ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune.

Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
Oppdatert 08.08.2023

 


Andre beboere på Mæla:
| Mæla 1762 | Mæla 1782 |
| Mæla 1801 | Mæla 1825 | Mæla 1835 | Mæla 1845 | Mæla 1865 | Mæla 1875 | Mæla 1891 |
| Mæla 1900 | Mæla 1910 | Mæla 1920 |

Søketips
: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Mæla 1875

Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1875. Supplert med opplysninger fra kirkebøker.


Familie 1.
Mæla S. 1875. L.nr. 38. Et småbruk.

 

Skipsreder, selveier

Steinar Thorjussen Kragenes fra Vrådal i Kviteseid pr.gj. f. 1826.
g.m. Gunhild Olsdatter fra Mo pr.gj. f. 1820.

1. Anne Jacobsdatter Kragenes f. 1849 i Vrådal.

2. Jacob Kragenes f. 1861 i Vrådal d. 15/9-1882 i München. Konf. 1/10-1876. Ble gravlagt i München. Ugift.

3. Torjus Kragenes f. 8/10-1863 på Kråkenes i Vrådal d. 3/4-1885. Konf. 20/4-1879. Ugift.

4. Olaf Kragenes f. 9/6-1866 på Kråkenes d. 16/12-1892 på S. Mæla. Ugift handelsmann.

5. Olaus Kragenes f. 28/2-1869 på Kråkenes d. 3/1-1887 på Mæla. Ugift.
 

Gårdsnavnet Kråkenes i Vrådal sogn ble tidligere skrevet "Kragenes". Gården ligger
i Vrådal sogn i Kviteseid prestegjeld.
Denne familien brukte den gamle stavemåten da de tok med seg navnet til Gjerpen.
De er meldt innflyttet til Gjerpen 14/7-1875. Det var notert at de hadde kjøpt gård her.

1875: Tjenestegutt (ugift) Ole Olsen fra Kristiansand f. 1849 Kristiansand,
tjenestepike Ingeborg Mikkelsdatter fra Vrådal (ug.) f. 1858.
Besetning på gården: 1 hest og 4 kuer.


Familie 2.
Mæla S. 1875. L.nr. 38. Festetomt under S. Mæla. Hus med 2 husstander. 1/2.

Jordarbeider, huseier

Henrik Solvesen fra Mæla f. 4/8-1822 på Århus d. 25/4-1897 på Mæla, s.a. Solve Sørensen. Se Familie 20 - Mæla 1845.
Henrik Solvesen var ugift og bodde her med sin mor i 1875. Mora var enka Ingeborg Tollefsdatter f. 1800 i Gj.
Hans bror Andreas Solvesen bodde i nabohuset. Se nedenfor.

 


 

Familie 3.
Mæla S. 1875. Festetomt. Hus med 2 husstander. 2/2.

 

Tollbetjent

Andreas Christinius Haraldsen fra Sem nedre f. 26/9-1816 d. 8/6-1878 på Mæla, s.a. kjøpm. Peder Haraldsen Semb.

g. 5/1-1853 m. Ingeborg Karine Gundersdatter fra Lysa f. 2/3-1819 d. 6/6-1894 i Skien, d.a. Gunder Bentsen Lysa.

1. Hella Haraldsen f. 10/11-1853 på Sem g. 5/1-1878 m. Frans Oscar Mosfjeld fra Kristiansand f. 1848 (s.a. Søren Mosfjeld). Bodde trolig i Grimstad.

2. Peder Haraldsen f. 17/2-1856 på Sem. Matros i 1875. Ble bestyrer av "Falkum alderdomshjem". Se Familie 1 - Falkum 1900.

3. Gustav Haraldsen f. 21/5-1859 på Sem.

Ingeborg Karine ble født på gården Sokka. Hun var i tjeneste på Lyngåsen før hun giftet seg.
Andreas var kontorist i 1853.
Han var av presten nevnt som gårdbruker og leilending på Sem i mai 1859.


