ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS ØST - HUSTOMTER
Utskilt fra gnr 5 Århus.
Beliggende på Falkumelvas østside.


Oppdatert 04.02.2024
 


Are Frodes vei er grense mellom Falkum og Århus.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost post@gamlegjerpen.no eller på Facebook.

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Christen Lundsvei - Århushaugen
Hustomter utskilt fra gnr 5 Århus. Postnr. 3721.


"Århushaugen" sett fra Mælagata. Foto: G. Strøm 17/12-2014.

| Christen Lundsvei | Århusveien |


Christen Lundsv. 2.
5/52 "Solheim". Utskilt fra Århusv. 221.


Christen Lundsv. 2. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

Anders Andersen.
Eier i 1950. Se Århusv. 221.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 5

52

 Aarhus - Solheim

Anders Andersen

0 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 2 (Gnr 5, bnr 52) er overdradd til Malvin Oterhals (27.11.1984)."

Se Christen Lundsv. 8.

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 2 (Gnr 5, bnr 52) er solgt for kr 345.000 fra Malvin Oterhals til Ole Jakob Eriksrød og
Vera Eriksrød
(10.08.2000)."


Christen Lundsv. 4.
5/54.


Christen Lundsv. 4. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.
 

Dette huset ble oppført i 1950 av Erling Flatha.

Erling Olav Flatha (Erling Flatha) fra Fossumv. 8 under Venstøp f. 26/10-1913 d. 2/7-2004, s.a. Olaus H. Flatha.
g.m. Gerd NN f. 1918 d. 1981.
1. Geir Flatha f. 1946.
2. Jørn Flatha f. 1951.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

5

54

Aarhus - Fagerli

Erling Olav Flatha

0 mark 03 øre

 

Denne familien flytta til Ås i Akershus i 1967. De gamle er gravlagt på Nordby gravsted på Ås.

Huset ble leid ut noen år før Kristian Nilssen kjøpte det.

Kristian Nilssen f. 10/5-1924 d. 14/5-1983, s.a. Martin Nilsen.
Eier ca. 1983.

Kristian Nilssen er gravlagt på Nordre gravlund i Skien. Ved den samme gravstøtta ligger også:
Martin Nilsen f. 15/10-1895 d. 6/10-1956.
Anne Karine Nilsen f. 21/4-1896 d. 24/3-1988.
Asbjørn Nilsen f. 16/4-1933 d. 19/8-1982.

Berith Abrahamsen f. 1945 bodde her i 1985, d.a. Sigurd A. Abrahamsen f. 24/7-1912.
Hun bodde sammen med sine foreldre på N. Falkum i 1969.

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 4 (Gnr 5, bnr 54) er overdradd for kr 360.000 til Mona Vibeke Liaunet Tuva (02.01.1987)."
Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 4 (Gnr 5, bnr 54) er solgt for kr 490.000 fra Mona Vibeke Liaunet Tuva til Øyvind Olafsen og
Anne Kristin Olafsen
(18.11.1993)."


Christen Lundsv. 5.
5/78.


Christen Lundsv. 5. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

Dette huset er oppført rundt 1969.

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 5 (Gnr 5, bnr 78) er overdradd til Reidar Rønningen Solberg (15.10.1969)."

Reidar Rønningen Solberg f. 1944.
g.m. Anna Turid Myklebust f. 1943.
1. Håvar Myklebust Solberg f. 1969.
2. Roar Myklebust Solberg f. 1970.
Eier 1969.


Christen Lundsv. 8.
5/53 "Fredheim".


Christen Lundsv. 8. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 5

53

Aarhus - Fredheim

Harry Andersen

0 mark 02 øre


Dette huset huset ble oppført av Reidar Solberg omkring 1958 og solgt til Jens O. Kjær rundt 1960.
Familien Kjær flytta til Kjær i ca. 1970. Se Kjær(9).

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 8 (Gnr 5, bnr 53) er overdradd til Malvin Oterhals (24.09.1970)."

Malvin Oterhals
f. 1938.
g.m. Ragnhild Lauritsen fra Århus(11) f. 1941, d.a. Trygve Lauritsen.
1. Liv Mette Oterhals f. 1967.
2. Ingerid Karin Oterhals.
3. Ingvild Oterhals. Bosatt i Frankrike.
Eier 1970.

Denne familien bodde i 1969 på Venstøp.


Christen Lundsv. 9.
5/57 "Fredhaug".


Christen Lundsv. 9. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 9 (Gnr 5, bnr 57) er overdradd til Hjalmar Kristiansen (21.02.1949)."

Hjalmar Kristiansen fra Hoppestadv. 44 under Venstøp f. 27/7-1920, s.a. tredreier Trygve Kristiansen.
g.m. Randi f. 3/7-1928 d. 19/9-2007.
1. Ragnar Kristiansen f. 1946. Bosatt på Hønefoss.
2. Øyvind Kristiansen f. 1952.
Eier 1949.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 5

57

Aarhus - Fredhaug

Hjalmar Kristiansen

0 mark 04 øre


Fra Grunnboka: "
Christen Lunds veg 9 (Gnr 5, bnr 57) er solgt for kr 1.490.000 fra Hjalmar Kristiansen til Johnny Stanislaw Tiochta
(08.12.2010)."
Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 9 (Gnr 5, bnr 57) er solgt for kr 1.790.000 fra Johnny Stanislaw Tiochta til Marianne
Jensen Kittelsen
(01.11.2011)."


Christen Lundsv. 10.
5/50 og 55 "Ekely I og II".


Christen Lundsv. 10. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 10 (Gnr 5, bnr 50) er overdradd til Thorleif Emanuel Thorsen (05.05.1951). Over-
dragelsen omfatter også andel av Gnr 5, bnr 55."

Huset ble oppført av Thorleif Thorsen rundt 1951.

Thorleif Emanuel Thorsen
(Thorleif Thorsen) fra Tolnes i Solum f. 21/12-1907 d. 23/6-1991, s.a. arbeider Erik Thorsen og Selma Johanne f. Osmundsen.
g.m. enke Sigrid Theodora Olsen fra Kjørbekk i Solum f. 21/8-1912 d. mars 1974, d.a. papirfabrikkarbeider Theodor Olsen fra Kjørbekk i Solum (1881-1953) og Cecilie Skaar fra Lindås i Nord Hordaland (1878-1940).
1. Inger Sonja Thorsen f. 2/11-1933 d. 1/6-2003 g.m. Hannes Johansson f. 31/7-1924 d. 26/1-1984. Bodde i Gråten.
2. Aase Marit Thorsen f. 1944.
3. Anne Lene Thorsen f. 24/10-1954 d. 15/5-1965. Hun ble påkjørt av en bil og omkom.
Eier 1951.

Gravlagt på Gimsøy gravplass.


Sigrid Thorsen
ble første gang gift i Solum kirke den 5/8-1933 med Thorvald Grønland f. 19/2-1909 i Nes i Hallingdal. Han var sønn av "selveier" Steingrim Kristiansen Grønland i Kjørbekkdalen.
Thorvald Grønland seilte som donkeymann ombord på "D/S Christian Krohg" og omkom da skipet ble torpedert den 10/6-1941 på reise fra Skotland til Canada. Barn nr. 1 ovenfor, Inger Sonja, er hans datter.

Thorvald Grønland
     (1909-1941).

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

50

Aarhus - Ekely I

Thorleif Thorsen

0 mark 03 øre

5 55 ditto - Ekely II ditto 0 mark 01 øre


 

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 10 (Gnr 5, bnr 50) er overdradd fra Thorleif Emanuel Thorsen til Aase Marit Thorsen og Inger
Sonja Johansson
(18.12.1991). Overdragelsen omfatter også Gnr 5, bnr 55."

 

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 10 (Gnr 5, bnr 50) er solgt for kr 420.000 fra Inger Sonja Johansson til Aase Marit Thorsen
(18.12.1991). Salget omfatter også Gnr 5, bnr 55."

 


Christen Lundsv. 14.
5/46 og 49 "Roa".


Christen Lundsv. 14. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

 

Landmåler
Arnold Gomsrud
fra Kilebygda f. 2/6-1887 på Kongstvedtkåsa (døpt i Kilebygda 28. aug.) d. 12/3-1960, s.a. murer Andreas Helgesen f. 1838 og Karen Olava Andersdatter f. 1851.
g.m. Kristi f. 23/6-1881 d. okt. 1944.
Eier 1942.

