ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del av Falkum ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                      

Oppdatert 05.03.2021
 


Falkum 1900
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 31/12-1900. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.
Se også gårdene.


Falkum i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 |


Familie 1.
Falkum Fattiggaard (gamlehjem). Hovedbygning. Gnr 3 - bnr 8.
Se også Falkum(8).
Se også Familie 9 - Falkum 1910.

Bestyrer og agronom ved Skien kommunes fattiggaard.
Peder Haraldsen "fra Sem nedre" i Gjerpen f. 17/2-1856, s.a. undertollbetjent Andreas Christinus Haraldsen. Se Familie 3 - Mæla 1875.
g. i Solum 28/6-1888 m. Hanna Olea Pedersdatter Aafos fra Åfoss i Solum f. 4/8-1852, d.a. Peder Jacobsen Aafos.
Forlovere: "Skolelærer Kristian Pedersen af Skien, g.br. Jacob Aafos."
1. Sofie Haraldsen f. 29/4-1889 i Solum.

Da de giftet seg, var Peder agronom ved Solum prestegård.

Andre beboere i hovedbygningen:
Sykepleierske Karen Stiansen Hagen f. 1862 i Helgen i Holla. Ugift.
Kokke Wilhelmine Pettersen f. 1879 i Bamble. Ugift.
"Fæpige" Aslaug Olsdatter f. 1866 i Tuddal. Ugift.
"Gaardsgut" Jonas Hansen f. 1879 i Skien. Ugift.

Beboere i sidebygning 1.
Alle som "Fattiglem med understøttelse".
Anton Andersen f. 1837 i Moss. Gift.
Ole Hagen f. 1820 i Lesja, Oppland. Enkem.
Hans B. Haug f. 1824 i Skien. Enkem.
Jacob Olier f. 1821 i Skien. Enkem.
Jacob Eriksen f. 1820 i Nannestad. Enkem.
Ole Simensen f. 1820 i Skien. Enkem.
Lars Skyer f. 1818 i Gjerpen. Enkem.
Anders Paulsen f. 1842 i Lunde. Ugift.
Kristian Olsen f. 1816 i Gjerpen. Enkem.
Jacob Andersen Norby f. 1829 i Lier, Buskerud. Ugift.
Marie Pauline Holte f. 1853 i Skien. Ugift.
Aaste Olsen f. 1818 i Skien. Enke.
Marie Kaalstad f. 1849 i Porsgrund. Ugift. Metodist.

Beboere i sidebygning 2.
Alle som "Fattiglem med understøttelse".
Andrea Pedersen f. 1842 i Langesund. Ugift.
Maren Guttormsen f. 1818 i Skien. Enke.
Gurine Andersen f. 1832 i Mandal. Enke.
Anne Jensen f. 1824 i Skien. Ugift.
Kristine Olsen f. 1820 i Skien. Ugift.
Anne Sigurdsen f. 1821 i Sauherad. Enke.
Live Andersen f. 1823 i Skien. Enke.
Elise Tommassen f. 1840 i Skien. Ugift.
Stina Pedersen f. 1860 i Solum. Ugift.
Lina Helgesen f. 1830 i Skien. Ugift.
Maren Hansen f. 1830 i Gjerpen. Ugift.
Maren Hansen f. 1818 i Skien. Enke.
Marie Andersen f. 1825 i Skien. Ugift.
Kaspara Brandt f. 1881 i Skien. Ugift.
Gunda Knudsen f. 1887 i Skien. Ugift.
Isak Halvorsen f. 1825 i Gjerpen. Enkemand.


Familie 2.
Falkum 1900. Falkum søndre. 3/16. Hus med 2 husstander. 1/2.

Brødkjører
Peter Pedersen (tvilling) fra Ø. Borge f. 11/3-1865 d. 3/8-1906 på Falkum, s.a. Peder Eriksen. Se Familie 39 - Ø. Borge 1875.
g.m. Trine Maria Pedersdatter fra Fossum f. 29/8-1865 på Kittilsrød i Siljan, d.a. Peder Berntsen. Se Familie 39 - Fossum 1875.
1. Trygve Pedersen f. 1891 i Gjerpen.
2. Peder Pedersen f. 24/10-1894 på Falkum. Se Skogliv. 38 under Strømdal.
3. Nataniel Pedersen f. 21/4-1897 på Falkum.
4. Olav Pedersen f. 22/10-1898 på Falkum.
5. Eigil Pedersen f. 24/12-1907 på Falkum.

