ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del av Falkum ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.03.2021
 


Falkum 1825

Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1825. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og annet.
Se også gårdene.

 


 

Falkum i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 |

 


 

 

Familie 1.

S. Falkum 1825.

 

Oberstløyntnant, husleier

Søren Hagrup Stabek f. ca. 1770.

g.m. Maria Dorothea Stabek f. ca. 1785.

Br. i 1825.

 

Bosatt her i 1825: Høiesterettsassessor Arentzens barn:

Thora Lagertha Arentzen f. 1815, Alvilde Hervora Arentzen f. 1816, Stig Olav Arentzen f. 1818.

Tjenestefolk i 1825: Marthe Marie Larsdatter(23), Marthe Kirstine Halvorsdatter(24) og Ole Nilsen(13).

 


 

Familie 2.

S. Falkum 1825.

 

Dagarbeider, huseier

Erik Madsen fra N. Bø(C) dpt. 26/12-1762 d. 29/4-1846 på Falkum, s.a. Mads Eriksen Bøe.

g1g i Skien 21/5-1785 m. Maren Rasmusdatter fra Fjære i Solum f. ca. 1750 d. 12/2-1820 på Falkum, d.a. Rasmus Nilsen og Inger Clemmetsdatter.

Forlover: "Hans Toresøn, Anders Olsøn."

g2g i Gjerpen 15/11-1825 m. enke Bergit Knudsdatter fra Dale øvre i Luksefjell dpt. 13/12-1778 d. 9/5-1847 på Falkum, d.a. Knud Olsen Dale.

Forlovere: "Erik Olsen, Falkum, Jens Sigurdsen, Skien."

1. Mads Eriksen dpt. 12/6-1785. Bodde på Osebakken. Se Familie 23 - Borgestad 1835.

2. Inger Eriksdatter dpt. 12/8-1787 g.m. møller Halvor Jacobsen. Se Kverna under Foss.

3. Anne Kirstine Eriksdatter dpt. 11/9-1790.

4. Kirsten Eriksdatter dpt. 13/4-1794 g. i Brevik 1818 m. Hans Andersen fra Brunlanes.

Br. ca. 1785.

F.f. Erik Madsens db. Mads fra S. Falchum Ejet: Lars Madsens kone, Kisten Pedersdatter, Clemet Rasmusen, Truls Thorsen, Hans Madsen.
F.f. Erik Madsens pb. Inger fra S. Falchum Ejet: Sara Dam, Kisten Pedersdtr., Clemet Rasmusen, Solve Madsen, Hans Madsen.
F.f. Erik Madssøns pb. Anne Kirstine u/Falchum: Kirsten Margarete Blom, Olava Rynning, Christopher Blom, Hans Blom, Peder Holmen.

F.f. Erik Madssøns pb. Kirsten u/S. Falchum: Aasil Pedersdtr., Maria Clausdtr., Solve og Laers Madssøn, Peder Steenssøn.

Maren Rasmusdatter hadde en bror Clemet Rasmussen som også var gift i Gjerpen. Se Familie 5 - Mæla 1801.
Bergit Knudsdatter var enke etter Sigurd Gjermundsen på Bødkerplassen under Mo. Se hennes barn der.

 


 

Familie 3.

S. Falkum 1825.

 

Skomaker, huseier

Erik Olsen fra Tærudodden under Øvre Gvåla, Sauherad dpt. 25/5-1788 d. 16/3-1847 på N. Falkum, s.a. Ole Eriksen og Kari Olsdatter.

g. i Gjerpen 14/4-1819 m. Torborg Petersdatter fra N. Teigen under Mo dpt. 27/1-1793 d. 27/2-1865 på N. Falkum, d.a. Peter Jacobsen Teien.

Forlovere: "Christen Larsen Falkum, Jens Torsen Gulseth."

1. Ole Eriksen f. 21/12-1819.

2. Karen f. 28/5-1822 d. 24/8-1835. ”13 aar gml. Druknede i Skienselven.”

3. Maria Eriksdatter f. 27/1-1825 g. 29/12-1857 m. arbeider John Torstensen fra Falkum f. ca. 1831. Emigrerte til Amerika 28/3-1862.
    Barn 1. Maren Johnsdatter f. 14/6-1858.
    Barn 2. Thorsten Johnsen f. 30/9-1861.