Familie 4.
Mæla S. 1875. L.nr. 39b.
Eier C. H. Blom.

Her var oppført enkemann og innerst Mikkel Nissen fra Porsgrunn. Han bodde her sammen med sin ugifte bror, Niss Nissen f. 1801
i Porsgrunn og sin datter, Johanne Mikkelsdatter f. 1840. Se Familie 2 - Mæla 1845.

 


 

Familie 5.

Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a. Husmannsplass med jord.


Husmann, repslager

Andreas Solvesen fra Mæla f. 17/10-1834, s.a. Solve Sørensen. Se Familie 20 - Mæla 1845.

g. 15/6-1862 m. Anne Dorthea Halvorsdatter fra Mæla f. 5/2-1837, d.a. Halvor Madsen. Se Familie 6 - Mæla 1845.

1. Søren Hartvig Andreasen f. 18/9-1862. ”Lider av epilepsi.”, i følge folketellingen.

Andreas var født på en av Skotlands-plassene under Hyni. Hans foreldre flyttet til Mæla i ca. 1843.
Andreas var sjømann og seilte som matros før han giftet seg. Dette var en liten husmannsplass hvor de i
1875 hadde 2 kuer og en gris. Alle tre bodde her i 1891. Andreas og kona bodde her i 1900.
I 1900 var Andreas huseier og jordbruksarbeider. Se også Familie 57 - Mæla 1910.


 

Familie 6.

Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.

 

Matros, styrmann, huseier

Edvard Halvorsen fra Århusv. 107 B "Goberg" under Århus under Århus f. 27/8-1844 d. mellom 1895 og 1900 ikke i Gjerpen, s.a. Halvor Nilsen Goberg.

g. 5/4-1867 m. Ingeborg Svennungsdatter fra Århus(11) f. 15/5-1842 på Berge i Sauherad d. 10/1-1885 på Mæla, d.a. Svennung Nilsen.

1. Severine Edvardsdatter f. 3/3-1868 g.m. Ole Sigurdsen fra Sauherad. Se Familie 53 - Mæla 1910.

2. Hans Edvardsen Aarhus f. 28/10-1872 på Mæla. Se Familie 73 - Mæla 1900.

3. Anna Nikoline Edvardsdatter f. 24/7-1875 på Mæla g. 28/3-1900 m. fabrikkarbeider Karl Høyer fra Fossum f. 1878 i Porsgrunn. Se Familie 20 - Venstøp 1900.

4. Marie Edvardsdatter f. 3/11-1879 på Mæla g. 9/12-1900 m. fabr.arb. Peder Ingvald Andersen f. 1875 i Skien, s.a. tømmermann Rasmus Andersen.
 

Ved vielsen var det nevnt at Ingeborg var født i Sauherad. Hun var i tjeneste på Århus. Edvard seilte matros.
Han var også sjømann i 1868. De bodde noen år sammen med hans foreldre på Århus før Edvard kjøpte eller
bygde hus på Mæla. Her hadde familien en gris i 1875.

 Familie 7.

Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.

 

Her var oppført sagarbeider og huseier Halvor Pedersen fra Solum pr.gj. f. 1845, hans hustru Maren Nilsdatter
og deres barn; Nikoline, Anne og Anna. Se Familie 66 - Mæla 1891.
 

1875: Tjenestepike Annette Pedersdatter f. 1860  og enkemannen, Anders Olsen f. 1805 i Gj., som losjerte her.
De hadde en gris.
 


 

Familie 8.

Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a. To familier i samme hus.

 

Gårdsarbeider

Erik Mortensen fra S. Mæla f. 9/11-1823, s.a. Morten Eriksen. Se Familie 3 - Mæla 1845.

g. 26/11-1847 m. Inger Margrethe Olsdatter fra S. Brekkejordet f. 30/7-1820 d. 30/7-1879 på Mæla, d.a. Ole Andersen. Se Familie 43 - S. Brekke 1845.

