Nossek Johnsen
(01.10.2002)."
Fra Grunnboka: "Fossumhaugen 5 (Gnr 8, bnr 183) er solgt for kr 1.315.000 fra Håvard Tørresvold og Merete Nossek Johnsen til
Kjell Gulbrandsen og Wenche Hege Gulbrandsen
(26.11.2003)."


Fossumhaugen 6.
8/131.”Aurbækk”.

Halvor Kværnes fra Solum f. 19/9-1913 d. 19/11-1960, s.a. Andreas (Gunnar?) Kværnes og Malin Lid, begge fra Tørdal i Drangedal.
g.m. Klara Alvilde Venstøp fra Venstøp(36) f. 7/1-1920 d. 24/6-2007, d.a. Hans Kristian Venstøp.
1. Signe Lill Kværnes f. 1946 g.m. Knut-Åge Refsdal f. 1947. Se nedenfor.

 d. 28/11-1975, s.a. Andreas Kværnes og Malin Lid,
    begge fra Tørdal i Drangedal.

Matrikkelforslaget av 1950: Halvor Kværnes. Skyldmark: 0 mark 03 øre.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumhaugen 6 A (Gnr 8, bnr 131) er overdradd til Signe Lill Refsdal og Knut Åge Refsdal (12.06.1974)."

Knut Åge Refsdal f. 1947.
g. 9/9-1967 m. Signe Lill Kværnes herfra f. 1946.
Eier 1974.

Fra Lysningsprotokollen for Gjerpen sogn (åpen for alle): ”Kontorassistent v/ vegkontor - Knut Åge Refsdal f. 9/4-1947 på Venstøp,
giftet seg i Gj. krk. 9/9-1967 med kontordame v/ boligbyggelag – Signe Lill Kværnes fra Fossum f. 2/7-1946.”


Fossumhaugen 7.
8/128 ”Lyngstad”.

Otto Sigurdsen fra Mælagata f. 27/4-1901 d. 23/4-1969, s.a. sliperiarbeider Ole Sigurdsen. Se Familie 53 - Mæla 1910.
g. 25/9-1926 m. Hanna Nilette Flata fra Hoppestadv. 80 under Venstøp f. 21/6-1905 d. 26/1-1984 i Fjelldalen, d.a. Kristian Flata.
Forlovere: "Ole Sigurdsen, Mæla og Torleif Sigurdsen, Mæla."

Ingen barn. De bodde først her, mens han drev planteskolen til Løvenskiold. De flyttet siden til Fjelldalen.

Matrikkelforslaget av 1950: "Eier: Otto Sigurdsen. Skyldmark: 0 mark 05 øre."

Fra Grunnboka: "
Andel av Fossumhaugen 7 (Gnr 8, bnr 128) er overdradd til Kaare Haukeli (15.10.1964)."

Vaktmester, skogsarbeider
Kåre Haukeli fra Lund(5) f. 18/10-1918 d. 29/1-2013, s.a. g.br. Ole Olsen Haukeli.
g. 25/11-1944 m. Hilda Kvisla fra Siljan f. 11/10-1918 d. 26/4-2007, d.a. g.br. Peder Pedersen Kvisla.
1. Ole Haukeli f. 9/9-1956 d. 1/9-2007 på Fossum.
Eier 1964.

Kåre var vaktmester på Venstøp-skolen i skoleåret og arbeidet i skauen om sommeren.
De fikk ingen barn selv, så de adopterte Ole.

Fra Grunnboka: "
Fossumhaugen 7 (Gnr 8, bnr 128) er solgt for kr 1.590.000 fra Arne Kvisla, Gerd Kaupang, Tore Kvisla, Ole Petter Thormodsrød,
Anna Marie Bøe, Johan Thormodsrød, Ove Gunnar Midtsem, Torill Aakvaag, Hans Tveitan, Anne Lise Nygård, Kjell Tveitan, Anne Berit
Lensebråten, Aslaug Bodil Fineid Millett, Birger Haukeli, Aase Kjær, Finn Ekornrød, Anne Marie Haugseter, Grethe Thorstensen og Karin
Davidsen
til Anne Genoveva Therkelsen og Richard Skyer (19.04.2013)."


Fossumhaugen 9.
8/63 ”Steinhaug”.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Halvor Haraldsen til Anders Halvorsen paa denne eiendom for kr. 1800.-, med ret for kjøperen til at ta husholdningsvand fra en
paa sælgerens eiendom beliggende brønd mot at istandsætte og forsvarlig vedligeholde samme. Sælgeren har dog adgang til at bortlede over-
flødig vand fra brønden, dat.18. febr., tingl. 11 april 1908."

Opprinnelig landskyld (1906): 0 mark 18 øre.

Matrikkelforslaget av 1950: "Steinhaug. Anders Halvorsen (Hyni). Skyldmark: 0 mark 07 øre."

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumhaugen 9 (Gnr 8, bnr 63) er overdradd for kr 400.000 til Vidar Arnulf Pedersen (16.10.1987)."

Vidar Arnulf Pedersen f. 1963.
g.m. Hanne Austad Heisholt f. 1973.
Eier 1987.


Fossumhaugen 10.
8/135, 147 ”Solhaug 1 og 2”.

Gartner
Rollef Nilsen Fossum fra Skien f. 20/3-1886 d. 25/6-1955, s.a. elektriker Nils Torgersen.
g. 22/6-1913 m. Karen Marie Johannesdatter fra N. Bø(D) f. 1/4-1891 d. 7/2-1961, d.a. Johannes Christensen. Se også Hyni(13).
Forlovere: "Kristen Johannessen og Torvald Nilsen."
1. Nils Rollefsen f. 16/3-1916. Se nedenfor.

Graven ble slettet i 1999. Derfor ingen foto av gravstøtta.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumhaugen 10 (Gnr 8, bnr 135) er overdradd til Bjørg Marie Lunde, Per Lunde og Torgeir Rollefsen (07.10.1980).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 147."

Kontorist
Nils Rollefsen herfra f. 16/3-1916 d. 28/8-1996, s.a. gartner Rollef Nilsen Fossum.
g.m. Signe Ytterbø fra Gløsmyr f. 6/4-1920 i Tørdal d. 24/12-1972, d.a. Nils Olsen Ytterbø.
1. Torgeir Rollefsen f. 1948. Se nedenfor.

Matrikkelforslaget av 1950: Nils Rollefsen. Skyldmark: 0 mark 04 øre.

De gamle ble gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumhaugen 10 (Gnr 8, bnr 135) er overdradd til Bjørg Marie Lunde, Per Lunde og Torgeir Rollefsen (07.10.1980).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 147."

Torgeir Rollefsen herfra f. 1948.
Eier 1980 sammen med andre arvinger.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumhaugen 10 (Gnr 8, bnr 135) er solgt for kr 1.000.000 fra Torgeir Rollefsen til Bjørg Marie Lunde og Per Lunde (17.07.2009)."

Per Lunde f. 1954.
g.m. Bjørg Marie (Rollefsen?) f. 1953.
Eier 2009.

Fra Grunnboka: "Fossumhaugen 10 (Gnr 8, bnr 135) er solgt for kr 3.325.000 fra Bjørg Marie Lunde og Per Lunde til Thomas Solli (03.04.2012).
Salget omfatter også Gnr 8, bnr 147."


Fossumhaugen 12. (Tidligere adresse: Hoppestadv. 77.)
8/49 ”Breidablik”.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Udskilt fra Venstøp bnr. 11, 7. april 1899."
"Skjøde frra Gunder Nilsen Venstøp til Jacob Dyhrendal for 1350 kroner med Forbehold for sælgeren af ret til at føre en rørledning over eiendommen
fra Skiens vandværks ledning, likesom eieren af Brattalid, bnr 50 gives ret til paa en af kjøberen anvist gangsti at hente vand fra en kilde paa dette brug,
dat. 28. aug., tingl. 4. okt. 1899." "Eiendommens landskyld i 1899: 0 mark 49 øre."  

Huset ble oppført i 1899, påbygd og modernisert i 1967 og 2004.
Tomta var opprinnelig betydelig større enn i dag som den er på 1,4 mål.

Tresliperiarbeider, sagmester
Jacob Johannesen Dyrendal
fra Dyrendal under Fossum f. 13/4-1859 d. sept. 1937, s.a. Johannes Jacobsen Dyrendal.

g. 16/11-1884 m. Inger Karine Larsdatter fra plass under Århus f. 22/2-1861 i Skien d. 24/7-1907 på Venstøp, d.a. Lars Nilsen og Anne Marie Madsdatter.
1. Kirsten Marie Dyrendal f. 8/10-1885 på Fossum.
2. Martha Dyrendal f. 16/3-1887 på Dyrendal. Ugift. Bodde her.
3. Marie Dyrendal f. 27/8-1890 d. 8/2-1976.
Marie ble døpt av predikant Fritjof Båge i Skien. Ugift.
4. Johannes Dyrendahl f. 1892.
5. Paulus Dyrendahl f. 4/5-1894 d. 14/3-1981 g.m. Ambjørg f. 29/1-1896 d. 26/10-1987. Nordre gravlund i Skien.
6. Astrid Dyrendal
f. 17/1-1896 g. 30/12-1922 m. arb. v/ Union, Halvdan Gundersen.
7. Bjarne Dyrendal f. 4/8-1898. Se Venstøphøgda 37.
Eier 1899.

Se Folketellingen 1910.

Denne familien bodde flere år på Dyrendal før Jacob bygde hus på Venstøp. De bodde i 1891 i et hus under bnr 14. Jacob var
da tresliperiarbeider. De hadde også ei tjenestejente der; Karoline Petersen f. ca. 1860.

Denne familien har familiegravsted på Gjerpen kirkegård.  


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.
 

Matrikkelforslaget av 1950: "Breidablikk. Frk. Martha Dyrendal. Skyldmark: 0 mark 29 øre."

Martha Dyrendal herfra f. 16/3-1887 d. 5/9-1977.
Eier i 1950. Ugift.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumhaugen 12 (Gnr 8, bnr 49) er overdradd til Bjørn Honerød (25.04.1967)."

Journalist
Bjørn Honerød
f. 29/4-1937 d. 2014.
g.m. Anne Marie f. 1932.
1. Marit Honerød f. 1960.
2. Pål Honerød f. 1962. Se nedenfor.
3. Kari Honerød f. 1963.
Eier 1967.

Denne familien er i 2010 bosatt i Lundeg. 41 i Skien.

Fra Grunnboka: "Fossumhaugen 12 (Gnr 8, bnr 49) er solgt for kr 850.000 fra Bjørn Honerød til Pål Honerød og
Maj-Britt Dahl Honerød
(28.01.1993)
."

Pål Honerød f. 1962.
g.m. May-Britt Dahl fra Trøndelag f. 1973.
Eier 1993.

Eiendommen er lagt ut til salg i 2013.


Fossumhaugen 13.
8/242. Utskilt etter 1960.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumhaugen 13 (Gnr 8, bnr 242) er overdradd til Arnfinn Dahl (18.10.1983)."

Arnfinn Dahl fra Venstøp(60) f. 1945, s.a. Arne Dahl.
g.m. Solveig Hvidsten f. 1955.
Eier 1983.


Fossumveien
Hustomter utskilt fra gård nr 8 Venstøp, 3721 Skien.

| Fossumhaugen | Fossumveien | Hoppestadveien | Jernverksveien | Smieveien | Venstøpbakken | Venstøphøgda | Århusveien |

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Fossumv. 2.
8/42 ”Grønsæt”. En større hustomt.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Arvefæsteseddel fra B. Taraldsen til Martin Borgersen og hans Hustru samt disses Arvinger mod aarlig afgift 20 kr., hvorfor forbeholdt
Panteret i Tomtens Huse, dat. og tinglyst 1. Juli 1896."

G.br., vognmann, selveier
Martin Thorvald Borgersen fra Høgtorp i Sandsvær f. 2/12-1868 d. 27/6-1945, s.a. Borger Knudsen Høgtorp f. 1839 i Sandsvær og Marthe Maria Mathiasdatter fra Prestejordet i Seljord.
De kom til Bø i Gjerpen i 1872, men flyttet i 1903 til Valebø.
g1g 5/5-1889 m. enke Gunhild Halvorsdatter fra Sauherad f. 18/12-1855 d. 7/3-1893 på Fossum, d.a. g.br. Halvor Nilsen Kaasene under Hvannes og Gunhild Olsdatter.
g2g 8/3-1895 m. Marthe Marie Eriksdatter Rukan fra Nes i Sauherad f. 23/7-1873 d. 2/4-1947, d.a. Erik Larsson Rukan f. 22/4-1848 d. 24/10-1894 i Nes og Kari Nilsdatter fra Aarmote i Bø i Telem. f. 28/4-1850 d. på Venstøp 2/7-1906.
1. Bernhard Martinius Borgersen f. 15/12-1891 d. 26/5-1983. Emigrerte til N. Amerika i 1910. Flyttet senere til Calgary i Canada og ble der resten av livet. Som 80-åring bodde han i 1975 på et aldershjem i Calgary.
    Som nabo hadde han H. Sneltvedt og hans kone Hjørdis f. Mustvedt. B. M. Borgersens urne er nedsatt i Borgersens familiegravsted på Gjerpen kirkegård.
Barn i 2. ekteskap:
2. Einar Borgersen f. 23/1-1896 d. 22/6-1925
i V. Bærum g. 14/2-1920 m. Martha Olsen Lysne fra Rykkin (1894-1983). Han var først politimann i Oslo, kjøpte siden gården Brekkeski i Rykkin av hennes foreldre.
    Han ble påkjørt og drept av en bil.
    Barn 1. Robert Eugen Borgersen f. 6/6-1921.
    Barn 2. Ole Martin Borgersen f. 1/8-1922 d. 2/8-2007.

3. Karl Trygve Borgersen f. 23/8-1897. Overtok eiendommen.
4. Rudolf Borgersen f. 1/4-1899 d. 6/9-1980. Se Venstøphøgda 49 under Venstøp.
5. Boje Oswald Borgersen f. 5/8-1901. Se Vattenberghøgda 3 under Prestegården.
6. Mathias Borgersen f. 5/7-1904 d. 25/1-1989 g. 17/4-1948 m. Ingeborg Kirstine Hjelseth f. 27/9-1914 d. 15/5-1990. Bodde i Skien.
    Barn: Morten Borgersen f. 1950.
7. Erik Karsten Borgersen f. 15/9-1906. Se Rising Terrasse 57 A under Rising.
8. Martha Marie Borgersen f. 14/8-1909 g1g 6/2-1932 med sjåfør i Skien, Olav Grøtvik fra Solum f. 24/2-1906 d. 28/6-1976. Hun ble g2g m. John Johnsen f. 27/8-1898. Se Mæla(92) "Engelstad".
9. Martin Torvald Borgersen f. 25/8-1911 d. 23/6-1985. Kjøpte jorda her av sin bror Trygve i 1960. Bodde i Brekkeg. 10 på Frogner (62/154).
10. Ivar Ferdinand Borgersen (tvilling) f. 24/3-1914 d. 25/9-1942.
11. Esther Katrine (tvilling) f. 24/3-1914 d. 16/4-1916.
12. Nils Arne Berner Borgersen f. 2/10-1916 d. 24/12-1949 på Venstøp g. i Gj. 28/11-1943 m. Sigrid Pauline Paulsen fra Solum f. 25/7-1920.
13. Ester Kaspara Borgersen f. 21/6-1916 d. 11/11-2002 i Trondheim g. 8/6-1948 m. Kjell Johannes Batzer fra Horten f. 18/5-1906 d. 4/2-1966 i Skien. Begge er gravlagt på Havstein kirkegård
       på Byåsen i Trondheim. Kjell deltok i motstandsbevegelsen som etteretningssjef i Milorgs D. 17. (Takk til Kai Borgersen!)
Eier 1896.

Den første kona, Gunhild Halvorsdatter var først gift med Ole Larsen fra Grønsten(C) under Bø. Se der.
Martin Borgersen var forpakter for kontorsjef Amble hos Løvenskiold fra 1891-1894. Familien bodde
da på ”sjefegården” på Fossum.

Han kjøpte i 1896 50 mål jord av Gunder Nilsen Venstøp (8/11 og 8/12). Eiendommen ble kalt ”Høivold”.
Martin festet i tillegg en tomt av Tarald Taraldsen i krysset Hoppestadveien/ Fossumveien.
Her startet han opp landhandel, men drev også som vognmann. I sin tid hadde han dessuten arbeide både
på Sørlandsbanen, hos Løvenskiold og hos Treschow. Hans far hadde en plass (eller bare jord) under Bø.
 
Andre beboere her i 1900: Enkemann Borger Knudsen f. 1839 i Sandsvær, Martins far, med føderåd.
Tjenestefolk: Anne Eriksdatter fra Nes i Sauherad (Maries søster) f. 1882 og stallgutt Torsten Andreassen
fra Valebø f. 1884.

14.6.1895.   GUNHILD HALVORSDATTER VENSTØP  Gjerpen Skifteprot. nr. 4 s. 425.
Venstøp      Arvinger:
                Enkem. Martin Borgerssen og barna, men hvor mange og hva de het nevnes ikke.
                Verge for barna: Mathias Mathiassen Aasen.
                Boet hadde bl.a. en gjeld på 50 kr. til Anne Endressen som hadde tjent hos enkemanden.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Sjåfør for Løvenskiold
Karl Trygve Borgersen herfra f. 23/8-1897 d. 27/9-1974.
g. 20/10-1921 m. Therese Tangen fra Dyrendal under Fossum f. 20/10-1902 i Dyrendal under Fossum d. 10/3-1980, d.a. Torkild Torkildsen Tangen.
Forlovere: "Tengel Tygesen, bokhandler i Skien og Ingeborg Tangen, Fossum."
1. Anne Marie Borgersen f. 5/12-1921 d. 5/6-1950 g.m. Håkon Marinius Johnsen fra Skotfoss f. 23/6-1923 d. 26/10-2004. Anne Marie døde i barselseng med sitt første barn.
Eier 1939.

Trygve Borgersen solgte i 1952 husene her til Hilmar Olsen. Jorda ble forpaktet bort fram til 1960.
Den ble solgt til hans bror Martin Torvald Borgersen. Borgersen bodde i "sjåførboligen" i Jernverksveien.