4. Peder Eriksen f. 5/9-1828. Emigrerte til N. Amerika i 1849. Se Presteattest av 5/1-1849.

5. Maren Kirstine f. 31/12-1832 d. 28/3-1839.

 

F.f. Skomager Erik Olsen og Torberg Petersd. und. Falkums Ole: Pige Anne Kierra (Kjær), pige Anne Petersd., Falkum, Erik Madsen ibid., Halvor Olsen ibid., Rollev Petersen Moe.
F.f. Erik Olsen og Torberg Petersdatter, Falkums Karen: Enke Ingeborg Jensd. Falkum S., pige Ingeborg Olsd. Egaasen, Jacob Pedersen Teigen, Rollef Petersen ibid., Halvor Olsen, Falkum.
F.f. Erik Olsen og Torberg Petersd. Falkums Maria: Jacob Teigens kone under Moe, pige Ingeborg Olsd. Nyegaard, Erik Madsen, Falkum, Halvor Eriksrød, Halvor Olsen, Falkum.
F.f. Erik Olsen, Skomager, Torberg Petersdatter, S. Falkums Peder: Halvor Olsens kone, Falkum, pige Maren Jacobsd. Teigen, Ole Olsen Biørntvedt, Niels Gunders. Falkum, Torbiørn Gundersen Løberg.
F.f. Erik Olsen, Torberg Petersdatter S. Falkums Maren Kirstine: Erik Madsens kone, Falkum, pige Ingeborg Olsd. Falkum, Erik Madsen, Falkum, Kittil Nielsen, Falkum, Halvor Olsen, Tyskland.

 

Erik Olsen var ikke født i Gjerpen, men han oppholdt seg på Falkum før de giftet seg.

Tjenestegutt i 1825: Nils Gundersen(11). ”Læredreng” i 1835: Anders Andersen (19).
Denne familien er oppført på Falkum nordre i 1845. Se Familie 4 - Falkum 1845.


Erik Olsen hadde en bror Halvor Olsen som bodde på Kolkinmyr(6) under Follaug.

 Familie 4.

S. Falkum 1825.

 

Dagarbeider, husleier

Christen Larsen fra Forpakterboligen under Lagmannsgården dpt. 5/7-1772, s.a. Lars Nilsen. Se også Familie 1 - Falkum 1801.

g. 5/9-1805 m. Karen Jacobsdatter f. ca. 1757 d. 21/11-1834 på Falkum.

1. Lars Christensen dpt. 26/7-1807.


F.f. Christen Larssøn fra S. Falchums Lars: Birthe Gulliksdtr., Anne Thorsdtr., Hans Pederssøn, Jens Thorssøn, Jørgen Olessøn.

 

Andre beboere her i 1825: Enke efter Lars "Laugmandsgaarden", Barbara Christensdatter (80) og
pike Maren Christensdatter(70) - trolig Barbaras søster.
 


 

Familie 5.

S. Falkum 1825. L.nr. 28a. Haven.

 

Her var oppført byfogd Christen Dahl. Se Falkum(9).

 


 

Familie 6.

Falkum 1825.

 

Arbeider

Zacharias Ellefsen fra S. Venstøp(B) dpt. 2/5-1796 d. 30/1-1822 på Falkum. "Slog sig til døde ved et Fald paa den frosne Jord.", s.a. pige Inger Tolvsdatter og uk. Ellef Paulsen.

g. 16/11-1820 m. Anne Larsdatter fra N. Kjær(10) dpt. 19/10-1788, d.a. Lars Solvesen Kiær.

Forlovere: "Jens Thordsen Falkum, Christen Larsen ibid."

0. f. 25/4-1821. ”Et dødfødt pigebarn.”

1. Zacharias f. 31/7-1822 d. 26/6-1828 på Falkum.

F.f. Afdøde Zakarias Ellefsen og Anne Larsdatter Falkums Zakarias: Erik Olsens Kone Falkum, pige Gunhild Tollefsd. ibid., Halvor Olsen ib., Rasmus Christensen Rønningen, Erik Madsen Falkum.


Denne familien var ikke nevnt her i folketellinga 1825, for mannen døde i 1822 på Falkum.

Enka Anne Larsdatter ble g2g med Andreas Andersen Bommen på N. Brekkejordet. Se Familie 34 - N. Brekke 1845.
 Familie 7.

N. Falkum 1825.


Dette huset lå under N. Falkum(12) og var eid av Hans M. Hals.

 

Arbeider, husleier

Kittil Nilsen fra Haugen under Tørnes i Drangedal dpt. 12/3-1800 i Drangedal krk., s.a. Nils Halvorsen og Guro Kittilsdatter.

g. i Romnes krk. 30/12-1823 m. Kari Kiøstolfsdatter fra Borgen(A) i Holla f. 23/6-1796 d. 24/7-1868 på N. Falkum, d.a. Kiøstolf Christensen og Anne Halvorsdatter.
Forlovere: "Christen Nyehuus og Jon Olsen Deilsbakke."

1. Nils Kittilsen f. 24/1-1824 i Holla g. 12/10-1845 m. Pernille Aslaksdatter fra Skien, d.a. Aslak Pedersen i Skien.

2. Kjøstolf Kittilsen f. 18/12-1828. Bodde ved Teglverket på Bratsbergkleiva.

3. Halvor Kittilsen f. 17/6-1833 d. 2/11-1869 g. i Skien 25/5-1865 m. Karen Marie Nilsdatter fra Bratsberg(19) f. 26/2-1842. (Gard Strøms tip-oldeforeldre). Bodde på Bakken i Skien.
   
