ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                      

Oppdatert 20.08.2022


Falkum 1835
Fra folketellingen 1835. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.
Se også gårdene.


 

Falkum i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 |

 


 

Familie 1.

S. Falkum 1835. A. Bloms eiendom.

 

Kjøpmann, inderst (leieboer)

Ole Colbjørnsen Schultz f. ca. 1778

g.m. Anna Elisabeth Barth f. ca. 1796

1. Christiane Wilhelmine Schultz f. ca. 1817

2. Eveline Cathinca Schultz f. 29/3-1832 på Falkum.

Br. i 1835.
 

Tjenestefolk i 1835: Elen Marie Larsdatter (17) og Elen Larsdatter (19).
Eiendommen (1 hud) var eid av A. Blom.
 Familie 2.

S. Falkum 1835. A. Bloms eiendom.

 

Her var oppført skomaker Erik Olsen med familie. Se Familie 3 - Falkum 1825.

 


 

Familie 3.

S. Falkum 1835. A. Bloms eiendom.

 

Her var oppført daglønner Erik Madsen(73) og kona Bergitte Knudsdatter(57). Se Falkum 1825.

 


 

Familie 4.

S. Falkum 1835. A. Bloms hus.

Arbeider, inderst (leieboer)
Peder Johannesen fra Kittilskås under Gulset f. 22/8-1809, s.a. Johannes Kittilsen.
g. i Skien 21/4-1833 m. Elise Hansdatter fra Fossum f. ca. 1803, d.a. p. Karen Marie Nilsdatter Høier. Se Familie 52 - Fossum 1835.
Forlovere: Hans Jensen Sand og Halvor Jensen. Begge fra Skien.
1. Johannes Pedersen f. 18/5-1833 i Skien
2. Elise Marie Høier Pedersdatter f. 1836 i Skien

Ved vielsen er det nevnt at Elise Hansdatter var fra Fossum. Hun vokste opp der med sin mor
og hennes mann og sine halvsøsken. Se skiftet etter mora.
Se Familie 52 - Fossum 1835.

Denne f
amilien er registrert innflyttet fra Skien til S. Falkum på våren 1836.
I 1845 bodde de på Tyskland under Strømdal.


 

Familie 5.

S. Falkum 1835. Haven.

 

Inderst

Paul Lund f. ca. 1781.

Br. i 1835.

 


 

Familie 6.

S. Falkum 1835. Haven.

 

Inderst (leieboer)

Christen Halvorsen Venstøp fra N. Venstøp(A) dpt. 20/3-1791 d. 15/12-1846 på Bratsbergkleiva, s.a. Halvor Larsen Venstøb.

g.m. Maren Dorthea Mikkelsdatter fra Skien f. ca. 1797, d.a. soldat Mikkel Olsen.


Denne familien bodde her i 1833 og 1835. Se barna på Bratsbergkleiva 1845.
Han skrev seg for Christen Halvorsen Venstøp.

Enka Maren Dorthea Mikkelsdatter ble g2g m. murer Mathias Eriksen. Se Tyskland(2) under Strømdal.

 


 

Familie 7.

N. Falkum 1835.

 

Arbeider

Anders Olsen fra Nøklegård(1) dpt. 26/12-1802 d. 3/11-1879. ”Enkem. Anders Olssøn, Mæla, Hængte sig.”, s.a. Ole Andersen Nøklegaard.

g. 24/11-1831 m. Inger Maria Rasmusdatter fra Augons plass under Strømdal dpt. 19/9-1802 d. 21/3-1871 på Mæla, d.a. Rasmus Auensen.

Forlovere: "Ole O. Nøglegaard, Halvor Wenstøb."


I 1842 var Anders i arbeide hos prokurator Dahl på Hauen. De bodde i 1845 i et hus på l.nr. 71 av N. Venstøp.
De hadde ingen barn. Siden flyttet de til et hus på Mæla. Se Familie 3 - Mæla 1865.

 


 

Familie 8.

N. Falkum 1835. Huken?

 

Arbeider

Ole Johannesen d.y. fra V. Heisholt(1) i Holla f. 31/1-1810 d. ca. 1839, s.a. Johannes Johannesen Heisholt.

g. i Gjerpen 16/5-1832 m. Cathrine Petersdatter fra Gulset f. 5/10-1810, d.a. husmann Peter Conradsen. Se Familie 3 - Gulset 1801.

Forlovere: "Anders Petersen Gulset, Isak E. Mela."

1. Johan Petter Olsen (tvilling) f. 10/10-1832 på Falkum.

2. Johannes Olsen (tvilling) f. 10/10-1832 på Falkum.

3. Karen Maria Olsdatter f. 11/1-1836 på Falkum.

 

F.f. Ole Johannesen Falkum og Katrine Petersdatters Johan Petter: Halvor Larsens K., Skien, Else Funnemark Falkum, Anders Petersen Gulset, Hendrik Danielsen Fossum, Solve Sørensen Hynie.
F.f. Ole Johannesen Falkum og Katrine Petersdatters 
Johannes: Pige Anne Kirstine Petersd. Mela, P. Ingeborg Halvorsd. Fossum, Hans Jensen af Solum, Peder Johnsen Falkum, Halvor Olsen af Skien.
F.f.
Ole Johannesen Falkum og Cathrine Petersdatters Karen Maria: Hans Jensen Ravneberget i Solum, Solve Sørensen Skotland, Henrik Solvesen ib., Johanne Andersd. Gulseth, Karen Halvorsd. Fossum.