Forlovere: "Christopher Christophersen i Skien og Hans And. Anthonisen."

1. Anne Martine f. 7/7-1847 på Mæla.

2. Olaus Martin Eriksen f. 20/2-1849 på Br.kl. Var snekkersvend i 1865.

3. Ingebret Eriksen f. 10/6-1850 på Br.kl. g. i Skien 21/5-1876 m. Maren Kirstine Halvorsdatter fra S. Eriksrød. Bodde i Skien.

4. Elise Eriksdatter f. 1851 på Br.kl.

5. Halvor Eriksen f. 16/2-1856 på Br.kl.

6. Karen Eriksdatter f. 13/12-1857 på S. Venstøp g. 21/9-1887 m. Ole Johannesen Skilbred fra Bø i Tel. f. 1859, s.a. g.br. Johannes Olsen Skilbred.

7. Maren Gurine f. 2/9-1860 d. 24/11-1860 på Århus.

8. Udøpt gutt f. 2/9-1860 d. 14/10-1860 på Århus.

9. Maren Gurine Eriksdatter f. 1863 i Skien.


 

Erik Halvorsen var født på S. Eriksrød og vokste opp på S. Mæla. Denne familien bodde først en tid på Mæla før de flyttet til
Bratsbergkleiva i 1848. I 1856 flyttet de til Eriks bror på Venstøp og bodde der noen år. I følge folketellinga for 1865 var Morten Eriksen
”husmand uden Jord” på Venstøp. Han bodde da i sin brors hus på Venstøp med kone og 6 barn. Det var også nevnt at
han fikk ”understøttelse af Fattigkassen.” Deretter var de på Århus/Hyni en tid før de kom tilbake til Venstøp en gang før
1865. I 1875 bodde de på S. Mæla hvor Erik var i arbeide på Store Mæla for fogden Borchsenius.
Kilder: Folketellinger og kirkebøker for Gjerpen.


  

Familie 9.

Mæla S. 1875. Samme hus som ovenfor.

 

Dagarbeider

Christian Halvorsen "Skjøl"? fra Klypa i Åmotsdal, Seljord f. 19/4-1832 i Seljord, s.a. hm. Halvor Christiansen og Gunhild Olsdatter.

g. i Siljan 10/8-1860 m. Maren Larsdatter fra Gorningsøya i Siljan f. 23/5-1834, d.a. Lars Bentsen og Kari Nilsdatter.
Forlovere: "Erik Pedersen, Hauen u. Gonsholt og Isak Johnsen Gonsholt."

1. Hans Christiansen f. 15/9-1860 i Gorningøya i Siljan.

2. Karoline Christiansdatter f. 15/7-1863 på Øverbø i Siljan.
3. Laurits Christiansen f. 8/4-1866 på Sem

4. Johannes Christiansen f. 12/4-1870 på Sem

5. Halvor Christiansen f. 5/10-1873 på Sem.

Christian Halvorsen bodde på Øverbø i Siljan før de giftet seg.

Hun var bodde hjemme på Gorningssøya. Han ble skrevet for
Christian Halvorsen Skjøl i FT 1875. Jeg vet ikke hvor "Skjøl"

kommer fra. Kanskje det er en feiltolking for Semb? De bodde på
Sem i noen år før de kom hit.


 


 

Familie 10.

Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a. To familier i samme hus.

 

Her var oppført repslager og innerst Ole Nilsen og hustru Margith Jansdatter med sin datter

Johanne Thomine Olsdatter f. 29/5-1848. Se nedenfor.
 


 

Familie 11.

Mæla S. 1875. Samme hus som ovenfor.

 

Møller

Andreas Eliassen Stang fra Trendfors i Sverige f. 1848, s.a. Elias Stang.

g. 26/10-1875 m. Johanne Thomine Olsdatter fra Mæla f. 29/5-1848, d.a. Ole Nilsen. Se Familie 9 - Mæla 1845.

Dette nygifte paret hadde en pleiesønn her i desember 1875: Ole Halvorsen f. 1869.