Navnet Gomsrud kommer fra Sandsvær i Buskerud, nærmere bestemt en husmannsplass under gården Laugerud.

Kilde: "Med Gamle kart gjennom Skiens historie" (Thor Inge Rødseth og Tor Kjetil Gardåsen 1984, ny versjon 1999).
Foto av A. Gomsrud er skannet derfra.
Arnold Gomsrud fikk sin utdannelse i det militære ved at han rundt 1910 kom inn på underoffiserskolen på Evje ved Kristiansand. Fra historien vet vi at landmåling og karttegning var en viktig del av den militære utdannelsen, og det viste seg snart at landmåler var yrket han kunne tenke seg. Hans eldre bror, Helge Gomsrud, hadde tidligere tatt den samme utdannelsen og i sammen startet de opp firmaet "Gomsruds Oppmaaling". Senere, trolig omkring 1919, fikk broren fast jobb i Skien kommune som landmåler og karttegner.
Arnold Gomsrud ville fortsette alene som selvstendig næringsdrivende og han hadde en mengde oppdrag, både for det offentlige og for det private. Han fikk bl.a. oppdrag for Solum kommune om å kartlegge store utbyggingsområder som Gråten og Tolnes i perioden 1936-1940. For Gjerpen kommune hadde han også mange oppdrag både under og etter krigen (1940-1945),

Arnold Gomsrud
flyttet mye innenfor Skien by de første årene, men i 1936 kjøpte han Fredrik Stangsg. 9 i Skien, hvor han både bodde med sin familie og hadde sitt kontor. I 1942 kjøpte han ei tomt på Århushaugen, hvor han bygde seg ei hytte. Kona døde i 1944 og i 1952, flytta han til hytta, hvor han bodde resten av sitt liv.


Arnold Gomsrud (1887 - 1960).


Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 5

46

Aarhus - Roa

Arnold Gomsrud

0 mark 06 øre

 5 49 ditto ditto 0 mark 01 øre


Lokfører NSB
Samuel Berg Kristoffersen.
g.m. Ragna fra Folldal.
1. Tor Kristoffersen f. ca. 1947 d. ca. 1995.
2. Unni Kristoffersen f. 1952.
Eier 1960.

Familien bodde på Mæla en tid, før de flyttet til Hamar.

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 14 (Gnr 5, bnr 46) er overdradd til Oddvard Landsverk (31.03.1967). Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 5, bnr 49."

Oddvar Landsverk.
g.m. Bjørg Eriksen fra Holla.
Eier 1967.

Det bodde ingen Landsverk her i 1969 (i følge valgmanntall samme år).

Huset var utleiebolig i mange år før Landsverk solgte det i 1996.

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 14 (Gnr 5, bnr 46) er solgt for kr 370.000 fra Oddvard Landsverk til Janett Heimholt (11.03.1996).
Salget omfatter også Gnr 5, bnr 49."

Janett Heimholt.
samboer med Jon Gisle Nielsen f. 1964.
Eier 1996.


Christen Lundsv. 18.
5/174.


Christen Lundsv. 18. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.


Dette huset ble oppført i 1975 og er derfor ikke nevnt i Matrikkelutkastet av 1950.

Bjørn Halvard Kringsjå f. 1945.
g.m. Hjørdis Anita fra Tromsø f. 1939.
Eier i 1985.

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 18 (Gnr 5, bnr 174) er overdradd fra Bjørn Halvard Kringsjå til Beate Katrin Olsen (21.03.2013)."
Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 18 (Gnr 5, bnr 174) er solgt for kr 2.150.000 fra Beate Katrin Olsen til Pamela Andrea Torrealba
Montero og Ronny Andersen
(13.05.2013)."


Christen Lundsv. 20.
5/56 "Fredvang".


Christen Lundsv. 20. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 20 (Gnr 5, bnr 56) er overdradd til Bjørn William Rummelhoff Lunde (12.07.1950)."

Huset ble trolig oppført i 1950 av Bjørn W. Lunde.

Bjørn William Rummelhoff Lunde (Bjørn William Lunde) f. 2/10-1922 d. 28/4-2007.
g.m. Else Haavet fra Luksefjellv. 99 under Grini f. 1928, d.a. Peder P. Haavet.
Eier 1950.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 5

56

Aarhus - Fredvang

Bjørn Lunde

0 mark 05 øre


Fra Grunnboka: "
Christen Lunds veg 20 (Gnr 5, bnr 56) er solgt for kr 440.000 fra Bjørn William Rummelhoff Lunde til Laila Ellinor Lien
(16.02.1995)."

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 20 (Gnr 5, bnr 56) er solgt for kr 570.000 fra Laila Ellinor Lien til Jan Helge Bergland og Ellen
Bergland
(05.03.1996)."

Jan Helge Bergland f. 1969.

g. før 1994 med Ellen f. 1969.

1. Kristian Bergland.
Eiere 1996.

 

Denne familien bodde i 1994 i Merdinv. 32 på Mæla.

 


Christen Lundsv. 22.
5/21 "Enebo". Utskilt fra Århus(11) i 1913.

Fra Tinglysingsprotokollen (gnr 5 bnr. 11).
"Skylddelingsforretning avholdt 20. nov., tinglyst 17. des. 1913, hvorved til Hedemark Johannessen er utskilt bnr 21 "Enebo" av skyld 5 øre."

Hefte: "Ret til vand fra en brønd paa dette brug (bnr 11) for bnr 21, ifølge skjøte paa bnr 21, tinglyst 17/12-1913."


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Ole Svennungsen til Hedemark Johannesen (Hedemark Johansen!) for kr. 250, dat. 20. nov., tinglyst 17. des. 1913." (Tomta).

Bygningen ble oppført av Hedmark Johansen i 1913-1914.


Christen Lundsv. 22. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015. Legg merke til den gamle gråsteinsmuren.

Maler
Johan Peder Hedmark Johansen (Makken Johansen) fra Venstøp(2) f. 12/7-1879 d. 16/5-1949, s.a. Jens Johansen.
Eier 1913. Ugift.
 

Hedmark Johansen var bror til polfareren Hjalmar Johansen. "Makken" bygde dette huset omkring 1913. Han kjøpte i 1939 en eiendom av M. Sem i Gjerpen, som var kalt "Farlibakken" (121/35). Eiendommen var på 0,15 skyldmark (ca. 
Dagens adresse er
Holmsv. 36A (og B). Ryktet sier at han var flink til å lage munker. Han valgte å leve alene, men han var en sosial person med mange venner, som ofte kom på besøk.

  Kilde: Fylkesavisa 19/5-1949. Innsendt av Hans Aas 2015.


Jacob Steen Aarhus
fra Århus(6) f. 28/12-1917 d. 20/1-1997, s.a. Jens Jacobsen Aarhus.
g.m. Gerda Espedalen f. 12/7-1920 på Bø i Gjerpen d. 7/4-2007, d.a. skogsarbeider Knut Halvorsen Espedalen og Gudrun f. Hobøl. Se Valebøv. 109 under Bø.

Denne familien bodde her i 1969 og i 1985. De flyttet senere til Falkåsv. 42 i Skien.

Enka etter Knut Espedalen, Gudrun Espedalen f. 12/1-1901. Leide her i 1985. Begge er gravlagt på Gjerpen.
Knut Espedalen eide ingen tomt i Gjerpen i 1950.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 5

21

Aarhus - Enebo

Jacob Steen Aarhus

0 mark 05 øreGravminne på Gjerpen kirkegård. Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.
 

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 22 (Gnr 5, bnr 21) er overdradd for kr 720.000 til Olav Tormod Eikeland og Eli Eikeland
(17.03.1989). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 5, bnr 44. Overdragelsen omfatter også andel av Christen Lunds veg 24 (Gnr 5, bnr 69)."

Olav Tormod Eikeland f. 1937.

g.m. Eli NN f. 1937. 
Eiere 1989.

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 22 (Gnr 5, bnr 21) er solgt for kr 2.150.000 fra Olav Tormod Eikeland og Eli Eikeland til
Odd Steen Tveito og Susanne Steen Tveito
(30.01.2013). Salget omfatter også Gnr 5, bnr 44. Salget omfatter også
Christen Lunds veg 24 (Gnr 5, bnr 69)."


Christen Lundsv. 24.
5/69.


Christen Lundsv. 24. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

Denne eiendommen var eid av Jacob Steen Aarhus. Se Christen Lundsv. 22.


Christen Lundsv. 26 A.
5/305.


Christen Lundsv. 26 A. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

Nyere bolig.


