| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Århus
Gård nr. 5 i Gjerpen prestegjeld, Telemark.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 02.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Århus 7

Gammelt løpenr. 45b. Siden Norges matrikkel 1889: 5/7.

 

Utskilt fra Knud Andersens bruk, her kalt Århus(1).

 

 

Adresse i dag: Århusv. 117, 3721 Skien.

 

G.br., selveier

Anders Knudsen Aarhuus fra Århus(1) dpt. 10/5-1749 i Gjerstad d. 18/9-1819 på Århus, s.a. Knud Andersen Aarhuus.

g. 26/11-1769 m. Kirsten Halvorsdatter fra Holla f. ca. 1739 d. 24/5-1818.

1. Halvor dpt. 5/2-1769 bg. 21/2-1789. ”Anders Aarhuuses s. Halvor 20 aar.”

2. Knud dpt. 20/5-1771 bg. 21/8-1771. ”Anders Aarhuses s. Knud 1/4 aar.”

3. Knud Andersen dpt. 23/8-1772.

4. Lars Andersen dpt. 16/7-1775. Lars ble i 1798 far til et ”uægte barn” som bodde her hos dem i 1801. Se nedenfor.

5. Jens Andersen dpt. 29/3-1778 d. før 1819 g. 3/8-1806 m. Kirsten Clemetsdatter fra Mæla, d.a. Clemet Rasmussen. Se Familie 5 - Mæla 1801.
    Barn 1. Karen Kirstine Jensdatter dpt. 15/11-1807 i Skien. Jens Andersen Aarhuus bodde i Skien.

6. Anders Andersen dpt. 24/6-1781. Overtok bruket.

7. Nils Andersen dpt. 22/2-1784. Se Århus 7b.

8. Abraham dpt. 11/2-1787 bg. 17/4-1788. ”Anders Aarhuuses s. Abraham 1 1/4 aar.”

9. Halvor Andersen dpt. 20/6-1790.

Br. 1792.


F.f. Anders Knudsens db. Halvor fra Aarhuus: Lars Nilsens kone, Anne Jonsdtr., Alf Aarhuus, Jens Aarhuus, Nils Torbiønsen.

F.f. Anders Aarhuuses db. Knud: Engebret Hynies kone, Live Jonsdtr., Alf Aarhuus, Nils Halvorsen, Jens Jonsen.

F.f. Anders Aarhuuses db. Knud: Anders Mælas kone, Kisten Jonsdatter, Alf Aarhuus, Jens Gulset, Jacob Andersen.

F.f. Anders Aarhuuses db. Lars: Jens Aarhuuses kone, Else Larsdatter, Alf Aarhuus, Knud Gulset, Nils Hynie.

F.f. Anders Aarhuuses db. Jens: Alf Aarhuuses kone, Pernille Nilsdatter, Jens Aarhuus, Nils Hynie, Lars Knudsen fra Aarhuus.

F.f. Anders Aarhuuses db. Anders: Jens Aarhuuses kone, Siri Jacobsdtr., Alf Aarhuus, Nils Hynie, Jens Hynie, Tollef Knudsen, Zacharias Gregoriisen.

F.f. Anders Aarhuuses db. Nils: Haral Jansens kone, Karen Christensdatter, Alf Aarhuus, Jens Aarhuus, Lars Knudsen Aarhuus.

F.f. Anders Aarhuuses db. Abraham: Nils Hynies kone, Halvor Larsens kone, Alf Aarhuus, Halvor Larsen, Lars Knudsen.

F.f. Anders Aarhuuses db. Halvor: Tolv Knudssøns kone, Christense Engelbertsdtr., Alv Aarhuus, Laers Aarhuus, Christen Andreas Christenssøn.


Anders Knudsen forpaktet S. Riis(13) fra 1778-1783. Familien Kittil Kittilsen fra Mo i Gjerstad,
overtok Riis-gården. Fra samme året som han kjøpte denne gården, forpaktet han samtidig
eiendommen Århus(11).
Anders var soldat i 1801. Tjenestejente her i 1801: Inger Thomasdatter f. ca. 1786.
Sønne-datter ("u-ægte") Kirsten Larsdatter(3) bodde her hos besteforeldrene.
Denne Kirsten (Larine) Larsdatter ble siden g.m. Isak Olsen på Ekornrød under Bratsberg.

18/10/1819     ANDERS KNUTSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 13, s. 611a.
Aarhus         Arvinger: Barna:                     
               1. Anders Anderssen, 38 år.
               2. Jens Anderssen, død, etterlatt en datter:
                   a. Karen Kirstine Jensdtr. 12 år.
               3. Nils Anderssen, 36 år, heime, men nå på sykehus.
Brt: 631 - 2 - 22
Net: 266 - 3 -  0
Jordegods: Aarhus (matr.nr. 65), 1 hud 3 skind m.b. hus og herl., verd 500 spd.
Sønnekona Karen Olsdtr. fikk avd. seng m/klær for hennes pleie.