Familie 12.
Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a. To familier i samme hus.

Her var oppført repslager og huseier Ole Olsen f. 1833, hans hustru Ingebor Halvorsdatter f. 1839 og deres
datter Anne Maria Olsdatter f. 1870. Hans mor, Anna Halvorsdatter f. 1803 i Eidanger bodde her.
De hadde 2 sauer og en gris. Se Familie 63 - Mæla 1891.

 


 

Familie 13.

Mæla S. 1875.

 

Her var oppført repslager Andreas Olsen fra Fossum og hustru Anne Karine Olsdatter fra Stulen under Lid. Han fikk
senere arbeide på fossumsaga. De flyttet til Bøle i forbindelse med at Løvenskiold flyttet sagbruket fra Fossum
til Bøle.
Se Familie 45 - Bøle 1900.

 


 

Familie 14.

Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.

 

Kusk, innerst

Anders Johannesen fra Skaraberg v/Vännersborg i Sverige f. 23/9-1832, s.a. Johan Eriksson.
g. 1/12-1872 m. Magdalene Isaksdatter Jynge Mæla f. 15/2-1834, d.a. p. Anne Kirstine Petersdatter fra Gulset og uk. Isak Jynge. Se Familie 19a - Mæla 1845.

Anders var kusk hos fogden på Store Mæla. Hans far, enkemann og arbeider Johannes Erikson f. 1811 i Sverige og bror,
Lars Johannesen, ugift snekker f. 1855 i Sverige, bodde her i 1875. De hadde en gris på eiendommen.


Familie 15.
Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.

Her var oppført huseier, husmor og enke etter Halvor Gulliksen, Maren Gurine Kittelsdatter fra Melum f. 1816. Hun bodde
her i 1875 med sin sønn, Andreas Halvorsen f. 14/1-1861 som arbeidet på gården hos fogden.
Se Familie 4 - Mæla 1865.
Losjerende: Anne Abrahamsdatter, en fattigunderstøttet, ”sindsvag” enke fra Slemdal.

 


 

Familie 16.

Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.

 

Her var oppført tømmermann og huseier, Andreas Andersen med hustru Anne Gurine Hansdatter og
barna; Hans Andreassen og Anne Andreasdatter, som var i dagarbeide på gården hos fogden. Se Familie 5 - Mæla 1865.

 


 

Familie 17.

Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a. To familier i samme hus. 1/2.

 

Arbeider

Johan Petter Borg fra Hede i Bohuslen, Sverige f. 2/6-1841 d. etter 1910, s.a. Vedik Borg.

g1g 22/8-1869 m. Anne Svennungsdatter fra Århus(11) f. 1839 i Holla d. 8/9-1876 på Mæla, d.a. Svennung Nilsen.

g2g 10/4-1877 m. Marianne Olsdatter fra Mæla f. 22/11-1844 d. etter 1910, d.a. Ole Nilsen. Se Familie 9 - Mæla 1845.

1. Inga Marie Borg f. 27/9-1869 på Mæla d. 4/5-1957. Hun hadde ved folketellingen 1900 to barn med ungkar og tømmermann Hans Andersen Tufte i Skien. Se Familie 74 - Mæla 1910.

2. Karl Borg f. 1873 g.m. Aslaug NN fra Skien f. 1881. Han var i 1891 tresliperiarbeider. I 1900 var han sjømann og bodde i P. A. Munksg. i Skien.

3. Vilhelm f. 7/1-1875 d. 19/9-1875 på Mæla.

Barn i 2. ekteskap:

4. Emma Borg f. 1878. 1900: ”Sypige, kjolesøm.”

5. Adolf Borg f. 1884.
 

 

Johan Petter Borg kom fra Sverige til Ramnes i Vestfold i 1867. Han ble der far til et pikebarn f. i april 1868. Senere samme år flyttet han til Gjerpen.
Både Johan Petter og Anne var i tjeneste på Århus før de giftet seg. I 1875 var Johan Petter i arbeide hos fogden Borchsenius på Store Mæla. Johan Petter og Marianne Olsdatter giftet seg hos byfogden
(“Ægtevied ved Notarius”). De var begge metodister og bodde på Mæla resten av livet. 