Agronom
Hilmar Olsen fra Fossum f. 11/9-1897 d. 3/9-1982, s.a. Olaus Olsen. Se Familie 40 - Fossum 1900.
g. 21/7-1923 m. Ingeborg Vreim fra Bø i Telemark f. 31/7-1900 d. 17/1-1982, d.a. Hans Halvorsen Vreim og Ingeborg Prestholt.
1. Andrea Irene Olsen g.m. NN Skifjeld.
Br. 1947 og på 1950-tallet.

Hilmar Olsen hadde landbruksskole og handelsskole.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 8

42

Venstøp - Grønsæt

Hilmar Olsen

0 mark 06 øre

 8 105 ditto ditto 0 mark 03 øre


 


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumvegen 2 (Gnr 8, bnr 42) er overdradd til Trond Tinnesand (03.12.1982).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 105."

Fra Grunnboka: "Fossumvegen 2 (Gnr 8, bnr 42) er solgt for kr 935.000 fra Sissel Lillian Tinnesand til
Trygve Daniel Wikstøl og Eva Augestad Wikstøl
(22.10.2001). Salget omfatter også Gnr 8, bnr 105."


Fossumv. 4.
8/46 ”Nedre Haug”. Utskilt fra Venstøp(15) i 1898.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Olaus Pettersen Venstøp til Jonas Jensen for kr. 2080.-, dat. 16/12-1907, tinglyst 15/1-1908."
"Skjøte fra Jonas Jensen til Nils Olsen Kise for kr. 1875.-, dat. 1/10, tinglyst 16/10-1909."

G.br., skogsarbeider, vognmann
Nils Olsen Kise fra S. Kise f. 21/10-1867 på Flittig d. 5/10-1952, s.a. Ole Nilsen Kise. Se ovenfor.
g. 2/6-1893 m. Karen Kirstine Pedersdatter fra Myra under Nøklegård f. 23/1-1866 d. 7/10-1949, d.a. Peder Andersen Myhra.
1. Karen Kristine Kise f. 5/8-1893 g. 19/5-1917 m. Martinius Olsen f. ca. 1892 i Gjerpen, s.a. veivokter Ole Markussen.
2. Ole Kise f. 27/10-1894 d. 25/9-1967. Ugift.
3. Alma Katrine Kise f. 30/2-1896.
4. Anne Kristine Kise f. 24/7-1897 g.m. Henry Larsen. Se Mælag. 80 under Mæla.
5. Petra Marie Kise f. 8/8-1899 d. 22/1-1977 g.m. Erling Skyer. Se Skyer(1).
6. Nora Therese Kise f. 15/4-1901 d. 1991 g. 1939 m. Harald Jensen fra Skien f. 13/3-1907. Hun skrev seg for Nora Jensen Kise.
7. Gunda Kise f. 19/2-1903 g. 17/2-1923 m. kjører Otto Bernhard Jansen fra Skien f. 9/9-1902 i Solum, s.a. tømrer Andreas Jensen.
8. Peder N. Kise f. 20/3-1904 d. 13/12-1971. Bodde i Vestre Gulset 153.
9. Magna Kise f. 17/2-1907 d. 1987 g. 10/12-1927 m. postarb. Kristian Paus Andersen fra Skien f. 18/4-1904 i Solum, s.a. veivokter Anders Andersen.
10. Kristian Kise f. 8/3-1908 d. 31/1-1989.
Eier 1909.

Nils var jord og skogsarbeider for Løvenskiold. Karen Kirstine ble feilaktig kalt ”Kirstine Marie” i FT 1900.
Nils Olsen Kise kjøpte Rosvald i 1906. Rosvald ble solgt allerede  i 1911 til lærer Seime.
Da flyttet Nils Olsen Kise med familie til "Fossum" (hit). Da begynte Nils Olsen Kise å jobbe på tresliperiet
på Ås.

Matrikkelforslaget av 1950: "Nedre Haug. Nils Olsen Kise. Skyldmark: 0 mark 07 øre."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Kristian Kise f. 8/3-1908 d. 31/1-1989.
Kristian Kise bodde her alene i 1985. Ugift.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumvegen 4 (Gnr 8, bnr 46) er overdradd til Taraldsen Bjørn (ukjent dato)."
Fra Grunnboka: "Andel av Fossumvegen 4 (Gnr 8, bnr 46) er overdradd for kr 100.000 til Ellen Andreassen (24.07.1990)."

Ellen Andreassen.
Eier 1990.

Fra Grunnboka: "Fossumvegen 4 (Gnr 8, bnr 46) er overdradd fra Bente Paus Lunde til May-Britt Lunde (28.11.2001)."
Fra Grunnboka: "Fossumvegen 4 (Gnr 8, bnr 46) er solgt for kr 1.500.000 fra May-Britt Lunde til Kjetil Semb (03.02.2010)."


Fossumv. 7.
8/15 ”Midtre Venstøp”.

Se gården Venstøp(15).


Fossumv. 8.
8/47 ”Øvre Haug”.

Denne eiendommen ble utskilt fra 8/15 i september 1898.

Fra Tinglysingsprotokollene (Digitalarkivet):
”Arvefestebrev fra Bjørn Taraldsen til styrmann Nils Høyer paa en tomt mod aarlig afgift 20 kroner med Panteret herfor i
hus og tomt, dat. 23. juli, tinglyst 16. desember 1898.”
”Skjøde fra Styrmand Nils Høier til Jens Halvorsen Olsdalen for kr. 2381, 66 dat. 11/3-1903.”
”Skjøde fra Jens Halvorsen Olsdalen til Olaus Hansen Flata for kr. 2200, dat. 17/8-1904.”

Sliperiarbeider, maskinist ved kraftverk, huseier
Olaus H. Flatha (Olaus Hansen Flatha) fra Flata under Fossum f. 10/8-1877 d. 16/3-1938, s.a. Hans Olsen Flatha.
g. 6/2-1904 m. Helga Amalie Engelstad fra Siljan f. 31/3-1881 d. 17/5-1960, d.a. g.br. Anders Isaksen Engelstad.
1. Hedvig Mathilde Flatha f. 7/4-1904 her d. 29/9-1989 g. i 1936 m. Olav Bjaaland fra Lårdal f. 15/2-1899 d. 12/1-1978. Bodde på Herøya. Gravlagt ved Ø. Porsgrunn.
2. Harald Asbjørn Flatha f. 13/4-1906 her. Se Merdinv. 20 på Mæla.
3. Hanna Marie Flatha (Marie Flatha) f. 15/7-1908 her g.m. Olav Holt. Se Merdinv. 28 under Mæla.
4. Sigurd Kristoffer Flatha f. 28/6-1910 her. Se nedenfor.
5. Erling Olav Flatha f. 26/10-1913 her. Se Christen Lundsv. 4 under Århus.
6. Esther Margrete Flatha f. 7/2-1916 her d. 17/8-2005 g.m. Birger Eide Samuelsen f. 21/4-1917 d. 15/8-1986. Bodde i Ø. Porsgrunn.
Eier 1904.

Olaus ble ved eldste-jenta, Hedvigs dåp 22/5-1905, skrevet som ”Sliberiarbeider Olaus Hansen”. Det samme den 3/6-1906 da
Harald ble døpt og 20/9-1908. Da Sigurd Kristoffer ble døpt 11/9-1910, ble Olaus skrevet for ”Bruksmaskinist” og med samme
adresse som tidligere. Den 26/12-1913, da Erling ble døpt, ble foreldrene skrevet for ”Stationsmaskinist Olaus Hansen Flata og
Helga Amalie Engelstad, Venstøp”. De bodde helt sikkert på samme sted, men selv om huset ligger under gård nr. 8 ”Venstøp”,
ligger det i et område som blir kalt for Fossum.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Sigurd Høst Flatha herfra (Sigurd Kristoffer Flatha) f. 28/6-1910 d. 23/1-1969, s.a. Olaus Hansen Flatha.
Eier i 1950. Ugift.

Hans oldefar på Engelstad i Siljan, Sigurd Engelstad, var i sin tid, skriver ved masovnen ved Fritzøe jernverk (Moholt) i Siljan.

Matrikkelforslaget av 1950: "Øvre Haug. Sigurd Høst Flatha. Skyldmark: 0 mark 07 øre."

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumvegen 8 (Gnr 8, bnr 47) er overdradd til Kjell Tveitan (03.06.1969)."
Fra Grunnboka: "Fossumvegen 8 (Gnr 8, bnr 47) er solgt for kr 45.000 fra Einar Taraldsen til Kjell Tveitan (03.07.2007)."

Kjell Tveitan fra S. Tveitan i Siljan f. 1946, s.a. Nils Tveitan f. 1904 og Marie Kvisla f. 1916.
g.m. Anne-Lise Sollid fra Borgestad f. 1948 i Lunde i Nome.
1. Rune Tveitan f. 1970.
2. Trinje Tveitan f. 1971.
Eier 1969.

Fossumv. 8 ble solgt i 2017.


Fossumv. 9.
8/169 "Stopp-plasshaugen”.

Opprinnelig eier: Løvenskiold-Fossum.

Skogbestyrer
Olaus Rønningen fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell f. 28/11-1887 d. 26/1-1959, s.a. Ole Torkildsen Rønningen.
g. 14/2-1913 m. Anna Karoline Rød fra Rød i Siljan f. 12/11-1885 d. 19/10-1958, d.a. Isak Engebretsen Rød i Siljan og Karen Andersdatter Bestul.
1. Odmar Ivar Rønningen f. 19/11-1913. Se Nedre Ilenv. 11 under Bøle.
2. Edna Constanse Rønningen f. 21/11-1915 g.m. Jan Ivar Grinilia f. 26/2-1918. Se Luksefjellv. 200 under Limi.
3. Ruth Karoline Rønningen f. 3/3-1918 g.m. Oddmar Jønnevald f. 27/8-1912 d. 19/10-1975. Ruth var bosatt på Gråten i Skien i 1994.
4. Margot Therese Rønningen f. 7/4-1923 d. 15/10-1968 g.m. Eigil Kittelsen fra Skien f. 25/8-1919 d. 19/7-1977. Bodde i Skien.
    Barn 1. Ulf Kittelsen f. 28/3-1944 g.m. Gunhild Døler fra Larvik f. 7/3-1948. Bosatt i Larvik.
Br. 1931.

Ved vielsen ble Anna skrevet som ”Anne Karoline Søli” født i Siljan. Hun kan derfor ha vært i tjeneste
på Søli i Gjerpen før hun giftet seg. Denne familien bodde tidligere på Dyrendal under Fossum.

Navn og datoer som er skåret inn i veggen på loftet som kan sees i dag (2006):
”Nils Haraldsen 13/2-1897” - ”Halvor 3/7-1905” - ”1895” og ”Hanna 13/4-1899”.

Olaus Rønningen og hustru ble gravlagt på Gjerpen kirkegård. Gravstedet ble slettet i 1999.
Gravstøtta er derfor ikke fotografert.

Kåre Eide f. 23/11-1828 d. 7/11-1982.
g.m. Gerd Helene f. 1931.
1. Runar Eide f. 1959. Se nedenfor.

Gerd Helene Eide er i dag (2010) bosatt i Hans Holtasv. i Skien.

Fra Grunnboka: "Andel av Fossumvegen 9 (Gnr 8, bnr 169) er overdradd for kr 365.000 til Runar Eide (29.06.1989)."

Lastebileier
Runar Eide herfra f. 1959, s.a. Kåre Eide.
g.m. Bente K. Holmbakken fra Luksefjellv. 858 under Eriksrød f. 1968, d.a. Thor Holmbakken.
Eier 1989.


Fossumv. 61 ligger under Fossum (9/1). Se Hustomter under Fossum.


Hoppestadveien 2 - 130
Hustomter utskilt fra gård nr. 8 Venstøp.*

*Bortsett fra Hoppestadv. 2 som er utskilt fra gnr 6 N. Mæla "Petersborg".

| Fossumhaugen | Fossumveien | Hoppestadveien | Jernverksveien | Smieveien | Venstøpbakken | Venstøphøgda | Århusveien |

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Hoppestadv. 2.
6/2 "Holmbo" ("Petersborg"). Utskilt fra N. Mæla "Petersborg" i desember 1900.

Huset lå i Petersborgkrysset og var alltid rødmalt.


Hoppestadv. 2 i "Petersborgkrøsset" 1947. Olaf og Elsa Aasland med sykler. Aasland bygde rundt 1961 Luksefjellv. 166 under Grini.
Skannet fra jubileumsboka "Med og uten ball", Fossum Idrettsforening 75 år 1934 - 2009 (Magne Thommesen/ Jon Ytterbø).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra O. H. Høiset
til Johannes Holmberg og Karl J. Holmberg for kr. 300, dat. 8., tinglyst 12/12-1900." (Tomt.)

Johannes Holmberg.
Eier 1900. Se Familie 3 - Frogner 1900.

Skogsarbeider, flåtemann, leieboer
Johan Bertrand Andersen fra Bjørndalen(B) under Bø f. 2/6-1879 i Larvik,
s.a. Anders Johnsen og Petronelle Larsdatter.
g.
19/12-1902 m. Kirsten Olava Olsdatter Solhøi ("Petersborg"), d.a. kjører Ole Jacobsen og Gurine Gundersdatter.
Denne familien bodde her fra 1903 - 1909.

Deres fem første barn ble født her. Familien flyttet i 1909 til Århusv. 107 B "Goberg". Se hele familien der.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Karl Holmberg ved Johannes Holmberg og Peder J. Holt til skomager Nils Nilsen på den Karl Holmberg
tilhørende tomt Holmbo for kr. 3300, dat. 1., tingl 16. okt. 1912."

Skomaker, huseier
Nils Nilsen fra Holla f. 16/6-1866, s.a. husmann Nils Nilsen Hægnen og Inger Kirstine Johnsdatter.
g.m. Laura Halvorsen fra Ø. Porsgrunn f. 4/4-1873, d.a. arbeider Halvor Olsen f. 1830 og Andrea Johnsdatter f. 1836.
1. Nils Halvor Nilsen f. 30/8-1901 i Skien. Konfirmert i Gjerpen 30/4-1916.
2. Aagot Nilsen f. 3/9-1903 i Skien. Konfirmert i Gjerpen 15/4-1917.
3. Alf Andreas Nilsen f. 11/12-1904 i Skien.
4. Randi Nilsen g.m. NN Johansen.
5. Ivar Nilsen.
Eier 1912.

Foruten huseieren med familie, var det 4 familier som leide leiligheter her under folketellingen 1910.
Arvingene eide huset i 1950. Se nedenfor.

Familie 1.
6/2 "Holmbo" 1910.

Fabrikkarbeider, leieboer
John Olsen Tveitan (John Tveitan) fra Melfald i Melum (Solum) f. 16/12-1883 i Haugedal under Sunde, Sauherad d. 14/7-1973, s.a. Ole Olsen Haugedal og Kjersti Knudsdatter.
g. i Gjerpen 9/6-1907 m. Anne Andersdatter fra "Petersborg" i Gjerpen f. 27/7-1884 d. 24/11-1979, d.a. Anders Rollefsen. Se Familie 64a - Mæla 1891.
1. Oskar Tveitan f. 16/9-1907 i Gjerpen d. 31/-1988 g.m. Harriet Harling fra Barbu f. 13/4-1907 d. 26/6-1985. Gravlagt på Nenset i Skien.
2. Gudrun Kaspara Tveitan f. 1/6-1909 i Gjerpen. Døde av tuberkulose. En sønn: Leif Ronald "Basse" Fredriksen, som vokste opp hos sine besteforeldre John og Anne Tveitan..
3.
Anker Tveitan f. 10/12-1912. Se Strømdal Terrasse 55 under Strømdal.
4. Ivar Tveitan f. 27/11-1914 d. 28/12-2014 g.m. Lilly Amanda f. 12/8-1925 d. 15/10-2003. Han seilte på sjøen i mange år. Bodde først i Stigeråsen på Gulset. 3 barn.
    Bosted 1994: Nyhusv. 14 på Gulset-senteret. Ivar feiret sin 100-årsdag hjemme på Gulset den 27/11-2014 (kilde: Telemarksavisa).
5. Esther Tveitan f. 7/11-1917 d. 17/3-2002 g.m. Lars Magnus Leren fra Aure f. 30/9-1919 d. 26/11-2001 på Gulstein gravsted i Aure kommune. Bodde i Gamlegrensa 10 A på Falkum i 1994.
    Esther Leren er gravlagt på Pollen kirkegård, Skotfoss. Se gravstøtte nedenfor. Ingen barn.
6.
Asbjørn Tveitan f. 16/8-1920. Se Griniv. 30 B under Grini.
7. Georg William Tveitan f. 1923 g.m. Anna Kristine f. 1926. Bosatt i Omdalv. 168 på Skotfoss. 2 barn.
8. Bjørg Tveitan f. 1925 g.m. Arne Eliassen f. 23/9-1917 d. 18/8-1984. Bodde i Gamlegrensa 6 A på Falkum i 1994. 1 barn
9. Alfhild Lillian Tveitan f. 1929 g.m. Karl Johan Mikkelsen fra Danmark. 1 barn. Alfhild Mikkelsen var i 1994 bosatt i Gamlegrensa 10 A på Falkum.

Tusen takk for gode innspill fra hjelpsomme barnebarn!

John Tveitan og kona Anne er gravlagt på Pollen kirkegård ved Skotfoss.


Foto: DIS-Norge v/ Eva Erntsen.

Familie 2.
6/2 "Holmbo" 1910.

Livsforsikringsinspektør, leieboer
Konrad Ingemand Branæs fra Kristiania f. 6/1-1884.
g.m. Minda Johannesen fra Solør f. 6/8-1885.
1. Solveig Marie Branæs f. 1/4-1910 i Kristiania (Oslo).

Denne familien er innflyttere.

Familie 3.
6/2 "Holmbo" 1910.

Anleggsarbeider, leieboer
Elling Thorsen fra Tveit i Kviteseid f. 30/6-1875, s.a. bruksmann Thor Ellingsen.
g. i Solum 28/12-1898 m. Amanda Andersen fra Jorbo församling, Elfsborgs län, Sverige f. 11/10-1877, d.a. arbetare Anders Magnusson.
Forlovere: "Gaardmand Anders Hansen Fjære og gaardmand Theodor Hansen Tingstad."
1. Anders Thorsen f. 11/8-1899 i Solum.
2. Erling Thorsen f. 27/12-1900 i Solum.
3. Albin Thorsen f. 30/12-1902 i Solum.
4. Torbjørg Marie Thorsen f. 7/2-1905 i Solum.
5. Haakon Thorsen f. 5/1-1910 i Gjerpen.