Christen Lundsv. 28.
5/58 "Knausen".

Huset ble trolig bygd i 1950. Senere påbygd og restaurert.


Christen Lundsv. 28. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.


Sigurd Tangland Aarhus
(Sigurd Aarhus) fra Århus(3) f. 31/8-1907 d. 17/1-1982, s.a. Paulus Aarhus.
g.m. Aase Hvaara f. 18/9-1915 d. 29/8-2005.
1. Kari Hvaara f. 1951.
Br. i 1950.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

58

Aarhus - Knausen

Sigurd Aarhus

0 mark 16 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Christen Lunds veg 28 (Gnr 5, bnr 58) er overdradd til Kari Hvaara og Oddvar Erik Johansen (17.06.1982).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 5, bnr 240."

Oddvar Erik Johansen f. 1944.
g.m. Kari Hvaara herfra f. 1951.
Eiere 1982.

Denne familien bodde her under valgmanntallet 1985.

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 28 (Gnr 5, bnr 58) er solgt for kr 725.000 fra Kari Hvaara og Oddvar Erik Johansen til
Kate Normann og Geir Normann
(04.10.1990)."

Geir Normann f. 1963.

g.m. Kate f. 1962.

1. Christoffer Normann.
Eiere 1990.

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 28 (Gnr 5, bnr 58) er overdradd fra Kate Normann til Geir Normann (24.04.2006).
Overdragelsen omfatter også Gnr 5, bnr 240."

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 28 (Gnr 5, bnr 58) er solgt for kr 3.800.000 fra Geir Normann til Thomas Hamre (17.08.2011).
Salget omfatter også Gnr 5, bnr 240."

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 28 (Gnr 5, bnr 58) er solgt for kr 3.200.000 fra Thomas Hamre til Mona Fillingsnes og Flemming
Hald Olesen
(31.07.2012)."


Christen Lundsv. 29 A.
5/305.

Nyere enebolig.

Dette huset er oppført etter 1950 og er derfor ikke nevnt i Matrikkelutkastet av 1950.
Her har jeg heller ikke funnet opplysninger i Grunnboka.


Christen Lundsv. 32.
5/60.


Christen Lundsv. 32. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

Fra Grunnboka: "Andel av Christen Lunds veg 32 (Gnr 5, bnr 60) er overdradd til Arne Due (14.12.1959)."

Huset ble oppført av Arne Due rundt 1960.

Handelsmann
Arne Due
(Arne Oskarsen) fra Sauherad f. 1926.
g.m. Edith Marie Skovmark Olsen f. 1928 i Vallø (Køge), Danmark.
1. Stein Due f. 1953.
2. Ingeborg Due f. 1958.
Eier 1959.

Beboere her også i 1985.

Arne Due var tidligere bestyrer ved Opphaugen Handelslag på Fossum.
Omkring 1960 drev han butikken, som lå i Frogner Ring 16 på Frogner.


Christen Lundsv. 38.
5/61.


Christen Lundsv. 38. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.


Fra Grunnboka: "
Andel av Christen Lunds veg 38 (Gnr 5, bnr 61) er overdradd til Sigurd Bøttger Linna (25.10.1954)."

Huset ble trolig oppført av Sigurd Linna i 1954/55.

Sigurd Bøttger Linna (Sigurd Linna) f. 8/1-1906 d. 26/5-1997.
g.m. Anne Fredrikke f. 5/1-1909 d. 24/9-2005.
1. Åse Bøttger Linna.
2. Liv Bøttger Linna.
3. Simon Bøttger Linna f. 1949. Bosatt i Skauenv. 32 A.
Eier 1954.

 

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 38 (Gnr 5, bnr 61) er overdradd fra Sigurd Bøttger Linna til Anne Fredrikke Linna (01.09.1997)."

 


Gravsten på Nordre gravlund i Skien: Foto:
Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Fra Grunnboka: "Christen Lunds veg 38 (Gnr 5, bnr 61) er solgt for kr 775.000 fra Anne Fredrikke Linna til Sigurd Henriksen Linna og
Gro Eva Linna
(01.09.1997)."

 

 


Århusveien 107 - 229
Hustomter utskilt fra gnr 5 Århus. Postnr. 3721 Skien.

Lavere husnummer i Århusveien ligger under gnr 3 Falkum.


Århusv. 107 A.
5/178.

Goberg trafostasjon. Anlegg tilhørende Skagerak Energi.


Århusv. 107 A. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.


Århusv. 107 B.
5/72. Goberg.


Goberg. Foto: Fredrik Andersen fra en padletur på Falkumelva i 2013.


Takk til Fredrik Andersen i Skien for uvurdelig hjelp til å få Goberg riktig plassert på kartet!

Grunneier 1830 - 1867: Christen Larsen Lund. Se Århus(1).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2 , side 347, Bamble sorenskriveri, Gjerpen tinglag (avskrift: Fredrik Andersen).
Vinter Dage og Skattething 9de og 10de Januar 1865, innføring nummer 7. 10/1-1865. No1. C:R:/1864 Otte Skilling.

Underskrevne C. Lund gjør herved vitterligt, at jeg til Halvor Nielsen Aarhuus og hans Hustrue Ingeborg Ellefsdatter for deres Levetid stæder og fæster den ved Falkumeleven beliggende og circa 1/2 – et halvt Maal store Tomt, kaldt Goberg hvor hans eiende Huus er opført. I aarlig Afgift af Tomten avlægges 6 – sex Skilling, mere forpligter han, hans Hustrue sig til at holde den Gangstie som af Eieren er bestemt og ikke at lægge andre Stier over Jordene. Veien over Tomten til Vandet maa ikke spærres eller vanskeliggjøres.
At dette af mig, Halvor Nielsen som foreskrevet staar skal efterkommes, bekræftes med min Underskrift og tvende Mænds tillige efter Begjæring.
Aarhus den 4de october 1864.
Som Eier C: Lund. Som Fæster Halvor Nilsen (p.P.)
Til Vitterlighet Ad: Lund. A. Halvorsen.Daglønner (dagarbeider)

Halvor Nilsen Goberg fra Århus(7b) f. 19/8-1819 d. 28/12-1868 på Århus (Goberg?), s.a. Nils Andersen på Århus.

g. 30/7-1840 m. Ingeborg Marie Ellefsdatter fra Svarverplass under Tufte f. 3/1-1813 d. 6/7-1883 på Goberg, d.a. Ellef Olsen.

1. Nils Halvorsen f. 24/6-1841 under Hyni. Se Familie 22 - V. Borge 1875.

2. Ole Petter Halvorsen f. 27/6-1842 på N. Mæla

3. Edvard Halvorsen f. 27/8-1844 på Århus. Var sjømann i 1865. Se Familie 6 - Mæla 1875.

4. Anders Halvorsen f. 14/2-1847 på Århus. Han var sjømann i 1865 og i 1875, g. i Skien 11/1-1872 m. Severine Larsdatter fra Skien f. 1848, d.a. Lars Nilsen. Anders var styrmann i 1872. De bodde da i Skien.

5. Børre Halvorsen f. 13/3-1850 på Århus. Se nedenfor.

6. Karl Halvorsen f. 30/7-1853 på Århus.
Huseier 1864.

 

Ungkar Halvor Nilsen ble i 1838 far til Anne Kirstine Halvorsdatter f. 12/3-1839 på Århus. Barnets mor var ”pige
Aaste Olsdatter af Hitterdal, senest i tieneste paa Aarhuus.”

 

Grunneier 1873: Lars Olsen Aarhus. Se Århus(1).

 

Matros, losjerende i familien

Børre Halvorsen Goberg herfra f. 13/3-1850 på Goberg d. 27/12-1877 på Lunde i Skien, bg. ved Gjerpen, s.a. Halvor Nilsen Goberg.

g. 29/10-1874 m. Karen Olava Olsdatter fra Fossum f. 4/12-1852 på Kastet under Foss , d.a. vekter Ole Knudsen. Se Familie 28 - Fossum 1865.

1. Hulda Anette Halvorsen f. 27/11-1874 på Århus g. i Skien 20/12-1896 m. snekker Johannes Thomassen. Bodde i 1900 i Oscarsg. på Bakken i Skien.

    Barn 1. Bjørgvin Thomassen f. 1897 i Skien.
    Barn 2. Edle Thomassen f. 1898 i Skien.


Her var oppført enke og huseier Ingeborg Marie Ellefsdatter. Hun var enke etter Halvor Nilsen. Se ovenfor.