I FT 1891 er han skrevet som Petter Borg. Han var sjauer, leieboer og tilhørte metodistkirken. I FT 1900 er han også skrevet som Petter Borg. Han var gift igjen og bodde fremdeles på/ved store Mæla i Gjerpen. Han var nå ”tomtearbeider ved papirfabrik”. Han, kona og datteren Emma var begge metodister.

Johan Borg hadde en yngre bror i Skien: Frederik Julius Borg f. i Sverige 22/6-1859 d. i Skien 20/5-1921. Han bodde i
Hans Hauensg. i Skien i 1900 og var gråsteinsmurer. Han kjøpte seg siden huset Nygaten 7 på nordre Brekkejordet.
Frederik Borg og hustru er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Kilder: Folketellinger og kirkebøker, samt opplysninger fra etterkommer av Frederik Borg; Marianne Kaldager.


 Familie 18.

Mæla S. 1875. 2 familier i samme hus. 2/2.

 

Her var oppført enke Maren Isaksdatter fra Mæla f. 1829 i Solum og hennes datter Christiane Carlsdatter
f. 1858 i Gj. De var begge i arbeide på gården hos fogden.
I 1845 bodde de i samme hus på Mæla som Marens mor Anne Kirstine Petersdatter. Se Familie 19b - Mæla 1845.

 


 

Familie 19.

Mæla S. 1875. L.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.

 

Repslager, leieboer

Kristen Olsen fra Skåne i Sverige f. 1840.
g.m. Laurense Christiansdatter fra Stavanger f. 1844.

1. Oluf Kristensen f. 1867 i Stavanger.

2. Kristian Kristensen f. 1869 i Stavanger.

3. Reinhard Kristensen f. 1871 i Stavanger.

4. Christine Laurense Kristensdatter f. 27/5-1874 på Mæla.

Denne familien kom fra Stavanger til Gjerpen i ca. 1873.

 


 

Familie 20.

Mæla N. 1875. L.nr. 43. Petersborg.


Husmann uten jord, jordarbeider

Ole Larsen (Ole Larsen Stensåsen) fra Haug under Årås, Nes sogn, Sauherad prestegjeld f. 9/8-1823 på Haug, s.a. innerst Lars Sveinsson Houg og Margit Tovsdatter.

g. 10/6-1851 m. Ingeborg Jensdatter fra Bjørndalen(B) under Bø f. 5/10-1821, d.a. Jens Aslaksen.

1. Jens Olsen (Jens Olsen Goberg) f. 21/8-1852 på Stensåsen. Se Århusv. 107 B "Goberg".

2. Maren Lovise 10/11-1854 på Stensåsen.

3. Oline Olsdatter f. 22/6-1856 på Stensåsen d. 3/7-1885 på Venstøp. "Ole Larssøns sindsyge datter d. 3/7-1885 paa Venstøb."

4. Sophie Olsdatter f. 19/12-1857 på Stensåsen d. 22/3-1886 på Venstøp. Ugift.

5. Olava f. 20/12-1859 på Stensåsen d. 27/9-1860 på Stensåsen.

6. Olava Olsdatter f. 10/11-1861 på Stensåsen g.m. Laurits Andersen Nybu. Se Familie 3b - Venstøp 1891.

7. Lars Olsen f. 11/11-1863 på Stensåsen. Se Familie 5 - Venstøp 1900.

8. Olaus Olsen f. 9/3-1866 på Stensåsen. Se Familie 1 - Mæla 1900.
 

Ole Larsen oppholdt seg på Limi før han giftet seg, Ingeborg bodde på Venstøp. De bodde på S. Stensåsen i flere år før de kom til Mæla.

Av husdyr hadde de i 1875 en gris her.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no