Ved vielsen får vi følgende andre opplysninger: Han ble konfirmert 30/6-1890 i Flåbygd. Ved vielsen bodde de "på Kaasene" i Solum.
Denne familien bodde her i desember 1910. Ekteskapet ble oppløst før 1913.

Amanda Andersdatter ble g2g med Nils Olsen Hagen. Se nedenfor.

Anleggsarbeider
Nils Olsen Hagen (Nils Hagen) fra Hagen under Dyrkoll f. 29/3-1877, s.a. Ole Olsen Hagen.
g. borgerlig i Skien 21/7-1913 m. fraskilte Amanda Andersdatter (se ovenfor) fra Jorbo församling, Elfsborgs län, Sverige f. 11/10-1877, d.a. arbetare Anders Magnusson.
1. Paulus Hagen f. 9/2-1914 d. 30/10-1990 på Hinna i Stavanger. Paulus flytta til Hinna i Stavanger under 2. verdenskrig og ble der g.m. Agathe Kristine f. 17/9-1909 d. 1/11-1994.
    De er begge gravlagt på Hinna kirkegård i Stavanger. Hans fødselsdato er i kirkeboka feilaktig satt til 6/2. Ved konfirmasjonen er det ført inn at foreldrene da fikk retta dette til 9/2.

Dette ekteskapet ble også oppløst. Usikkert når, men etter 1929, da Paulus ble oppført i konfirmasjonslistene som
"Forbredte, men ikke konfirmert", mens de bodde "på Mæla".

Familie 4.
6/2 "Holmbo" 1910.

Tømmerhugger, gråstensmurer, leieboer
Hans Karlsen fra Solum f. 29/8-1883.
g.m. Anne Kirstine f. 6/3-1883 i Gjerpen.
1. Astrid Ingvarda Karlsen f. 3/7-1902 i Gj.
2. Ingerid Kaspara Karlsen f. 5/3-1908.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

2

N. Mæla - Holmbo

Aagot Nilsen, Alf Andreas Nilsen, Randi Johansen og Ivar Nilsen.

0 mark 03 øre


Leieboere her i 1985:

Familie 1.
6/2 "Holmbo" 1985.

Enkemann, leieboer
Kåre Stalsberg fra Porsgrunn f. 17/8-1914 d. 29/5-2000, s.a. Ole Kristian Stalsberg og Lilly Alvilde Larsen.
Se Hobek under Rising
.

Familie 2.
6/2 "Holmbo" 1985.

Leieboer
Wilhelmina Van der Goor
f. 1935.

Familie 3.
6/2 "Holmbo" 1985.

Leieboere
Håvard Vindheim f. 1965.
Andre Vindheim f. 1966.

Huset brant ned mot slutten av 1990-tallet og ble aldri satt opp igjen.


Hoppestadv. 14.
8/101 ”Vium”. Oppført i 1934.


Hoppestadv. 14. Foto: Gard Strøm 11. mars 2014.
 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra avdøde Lars Olsen og hustru Annes eneste og myndige arvinger, ifølge attest, til Oskar Jørgensen for kr. 2.000,
dat. 13/8-1934, tinglyst 7/9-1934 på hus med festetomt."

Hydroarbeider
Oskar Jørgensen Viumdal fra Sandsvær f. 21/8-1884 d. 2/8-1963, s.a. Jørgen Jørgensen og Elise Sophie Nilsdatter Ørbekk
g. 12/1-1908 m. Hanna Marie Jacobsdatter fra Fekjan under Dale i Luksefjell f. 28/5-1887, d.a. Jacob Olsen Fekjan.
1. Edvard Jørgensen Viumdal (Edvard Viumdal) f. 13/2-1908 i Fekjen. Se Hoppestadv. 68.
2. Elisabeth Sofie Jørgensen f. 2/5-1909 i Fekjen.
3.
Martin Jørgensen.
4. Gerd Jørgensen.
5. Ella Jørgensen.
6. Selma Jørgensen.
7. Åse Jørgensen.
8. Grethe Jørgensen.
Eier 1934.

Oskar Jørgensen kjøpte dette huset på leietomt av Lars Olsen Petersborgs arvinger i 1934.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

101

Venstøp - Vium

Oskar Jørgensen

0 mark 05 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 14 (Gnr 8, bnr 101) er overdradd til Gregorius Lyngaas (24.10.1969)."

Gregorius Lyngaas.
Eier 1969. Se Venstøp(5).

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 14 (Gnr 8, bnr 101) er solgt for kr 170.000 fra Gregorius Lyngaas til Jurgen Spehr (14.01.1993)."

Jürgen Spehr.
Eier 1993. Bosatt i Hoppestadv. 16 (nedenfor).

Till Roald Spehr fra Hoppestadv. 16 f. 1979.
Bosatt her i 2008.


Hoppestadv. 16.
8/54 ”Vestli” (av "Stenstuen"). Utskilt fra S. Venstøp(8).


Hoppestadv. 16. Foto: Gard Strøm 11. mars 2014.
 

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Gregorius Halvorsen Venstøp til John Larsen Venstøp med ret til vand for kr. 450, dat. 13., tinglyst 29. juli 1901."
"Skjøde fra John Larsen Venstøp til Knut Hermansen(!) Venstøp for kr. 900, dat. 18., tinglyst 29. juli 1901."

Dette er skjøter på tomta. Husbyggingen ble satt i gang umiddelbart, ifølge låneobligasjoner av samme år (1901).

Arbeider for Løvenskiold, huseier

Knut Hermodsen fra Finesand under Bratterud i Eidsborg sogn i Lårdal pr.gj. f. 18/5-1869 d. 14/5-1951 på Venstøp, s.a. Hermod Knutsen f. 1813 og hans tredje kone Hege Thorsdatter fra Lårdal f. 1835.

g. 14/5-1893 m. Signe Larsdatter fra Sauland f. 14/1-1870 d. 16/11-1950, d.a. husmann Lars Nilsen Lænemoen og Signe Knudsdatter.

1. Herman Thoresius Knutsen (Herman Hermodsen) f. 3/12-1893 på Herre d. 20/12-1967 på Venstøp. Ugift. Se nedenfor.

2. Leonard Knutsen f. 23/4-1896 d. 12/2-1968 g. 12/11-1927 m. Annette Kristine Lund f. 24/6-1906 d. 10/8-1973. Se Mælag. 95.

3. Signe Helgine Knutsen f. 27/12-1899 i Stenstuen d. 6/10-1982 g.m. Ingebret Jensen. Bodde i Hoffgaardsg. 28 i Skien.

4. Gudrun Kaspara Knutsen f. 30/10-1901 i Stenstuen d. 29/4-1978. Bodde på Stenstuen under Venstøp hele sitt liv. Ugift.

5. Hulda Marie Knutsen f. 14/4-1904 i Stenstuen d. ca. 1972 g.m. Martin Gunnulfsen. Bodde på Skjelsvik i Eidanger.

6. Hjørdis Alvilde f. 15/4-1907 i Stenstuen d. 18/11-1918 i Skien av spanskesyken.

7. Klara Synøve f. 30/12-1910 i Stenstuen d. 16/11-1918 i Skien av spanskesyken.
8. Einar Charles f. 22/8-1913
i Stenstuen. Se Doksrød(9) "Furulund".
Eier 1901.

Det ser ut til at denne familien kom til Gjerpen i ca. 1895. Leonard er det første av barna som er født i Gjerpen, i
april 1896. De bodde da på søndre Mæla. I 1901 og framover bodde de på Venstøp.
Faren, Knut, var i klokkerboka feilaktig skrevet som Knut Hermansen både i 1896, 1901 og 1904. Endelig i 1907
klarte klokkeren å skrive Hermodsen. Men i 1911 skrev han navnet like galt igjen. Dette er et av mange eksempler
på at kirkebøkene, også på denne tiden, kan være fulle av feil.

Denne familien har familiegravsted på Gjerpen kirkegård.

Arbeider, huseier
Herman Thoresius Hermodsen
(Herman Hermodsen) herfra f. 3/12-1893 på Herre d. 20/12-1967 på Venstøp.
Herman var ugift. Han skrev seg tidligere for Herman Knutsen.
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

54

Venstøp - Vestli

Herman Knutsen

0 mark 05 øre


Gudrun Knutsen herfra f. 30/10-1901 d. 29/4-1978.
Eier i 1971. Ugift.

Gudrun Knutsen var ugift. Hun arvet dette huset hvor hun hadde bodd hele sitt liv.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 16 (Gnr 8, bnr 54) er overdradd til Jurgen Spehr (06.11.1980)."

Jürgen Spehr f. 1948.
g.m. Gerlinde f. 1942.
1. Till Roald Spehr f. 1979. Se Hoppestadv. 14.
Eier 1980.


Hoppestadv. 18.
8/41 ”En hustomt”. Utskilt fra Venstøp(6) 2. mai 1896.


Hoppestadv. 18. Foto: Gard Strøm 11. mars 2014.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri Panteregister.
"Skjøde fra John Larsen Venstøp til Laurits Andersen paa dette brug og bnr 40 for kr. 800, indeholdene ogsaa bestemmelser om
vandret, dat. sept., tinglyst 15. okt. 1896."
"Skjøde fra Laurits Andersen til Karl Hansen for 1500 kr. med samme vandret, dat. 19. sept., tinglyst 15. okt. 1896."
"Skjøde fra Karl Hansen til Alfred Gabrielsen for kr. 1450.-, dat. 23. juni, tinglyst 12. juli 1905."

Alfred Gabrielsen lånte kr. 1500 av kammerherre Løvenskiold og oppførte dermed huset fra sommeren 1905.

Vekter på Fossum, sliperiarbeider på Myren, huseier
Paul Alfred Gabrielsen fra Tanum i Bohuslän, Sverige f. 8/4-1865 d. okt. 1956.
g. i Oddernes kirke 30/6-1893 m. Elise Olsdatter fra Søntvedt i Siljan f. 14/1-1869 d. okt. 1954, d.a. Ole Guttormsen og Karen f. Kløverød.
1. Johan Erling Gabrielsen (Erling Gabrielsen) f. 4/11-1893 i Oddernes d. 25/1-1969. Var gift og bodde på Notodden i mange år. Gravlagt alene på Nordre gravlund i Skien.
2. Olga Elisabeth Gabrielsen (Elisabeth Gabrielsen) f. 10/11-1897 i Oddernes d. 27/7-1980. Ugift.
3. Gudrun Sofie Gabrielsen f. 12/9-1899 i Skien, frisørdame, g.m. barbermester Skattum. bodde på Haslum i Bærum.
4. Dagmar Kirstine Gabrielsen f. 27/12-1901 i Gjerpen, frisørdame, g.m. Reidar Johannesen. Bodde på Stabekk i Bærum.
5. Anna Helene Gabrielsen f. 22/3-1903. Overtok huset. Se nedenfor.
6. Maren Katarine Gabrielsen f. 10/4-1906.
7. Hans Arthur Gabrielsen f. 15/6-1908 i Gjerpen d. 27/6-1999. Sjømann. Ugift. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Eier 1905. 

Se Folketellingen for Gjerpen 1910.

De gamle og datteren Olga Elisabeth er gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Alfred Gabrielsen 1953.                     Elise Gabrielsen 1951.

Kilde: Luksefjellminner nr. 13 (Skavan miniforlag) v/ Hans Aas.

 

 

 

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 8

41

Venstøp - En Hustomt

Alfred Gabrielsen

0 mark 03 øre


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993: "Andel av Hoppestadvegen 18 (Gnr 8, bnr 41) er overdradd til Anne Helene Helmundsen (09.07.1957)."

Byggmester
Johan Helmund Helmundsen (Johan Helmundsen) fra Mæla f. 28/5-1884 d. 31/3-1968, s.a. Hans Helmundsen. Se Familie 51 - Mæla 1891.
g.m. Anna Helene Gabrielsen herfra f. 22/3-1904 d. 30/1-1995.
1. Kjell Helmund Helmundsen f. 1937. Se Århusv. 91 under Falkum.
2. Marit Helene Helmundsen f. 1938 g.m. Kåre Olsen. Se Luksefjellv. 164 under Grini.
Eier 1957.

Det var kona som sto som eier av eiendommen.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 18 (Gnr 8, bnr 41) er overdradd fra Anne Helene Helmundsen til Marit Helene Olsen og
Kjell Helmund Helmundsen
(23.08.1995)."
Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 18 (Gnr 8, bnr 41) er overdradd for kr 105.000 fra Kjell Helmund Helmundsen til
Marit Helene Olsen
(23.08.1995)."

Marit Helene Olsen (Helmundsen) herfra f. 1938.
Eier 1995.

Hun bodde her alene i 1985 og i 1994. Huset er i 2014/15 ikke bebodd.


Hoppestadv. 21.
8/9 ”Buslåtten”.

Se Venstøp(9) ”Buslåtten”.


Hoppestadv. 24.
8/40 ”Solbakken”.

Matrikkelforslaget av 1950: "Solbakken. Leif Arnold Gundersen. Skyldmark: 0 mark 4 øre."

Leif Arnold Gundersen (Leif A. Gundersen) f. 5/2-1908 d. 29/4-1971.
g.m. Steffi Flohr f. 22/6-1913 d. 5/6-1992.
1. Yngve Flohr Gundersen f. 1946.
Eier før 1950.

De er begge gravlagt på Pollen kirkegård ved Skotfoss.

Eiere i 1971: "Leif Gundersens arvinger."

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 24 (Gnr 8, bnr 40) er overdradd til Sølvi Flohr (04.04.1990)."


Hoppestadv. 28.
8/107 ”Solbakken”. Byggeår 1947.

Matrikkelforslaget av 1950: "Solbakken. Herman Hansen. Skyldmark: 0 mark 03 øre."

Karl Herman Hansen fra Oklungen i Eidanger f. 12/6-1902 d. 22/11-1983, s.a. Hans Olausen og Karen f. Ragnhildrød.
g.m. Marie Elisabeth Skilbred fra Petersborg under Mæla f. 6/11-1906 d. 28/5-1987, d.a. Martin Ingebretsen Skilbred.

Herman og broren Alfred, i nabohuset, giftet seg med hver sin søster.

Fra Grunnboka: "
Andel av Hoppestadvegen 28 (Gnr 8, bnr 107) er overdradd til Jan Kjell Enggrav (08.07.1977)."

Jan Kjell Enggrav f. 1944.
g.m. Solveig Elisabeth f. 1949.
1. Sten Enggrav f. 1971.
2. Kine Enggrav f. 1974.
Eier 1977.


Hoppestadv. 30.
8/104 ”Fredly”.

Matrikkelforslaget av 1950: "8/104 Fredly. Sigurd Eriksrød. Skyldmark 0 mark 3 øre."

Sigurd N. Eriksrød (Sigurd Eriksrød) fra Luksefjellv. 766 under Eriksrød f. 9/9-1907 d. 18/1-1985, s.a. Nils Sigurdsen Eriksrød.
g.m. Tone f. 10/4-1908 d. 29/4-1997.
1. Einar Eriksrød f. 1935. Se nedenfor.
Eier før 1950.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Einar Eriksrød herfra f. 1935, s.a. Sigurd Eriksrød.
g.m. Astrid.

Denne familien flyttet til Rjukan. Einar Eriksrød er i 2010 bosatt i postnr. 3660 Tinn.

Fra Grunnboka: "
Andel av Hoppestadvegen 30 (Gnr 8, bnr 104) er overdradd for kr 100.000 til Rolf Isaksen (27.09.1985)."

Rolf Isaksen f. 1956.
Eier 1985.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 30 (Gnr 8, bnr 104) er solgt for kr 890.000 fra Rolf Isaksen til Svein Brekke (21.07.1994)."


Hoppestadv. 32.
8/103, ”Sollia”. Byggeår 1937.

Sjåfør i Landmannsforeningen
Alfred Karenius Hansen (Alfred Hansen) fra Fossum f. 20/8-1895 i Oklungen i Eidanger, s.a. sliperiarbeider Hans Olausen og Karen Ragnhildrød.
g. 21/7-1923 m. Anna Gurine Skilbred fra Petersborg under Mæla f. 4/7-1899 i Skien, d.a. Martin Ingebretsen Skilbred.
Forlovere: "Hans P. Håvet og Anna Håvet. "
1. Kjell Sigurd Hansen f. 14/4-1926. Overtok huset.
Eier 1937.

Alfred og broren Herman, i nabohuset, giftet seg med hver sin søster.

Matrikkelforslaget av 1950: "Sollia. Alfred Hansen. Skyldmark: 0 mark 4 øre."

Kjell Sigurd Hansen herfra f. 14/4-1926 d. 10/12-1984, s.a. sagarbeider Alfred Karenius Hansen.
g. 6/8-1955 m. Mary Andrea Århus fra Skien f. 18/8-1928 i Vrådal d. 5/3-2008, d.a. skogarbeider Jon Torsteinsson Århus.
1. Liv Ellen Hansen.
2. Marianne Hansen.
3. Jorunn Hansen.

Foreldrene bodde i Holla da Kjell Sigurd ble døpt i Gjerpen krk. 27/6-1926. Da de giftet seg var Mary Andrea tannlegeassistent
i Skien. Han var ekspeditør ved ”drosjebilsentral” og bodde på Venstøp. Alfred Karinius Hansen var lagerarbeider i 1955.
Kjell S. Hansen eide ingen tomt her iflg. matrikkelen 1950. Familien bodde her i 1969 og 1994.

Fra Grunnboka: "
Hoppestadvegen 32 (Gnr 8, bnr 103) er solgt for kr 620.000 fra Mary Andrea Hansen til
Geir Olav Tveit og Lise Karine Berglund Tveit (03.11.1995)."

Geir Olav Tveit f. 1967.
g.m. Lise Karine Berglund f. 1970.
1. Simen Tveit.
Eiere 1995.

Denne familien bodde tidligere (i 1994) i Håvundv. 140.


Hoppestadv. 34.
8/77 ”Fagerli”. Oppført ca. 1913.

Matrikkelforslaget av 1950. "8/77 Fagerli. Eier: Karl Bunkholt. Skyldmark: 0 mark 8 øre."

G.br., skogsarbeider
Kittil Sigurdsen Bjørndalen fra Ulefoss f. 20/10-1848 d. 28/11-1912, s.a. Sigurd Gundersen Dalen og hans 3. kone Oline.
g1g 9/11-1874 m. Anne Maria Gundersdatter fra Kåsa under Dyrkold f. 2/12-1850 d. 28/4-1881 på Bjørndalen, d.a. Gunder Olsen Kaasa.
g2g 8/6-1884 Oline Gundersdatter fra Kåsa under Dyrkold f. 1/5-1853 d. 16/3-1929, d.a. Gunder Olsen Kaasa.

