| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 03.03.2021


Mæla 1865
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1865. Supplert med opplysninger fra kirkebøker.

 

 

Familie 1.

S. Mæla 1865.

 

Smed

Østen Hansen Mæla fra S. Bø(A) f. 10/1-1833 d. 11/3-1884 på Mæla, s.a. Hans Knudsen Bøe.

g1g i Holla 24/5-1863 m. Ingeborg Jensdatter fra Gunnerud i Holla f. 12/12-1835 d. 6/4-1867 på "Haugbakken" i Holla, d.a. Jens Andersen Gunnerud og Ingeborg Johannesdatter.
Forlovere: "Knud Hansen Mæla og Jens Jensen Gunderud."

g2g i Holla 3/11-1874 m. enke Margrethe Nilsdatter fra Berget under Holla Prestegård f. 7/6-1824 d. 4/1-1878 på Sannes, d.a. Nils Nilsen Kaasa og Bergit Larsdatter.

g3g i Gjerpen 21/9-1881 m. Gunhild Marie Paulsdatter fra S. Stulen(A) f. 25/4-1856 i Solum, d.a. Paul Larsen Stulen.

Forlovere: "G. O. Aaraas, Gullik Jacobsen."

1. Hans Andreas Østensen f. 17/2-1864. Emigrerte til N. Amerika i 1882 (18 år gml.). Ble lærer. Han døde i en ulykke i der.

Barn i 3. ekteskap:

2. Paul Østensen f. 25/3-1882 på Mæla. Se Kulten under Ås. Flyttet siden til brannstasjonen i Skien. Brannmann.

3. Østen Østensen f. 29/10-1883 på Mæla g1g m. Marie Hansdatter Foss. Se Ås(8) "Skolestua".

Smed Østen Hansen(34), kona Ingeborg Jensdatter(31) og sønnen Hans Andreas(2), er registrert
utflyttet til Holla, den 14/4-1866.

Østens 2. kone, Margrethe Nilsdatter, var enke etter Johannes Jensen Herregaarden (Holla Prestegård).

Østen kjøpte gården øvre Sannes(1) i Holla. Han eide dessuten skog under nedre Sannes.
Alt dette ble solgt i 1883 og han flyttet tilbake til Mæla året før han døde.

Østens to sønner Paul og Østen vokste opp hos sin morfar Paul Larsen på S. Stulen(A).

24/5/1884      ØSTEN HANSSEN MÆLA    Gjerpen Skifteprot. nr. *)                

Mæla               - smed - skiftet slutt 18.8.1885 - 

               Arvinger: Enka Gunhild Paulsdatter og avdødes sønn i 1.ekteskap:

               1. Hans Andreas Hanssen, ukjent oppholdssted i Amerika.

                   

Verger for barna (av 2.ekteskap) var Paul Larssen Stulen og Henrik Solvessen Mæla.

Boet hadde eid gårdene Sannes øvre og Sannes nedre i Holla, men disse hadde den
avdøde solgt sist sommer (1883). Tilgode fra salget kr. 1.100,-

*) B: Gj 4 s.160-184b.

Familie 2.

S. Mæla 1865.

 

Her var oppført Anne Kirstine Petersdatter. Se Familie 19a - Mæla 1845.


Familie 3.

S. Mæla 1865.

 

Arbeider

Anders Olsen fra Nøklegård(1) dpt. 26/12-1802 d. 3/11-1879. ”Enkem. Anders Olssøn, Mæla, Hængte sig.” s.a. Ole Andersen Nøklegaard.

g. 24/11-1831 m. Inger Maria Rasmusdatter fra Augons plass under Strømdal dpt. 19/9-1802 d. 21/3-1871 på Mæla, d.a. Rasmus Auensen.

Forlovere: "Ole O. Nøglegaard, Halvor Wenstøb."

 

I 1842 var Anders i arbeide hos prokurator Dahl på Hauen. De bodde i 1845 i et hus på l.nr. 71 av N. Venstøp.

Siden kom de hit. De hadde ingen barn.

 

Familie 4.

S. Mæla 1865. Festetomt av Store Mæla(21). 4/75.

 

Arbeider

Halvor Gulliksen fra Bjørnskås i Sauherad f. 20/10-1817 d. 18/7-1865 på Mæla, s.a. Gullik Torstensen og Gunhild Olsdatter Biørnskaas.

g. 7/11-1850 m. Maren Gurine Kittilsdatter fra en plass under Gisholt i Solum pr.gj. f. 6/11-1816, d.a. Kittil Pedersen under Gisholt og Anne Hansdatter.
1. Anne Gurine Halvorsdatter f. 21/11-1853 g.m. Tollef Halvorsen. Se Familie 62 - Mæla 1891.
2. Hanne Karoline Halvorsdatter f. 31/1-1857 g.m. Isak Halvorsen Bratsberg. Se Bratsberg(22).