Denne familien tilhørte menigheten "Den Frie Misjon" under folketellingen 1900.
Barnas fødsel må vi i "dissenter-listene" i kirkeboka for å finne.

Enka Trine Maria Pedersdatter ble g2g med enkemann og g.br. Ole Pedersen Meltvedt.
Se Bratsberg(21) ”Myhre” De bodde i 1910 på Meltvedt(1) i Solum.


Familie 3.
Falkum 1900. Falkum søndre. 3/16. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført celulosefabrikkarbeider Jacob Pedersen med familie. Se Augonsplassen 9 under Strømdal.


Familie 4.
Falkum 1900. Falkum søndre. 3/15. Hus med 3 husstander. 1/3.

Her var oppført bankkasserer Jacob Aasland med familie. Se Familie 13 - Falkum 1910.

Andre i samme husstand i 1900:
Kokke Jenny Jansen fra Skien f. 1882 og Barnepige Karoline Nilsen fra Skien f. 1886.


Familie 5.
Falkum 1900. Falkum søndre. 3/15. Hus med 3 husstander. 2/3.

Grosserer
Henrik Offenberg fra Skien f. 1869.
g.m. Elise fra Kristiania f. ca. 1873.

Tjenestepike: Laurine Hansen fra Bamble f. 1878. Metodist.


Familie 6.
Falkum 1900. Falkum søndre. 3/15. Hus med 3 husstander. 3/3.

Kjøpmann
Jørgen Pedersen fra Arendal f. 1866.
g.m. Gunhild Nottovsen fra Kristiansand f. 1870.
1. Gunnar Pedersen f. 1897 i Kristiansand.
2. Sverre Pedersen f. 1898 i Kristiansand.
3. Trygve Gjerulf Pedersen f. 26/5-1900 på Falkum.

Andre hos dem i 1900:
Tjenestepige ("enepige") Emma Andersen fra Kristiansand f. 1881.
Marta Pedersen fra Arendal (losjerende i familien) f. 1844.


Familie 7.
Falkum 1900. Falkum søndre. 3/12.

Jordbruksarbeider hos Paulsen på Falkum(12)
Lars Torstensen fra Bråten under Jukse i Sauherad f. 26/2-1856, s.a. Torsten Christensen og Kirsti Larsdatter.
g. i Solum kirke 27/5-1877 m. Anne Kirstine Torjusdatter fra Holtedalen i Solum f. 3/5-1847, d.a. Torjus Christophersen og Gunhild Marie Johannesdatter.
1. Kirsten Gunhild f. 17/4-1878 på Gulset.
2. Tora Tomine Torstensen f. 26/9-1879 på Falkum. Sypige 1900.
3. Gunhild Marie f. 13/9-1881 på Falkum. Død som spedbarn.
4. Laurits Kristian Torstensen f. 26/8-1882 på Falkum. Sadelmagersvend i 1900.
5. Torsten Torstensen f. 29/3-1884 på Falkum. Snækkersvend i 1900.
6. Kirsten Gunhilde Torstensen f. 2/5-1886 på Falkum.
7. Johan Torstensen f. 1888.
8. Lydia Torstensen f. 1892. 

Denne familien bodde på Falkum(12) også i 1891.

Familien hørte til Metodistene da Torstein ble døpt i 1884.
De var Baptister under folketellingen 1900.

Lars Torstensen var innlagt på Eeg asyl i desember 1900.


Familie 8.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/2 (festetomt).

Her var oppført celulosefabrikkarbeider Ole Kittilsen med familie. Se Gulsetv. 20 under Strømdal.


Familie 9.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/2 (festetomt).

Her var oppført handelsagent Nils Sigurdsen fra Kjendalen i Valebø. Se også Familie 55 - Falkum 1910.

Losjerende: Anne Olsen f. 1842 i Gjerpen. Ugift. "Husstell."
 


Familie 10.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/2 (festetomt).

Her var oppført dagarbeider og flåtemann Gullik Gulliksen med familie. Se Gulsetv. 24 under Strømdal.


Familie 11.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/2 (festetomt).

Vognmand, tidligere skomaker
Nils Svennungsen fra Solum f. 8/10-1838.
g.m. Karoline Olava Hansdatter fra Åsland under Elset i Solum f. 4/12-1839.
1. Isak Severin Nilsen f. 5/11-1873 på Åsland under Elset i Solum. Ugift kjører i 1900.
2. Abraham Nilsen f. 1875 i Solum. Ugift typograf i 1900.
3. Konstanse Nilsen f. 1883 i Solum. Syerske i 1900.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Skomager Nils Sveinungsen og Karoline Olava Hansdatter Aaslands Isak Severin: Moderen, Susanne Jensd. Haukenæs, Kristen Klausen Vinddalen, Andreas Konrad Hansen, Ole P. Kristoffersen.