Se denne familien i Bjørndalen(A) under Bø.

Da Kittil giftet seg første gang i 1874 bodde han på Rød under Kise. Anne Maria oppholdt seg hjemme på
Kåsa under Dyrkoll. Hans første første kone døde i barselseng på Bjørndalen u. Bø i 1881. Kittil giftet seg 3
år senere med hennes søster.

Som de fleste som arbeidet i skogen for Løvenskiold flyttet de en del rundt. De bodde bl.a. på Nisterød under Bø.
Kittil Sigurdsen bodde fra 1906 på Åsen under Fossum. Han kjøpte deretter tomta som ble Hoppestadv. 34 i ca. 1913.

Karl Johan Bunkholt f. 25/12-1907 d. 19/1-1964.
g. 19/1-1935 m. Kristine Olivia Kittilsen herfra f. 25/10-1909 d. 12/5-1965.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 34 (Gnr 8, bnr 77) er overdradd til Bjørn Simon Bunkholt (11.08.1966).
Overdragelsen omfatter også andel av Bølebrekka 8 (Gnr 68, bnr 11)."

Bjørn Simon Bunkholt f. 1946.
g.m. Edel Marianne Venstøp fra Åsen(1) f. 1952, d.a. Hans Mikael Venstøp.
1. Christine Bunkholt f. 1981 g.m. Kjetil Dale fra Venstøp.
2. Bjørn Kjetil Bunkholt f. 1983.
Eier 1966.

Fra Grunnboka: "
Hoppestadvegen 34 (Gnr 8, bnr 77) er solgt for kr 1.100.000 fra Bjørn Simon Bunkholt til Bjørn Kjetil Bunkholt og Susanne Eriksen (23.02.2010)."


Hoppestadv. 44.
8/48 ”Solli”.

2 små koselige gamle hus malt i gult og hvitt (2015).

Utskilt fra Venstøp(4) 1. nov. 1898.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr IV 1, side 277a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Karl Olaussen Rød til Gunulf Hansen for kr. 850, dat. 15. sept. 1899, tinglyst 28. sept. 1912 for tomt og hus."
"Skjøte fra John Knudsen Venstøp til Halvor Olsen paa denne tomt for kr. 350, med paategnet samtykke, i skjøtningen fra Gunulf Hansen
Venstøp
, som hjemmelsindehaver til huset, samt med paategnet kvittering for den paa tomten hvilende aarlige avgift med panteret etc.,
dat. 13., tinglyst 14. april 1915, med forpligtelse for kjøperen til gjærdehold."

Arbeider, sjauer
Gunnulf Hansen
fra S. Ingolfsland(1) i Dal sogn, Tinn f. 29/1-1854, s.a. Hans Østensen "Ingulfsland" og Signe Gunnufsdatter. På Ingolfsland, Dal sogn i 1865.
g. i Tuddal kirke 8/6-1891 m. enke Gunhild Pedersdatter Dalen fra Tuddal f. 20/7-1856 på Vernes (Varnes?) i Tuddal, d.a. Peder Torjusen Dalen og Gunhild Olsdatter.
Forlovere: "Ketil H. Bondal og O. Olsen Brække."
1. Signe Hansen f. 10/5-1892 på Lia i Tuddal.
2. Gunhild Hansen f. 18/1-1895 på Viken i Tuddal.
Eier av hus 1899. Festetomt.

Enslig losjerende i 1900: Tømmerhugger Hølje Olsen (Helge Olsen) fra Hjartdal f. 1879. Dette er Gunhilds søn fra
hennes første ekteskap.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

48

Venstøp

Solli

Gunnulf Hansen

0 mark 07 øre

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr IV 1, side 277a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Gunnulf Hansen Venstøp til Halvor Olsen paa et ham tilhørende hus for kr. 700, med forbehold for selger og hans hustru til
livstids husly i huset, nemlig uhindret bruk av en stue med adgang til kjøkken og foruden ydre rom, dat. 30. nov. 1920, tinglyst 30. juli 1921 og
med Halvor Olsens paategnede vedtagelse av skjøtet."

Halvor Olsen.
Eier 1920.

Rettighetene avlyst 19/3-1928.
"Skjøte fra Halvor Olsen til Anne Olsdatter Øverby for kr. 4000, dat. 7/1-1928, tinglyst 27/1-1928."

Peder Øverby.
g.m. Anne Olsdatter.
Eier (Anne Olsdatter) 1928.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr IV 1, side 277a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Anne Olsdatter Øverby, med mannen Peder Øverbys paategnede samtykke, til Trygve Christiansen for kr. 4.500,
dat. 21/3-1929, tinglyst 5/4-1929."

Tredreier
Trygve Kristiansen
f. 20/8-1892 d. 28/9-1964.
g.m. Anna Kathrine Nilsen f. 24/1-1896 d. 13/3-1967.
1. Hjalmar Kristiansen f. 27/7-1920 på Venstøp. Se Christen Lundsv. 9 under Århus.
2. Rolf Kristiansen f. 6/8-1923 d. 24/11-1990. Bodde her i 1985.
Eier 1929.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 8

48

Venstøp - Solli

Trygve Christiansen (Trygve Kristiansen)

0 mark 07 øre

 Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 44 (Gnr 8, bnr 48) er overdradd for kr 150.000 til Finn Arild Johannessen (08.12.1988)."

Finn Arild Johannessen.
Eier 1988.


Hoppestadv. 48.
8/39 ”Solheim”. Oppført ca. 1895.

Utskilt fra Venstøp(4) 1. nov. 1898.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr IV 1, side 268a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Fæstebrev fra John Knudsen Venstøp til A. Zakariassen på dette brug mod aarlig afgift 30 kroner, hvorfor Panteret forbeholdt for indtil
60 kroner, samt derhos forbeholdt forkjøbsret, dat. og tinglyst 3. august 1895."

"Skjøde fra John Knudsen Venstøp til Andreas Zakariassen på dette brug og bnr 45 for kr. 1000 og med pligt for kjøberen at holde sin
eiendom forsvarlig indhegnet, dat. 18. mai, tinglyst 4. juni 1897."

Murmester hos Løvenskiold
Andreas Zakariassen fra Fossum f. 13/5-1856 d. før sept. 1936, s.a. Zacharias Nilsen fra Bredgangen (”Breigangen”). Se Familie 18 - Fossum 1845.
g. 10/8-1879 m. Marja Stina Johannesdatter fra Värmland i Sverige f. 29/6-1857 d. 12/9-1936, d.a. Johannes Andersson Högseter fra Dalsland og Rebekka Tollesdatter.
Forlovere: "Brudens fader og August J. Fossum."
1. Johan f. 11/3-1880 på Venstøp.
2. Karl Richard Zakariassen f. 8/10-1881 på Fossum d. 8/1-1958. Murmester. Gravlagt på Gamle Aker kirkegård i Oslo. Ugift.
3. Svend August Zachariassen f. 18/6-1883 på Fossum d. 22/11-1956 i Brevik g.m. Astrid Eriksen f. 5/12-1891 d. 5/5-1982. Han ble også murmester. Bodde i Nygata 6 på Øya i Brevik. Han skrev seg for August Zachariassen.
    Barn 1. Ella Serine Zachariassen g.m. Edvard Johannes Bø. Se Vestre Bø.
    Barn 2. Eva Marie Zachariassen. Ugift.
    Barn 3. Liv Bergliot Zachariassen g1g m. Finn Harestad. Barn: Grethe Harestad g.m. Bjarne Steinar Ødegaard. Liv Bergliot ble g2g m. Kåre Andersen.
4. Elisabeth Zakariassen f. 2/2-1885 på Falkum. Gift Haller(?). Bodde i Oslo.
5. Johan Zakarias Zakariassen f. 14/4-1887 på Bakken i Skien. Overtok dette huset. Flyttet siden til Ø. Porsgrunn.
6. Rebekka f. 1889 i Skien.
7. Sakæus f. 1891 i Skien d. 7/10-1898 på Venstøp.
8. Johannes Zachariassen f. 10/9-1892 i Skien (døpt i Gjerpen 24/9-1907) d. 19/9-1965 i Oslo g.m. Mimmi Aalen f. 5/10-1893 d. 3/4-1976. 5 døtre. Bodde på Bryn i Oslo. Gravlagt ved Østre Aker kirkegård.
9. Sverre Zakariassen f. 9/12-1894 (døpt i Gjerpen 24/9-1907).
10. Karen Zakariassen f. 25/6-1896 g.m. Lars Martin Helleberg. Se Venstøphøgda 160 under Venstøp.
11. Ruth Zakariassen f. 16/3-1898 g.m. Anders Nilsen Hoppestad. Se Hoppestad(3).
12. Borghild f. 2/9-1900 d. 15/11-1900 på Venstøp. Døde av lungebetennelse ifølge kirkeboka.
Huseier 1895. Festetomt.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

39

Venstøp

Solheim

Andreas Zakariassen

0 mark 08 øre

8 45 ditto ditto ditto 0 mark 06 øre

 

Se Folketellingen 1910.

Denne familien bodde på Bakken/ Falkum i Skien fra ca. 1884 - 1893. I folketellingen 1900 for Gjerpen var det nevnt
at Andreas var gårdbruker og murmester.
Andreas Zakariassens familiegravsted ligger på Gjerpen kirkegård. 

I klokkerboken for Gjerpen 1936 er teksten ved Marjas begravelse: "Marja Stine Zachariassen, murmesters enke."
(Dermed bør Andreas sin død være før 1936 og ikke 1941 som jeg har fått opplyst tidligere. G.S.)

Sønnen Johan Zakariassen f. 1887 hadde eiendommen i 1950. Han var fabrikkmester på Hydro.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr IV 1, side 268a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Eksekution hos A. Zakariassen til Karl Zakariassen for kr. 915,60, afholdt 12., tinglyst 23. marts 1900."
"Udpantning for gaardsskat 1901 kr. 2,58, tinglyst 12/3-1902. Aflyst 16/7-1902."
"Executionsforretning hos A. Zakariassen til Ole Sigurdsens (Eriksrøds) Stenhuggeri ved Sagfører Larsen for kr. 54,10 i fordring i
denne eiendom og bnr 45, afholdt 15., tinglyst 27. sept. 1902. Aflyst 14/7-1909."
"Executionsforretning hos A. Zakariassen til Ole O. Røsland ved Sagfører Holm for kr. 55,16, heri, i bnr.45, afholdt 27/10, tinglyst
5/11-1902. Aflyst 14/7-1909."
"Executionsforretning hos A. Zakariassen til Kæmner Sigurdsen for Karl Kongerøds enke, heri og i bnr 45, afholdt 16., tinglyst
28. marts 1905. Aflyst 14/7-1909."

Det var enda 3 ekskusjonsforretninger, inntil han lånte kr. 2700.- i Gjerpen Sparebank den 14/7-1909. Da betalte han ut alt han skyldte.

 

Kilde: Varden 7/8-1929.
Andreas og Marie Zachariassen.
Et kjent og aktet ektepar i Gjerpen, murmester Andreas Zachariassen Venstøp og hustru Marie, født Andersen, kan førstkommende lørdag 10. august feire sitt gullbryllup. Murmester Zachariassen er født og oppvokst på Fossum. Hans hustru er svensk født. De blev ektevidd i Gjerpen kirke 10. august 1879. Før byens brand i 1886 flyttet de til Skien, hvor de bodde i flere år. Murmester Zachariassen var her med på opførelsen av de fleste større gårde efter byens brand. I 1893 kjøpte han tomt på Venstøp, ryddet og bygget sitt hjem og her har de da siden bodd. Murmester Zachariassen har nu i en lang årekke vært i Løvenskiolds tjeneste - som fast ansatt murmester. Omkring sin vakre gård på Venstøp, hvor der før bare var en stenet li med vildnis, har han selv anlagt have, som det er en fryd å se. Han har da også fått mange påskjønnelser for sitt rydnings- og havedyrkingsarbeide, således ikke mindre enn tre diplomer. I sine yngre år deltok murmester Zachariassen adskillig i det kommunalpolitiske liv, således har han bl.a. vært medlem av herredsstyret, takstmann etc. Begge er svært religiøst interessert.
De har i sitt ekteskap hatt 12 barn, hvorav 9 lever, nemlig 5 sønner og 4 døtre.
Gullbrudegommen er 74 år og gullbruden 72 år gamle. Begge er friske og kjekke for sin alder. Murmester Zachariassen er fremdeles i ful aktivitet og stadig på farten. Han sykler frem og tilbake fra sitt arbeide, om det så er helt opp til Luksefjell.”

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr IV 1, side 268a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Andreas Zakariassen til Karl Zakariassen paa dette bruk og bnr 45 for kr. 4.300, dat. 10., tinglyst 14. okt. 1911."
"Skjøte fra Karl Zachariassen til Andreas Zakariassen for kr. 4.300 paa dette bruk og bnr 45, udatert, tinglyst 27. juni 1925."
"Skjøte fra Andreas Zakariassen til frøken Ruth Zakariassen på dette bruk og bnr 45 for kr. 6.000, med forbehold av fritt hus,
varig husly for selger og hustru, verdsatt til kr. 1.500 for 5 år, dat. 18/8-1934, tinglyst 7/9-1934."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 8

39

Venstøp - Solheim

Johan Zachariassen

0 mark 08 øre

 8 45 ditto ditto 0 mark 06 øre

 

Fabrikkmester ved Norsk Hydro
Johan Zakarias Zakariassen
herfra f. 14/4-1887 d. 3/11-1857. Gravlagt i Ø. Porsgrunn.
Eier før og i 1950. Bodde i Ø. Porsgrunn.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 48 (Gnr 8, bnr 39) er overdradd til Einar Tangen (21.12.1955)."

Einar Tangen f. 24/4-1912 d. 26/12-1978.
g.m. Magnhild f. 6/7-1913 d. 17/12-2003.
Eier 1955.

Fra Grunnboka: "
Hoppestadvegen 48 (Gnr 8, bnr 39) er solgt for kr 115.000 fra Magnhild Tangen til Finn Arild Johannessen (17.07.1991),
Salget omfatter også andel av Gnr 8, bnr 270."

Finn Arild Johannessen f. 1953.
og Silke Becker.

Johannessen var bosatt her i 2008. Johannessen bodde i 1994 i Haveveien på Falkum.


Hoppestadv. 68.
8/43 ”En hustomt”.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Fæstebrev fra B. Taraldsen til Halvor Johnsen og hustru samt børn paa dette brug mod aarlig afgift 19 kr. med Panteret i hus og tomt,
herfor hvorhos omlægging af tomten paahviler fæsteren, dat. 30. juni, tinglyst 2. december 1896."
"Skjøde fra Halvor Johnsen til Haakon Haakonsen for 500 kr., dat. november, tinglyst 8. november 1899."
"Fuldmagt samtidig tinglyst for Hans Gulset til at udstede foranstaaende skjøde, dat. 9. september 1899." 

Halvor Johnsen.

Gråsteinsmurer
Haakon Haakonsen fra Fillipstad i Värmland i Sverige f. 26/9-1861 d. 29/2-1940, s.a. Haakon og Ingeborg Sandin.
g.m. Selma Johansdatter Bechström fra Bohuslän i Sverige f. 14/12-1866 d. 17/3-1946, d.a. Johan Martin Beckström (1836-1929).
1. Ida G. Haakonsen f. 16/3-1886 i Sverige d. 13/10-1968 g.m. Johannes Kittelson. Bodde i Roseau, Manitoba, Canada.
2. Haakon Haakonson f. 23/6-1887 i Sverige d. 18/11-1960. Bodde i Sauk Rapids, Minnesota, USA.
3. Hilmar Haakonsen f. 11/9-1888 i Gjerpen. Leide i mange år rom på Venstøp(36).
4. Ingeborg Haakonsen f. 29/6-1890 i Skien.
5. Martin Haakonsen f. 23/8-1892 i Skien d. 23/8-1951. Emigrerte til Amerika. Han ankom Ellis island alene den 28/5-1913 fra Skien (21 år gml).
6. Karl Haakonsen f. 29/12-1894 i Skien d. 9/7-1963 g. i Gjerpen 7/11-1925 m. Maggi Fritsine Moen f. 23/6-1898. Bodde i Skien.
7. Emma Haakonsen f. 11/9-1897 i Skien d. 4/5-1955 g.m. Olav Svanajord. Bodde i Skien. Ingen barn.
8. Olaves f. 21/3-1898 i Skien d. juni 1898 i Skien.
9. Georg Haakonsen f. 22/5-1899 i Skien d. 27/8-1963 g.m. Anna Larsen. Bodde i Skien.
10. Olivia Haakonsen f. 15/8-1902 i Gjerpen d. 12/6-1944 g.m. Nefton Ekeren. Bodde i Skien.
11. Gudrun Haakonsen f. 7/9-1905 d. 10/5-1987 g.m. Edvard Viumdal f. 13/2-1908 på Fekjan under Dale i Luksefjell.
Eier 1899.

Haakon Haakonsen kjøpte eiendommen av Halvor Johnsen i 1899.
Familien bodde tidligere 10-12 år i Skien.

En stor takk til Jan-Kristian Viumdal for hjelp med denne familien!

Montør
Edvard Viumdal fra Hoppestadv. 14 under Venstøp f. 13/2-1908 på Fekjan under Dale i Luksefjell d. april 2000, s.a. Oskar Jørgensen.
g.m. Gudrun Haakonsen herfra f. 7/9-1905 d. 10/5-1987, d.a. Haakon Haakonsen. Se ovenfor.
1. Jan-Kristian Viumdal f. 1944 g.m. Maria Ramselien fra Vegusdal f. 1947.
Eier 1948.

Edvard Viumdal (tidligere Edvard Jørgensen) overtok huset etter sin svigerfar Haakon Haakonsen i 1948.
Gudruns søster, Ingeborg, var gift med Oskar Jørgensen som bodde på Petersborg under Mæla.
Edvard Viumdal flyttet til Gamlegrensa 8 i Skien da han ble enkemann i 1987.

Matrikkelforslaget av 1950: "Gudrun Viumdal. Skyldmark: 0 mark 4 øre."

Odd Sverre Lundeberg f. 1960.
g.m. Susan Marianne f. 1961.
Eiere 1987.

Fra Grunnboka: "
Andel av Hoppestadvegen 68 (Gnr 8, bnr 43) er overdradd for kr 365.000 til Susan Marianne Lundeberg og
Odd Sverre Lundeberg
(24.11.1987)."


