ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen lille - Lagmannsgården
Gård nr. 60 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.02.2020Sidebygningen - Forpaktergården
Under Lagmannsgården.
Del av løpenr. 162. Fra Norges matrikkel 1889: 60/1.

Her har det gjennom tidene bodd mange familier som var i arbeide på Lensmannsgården.

De første vi kjenner til er:

Gårdsarbeider, forpakter
Lars Nilsen fra Hegna under Helgen i Holla dpt. 25/3-1718 bg. 18/1-1789. ”Lars Nilsen f. Laugmandsgaarden 70 aar.”, s.a. Nils Andersen og Guri Helgesdatter.
g1g i Holla kirke 3/4-1747 m. enke Anne Nilsdatter fra Solberg(1) i Valebø dpt. 14/5-1719 i Holla bg. 13/11-1763. ”Lars Nilsens kone 48 aar.”, d.a. Nils Arvesen Solberg.
Forlovere: "Halvor Olsen Tvedt og Anders Nilsen Haatvet."
g2g i Gjerpen 18/7-1765 m. Barbara Christensdatter fra Vattenberg under Prestegården dpt. 23/5-1743 d. 3/9-1826, d.a. Christen Gundersen Wattenberg.
1. Guri Larsdatter dpt. 17/12-1747 i Holla. Født på Håtveit store(1) "Melteig" i Holla, g.m. Peder Halvorsen. Se Familie 8 - S. Brekke 1801.
2. Inger Larsdatter dpt. 5/2-1749 i Holla. Født på Melteig i Holla.
3. Else Larsdatter dpt. 5/9-1751 i Gjerpen g.m. Ole Halvorsen. Se Bratsberg(13) "Skauen".
4. Guri f. ca. 1752 bg. 29/4-1764. ”Lars Nilsens d. Guri fra Lougmandsgaard 14 aar.” Guri er ikke funnet dpt. i Gjerpen.
5. Halvor Larsen dpt. 15/6-1755. Se Familie 9 - S. Brekke 1801.
6. Maren (Maria) dpt. 17/4-1757 d. før 1789.
7. Ingeborg Larsdatter dpt. 12/7-1761.
Barn i 2. ekteskap:
8. Anne Larsdatter dpt. 23/9-1767.
9. Marthe Larsdatter dpt. 26/12-1769.
10. Christen Larsen dpt. 5/7-1772. Se Familie 4 - Falkum 1825.
11. Anders Larsen dpt. 12/5-1776.
Br. ca. 1762.

F.f. Soldat Lars Nielsøn Melteye og Anna Nielsd. Guri: Gudmun Rødningen, Ole Hougen, Ole Pedersøn Tved, Margrethe Tved og Inger Nielsd. Hougen.
F.f. Lars Melteye og Anna Nielsd. Inger: Anders Tved, Halvor Tved, Ole Pedersøn Tved, Maren Tved og Inger Nielsd. Hougen.
F.f. Lars Nilsens pb. Else: Knud Bøes kone, Berthe Olsdatter, Herman Ludvigsen, Torbiøn Hynie, Østen Knudsen.

F.f. Lars Limies db.
Halvor: Aslak Grinies kone, Karen Olsdtr., Jon Berreberg, Torbiøn Hynie, Nils Jansen.
F.f. Lars Limies pb.
Maren: Rejer Andersens kone, Else Jansdatter, Engebret Venstøb, Rejer Andersen, Nils Jansen.
F.f. Lars Limies pb.
Ingebor: Erik Povelsens kone, Ingebor Olsdatter, Torbiøn Hynie, Jacob Bøe, Ludvig Hermandsen.
F.f. Lars Nilsens pb.
Anne fra Laugmandsgaarden: Laugmand Gregers frue, Pauline Hansen, Inspecteur Daugaard, Byskriver Bendeke, Jon Jacobsen.
F.f. Lars Nilsens pb.
Marthe fra Laugmandsgaarden: Anders Knudsens kone, Guri Larsdtr., Knud Aarhuus, Nils Hynie, Peder Halvorsen.
F.f. Lars Nilsens db.
Christen fra Laugmandsgaarden: Anders Aarhuses kone, Groe Jonsdtr., Niri Vattenberg, Peder Halvorsen, Abraham Eriksen.
F.f. Lars Nilsens db.
Anders fra Laugmandsgaarden: Peder Halvorsens kone, Giertrud Olsdtr., Peder Halvorsen, Ole Halvorsen.