 

Ole Johannesen kom fra Holla til Falkum i 1831, som 21-årig tjenestegutt. Ole er ikke funnet død hverken i Gjerpen, Holla eller Skien.


Ekteparet er registrert utflytta fra Gjerpen til Skien i januar 1833.

Enka Cathrine Petersdatter ble g2g med Rollef Olsen. Se nedenfor.

 

Cathrines søster, Anne Kirstine Petersdatter f. ca. 1801, bodde her i 1835 med sine 2 barn: Christian Kirstinius Isaksen f. 16/8-1831
(”uægte”) født på Gulset og Magdalene Isaksdatter f. 15/2-1834 (”uægte”) som ble født på N. Mæla. Far til barna var tidligere forvalter
ved Fossum Jernverk, ungkar Isak Jynge fra Skien. Ved Magdalenes dåp er det nevnt at han ”skal nu opholde sig i Trondhjem”.

Anne Kirstine og hennes barn flyttet senere til et hus under S. Mæla.

 


 

Familie 9.

N. Falkum 1835. Huken?

 

Daglønner

Rollev Olsen fra Lia under Haukevik i Sauherad dpt. 26/1-1812 i Sauherad krk., s.a. hm. Ole Tollefsen Lien og Kirsti Rollevsdatter.

g. i Gjerpen 23/1-1840 enke Cathrine Petersdatter fra Gulset (se ovenfor) f. 5/10-1810, d.a. Peter Conradsen under Gulset. Se Familie 3 - Gulset 1801.

1. Olava Kirstine Rollefsdatter f. 27/3-1845 på Falkum.

2. Dorthe Maria Rollefsdatter (tvilling) f. 25/8-1847 på N. Brekkejordet.

3. Regine Cathrine Rollefsdatter (tvilling) f. 25/8-1847 på N. Brekkejordet.

4. Ole Rollefsen f. 12/8-1850 under Bratsberg.

Bruker 1840.

 

F.f. Rollef Olsen Falkum og Cathrine Petersdatters Olava Kirstine: Hans Jensen Ramberg i Solum og Kone Inger Karina Pedersd., pige Else Kirstine Andersd. Mæhla, Anders Pettersen Gulseth, Solve Sørensen und. Mæhla.
F.f. Rollef Olsen und. N. Brække og Cathrine Pedersdatters 
Regine Cathrine: Jacob Henriksens Kone Anne Olsd. i Porsgrund, pige Else Kirstine Andersd. Gulseth, Conrad Andersen og Abraham Andersen do., Christian Isaksen Mæhla.
F.f. Rollef Olsen und. N. Brække og Cathrine Pedersdatters 
Dorthe Maria: Hans Jensens Kone Inger Pedersd. fra Solum, pige Dorthe Maria Andersd. Gulseth, Jens Hansen Rambierg, Jens Jørgensen do., Jacob Rasmussen i Skien.
F.f. Rollef Olsen und. Bratsberg og Cathrine Petersdatters 
Ole: Jacob Henriksens Kone Anne Olsd. i Porsgrund, pige Karen Marie Andersd. Gulseth, Østen Halvorsen BbKlev., Elias Larsen Brækkejord., Conrad Andersen Gulseth.
 

Cathrine var enke etter Ole Johannesen. Se ovenfor. Denne familien flyttet til et hus under N. Brekke mellom 1845 og 1847.

 


 

Familie 10.

N. Falkum 1835.

 

Daglønner, inderst (leier hus)

Ole Halvorsen Bjørndalen fra Bjørndalen(A) under Bø dpt. 28/7-1793 d. 23/2-1842 i Skien, s.a. Halvor Levorsen Biørndalen.

g. i Skien 29/6-1829 m. Ingeborg Andersdatter f. ca. 1798 d. 24/3-1833 i barsel i Skien, d.a. Anders NN.
Forlovere: "Halvor Thordsen, Ole Sørensen Arrøe."

1. Halvor f. 3/4-1828 i Skien d. 10/4-1828 i Skien, 7 dager gml.
2. Halvor Olsen f. 27/2-1829 i Skien.

3. Andreas Olsen f. 24/1-1831 i Skien.
4. Fredrik f. ca. 6/3-1833 i Skien f. 21/3-1833 i Skien.

 

F.f. = Faddere for ...
 

F.f. Arbeider O. Halvorsen Bjørndalen og Ingeborg Andersdatters Halvor: Aleth Berthelsd., Dorthea Abrahamsd., Johan Halvorsen, Jacob Christensen og Michael Berthelsen.
F.f. Arb. Ole Halvorsen Bjørndalen og Ingeborg Andersdatters Andreas: Marie Hansd., Susanne Gundersd., Johan Halvorsen, Ole Christensen, Knud Monsen.

 

1835: Karen Larsdatter, husholderske (44).

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no