Hoppestadv. 77.
8/49 ”Breidablik”.

Endret til Fossumhaugen 12 etter 1985. Se der.

Familien Honerød.


Hoppestadv. 78.
8/83.

Eier 1950: Solum kommune.

Arbeider
Jørgen Halvorsen fra Hustvedtstranda i Solum f. 2/12-1897 i Drangedal d. 17/2-1972, s.a. fabrikkarbeider ved papirfabrikk Halvor Jacobsen fra Nissedal og Maria Larsdatter fra Kviteseid.
g.m. Angnis G. f. 15/9-1899 d. 27/12-1974.
1. Gerd Halvorsen g.m. NN. Bodde i Valebø?
2. Dagny Halvorsen.
3. Ruth Halvorsen f. 1938.
4. Ingerid Halvorsen.
5. Thorleif Halvorsen.

Denne familien skal ha bodd her i 1945. De bodde her også i 1969. Av Matrikkel-forslaget av 1950, kan jeg ikke se
at Jørgen Halvorsen eide noen hustomt på Venstøp. De har nok derfor leid huset. Eller kjøpt det senere.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Dette huset var eid av familien Taraldsen da det brant ned rundt 1984/85. Se M. Venstøp(15).
Huset hadde i flere år fungert som utleiebolig.


Hoppestadv. 80.
8/50,67. ”Brattalid”.


Det opprinnelige Hoppestadv. 80, som nå er borte. Innsendt av Tone Fosseide Olsen 2014.

Møllearbeider ved Skien Aktiemølle A/S
Kristian Flata (Kristian Hansen Flata) fra Flata under Fossum f. 6/3-1872 d. 16/3-1954 på Venstøp, s.a. Hans Olsen Flata.
g. 9/11-1897 m. Karoline Marie Nilsdatter fra Kjøllebrønn i Sannidal f. 12/11-1874 d. 2/10-1944 på Venstøp, d.a. Nils Nilsen Brann/ Kjøllebrønd fra Sverige og Berte Gulliksdatter Koltvedt fra Kilebygda.
1. Maggi Mathilde f. 27/3-1899 d. 21/12-1912.
2. Borghild Margrethe f. 5/3-1901 d. 20/3-1902.
3. Borger Martinius f. 26/4-1903 d. 17/6-1904 på Venstøp. Døde av bronkit ifølge kirkeboka.
4. Hanna Nilette Flata f. 21/6-1905 g.m. Otto Sigurdsen. Se Fossumhaugen 7 under Venstøp.
5. Borghild Margrethe Flata f. 8/11-1909 g.m. Johan Martin Olsen. Se nedenfor.
6. Georg Mathias f. 1/9-1912 d. 1/8-1913.

Karoline var i tjeneste på Fossum før de giftet seg. Kristian var havearbeider på Fossum.
Siden jobbet han på Myren tresliperi før han begynte på ”Mølla” i Skien.

Matrikkelforslaget av 1950: "Brattalid. Kristian Hansen Flatha. Skyldmark: 0 mark 19 øre."

Johan Martin Olsen fra Trondheim f. 9/2-1910 d. 1983 på Geilo.
g.m. Borghild Margrethe Flata herfra f. 8/11-1909 d. 28/2-1979.
1. Kjell Kristian Olsen (Kjell Olsen) f. 10/1-1938. Se nedenfor.

Ekteskapet ble oppløst før 1969. Johan M. Olsen flyttet til Geilo.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 80 (Gnr 8, bnr 50) er overdradd til Kjell Kristian Olsen (22.01.1981).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 67."

Unionarbeider
Kjell Kristian Olsen (Kjell Olsen) herfra f. 10/1-1938 d. 5/6-2019.
g.m. Turid Fosseide f. 1938.
1. Line Fosseide Olsen f. 1969.
2. Tone Fosseide Olsen f. 1975.
Eier 1981.

Kjell Olsen bygde nytt hus litt lenger syd på eiendommen.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 80 (Gnr 8, bnr 50) er solgt for kr 700.000 fra Kjell Kristian Olsen til Jan Erik Nikolaisen (23.08.1995).
Salget omfatter også Gnr 8, bnr 67."

Jan Erik Nikolaisen f. 1965.
g.m. Hege Steinbakken fra Stulenv. 136.
1. Katrina Nikolaisen.
Eier 1995.


Hoppestadv. 81.
8/174.

Einar Gløsmyr fra Hoppestadv. 404 under Hoppestad f. 1930, s.a. Hans Gerhard Gløsmyr.
g.m. Solveig Dyrendal fra Fossumhaugen 12  f. 2/1-1932 d. 13/6-2015, d.a. Bjarne Dyrendal.
1. Øyvind Gløsmyr f. 1951. Bosatt i Gamlegrensa på Falkum.
2. Eva Gløsmyr f. 1956 g.m. Karl Henrik Klavenes f. 1962. Bosatt på Gulset.
    Barn 1. Caroline Klavenes f. 1997.

Fra Grunnboka: "Hoppestadvegen 81 (Gnr 8, bnr 174) er solgt for kr 1.425.000 fra Solveig Gløsmyr til Bjørn Inge Hansen og Jane Norheim (23.09.2009).
Salget omfatter også Gnr 8, bnr 192. Salget omfatter også Gnr 8, bnr 193. Salget omfatter også Gnr 8, bnr 235."


Hoppestadv. 87 og 89.
8/60 "Løvstad".

Gård. Se Venstøp(60) "Løvstad".


Hoppestadv. 108.
8/53 ”Bilidt”. Kjøpt av Gjerpen kommune i 1945.

Sjåfør
Olaf Nykås
fra Fjågesund i Kviteseid f. 14/3-1908, s.a. Mikkel og Gro Nykaas. Se Gløsmyr.
g.m. Dorthea Brennseter fra Brennseter under Mo f. 10/8-1903 d. 16/8-1974, d.a. Gunder Pedersen Brennseter.
1. Magne Nykås f. 1934. Bosatt på Notodden.
2. Gunnar Nykås f. 1936. Se Fossumhaugen 5 under Venstøp.

Matrikkelforslaget av 1950: "Billidt. Olaf Nykås. Skyldmark: 0 mark 02 øre."

Olaf Nykaas sin mor, Gro Nykaas døde i Gjerpen 24/8-1969. Hun var født i Fjågesund 17/3-1881.
Hennes mann, Mikkel Nykaas, døde tidligere i Fjågesund.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 108 (Gnr 8, bnr 53) er overdradd for kr 90.000 til Tom Roger Nykås (08.09.1986)."

Tom Roger Nykås fra Fossumhaugen 5 under Venstøp f. 1958, s.a. Gunnar Nykås.
Eier 1986.


Hoppestadv. 109.
8/74 ”Foreningen”.

Her holdt "Opphaugen Handelslag" til. Opprinnelig navn: "Fossum handelsforening".


Avfotografert av gammelt prospektkort fra Per Erboe Rougtvedts samlinger.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Sofie Abrahamsen Venstøp til Fossum Handelsforening for kr. 500, dat. 16. sept., tinglyst 13. nov. 1912."

Matrikkelforslaget av 1950: ”Fossum Handelsforening. Skyldmark: 0 mark 07 øre."

Harry Gløsmyr fra Venstøphøgda 147 f. 1942, s.a. Harald Gløsmyr.
g.m. Grethe Rød f. 30/9-1943 d. 7/11-2014.
1. Tone Gløsmyr f. 1963.
2. Hanne Gløsmyr f. 1965.

Handelsforeningen og huset til Harry Gløsmyr brant ned til grunnen i 1973.
På Gløsmyrs eiendom ble nytt hus oppført.

Fra Grunnboka: "
Hoppestadvegen 109 (Gnr 8, bnr 74) er solgt for kr 1.100.000 fra Harry Gløsmyr til Bjørn Ødegård og Turid Marie Leikvoll (24.04.1998)."
Fra Grunnboka: "
Andel av Hoppestadvegen 109 (Gnr 8, bnr 74) er overdradd fra Bjørn Ødegård til Turid Marie Leikvoll (14.06.2002)."


Hoppestadv. 130.
8/68 ”Doksrød”. Utskilt fra Venstøp(34) 15/5-1907.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Kristian Pedersen Venstøp til Kristian Markussen for kr. 250.-, dat. 2/3-1908, tinglyst 12/5-1909."


"Skjøte fra Kristian Markussen til Jacob Olsen Aas på bnr 34c med vandret fælles med nordre Venstøp i den ved delet værende
brønd og med forpligtelse til Gjærdehold, dog saaledes at nordre Venstøps eiers kjørevei til brønden ikke hindres, for kr. 2000.-,
dat. 7., tinglyst 14. oktober 1911."

"Skjøte fra Jacob Olsen Aas til Ingeborg Nilsen Aasen for kr. 2100,00 med pligt for kjøberen til å holde gjerde om parcellen, dog
så at eieren av nordre Venstøp ikke hindres i sin kjørevei til den i delet værende brønn, som benyttes i fellesskap, dat. 5., tinl. 16. feb. 1921."

Jacob Olsen Aas.
Eier 1911. Se S. Ås(B).

Skogsarbeider
Håkon Johnsen fra Orekåsa(A) under Oterholt f. 14/1-1898 d. 25/10-1980, s.a. Hans Johnsen Orekaasa.
g1g m. Magda Knutsen f. 11/8-1895 i Arendal d. 20/3-1924.
g2g 22/8-1929 m. Ingeborg Aasen fra Ås(2) f. 18/7-1896 d. 31/5-1987, d.a. landhandler Nils Isaksen Aasen.
Forlovere: "John Rød, Fossum og Hansine Rød, Fossum."
1. Kåre Johnsen f. 1923.
Barn i 2. ekteskap:
2. Henry Johnsen f. 1930.
3. Ivar Johnsen f. 1932.

Matrikkelforslaget av 1950: "8/68 Doksrød. Eier: Ingeborg Nilsen Aasen. Skyldmark: 0 mark 03 øre."


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Hoppestadvegen 130 (Gnr 8, bnr 68) er overdradd for kr 195.000 til Dag Henning Johnsen (26.05.1988)."

Dag Henning Johnsen f. 1963.
Eier 1988.

Se også Hoppestadveien under Hoppestad.


Jernverksveien
Under gård nr. 8 Venstøp.

| Fossumhaugen | Fossumveien | Hoppestadveien | Jernverksveien | Smieveien | Venstøpbakken | Venstøphøgda | Århusveien |

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Jernverksv. 1. (Tidligere: Hoppestadv. 107).
8/33 ”Svensjordet”. Utskilt fra Venstøp(32) i 1881.

Dette huset fungerte som fattighus (gamlehjem) for Gjerpen kommune fra 1881.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 32, afholdt 20. juni, tingl. 1. juli 1881."
"Skjøde fra Overretssagfører Lie til Gjerpen kommune for 1260 kr., dat. 26. sept., tinglyst 24. okt. 1881."

Gjerpen kommune.
Eier 1881.

Se Folketellingen 1891.

Se folketellingen 1900.

"Skjøde fra Gjerpens kommune til Edvard Johannesen for kr. 6000, dat. 4., tinglyst 7. febr. 1903."

Smed
Edvard Adolf Johansen f. 14/4-1847 i Skien.
g.m. Kirsten Marie fra Solum f. 11/12-1850.
1. Oskar August Johansen f. 21/12-1888 i Gjerpen.
2. Maggi Johansen f. 20/8-1892 i Gj.
 
Fire familier bodde her i 1910. Se folketellingen 1910.

Huset ble siden solgt til private før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

8

33

Venstøp - Svendsjordet

Boye Johansen

0 mark 26 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Jernverksvegen 1 (Gnr 8, bnr 33) er overdradd til Aud Marit Kittilsen og Jan Petter Kittilsen (10.05.1967).
Overdragelsen omfatter også andel av Jernverksvegen 3 (Gnr 8, bnr 290)."

Jan Petter Kittilsen fra Lagmannshøgda f. 3/7-1933 i Solum d. 29/5-2008, s.a. støperiarbeider Konrad Kittilsen.
g. 20/9-1958 m. Aud Marit Johansen fra Fossum f. 16/2-1938, d.a. transportarbeider Alf Berg Johansen.
1. Trond Kittilsen f. 1959.
2. Ellen Kittilsen.
Eiere 1967.

Fra Grunnboka: "
Jernverksvegen 1 (Gnr 8, bnr 33) er solgt for kr 2.600.000 fra Aud Marit Kittilsen til Camilla Ellingsen Liavik og Johnny Liavik (20.09.2012)."


Jernverksvn. 14.
8/16,20, Midt Venstøp og Venstøp vestre.

Dette er gården Midtre Venstøp. Se Venstøp(16).


Jernverksvn. 33.
8/21 ”Hustomt”. Utskilt fra Venstøp(20).

"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 20, afholdt og tinglyst 4. juni 1885."
"Skjøde fra Anders Halvorsen Tufte til Søren Ingebretsen for 800 kr., dat. 30. juni, tinglyst 17. sept. 1885."

Landhandler, huseier med litt jord
Søren Ingebretsen fra Skavan f. 13/10-1832 d. rundt 1924, s.a. Ingebret Ingebretsen.
g. 4/11-1877 m. Sophie Magdalene Larsen fra Fossum f. 10/10-1835 d. rundt 1925, d.a. landhandler Christen Larsen. Se Familie 20 - Fossum 1835.
Eier 1885.

Ingen barn.

Tjenestepike i 1891: Ingeborg Marie Karoline Pedersdatter fra Solum f. 1871. Søren og Sophie fikk ingen barn.
Tjenestepike i 1900: Kristine Bjørnsdatter fra Seljord f. 1870.

Se folketellingen 1910.

"Testamente fra Søren og Sofie Engebretsen, hvori Severin Larsen efter deres død innsettes som enearving, dat. 10. sept. 1915, tingl. 15. okt. 1924."
"Skjøte fra den eneste og testamentariske arving i boet efter de avdøde Søren og Sofie Engebretsen, Severin Larsen til Halvdan H. Ødegaarden for
kr. 10.000, dat. 31. okt. 1923, tingl. 15. okt. 1924."

Severin Larsen.
Eier 1915.

Halvdan H. Ødegaarden.
Eier 1923.

"Utpantingsforretning hos Halvor H. Ødegaarden for herredsskatt til Solum kommune, kr. 297,20 med utlegg heri, avholdt 17/2-1925, tingl. 18/2-1925."
"Erklæring om at eiendommen er solgt ved tvangsauksjon og at antagelsen av budet stadfestet, dat. 30. mars 1928, tingl. 13. april 1928."

Jeg har ikke funnet neste eiendomsoverdragelse, men eiendommen ble trolig kjøpt av Løvenskiold - Fossum ved
nevnte tvangsauksjon.

Skogbestyrer
Ove Richard Engebretsen fra Skien f. 1/11-1920 d. 4/12-2007, s.a. Jens Engebretsen fra Skavan f. 15/3-1882 og Lida Andreassen fra Brevik f. 14/12-1870. Jens g2g Sigrid f. 11/7-1898.
g. 1/12-1945 m. Margit Therese Plassen fra Plassen under Ås f. 12/1-1919, d.a. Peder Olausen Plassen.
1. Roy Richard Engebretsen f. 1948. Bosatt i Stigeråsen i Skien (2015).
2. Jan Ove Engebretsen f. 1951.
Leieboere 1950.

Denne familien bodde i flere år på Justeplassen ved Hyniveien under Fossum.

På sine eldre dager bodde ekteparet Ove og Therese Engebrethsen i Jernverksv. 54 under Fossum (pensjonistboligen).


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Husnummer høyere enn 33 hører til gård nr 9 Fossum untatt Jernverksv. 63 som er småbruket ”Vestly” under
Venstøp. Se Venstøp(72).


Smieveien
Hustomter utskilt fra gård nr 8 Venstøp.

| Fossumhaugen | Fossumveien | Hoppestadveien | Jernverksveien | Smieveien | Venstøpbakken | Venstøphøgda | Århusveien |

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Smiev. 53.
8/65 ”Solli”.

Smed
Edvard Adolf Johansen fra Blekebakken i Skien
g.m. Kirsten Marie Hansen fra Skotfoss.
1. Kristian Johansen f. 19/11-1878. Overtok eiendommen.

Smed og hjulmaker
Kristian Johansen herfra f. 19/11-1878 d. 26/6-1972.
g.m. Margit Johannesdatter fra Løvås i Sauherad f. 18/2-1872 d. 12/12-1949, d.a. Johannes Løvaas og Bergit Brekkekaasa.
1. Rudolf Edvin Tvedt Johansen f. 2/3-1903.
Eier 1917.

Kristian overtok huset i 1917 etter sin far.

Matrikkelforslaget 1950: Kristian Johansen. Skyldmark: 0 mark 03 øre.

Fra Grunnboka: "Andel av Smievegen 53 (Gnr 8, bnr 65) er overdradd til Lillian Cecilie Kristoffersen (18.11.1970)."

Øvrige husnummer i Smieveien er av nyere dato.


Venstøpbakken
Hustomter utskilt fra gård nr 8 Venstøp.

| Fossumhaugen | Fossumveien | Hoppestadveien | Jernverksveien | Smieveien | Venstøpbakken | Venstøphøgda | Århusveien |

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Venstøpbakken 22.
8/126 ”Løvheim”.

Fra Matrikkelforslaget 1950: Arthur Aas. Skyldmark: 0 mark 06 øre.

Se Arthur Aas i Venstøphøgda 156 under Venstøp.

Fra Grunnboka: "
Andel av Venstøpbakken 22 (Gnr 8, bnr 186) er overdradd til Olav Vasbø (27.08.1964)."

Revisor
Olav Vasbø fra Venstøp(29) f. 23/4-1932 d. 30/6-2018, s.a. Kristian Vasbø.
g1g i Gjerpen 30/11-1963 m. kontordame Inger Lise Hegg fra Parkv. 27 under Rising f. 1942, d.a. John Erik Alfons Hegg.
g2g m. Margit f. 23/1-1942 d. 1/2-2018 på Venstøp.

1. Christian Endre Vasbø f. 1972.
2. Knut Olav Vasbø f. 1973.
Eier 1964.


Venstøpbakken 23.
8/191. Utskilt etter 1950.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøpbakken 23 (Gnr 8, bnr 191) er overdradd til Vidar Vasbø (19.09.1967)."