Lars Nilsen med familie kom fra Melteig Holla til Gjerpen i ca. 1750. De bodde på Limi i tidsrommet 1755-1762. Hans første kone, Anne Nilsdatter hadde tidligere vært g.m. enkemannen Halvor Andersen Melteig. Se Melteig under Håtveit store i Holla.

Hun brakte med seg sine egne to barn fra hennes ekteskap på Melteig.
1. Nils Halvorsen d.y. dpt. 23/8-1744. Se Ødegården under N. Lunde i Eidanger.
2. Kirsti Halvorsdatter d.y. dpt. 3/10-1745 g.m. Anders Knudsen Aarhuus. Se Århus(7) i Gjerpen.
 

Kilde: Ekstraskatt-manntall for Gjerpen 1762:
Gaardens nafn: Gierpen lille.
Eier: Laugstolen Beneficeret.
Mand og kone: bonden Lars Nielsen og Kone.
Barn over 12 aar: Niels, Kisten, Guri, Inger. 

29/10/1764     ANNE NIELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 581a.
Gjerpen        Arvinger:                            
lille          Enkem. Lars Nielssen og Anne Nielsdtrs. barn etter to ekteskap:
               Av 1.ekteskap med Halvor Andersen:
                  a. Niels Halvorssen   20 år.
                  b. Kirsti Halvorsdtr. 19 ”
               Av 2.ekteskap med Lars Nielssen:
                  c. Halvor Larssen   10 år.
                  d. Guri Larsdtr.    
12 ”
                  e. Else Larsdtr.    12 ”
                  f. Maria Larsdtr.   
7 ”
                  g. Ingeborg Larsdtr. 3 ”
Form. for Niels og Kirsti ble Anders Nielssen Haatvedt, bor i Holden sogn.
Form. for Ingeborg og Marie ble Torbjørn Nielssen søndre Hyni.
--”-- -”- Halvor, Guri og Else ble enkem. selv.
Brt: 92 - 0 -  2
Net:  2 - 1 - 10.

31.1.1789      LARS NILSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 374a.
Lille-Gjerpen  Arvinger:                           
               Enka Barbra Christensdatter og barna:
               1. Christen Larssen 16 år.
               2. Anders Larssen   12 ”
               3. Anne Larsdtr.    21 ”
               4. Marthe Larsdtr.  19 ”
             Og endelig Lars Nilssens barn med sin første kone:
               5. Halvor Larssen, myndig.
               6. Guri Larsdtr. g.m. Peder Halvorssen.
               7. Else Larsdtr. g.m. Ole Halvorssen.
               8. Ingeborg Larsdtr. 28 år.
Enka fikk Anders Knutssen Aarhus til laugverge.
Han ble også formynder for Christen og Anders.
Formynder for Anne og Marthe ble Lars Knutssen Aarhus.
Brt:   79 - 3 - 10
Gjeld: 86 - 2 - 17 (insolvent).

Enka Barbara Christensdatter flyttet med sine barn til Falkum før 1801. Se Familie 1 - Falkum 1801.

Gårdsarbeider, forpakter
Ole Knudsen fra Kausanrød under Grini f. ca. 1744 på Spånheim under Lurås, Tinn bg. 23/1-1791. ”Ole Knudsen fra Gierpen lille 48 aar.”, s.a. Knut Olsen Kausanrød.
g. i Åtrå krk. 13/10-1770 m. Birgit Knudsdatter fra Skeie i Atrå, Tinn f. 1741 d. 21/2-1826. ”Enche Birgitte Knudsd., Gjerpen Lille, enke efter tjener Ole Knudsen Laugmandsgaarden. Døde i Stulen, 87 aar g.”, d.a. Knut Olsson og Ragnhild Sondresdatter.
1. Ole Olsen dpt. 30/5-1773 i Tinn. Se Stulen på Uthauen.
2. Guri Olsdatter dpt. 2/7-1775 i Tinn. Født på Spånheim.
3. Knud Olsen dpt. 28/3-1779 i Tinn. Født på Spånheim.
4. Brynjulf dpt. 8/12-1782 i Gjerpen bg. 16/3-1783. ”Ole Knudsens s. Brynjulf ¼  aar.”
Br. ca. 1783.