Hun bodde her med sin ugifte sønn, dagarbeider Karl Halvorsen. De hadde to griser på plassen.

De flytta til Skien og bodde på Lunde. Han døde som bryggearbeider i Skien.

 

Enka Karen Olava Olsdatter ble g2g i Skien krk. 22/11-1896 m. sliperiformann og enkemann Georg Tobias
Henriksen fra Skien. De bodde i Hanstensgate på Bakken i Skien i 1900.
 

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll 1 Ff, side 20, Gjerpen sorenskriveri (avskrift: Fredrik Andersen).
"Thinglæsningsthinget 21de Juni 1884, innføring nummer 8.
Kjøbekontrakt
Gjerpens fattigvesen, til hvem Ingeborg Gobergs hus er overdraget for den Fattigunderstøttelse, som er ydet hende, har i Fattigkommissiones møde den 31.  f. M. (forrige måned) vedtaget at sælge nævnte Hus, der ligger paa Lars Aarhuus’ Grund, til Jens Olssen Petersborg for 80 - otteti - Kroner, som betales med 20 - tyve - Kroner hvert Fjerdingaar indtil den hele Gjeld er afgjort. Grundskat og Brandskat, som for Tiden maatte hvile paa Huset overtages af Kjøberen.
Gjerpen Prestegaard 3 April 1884.
Paa Fattigkommissionens Vegne: J. N. Skaar.
Undertegnede Jens O. Petersborg indgaar paa de ovenfor opstillede Betingelser og betaler første Termin til 14 april d.A. (dette anno = dette år).
Jens O. Pettersborg med paaholdt Pen."Kanalarbeider, huseier

Jens Olsen Goberg fra Sørbø(1) "S. Stensåsen" f. 21/8-1852 på Stensåsen d. 7/10-1908 på Foss fattighjem (gamlehjem), s.a. Ole Larsen. Se også Familie 20 - Mæla 1875.

g. i Melum kirke 19/1-1879 m. Ingeborg Kirstine Halvorsdatter (Stenhaug) fra Melum sogn i Solum pr.gj. f. 15/5-1849 på Timeland i Melum d. 16/9-1890 på Goberg, d.a. Halvor Jørgensen og Karen Olsdatter.

1. Jens Olaves Jensen f. 24/12-1877 på Stenhaug i Melum.

2. Halvor Karenius Jensen f. 29/1-1881 på Petersborg.

3. Ingeborg Karine Jensen f. 17/12-1884 på Goberg under Århus d. 3/12-1911 på Foss fattighjem (gamlehjem). Ugift.
Eier 1884.


Som ungkar tjente Jens Olsen i 1875 på gården til tidligere byfogd Christian Cornelius Paus på S. Rising.

 

At Jens Olsen i kjøpekontrakten ovenfor, ble skrevet for "Jens Olsen Petersborg", er at Petersborg
var hans forrige bosted.


Enkemannen flyttet til Venstøp mellom 16/9-1890 og 1/1-1891. Se Familie 11 - Venstøp 1891.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. 1 Gg , side 537, Gjerpen sorenskriveri (avskrift: Fredrik Andersen).
Thinglæsningsthinget 30de Januar 1894, innføring nummer 14.
"Panteobligation. Kr. 150. Underskrevne Jens Olsen Goberg erkjender herved at være bleven Gjerpens Fattigvæsen  skyldig den Sum Kr. 150, hvilke Eet hundrede og femti Kroner jeg herved forpligter mig til at betale efter 3-tre-Maaneders Opsigelse. Af Kapitalen eller den til enhver Tid tilbagestaaende Rest deraf fra idag Renter med 5- fem- pr. Cento aarlig, hvilke Renter erlægges hvert Aar 11 Juni og 11 Decmbr.
Til Sikkerhed for Skadesløs Betaling af Kapital, Renter og mulige Omkostninger pantsættes herved med 1ste Prioritet det mig ved Kjøbekontrakt af 18 Juni 1884 hjemlede Hustomt  under Gaarden Aarhus Gaards No (5) Brugs No (1) i Gjerpen samt det paa nævnte Tomt opførte Vaaningshus, der er mig hjemlet ved Kjøbekontrakt af 3 April , thinhlyst 21 Juni 1884 med paastaaende og senere opførendes Bygninger med mur og nagelfaste Indretninger og Husenes Assuransesum (der for Tiden udgjør Kr. 130) samt forøvrig alt Eiendommen eier og fremtidig eie tilhørende. Saafremt ikke Pantet forsvarligen vedligeholdes eller Renterne ikke erlægges i rette Tid er Obligationes hele Beløb,  om Kreditor saa synes, strax  forfalden til Betaling og er  Kreditor da, ligesom  ogsaa , hvis Kapitalen ikke efter lovlig Opsigelse rigtig betales, berettiget til uden foregaaende Lovmaal og Dom, samt uden Hinder af Løsningsret , som herved fraskrives,  for at realisere Pantet ved Auktion for i dets Udbringende at søge skadesløs Betaling. 
I tilfældes af Søgsmaal osv lages for mig og efterfølgende Eiere uden Hensyn til Bopæl eller Opholdssted Gjerpens Forligelses-kommission og Thing som rette Forum efter Varsel som for Indenbygdsboende.
P.d. Skien den 13 Janr 1894.
Jens Olsen Goberg. m.p.p.
Til Vitterlighed: Julius Rasmussen. Hans Gulseth


Jordbruksarbeider, leieboer

Bjørn Tollefsen fra Seljord f. 26/9-1820 i Stordal under Nordbø i Åmotsdal, Seljord d. 12/9-1892 på Strømdal, s.a. Tollef Bjørnsen og Aslaug Halvorsdatter.

g. i Åmotsdal krk. 29/8-1847 m. Kari Aslaksdatter (Karen Bjørnsen) fra Svinum i Åmotsdal, Seljord f. 11/9-1825, d.a. husmann Aslak Knudsen og Anne Gonnesdatter.

Se Familie 26 - Gulset 1875.

Denne familien leide Goberg under folketellingen 1891. Enka "Karen Bjørnsen", bodde i 1900
hos sin datter og svigersønn på "Falkum". Se Familie 20 - Falkum 1900.

Jordbruksarbeider, leieboer
Augun Halvorsen fra Slåtta i Bø, Telemark f. 14/5-1859 på Slåtta under Eriksten, s.a. husmann Halvor Olsen og Torberg Tollefsdatter.
g. i Sauherad kirke 31/5-1887 m. Gunhild Torsteinsdatter fra Bråten under Hjukse, Sauherad f. 10/3-1848, d.a. husmann Torstein Christensen Braaten og Kersti Larsdatter.
Forlovere: "Torstein Nordendal, Juksebø og Olav H. V. Gaathaug."
1. Halvor Halvorsen f. 22/11-1889 på Falkum.
2. Kirsten Tomine Halvorsen f. 8/4-1892 på Falkum.

 

Augun Halvorsen ble konfirmert i Bø kirke 4/10-1874 og arbeidet med diverse. Ble trolig konfirmert i Holla,
mens han var i tjeneste der.
Denne familien bodde tidligere på Falkum. Se Familie 31 - Falkum 1891.

Se folketellingen 1900.

 

Grunneier 1890 - 1935: Kristian Larsen Aarhus (Kristian L. Aarhus). Se Århus(1).

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. 1 Kk , side 444 -445, Gjerpen sorenskriveri (avskrift: Fredrik Andersen).
Thinglæsningsthinget 26  October 1901, innføring nummer 95.
O.R. 25 øre Fæstekontrakt undertegnede Kristian Larsen Aarhus, eier af G. nr. 5, brno. 1 i Gjerpen erkjender herved at have bort-fæstet til overrettssagfører S. B. Paulsen af skien paa hans, hustrus og børns levetid en tomt af min nævnde eiendom, der tidligere var bortfæstet til Jens O. Pettersborg og før til Ingeborg Goberg, samt et stykke nordenfor denne tomt langs elven.
Denne tomt skal fæsteren disponere i alle dele som fuldt eiendomsberettiget, (hvorfor han ogsaa har ret til at tage sten til bygning, skjære is paa elven osv.), men han kan ikke uden samtykke af Aarhus’ eier ret til at bortleie samme.
I aarlig grundleie svarer kr. 30 - tretti - kroner, der erlægges hvert aars juleaften. Fæsteren forpligter sig til at holde tomten forsvarligt indgjærdet. Husebygningerne, der tilhører leieren, borttages naar leietiden er forløben, forsaavidt ikke eieren af Aarhus maatte ville overtage samme, hvortil han skal have fortrinsret i tilfælde salg mod derfor at betale godtgjørelse, fastsat ved skjøn af uvillige mænd. Paa den anden side skal leieren, hvis eieren vil sælge tomten have forkjøbsret til samme.
Aarhus den 25 oktober 1901. Som eier: Kristian Larsen Aarhus. Som leier: S. B. Paulsen.