Teknisk leder
Vidar Vasbø fra Venstøp(29) f. 1945, s.a. Kristian Vasbø.
g.m. Laila Synnøve Høgli fra Luksefjellv. 305 under Tufte f. 1945, d.a. Thorleif Høgli.
1. Rune Vasbø f. 1965.
2. Terje Vasbø f. 1969.
Eier 1967.

Fra Grunnboka: "Venstøpbakken 23 (Gnr 8, bnr 191) er solgt for kr 1.210.000 fra Vidar Vasbø til Per Anders Opdan og Ingunn Lundsett (03.10.2001)."


Venstøpbakken 27.
8/129, ”Vesterlid”. Oppført i 1946.

Kåre Venstøp fra Venstøp(34) f. 8/9-1916 (døpt 12/11-1916) d. 15/12-1968, s.a. Peder Kristiansen Venstøp.
g.m. Gudrun Limi fra Hjellen f. 15/3-1922, d.a. Jan Nilsen Limi.
Eier 1946.

Kåre Venstøp ble konfirmert i Gjerpen kirke 12/10-1930.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

129

Vesterlid

 Kåre Venstøp

0 mark 05 øre


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "
Venstøpbakken 27 (Gnr 8, bnr 129) er solgt for kr 675.000 fra Venstøp Gudrun til
Gunda Staaland og Oddmund Espeseth
(05.06.1991)."


Venstøpbakken 33.
8/146 ”Kjosetun”.

Matrikkelforslaget 1950: "Kjosetun. Karl Løwe. Skyldmark: 0 mark 20 øre."

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøpbakken 33 A (Gnr 8, bnr 146) er overdradd til Andreas Breiland (05.10.1963)."

Andreas Breiland f. 1924.
g.m. Ingeborg f. 1926.
1. Åse Breiland f. 1962.
Eier 1963.

Fra Grunnboka: "Venstøpbakken 33 A (Gnr 8, bnr 146) er solgt for kr 645.000 fra Andreas Breiland til
Wenche Heiberg Ødegård og Håvard Ødegård
(24.12.1993)."


Venstøpbakken 47. Tidligere adresse: Venstøphøgda 146.
8/187. Utskilt i 1964.

Huset ble oppført i 1964/65.

Murer
Thor Alf Øksnevad
fra Varhaug på Jæren i Rogaland f. 11/4-1928 d. 15/10-1985.
g. 1949 m. Gudrun Fors fra Gvarv i Sauherad f. 20/5-1925 d. 22/11-1975. Hun er gravlagt ved Nes kirke, Sauherad, d.a. Olaf Fors fra Folldalen og Gunhild Kaasamoen fra Sauherad.
1. Gunn Anny Øksnevad f. 1949 på Jæren. Se nedenfor.
2. Arnfinn Olaf Øksnevad f. 1955 i Gransherad. Flyttet til Landskrona i Sverige i 1989, videre til Kotka Finland i 1992. Er byggmester og musiker der.
    Barn 1. Alf Gustav Ludvik Øksnevad f. 1992.
    Barn 2. Tor Harald Johan Øksnevad f. 1997.
3. Astrid Hanna Øksnevad f. 1959.
4. Ove Atle Øksnevad f. 1965.

Da denne familien kom til Gjerpen i 1955 bodde de først 10 år i Bjørndalen(A) under Bø. Familien Øksnevad
flyttet inn her i sitt nybygg før jul i 1965. Thor Øksnevad begynte da som murer i firmaet Bøe-Hus.
Kilde: Arnfinn Øksnevad.

Fra Grunnboka: "
Andel av Venstøpbakken 47 (Gnr 8, bnr 187) er overdradd for kr 292.500 til Gunn Anny Øksnevad (20.02.1986)."

Ole Johnny Glomsrud f. 18/2-1948 d. 7/10-1988.
g.m. Gunn Anny Øksnevad herfra f. 1949.
Eiere 1986.


Venstøpbakken 62.
8/130 ”Gunnarsrød”.

Matrikkelforslaget av 1950: "Gunnarsrød. Gjerpen kommune. Skyldmark: 0 mark 05 øre."

Gunnar Gundersen f. 31/1-1900 d. 18/8-1984.
g.m. Aagot f. 14/4-1912 d. 9/5-1981.
1. Jan Erik Gundersen f. 1942. Se nedenfor.
2. Liv Gundersen f. 21/7-1945 d. 18/2-1959 i en trafikkulykke i forbindelse med aking.
Eier etter 1950.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøpbakken 62 (Gnr 8, bnr 130) er overdradd til Jan Erik Gundersen (24.06.1974)."

Maler
Jan Erik Gundersen herfra f. 1942.
g.m. Anne-Marie f. 1947.
1. Gunnar Gundersen f. 1972.
Eier 1974.

Resten av Venstøpbakken ligger øst for jernbanen (Mortensbekk). Se hus under Tufte.


Venstøphøgda
Hustomter utskilt fra gård nr 8 Venstøp.

| Fossumhaugen | Fossumveien | Hoppestadveien | Jernverksveien | Smieveien | Venstøpbakken | Venstøphøgda | Århusveien |

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Venstøphøgda 1.
8/82 ”Venstøp”. Oppført rundt 1910.


Venstøphøgda 1, sett fra Hoppestadveien. Foto: Gard Strøm 11. mars 2014.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøte til Halvor Lyngaas fra Andrine Sigurdsen for kr. 1000, dat. 1. juni 1910, tingl. 14. mai 1924."

Byfogdkontorist, siden lensmann i Gjerpen
Halvor Lyngaas fra Venstøp(5) f. 25/11-1885 d. 21/5-1960, s.a. Gregorius Halvorsen Lyngaas.
g. 4/9-1915 m. Sara Skilbred fra Frogner(8) ”Vonheim” f. 25/11-1891 d. 4/2-1988 på Venstøp, d.a. Nils Gregoriusen Skilbred.
Forlovere: "Nils Skilbred og Even Svendsen."
1. Gregorius Halvorsen Lyngaas ”Greggen” f. 5/3-1916. Se Venstøp(5).
2. Nils Lyngås f. 1/10-1917. Bodde i Nedre Søliv. 66 på Hovenga i Porsgrunn. Se Søli(2).
3. Karie Sofie Lyngaas f. 3/12-1924 g.m. advokat Arne Nærum f. 29/5-1924. Se nedenfor.

Sara var født på Skilbred. Halvor kjøpte farfarens gård, Lyngåsen i 1945, men bodde her. Det var hans ugifte
fettere, brødrene Halvor og Karl Lyngaas som forpaktet Lyngåsen.

Fra Matrikkelforslaget 1950: Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier Halvor Lyngaas.

Fra grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 1 (Gnr 8, bnr 82) er overdradd til Kari Sofie Nærum (12.11.1969)."

Advokat
Arne Nærum fra Kraftg. 2 i Skien f. 29/5-1924 på Meen(1) d. 5/3-2005, s.a. overrettssakfører Bjarne Arvid Nærum og Astrid Meen. Se Bekkevold(4).
g. 8/7-1950 m. folkeskolelærer Kari Sofie Lyngaas herfra f. 3/12-1924 d. 4/4-2012, d.a. forhenværende lensmann Halvor Lyngaas og Sara Skilbred.
1. Bjørn Nærum f. 20/6-1952 (advokat) g.m. Jofrid Ljungberg Ridland fra Kongsberg. Bosatt i Skien.
    Barn 1. Sara Nærum f. 1981.
    Barn 2. Ida Nærum f. 1984.
    Barn 3. Anna Nærum f. 1988.
2. Helge Nærum f. 1957.
Eier 1969.


Venstøphøgda 3.
8/5 "Venstøp søndre".


Venstøphøgda 3 fra Petersborgveien. Foto: Gard Strøm 11.august 2013.

Venstøphøgda 3 er gården Venstøp(5).


Venstøphøgda 4.
8/55 ”Sjåvid”.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ulrik Cudrio til Olav Hermansen (Ole Hermansen) for kr. 1000 med rett til vand paa bnr 1, dat. 21., tinglyst 25. oktober 1902."

Skogsarbeider
Søren Gundersen Glaholt (Søren Glaholt) fra Glaholt øvre i Valebø  f. 29/11-1872 i Gjerpen d. 26/9-1925, s.a. skogsarbeider Gunder Sigurdsen.
g. 26/10-1901 m. Kirstine Johannesdatter fra N. Bø(C) f. 8/7-1877 (feil på Gravstøtta?) d. 20/10-1945, d.a. g.br. Johannes Olsen Bøe.
1. Nella Dorthea Glaholt f. 26/6-1904. Overtok huset.
2. Gunvor Janette Glaholt f. 2/4-1906.
3. Karen Mathilde Glaholt f. 10/8-1909.

Se folketellinga 1910.

Nella D. Glaholt herfra f. 26/6-1904 d. 20/1-1993. Ugift.
Eier før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "Sjåvid. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Frk. Nella Glaholt."

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 4 (Gnr 8, bnr 55) er overdradd til Stein Arve Gløsmyr (05.11.1984)."

Stein Arve Gløsmyr f. 1962.
g.m. Line f. 1970.
Eier 1984.


Venstøphøgda 11.
8/98 ”Alfheim”.

Fra tinglysningsprotokollen.
"Skjøte fra John Larsen til Harald Sigurdsen for kr. 800, dat. 23/10-1925, tingl. 18/11-1925."

Arbeider
Harald Sigurdsen fra Skien f. 30/10-1898 d. 29/1-1970, s.a. sjømann Hans Gunerius Jacobsen.
g. 22/4-1922 m. Anna Larsen fra Venstøphøgda 145, f. 9/11-1897 d. 3/2-1954, d.a. John Larsen.
Forlovere: Peder Olsen og Paul Gjermundsen i Skien.
1. Alf Oddvar f. 7/8-1922 d. 23/5-1925.
2. Gerd Anni Sigurdsen f. 9/7-1926 g.m. Hans Olav Kristiansen. Se nedenfor.
Eier 1925.

Da Harald og Anna giftet seg, var han fyrbøter ved papirfabrikk. Hun var sydame på Venstøp.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "Alfheim. Skyldmark 0 mark 03 øre. Eier Harald Sigurdsen."

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 11 (Gnr 8, bnr 98) er overdradd til Hans Olav Kristiansen (25.05.1970)."

Hans Olav Kristiansen f. 7/1-1923 på Borgeskogen under V. Borge d. 5/9-1994, s.a. vognmann Kristian Kristiansen og Aagot Elvira f. Kristiansen (begge gravlagt på Gjerpen).
g.m. Gerd Anni Sigurdsen herfra f. 1926, d.a. Harald Sigurdsen.
1. Karin Synnøve Kristiansen f. 1946 g.m. Kåre M. Spirdalen f. 1941. Se Valebø 272.
2. Alf Harald Kristiansen f. 1948.
Eier 1970.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 11 (Gnr 8, bnr 98) er solgt for kr 1.300.000 fra Gerd Anni Kristiansen til Geir Kristiansen (06.12.2010)."


Venstøphøgda 13.
8/132 ”Solvang”. Oppført rundt 1947.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 13 (Gnr 8, bnr 132) er overdradd til Trygve Dyrkoll (13.01.1947)."

Hydroarbeider
Trygve Dyrkold fra Dyrkold store f. 4/6-1911 på Stulen d. 3/3-1983, s.a. Severin Hansen Dyrkold.
g. 4/6-1931 m. Jenny Kristine Tremyr fra Tørdal i Drangedal f. 28/9-1909 d. 4/12-2000, d.a. Aasmund Kittilsen Tremyr og Gurine Jensdatter Nordal.
1. Mary Gunhilde Dyrkold f. 1931 g. 27/4-1957 m. rektor Olav Dukane fra Valebø f. 1933 i Solum, s.a. lærer Knut Dukane. Bosatt på Gulset.
2. Bjørg Dyrkold f. 1934 g.m. Rolf Neerbye. Bosatt i Skien.
3. Roald Dyrkold f. 1936 g. 6/5-1961 m. Berit Lorenz fra Risinglia f. 1940. Bosatt i Skien.
Eier 1947.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 13 (Gnr 8, bnr 132) er overdradd fra Trygve Dyrkoll til Kristine Dyrkoll (05.09.1991)."
Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 13 (Gnr 8, bnr 132) er overdradd fra Kristine Dyrkoll til Mary Gunhilde Dukane, Bjørg Neerbye og Roald Dyrkoll (19.06.2001)."
Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 13 (Gnr 8, bnr 132) er solgt for kr 1.200.000 fra Mary Gunhilde Dukane, Bjørg Neerbye og Roald Dyrkoll til Sølvi Dale Henriksen og Jan Henriksen (19.06.2001)."


Venstøphøgda 15.
8/133 ”Solhaug”.

Revisor
Knut Refsdal fra Flata under Fossum f. 25/12-1909 på Guldkrans i Drangedal d. 17/1-1989.
g.m. Gudrun Hegna f. 3/2-1915 d. 20/4-1990.
1. Frank Refsdal f. 22/12-1942 d. 2009? g1g 28/5-1966 m. Ingeborg Margrethe Gløersen fra Oslo f. 1947. Han bodde i P.A. Munchsg. i Skien i sitt 2. ekteskap.

Fra matrikkelutkastet 1950: "Solhaug. Skyldmark 0 mark 6 øre. Eier Knut Refsdal.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 15 (Gnr 8, bnr 133) er overdradd for kr 635.000 til Roger Jensen og Kari Vogsland (02.11.1988)
."

Roger Jensen f. 1958.
g.m. Kari Vogsland f. 1959.
Eiere 1988.


Venstøphøgda 17.
8/180. Oppført etter 1950.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 17 (Gnr 8, bnr 180) er overdradd til Leif Oddbjørn Larsen (25.01.1984)."

Leif Oddbjørn Larsen f. 10/9-1960.
g.m. Vigdis Bøyesen f. 27/9-1963.
Eier 1984.


Venstøphøgda 19.
8/246.

Fra Grunnboka: "
Andel av Venstøphøgda 19 (Gnr 8, bnr 246) er overdradd fra til Lene Sønstebø (20.09.1984). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 8, Bnr 6. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 251. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 288. Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 8, bnr 289. Overdragelsen omfatter også andel av Venstøphøgda 23 C (Gnr 8, bnr 354). Overdragelsen omfatter også
andel av Venstøphøgda 23 B (Gnr 8, bnr 355). Overdragelsen omfatter også andel av Venstøphøgda 23 A (Gnr 8, bnr 356). Overdragelsen omfatter
også andel av Venstøphøgda 27 (Gnr 8, bnr 357). Overdragelsen omfatter også andel av Venstøphøgda 29 A (Gnr 8, bnr 358). Overdragelsen
omfatter også andel av Venstøphøgda 29 B (Gnr 8, bnr 359). Overdragelsen omfatter også andel av Venstøphøgda 29 C (Gnr 8, bnr 360). Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 8, bnr 361. Overdragelsen omfatter også andel av Venstøphøgda 23 D (Gnr 8, bnr 362). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 8, bnr 363."

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 19 (Gnr 8, bnr 246) er overdradd fra Lene Sønstebø til Vigdis Sønstebø (06.11.2000). Overdragelsen omfatter
også Gnr 8, bnr 288."


Venstøphøgda 31.
8/160. Nyere hus oppført etter 1950. Trolig rundt 1956.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 31 (Gnr 8, bnr 160) er overdradd til Magne Leif Larsen (03.12.1956)."

Magne Leif Larsen f. 1933.
g.m. Bodil Sofie Aas f. 1933.
1. Morten Larsen f. 31/12-1966.
Eier 1956.


Venstøphøgda 37.
8/106 ”Sollihøyda”.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "Sollihøyda. Skyldmark 0 mark 04 øre. Eier Bjarne Dyrendahl."

Bjarne Dyrendal fra Fossumhaugen 12, f. 4/8-1898 d. 11/4-1974, s.a. Jacob Johannesen Dyrendal.
g. 11/4-1931 m. Maggi Leonarda Hyni fra Hyni(6) "Ødegården" f. 8/5-1902 d. 5/10-1989, d.a. Lars Iversen Røraasen.
Forlovere: "Halvor Lyngaas i Gjerpen og Ida Hyni i Skien. "
1. Solveig Dyrendal f. 1932 g.m. Einar Gløsmyr. Se Hoppestadv. 81 ”Fossumsmia” under Venstøp.
2. Astrid Dyrendal f. 1935.
   
Barn 1. Torbjørn Dyrendal f. 1959 i Porsgrunn. Overtok huset.

Denne familien bodde først en 5 års tid på konas hjemsted, Hyni(6).

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 37 (Gnr 8, bnr 106) er overdradd for kr 300.000 fra Maggi Livarda Dyrendal til Astrid Dyrendal (05.03.1991)."

Bjarne og Maggi Leonarda Dyrendal bodde her i 1969. Det gjorde også datteren Astrid Dyrendal og
hennes sønn Torbjørn.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 37 (Gnr 8, bnr 106) er overdradd fra Astrid Dyrendal til Torbjørn Dyrendal (08.04.1992). Overdragelsen
omfatter også andel av Venstøphøgda 35 (Gnr 8, bnr 345)."

Torbjørn Dyrendal f. 1959 i Porsgrunn, s.a. Astrid Dyrendal herfra og Åge Fossland fra Vinje f. 1936.
Eier 1992.


Venstøphøgda 39.
8/139 ”Fjellhaug”. Oppført før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Eugen Frønes.

Hans Eugen Frønes f. 10/10-1909 d. 7/11-2000.
g.m. Ragna Foss fra Århusv. 325 under Venstøp f. 1918, d.a. Lars Halvorsen Foss.
1. Dag Øystein Frønes (Dag Frønes) f. 1945. Bosatt i 3721 Skien.
2. Bjørg Frønes f. 1948.
3. Marit Frønes f. 1950.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 39 (Gnr 8, bnr 139) er overdradd for kr 625.000 til Einar Arud og Anne Grethe Arud (02.03.1987)."

Einar J. Arud f. 1941.
g.m. Anne Grethe f. 1945.
Eiere 1987.

Denne familien bodde i Bøgata i Skien i 1994. Her bodde de 1997 og her var de fremdeles i 2004.


Venstøphøgda 49.
8/108 ”Stenstad”.

Minerer

Laurits Bernhard Pedersen fra Fossum f. 4/2-1875 d. 9/9-1948 på Venstøp, s.a. Peder Berntsen. Se Familie 39 - Fossum 1875.

g. 25/2-1900 m. Anne Gurine Olsdatter fra Skreua under Bø f. 1/6-1876 d. 18/8-1950 på Venstøp, d.a. Ole Jacobsen.