3. Andreas Halvorsen f. 14/1-1861 på Mæla.


Halvor var i tjeneste på Rising og Maren Gurine tjente på Falkum før de giftet seg.
Enka bodde her i 1865 med sine 3 barn. Alle barna var født i Gjerpen.
Maren ærnærte seg i 1865 ved diverse hagearbeide.


Se også Familie 15 - Mæla 1875.

 

Familie 5.

S. Mæla 1865. Festetomt under Store Mæla(21).

 

Snekker, bjelkehugger, husleier

Andreas Andersen fra Venstøp(26) f. 14/1-1822 d. 20/12-1904 på Mæla, s.a. Anders Nilsen.

g. i Skien 23/5-1852 m. Anne Gurine Hansdatter fra N. Ballestad(1) f. 12/10-1819 d. 9/2-1880 på Mæla, d.a. Hans Jacobsen Ballestad.

Forlovere: "Ingebret Andersen Mela og Halvor Johannesen Mela. Begge af Gj. sogn."

1. Marthine Andreasdatter f. 22/8-1853 på Mæla.

2. Hans Andreasen f. 2/2-1856 på Mæla.

3. Anne Andreasdatter f. 18/5-1859 på Mæla.

Se også Familie Mæla 1875.

Familie 6.

S. Mæla 1865.

 

Snekker, husleier

Nils Jacob Gundersen fra Fossum f. 2/7-1819, s.a. hammersmed Gunder Jacobsen. Se Familie 14b - Fossum 1782.

g. 24/2-1842 m. Maren Kirstine Iversdatter fra plass under Åsland i Kilebygda, Solum prestegjeld f. 21/7-1814, d.a. Iver Isaksen og Karen Rasmusdatter.

1. Gunder f. 19/6-1842 på Mæla. Trolig død ung.

2. Anne Karine Nilsdatter f. 3/10-1844. Emigrerte med sine foreldre til N. Amerika i 1866.


Denne familien emigrerte til N. Amerika i april 1866.

I samme huset bodde i 1865 enka etter Amund Jensen, Karen Hansdatter f. 4/7-1810.
Hun var i 1865 syarbeiderske. Se Familie 7 - Mæla 1835.

 

Familie 7.

S. Mæla 1865.

 

Her var oppført reperbanearbeider Andreas Solvesen og hustru Anne Dorthea Halvorsdatter med sønnen

Søren Hartvig Andreasen f. 18/9-1862.  Se Familie 5 - Mæla 1875. Se også Familie 57 - Mæla 1910.


Familie 8.

S. Mæla 1865.

 

Her var oppført repslager Mikkel Nissen. Se Familie 2 - Mæla 1845.

 

Familie 9.

S. Mæla 1865.

Her var oppført sagmester Henrik Solvesen. Se Familie 20 - Mæla 1845, Familie 2 - Mæla 1875 og Familie 58 - Mæla 1891. Han var ugift.

Familie 10.

N. Mæla 1865. L.nr. 42, en husmannsplass. 2 familier i samme hus.

 

Husmann med jord

Thor Johnsen fra Holla f. ca. 1800.

g. i Holla 28/12-1822 m. Ingeborg Nilsdatter fra Holla f. ca. 1798.
Folovere: "
Hr. Bomhoff og Tollev Strigen."

1. Thor Thorsen f. 5/9-1831 i Sauherad.

2. Anne Thorsdatter f. 27/10-1833 i Sauherad.

3. Johannes Thorsen f. 22/3-1832 i Sauherad.

4. Maria Thorsdatter f. 3/2-1841 i Sauherad.

5. Ole Thorsen f. 18/10-1842 i Sauherad. Var møller og bodde hjemme i 1865.

 

De var begge i tjeneste på øvre Eie i Holla før de gifta seg.


Pleiebarn: Caroline Carlsdatter f. 14/3-1852 i Gjerpen. Faren var Carl Johan Eriksen
på Tyskland. Se Tyskland under Strømdal.

 

Familien er meldt innflyttet fra ”Seufde” (Sauherad) høsten 1846 til en husmannsplass under N. Mæla.

Presteattest fra sogneprest Wolff.

 

Familie 11.

N. Mæla 1865. L.nr. 42, en husmannsplass. 2 familier i samme hus.

 

Her var oppført enkemann, bjelkehugger og husmann uten jord Engebret Andersen. Se Familie 11 - Mæla 1845.
Han bodde her med tre av sine barn: Nils, Gunder og Inger.
Han bodde i 1875 på Bakken i Skien sammen med sin datter Inger.


 

(C) Gard Strøm.