Barn 1. Ingeborg Helene Kittilsen f. 31/12-1867 d. 8/5-1939 g. 18/11-1888 m. motorfabrikant Edvard Christensen fra Bakken i Skien f. 31/10-1865 d. 6/7-1955. Bodde på Øya i Brevik.
    (Gard Strøms oldeforeldre).
    Barn 2. Hanna Karoline Kittilsen f. 20/4-1870 g.m. g.br. August Martinius Johannesen Berg. Se Berg(5) i Gjerpen.
    Barn 3. Halvor Kittilsen.

4. Andreas Kittilsen f. 13/12-1835.

5. Ole Kittilsen f. 16/12-1841 d. 2/2-1874. Ugift.

Da de giftet seg i Romnes kirke var Kittil "tjenestekarl" og oppgitt til å være 25 år gammel.
Karen var tjenestepike og oppgitt til å være 27 år.

Karis mor, Anne Halvorsdatter(55), bodde her i 1825 og 1835. Denne familien flyttet siden til Bakken i
Skien. De bodde der i 1845.

Kittil Nilsen og Kari Kiøstolfsdatter er Gard Strøms tip-tip-oldeforeldre.

 


 

Familie 8.

N. Falkum 1825.

 

Dagarb., husleier

Ole Olsen Rønningen fra Rønningen under Søli nedre dpt. 17/8-1800 d. 31/10-1853 på N. Brekkej., s.a. Ole Danielsen.
g. 21/8-1823 m. Marthe Gundersdatter fra Ødesneltvedt dpt. 19/2-1792 d. 30/10-1856 på N. Brekkej., d.a. Gunder Johannesen Ødesneltvedt.


Boeboer her i 1825: Enke etter Thommas Høst (63). Denne familien flyttet siden til N. Brekkejordet. Se Familie 41 - N. Brekke 1845.

 


 

Familie 9.

N. Falkum 1825.

 

Bjelkehugger

Peder Olsen fra Falkum dpt. 11/6-1752 d. 4/9-1810 i Skien. "Peder Olsen, Gjerpen, 60 aar.", s.a. Ole Pedersen. Se Familie 8 - Falkum 1762.

g. i Skien krk. 9/1-1783 m. Anne Olsdatter f. 1758 d. 4/3-1838 i Skien. "Anne Olsd., Peder Olsens Enke, 80 aar."

Forlovere: "Jonas Olsen, Anders Hansen."

1. Ole Pedersen dpt. 2?/11-1783 i Skien d. 20/4-1856 på Falkum.

2. Anders Pedersen dpt. 13/1-1786 i Skien d. 17/4-1851 i Skien g.m. Inger Helvig Olsdatter fra V. Porsgrunn dpt. 21/4-1791 d. 12/4-1868 i Skien. Bodde på Bakken i Skien.

3. Nils Pedersen dpt. 19/10-1788 i Skien d. 28/6-1850 på Falkum.

4. Rasmus Pedersen dpt. 20/8-1791 i Skien d. 14/7-1866 på Bakken i Skien g.m. Ingeborg Hansdatter 1791-1849, d.a. Hans Aslaksen på Kleiva. Se Familie 6 - Kleiva 1801.
    Bodde på Blekebakken (Bakken) i Skien. Rasmus arbeidet på Mæla Reperbane.
   
Barn 1. Anne Dorthea Rasmusdatter f. 8/4-1819 g.m. Ole Hansen Vassenden fra Vassenden under Mo. Bodde på Kleiva.
    Barn 2. Sophie Wilhelmine Rasmusdatter f. 7/5-1823 g.m. Amund Amundsen. Se Familie 39 - S. Brekke 1845.
5. Peder Pedersen dpt. 3/5-1794 i Skien d. 26/9-1847 på Bakken i Skien.

6. Jens Pedersen dpt. 18/6-1798 i Skien d. 17/3-1874.


Denne familien bodde på Bakken (”Blegebachen no 261”) i Skien i 1801. Alle barna er født i Skien.
Enka bodde i folketellinga 1825 hos sin sønn Peder Pedersen på Bakken ("Forstaden Blegebakken") i Skien.

 


 

Familie 10.

N. Falkum 1825. L.nr. 33.

 

Dagarbeider, innerst (leieboer)

Christian Christensen fra Goberg(3) under Århus f. 26/5-1806, s.a. Christen Christiansen på Goberg.

g. i Skien 1/12-1825 m. Inger Pettersdatter Berg fra Ligata i Skien f. ca. 1794, d.a. Johan Petter Berg.
Forlovere: "Petter Pettersen Berg, Ole Christensen."

1. Kirsten Maria Christiansdatter f. 9/3-1826 på Falkum.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no