1. Gudrun Pedersen f. 23/4-1900 på Frogner.

2. Reidar Pedersen f. 21/9-1901 på Petersborg.

3. Borghild Pedersen f. 4/3-1904 på Petersborg g.m. Rudolf Borgersen. Se nedenfor.

4. Olga Petra Pedersen f. 11/11-1905 på Petersborg.

5. Mathilde Pedersen f. 11/11-1905 på Petersborg.

6. Peder Bjarne Pedersen f. 3/4-1908 på Venstøp.

7. Georg f. 29/3-1910 på Venstøp d. 1/4-1910 på Venstøp.

8. Anne Gurine Pedersen f. 11/5-1911 på Venstøp.

9. Udøpt guttebarn f. 21/9-1912 d. 22/10-1912 på Venstøp.

Drosjesjåfør
Rudolf Borgersen ("Doffen Borgersen") fra Fossumv. 2 under Venstøp f. 1/4-1899 d. 6/9-1980, s.a. Martin Torvald Borgersen.
g. 27/12-1925 m. Borghild Pedersen herfra f. 4/3-1904 d. 22/8-1968, d.a. Laurits Bernhard Pedersen.
Forlovere: "Gudrun Reiersen og Mathilde Pedersen, begge Gjerpen."
1. Einar Adolf Borgersen f. 7/5-1926 på Venstøp. Se nedenfor.
2. Arne Martin Borgersen f. 1930 g. 15/9-1956 m. Evelyn Vera Kihle f. 1932. Bosatt i Arne Garborgsg. i Skien.
3. Ruth Borgny Borgersen f. 1943 g.m. Grim Jakob Dahl f. 1940. Se Mælag. 145 under Mæla.
Eier 1943.

Rudolf Borgersen kjøpte huset i 1942 etter sin svigerfar. Han var drosjesjåfør mesteparten av sitt liv, bortsett fra tiden
under 2. verdenskrig, da han var i arbeide på Herøya fabrikker. Han unnslapp med nød og neppe engelskmennenes
bombing av Hydro sommeren 1943. (Kilde: Kai Borgersen).

   

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 8 108 Venstøp - Stenstad F. M. Svendsen 0 mark 10 øre


Konduktør v/ NSB
Einar Adolf Borgersen (Einar Borgersen) herfra f. 7/5-1926 d. 14/1-2008.
g. 6/7-1946 m. Magnhild Elfrida Økter fra Økter(6) f. 18/2-1925 d. 27/5-2009, d.a. Martin Ellefsen Økter.
1. Borgar Borgersen f. 1946. Bosatt i Lindås, Hordaland.
2. Tor Helge Økter Borgersen f. 1949. Bosatt på Høvik i Bærum.

Familien bodde her i 1969. De kjøpte siden hus i Ole Kallemsv. i Skien. De bodde der i 1997.


 Nekrolog i Telemarksavisa lørdag 26/1-2008, side 39.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 49 (Gnr 8, bnr 108) er solgt for kr 10.000 fra John Venstøp, Agnes Harriet Thommessen,
Karen Elly Vasdal, Annie Venstøp og Guro Synnøve Rønning
til Svein Agner Zachariassen og Liv Anne Klamerholm Zachariassen (18.08.1992)."

Svein Agner Zachariassen f. 1946.
g.m. Liv Anne Klamerholm f. 1951.
1. Ståle Klamerholm Zachariassen.
Eiere 1992.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 49 (Gnr 8, bnr 108) er solgt for kr 1.025.000 fra Svein Agner Zachariassen og Liv Anne Klamerholm Zachariassen
til Jan Ole Johansen og Margaret Hellenes Johansen (17.12.1999)."


Venstøphøgda 58.

Dette er gården Venstøp(76) "Lindbu".


Venstøphøgda 59.
8/87 ”Solbakken”. Oppført i 1921.

Eiendommen ble utskilt fra Jon Venstøps gård i 1921 og solgt til:

Papirfabrikkarbeider
Karl Arthur Pedersen Bøe (Karl Arthur Bøe) fra S. Bø(11) f. 2/10-1892 i Skien d. 10/10-1953, s.a. leilending Peder Christian Paulsen Bøe.
g. 5/5-1912 m. Inger Kristine Kristiansen fra Kåsa under Skilbred f. 15/3-1893 d. 12/7-1959, d.a. skogsarbeider Ole Kristian Andersen.
Forlovere: "Jon P. Tveit og Peder P. Bøe."
1. Martha Bøe f. 25/8-1912 g.m. Henry K. Nilsen. Se Griniv. 10 under Grini.
2. Kathrine Bøe f. 7/1-1914.
3. Peder Bøe f. 26/3-1915 d. 26/6-1988.
4. Elsa Bø f. 17/2-1917 g.m. Ivar M. Limi. Se Luksefjellv. 287 under Limi.
6. Ivar Arthur Bøe f. 26/5-1923. Se nedenfor.
7. Kjell Bøe f. 19/12-1927. Se Hoppestadv. 333 under Hoppestad.
Eier 1921.

Inger Kirstine var tjenestepike på Bø før de giftet seg. Karl Arthur var i dagarbeide med bosted Bø.
De skrev seg Arthur og Inger Kirstine Bøe. Alle barna ble konfirmert med hjemmeadresse Venstøp.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "Solbakken. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Arthur Bø."

Fra Grunnboka: "
Andel av Venstøphøgda 59 (Gnr 8, bnr 87) er overdradd til Ivar Arthur Bøe (03.10.1959)."

Anleggsarbeider
Ivar Arthur Bøe (Ivar Bøe) herfra f. 26/5-1923 d. 22/11-1992, s.a. Karl Arthur Pedersen Bøe.
g. 10/12-1955 m. sykepleier Anne Marie Severinesen fra Stulenv. 211 under Dyrkoll f. 13/9-1928, d.a. papirfabrikkarbeider Herman Severinsen.
Forlovere: "Lokomotivfyrbøter Sigurd Larsen og hustru Kamilla Larsen, Mæla."
1. Trond Arthur Bøe f. 1956.
Eier 1959.

Enka bodde her alene i 1994.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 59 (Gnr 8, bnr 87) er overdradd fra Ivar Arthur Bøe til Anne Marie Bøe (22.01.1997)."
Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 59 (Gnr 8, bnr 87) er overdradd fra Anne Marie Bøe til Trond Arthur Bøe (22.01.1997).
Overdragelsen omfatter også andel av Venstøpkroken 17 (Gnr 8, bnr 365)."

Trond Arthur Bøe (Trond Bøe) herfra f. 1956.
Eier 1997.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 59 (Gnr 8, bnr 87) er solgt for kr 2.350.000 fra Trond Arthur Bøe til Morten Heimholt og Siv Tonje Luneng (30.01.2007)."


Venstøphøgda 61.
8/175.

Fra Grunnboka: "
Andel av Venstøphøgda 61 (Gnr 8, bnr 175) er overdradd til Torleiv Aasbø (18.08.1961)."

Torleiv Aasebø.
Eier 1961.


Venstøphøgda 62.
8/13.


Venstøp bnr 13. Foto: Gard Strøm 11/8-2013.

Gårdsbruk. Se Venstøp(13).


Venstøphøgda 63.
8/164.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 63 (Gnr 8, bnr 164) er overdradd til Ågot Skilbred (21.01.1985)."

Aagot Skilbred f. 31/8-1917 d. 18/9-2000 på Limi, d.a. Isak Ingebretsen Skilbred.
Eier 1985. Ugift. Se S. Berberg.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 63 (Gnr 8, bnr 164) er solgt for kr 600.000 fra Ågot Skilbred til Espen Enggrav (31.12.1993)."


Venstøphøgda 77.
8/11.


Venstøp bnr 11. Foto: Gard Strøm 11/8-2013.


Gårdsbruk. Se Venstøp(11).


Venstøphøgda 82.
8/66.


Venstøp bnr 66 (gammelt bnr). Foto: Gard Strøm 11.08.2013.


Gårdsbruk. Se Venstøp(66) "Høibo".


Venstøphøgda 88.
8/143 ”Haugen”. Utskilt fra bnr 66. Oppført rundt 1950.

Fra Grunnboka: "
Andel av Venstøphøgda 88 (Gnr 8, bnr 143) er overdradd til Simon E. Simonsen (09.01.1950)."

Hydroarbeider
Simon E. Simonsen fra Solum prestegjeld f. 9/2-1912 d. 27/11-1999, s.a. Edvard Simonsen og Mathilde Tollefsen.
g.m. Olava Fjeld fra Bø(1) i Luksefjell f. 23/8-1914 d. 17/6-2009, d.a. Anders Andersen Fjeld.
Eier 1950.

De hadde ingen barn.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 88 (Gnr 8, bnr 143) er solgt for kr 550.000 fra Olava Simonsen til Anders Fjeld Bolstad (03.09.2003)."

Anders Fjeld Bolstad
.
Eier 2003.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 88 (Gnr 8, bnr 143) er solgt for kr 1.780.000 fra Anders Fjeld Bolstad til Øyvind Karlsen og Ann-Kristin Karlsen (01.12.2006)."


Venstøphøgda 91. Ny Adresse: Katteberget 6.
8/31 (348, 351). Opprinnelig småbruk. Se Venstøp(31).


"Katteberget" med flagg. Foto: Widerøe 17/5-1961. Eier Skien kommune. Arkiv Telemark Museum, Skien. Repro: GS.
Gården til høyre er bnr 66 "Høibo" (Bolstad).

Dette er innhuset til den nå slettede gården Venstøp(31) "Katteberget".

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 91 (Gnr 8, bnr 348) er solgt for kr 2.000.000 fra Tora Wigemyr til Anne Merete Flohr og Åge Flohr (15.02.2005).
Salget omfatter også Gnr 8, bnr 351."

Åge Flohr f. 1959.
g.m. Anne Merethe Sem.
1. Martha Andrea Sofie Flohr Sem.
Eiere 2005.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 91 (Gnr 8, bnr 348) er overdradd fra Anne Merete Flohr til Åge Flohr (17.11.2008).
Overdragelsen omfatter også Gnr 8, bnr 351."


Venstøphøgda 92.
8/85 ”Fredheim”. Oppført ca. 1919.

Utskilt fra Venstøp(31) "Katteberget" i 1918.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 6, side 33a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Lars P. Nykaas til Nils P. Melfald for kr. 500 (tomta), dat. 1., tinglyst 9. april 1919."

Nils P. Melfald (Nils Melfald) f. 8/11-1891 d. 7/6-1964.
g.m. Marie Nykaas fra Venstøp(31) "Katteberget" f. 28/9-1898 d. 15/5-1966, d.a. Lars P. Nykaas.
Eier 1919.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

85

Venstøp - Fredheim

Nils P. Melfald

0 mark 03 øre

 

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 92 (Gnr 8, bnr 85) er overdradd til Knut Groven (12.12.1966)."

Knut Groven f. 14/10-1936 d. 8/4-2007.
g.m. Hildegunn f. 1941.
1. Anne Groven.
2. Morten Groven.
Eier 1966.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 92 (Gnr 8, bnr 85) er overdradd fra Knut Groven til Hildegunn Groven (13.07.2010)."


Venstøphøgda 98.
8/347 (opprinnelig 8/27).

Nedlagt gårdsbruk. Se Venstøp(27).

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 98 (Gnr 8, bnr 347) er overdradd fra til Karen Marie Lie (10.06.1987). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 8, bnr 30. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, Bnr 27
."

Karen Marie Lie.
Eier 1987.


Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 98 (Gnr 8, bnr 347) er overdradd fra Karen Marie Lie til Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (02.05.2005).
Overdragelsen omfatter også Gnr 8, bnr 30. Overdragelsen omfatter også Gnr 8, bnr 110. Overdragelsen omfatter også Gnr 8, Bnr 27
."

Det evangeliske Lutherske Kirkesamfunn (D.E.L.K.)
Eier 2005.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 98 (Gnr 8, bnr 347) er solgt for kr 860.000 fra Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn til Nils Petter Killi (30.05.2005)."


Nils Petter Killi.
Eier 2005.

 

Gården har stått ubebodd i flere år ( 2015).

 


Venstøphøgda 107.
8/59, 79.

 

Småbruk. Se Venstøp(59).

 


Venstøp bnr 59, 79 sett fra bnr 24 "Katteberget". Foto: Gard Strøm 30/4-2015.

 


 

Venstøphøgda 109.
8/57.

 

Gårdsbruk. Se Venstøp(57).

 

Dette var tidligere Anderssons gartneri.

 

 


 


Venstøphøgda 115 - tidligere Venstøphøgda 109.

Gårdsbruk. Se Venstøp(57).

 Venstøphøgda 119.
8/57 (tidligere 8/78).

 

Gårdsbruk. Se Venstøp(78).

 

 


Venstøphøgda 130.

Gårdsbruk. Se Venstøp(36).


Venstøphøgda 134.
8/156. Utskilt fra br. nr. 36. Huset ble oppført i 1961/62.


Venstøphøgda 132. Foto: Ragnhild Skarsjø ca. 1980. Innsendt hit nov. 2014.

Olav Langangen fra Langangen under Fossum f. 16/12-1915 d. 26/11-1985, s.a. Halvor Olsen Langangen.
g. 1946 m. Mary Ellinor Høiseth fra Skien f. 22/6-1915 d. 4/2-2001, d.a. Hans Jacob Olsen Høiseth fra Siljan f. 1871 og Karoline Mathilde Aamot fra Gjerpen.
1. Ragnhild Synnøve Landgangen f. 1950 g.m. Jack Skarsjø fra Oslo. Bosatt på Slemmestad.
    Barn 1. Kristina Skarsjø.
Eier 1961.

Denne familien bodde tidligere i Liabrakka fra 1946 og til de flyttet inn i det nye huset her i 1962.
Olav hadde tidligere bodd i Liabrakka sammen med sin mor (enke) fra 1930.


Venstøphøgda 136.
8/151. Oppført i 1954.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 136 (Gnr 8, bnr 151) er overdradd til Oddmar Berberg (06.08.1953)."

Snekker, senere inspektør
Oddmar Berberg fra Sandbakken under Tufte f. 2/3-1920 d. 30/12-2003, s.a. Anders Olsen Berberg (Sandbakken).
g. 12/11-1949 m. Henny Margaret Venstøp fra Venstøp(36) f. 1924, d.a. Hans Kristian Venstøp.
1. Målfrid Berberg f. 1951.
2. Solveig Berberg f. 1955 g. 19/2-1977 m. Arild Sørbø. Bosatt i Lunde.
    Barn 1. Terje Sørbø f. 1977.
    Barn 2. Knut Sørbø f. 1994.
3. Øyvind Berberg f. 1961.
Eier 1953.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 136 (Gnr 8, bnr 151) er solgt for kr 1.350.000 fra Henny Berberg til Martin Daland og Maria Daland (09.03.2006).
Salget omfatter også Gnr 8, bnr 234."


Venstøphøgda 141 A og B.

Gårdsbruk. Se Venstøp(34).


Venstøphøgda 142.
8/125, ”Solhaug”. Huset ble oppført i 1947.

Jernbanearbeider
Hans Helliksen fra Lia(B) under Bø f. 1/4-1907 d. 8/12-1993, s.a. Hellik Olsen.
g.m. Ida Kværnes f. 18/1-1915 d. 28/9-1978, d.a. Gunnar Nilsen Kværnes fra Drangedal (1883-1922) og Kristine Kleiv fra Fjågesund i Kviteseid.
1. Karin Synnøve Helliksen f. 1947.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 142 (Gnr 8, bnr 125) er overdradd til Karin Synnøve Helliksen (01.02.1985)."

Karen Synnøve Helliksen herfra f. 1947.
Eier 1985.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 142 (Gnr 8, bnr 125) er solgt for kr 2.200.000 fra Karin Synnøve Helliksen til Paal Haruki Sanni (17.11.2011)."


Venstøphøgda 144 A.
8/346.

Stein Foss fra Venstøphøgda 158A f. 1945, s.a. Kåre Foss.
g1g m. Bjørg Fredriksen.
g2g 1995 m. Edel Viola Vasbø.
1. Nils Fredrik Foss f. 1968.
Barn i 2. ekteskap:
2. Per Christian Foss f. 1995.
Eiere 1999.

Fra Grunnboka: "Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 144 A (Gnr 8, bnr 346) er solgt for kr 335.000 fra Stein Foss og Edel Viola Vasbø Foss til Håkon Kiste (06.11.2003)."

Håkon Kiste.
Eier 2003.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 144 A (Gnr 8, bnr 346) er overdradd for kr 1.977.449 fra Håkon Kiste til Endre Christiansen og Kari Haugen (28.02.2005)."

Endre Christiansen f. 1973.
og Kari Haugen f. 1963.
Eiere 2005.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 144 A (Gnr 8, bnr 346) er solgt for kr 3.550.000 fra Endre Christiansen og Kari Haugen til Øyvind Oterkiil Raaen og Dorthe Camilla Oterkiil Raaen (02.08.2010)."


Venstøphøgda 144 B.
8/124.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 144 B (Gnr 8, bnr 124) er overdradd til Øystein Haugen (11.04.1961)."

Øystein Haugen.
Eier 1961.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 144 B (Gnr 8, bnr 124) er solgt for kr 900.000 fra Øystein Haugen til Stein Foss og Edel Viola Vasbø Foss (23.09.1999).
Salget omfatter også andel av Venstøphøgda 144 A (Gnr 8, bnr 346)."

Stein Foss.
g.m. Edel Viola Vasbø.
Eiere 1999. Se Venstøphøgda 144 A.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 144 B (Gnr 8, bnr 124) er solgt for kr 1.700.000 fra Stein Foss og Edel Viola Vasbø Foss til Endre Christiansen og Kari Haugen (11.06.2010)."


Venstøphøgda 145.
8/168 (178?). Utskilt fra Venstøp(5) mellom 1891 og 1900.


Venstøphøgda 145. Sendt inn av Vera Bommen 2014.

Brødkjører, tømmerhugger, huseier
John Larsen
fra Sauland i Hjartdal f. 4/1-1859 d. 1940, s.a. arbeider Lars Andersen og Gunhild Johnsdatter fra Sauland f. 1817.

g1g i Gjerpen krk. 28/11-1891 m. Inger Marie Anundsdatter fra Siljan f. 20/6-1869 d. 23/6-1906 på Venstøp, d.a. husmann Anund Vetlesen Sollien og Taran Olsdatter.
g2g i Gjerpen krk. 4/6-1908 m. Anne Marie Kværnaasen f. 3/12-1886 i Sandsvær, Buskerud d. 1946, d.a. arbeider Halvor Kristoffersen. Se Sandsværs Historie bind VI, side 322.
1. Tone Gunhilda Johnsen f. 28/4-1892. Døde visstnok ugift.

