ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.04.2021


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Ås 8 - Ås skole - Ås Grendehus
”Skolehustomten”. Utskilt etter 1889. Siden Norges matrikkel 1889: 13/8.

Tomta ble utskilt fra S. Ås(2).

En skole ble oppført på denne eiendommen før 1896. 

Adresse i dag: Ås Grendehus, Hoppestadv. 434, 3721 Skien.

Lærer, foretningsfører
Anders Mikkelsen Helleberg
fra Vang i Hedmark f. 13/9-1862 d. 11/5-1931, s.a. g.br. Mikkel Larsen Helleberg.
g. i Seljord kirke 10/12-1894 m. Mariken Halvorsdatter fra Øvretvedt i Tørdal, Drangedal f. 20/12-1871 d. 17/2-1948,
d.a. g.br. Halvor O. Øvretvedt og Marthe Grove.
Br. 1896.

Se folketellingen 1900.

I 1900 var Anders oppført som voksarbeider. Han var utdannet lærer allerede i 1894 så det var litt merkelig.
Da Halvor ble født i 1900 stod det også voksarbeider ved farens yrke. 

De dyrket i 1900 litt korn, poteter og grønnsaker til eget bruk.
Da Halvor ble født i 1900 stod det "skovarbeider" ved Anders Hellebergs yrke.

Anders Helleberg bygde hus på Venstøp før 1910. Se Venstøphøgda 160.

Folkeskolelærer
Hans Martin Olausson Grosvold f. 1871 i Nissedal.
g.m. Andrea Torjusdatter f. 1874 i Kviteseid.
1. Odmar Toralf Grosvold f. 5/12-1896 på Ås skole.
2. Anna Gudrun Grosvold f. 26/3-1898 på Ås skole. 
3. Torjus Grosvold f. 6/6-1900 på Ås skole.

Faddere for Odmar Toralf: Anne Aas, Maren Huset, Skien, Ole Kristiansen Aas, Anders Huset, Skien og Lærer Sandvik, Fossum.
Faddere for Anna Gudrun: Anna Aas, Susanne Sandvik, Ole Aas, Severin Sandvik.

Se folketellingen 1900.

Hans Martin Grosvold kjøpte i 1902 gården Venstøp(9) "Buslåtten".

Skogsarbeider, senere politibetjent
Østen Østensen fra Mæla f. 29/10-1883
på Mæla d. 9/5-1961 i Skien, s.a. smed Østen Hansen Mæla. Se Familie 1 - Mæla 1865.
g1g i Holla 5/6-1909 m. Marie Hansdatter fra Kalvodde under Sannes nedre i Holla f. 3/10-1885, d.a. bonde Hans Kristensen Sannæs.
Forlovere: "
Sersjant Kristen Hansen Sannes og Sagbrugsarb. Peder Hansen."
g2g m. Ingeborg Marie Kjøstolsdatter Jøntvedt i Holla
f. 29/6-1878 d. 28/3-1959 i Skien.

Bodde her i 1900: Gunhild Marie Halvorsen fra Gromstul f. 6/9-1898, d.a. skogsarbeider. Halvor Torkildsen.

Ved Østens første vielse i Holla i 1909, var det nevnt at han var skogsarbeider og bodde på Stulen i Gjerpen.

Denne familien bodde her under folketellingen 1910.
Det første ekteskapet ble oppløst før 1923. Marie Hansdatter
emigrerte da til N. Amerika og ble gift på nytt der 2/6-1923 med Simon Torfinsen Syse fra Ulvik i Hardanger f. 28/7-1891.
Østen Østensen ble politibetjent i Skien. Han gifta seg også på nytt, med Ingeborg Marie Kjøstolsdatter Jøntvedt fra Holla.
De bodde i Cort Adelersgate i Skien. 


Se folketellingen 1910.

Folkeskolelærer
Lars Johannesen Seime fra gården Førde i Breim (Gloppen) f. 5/7-1876 d. 26/12-1943, s.a. Johannes Larsen (f. på Klakegg i 1851) og Helga Andersdatter (f. på Kåle i 1840).
g.m. Tone Nilsdatter Høgkasin fra Hjartdal f. 6/11-1881 d. 14/9-1973, d.a. Nils og Ingebjørg Høgkasin i Hjartdal.
Br. 1909.

Lars Seime kjøpte i ca. 1910 gården Rosvald. Se Rosvald.


Lærere og elever ved Ås skole ca. 1927? Innsendt av Elbjørg Bakke 2014.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

13 

8

Aas - Skoletomten

Ole Nilsen Kise (Aas)

0 mark 10 øre


Lærer
Jon K. Klonteig fra Klonteig i Mel i Tinn, Telemark f. 18/4-1901 d. 12/1-1989 på Borgestad, s.a. Knut Høljesen Klonteig og Ingebjørg Hansdatter.
g.m. Asta f. 12/7-1914 d. 10/7-1993.

Jon Klonteig var lærer på Ås skole fram til 1959 da han begynte på den nye Venstøp skole. Der var han til 1964, da
han ble skolebestyrer ved den nye skolen på Buer. Paret er gravlagt på Borgestad kirkegård.

Takk til Halvard Skårdal.


Etter at skolen ble nedlagt har huset vært i bruk som Ås Grendehus.

En tid i 2012 ble huset brukt som barnehage pga vannskader i Gjerpen barnehage.


Ås gamle skole. I dag grendehus. Foto: Gard Strøm. 2011.
 


(C) Gard Strøm.