G.br., skomaker, selveier

Anders Andersen Aarhus herfra dpt. 24/6-1781 d. 27/12-1840, s.a. Anders Knudsen Aarhuus.

g. 27/2-1800 m. Ingeborg Kirstine Kjøstolfsdatter fra Olsbrygge i Holla dpt. 19/5-1777 d. 7/12-1836, d.a. Kjøstolf Gundersen og Kirsti Olsdatter.

1. Knud Andersen dpt. 8/5-1800.

2. Kirsten Andersdatter dpt. 2/1-1803.

3. Andrea Andersdatter dpt. 19/6-1807 i Skien g1g m. Anders Evensen. Se Even Henriksens Plass under Århus.

4. Jens Andersen f. 3/8-1810 i Skien.

5. Knud Andersen f. 20/3-1814 på Gjemsø i Solum.

Br. 1822.

F.f. Anders Anderssøns db. Knud f. Aarhuus: Peder Falchums k., Maren Catharine Kystolsdtr., Lars og Jens Anderssøn, Ole Alfssøn, Jacob Jenssøn.
F.f. Anders Anderssøns pb. Kirsten f. Aarhuus: Anders Aarhuuses k., Sara Dorothea Jensdtr., Lars og Jens Anderssøn, Ole Alfssøn.
F. f. Anders Andersen Aarhuus pb. Andrea: Sara Laersd., Chisti Klemetsd., Laers Aabye, Peder Olsen, Gunder Tjøstolfsen, Laers Andersen Aarhuus og Niels Andersen Aarhuus.
F.f. Anders Andersen Aarhuus db. Jens: Maria Johannesd. Aarhuus, Andrea Gundersd., Ole Pedersen, Møller, Halvor Andersen Aarhuus og Anders Sjøtvedt.
F.f. Anders Andersen Aarhuus db. Knud: Kirsten Larsd., Ingebor Gundersd., Svend Knudsen, Ole, Nils Gunders., Peder Torstensen. Alle af Gjemsøe.


Dette var Anders Knudsens selveierbruk (i 1801). Anders Andersen bodde som leilending på
Ole Alfsens bruk, Århus(11) i 1801.

Gårdeieren, den ugifte Ole Alfsen (26) bodde her som losjerende.
Anders og Ingeborg Kirstine bodde noen år i Skien og Gjemsø i Solum før de flyttet inn her igjen.
 

13/1-1837      INGEBORG KIRSTINE KJØSTOLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Aarhus         - død. 7.12.1836 -                  
               Arvinger: Enkem. Anders Anderssen og barna:
               1. Jens Anderssen 27 år.
               2. Knut Anderssen 23 ” .   Kurator: Elias Jenssen Aarhus.
               3. Andrea Andersdtr. g.m. Anders Eivindssen u/Aarhus.
               4. Kirsten Andersdtr. 32 år, heime.
Formynder for Kirsten: Farbror Niels Anderssen Aarhus.
Brt: 500 - 2 - 16
Net: 187 - 0 - 11
Jordegods: 6 1/2 skind i Aarhus, matr.nr. 65, nytt matr,nr. 45 med skyld 1 daler 1 ort 15 1/30 skilling med hus og herl., takst 450 spd.

*) A: BS 18 s.37.
B: BS 21 s.245. C: BS 23 s.283b.

14/1-1841      ANDERS ANDERSSEN AARHUS         Bamble Skifteprot. nr.*)
Aarhus         - død 27.12.1840 -                   
               Arvinger: Barna:
               1. Jens Anderssen 30 år. Tilstede.
               2. Knut Anderssen 27 ”. Bortreist siden mars mnd. s.å. Oppholder seg muligens i Tunsberg eller Nøtteland.
                   Tilsynsverge: Elias Johnssen Aarhus.
               3. Kirsten Andersdtr. 38 år. Formynder: Østen A. Moen.
               4. Andrea Andersdtr. enke etter Anders Evenssen.
                   Formynder: Elias Jenssen Aarhus.
Brt: 1002 - 4 - 10
Net:  390 - 2 -  1
Jordegods: 6 1/2 skind, ny skyld 1 skylddaler 1 ort 15 sk. i gd. Aarhus. Taksert for 600 spd., solgt v/auksjon for 530 spd.
*) A: BS 18 s.245b-256. B: BS 21 s.439. C: BS 23 s.464.

Jørgen Thommesen eide bruket i 1843-1853.
Fogd Borchsenius
fra 1853-1869 (Se Store Mæla).


G.br., selveier

Hans Jensen Aarhus f. 28/4-1836 på Bjørntvedt i Eid. d. 5/12-1892, s.a. Jens Evensen dpt. 27/10-1793 i Gj. d. 13/1-1847 på Marienlyst i Eidanger g. i Pors. 4/8-1822 m. Anne Hansdatter fra Bjørntvedt d. des. 1875.
Se Even Henriksens Plass under Århus.

g. 7/9-1862 m. Martine Jensdatter fra Århus(3) f. 28/9-1838 d. 1905 d.a. Jens Eliassen Aarhuus.

