ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 05.05.2020Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bratsberg 30 - Gallefos
Gammelt løpenr. 199. Utskilt fra Bratsberg(1) til forpaktning i 1790-åra.

Eid av Bratsberg hovedgårds eiere fram til 1904.

Tidlige forpaktere av jorda:
Kjøpmann Paul Schiøt i Skien fra før 1819, Jon Jonsen i 1835 og 1838, prokurator Georg Petersen i 1845.


Gallefos gartneri. Foto: Widerøe 17/5-1961. Eier Skien kommune. Arkiv Telemark Museum, Skien.

Adresse inntil 1989: Håvundv. 214, 3714 Skien.
Adresse i dag (etter 1989): Viggo Ullmannsg. 32, 3746 Skien.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

 199

Bratsberg 

John Johnsen 

1 daler - 3 ort - 9 skilling 

   Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

 199

Bratsberg 

D. C. Blom - Chr. Bernholdts enke 

3 daler - 0 ort - 6 skilling 

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 63

30

199

Bratsberg

Bratsberg 

D. C. Blom 

1 - 3 - 9 

7 mark 87 øre 


Bonde, murer, selveier
Kittil Olsen
f. 17/11-1872 på Skallerud under Bergen i Nes, Sauherad, s.a. Ole Halvorsen og Aaste Svenkesdatter. Se Nedre Gaupåsen.
g. i Gjerpen 19/3-1895 m. Maren Andersdatter fra Sørbø(3) f. 16/6-1873, d.a. Anders E. Sørbø og Johanne Pedersdatter.
1. Anna Olsen f. 20/4-1895 i Skien.
2. Johanne Olsen f. 8/9-1896 i Skien.
3. Aagot Olsen f. 12/2-1898 i Skien.
4. Rudolf Olsen f. 12/8-1899 i Skien.
5. Oskar Olsen f. 30/11-1902 i Skien.
6. Thorvald Olsen f. 18/1-1907 på Bratsberg.
7. Dagmar Olsen f. 4/4-1908 på Bratsberg.
Eier 1904.

Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 63

30

Bratsberg

Bratsberg 

Kittil Olsen 

 3 mark 22 øre

Gartner, selveier
Søren Christian Gallefos
(Christian Gallefos) f. 13/2-1894 i Moss d. 22/7-1968, s.a. Søren Gallefos og Karoline Stensæth fra Guddal i Sundfjord, Sogn og Fjordane.
g. i juni 1918 m. Ragna Marie Trinterud f. 13/8-1890 i Tyristrand i Hole pr.gj. d. 29/4-1983, d.a. Johannes Andreassen Trinterud og Lise Randine Hovland.
1. Sigurd Gallefos f. 8/12-1918 i Drammen. Overtok gartneriet. Se nedenfor.
2. Gerd Gallefos f. 30/1-1920 i Drammen g.m. Ragnar Larsen. Se Håvundv. 222. Se nedenfor.
3. Aslaug Gallefos f. 30/3-1921 i Drammen d. 5/12-1993 g.m. Roald Øvrum fra Follaug(5).
    Barn 1. Ellen Øvrum f. 1948 g.m. Miroslav Pikla f. 1950. Bosatt i Taastrup i Danmark.
4. John Gallefos f. 28/4-1923 i Skien.
Bosatt på utskilt hustomt, Hestehagv. 24. Se nedenfor.
5. Rolf Gallefos f. 26/6-1924 d. 9/7-1973 g.m. Thorbjørg Sønsteby fra Brekkejordet i Skien f. 1930. Bodde på Frogner.
    Barn 1. Marianne Gallefos f. 1954 g.m. Bengt Ove Kvarme f. 1949. Bosatt på Hønefoss.
    Barn 2. Harald Gallefos f. 1957 g1g m. Ingrid Brenne g2g m. Anne Gro Bratsberg f. 1969. Bosatt på Rising.
6. Søren Kristian Gallefos f. 30/10-1927 d. 17/1-1998. Ugift. Bodde i Håvundv. 222.
7. Helge Gallefos f. 8/11-1931. Bosatt i Hestehagv. 22. Se nedenfor.
Eier 1921.