Vognmann Svennungsen hadde flere hester. I tillegg hadde de en gris.


Familie 12.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/2 (festetomt).

Kjører
Hans Nilsen fra Solum f. 1859.
g.m. Syrene fra Solum f. 1842.
1. Hans Nilsen f. 1878 i Solum. Ugift kjøpmann i 1900.


Familie 13.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/1. Hus med 2 husstander. 1/2.

G.br., selveier (ikke av 3/1)
Halvor Olsen fra Sauherad f. 1851.
g.m. Anne fra Bø i Telemark f. 1862.


Familie 14.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/1. Hus med 2 husstander. 2/2.

Tresliperiarbeider
Ole Olsen fra Foss f. 1847 i Bø i Telemark, s.a. Ole Olsen.
g1g m. NN
g2g 11/1-1880 m. Kirsti Torstensdatter fra Gjerpen f. 1855 i Sauherad, d.a. Torsten Ingebretsen.
1. Thorvald f. 8/4-1880 på Nøklegård.
2. Ingvald Albert Olsen f. 7/8-1884 på Falkum. Visergutt i 1900.
3. Karl Olsen f. 23/1-1887 på Falkum.
4. Ingeborg Olsen f. 1889 i Gj.
5. Andreas Olsen f. 1897 i Gj.
6. Sverre Olsen f. 19/1-1900 i Gj. 

 


Familie 15.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/1 (festetomt). Hus med 3 husstander. 1/3.

Her var oppført cellulosefabrikkarbeider Kornelius Severin Larsen med familie. Se Gulset(2) "Petersplassen".

I samme husstand i 1900:
Butikkdame (losjerende i familien) Amalie Karlsen fra Solum f. 1883.
Kjøbmand Peder Bolvig fra Solum f. 1865.

 Familie 16.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/1 (festetomt). Hus med 3 husstander. 2/3.

 

Rørlegger
Jacob Jacobsen fra Skien f. 1875.

g.m. Marie fra Brevik f. 1875.

 


Familie 17.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/1 (festetomt). Hus med 3 husstander. 3/3.

Bryggeriarbeider
Nils Beruldsen fra Skien f. 1853.
g.m. Marie fra Gjerpen f. 1856.

 


 

Familie 18.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/1 (festetomt).

 

Træsliperiarbeider
Ole Hansen fra Sauherad f. 1866.
g.m. Karoline fra Solum f. 1865.
1. Tora Hansen f. 1889 i Skien.
2. Hans Hansen f. 1891 i Skien.
3. Hilda Hansen f. 1895 i Skien.
4. Bertil Hansen f. 1898 i Gjerpen.

 


Familie 19.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/1 (festetomt). Hus med 3 husstander. 1/3.

Snekker (tømrer)
Hans Olsen fra Klemkås i Hitterdal (Heddal) f. ca. 1855, s.a. Ole Olsson Klemkaas.

g. 25/11-1883 m. Anne Larsdatter fra Våla i Sauherad f. ca. 1855, d.a. Lars Larsson Vaala.
1. Olaf Olsen f. 1884 i Gj. I børsemakerlære i 1900.
2. Anlaug Marie Olsen f. 1886 i Gj.
3. Ludvig f. feb. 1889 i Gj.
4. Inger Petrea Olsen f. okt. 1890 i Gj.
5. Ingerid Olsen f. 1891.
6. Ludvig Olsen f. 1892.
7. Augenie Amalie Olsen f. 26/9-1894 på Falkum.
8. Alfred Olsen f. 1896 i Gj.

Både Hans og Anne var i tjeneste på Venstøp før de giftet seg. Hans Olsen drev for seg selv i 1891.


Familie 20.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/1 (festetomt). Hus med 3 husstander. 2/3.

Her var oppført celulosefabrikkarbeider Karl Augst Johannessen med familie. Se Augonsplassen 9 under Strømdal.

Losjerende fattiglem i 1900: Enka Karen Bjørnsen f. 1824 i Seljord. Hun "understøttes af Gjerpens fattigekasse."
Dette var hans svigermor. Se Århusv. 107 B "Goberg".


Familie 21.
Falkum 1900. Falkum søndre. Under 3/1 (festetomt). Hus med 3 husstander. 3/3.