2. Lars Johnsen f. 19/10-1894. Overtok eiendommen. Sønn Magne Johnsen. Har eiendommen i dag (2011).
3. Anna Johnsen f. 9/11-1897 g.m. Harald Sigurdsen.
Se Venstøphøgda 11.
4. Johan Johnsen f. 21/9-1900. Bodde i Rakkestad i Østfold.
5. Arthur Waldemar Johnsen f. 5/11-1903. Se Flata under Fossum.
Barn i 2. ekteskap:
6. Maggi Kaspara Larsen f. 24/12-1907 (dpt. 21/6-1908).
7. Hulda Lilly Larsen f. 12/5-1911 d. 24/7-1999.
8. Ivar Emmanuel Larsen f. 22/4-1932 d. 1949.

Ved hans første vielse var konas far oppgitt til å være Rasmus Vetlesen. Han var nok heller stefaren. Da den første
kona døde, skrev presten at hun døde i "barselkrampe".
Da Maggi Kaspara ble døpt i 1908, var kjører John Larsen enkemann. Moren var tjenestepike Anne Marie Kværnaasen.
En merknad ved dåpen: "Forældrene er i denne maaned bleven gifte."

John Larsen ble konfirmert i Hjartdal kirke i 1872 og hans andre kone Anne Marie, ble konfirmert i Sandsvær i 1901.John Larsen (1859-1940). Innsendt av Vera Bommen 2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 145 (Gnr 8, bnr 168) er overdradd til Inger-Maria Johnsen (30.09.1967)."

Inger-Maria Johnsen.
Eier 1967.


Venstøphøgda 147.
8/141, ”Solbakken”.

Snekker
Harald Gløsmyr fra Gløsmyr f. 16/6-1913 d. 3/5-1987, s.a. Hans Gerhard Gløsmyr.
g.m. Karen Høgli fra Høgli under Dale i Luksefjell f. 28/10-1918, d.a. Abraham og Tone Høgli.
1. Ruth Gløsmyr f. 1937 g.m. Steinar Ballestad f. 8/9-1936. Se Venstøp(1).
2. Harry Gløsmyr f. 1942. Se Hoppestadv. 109 under Venstøp.


Venstøphøgda 148.
8/173.

Lars Andreas Bø fra Bø(15) ”Vestre Bø” f. 5/10-1918 d. 6/1-2004, s.a. Kristian Larsen Bø.
g.m. Klara Tolvine Kristiansen fra Venstøp(69) “Nordlie” f. 2/3-1919 d. 5/10-2004, d.a. Olaf Kristiansen.
Eier 1961.

Dette paret hadde ingen barn.

Fra Grunnboka: "
Venstøphøgda 148 (Gnr 8, bnr 173) er overdradd fra Lars Andreas Bø til Klara Tolvine Bø (19.01.2004)."

Enke
Klara Tolvine Bø. Se ovenfor.
Eier 2004.

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 148 (Gnr 8, bnr 173) er overdradd fra Klara Tolvine Bø til Ragnhild Plassen, Thorbjørn Plassen,
Anne Marie Bø Jørgensen
og Jan Jørgensen (18.11.2004)."

Fra Grunnboka: "Venstøphøgda 148 (Gnr 8, bnr 173) er solgt for kr 970.000 fra Ragnhild Plassen,Thorbjørn Plassen,
Anne Marie Bø Jørgensen og Jan Jørgensen
til Heidi Bø Jørgensen og Klas Nielssen (19.11.2004)."

Klas Nielssen.
og Heidi Bø Jørgensen fra Bø(15) "Vestre Bø".
Eiere 2004.


Venstøphøgda 149.
8/126, ”Løvheim”. Oppført i 1948.

Hydroarbeider
Olaf Arthur Aas fra Venstøphøgda 156 f. 17/9-1909 i Skien d. 7/3-1987, s.a. Ole O. Aas.
g. 1939 m. Gunhild Karethe Tremyr fra Tørdal f. 9/12-1913 d. 27/8-2007, d.a. Aasmund Kittilsen Tremyr f. 21/7-1882 og Liv Gurine Nordal f. 20/2-1880.
1. Harald Aas f. 1944. Overtok huset.

Arthur Aas eide også eiendommen 8/186, Venstøpbakken 22.

Fra Grunnboka: "
Andel av Venstøphøgda 149 (Gnr 8, bnr 126) er overdradd til Harald Aas (04.12.1986)."

Harald Aas f. 1944.
Eier 1986. Ugift.


Venstøphøgda 150.
8/172. Oppført 1961/62.

Ingebret Skilbred fra S. Berberg f. 22/11-1915 i Solum d. 4/7-1993 på Venstøp, s.a. Isak Ingebretsen Skilbred.
g.m. Kirsten Marie Gløsmyr fra Hoppestadv. 404 under Hoppestad f. 9/10-1918 d. 12/4-1990, d.a. Hans Gerhard Gløsmyr.
1. Arne Skilbred f. 2/1-1938. Se S. Berberg.
2. Gerd Skilbred f. 1942 på Hoppestad g.m. Svein Enok Gjermundsen. Se Luksefjellv. 201 under Limi.
3. Kari Margrethe Skilbred f. 1948 på S. Berberg g.m. Torstein Foss. Se Foss(8).

Denne familien bodde tidligere på Hoppestad.

Ingebret kjøpte, sammen med sin svoger Einar Gløsmyr Fossumsmia en gang før 1950 (8/142).
Skyldmark 0 mark 01 øre. Det bruksnummeret er i dag slettet.


Venstøphøgda 151.
8/170.

Harry Asbjørn Aas fra Venstøphøgda 156 f. 24/8-1914 på Venstøp d. 17/5-1990, s.a. Ole O. Aas og Agathe Vasbø.
g. 20/1-1951 m. Inger Johanne Larsen fra Notodden f. 1924.
1. Ole Aas f. 1951.


Venstøphøgda 154.
8/152, ”Aashaug”. Oppført i 1953.

Hydroarbeider
Ivar Johannes Aas fra Venstøphøgda 156 f. 24/10-1916 d. 20/2-1995, s.a. elektriker Ole Olsen Aas og Agathe Vasbø.
g. 5/9-1955 m. Tora Thorsen f. 1922, d.a. Olav Thorsen Rukke fra Nesbyen i Hallingdal og Borghild Livgard fra Nesbyen.
1. Frode Aas f. 1957.
2. Benny Agathe Aas f. 1959.
Eier 1953.


Venstøphøgda 156.
8/97. ”Solheim”. Utskilt fra N. Venstøp(34) i 1924.

Huset ble oppført 1924.


Venstøphøgda 156 til venstre. Foto: Privat fra 1950/60-tallet. Innsendt av Kari Haugen 2013.

Elektriker i kraftselskapet (SKK)
Ole O. Aas fra Ås(2) ”Ås søndre” f. 21/7-1887 d. 15/7-1973, s.a. Ole Nilsen Aas.
g. 15/2-1908 m. Agathe Sofie Vasbø fra Venstøp(29) f. 10/7-1888 d. 21/3-1966, d.a. Olav O. Vasbø.
1. Agathe Viola Charlotte Aas f. f.25/4-1908 i Skien d. 1991 i Skien g. 25/1-1946 m. Halvor Gunleiksen Vaaer f. 5/5-1898 på Dal i Tinn. Bodde på Rjukan.
2. Olaf Arthur Aas f. 17/9-1909 i Skien. Se Venstøphøgda 149.
3. Ethel Johanna Konstanse Aas f. 21/6-1911 i Skien g.m. Aksel Rosvald. Se Hoppestadv. 419 under Ås.
4. Josef Kristian Aas f. 12/1-1913 på Venstøp d. 28/7-1999 g.m. Enny Jensine Alette Jensen fra Eggum i Lofoten f. 30/4-1920. Bodde i Sandefjord. Gravlagt på Orelund (Nybo) kirkegård i Sandefjord.
5. Harry Asbjørn Aas f. 24/8-1914. Se Venstøphøgda 151.
6. Ivar Johannes Aas f. 24/10-1915. Se Venstøphøgda 154.
7. Annie Kristine Therese Aas f. 24/3-1922 g.m. gartner Sigurd Gallefos. Se Bratsberg(30).
8. Rolf Dagfinn Aas f. 26/4-1924. Overtok huset.
Eier 1924.

Ole Aas var født på S. Kise. SKK var forkortelse for "Skiensfjordens kommunale kraftselskap."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

97

Venstøp - Solheim

Ole Aas

0 mark 09 øre


Rolf Dagfinn Aas
herfra f. 26/4-1924 d. 8/2-2008, s.a. elektriker Ole O. Aas og Agathe Vasbø.
g. 19/11-1949 m. Hedvig Camilla Gløsmyr fra Hoppestadv. 404 under Hoppestad f. 1924, d.a. Hans Gløsmyr.
1. Asbjørn Aas f. 1950. Overtok huset.
2. Hege Kristin Aas f. 1953.
Eier fra ca. 1970.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 156 (Gnr 8, bnr 97) er overdradd til Asbjørn Aas (04.03.1980)."

Asbjørn Aas herfra f. 1950.
Eier 1980.


Venstøphøgda 158 A.
8/150, ”Fossheim”. Byggeår 1953.

Tømmermåler
Kåre Foss fra Foss(8) f. 5/4-1916 d. 3/7-1985, s.a. Nils O. Foss og Marie f. Skilbred.
g.m. Ruth Helleberg fra Venstøphøgda 160 f. 23/4-1922, d.a. Lars Martin Helleberg.
1. Kari Foss f. 13/11-1941 g.m. kjøpmann i Porsgrunn, Knut Anker Stordalen fra Jondalen ved Kongsberg f. 7/6-1933 d. 9/4-1994. Bosatt i Porsgrunn.
    Barn 1. Kjersti Stordalen f. 1961 g.m. Pàl Machail Szikszay. Ekteskapet oppløst. Bosatt i Porsgrunn.
    Barn 2. Petter Anker Stordalen f. 1962. Kjent forretningsmann. Eier av hotellkjeden Choice-hotels. Bosatt i Oslo.
    Barn 3. Karen Anne Stordalen f. 1966.
    Barn 4. Kjetil Stordalen f. 1968.
2. Stein Foss f. 1945. Se Venstøphøgda 144 A.
3. Torgun Foss f. 1950 g.m. Bjørn Five fra nord Norge. Bosatt ved Klovholt i Skien (tidligere Solum).
    Barn 1. Hedda Foss Five. Ble valgt til ordfører for AP (Arbeiderpartiet) i Skien kommune i 2011.
    Barn 2. Maja Foss Five.

Kåre Foss var tømmermåler hos Løvenskiold - Fossum. Hans utdannelse bestod av handelsskole og aftenskole.


Venstøphøgda 160.
8/62 ”Helleberg”. Utskilt fra Venstøp(34) 16. mai 1906.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Kristian Pedersen Venstøp til Anders Helleberg for kr. 1700.-, dat 22, tinglyst 29. sept. 1906."
"Ret til at tage vand fra en brønd paa bnr 34 og vei til brønden forbeholdt dette bnr, dat. 22., tinglyst 29. sept. 1906."

Lærer, foretningsfører
Anders Mikkelsen Helleberg
(Anders Helleberg) fra Vang i Hedmark f. 13/9-1862 d. 11/5-1931, s.a. g.br. Mikkel Larsen Helleberg.
g. i Seljord krk. 10/12-1894 m. Mariken Halvorsdatter fra Øvretvedt i Tørdal, Drangedal f. 20/12-1871 d. 17/2-1948,
d.a. g.br. Halvor O. Øvretvedt og Marthe Grove.
1. Olga Marie Helleberg f. 8/2-1895 på Lensegrav i Seljord g.m. Olav Trygve Arnesen. Se Hoppestadv. 88 (stasjonen).
2. Lars Martin Helleberg f. 24/5-1896 på Ås i Gjerpen. Overtok huset
.
3. Martha Andrea Helleberg f. 21/6-1898 på Hoppestad
g. 15/8-1925 m. Lars Lunde fra N. Mo. Bodde på Strømdal.
4. Halvor Helleberg f. 30/9-1900 på Hoppestad d. 22/8-1988 på Hamar g1g m. Helga Gustava Rasmussen f. 30/5-1903 d. 7/9-1943.
    Halvor g2g m. Anna Norderud f. 9/3-1912 d. 13/8-1986 på Hamar.
   
Barn 1. Ruth Helleberg f. 29/5-1923 på Hamar.
    Barn 2. Reidun Helleberg f. 26/9-1925 på Hamar.
    Barn 3. Egil Anders Helleberg f. 20/2-1928 på Hamar.
    Barn 4. Ragnhild Helleberg f. 15/8-1930 på Hamar d. i januar 2008.
    Barn 5. Willy Helleberg f. 1/1-1933 på Hamar.
    Barn i 2. ekteskap:
    Barn 6.
Hanne Helleberg f. 27/2-1953 på Hamar.
5.
Anna Olea Helleberg f. 29/9-1906 på Venstøp d. 31/1-1988 g. 5/3-1927 m. Jacob Oskar Steen Frønæs f. 22/2-1903 d. 30/1-1991. Bodde  på  Brekkejordet i Skien.
    Barn 1. Kåre Andreas Frønæs f. 31/5-1927 d. 18/12-1998.
    Barn 2. Inger Johanne Frønæs f. 28/9-1929 d. 29/9-2011.
6.
Ragna Agnete Helleberg f. 24/2-1909 på Venstøp d. 18/2-2002 g. 24/9-1932 m. Arthur Thorkildsen f. 26/9-1905  d. 23/4-1974. Bodde på Falkum i Skien.
    Barn 1. Torhild Thorkildsen f. 1933.
    Barn 2. Finn Thorkildsen f. 1945.
    Barn 3. Knut Thorkildsen f. 1946.
7.
Nora Margrethe Helleberg f. 24/10-1911 på Venstøp d. 27/3-2003 g. 3/10-1936 m.  Thor Halvorsen Eie. Se Bratsberg(7).
8. Einar Helleberg f. 30/10-1914 på Venstøp d. 5/12-2004 g.m. Edel Charlotte f. 18/6-1919 d. 19/6-2000. Bodde på Strømdal. De siste årene på Brekketun i Skien. Ingen barn.
Eier 1906.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra enkefru Mariken Helleberg f. 20/12-1871 (hensittende i uskifte efter avdøde Anders Helleberg ifølge bevilling
av 18/6-1931) til sønnen Martin Helleberg f. 24/5-1896 for kr. 4000, med forbehold for selgeren av husvær for livstid i 2.
etasje mot månedlig husleie kr. 10, hvilken rettighet ansettes til 5-årig verdi kr. 600.-, dat. 12/5-1937, tinglyst 17/6-1937."

Anders ble konfirmert i Vang og Mariken (Marken) i Drangedal. Da de giftet seg i Seljord bodde Mariken på Fiskhøl.
Anders Helleberg stod oppført som ”seminarist” (lærerskoleelev) i 1896, da Lars Martin ble født.


Denne familien bodde på Ås skole før han bygde dette huset i 1906. Se Ås(8) "Skolen".

Mange takk til Anne Lise Westli.

Hydroarbeider
Lars Martin Helleberg (Martin Helleberg) fra Ås skole, Ås(8) f. 24/5-1896 d. 28/4-1978, s.a. lærer Anders Mikkelsen Helleberg.
g.m. Karen Zachariassen fra Hoppestadv. 48 under Venstøp f. 25/6-1896 d. 13/9-1981, d.a. murmester Andreas Zachariassen.
1. Ruth Helleberg f. 23/4-1922 g.m. tømmermåler Kåre Foss. Se Venstøphøgda 158A.
2. Anders Helleberg f. 11/6-1924 på Fossum. Se nedenfor.
3. ?Mari Helleberg f. 15/9-1927 d. 4/12-1993. Ugift?
4. Sven Zakarias Helleberg f. 21/4-1929. Se Luksefjellv. 65 under Grini.

Martin Helleberg kjøpte denne tomta med ei eldre hytte på. Hytta ble ombygd til bolig i ca. 1916.
Han var handelsbestyrer ”på Fossum” i 1924. Senere ble han hydroarbeider.

Fra Grunnboka: Andel av Venstøphøgda 160 (Gnr 8, bnr 62) er overdradd til Anders Helleberg (11.12.1963)."

Anders Helleberg herfra f. 11/6-1924 på Fossum d. 21/3-2007, s.a. Lars Martin Helleberg.
g.m. Mari f. 1927.
1. Britt Helleberg f. 1957.
2. Åse Helleberg.
Eier 1963.

Høyere husnummer av Venstøphøgda ligger under Hoppestad. Se Adresser.


Århusveien
Hustomter utskilt fra gård nr 8 Venstøp.

| Fossumhaugen | Fossumveien | Hoppestadveien | Jernverksveien | Smieveien | Venstøpbakken | Venstøphøgda | Århusveien |

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Århusv. 325.
8/73, ”Fosheim”.

Utskilt fra Venstøp(19) 29/11-1909. Landskyld 0 mark 11 øre.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøte fra Leopold Løvenskiold til Lars H. Foss for kr. 600, dat. 11/5, tinglyst 21/5-1910."

Maskinist ved Fossum kraftstasjon
Lars Halvorsen Foss f. 30/6-1878 d. 5/4-1953, s.a. lærer Halvor Foss og Dorthea Eriksdatter Hoppestad. Se Familie 22 - Venstøp 1891.
g.m. Marie Sommerfryd fra Køyta under Grini f. 26/5-1890 d. 16/5-1974, d.a. Ole Nilsen Sommerfryd.
1. Halvor Foss f. 1917.
2. Ragna Foss f. 26/4-1918 g.m. Hans Eugen Frønes. Se Venstøphøgda 39.
2. Lilli Foss f. 19/3-1927 g.m. Arthur Strand. Se nedenfor.

Bygningsarbeider
Arthur Strand
fra Fjågesund i Kviteseid f. 9/3-1924, s.a. Jorand T. Straume.
g. 24/9-1960 m. Lilli Foss herfra f. 19/3-1927 d. 2008.
1. Terje Strand f. 11/2-1961 d. 21/8-2005.
2. Erik Strand f. 1964. Kjøpte denne eiendommen i 1990.

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 325 (Gnr 8, bnr 73) er overdradd for kr 250.000 til Erik Strand (13.09.1990)."
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no