1. Maren Kirstine Aarhuus f. 1/3-1863 på Århus d. 27/12-1920.

2. Anna Josefine Aarhuus f. 11/12-1864 på Århus d. 19/5-1934 g.m. politibetjent Egeland. Bodde i Skien.

3. Severine Marie Aarhuus f. 27/8-1866 på Århus d. 5/6-1892 g.m. Gunder Vold.

4. Jens Hansen Aarhuus f. 10/9-1868 på Århus. Overtok gården.
5. Ida Margrete Aarhuus f. 20/11-1870 på Århus g.m. Johannes Christiansen. Se Århus(2).

6. Hilda Mathilde Aarhuus f. 10/2-1873 på Århus. Emg. til Amerika.

7. Anne Aarhuus f. 20/11-1875 på Århus. FT. 1891:”Sindsyg, stum, har vært paa Thorshaug institut.”

8. Hans Andreas Aarhuus f. 18/10-1877 på Århus d. 25/9-1962 g.m. Maren Elisabeth f. 22/1-1886 d. 16/3-1968 i Skien. Bodde på Frogner. Snekker.
    Drev vognfabrikantfirma i Baggersg. 20 (Nordgaards løkke), Skien i kompaniskap med broren Jonas helt til sin død. Han skrev seg for Hans H. Aarhus.
    Barn 1. Else Aarhus f. 19/10-1910 d. 6/1-1996 g.m. NN Lie fra V. Porsgrunn.
    Barn 2. Aagot Aarhus f. 16/5-1912 d. 9/4-1979 g.m. Hans Christoffersen.
    Barn 3. Hedvig Marie Aarhus f. 2/2-1914 d. 17/5-1986 g.m. Johan Arnt Marcussen.
    Barn 4. Trygve Hans Aarhus f. 19/9-1915 d. 23/12-1982. Bodde i Skien. Ugift.
    Barn 5. Ragnar Sten  f. 18/11-1920 d. 29/7-1924.

9. Jonas Hansen Aarhuus f. 18/6-1880 d. 10/10-1962 g. 20/4-1902 m. Thone Halvorsen fra Gransherad f. 3/5-1880 d. 29/4-1960. Bodde i Skien (Frogner?). Smed.
    Drev vognfabrikantfirma i Baggersg. 20 (Nordgaards løkke), Skien i kompaniskap med broren Hans helt til sin død. Han skrev seg for Jonas H. Aarhus.
    Barn 1. Hans Reinholt Aarhus f. 23/6-1903 på Århus d. 5/6-1980. Bodde i Skien. Ugift.
    Barn 2. Viggo Christoffer Aarhus f. 16/10-1904 d. 20/11-1915. Bodde i Skien. Ugift.
    Barn 3. Elisabeth Marthine Aarhus f. 17/8-1907 d. 8/5-1976. Bodde i Skien. Ugift.

Br. 1869.


Hans Jensen Aarhus var født på ”Marienlyst” under Bjørntvedt i Eidanger.

1891: Kirstine Margrethe Jensdatter ug., innleiet her av Amtssykekassen, sindsyg, f. 1824 i Porsgrund.

 

Landskyld 1889: 3 ort 15 skilling (rev. til 2 mark 88 øre).

 

G.br., selveier

Jens Hansen Aarhus (Jens Aarhus) herfra f. 10/9-1868 d. 3/12-1936 på Gulset(22).

g. hos byfogden i Skien 5/1-1905 m. Karen Marie Halvorsen født på Gråten i Solum f. 6/1-1883 d. 30/6-1970 på Gulset(22), d.a. Halvor Aslaksen fra N. Gåshølen under Ås.

1. Hans Ingvald Aarhus f. 6/5-1905 på Århus.
2. Henry Aarhus f. 20/6-1907 d. 2/4-1981.

3. Inger Martine Aarhus f. 12/7-1909 g.m. Halvor Mustvedt. Bodde i Lundsåsen.

4. Alf Arne Aarhus f. 24/2-1912.

5. Ruth Aarhus f. 4/1-1914.

6. Sverre Aarhus f. 30/9-1916. Bodde på Gulset 22. Ugift.

7. Olav Aarhus f. 23/11-1918. Overtok familiens eiendom Gulset 22. Bodde der. Ugift.

8. Rakel Marie Aarhus f. 21/10-1921.

9. John Aarhus f. ca. 1923.

10. Magnhild Aarhus f. ca. 1929. Bosatt i Oslo. Ugift.

Br. 1896.

Da de giftet seg tilhørte kona "intet kirkesamfund."
 

Jens H. Aarhus kjøpte i 1934 eiendommen Gulset(22) og flytta dit. Det var kona som var den tinglyste eier.

Karen Marie var d.a. Halvor Aslaksen Gåshølen f. 8/3-1854 d. 12/4-1928 og Inger Olsen fra Skogplassene
i Solum f. 27/6-1857 d. 13/3-1929. De bodde på Gråten i Solum.

Tjenestejente her i 1900: Helga Kittilsen fra Nes i Sauherad f. 1879.

 

Bruk nr. 9 ble skilt ut herfra i 1842. Se Århus(9).

Elias Århus
på bnr 3 kjøpte denne eiendommen i 1931.
Dermed ble Århus(3) og Århus(7) sammenføyd.

Se Århus(3).
 

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.
 

(C) Gard Strøm.