Overrettssakfører
Søren Blom Paulsen
fra N. Falkum(12)
f. 26/11-1862, s.a. sakfører Halvor Paulsen.
Denne familien bodde i Herman Baggersgate i Skien under folketellingen 1900.

Søren Blom Paulsen festet Goberg med utvidet tomt, som landsted i 1901. Det gamle huset, som var en arbeider-
bolig, ble revet og en ny sommerbolig ble oppført. Denne er avbildet på tegningen under.


Goberg tegnet fra trappa ned til tømmerlensa. Innsendt av Fredrik Andersen 2015.

Kilde: “Med tømmerhake i Fossumskogene – glimt fra skogsarbeiderens hverdag. Genius forlag – Skien 2004” side 94:
“Her i denne solrike og idylliske skråningen ned mot Falkumelva, på en av de gamle Gobergplassene, bygde sagfører Paulsen på Nordre Falkum sin sommerbolig, på leiet grunn av Århus gård."
Fortalt av Fredrik Andersen.


Fredrik Andersen: "Søren Blom Paulsen må ha oppført et nytt hus på eiendommen siden han kan pantsette det for
3.000 kr i 1901. Jens Olsen ga jo kun 80 kr for det gamle huset i 1884 og kunne pantsette det for 150 kr i 1894.
Under kan vi lese at Jens Olsens hus forlengst var nedrevet i 1919." 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. 1 Rr , side 190, Gjerpen sorenskriveri (avskrift: Fredrik Andersen).
Tinglysningstinget 22  februar 1919, innføring nummer 12. Fossum pr. Skien den 28 juni 1918.
"Til Gjerpens fattigstyre, Herr gårdbruker Sigvart Grini, Gjerpen pr. Skien. Paa efternævnte parceller af Aarhus, G. no. 5, br. No. 9,12,13,14 og 15 (beliggende paa vestsiden af Falkumeleven) er tinglæst følgende dokumenter, som oprindelig er disse uved-kommende, men nu heller ikke længre gjældende, hvorfor jeg tør anmode Dem om velvillig at foranledige dem aflæst:
1) Kjøbekontrakt, hvorved Gjerpens Fattigkommission sælger Ingeborg Gobergs tidligere hus til Jens Olsen Petersborg, tinglæst 21/6-1884.
2) Panteobligation fra Jens Olsen til Gjerpens Fattigvæsen for kr. 150,- i samme hus, tinglæst 30/1-1894.
Omhandlede hus er nu forlængst nedrevet.
Ærbødigst Johs. Christiansen.

I mai 1910 blir denne eiendommen (Goberg) festet av Johan Bertrand Andersen. Eier: Se Århus(1).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. 1 Nn , side 308, Gjerpen sorenskriveri (avskrift: Fredrik Andersen).
Formynder og m.ting for Gjerpen 8de juni 1910, innføring nummer 11.

"Fæstekontrakt underskrevne Kristian Larsen Aarhus (Kristen Larsen Aarhus!), eier af Aarhus gd. nr. 5 brnr. 1 i Gjerpen Tinglag erkjender herved at have bortfæstet til Bertrand Andersen Nisterud og hustru paa deres levetid en tomt af nævnde min eiendom, der tidligere var bortfæstet til overretssaksfører Paulsen og hustru ved kontrakt thinglyst 26/10-1901, paa følgende betingelser: 
1)Den aarlige grundleie er kr. 30,- treti kroner,- som fæsteren har at erlægge inden hvert aar juleaften, første gang juleaften 1910.
2) Grundeieren forbeholder sig første prioritets panteret for leien i de paa tomten staaende huse og deres assuransesum og er han berettiget til, hvis grundleien henstaar uafgjort i over 3-tre-aar uten foregaaende varsel og uten foregaaende lovmaal og dom at lade tomtens huse sælge ved offentlig auktion og af dens utbringende at skaffe sig skadesløs betaling for sit tilgodehavende.
3) Fæsteren skal holde tomten forsvarlig indhegnet, og i tilfældet gjærdet misligholdes er grundeieren berettiget til at lade dette opføre for fæsterens regning og lade dets heftende  inddrive paa samme maate,  som for grundleien bestemt.
4) Fæsteren har ingen anden adkomst til den fæstede tomt end efter den nuværende vei til sammen paa sydsiden og langs delet mot Falkum.
5) Fæsteren har fuld eiendomsret og dispotionsret over tomten, men kan ikke uten grundeierens samtykke bortleie denne eller nogen del af den, likesom han heller ikke kan sælge husene, forinden grundeierens tillatelse er indhentet.
6) Husene, der tilhører fæsteren, skal ved kontraktstiden udløb borttages.
7) Tomten har den samme utstrækning som i den forrige leiers tid. Dens grændser er paavist for fæsteren som gaaende efter det nuværende gjerdet om samme.

Aarhus 20 mai 1910.
Som fæster: Bertrand Andersen.
Som grundeier: Kristian Larsen Aarhus (Kristen Larsen Aarhus!).
Til vitterlighet Johs. Christiansen."Foto: www.grenlandskart.no. Innsendt av Fredrik Andersen 2014.
Goberg på Falkumelvas østside og småbruket Gulset(60) "Øverland" på elvas vest-side.
Tømmerlensa er lett å se.

Skogsarbeider, flåtemann, tømmerlenseoppsynsmann
Johan Bertrand Andersen Goberg
(Bertrand Andersen) fra Bjørndalen(B) under Bø f. 2/6-1879 i Larvik d. 19/2-1961 på Gjerpen sykehjem, s.a. Anders Johnsen.
g.
19/12-1902 m. Kirsten Olava Olsdatter fra Skreva under Bø f. 23/8-1883 d. 3/7-1965, d.a. Ole Jacobsen.
1. Paulus Andersen f. 20/2-1903 i Hoppestadv. 2. Se Århusv. 83 under Falkum.
2. Agnes Andersen f. 19/3-1905 i Hoppestadv. 2. g.m. Torleif Andersen. Se Århusv. 99 under Falkum.
3. Oskar f. 11/12-1906 i Hoppestadv. 2 d. 22/6-1910 i Goberg. Han druknet i Falkumelva.
4. Katrine Andersen (tvilling) f. 29/4-1909 i Hoppestadv. 2. d. 8/3-1994 på Skien sykehjem. Bodde i Skien og arbeidet på Bakken skofabrikk. Ugift.
5. Sigrid Andersen (tvilling) f. 29/4-1909 i Hoppestadv. 2. d. 2/12-1986 i Tinn, Telemark g.m. Neri Nilsen Haugen fra Tessungdalen i Tinn f. 2/8-1907 d. 1986. Bodde i Tessungdalen der han drev Haugen Treindustri AS.
    Barn 1. Ivar Nils Haugen f. 1934 d. 2014.
6. Gunvor Andersen f. 30/11-1911 i Goberg d. 3/1-1992 i Skien g. 25/1-1947 m. snekker Hjalmar Olsen Moen fra Skien f. 20/3-1908 d. 23/11-1990. Bodde i Oskarsg. 20 på Bakken i Skien.
    Barn 1. Grete Elsie Moen f. 1948.
7. Bergljot f. 30/1-1914 d. 5/12-1915 i Goberg. Hun døde av "strupekatarr", ifølge kirkeboka.
8. Bergljot Eugenie Andersen f. 16/8-1916 d. 17/10-1988 i Karlstad, Sverige g. i Karlstad 29/12-1951 m. bygningsarbeider Sven Martin Johansson fra Nyed i Vermland f. 28/5-1917 d. 15/1-1979 i Karlstad.
    Barn 1. Rolf Johnny Johansson f. 1954 i Karlstad.
9. Harry Andersen f. 2/9-1918 d. 10/7-1995 i Skien g. 22/5-1948 m. Ingerid Johanne Kallevik fra Skotfoss f. 1926, d.a. Kalmar Marthinius Kallevik og Anna Karoline Andresen. Bodde på Falkum i Skien.
    Barn 1. Helge Andersen f. 1949.
10. Rolf Andersen f. 15/1-1921 d. 28/5-1942 i Goberg. Ugift. Var elev ved Gjerpen småbruksskole på Frogner.
11. Frank Andersen f. 11/4-1924 d. 22/12-2006 i Skien g.m. Anny Judith Lie fra Håvundv. 73 under Frogner f. 15/10-1924 d. 26/3-2013. Bodde i Johan Christiesg. 19 D på Falkum i Skien.
      Barn 1. Terje Andersen f. 1951. Kjent håndballspiller med 111 landskamper og lang trenerkarriere.