Tresliperiarbeider
Johan Augonsen fra Skien f. 1872.
g.m. Jensine fra Fredrikstad f. 1877.
1. Trygve Augonsen f. 1895 i Skien.
2. Ester Augonsen f. 1898 i Skien.

 


 

Familie 22.
Falkum 1900. Sidebygningen på Falkum(2).

Tobaksfabrikant
Tollef Hem fra Lunde i Telemark f. 1871.
g.m. Signe fra Heddal f. 1876.
1. Anlaug Hem f. 3/5-1900 i Gjerpen.

 


 

Familie 23.
Falkum 1900. Under 3/2 (festetomt).

 

Kjører
Hans Nilsen fra Solum f. 1840.
g.m. Syrine fra Solum f. 1841. "landhandlers" (?).
1. Hans Nilsen f. 1879 i Solum.

 


 

Familie 24.
Falkum 1900. Under 3/2. Gartneri.

Gartner(?)
Kristian Amundsen fra Aas i Akershus f. 1849.
g.m. Valborg fra Halden i Østfold f. 1864.
1. Erling Amundsen f. 1889 på Ås i Akershus.
2. Arthur (Arntor?) Amundsen f. 1890 på Ås.
3. Bjarne Amundsen f. 1894 på Ringerike i Buskerud.
4. William Amundsen f. 1897 i Kragerø.
5. Arve Amundsen f. 17/1-1900 i Kragerø.

 


 

Familie 25.
Falkum 1900. Under 3/2.

 

Møllearbeider
Sigvart Olsen fra Kongsvinger, Hedmark f. 1866.
g.m. Anna fra Sauherad f. 1866.
1. Arthur Olsen f. 1888 i Skien.
2. Henry Olsen f. 9/4-1900 i Skien.

Andre i huset: Jordbruker Anders Kristoffersen fra Sauherad f. 1865 (ugift).

 


 

Familie 26.
Falkum 1900. Under 3/1. Hus med 2 husstander. 1/2.

Dagarbeider
Hans Jensen fra Skien f. 1866.
g.m. Stina fra Gjerpen f. 1866.
1. Hjørdis Jensen f. 1895 i Skien.

 

Stina tilhørte i 1900 "Den Lutherske frikirke".
 Familie 27.
Falkum 1900. Under 3/1. Hus med 2 husstander. 2/2.
 

Kullkjører
Nils Olsen fra Siljan f. 1834.
g.m. Anna fra Siljan f. ca. 1825.


 

Familie 28.
Falkum 1900. 3/9 "Haven". Pensjonat.

Pensjonatvertinne(?)
Hedvig Andersen f. ca. 1868 i Skien. Ugift i 1900.

Belegg.

G.br., selveier
Peder Torstenson
fra Stavanger f. ca. 1846.
g.m. Laura fra Kristiania f. ca. 1859.
1. Edith Torstenson f. 1882 i Gjerpen (!?).

Jordbruker, selveier
Olaf Terjesson
f. ca. 1871 i Seljord.
g.m. Aagot fra Tinn f. ca. 1875.
1. Terje Terjesson f. 19/7-1900 i Gjerpen.
Barnepige Ingebjørg Knutsson f. ca. 1885 i Tinn.

Øvrige.
1. Kristiane Brodkorp f. ca. 1858 i Rendalen, Hedmark. Lærerinde på privat middelskole. Ugift.
2. Thorvald Einang f. ca. 1857 i Drammen. Banksekretær i Skiensfjordens Kreditbank. Ugift.
3. Martha Jansen f. ca. 1877 i Christiania. Postassistent. Ugift.
4. Ingeborg Kildahl f. ???? i Tønsberg. Kontorist ved Skotfoss bruk (cellulosefabrikk). Ugift.
5. Maren Knudsdatter f. ca. 1872 i Nedenes, Aust Agder. Ugift.
6. Albert Larsen f. ???? i Christiania. Kontorist hos Trelasthandler. Ugift.
7. Tora Torbjørnsen f. ca. 1855 i Skien. Telegrafistinde. Ugift.

Tjenestepiker.
Mathilde Augensen f. ca. 1881 i Skien. Stuepige. Ugift.
Elise Abrahamsen f. ca. 1879 i Solum. Kokke. Ugift.

 Familie 29.
Falkum 1900. 3/11 "Haven".

 

Malermester
Johannes Dahl f. ca. 1864 i Furnes, Hedmark.
g.m. Ingebjørg f. ca. 1874 i Seljord.
1. Lilly Dahl f. ? i Lillestrøm, Akershus.