Eiendommens grenser på 1950-tallet, i følge Christian Gallefos:
“Syd: Kolstad, vest: Byen, nord: Isaksen, øst: Vegen Skien-Porsgrund.“

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 63

30

Bratsberg

 Chr. Gallefos

1 mark 98 øre 

 63 243 En parsell  Christian Gallefos 0 mark 60 øre


Bratsberg bnr 30 - Gallefos gartneri midt på 1950-tallet.  Innsendt av Anne Lise Westli 2013.

Gartner, selveier
Sigurd Gallefos
herfra f. 8/12-1918 i Drammen d. 24/5-1988, s.a. Søren Christian Gallefos.
g. 11/12-1943 m. Annie Kristine Therese Aas fra Venstøp(29) f. 24/3-1922 d. 6/2-2004, d.a. Ole Olsen Aas.
1. Anne Lise Gallefos f. 1944 g.m. Øyvind Westli f. 1944. Bosatt på utskilt hustomt Bratsbergjordet 17.
2. Marit Agathe Gallefos f. 1946 g.m. Odd Arvid Ajer fra Lunde i Telemark f. 1947.
Bosatt på utskilt hustomt Bratsbergjordet 2.
3. Aslaug Gallefos f. 1950 g1g m. Terje Brynildsen fra Bratsbergkleiva f. 1949 g2g m. Sjur Jakobsen fra Bratsbergkleiva f. 1949.
Bosatt på utskilt hustomt Bratsbergjordet 22.
4. Jorunn Gallefos f. 1958 g.m. Tore Fjære Øvrum. Se Øvrum(7) "Myhren".
Eier 1967.

Gartneriet ble nedlagt og revet i 1988. Blomsterforretningen ble drevet i nytt forretningsbygg med adresse Håvundv.
214 frem til 1996. Eiendommen ble omregulert, hustomter ble utskilt og solgt i 1989.

Mange takk til Anne Lise Westli f. Gallefos for nyere opplysninger og for bildet!

Noen utskilte hustomter til familien.

Bratsbergjordet 2.

Bratsbergjordet 17.

Bratsbergjordet 22.

Håvundv. 222.
Ragnar Larsen fra Borgeskauen under V. Borge f. 27/2-1920 d. 7/4-1994, s.a. Ingvald Martinius Larsen. Se Familie 48 - V. Borge 1910.
g.m. Gerd Gallefos herfra f. 30/1-1920 i Drammen d. 26/8-1996, d.a.
gartner Søren Christian Gallefos.
1. Berit Elisabeth Larsen f. 1948. Bosatt på utskilt hustomt Viggo Ullemannsg. 26.

Hestehagv. 22.
Helge Gallefos herfra f. 8/11-1931 i Skien d. 25/4-1995, s.a. Søren Christian Gallefos.
g.m. Ellen Marie Isaksen fra Frogner f. 24/4-1936 d. 1/10-2007.
1. Karl Christian Gallefos f. 1956 g.m. Anne Margrethe Meen f. 1957. Se Meen(1).
2. Nina Gallefos f. 1961 g.m. Jan Henrik Stavdal f. 1959. Bosatt på Bratsberg.

Hestehagv. 24.
John Gallefos herfra f. 28/4-1923 i Skien, s.a. gartner Søren Christian Gallefos.
g.m. Ella Thorstensen fra Bratsberg f. 1921.
1. Tore Gallefos f. 1948. Bosatt på Jønnevald (2011).
2. Inger Gallefos f. 1952 g.m. Jan Erik Andersen f. 1952. Bosatt i Langangen i Porsgrunn (2011).
3. Per Gallefos f. 1957. Bosatt på Herre i Bamble (2011).

Vi kan lett
se av kartet, at det har blitt fraskilt og solgt en rekke hustomter herfra.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no