12. Øyvind
Andersen f. 22/7-1927 d. 13/12-2003 i Goberg. Overtok huset.
Eier 1910.

Denne familien kom hit i 1910. De bodde tidligere i en leilighet i Hoppestadv. 2. Deres fem første barn ble født der.
Bertrand Andersen var tidligere skogsarbeider for Løvenskiold.

 

Takk til Fredrik Andersen for meget god hjelp!

 

Se folketellingen for Gjerpen 1910.

 Huset i Århusv. 107B. Foto: Sommeren ca. 1915. Fotoets eier: Fredrik Andersen. Innsendt desember 2014.
Fra venstre: Agnes, Sigrid, Gunvor, Katrine, mor Kirsten Olava med Bergljot på armen og Paulus.

 

Familien Andersen ca. 1931. Innsendt av Fredrik Andersen 2014.

Bak fra venstre: Bergljot Eugenie, Harry, Gunvor, Paulus, Agnes, Katrine og Sigrid.
Foran fra venstre: Frank, Kirsten Olava (mor), Øyvind, Johan Bertrand (far) og Rolf.
 

Goberg vinteren 1943 med det gamle huset i bakgrunn. Foto innsendt av Fredrik Andersen 2014.

Fra venstre: Kaare Andersen (sønn av Paulus), Ruth Andersen (datter av Paulus) og Øyvind Andersen.


Kart fra 1943: Fargelagt og påtegnet sti og beskrivelse av bygningene av Fredrik Andersen.

 


Gravminne på Gjerpen kirkegård. Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 107 B (Gnr 5, bnr 72) er overdradd til Øyvind Andersen (21.09.1967)."

Øyvind
Andersen herfra f. 22/7-1927 d. 13/12-2003 på Goberg.
Eier 1965. Ugift.

 

 

Kilde: Fredrik Andersen, Skien (sønnesønn av Harry Andersen herfra).
Øyvind Andersen kjøpte huset av sine søsken etter morens død i 1967 for 88.000 kr.
Han reiv det gamle huset og oppførte et nytt hus, hvor han bodde fram til sin død i 2003. Huset ble solgt ut av slekta i 2004.

 

 

Nekrolog fra TA 20/12-2003. Innsendt av Bodil Østerås, Tjøme - 2014.

Fra Grunnboka: "Århusvegen 107 B (Gnr 5, bnr 72) er solgt for kr 1.300.000 fra Øyvind Andersen til Mona Tjønnhaug og Bjørn Åge
Tjønnhaug
(06.09.2004). Salget omfatter også Gnr 5, bnr 236."

 


Århusv. 109.
5/19 "Nyland". Opprinnelig festetomt av Århus(1).


Århusv. 109. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

Her har også Fredrik Andersen gjort en stor innsats vedrørende eiendomsopplysninger fra Tinglysningsprotokollene.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. 1 Bb , side 558, Gjerpen sorenskriveri. Maanedsthinget den 1ste Juli 1869, innføring nummer 2.

"Underskrevene K. Jensen Eier af Gaard Aarhuus, MNo 7, L No44a af Skyld 2 Daler, 3 Ort 10 skilling i Gjerpen Thinglag, gjør vitterligt at have fæstet til Hs Skomager Mads Johannessen samt hans og  tilkommende Hustru Hanne Elise Jensdatter Aarhuus’s Livstid den Tomt og Grund hvorpaa hans eiende og iboende Huus er opført for en aarlig Grundleie til mig og efterkommende Eiere af Aarhuus Gaard for 3 - tre Spdlr og forøvrigt paa følgende nærmere Betingelser:  

1) Grundleien - tre-Spdlr erlægges hvert Aar før Juul, og skal, om den staaer til Restanse, være prioriteret i de paa Tomten eller Grundstykket staaende Bygninger for de sidste 20 Aar fremfor anden Pantegjeld samt derfor kunne inddrives ved Udpantning.
2) Grundstykket skal af Fæsteren til enhver tid holdes forsvarligen indhægnet. Der maa ikke af Fæsteren eller hans Folk anlægges eller benyttes Veie eller Stier over Grundeierens Marker og han er pliktig til at paasee at heller ikke Andre gjøre saadant, dog skal han have Adgang til i Nødvendighedstilfælde, at kunne kjøre til og fra Huset over Grundeierens Jorde efter dennes Anvisening og saavidt mulighet paa saadan Aarstid at denne ingen Skade forvolder.
3) Inderster eller Andre maa ikke tages i Husene uden med Grundeierens Samtykke. Heller ikke maa der i Huset eller paa Grunden holdes Creature eller andre Dyr, hvorved Skade kan afstedkomme.
4) Fæstet forbrydes saaledes, at Grunden bliver under Udkastelsestvang  at ryddiggjøre Grundeieren efter 3 – tre – Maaneders Opsigelse, dersom Fæsteren, hans Hustrue eller Børn gjør sig skyldig i strafbare Handlinger, dersom noget af Afgiften henstaaer ubetalt i over 3 – tre – Aar, dersom foranstaaende Kap 2 og 3 ikke opfyldes eller dersom Noget af de i Lov 24 Septbr 1851 § 10 nævnte Tilfælde indtræffer udenfor  hvad der ellers maatte følge af denne Contracts Indhold.

Den her fæstete Tomt eller Grund er beliggende paa ovenbetægnede Aarhuus søndre Jorde i sammes sydøstre Hjørne  mod Falkum og Mela  Grændse, der danner en Fiirkant og er udmaalt til omtrent 1900 – nitten Hundred Qvadrat Alen. Fæsteren forsynes med en Bog, hvori Afgiften uvægerligen afskrives naar den betales. Til Bekræftelse under min Haand i hostegnede Vidners Overvær.

Aarhuus den 24 Juni 1869. Jensen

Denne Fæstecontract, hvoraf jeg har modtaget ligelydende Gjenpart vedtager jeg i alle Dele og tilføier, at Husene paa det her Fæstet ikke skulle pantsættes saaledes, at Hovedgaarden derved , nogen Maade paaføres Heftelse. Afgiften forfalder første gang til Juul d.A. (dette anno - dette år).
Aarhuus d. u. s. Mads Johannesen m. ih. P. (med iholden pen)
Vitterlighed  Hans Jensen, Elias Jensen Aarhuus."
(Avskrift Fredrik Andersen).
 

Det opprinnelige huset ble oppført i 1835. (Kilde: Fredrik Andersen fant ut at nettstedet eiendomsverdi.no satt med
denne opplysningen. Originalkilden er trolig en tidlig tinglysningsprotokoll for Gjerpen kommune.)
Skomakeren bodde under Århus også under folketellingen 1865. Han var da oppført på en av Goberg-plassene.

Skomaker, huseier
Mads Johannesen
f. 19/7-1832 på Mæla d. 10/10-1906 på Århus. "
Mads Johannessen, enkemand, skomager, bronkit.", s.a. fisker(?) Johannes Madsen. Se Familie 2 - Gulset 1865.
g.m. veversken Hanna Elise Jensdatter fra Solum f. ca. 1829 d. 3/2-1905. "Gift
Hanna Elise Johannesdatter Aarhus f. 1829 i Solum. Hjertelammelse."
Huseier 1869. Tomta var fremdeles ei festetomt.

Han bodde her under folketellingene 1865 og 1875 sammen med veversken Hanna Elise Jensdatter.
Under folketellingen 1875 hadde de en gris på eiendommen (Nyland).

Under folketellingen 1891 hadde det kommet en pleiedatter inn i familien. Hun het Inga Hansine Haraldsen
og var f. 14/4-1881 på Frednes i Porsgrunn og døpt i Eidanger kirke.
Hun var innleid her av faren, skipper Theodor Haraldsen. Mora var Kirsten Pedersdatter (død?).

Merknad: Jeg har lett forgjeves etter vielsen til Mads Johannesen og kona. Jeg tror ikke de kunne ha ei pleie-
datter i huset med mindre de var gift. De har nok giftet seg før dette.
G. Strøm.