F.f. Ole Knudsen Spaanem og Bergit Knudsdatters søn kaldt Ole: Gunnild Luuraas, Kari Svalestuen, Knud Luuraas, Knud Halvorsen Luuraas og Ole Halvorsen.
F.f. Ole Spaanem og Bergith Knudsdatters datter kaldet Guri: Groe Thomasd., Gunnild Halvorsdatter, Kari Gunnufsdatter, Knud Dale og Ole Scheye.
F.f.  Ole og Birgithe Spaanems Søn kaldet Knud: Asloug Kaaset, Guri Skeje, Knud Kaaset, Mads Skeje, Ole Skeje.
F.f. Ole Knudsens db. Brynjulf fra Kausenrøe under Grinie: Knud Kausenrøes kone, Even Torjersens kone, Jon Aslaksen, Knud Sivertsen.


Denne familien bodde fram til 1781 på sin egen gård, Spånheim i Austbygde i Tinn. I 1782 fikk de sønnen
Brynjulf på Kausanrød hos hans foreldre. Enka bodde i 1801 under S. Brekke. 

15/3/1791      OLE KNUTSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 546b.
Lille-Gjerpen  Arvinger: Enka Bergithe Knutsdatter og barna:
               1. Ole Olssen   17 år.
               2. Knut Olssen  11 ”
               3. Guri Olsdtr. 15 ”
Laugverge for enka ble hr. Hans Blom.
Til form. bestefaren
Knut Olssen Kousenrøed.
Brt:   23 - 0 -  8
Gjeld: 33 - 3 - 16 (insolvent).

Gårdsarbeider, forpakter
Tarjer Rasmussen fra "Aacher" dpt. 22/6-1749 i Lårdal i Tel. bg. 2/3-1811. ”Torjer Rasmussøn f. Gjerpen lille, sagt at være 61 ¾ aar.”, s.a. Rasmus Sending.
g. i Lårdal krk. 19/11-1770 m. Mari Jonsdatter dpt. 22/8-1745 i Lårdal i Telemark, d.a. Joen Schielberg/Skielbred?
1. Margith Torjersdatter dpt. 10/10-1771. Født på Schielberg/Skielbred? i Lårdal. S. Rising i 1787.
2. Guri Torjersdatter f. ca. 1775. Konf. på Rising i 1790.
3. Jon Torjersen dpt. 1/1-1779 i Kviteseid. Konf. på Lagmannsgården i 1795.
4. Ragnhild Torjersdatter dpt. 12/6-1785 g. 31/3-1807 m. Nils Olsen.
Br. 1795.

F.f. Tarjer Rasmusens pb. Ragnil fra S. Riising: Ole Riisings kone, Johanne Pedersdtr., Jacob Riising, Anders Rasmusen, Isak Clausen.

De bodde den første tiden av ekteskapet på gården Skilbred ("Schielberg"?) i Lårdal i Telemark. Torjer ble skrevet for
Tarjer i Lårdal kirkebok. I Kviteseid kirkebok ble han i januar 1779 skrevet for ”Targie Rasmusen Næs”.

Tarjer Rasmussen var første gang nevnt i Gjerpen KB da han i juni 1785 døpte sin
datter Ragnhild. Han ble deretter skrevet for Torjer i Gjerpen kirkebok.

Hans kone var i juni 1791 fadder for Aslaug Olsdatters ”uægte” barn Hans, født i Sillevika under Mo i Gjerpen.
Barnefaren var oppgitt til Guttorm Eriksen fra Nes i Hallingdal.
Hun var også fadder i februar 1792 for Ole Hansen Liens barn (Lia under Godal i Luksefjell) som kom fra Tuddal.


Tjenestepike her i 1801: Amborg Isaksdatter(20) fra Gaupåsen under Frogner.

I både 1835, 1845 ser det ut til at Hans Chr. Blom på Lensmannsgården klarte seg uten noen
fast gårdsbestyrer eller forpakter her. Enka klarte seg med sine tjenestefolk i 1865.