På besøk (hans foreldre):

G.br.
Lars Nilsen Dahl f.ca. 1820 i Furnes. Gift.
g.m. Pernille Nilsen f. ca. 1820 i Furnes. Gift.
Guro Nilsdatter f. ca. 1875 i Seljord. Strikkerske. Ugift.

Losjerende i huset:
Bokbinder Kristen Farvolden f. ca. 1853 i Sauherad. Ugift.
Agent Karl Farvolden f. ca. 1856 i Sauherad. Ugift.

 Familie 30.
Falkum 1900. 3/11 "Haven". Nevnt som et gårdsbruk i 1900. 4 familier i samme hus. 1/4.


Her var oppført g.br. og selveier Anton Andersen med familie. Se Familie 15 - Falkum 1910.
 Familie 31.
Falkum 1900. 3/11 "Haven". 2/4.

 

Baker
Karl Wiborg f. ca. 1862 i Skien.
g.m. Karoline f. ca. 1862 i Eidanger.
1. Borghild Wiborg f. ca. 1885 i Skien.
2. Bergliot Wiborg f. ca. 1889 i Skien.

 


 

Familie 32.
Falkum 1900. 3/11 "Haven". 3/4.


Strykerske, enke
Alida Berntsen f. ca. 1859 i Lillesand, Aust Agder.
1. Bent Berntsen f. ca. 1880 i Eidanger.
2. Aksel Berntsen f. ca. 1886 i Eidanger.
3. Karl Berntsen f. ca. 1893 i Skien.

 


 

Familie 33.
Falkum 1900. 3/11 "Haven". 4/4.


Tresliperiarbeider
Jacob Isaksen Nærum fra Falkumhaven f. 2/4-1870 i Gjerpen, s.a. Isak Hansen Nærum.
g.m. Amalie fra Solum f. ca. 1866.
1. Isak Nærum f. ca. 1891 i Skien.
2. Martine Nærum f. ca. 1893 i Skien.
3. Klaus Nærum f. ca. 1897 i Gjerpen.
4. Hjørdis Nærum f. ca. 1898 i Gjerpen.
5. NN (gutt) Nærum f. 5/10-1900 i Gjerpen.

 Familie 34.
Falkum 1900. 3/2 "Falkum søndre".


Jordbruker
Anders Kristoffersen fra Sauherad f. ca. 1865. Ugift.

Møllearbeider
Sigvart Olsen fra Kongsberg?, Buskerud f. ca. 1866.
g.m. Anna fra Sauherad f. ca. 1866.
1. Arthur Olsen f. ca. 1888 i Skien.
2. Henry Olsen f. 9/4-1900 i Skien.
 Familie 35.
Falkum 1900. 3/2 "Fredheim". 2 familier i samme hus. 1/2.

Her var oppført cellulosefabrikkarbeider Karl Pedersen med familie. Se Familie 10 - Strømdal 1910.

 Familie 36.
Falkum 1900. 3/2 "Fredheim". 2 familier i samme hus. 2/2.

 

Dampsagarbeider
Halvor Pedersen fra Drangedal f. ca. 1856.
g.m. Anne fra Holla f. ca. 1853.
1. Sigfrida Pedersen f. 1886 i Skien.
2. Peder Pedersen f. 1889 i Skien.

 Familie 37.
Falkum 1900. 3/12 "Paulsens Falkum".

 

Stallmann
Ole Pedersen fra Sauherad f. 6/9-1849 på "Stigen under Hvalen" i Sauherad d. 27/3-1905 på "Riple" i Solum, s.a. Peder Andersen og Ingeborg Olsdatter.
g. i Sauherad kirke 7/10-1774 m. Kirsti Halvorsdatter fra Sauherad f. 6/9-1841 på Haugedal under Tveten d. 15/6-1912 på "Riple" i Solum, d.a. Halvor Olsen og Anne Leifsdatter.
1. Anna Pedersen f. 6/11-1879 på Sandbrekka i Siljan.
2. Helga Pedersen f. 27/6-1883 på Sandbrekka i Siljan. Visstnok fysisk handikappet.

 

Da de giftet seg bodde Ole på "Flaatine" og Kjersti på Haugedal i Sauherad.

 

Denne familien bodde på gården Falkum(12) i 1900. Både kona og eldste datter var budeier der.


Foreldrene flytta siden til Kjenndalen i Solum. Ole Pedersen døde i Solum i 1905 på en plass som het
"Riple" og Kirsti (Kjersti) døde på samme plass i 1912.

 

Takk til Eli Myhre for ekstra informasjon her!

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no