Kide: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Mads Johannesen til Inga Haraldsen paa hus paa fæstetomt af denne eiendom (bnr 1) for kr. 400.-, med forbehold
om fuld dispositionsret over husene for sælgeren for hans og hustrus levetid, dat. 8., tingl. 9. sept. 1903.


Tomta ble utskilt fra Århus(1) den 13/11-1907 og solgt til Sigvart Kristensen.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. 1 Mm , side 459, Gjerpen sorenskriveri. Thinglæsningsthinget den 14de December 1907, innføring nummer 49. Stempel Tarif No6,  8 Kroner.
"Skjøde: Underskrevne Inga Haraldsen erkjender at have solgt ligesom jeg herved sælger skjøder og overdrager til Sigvart Kristensen det mig tilhørende Vaaningshus med Tilliggelser samt tilhørende Fæstetomt derved Skylddelingsforretning afholdt og afhjemlet 13 Novbr 1907 her faaet SdNo: 5 BrNo: 19 og en Skyld af 5 øre. Da Kjøbesummen Kr 700 – syv hundrede – kroner er betalt skal bemeldte Eiendom herefter følge og tilhøre Herr Sigvart Kristensen og svarer jeg for Skjødningen lovelig Hjemmel.
Skien den 11de Decbr 1907, Inga Haraldsen.
Til Vitterlighed: Carl L. Caspersen, Einar Eriksen."  Avskrift: Fredrik Andersen.


Kilde:
Tinglysingsprotokoll nr. 1 Mm , side 459, Gjerpen sorenskriveri. Maanedssthinget den 13de November 1907, nummer 150.
Deling- og Skylsætningsforretning Aar 1907 den 13de November har undertegnede af Sorenskriveren den 5te s. M. (samme måned) opnævnte Mænd paa Aarhus Gaards No 5, Brugs No 1 af Skyld 9 Mark 59 Øre i Gjerpens Thinglag.
Tilstede var Eieren Sigvart Kristensen og paaviste exy Tomt som skulle fraskilles og Tomten har følgende Grænser. I Syd mod nordre Falkum Eiendom. I Øst mod H. Jønsi Melas Eiendom. I Nord og Vest mod den igjenværende Eiendom det bemærkes at Grændserne ved alle sider betegnes ved opsat Gjærde. Efter at have gjort os bekjendt med den hele Eiendom fant vi at den fraskilte Tomt “Nyland” udgjør en/60 Deel af den hele Eiendom og faar da en Skyld af 0 Mark 5 Øre, idet den udkomne Brøk tillægges Hovedeiendommen og Gaardens igjenværende Skyld faar igjen 9 Mark 54 Øre. Det bemærkes at den fraskilte “Nyland” har saa stor en Verdi at den svarer for alle offentlige Skatter og Udredsler. Ved denne Forretning er intet Sameie opstaaet.
Nils Hyni, Gunder N. Venstøb, P. J. Vale, Ole L. Aarhus.
Fremlagt 13/11-1907 Chr. Randers. (Avskrift: Fredrik Andersen).


Skogsarbeider (1900), gråsteinsmurer (1902), sliperiarbeider (1910, 1913)
Sigvart Kristensen fra Siljan f. 30/4-1870 på Ødegården i Siljan d. 25/4-1930, s.a. husmann Christen Olsen Ødegaarden/ Setre og Maren Dorthea Jensdatter. Se Gromstulen(C) under Bø.
g. i Gjerpen 16/11-1902 m. Anlaug Halvorsdatter Juveland fra Sauland i Hjartdal prestegjeld f. 10/9-1878 på Fosse i Sauland d. 26/4-1963, d.a. lærer Halvor Olsen Juveland og Gunhild Halvorsdatter.
Forlovere: "Peder Kristensen Gromstulen og Hans Nilsen Aas."
1. Herman Kristensen f. 23/9-1903 i Gjerpen.
2. Karl Martinius Kristensen f. 23/7-1905.
3. Sten Albert Kristensen f. 23/12-1907.
4. Olaf Arnt Kristensen f. 17/5-1910 d. 28/7-1996. Ugift. Gravlagt med sine foreldre på Nordre gravlund i Skien.
5. Gudmund Eugen Christensen f. 19/12-1912. Overtok huset.
6. Solveig Alvilde Kristensen f. 4/5-1915.
Eier 1907.

F.f. Gudmund Eugen Christensen: Flaademand Bernhard Andersen Goberg, hustru Olava, sliperiarbeider Hans Nilsen Strømdal og hustru Kari.

Sigvart var gråsteinsmurer og bodde på Venstøp da de giftet seg. Han ble konfirmert i Siljan i 1885. Hun ble kon-
firmert i Hjartdal kirke i 1893.

Under folketellingen 1910 losjerte enka Gunhild Halvorsen her. Hun var f. 23/12-1833 i Gransherad. Hun var Anlaug
sin mor. Det var nevnt at hun "steller i huset" og at hun tilhørte familien (fl.). 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

19

Århus - Nyland

Anlaug Kristensen

0 mark 05 øreFra Nordre gravlund i Skien. Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 109 (Gnr 5, bnr 19) er overdradd til Gudmund Christensen (17.12.1960)."

Gudmund Eugen Christensen (Gudmund Christensen) herfra f. 19/12-1912 d. 12/10-1999, s.a. Sigvart Kristensen. Se ovenfor.
g.m. Anny Mathilde Kittilsen fra Gulset(60) "Øverland" f. 30/1-1922 d. 30/5-2004, d.a. Isak Kittilsen.
1. Edel Christensen f. 1950 g.m. Morten Rønningbakken f. 1950. Bosatt på Bråten i Porsgrunn (Osebakken).
2. Bodil Christensen f. 1952 g.m. Kjell Halvorsen f. 1950. Bosatt i Røyskattv. i Skien.
Eier 1960.

Gudmund valgte å skrive sitt etternavn for Christensen og ikke Kristensen som faren.


Gudmund Christensen med Kittilsen-jentene Anny og Edel på Gulset(60) "Øverland". Gudmund giftet seg senere med Anny.
Foto: Harry Andersen fra Goberg under Århus. Fotoet er tatt mellom 1939 og 1942. Innsendt av Fredrik Andersen 2015.

Fra Grunnboka: "Århusvegen 109 (Gnr 5, bnr 19) er overdradd fra Gudmund Christensen til Annie Christensen (10.11.1999)."


Fra Nordre Gravlund i Skien. Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

Fra Grunnboka: "Århusvegen 109 (Gnr 5, bnr 19) er overdradd fra Annie Christensen til Edel Rønningbakken og
Bodil Halvorsen
(26.08.2005)."

Fra Grunnboka: "Århusvegen 109 (Gnr 5, bnr 19) er solgt for kr 820.000 fra Edel Rønningbakken og Bodil Halvorsen til
Harald Myrann Klamerholm (05.09.2005)."
Fra Grunnboka: "Århusvegen 109 (Gnr 5, bnr 19) er solgt for kr 900.000 fra Harald Myrann Klamerholm til Thomas Klamerholm (07.11.2011)."


Århusv. 137.
5/6. Våningshuset på Århus(6).

Gårdsbruk. Se Århus(6).


Århusv. 139.
Tilhører 5/6.

Tilhører gården Århus(6). Se også ovenfor.


Århusv. 177.
5/3,5 og 7. Nyere bolig.

Tilhører gården Århus(3). Se også nedenfor.


Århusv. 177. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.


Århusv. 181.
5/3,5 og 7. Gammelt våningshus.

Se gården Århus(3).

 


Århusv. 191.
5/1. Gammelt våningshus.

Gårdsbruk. Se Århus(1).

Mest sannsynlig den opprinnelige Århusgården.


Århusv. 209.
5/41 "Granly".


Århusv. 209. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.
 

Einar Holloe f. 16/12-1891 i Skien d. 25/1-1975, s.a. redaktør og boktrykker Olaus Holloe og Emma Randine Eliasen fra Århus(3).
g.m. Torunn
Luane fra Mo i Telemark f. 15/1-1907 d. 21/12-1993.
1. Ove Holloe f. 29/9-1935. Overtok eiendommen.
Eier 1935.

Einar Holloe kom som pleiebarn til sin onkel Ole Svennungsen på Århus(11). Ifølge testamente etter
Ole Svennungsen og kona Marie f. Eliasen Aarhus, skulle han arve gården, men slik ble det allikevel ikke.