Gårdsbestyrer, forpakter
Benjamin Konrad Christie fra Bergen f. 12/2-1841, s.a. tollkasserer Werner H. Christie.
g. i Hadsel krk. 25/3-1867 m. Anna Colban Coldevin fra Hadsel pr.gj. i Nordland f. 28/1-1836, d.a. Erik Leganger Coldevin.
Forlovere: "Foged Neergaard, Hadsel og prokurator Arentz, Hadsel."
1. Erik Leganger Coldevin Christie f. 21/8-1868 i Vefsen.
2. Werner Hosewinkel Christie f. 27/11-1870 i Vefsen.
3. Hans Langsted Christie f. 26/2-1873 i Vefsen. Var i 1891 elev ved teknisk skole.
4. Markus Gunnar Berg Christie f. 15/5-1876 i Vefsen.

Under folketellingen 1875, bodde denne familien på sin egen gård Marken nedre i Vefsen prestegjeld v
ed Mo i Rana, Nordland.

Gårdsdreng
Hans Hansen Stulen
(Hans Stulen) fra Stulen under Lykka av Dale, Sauherad f. 15/5-1844, s.a. Hans Hansen og Mari Sigurdsdatter.
g. i Skien 24/2-1889 m. Ingeborg Hansdatter fra Hegna i Holla f. 15/9-1851, d.a. Hans Larsen Hegna og Inger Gurine Isaksdatter.
1. Hagbart Stulen f. 31/1-1890 i Skien.

Denne familien flytta før 1910 til Grøtsund i Solum (ved Skotfoss).

Gårdskarl
Jens Jacobsen
fra Siljan f. 1861
g.m. Sofie Vraalsdatter fra Sandsvær f. 1868
1. Janna Mathilde Jensdatter f. juli 1890 i Skien.
Bruker i 1891.

Skomaker, fjøsmann
Torgrim Saavesen Hauen
fra Kviteseid f. 1854 d. 31/3-1904 på Mæla, s.a. Saave Olsen Hauen.
g. i Skien 15/6-1884 m. Johanne Hansdatter fra Bø i Telemark f. 3/9-1854, d.a. Hans Larsen Skogen.
1. Alma Hauen f. 19/7-1884 i Gjerpen. Arbeidet som stuepike på et hotell i Telemarksg. 36 i Skien i 1910.
2. Helga Hauen f. 21/6-1886 i Gjerpen.
3. Hans Hauen f. 13/6-1891 i Porsgrunn.
4. Olga Talie Hauen f. 27/3-1892 på Gulset.
5. Selma Hauen f. 19/7-1898 i Gjerpen.
Beboer i 1900.

Denne familien flyttet mye rundt. Da Olga Talie ble døpt i september 1892, var Torgrim oppført som
skomager (f.e.r.). Dette er forkortelse for: For egen regning, som vi i dag ville kalt selvstendig nærings-
drivende. De bodde da på Gulset. I folketellingen 1900 finner vi dem her. Torgrim var da oppført som
”fjøsmand” og kona Johanne som ”fjøskone”. De av barna som var gamle nok, arbeidet på gården.
De flyttet til Mæla mellom 1900 og 1904. Torgrim døde på Mæla i 1904. Under folketellinga 1910 bodde
enka med sine 4 yngste barn på Mæla hos steinarb. Carl Bang m/ familie. Hun arbeidet da som vaskedame.

Agronom, agent
Johan Olaus Jensen Nygaard
fra Råde i Østfold f. 1858.
g.m. Gustava Gundersdatter fra Nes på Ringerike i Buskerud f. 1862.
1. Jens Nygaard f. 26/10-1894 på Brekkeby i Skien.
2. Berger Nygaard f. 18/1-1897 på S. Brekkejordet (dpt. 2/5 i Skien).
Bruker i 1900.


Tjenestegutt hos dem i 1900: Even Hansen fra Ulefoss f. 1884.

Under folketellingen 1910, var Berger Johansen fosterbarn hos g.br. Andreas Jensen på gården
Urianstadbråten på Nesodden i Akershus. Jens Nygaard var gårdsgutt hos Zakarias Fivelstad på
gården Sørby på Nesodden. Foreldrene døde trolig tidlig. Jeg finner dem ikke i folketellingen 1910.


Forpakterboligen september 2012. Foto Gard Strøm.


(C) post@gamlegjerpen.no