Les om hans foreldre og søsken på Århus(11) og Århus(3).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

40

Aarhus - Snippen

Einar Holloe

0 mark 05 øre

5 41 Aarhus - Granly ditto 0 mark 30 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 209 (Gnr 5, bnr 41) er overdradd til Ove Holloe (08.08.1977)
."

Ove Holloe herfra f. 29/9-1935 d. 14/2-2005.
Eier 1977.


Gravminne på Gjerpen kirkegård. Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Århusvegen 209 (Gnr 5, bnr 41) er overdradd fra Ove Holloe til Torbjørn Lauritsen, Ragnhild Oterhals, Leif Andreas Lauritsen,
Sigrid Hellstrand, Gunvor Odden, Halvor Draugedal, Dordi Agnete Kristensen, Inger Kari Frantzen, Håkon Listog, Jørgen Halvor Luane, Ingrid
Helene Bakkejord, Arvid Edgar Lillegård, Øyvind Hallgrim Lillegård, Gunvor Irene Frøberg, Håvard Kåre Lillegård og Margit Ebbesvik (18.04.2005).
Overdragelsen omfatter også Gnr 5, Bnr 40."

Fra Grunnboka: "Århusvegen 209 (Gnr 5, bnr 41) er solgt for kr 1.740.000 fra Torbjørn Lauritsen, Ragnhild Oterhals, Leif Andreas Lauritsen, Sigrid
Hellstrand, Gunvor Odden, Halvor Draugedal, Dordi Agnete Kristensen, Inger Kari Frantzen, Håkon Listog, Jørgen Halvor Luane, Ingrid Helene
Bakkejord, Arvid Edgar Lillegård, Øyvind Hallgrim Lillegård, Gunvor Irene Frøberg, Håvard Kåre Lillegård og Margit Ebbesvik til Geir Normann (17.06.2005)."


Århusv. 211.
5/63.


Århusv. 211. En garasje. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 211 (Gnr 5, bnr 63) er overdradd til Bjørn Halvard Kringsjå (20.11.1981)."

Se familien Kringsjå i Christen Lundsv. 18.

Fra Grunnboka: Århusvegen 211 (Gnr 5, bnr 63) er overdradd fra Bjørn Halvard Kringsjå til Beate Katrin Olsen (05.03.2013)."

Garasjeanlegg for "Hus og Hyttebygg" i 2015.


Århusv. 217.
5/43 "Granheim II". Utskilt fra bnr 41 i 1936.

Huset ble o
ppført av Petter Eriksen i 1936.


Århusv. 217. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.


Forstmann, næringsdrivende
Einar Adolf Bestul
(Einar Bestul) fra Sørkedalen i V. Aker f. 27/7-1900 d. 20/3-1979, s.a. Aslak Andersen Bestul. Se Bestul.
g. i Skien 1/10-1939 m. Hjørdis Nøklegaard fra Skien f. 23/9-1904 d. 21/9-1991, d.a. Engebret Nøklegaard fra Nøklegård(2) og Hedvig Josefa Stensen.
1. Terje Aslak Bestul f. 1941 i Skien g. i Gjerpen 23/6-1966 med lærer Kirsten Hyni fra Hyni(13) f. 1942, d.a. g.br. Johannes Hyni. Terje A. Bestul er utdannet prest.
2. Jorunn Barbro Josepha Bestul f. 1944 g.m. Ole Jacob Johnsen. Bosatt på Brandbu, Oppland.
3. Inger Johanne Jedida Bestul f. 1947 g.m. NN. Aanje. Bosatt på Ingeberg i Hamar kommune, Hedmark.
Eier ca. 1939.

Einar Adolf Bestul er sønnesønn av Anders Gundersen Bestul. Einar vokste opp i Sørkedalen hvor hans far var
skogbestyrer for Løvenskiold i Bærum og Aker. Einar A. Bestul drev tidligere revefarm på Sjølås i Kolbu. Han kom
til Gjerpen i ca. 1939.

Han eller hun har vært gift tidligere, for v
ed vielsen forelå det en skillsmissebevilgning fra justisdpt. av 24/1-1936 og
skifterettsattest av 20/9-1939.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 5

43

Aarhus - Granheim

Einar Bestul

0 mark 09 øre

 5 59 Aarhus - Granheim II E. A. Bestul 0 mark 03 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 217 (Gnr 5, bnr 43) er overdradd til Jorunn Barbro Josepha Bestul Johnsen og
Inger Johanne Jedida Aanje
(11.06.1976)."

Fra Grunnboka: "Århusvegen 217 (Gnr 5, bnr 43) er solgt for kr 525.000 fra Jorunn Barbro Josepha Bestul Johnsen og
Inger Johanne Jedida Aanje
til Rolf Borge og Kristin Borge (21.09.1992)."


Århusv. 220.
5/47 "Risheim". Utskilt fra Århus(11)
i 1943.


Århusv. 220. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 220 (Gnr 5, bnr 47) er overdradd til Oskar Fridthjov Riise (30.04.1943)."

Skolelærer
Oskar Fridtjov Riise
f. 16/7-1906 d. 2/2-2000.
g.m. Skjoldis Oddhild Brækkan f. 6/9-1897 d. 2/7-1984 i Skien.
Br. 1943.

Oskar Riise ble gravlagt på Nordre gravlund i Skien den 18/7-2000.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

47

 Aarhus - Risheim

Oskar Frithjof Riise

0 mark 08 øre

 


Fra Grunnboka
: "
Århusvegen 220 (Gnr 5, bnr 47) er solgt for kr 450.000 fra Oskar Fridthjov Riise til Per Øyvind Blegen Lauritsen
(22.06.1995).
"

Byggmester

Per Øyvind Blegen Lauritsen fra Århus(11) f. 1967.
Br. 1995. Se Århus(11).

Han kjøpte tilbake huset og tomta i 1995, restaurerte huset og solgte det til sin far i 2001.

Fra Grunnboka: "Århusvegen 220 (Gnr 5, bnr 47) er overdradd for kr 750.000 fra Per Øyvind Blegen Lauritsen til Torbjørn Lauritsen
(15.01.2001)."

 

Torbjørn Lauritsen.
Br. 2001. Se Århus(11).

 


Århusv. 221.
5/42 "Solheim". Utskilt fra bnr 41.


Århusv. 221. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.


Hans Aas husker at det stod ei lita, lafta stue (hytte) her. Stua ble oppført av brødrene Anders og Fredrik Andersen.
Han sier, det er mulig at de kom fra en plass nær det gamle pukkverket ved Hyniveien.
Broren Fredrik Andersen døde nok først, for Anders Andersen eide stua alene i 1950.

Anders Andersen.
Eier i 1950.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

42

 Aarhus - Solheim

Anders Andersen

0 mark 05 øre

5 52  ditto ditto 0 mark 02 øre


Tomta og det lille lafta tømmerhuset som sto her, ble kjøpt opp av Fredrik Berg rundt 1960.

Lokfører
Fredrik Anton Berg (Fredrik Berg) f. 5/1-1922 d. 1/3-1969, s.a. Lars Berg fra Kongsberg f. 2/9-1892 i Kristiania og Nelly f. Johannessen fra Ø. Porsgrunn f. 21/7-1892 i Tønsberg.
g.m. Milfred Constanse f. 15/11-1919 d. 5/11-1987.
Eier ca. 1960.

Familien Fredrik Berg hadde ingen barn. Enka Milfred Berg solgte halvparten av tomta til Malvin Oterhals, som igjen
solgte den til Eriksrød. Se Christen Lundsv. 2.

Denne familie Berg ble gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Fra Grunnboka:
"Andel av Århusvegen 221 (Gnr 5, bnr 42) er overdradd for kr 635.000 til Helge Haugen og Tone Margareth Graver (21.03.1988)."

Takk til Fredrik Andersen!


Århusv. 224.
5/11.

Gårdsbruk. Se Århus(11) "Altenburg".


Århus bnr 11 fra Hoppestadveien. Foto: Gard Strøm 7. september 2012.


Århusv. 229.
5/281.


Århusv. 229. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, januar 2015.

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 229 (Gnr 5, bnr 281) er overdradd til Leif Andreas Lauritsen (28.05.1984)."

Leif Andreas Lauritsen fra Århus(11) f. 1945, s.a. Trygve Lauritsen.
Eier 1984.

Nabohuset i nord er huset til Hans Aas. Mellom disse to husa går grensa mellom Århus og Hyni.


Høyere husnummer i Århusveien ligger under gnr 7 "Hyni".


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm